Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 873 din 14 octombrie 2020  privind aprobarea licenţelor de concesiune nr. 17.734/2014 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (carbogazoase) în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava,  şi nr. 21.538/2018 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase)  în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DORNA APEMIN - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 14 octombrie 2020 privind aprobarea licenţelor de concesiune nr. 17.734/2014 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (carbogazoase) în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, şi nr. 21.538/2018 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DORNA APEMIN - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17,art. 18 alin. (2) lit. a), art. 20 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Licenţa de concesiune nr. 17.734/2014 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (carbogazoase) în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DORNA APEMIN - S.A., în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Licenţa de concesiune nr. 21.538/2018 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DORNA APEMIN - S.A., în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Nicolae Turdean
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 873.
    ANEXA 1

    LICENŢĂ
    de concesiune pentru exploatare nr. 17.734/2014 (resemnată în data de 13.10.2020)
    SOCIETATEA DORNA APEMIN - S.A.
    Şos. Bucureşti Nord nr. 10, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov
    PERIMETRUL DE EXPLOATARE
    NEGRIŞOARA - POIANA NEGRII
    JUDEŢUL SUCEAVA
    Apă minerală naturală
    LICENŢĂ DE CONCESIUNE PENTRU EXPLOATARE nr. 17.734
    Licenţa a fost negociată şi încheiată în ziua de 21.10.2014, modificată şi resemnată de reprezentanţii legali ai părţilor astăzi, 13.10.2020,
    între:
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1, cod fiscal 4192790, reprezentată de domnul preşedinte Nicolae Turdean, în calitate de concedent, denumită în cele ce urmează Agenţie,
    şi
    Societatea DORNA APEMIN - S.A., cu sediul în Voluntari, şos. Bucureşti Nord nr. 10, clădirea 023, etajul 1, camera 2, cod poştal 077190, judeţul Ilfov, cod unic de înregistrare 742581, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J23/4064/2017, reprezentată legal de domnul administrator Paraskevas Nikolopoulos, în calitate de concesionar, denumită în cele ce urmează Titular.
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale care reprezintă în domeniul resurselor minerale interesele statului conform atribuţiilor stabilite de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizată în subordinea Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi
    având în vedere că, în temeiul Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are în atribuţii stabilirea clauzelor şi condiţiilor licenţelor pentru exploatare şi să încheie astfel de licenţe pentru lucrări de exploatare în România
    şi
    ţinând seama că Guvernul României, prin Agenţie, doreşte să promoveze exploatarea resurselor minerale din zăcământul de apă minerală naturală, în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, iar Titularul doreşte să exploateze rezervele minerale din acest zăcământ,
    deoarece Titularul, având în concesiune şi desfăşurând lucrări autorizate de explorare în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii - Licenţa de explorare nr. 7.768/2006, beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (2) lit. a), a prezentat documentaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are capacitatea financiară, competenţa tehnică şi profesională pentru a executa activităţile miniere descrise în cele ce urmează
    şi
    pornind de la faptul că licenţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acesteia,
    de aceea, în cele ce urmează s-au stabilit următoarele:
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Definiţii
    Aşa cum sunt folosiţi în această licenţă, termenii definiţi în cele ce urmează vor avea următoarele înţelesuri:
    - „activitate minieră“ înseamnă ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;
    – „an calendaristic“ sau „an“ înseamnă, conform calendarului gregorian, o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie;
    – „an contractual“ înseamnă o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, conform calendarului gregorian, numărate de la data intrării în vigoare a acestei licenţe sau de la orice împlinire anuală a intrării în vigoare;
    – „an fiscal“ înseamnă o perioadă de 12 luni, conform calendarului gregorian, pentru care sunt necesare declaraţii sau rapoarte de impunere cu privire la orice venituri, profituri sau alte impozite care sunt datorate conform legilor sau reglementărilor aplicabile în România;
    – „anexa“ înseamnă orice parte integrantă a acestei licenţe identificată în cuprinsul acesteia şi detaliată într-o parte ataşată la aceasta;
    – „autorizare de începere a lucrărilor miniere“ înseamnă actul prin care Agenţia aprobă începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă;
    – „buget“ înseamnă documentul prin care se realizează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor pentru desfăşurarea programului de dezvoltare-exploatare;
    – „cadastru extractiv“ înseamnă cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;
    – „carte minieră“ înseamnă componentă a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;
    – „concedent“ înseamnă autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiune;
    – „concesiune minieră“ înseamnă operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi a unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;
    – „concesionar“ înseamnă titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;
    – „cheltuieli pentru activităţi miniere“ înseamnă toate costurile şi cheltuielile pentru activităţi miniere desfăşurate în baza acestei licenţe;
    – „data intrării în vigoare“ înseamnă data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acestei licenţe;
    – „dezvoltare“ înseamnă ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;
    – „exploatare“ înseamnă ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;
    – „forţă majoră“ înseamnă evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;
    – „Legea minelor“ înseamnă Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare „Legea minelor“;
    – „licenţa“ reprezintă actul juridic prin care se acordă concesionarea activităţilor miniere de exploatare;
    – „norme“ înseamnă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare „Normele pentru aplicarea Legii minelor“;
    – „parte (părţi)“ înseamnă Agenţia şi Titularul;
    – „plan de încetare a activităţii“ înseamnă complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;
    – „plan de refacere a mediului“ înseamnă măsurile de refacere şi reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;
    – „producţia minieră“ înseamnă cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către Titular;
    – „produs minier“ înseamnă produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;
    – „program anual de lucrări“ (preliminar anual) înseamnă documentaţia care cuprinde evaluarea activităţilor miniere ce urmează a se desfăşura în perimetrul de exploatare în fiecare an calendaristic sau care urmează să se execute pentru activităţi specifice;
    – „redevenţă minieră“ înseamnă suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;
    – „subcontractant“ înseamnă orice persoană care prestează servicii Titularului, în baza unei convenţii, care are ca obiect executarea în parte a activităţilor miniere concesionate;
    – „titular“ înseamnă Societatea DORNA APEMIN - S.A.;
    – „zăcământ“ reprezintă acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.


    CAP. II
    Anexele acestei licenţe
    ART. 2.1
    Anexe
    Anexele la această licenţă fac parte integrantă din aceasta şi constau din:
    anexa A „Studiu de fezabilitate a exploatării apei minerale naturale din zăcământul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa B „Planul de dezvoltare al exploatării rezervelor de ape minerale naturale din cadrul perimetrului Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa C „Studiu de impact asupra mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava“;
    anexa D „Plan de refacere a mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale din perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava“ şi „Proiect tehnic pentru refacerea mediului în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava“;
    anexa E „Studiu de evaluare a impactului social, planul de atenuare a impactului social pentru perimetrul de exploatare Negrişoara - Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava“;
    anexa F „Documentaţie tehnică pentru delimitarea şi fundamentarea perimetrului Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa F-1 „Fişa perimetrului de exploatare Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa G - „Documentaţie pentru evaluarea rezervelor/resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa H „Studiu hidrogeologic pentru instituirea perimetrelor de protecţie hidrogeologică aferente forajelor de explorare - exploatare a zăcământului de apă minerală carbogazoasă Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“;
    anexa I „Studiu hidrogeologic pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară aferente forajelor de explorare - exploatare a zăcământului de apă minerală carbogazoasă Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava“.


    CAP. III
    Obiectul licenţei
    ART. 3.1
    Obiectul
    (1) Obiectul acestei licenţe îl constituie concesionarea de către Agenţie în favoarea Titularului a dreptului şi obligaţiei de a executa activităţi miniere de exploatare/dezvoltare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală din perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, pe risc şi cheltuială proprii, în schimbul plăţii unei redevenţe şi a unei taxe pe activitatea de exploatare stabilite potrivit legii. Aceste resurse/rezerve detaliate în anexa G sunt înregistrate de Agenţie, care a emis documentul de înregistrare - Încheierea nr. 10-14 din data de 29.05.2014.
    (2) Cu respectarea termenilor şi condiţiilor acestei licenţe, Agenţia împuterniceşte Titularul ca fiind singurul responsabil cu executarea activităţilor miniere în perimetrul de exploatare delimitat conform anexei F-1, în perioada specificată în prezenta licenţă.
    (3) O altă persoană juridică poate fi autorizată să execute activităţi miniere care privesc alte substanţe minerale utile în perimetrul delimitat conform anexei F-1, cu acordul Titularului. Titularul nu va refuza un astfel de acord atât timp cât respectivele activităţi nu intră în conflict cu drepturile Titularului sau nu interferează ori stânjenesc activităţile miniere ale acestuia, desfăşurate în baza prezentei licenţe.
    (4) Titularul nu va primi nicio compensaţie pentru serviciile sale şi niciun fel de rambursare pentru cheltuielile efectuate în baza acestei licenţe, cu excepţia producţiei miniere realizate la care este îndreptăţit conform acestei licenţe.

    CAP. IV
    Durata, suspendarea, încetarea, renunţarea
    ART. 4.1
    Durata
    (1) Durata acestei licenţe este de 20 (douăzeci) de ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea minelor.
    (2) Solicitarea Titularului pentru prelungirea prevăzută la art. 4.1 alin. (1) va fi înaintată Agenţiei cu cel puţin 90 (nouăzeci) de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de exploatare, sub sancţiunea încetării concesiunii, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.

    ART. 4.2
    Suspendarea
    (1) Prezenta licenţă se suspendă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea minelor, când Agenţia constată că:
    a) Titularul nu respectă hotărârea unei instanţe judecătoreşti privind litigiile apărute în executarea activităţilor miniere;
    b) Titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului;
    c) Titularului i s-au suspendat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;
    d) Titularul periclitează, prin modul de executare a activităţilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor;
    e) Titularul aduce grave încălcări privind sănătatea şi siguranţa muncii, constatate de autorităţile competente în domeniu.

    (2) Suspendarea licenţei se notifică Titularului, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia de către Agenţie, şi produce efecte asupra Titularului de la data comunicării până la dispariţia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea minelor. Pe durata suspendării, Titularul va executa, având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) lit. a),b) şi f) din Legea minelor, numai acele activităţi necesare conservării şi întreţinerii lucrărilor miniere din perimetru, care să asigure reluarea activităţii miniere, după dispariţia cauzei care a determinat suspendarea.

    ART. 4.3
    Încetarea
    Prezenta concesiune încetează potrivit prevederilor art. 31 din Legea minelor:
    a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;
    b) prin renunţarea de către Titular, în condiţiile stabilite la art. 32 din Legea minelor;
    c) prin revocarea licenţei de către Agenţie, conform prevederilor art. 34 şi 35 din Legea minelor;
    d) la cererea Titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau de realizare a unor drepturi ale Titularului, prevăzute în licenţă şi care sunt esenţiale pentru realizarea activităţii miniere;
    e) prin epuizarea rezervelor exploatabile.


    ART. 4.4
    Renunţarea
    Titularul poate renunţa la prezenta licenţă dacă la data notificării renunţării îndeplineşte cumulativ condiţiile:
    a) pune la dispoziţia Agenţiei documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia;
    b) pune la dispoziţia Agenţiei documentul de atestare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, emis de autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului;
    c) pune la dispoziţia Agenţiei suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activităţii miniere desfăşurate până la momentul renunţării, şi a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activităţii.


    CAP. V
    Obligaţiile de dezvoltare-exploatare
    ART. 5.1
    Începerea activităţilor miniere de dezvoltare şi exploatare
    (1) Agenţia va da dreptul de utilizare Titularului pentru datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii miniere existente cu privire la perimetrul de exploatare la data intrării în vigoare a licenţei, în condiţiile prevederilor art. 38 lit. f) din Legea minelor.
    (2) Titularul va desfăşura activităţile miniere prevăzute în licenţă numai după emiterea de către Agenţie a autorizării scrise de începere a activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea minelor.
    Solicitarea autorizării începerii activităţii miniere se va face în termen de până la 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, pe baza prezentării următoarelor documente:
    a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;
    b) dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;
    c) certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că Titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;
    d) acord/autorizaţie de mediu;
    e) avizul Agenţiei pentru programul anual de exploatare;
    f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare.

    Autorizarea începerii activităţii miniere se va face de către Agenţie în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor menţionate.


    ART. 5.2
    Planul de dezvoltare al exploatării
    (1) În timpul exploatării, Titularul se obligă să execute lucrările specifice de investiţii miniere, precum şi pe cele de reabilitare a mediului şi a construcţiilor de artă sau hidrotehnice din perimetru, afectate de activităţile miniere stabilite prin prezenta licenţă şi prevăzute în planul de dezvoltare.
    (2) Planul de dezvoltare al exploatării va fi detaliat la începerea şi pe parcursul activităţilor miniere, în studii tehnico-economice de etapă şi programe anuale de exploatare, care vor fi avizate de compartimentele de inspecţie teritorială ale Agenţiei, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) din norme.
    (3) Titularul poate, pe cheltuiala sa, să execute lucrări suplimentare faţă de planul de dezvoltare al exploatării, cu condiţia ca aceste lucrări să fie cuprinse în programele anuale de exploatare avizate de compartimentele de inspecţie teritorială ale Agenţiei.

    ART. 5.3
    Cheltuieli de exploatare
    (1) Conform planului de dezvoltare-exploatare, părţile convin următoarele cheltuieli de dezvoltare-exploatare: 8.505.883 euro.
    (2) Cheltuielile planului de dezvoltare-exploatare ce urmează a fi executat de Titular pe perioada prelungirii prevăzută la art. 4.1 alin. (1) vor fi convenite separat, pe baza unei documentaţii tehnico-economice.

    ART. 5.4
    Garanţia financiară pentru refacerea mediului
    (1) Titularul este obligat să constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţii de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, stabilită în conformitate cu prevederile din anexa D la licenţă.
    (2) Urmărirea realizării măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului se face în conformitate cu instrucţiunile tehnice elaborate de Agenţie, cu avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    CAP. VI
    Conducerea şi executarea activităţilor miniere
    ART. 6.1
    Conducerea
    (1) În scopul desfăşurării corespunzătoare a prevederilor acestei licenţe, Titularul va asigura conducerea activităţilor miniere, inclusiv elaborarea programelor de lucrări, studiilor tehnico-economice de exploatare şi a bugetelor pentru dezvoltare, exploatare şi alte activităţi miniere.
    (2) Titularul va informa Agenţia cu privire la toate problemele majore în legătură cu activităţile miniere din perimetrul de exploatare, incluzând:
    a) descoperirea altor acumulări de resurse minerale, care nu fac obiectul prezentei licenţe;
    b) descoperirile, altele decât resursele minerale, cum ar fi cele de importanţă arheologică şi/sau arhitecturală.


    CAP. VII
    Costuri
    ART. 7.1
    Costuri
    Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

    CAP. VIII
    Drepturile şi obligaţiile Titularului
    ART. 8.1
    Drepturile Titularului
    (1) Titularul are acces, în condiţiile legii, la terenurile necesare desfăşurării activităţilor miniere în limitele perimetrului de exploatare prevăzut în anexa F-1 la prezenta licenţă.
    (2) Titularul are dreptul să execute, în limitele perimetrului de exploatare acordat, toate activităţile miniere prevăzute în prezenta licenţă.
    (3) Titularul are dreptul să dispună, în condiţiile legii, asupra cantităţilor de produse miniere realizate.
    (4) Titularul are dreptul să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului, surse de apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării activităţilor miniere.
    (5) Titularul are dreptul să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor din licenţă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenţă. În vederea emiterii aprobării asocierii, autoritatea competentă va avea în vedere cel puţin următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor.
    (6) Titularul are dreptul să obţină de la Agenţie, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţilor miniere, să deţină şi să utilizeze aceste date şi informaţii, precum şi pe cele obţinute din activităţile proprii, pe durata valabilităţii licenţei.
    (7) Titularul are dreptul să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, cu acordul prealabil al Agenţiei, cu obligaţia de plată a taxei pentru activitatea minieră şi pe perioada întreruperii acesteia.
    (8) Titularul are dreptul să construiască drumuri, poduri, căi ferate, reţele electrice, precum şi alte utilităţi de infrastructură necesare activităţilor miniere prevăzute în prezenta licenţă, în condiţiile legii.
    (9) Titularul, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea minelor, poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activităţilor miniere, cu certificarea existenţei concesiunii de către Agenţie.

    ART. 8.2
    Obligaţiile Titularului
    Titularul este obligat:
    (1) Să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor, precum şi prevederile normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor emise în aplicarea acestor acte normative.
    (2) Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de Titular.
    (3) Să elaboreze, pe baza licenţei, documentaţii tehnice şi economice, conform prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor şi instrucţiunilor tehnice emise de Agenţie, şi să le supună avizării acesteia, potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor, să elaboreze documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, şi să le supună avizării autorităţii competente în domeniul mediului.
    (4) Să înceapă activităţile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenţei.
    (5) Să execute şi să înceteze desfăşurarea de activităţi miniere numai după obţinerea actelor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei privind protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale.
    (6) Să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită Agenţiei, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute.
    (7) Să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de autorităţile locale de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii.
    (8) Să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute de la Agenţie, precum şi din activitatea proprie, să le difuzeze în conformitate cu legislaţia în vigoare şi numai în condiţiile prevăzute în licenţă.
    (9) Să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării Agenţiei.
    (10) În cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31, să procedeze la predarea către Agenţie a perimetrului instituit, în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) şi (5) din Legea minelor.
    (11) Să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
    (12) Să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră.
    (13) Să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante decât cu respectarea prevederilor legale.
    (14) Să execute lucrările de conservare şi/sau închidere a lucrărilor miniere, conform actelor de reglementare prin care au fost stabilite obligaţiile de mediu la încetarea activităţii, planului de încetare a activităţii şi planului de refacere a mediului, inclusiv monitorizarea mediului postînchidere.
    (15) Să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al Agenţiei, deschis în acest scop, şi vor fi evidenţiate ca atare.
    (16) Să pregătească şi să finanţeze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social.
    (17) Să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului.
    (18) Să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de Legea minelor şi de normele de aplicare a acesteia.
    (19) Să fundamenteze şi să transmită anual la Agenţie, la termenele stabilite, volumele de finanţare necesare realizării lucrărilor prevăzute în programele anuale de exploatare.
    (20) Să transmită Agenţiei informaţiile referitoare la producţia şi investiţiile realizate, precum şi, în cazul în care beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, la modul de utilizare al acestora.
    (21) Să transmită Agenţiei datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, pentru a fi înregistrate în cartea minieră şi în cadastrul extractiv, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. d) din Legea minelor şi ale normelor de aplicare a acesteia.
    (22) Să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere.
    (23) Să informeze cu promptitudine serviciul descentralizat al ministerului de resort şi muzeul judeţean în a căror rază de activitate este situat perimetrul de exploatare despre descoperirile arheologice şi/sau arhitecturale, potrivit legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional.
    (24) Să prezinte documentele care atestă legalitatea ocupării terenurilor afectate, cuprinse în perimetrul de exploatare, în vederea autorizării de către Agenţie a începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă.
    (25) Să delimiteze prin borne montate în teren perimetrul de exploatare instituit prin licenţă, sub controlul inspectoratului teritorial al Agenţiei.
    (26) Să întocmească programe anuale de exploatare, în acord cu instrucţiunile privind protecţia mediului şi exploatarea raţională a zăcămintelor, şi să le trimită spre avizare inspectoratelor teritoriale ale Agenţiei, cel mai târziu la 30 noiembrie a anului anterior anului calendaristic în care programul va fi desfăşurat.
    (27) Să nu sisteze lucrările pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul Agenţiei.
    (28) Să nu utilizeze metode şi tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare şi în studiile tehnico-economice de exploatare, avizate de Agenţie, conform art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor.
    (29) Să nu execute activităţi miniere fără autorizaţie sau neavizate de Agenţie.
    (30) Să ţină evidenţa zilnică a cantităţilor de produse miniere realizate.
    (31) Să nu închidă lucrările de exploatare decât cu avizul prealabil al Agenţiei şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcământului şi a suprafeţelor, pe baza documentaţiei justificative.
    (32) În executarea activităţilor miniere, Titularul va asigura toate mijloacele tehnice şi financiare necesare şi va utiliza metode, proceduri, tehnologii şi echipamente adecvate specificului zăcământului.
    (33) Titularul va permite reprezentanţilor Agenţiei să inspecteze activităţile miniere ce decurg din această licenţă.
    (34) Titularul este răspunzător pentru prejudiciile create terţilor ca urmare a desfăşurării activităţii miniere, astfel cum este aceasta definită de lege.
    Răspunderea titularului, în condiţiile alineatului precedent, intervine şi în cazul în care prejudiciile se produc sau sunt cunoscute după încetarea concesiunii.

    (35) Titularul are obligaţia să îşi asigure, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă a terenurilor necesare desfăşurării activităţilor miniere, precum şi dreptul de acces în perimetrul de exploatare, fiind singurul responsabil de imposibilitatea asigurării acestora ori de modul de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 6-12 din Legea minelor.
    (36) Titularul are obligaţia de a gestiona deşeurile rezultate din executarea activităţii miniere de exploatare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul începerii executării acestor lucrări.
    (37) Titularul este obligat să asigure protecţia surselor faţă de toate riscurile de poluare.
    (38) Prelevarea probelor se va face, pentru caracterizarea fizico-chimică, microbiologică şi de radioactivitate a apei, altele decât cele cu frecvenţă zilnică şi săptămânală, de către reprezentanţi ai laboratoarelor autorizate, certificate şi acreditate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.
    (39) Titularul este obligat să efectueze monitorizarea surselor, cantitativ şi calitativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (40) Titularul este obligat să suspende toate operaţiunile de furnizare a apei minerale naturale destinate îmbutelierii când, în timpul exploatării, se constată că apa minerală naturală care face obiectul exploatării conform prezentei licenţe prezintă la indicatorii chimici, microbiologici şi/sau radioactivi valori care depăşesc limitele maxime admise conform legislaţiei în vigoare.
    (41) Debitul maxim zilnic valorificat la fiecare foraj nu va depăşi debitul maxim zilnic înregistrat ca rezervă dovedită, iar la izvoare, debitul maxim zilnic valorificat nu va depăşi debitul maxim înregistrat în perioada de monitorizare, cu condiţia ca volumul anual valorificat să nu depăşească valoarea de 365 de zile înmulţită cu debitul mediu al izvorului, debit mediu calculat ca medie aritmetică a debitelor zilnice înregistrate în perioada de monitorizare.
    (42) Măsurarea cantităţilor de apă exploatate şi pentru care se plăteşte redevenţă se va face la gura sondei.
    (43) Titularul are obligaţia să depună la Agenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de a începe exploatarea şi comercializarea apei minerale naturale, în vederea publicării în listele oficiale cu apele minerale naturale recunoscute pe teritoriul României în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, denumirea comercială a apei minerale naturale, însoţită de o copie legalizată a înregistrării acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumirea sursei şi locul de exploatare a acesteia. Orice modificare privind denumirea comercială şi/sau denumirea sursei va fi adusă la cunoştinţă Agenţiei, cu cel puţin 300 de zile înainte. Totodată Titularul va depune la Agenţie o copie legalizată cu noua înregistrare a denumirii/denumirilor comerciale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

    ART. 8.3
    Înregistrări şi rapoarte asupra activităţilor miniere
    (1) Titularul va întocmi şi păstra permanent pe toată durata acestei licenţe, în forma originală şi în bună stare, cu claritate şi la zi, toate documentele şi documentaţiile care conţin informaţii şi date legate de zăcământ, perimetru de exploatare, activităţi miniere desfăşurate.
    (2) Titularul va transmite Agenţiei, în format digital şi pe suport hârtie:
    - informări trimestriale privind desfăşurarea activităţii de dezvoltare şi exploatare;
    – rapoarte anuale privind evidenţa şi mişcarea resurselor geologice şi a rezervelor, în termen de 45 de zile de la finele anului la care se referă raportarea;
    – datele necesare completării cărţii miniere.

    (3) Titularul poate folosi şi dispune de datele şi informaţiile obţinute numai în interes propriu şi numai pe durata activităţii miniere desfăşurate în baza prezentei licenţe potrivit art. 5 alin. (2) din Legea minelor.    Datele şi informaţiile privind resursele minerale din perimetrul Negrişoara-Poiana Negrii, judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea minelor şi ale art. 8.3 alin. (1) din prezenta licenţă, pot fi transmise către părţile interesate numai cu acordul Agenţiei.


    ART. 8.4
    Abandonarea şi lichidarea patrimoniului
    (1) Titularul va suporta costurile de închidere, de refacere a mediului conform planului de refacere a mediului, de mutare a instalaţiilor şi altor utilităţi, pentru toate activităţile miniere, instalate în baza prevederilor acestei licenţe, închiderile şi mutările urmând a fi făcute în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

    CAP. IX
    Drepturile Agenţiei
    ART. 9.1
    Drepturile Agenţiei
    (1) Drepturile Agenţiei sunt cele precizate de Legea minelor şi de normele pentru aplicarea acesteia.
    (2) Agenţia, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea minelor, gestionează fondul geologic naţional. După încetarea acestei licenţe, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea minelor, toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la apa minerală naturală din perimetrul Negrişoara-Poiana Negrii, judeţul Suceava, vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente şi aparţin statului român.
    (3) Agenţia va fi îndreptăţită să reţină copii ale tuturor manualelor, specificaţiilor tehnice, documentelor de proiectare, schiţelor şi înregistrărilor referitoare la construcţii, cu condiţia ca, în orice caz, dacă unul din aceste elemente este confidenţial pentru Titular, Agenţia să nu îl divulge unui terţ.
    (4) Agenţia are dreptul de a controla modul în care Titularul respectă normele juridice în vigoare privind domeniul resurselor minerale utile, clauzele şi condiţiile licenţei de concesiune pentru exploatare, precum şi modul în care Titularul îndeplineşte măsurile dispuse în scris de Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

    CAP. X
    Taxe
    ART. 10.1
    Taxele plătite de Titular
    (1) Titularul are obligaţia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, să depună la organul fiscal de care aparţine o declaraţie de înregistrare ca plătitor de taxe.
    (2) Titularul are obligaţia de a plăti către bugetul de stat o taxă anuală pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale, în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la momentul plăţii acesteia. Valoarea taxei anuale de exploatare se calculează conform suprafeţei perimetrului de exploatare (anexa F-1 la licenţă). Valoarea taxei de exploatare va fi reactualizată anual, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
    (3) Titularul va achita taxa prevăzută la alin. (2), după cum urmează:
    - pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a licenţei de exploatare, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;
    – pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului curent, pentru anul următor.

    (4) Pentru neplata la termen a taxei anuale de exploatare, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.
    Calculul şi plata taxei pentru activitatea de exploatare se fac anticipat, în baza unei declaraţii anuale privind taxa pe activităţi miniere, conform instrucţiunii tehnice şi valorii taxei pe activitatea de exploatare în vigoare la data execuţiei obligaţiei.

    (5) Titularul nu este scutit de alte obligaţii legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 49 din Legea minelor.

    CAP. XI
    Stabilirea şi plata redevenţei miniere
    ART. 11.1
    Stabilirea redevenţei miniere
    (1) Titularul este obligat, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) din Legea minelor, la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere. Aceasta se stabileşte la sursă, la echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.
    (2) Produsul minier realizat de Titular este apă minerală naturală (carbogazoasă).
    Lista produselor miniere se va reactualiza ori de câte ori este cazul, prin acte adiţionale la prezenta licenţă, însuşite de către Titular şi Agenţie.


    ART. 11.2
    Plata redevenţei miniere
    (1) Titularul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a licenţei, să depună la organul fiscal de care aparţine declaraţia de înregistrare ca plătitor de redevenţă minieră, conform prevederilor art. 11.1 alin. (1).
    (2) Titularul are obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea produselor miniere şi a redevenţei începând cu ziua începerii realizării producţiei şi să o achite trimestrial, cu scadenţa până la data de 25 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare.
    (3) Plătitorul are obligaţia să depună un decont trimestrial privind redevenţa minieră la organul fiscal de care aparţine, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează redevenţa, în conformitate cu modelul şi instrucţiunile aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei.
    (4) Pentru neplata la termen a redevenţei miniere, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

    ART. 11.3
    Verificarea exactităţii datelor
    Agenţia şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală verifică datele pe baza cărora Titularul a calculat taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră datorată bugetului de stat, corectitudinea calculului sumelor, precum şi scadenţa de plată a acestora.

    CAP. XII
    Dreptul de proprietate
    ART. 12.1
    Dreptul de proprietate
    În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare din cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea minelor.

    CAP. XIII
    Forţa majoră
    ART. 13.1
    Proceduri
    (1) În cazul în care intervine un eveniment de forţă majoră, Titularul va notifica Agenţia în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului şi va prezenta documentele care certifică forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată a locului de amplasare a perimetrului de exploatare delimitat în anexa F-1, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea evenimentului. În acelaşi mod va notifica de îndată ce condiţiile normale au fost restabilite.
    (2) Dacă Agenţia refuză să accepte evenimentul invocat de Titular ca fiind o cauză de forţă majoră, trebuie să notifice în acest sens Titularul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării făcute de Titular conform prevederilor art. 36 din Legea minelor.
    Titularul poate să ceară instanţei judecătoreşti pronunţarea anulării unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră fără obligarea la plata de daune-interese.


    ART. 13.2
    Efectul asupra licenţei
    Până la obţinerea hotărârii judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 13.1 alin. (2), activităţile miniere prevăzute în licenţă nu vor fi oprite, cu excepţia cazului în care activitatea minieră reprezintă un pericol iminent pentru personal, zăcământ, mediul înconjurător, precum şi pentru scurgerea apelor sau stabilitatea construcţiilor de artă sau a construcţiilor hidrotehnice din perimetru.

    CAP. XIV
    Transfer de tehnologie şi perfecţionarea profesională a personalului
    ART. 14.1
    Perfecţionarea personalului şi transferul de tehnologie
    (1) Pe durata valabilităţii prezentei licenţe, Titularul se angajează, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. q) din Legea minelor, să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă.
    (2) Acţiunile considerate transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională pentru care Titularul se obligă să suporte cheltuielile sunt următoarele:
    a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii Agenţiei;
    b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc.;
    c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;
    d) transfer de know-how.


    ART. 14.2
    Cheltuieli aferente
    (1) Suma anuală pe care Titularul se angajează să o suporte pe durata valabilităţii prezentei licenţe pentru realizarea obiectivelor menţionate la art. 14.1 este de 4.000 euro.
    (2) Sumele necheltuite în cursul fiecărui an contractual vor fi reportate, dar nu dincolo de durata de valabilitate a licenţei.

    CAP. XV
    Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător. Responsabilitatea pentru producerea daunelor
    ART. 15.1
    Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător
    (1) Titularul are obligaţia să respecte şi să îndeplinească condiţiile/măsurile stabilite prin actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor.
    (2) Titularul va conduce activităţile miniere în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi mediu, conform celor mai bune practici în domeniul industriei miniere şi legislaţiei româneşti de mediu în vigoare. Va lua măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, pentru protecţia solului şi subsolului, atmosferei, apelor de suprafaţă şi subterane, ecosistemelor şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor.
    (3) În cazul în care autoritatea competentă în domeniul mediului, Agenţia sau alte autorităţi/instituţii guvernamentale abilitate determină şi hotărăsc că activitatea sau instalaţiile deţinute de Titular sau orice alte operaţiuni conduse de acesta pot să pună în pericol persoane sau terţe proprietăţi şi/sau cauzează deteriorarea mediului, Titularul este obligat să ia măsuri de prevenire şi remediere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

    ART. 15.2
    Asigurări
    În termen de 120 (una sută douăzeci) de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, Titularul va elabora un program de asigurare a activităţilor miniere conform standardelor internaţionale. Titularul va fi responsabil de obţinerea şi menţinerea în vigoare a asigurării. Asigurarea va acoperi, printre altele, daunele şi pierderile de la toate instalaţiile şi echipamentele folosite în activităţile miniere, cele cauzate de poluare, asigurarea proprietăţii şi alte obligaţii către terţi. Costul obţinerii şi menţinerii unei astfel de asigurări va fi în întregime sarcina Titularului şi vor fi considerate cheltuieli pentru activităţi miniere.

    ART. 15.3
    Responsabilitatea producerii daunelor
    Titularul este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător din culpa sa în toate componentele lui, precum şi persoanelor fizice şi juridice şi se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate de activităţile miniere desfăşurate, în condiţiile prevăzute în art. 37 alin. (5) din Legea minelor şi în celelalte prevederi legale.

    CAP. XVI
    Transferul licenţei
    ART. 16.1
    Transferul licenţei
    Titularul poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin prezenta licenţă, numai cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, conform prevederilor art. 24 din Legea minelor şi cu îndeplinirea procedurii prevăzute la cap. VI dinNormele pentru aplicarea Legii minelor.

    CAP. XVII
    Legea care guvernează licenţa
    ART. 17.1
    Legea care guvernează licenţa
    (1) Această licenţă va fi guvernată, interpretată şi clarificată conform legislaţiei române în vigoare.
    (2) Toate divergenţele rezultate din prezenta licenţă între Agenţie şi Titular legate de interpretarea sau îndeplinirea oricăror clauze vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţile contractante, iar în caz de eşec litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.
    (3) În perioada soluţionării situaţiilor menţionate la art. 17.1 alin. (2), activităţile miniere care au constituit sursa disputelor vor fi oprite numai dacă prezintă pericol iminent pentru personal, zăcământ sau mediu.

    CAP. XVIII
    Registre contabile, contabilitate, audit şi raportări financiare
    ART. 18.1
    Registre contabile şi contabilitate
    Titularul va ţine la sediul sau în România registre contabile în conformitate cu legislaţia românească şi cu practicile de contabilitate general acceptate în industria minieră, precum şi alte asemenea registre şi înregistrări ce pot fi necesare pentru argumentarea activităţii desfăşurate în baza acestei licenţe, incluzând cantitatea şi valoarea produselor miniere realizate şi vândute. Titularul va păstra registrele contabile şi va face înregistrările contabile în lei.

    ART. 18.2
    Audit
    Registrele contabile, precum şi celelalte registre şi înregistrări menţionate la art. 18.1 vor fi disponibile permanent pentru inspectarea lor de către reprezentanţii Agenţiei şi ai organelor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

    ART. 18.3
    Raportări financiare
    Titularul va respecta toate legile şi reglementările în vigoare în România cu privire la raportările financiare.

    CAP. XIX
    Confidenţialitatea
    ART. 19.1
    Confidenţialitatea
    (1) Dacă nu există alte specificaţii în prezenta licenţă, toate informaţiile achiziţionate sau primite în baza acestei licenţe vor fi menţinute confidenţiale de către părţi şi nu vor fi divulgate fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi, pe toată perioada în care licenţa rămâne în vigoare. Acest angajament de confidenţialitate va continua să se aplice Titularului pe o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea acestei licenţe.
    (2) Fiecare parte poate dezvălui orice asemenea informaţii angajaţilor, asociaţilor, consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor săi, cu condiţia să obţină de la aceştia, anterior dezvăluirii datelor, un acord de confidenţialitate scris.
    (3) Cu condiţia obţinerii acordului de confidenţialitate, aşa cum prevede art. 19.1 alin. (2), Titularul poate dezvălui astfel de informaţii obţinute pe parcursul valabilităţii acestei licenţe, la cererea instituţiilor financiare de la care Titularul solicită finanţare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din această licenţă.
    (4) Titularul poate pune la dispoziţie, cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, orice astfel de informaţii celor care şi-au exprimat dorinţa de asociere şi/sau transfer cu Titularul, sub această licenţă. Potenţialele entităţi cărora li se dă acces la informaţii trebuie să semneze un acord de confidenţialitate corespunzător, care va fi comunicat Agenţiei.
    (5) Cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu acordul Agenţiei, Titularul poate folosi unele date şi informaţii achiziţionate din activităţile miniere executate în baza prezentei licenţe pentru elaborarea de lucrări cu caracter ştiinţific, materiale de prezentare sau publicitate.

    CAP. XX
    Sediu şi notificări
    ART. 20.1
    Sediul
    Titularul va notifica Agenţia cu privire la schimbarea sediului sau a reprezentantului legal, acesta având autoritatea de a reprezenta şi angaja Titularul în toate înţelegerile cu Agenţia sau cu terţi.

    ART. 20.2
    Notificări
    (1) Toate notificările, cererile sau alte comunicări necesare sau permise a fi făcute sau date în baza acestei licenţe vor fi făcute în scris în limba română şi vor fi corespunzător adresate, după cum urmează:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│către │AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU │
│Agenţie:│RESURSE MINERALE │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │cod poştal 010407, Bucureşti,│
│ │sectorul 1, bd. Dacia nr. 59;│
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │tel./fax: 021.317.01.83/ │
│ │021.317.07.80; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│către │Societatea DORNA APEMIN - │
│Titular:│S.A. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │cod poştal 077190, Voluntari,│
│ │şos. Bucureşti Nord nr. 10, │
│ │clădirea 023, etaj 1, camera │
│ │2, judeţul Ilfov; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │tel./fax: 0372.202.659/ │
│ │0372.202.670. │
└────────┴─────────────────────────────┘    (2) Astfel de notificări, cereri sau comunicări vor fi considerate că au fost date sau prezentate corect, după cum urmează:
    a) în cazul predării printr-o persoană, dacă au fost predate în timpul programului normal de lucru, se consideră a fi fost predate la începutul următoarei zile de lucru;
    b) în cazul anunţării prin e-mail sau fax, în momentul primirii, dacă primirea s-a făcut în timpul programului normal de lucru la biroul primiri, sau, dacă primirea s-a făcut după orele de program, la începutul următoarei zile de activitate.

    (3) Oricare dintre părţi va notifica în scris cealaltă parte asupra schimbării adresei sau reprezentanţilor, în maximum 10 (zece) zile de la producerea schimbării.

    CAP. XXI
    Prevederi generale
    ART. 21.1
    Integritate sau amendamente
    Această licenţă concretizează întregul acord şi înţelegerea dintre Agenţie şi Titular cu privire la obiectul acesteia şi nu poate fi modificată decât printr-un document scris semnat de Agenţie şi Titular, în condiţiile legii.

    ART. 21.2
    Limba
    Această licenţă este elaborată în 3 (trei) exemplare, originale, în limba română.

    CAP. XXII
    Aprobarea Guvernului
    ART. 22.1
    Aprobarea Guvernului
    Prezenta licenţă intră în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Drept urmare, părţile numite aici au hotărât ca această licenţă negociată şi încheiată la data de 21.10.2014 să fie modificată şi resemnată de reprezentanţii lor legali, la data de 13.10.2020, în 3 (trei) exemplare originale.

    Din partea
    AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU RESURSE MINERALE
    Preşedinte,
    Nicolae Turdean
    Director general,
    Elena Maria Sava
    Şef Birou juridic,
    Mădălina Andreea Badea
    Responsabil de lucrare,
    Mihaela Alexandru,
    consilier superior
    Din partea
    SOCIETĂŢII DORNA APEMIN - S.A.
    Administrator,
    Paraskevas Nikolopoulos
    ANEXA F-1

    *) Anexa F-1 este reprodusă în facsimil.
    FIŞA
    de instituire a perimetrului de exploatare
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LICENŢĂ
    de concesiune pentru exploatare nr. 21.538/2018 (resemnată în data de 13.10.2020)
    SOCIETATEA DORNA APEMIN - S.A.
    Şos. Bucureşti Nord nr. 10, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov
    PERIMETRUL DE EXPLOATARE
    IZVORUL ALB - VALEA BANCULUI
    JUDEŢUL SUCEAVA
    Apă minerală naturală
    LICENŢĂ DE CONCESIUNE PENTRU EXPLOATARE Nr. 21.538
    Licenţa a fost negociată şi încheiată în ziua de 14.12.2018, modificată şi resemnată de reprezentanţii legali ai părţilor astăzi, 13.10.2020,
    între:
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1, cod fiscal 4192790, reprezentată de domnul preşedinte Nicolae Turdean, în calitate de concedent, denumită în cele ce urmează Agenţie,
    şi
    Societatea DORNA APEMIN - S.A., cu sediul în Voluntari, şos. Bucureşti Nord nr. 10, clădirea 023, etaj 1, camera 2, cod poştal 077190, judeţul Ilfov, cod unic de înregistrare 742581, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J23/4064/2017, reprezentată legal de domnul administrator Paraskevas Nikolopoulos, în calitate de concesionar, denumită în cele ce urmează Titular.
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale care reprezintă în domeniul resurselor minerale interesele statului conform atribuţiilor stabilite de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizată în subordinea Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi
    având în vedere că, în temeiul Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are în atribuţii stabilirea clauzelor şi condiţiilor licenţelor pentru exploatare şi să încheie astfel de licenţe pentru lucrări de exploatare în România
    şi
    ţinând seama că Guvernul României, prin Agenţie, doreşte să promoveze exploatarea resurselor minerale din zăcământul de apă minerală naturală, în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, iar Titularul doreşte să exploateze rezervele minerale din acest zăcământ,
    deoarece Titularul, având în concesiune şi desfăşurând lucrări autorizate de explorare în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului - Licenţa de explorare nr. 7.764/2006, beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (2) lit. a), a prezentat documentaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are capacitatea financiară, competenţa tehnică şi profesională pentru a executa activităţile miniere descrise în cele ce urmează
    şi
    pornind de la faptul că licenţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acesteia,
    de aceea, în cele ce urmează s-au stabilit următoarele:
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Definiţii
    Aşa cum sunt folosiţi în această licenţă, termenii definiţi în cele ce urmează vor avea următoarele înţelesuri:
    "activitate minieră" înseamnă ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;
    "an calendaristic" sau „an“ înseamnă, conform calendarului gregorian, o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie;
    "an contractual" înseamnă o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, conform calendarului gregorian, numărate de la data intrării în vigoare a acestei licenţe sau de la orice împlinire anuală a intrării în vigoare;
    "an fiscal" înseamnă o perioadă de 12 luni, conform calendarului gregorian, pentru care sunt necesare declaraţii sau rapoarte de impunere cu privire la orice venituri, profituri sau alte impozite care sunt datorate conform legilor sau reglementărilor aplicabile în România;
    "anexa" înseamnă orice parte integrantă a acestei licenţe identificată în cuprinsul acesteia şi detaliată într-o parte ataşată la aceasta;
    "autorizare de începere a lucrărilor miniere" înseamnă actul prin care Agenţia aprobă începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă;
    "buget" înseamnă documentul prin care se realizează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor pentru desfăşurarea programului de dezvoltare-exploatare;
    "cadastru extractiv" înseamnă cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;
    "carte minieră" înseamnă componentă a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;
    "concedent" înseamnă autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiune;
    "concesiune minieră" înseamnă operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi a unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;
    "concesionar" înseamnă titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;
    "cheltuieli pentru activităţi miniere" înseamnă toate costurile şi cheltuielile pentru activităţi miniere desfăşurate în baza acestei licenţe;
    "data intrării în vigoare" înseamnă data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea acestei licenţe;
    "dezvoltare" înseamnă ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;
    "exploatare" înseamnă ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;
    "forţă majoră" înseamnă evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;
    "Legea minelor" înseamnă Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea minelor;
    "licenţa" reprezintă actul juridic prin care se acordă concesionarea activităţilor miniere de exploatare;
    "norme" înseamnă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele pentru aplicarea Legii minelor;
    "parte (părţi)" înseamnă Agenţia şi Titularul;
    "plan de încetare a activităţii" înseamnă complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;
    "plan de refacere a mediului" înseamnă măsurile de refacere şi reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;
    "producţia minieră" înseamnă cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către Titular;
    "produs minier" înseamnă produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;
    "program anual de lucrări" (preliminar anual) înseamnă documentaţia care cuprinde evaluarea activităţilor miniere ce urmează a se desfăşura în perimetrul de exploatare în fiecare an calendaristic sau care urmează să se execute pentru activităţi specifice;
    "redevenţă minieră" înseamnă suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;
    "subcontractant" înseamnă orice persoană care prestează servicii Titularului, în baza unei convenţii, care are ca obiect executarea în parte a activităţilor miniere concesionate;
    "titular" înseamnă Societatea DORNA APEMIN - S.A.;
    "zăcământ" reprezintă acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.


    CAP. II
    Anexele acestei licenţe
    ART. 2.1
    Anexe
    Anexele la prezenta licenţă fac parte integrantă din aceasta şi constau din:
    Anexa A „Studiu de fezabilitate a exploatării apei minerale naturale din zăcământul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa A1 „Memoriu justificativ pentru delimitarea şi fundamentarea perimetrului de dezvoltare-exploatare ape minerale naturale Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa A1.1 „Fişa perimetrului de exploatare Izvorul Alb - Valea Bancului“;
    Anexa A2 „Documentaţie pentru evaluarea rezervelor/resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa B „Planul de dezvoltare al exploatării rezervelor de ape minerale naturale din cadrul perimetrului Izvorul Alb - Valea Bancului, jud. Suceava“ şi „Planul iniţial de încetare a activităţii de exploatare a apelor minerale naturale din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa C „Studiu de impact asupra mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa D „Plan de refacere a mediului şi Proiect tehnic pentru refacerea mediului în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava’’ şi „Plan de management al deşeurilor/reziduurilor miniere pentru activitatea de extracţie a apei minerale naturale din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa E „Studiu de evaluare a impactului social, planul de atenuare a impactului social pentru perimetrul de exploatare Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“;
    Anexa G „Studiu hidrogeologic pentru dimensionarea perimetrelor de protecţie sanitară aferente surselor de apă minerală necarbogazoasă izvoarele 5, 6, 7, 10 şi foraj F1IA din cadrul structurii hidrogeologice Ouşoru - Livada, perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“ şi „Studiu hidrogeologic pentru delimitarea perimetrului de protecţie hidrogeologică aferent surselor de apă minerală necarbogazoasă izvoarele 5, 6, 7, 10 şi foraj F1IA din cadrul structurii hidrogeologice Ouşoru - Livada, perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava“.


    CAP. III
    Obiectul licenţei
    ART. 3.1
    Obiectul
    (1) Obiectul acestei licenţe îl constituie concesionarea de către Agenţie în favoarea Titularului a dreptului şi obligaţiei de a executa activităţi miniere de exploatare/dezvoltare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, pe risc şi cheltuială proprii, în schimbul plăţii unei redevenţe şi a unei taxe pe activitatea de exploatare stabilite potrivit legii. Aceste resurse/rezerve detaliate în anexa A2 sunt înregistrate de Agenţie, care a emis documentul de înregistrare Încheierea nr. 20-18 din data de 8.10.2018.
    (2) Cu respectarea termenilor şi condiţiilor acestei licenţe, Agenţia împuterniceşte Titularul ca fiind singurul responsabil cu executarea activităţilor miniere în perimetrul de exploatare delimitat conform anexei A1.1, în perioada specificată în prezenta licenţă.
    (3) O altă persoană juridică poate fi autorizată să execute activităţi miniere care privesc alte substanţe minerale utile în perimetrul delimitat conform anexei A1.1, cu acordul Titularului. Titularul nu va refuza un astfel de acord atât timp cât respectivele activităţi nu intră în conflict cu drepturile Titularului sau nu interferează ori stânjenesc activităţile miniere ale acestuia, desfăşurate în baza prezentei licenţe.
    (4) Titularul nu va primi nicio compensaţie pentru serviciile sale şi niciun fel de rambursare pentru cheltuielile efectuate în baza acestei licenţe, cu excepţia producţiei miniere realizate la care este îndreptăţit conform acestei licenţe.

    CAP. IV
    Durata, suspendarea, încetarea, renunţarea
    ART. 4.1
    Durata
    (1) Durata acestei licenţe este de 20 (douăzeci) ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea minelor.
    (2) Solicitarea Titularului pentru prelungirea prevăzută la art. 4.1 alin. (1) va fi înaintată Agenţiei cu cel puţin 90 (nouăzeci) de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de exploatare, sub sancţiunea încetării concesiunii, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.

    ART. 4.2
    Suspendarea
    (1) Prezenta licenţă se suspendă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea minelor, când Agenţia constată că:
    a) Titularul nu respectă hotărârea unei instanţe judecătoreşti privind litigiile apărute în executarea activităţilor miniere;
    b) Titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului;
    c) Titularului i s-au suspendat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;
    d) Titularul periclitează, prin modul de executare a activităţilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor;
    e) Titularul aduce grave încălcări privind sănătatea şi siguranţa muncii, constatate de autorităţile competente în domeniu.

    (2) Suspendarea licenţei se notifică Titularului, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia de către Agenţie, şi produce efecte asupra Titularului de la data comunicării până la dispariţia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea minelor. Pe durata suspendării, Titularul va executa, având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Legea minelor, numai acele activităţi necesare conservării şi întreţinerii lucrărilor miniere din perimetru, care să asigure reluarea activităţii miniere, după dispariţia cauzei care a determinat suspendarea.

    ART. 4.3
    Încetarea
    Prezenta concesiune încetează potrivit prevederilor art. 31 din Legea minelor:
    a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;
    b) prin renunţarea de către Titular, în condiţiile stabilite la art. 32 din Legea minelor;
    c) prin revocarea licenţei de către Agenţie, conform prevederilor art. 34 şi 35 din Legea minelor;
    d) la cererea Titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau de realizare a unor drepturi ale Titularului, prevăzute în licenţă şi care sunt esenţiale pentru realizarea activităţii miniere;
    e) prin epuizarea rezervelor exploatabile.


    ART. 4.4
    Renunţarea
    Titularul poate renunţa la prezenta licenţă dacă la data notificării renunţării îndeplineşte cumulativ condiţiile:
    a) pune la dispoziţia Agenţiei documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia;
    b) pune la dispoziţia Agenţiei documentul de atestare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, emis de autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului;
    c) pune la dispoziţia Agenţiei suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activităţii miniere desfăşurate până la momentul renunţării, şi a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activităţii.


    CAP. V
    Obligaţiile de dezvoltare-exploatare
    ART. 5.1
    Începerea activităţilor miniere de dezvoltare şi exploatare
    (1) Agenţia va da dreptul de utilizare Titularului pentru datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii miniere existente cu privire la perimetrul de exploatare la data intrării în vigoare a licenţei, în condiţiile prevederilor art. 38 lit. f) din Legea minelor.
    (2) Titularul va desfăşura activităţile miniere prevăzute în licenţă numai după emiterea de către Agenţie a autorizării scrise de începere a activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea minelor.
    Solicitarea autorizării începerii activităţii miniere se va face în termen de până la 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, pe baza prezentării următoarelor documente:
    a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;
    b) dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;
    c) certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că Titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;
    d) acord/autorizaţie de mediu;
    e) avizul Agenţiei pentru programul anual de exploatare;
    f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare.

    Autorizarea începerii activităţii miniere se va face de către Agenţie, în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).


    ART. 5.2
    Planul de dezvoltare al exploatării
    (1) În timpul exploatării, Titularul se obligă să execute lucrările specifice de investiţii miniere, precum şi cele de reabilitare a mediului şi a construcţiilor de artă sau hidrotehnice din perimetru, afectate de activităţile miniere stabilite prin prezenta licenţă şi prevăzute în planul de dezvoltare.
    (2) Planul de dezvoltare al exploatării va fi detaliat la începerea şi pe parcursul activităţilor miniere în studii tehnico-economice de etapă şi programe anuale de exploatare, care vor fi avizate de compartimentele de inspecţie teritorială ale Agenţiei, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) din norme.
    (3) Titularul poate, pe cheltuiala sa, să execute lucrări suplimentare faţă de planul de dezvoltare al exploatării, cu condiţia ca aceste lucrări să fie cuprinse în programele anuale de exploatare avizate de compartimentele de inspecţie teritorială ale Agenţiei.

    ART. 5.3
    Cheltuieli de exploatare
    (1) Conform planului de dezvoltare-exploatare, părţile convin următoarele cheltuieli de dezvoltare-exploatare: 19.857,73 mii euro.
    (2) Cheltuielile planului de dezvoltare-exploatare ce urmează a fi executat de Titular pe perioada prelungirii prevăzută la art. 4.1 alin. (1) vor fi convenite separat, pe baza unei documentaţii tehnico-economice.

    ART. 5.4
    Garanţia financiară pentru refacerea mediului
    (1) Titularul este obligat să constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţii de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, stabilită în conformitate cu prevederile din anexa D la licenţă.
    (2) Urmărirea realizării măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului se face în conformitate cu instrucţiunile tehnice elaborate de Agenţie, cu avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    CAP. VI
    Conducerea şi executarea activităţilor miniere
    ART. 6.1
    Conducerea
    (1) În scopul desfăşurării corespunzătoare a prevederilor acestei licenţe, Titularul va asigura conducerea activităţilor miniere, inclusiv elaborarea programelor de lucrări, studiilor tehnico-economice de exploatare şi a bugetelor pentru dezvoltare, exploatare şi alte activităţi miniere.
    (2) Titularul va informa Agenţia cu privire la toate problemele majore în legătură cu activităţile miniere din perimetrul de exploatare, incluzând:
    a) descoperirea altor acumulări de resurse minerale, care nu fac obiectul prezentei licenţe;
    b) descoperirile, altele decât resursele minerale, cum ar fi cele de importanţă arheologică şi/sau arhitecturală.


    CAP. VII
    Costuri
    ART. 7.1
    Costuri
    Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de către Titular.

    CAP. VIII
    Drepturile şi obligaţiile Titularului
    ART. 8.1
    Drepturile Titularului
    (1) Titularul are acces, în condiţiile legii, la terenurile necesare desfăşurării activităţilor miniere, în limitele perimetrului de exploatare prevăzut în anexa A1.1 la prezenta licenţă.
    (2) Titularul are dreptul să execute, în limitele perimetrului de exploatare acordat, toate activităţile miniere prevăzute în prezenta licenţă.
    (3) Titularul are dreptul să dispună, în condiţiile legii, asupra cantităţilor de produse miniere realizate.
    (4) Titularul are dreptul să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului, surse de apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării activităţilor miniere.
    (5) Titularul are dreptul să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor din licenţă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenţă. În vederea emiterii aprobării asocierii, autoritatea competentă va avea în vedere cel puţin următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor.
    (6) Titularul are dreptul să obţină de la Agenţie, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţilor miniere, să deţină şi să utilizeze aceste date şi informaţii, precum şi pe cele obţinute din activităţile proprii, pe durata valabilităţii licenţei.
    (7) Titularul are dreptul să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, cu acordul prealabil al Agenţiei, cu obligaţia de plată a taxei pentru activitatea minieră şi pe perioada întreruperii acesteia.
    (8) Titularul are dreptul să construiască drumuri, poduri, căi ferate, reţele electrice, precum şi alte utilităţi de infrastructură necesare activităţilor miniere prevăzute în prezenta licenţă, în condiţiile legii.
    (9) Titularul, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea minelor, poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activităţilor miniere, cu certificarea existenţei concesiunii de către Agenţie.

    ART. 8.2
    Obligaţiile Titularului
    Titularul este obligat:

    (1) Să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor, precum şi prevederile normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor emise în aplicarea acestor acte normative.

    (2) Toate costurile, cheltuielile şi obligaţiile ce derivă din activităţile miniere de dezvoltare şi exploatare, inclusiv cele de refacere a mediului înconjurător şi de reabilitare a construcţiilor de artă şi hidrotehnice afectate de activităţile miniere desfăşurate conform prezentei licenţe, vor fi suportate în întregime de Titular.

    (3) Să elaboreze, pe baza licenţei, documentaţii tehnice şi economice, conform prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor şi instrucţiunilor tehnice emise de Agenţie, şi să le supună avizării acesteia, potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor, să elaboreze documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, şi să le supună avizării autorităţii competente în domeniul mediului.

    (4) Să înceapă activităţile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenţei.

    (5) Să execute şi să înceteze desfăşurarea de activităţi miniere numai după obţinerea actelor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei privind protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale.

    (6) Să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită Agenţiei, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute.

    (7) Să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de autorităţile locale de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii.

    (8) Să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute de la Agenţie, precum şi din activitatea proprie, să le difuzeze în conformitate cu legislaţia în vigoare şi numai în condiţiile prevăzute în licenţă.

    (9) Să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării Agenţiei.

    (10) În cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31 din Legea minelor, să procedeze la predarea către Agenţie a perimetrului instituit, în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) şi (5) din Legea minelor.

    (11) Să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

    (12) Să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră.

    (13) Să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante decât cu respectarea prevederilor legale.

    (14) Să execute lucrările de conservare şi/sau închidere a lucrărilor miniere, conform actelor de reglementare prin care au fost stabilite obligaţiile de mediu la încetarea activităţii, planului de încetare a activităţii şi planului de refacere a mediului, inclusiv monitorizarea mediului postînchidere.

    (15) Să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al Agenţiei, deschis în acest scop, şi vor fi evidenţiate ca atare.

    (16) Să pregătească şi să finanţeze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social.

    (17) Să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului.

    (18) Să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de Legea minelor şi de normele de aplicare a acesteia.

    (19) Să fundamenteze şi să transmită anual la Agenţie, la termenele stabilite, volumele de finanţare necesare realizării lucrărilor prevăzute în programele anuale de exploatare.

    (20) Să transmită Agenţiei informaţiile referitoare la producţia şi investiţiile realizate, precum şi, în cazul în care beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, la modul de utilizare a acestora.

    (21) Să transmită Agenţiei datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă, pentru a fi înregistrate în cartea minieră şi în cadastrul extractiv, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. d) din Legea minelor şi ale normelor de aplicare a acesteia.

    (22) Să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere.

    (23) Să informeze cu promptitudine serviciul descentralizat al ministerului de resort şi muzeul judeţean în a căror rază de activitate este situat perimetrul de exploatare despre descoperirile arheologice şi/sau arhitecturale, potrivit legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional.

    (24) Să prezinte documentele care atestă legalitatea ocupării terenurilor afectate, cuprinse în perimetrul de exploatare, în vederea autorizării de către Agenţie a începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă.

    (25) Să delimiteze prin borne montate în teren perimetrul de exploatare instituit prin licenţă, sub controlul inspectoratului teritorial al Agenţiei.

    (26) Să întocmească programe anuale de exploatare, în acord cu instrucţiunile privind protecţia mediului şi exploatarea raţională a zăcămintelor, şi să le trimită spre avizare inspectoratelor teritoriale ale Agenţiei, cel mai târziu la 30 noiembrie a anului anterior anului calendaristic în care programul va fi desfăşurat.

    (27) Să nu sisteze lucrările pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul Agenţiei.

    (28) Să nu utilizeze metode şi tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare şi în studiile tehnico-economice de exploatare, avizate de Agenţie, conform art. 55 alin. (1) lit. h) din Legea minelor.

    (29) Să nu execute activităţi miniere fără autorizaţie sau neavizate de Agenţie.

    (30) Să ţină evidenţa zilnică a cantităţilor de produse miniere realizate.

    (31) Să nu închidă lucrările de exploatare decât cu avizul prealabil al Agenţiei şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcământului şi a suprafeţelor, pe baza documentaţiei justificative.

    (32) În executarea activităţilor miniere, Titularul va asigura toate mijloacele tehnice şi financiare necesare şi va utiliza metode, proceduri, tehnologii şi echipamente adecvate specificului zăcământului.

    (33) Titularul va permite reprezentanţilor Agenţiei să inspecteze activităţile miniere ce decurg din această licenţă.

    (34) Titularul este răspunzător pentru prejudiciile create terţilor ca urmare a desfăşurării activităţii miniere, astfel cum este aceasta definită de lege.
    Răspunderea Titularului, în condiţiile alineatului precedent, intervine şi în cazul în care prejudiciile se produc sau sunt cunoscute după încetarea concesiunii.


    (35) Titularul are obligaţia să îşi asigure, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă a terenurilor necesare desfăşurării activităţilor miniere, precum şi dreptul de acces în perimetrul de exploatare, fiind singurul responsabil de imposibilitatea asigurării acestora ori de modul de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 6-12 din Legea minelor.

    (36) Titularul are obligaţia de a gestiona deşeurile rezultate din executarea activităţii miniere de exploatare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul începerii executării acestor lucrări.

    (37) Titularul este obligat să asigure protecţia surselor faţă de toate riscurile de poluare.

    (38) Prelevarea probelor se va face, pentru caracterizarea fizico-chimică, microbiologică şi de radioactivitate a apei, altele decât cele cu frecvenţă zilnică şi săptămânală, de către reprezentanţi ai laboratoarelor autorizate, certificate şi acreditate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.

    (39) Titularul este obligat să efectueze monitorizarea surselor, cantitativ şi calitativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (40) Titularul este obligat să suspende toate operaţiunile de furnizare a apei minerale naturale destinate îmbutelierii când, în timpul exploatării, se constată că apa minerală naturală care face obiectul exploatării conform prezentei licenţe prezintă la indicatorii chimici, microbiologici şi/sau radioactivi valori care depăşesc limitele maxime admise conform legislaţiei în vigoare.

    (41) Debitul maxim zilnic valorificat la fiecare foraj nu va depăşi debitul maxim zilnic înregistrat ca rezervă dovedită, iar la izvoare, debitul maxim zilnic valorificat nu va depăşi debitul maxim înregistrat în perioada de monitorizare, cu condiţia ca volumul anual valorificat să nu depăşească valoarea de 365 de zile înmulţită cu debitul mediu al izvorului, debit mediu calculat ca medie aritmetică a debitelor zilnice înregistrate în perioada de monitorizare.

    (42) Măsurarea cantităţilor de apă exploatate şi pentru care se plăteşte redevenţă se va face la gura sondei.

    (43) Titularul are obligaţia să depună la Agenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de a începe exploatarea şi comercializarea apei minerale naturale, în vederea publicării în listele oficiale cu apele minerale naturale recunoscute pe teritoriul României în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, denumirea comercială a apei minerale naturale, însoţită de o copie legalizată a înregistrării acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumirea sursei şi locul de exploatare a acesteia. Orice modificare privind denumirea comercială şi/sau denumirea sursei va fi adusă la cunoştinţă Agenţiei, cu cel puţin 300 de zile înainte. Totodată Titularul va depune la Agenţie o copie legalizată cu noua înregistrare a denumirii/denumirilor comerciale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.


    ART. 8.3
    Înregistrări şi rapoarte asupra activităţilor miniere
    (1) Titularul va întocmi şi păstra permanent pe toată durata acestei licenţe, în forma originală şi în bună stare, cu claritate şi la zi, toate documentele şi documentaţiile care conţin informaţii şi date legate de zăcământ, perimetru de exploatare, activităţi miniere desfăşurate.
    (2) Titularul va transmite Agenţiei, în format digital şi pe suport hârtie:
    - informări trimestriale privind desfăşurarea activităţii de dezvoltare şi exploatare;
    – rapoarte anuale privind evidenţa şi mişcarea resurselor geologice şi a rezervelor, în termen de 45 de zile de la finele anului la care se referă raportarea;
    – datele necesare completării cărţii miniere.

    (3) Titularul poate folosi şi dispune de datele şi informaţiile obţinute numai în interes propriu şi numai pe durata activităţii miniere desfăşurate în baza prezentei licenţe potrivit art. 5 alin. (2) din Legea minelor.    Datele şi informaţiile privind resursele minerale din perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea minelor şi ale art. 8.3 alin. (1) din prezenta licenţă, pot fi transmise către părţile interesate numai cu acordul Agenţiei.


    ART. 8.4
    Abandonarea şi lichidarea patrimoniului
    (1) Titularul va suporta costurile de închidere, de refacere a mediului conform planului de refacere a mediului, de mutare a instalaţiilor şi altor utilităţi, pentru toate activităţile miniere, instalate în baza prevederilor acestei licenţe, închiderile şi mutările urmând a fi făcute în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

    CAP. IX
    Drepturile Agenţiei
    ART. 9.1
    Drepturile Agenţiei
    (1) Drepturile Agenţiei sunt cele precizate de Legea minelor şi de normele pentru aplicarea acesteia.
    (2) Agenţia, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea minelor, gestionează fondul geologic naţional. După încetarea acestei licenţe, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea minelor, toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la apa minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb-Valea Bancului, judeţul Suceava, vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente şi aparţin statului român.
    (3) Agenţia va fi îndreptăţită să reţină copii ale tuturor manualelor, specificaţiilor tehnice, documentelor de proiectare, schiţelor şi înregistrărilor referitoare la construcţii, cu condiţia ca, în orice caz, dacă unul din aceste elemente este confidenţial pentru Titular, Agenţia să nu îl divulge unui terţ.
    (4) Agenţia are dreptul de a controla modul în care Titularul respectă normele juridice în vigoare privind domeniul resurselor minerale utile, clauzele şi condiţiile licenţei de concesiune pentru exploatare, precum şi modul în care Titularul îndeplineşte măsurile dispuse în scris de Agenţie, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

    CAP. X
    Taxe
    ART. 10.1
    Taxele plătite de Titular
    (1) Titularul are obligaţia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, să depună la organul fiscal de care aparţine o declaraţie de înregistrare ca plătitor de taxe.
    (2) Titularul are obligaţia de a plăti către bugetul de stat o taxă anuală pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale, în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la momentul plăţii acesteia. Valoarea taxei anuale de exploatare se calculează conform suprafeţei perimetrului de exploatare (anexa A2.1 la licenţă). Valoarea taxei de exploatare va fi reactualizată anual, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
    (3) Titularul va achita taxa prevăzută la alin. (2) după cum urmează:
    - pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a licenţei de exploatare, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;
    – pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului curent, pentru anul următor.

    (4) Pentru neplata la termen a taxei anuale de exploatare, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.
    Calculul şi plata taxei pentru activitatea de exploatare se fac anticipat, în baza unei declaraţii anuale privind taxa pe activităţi miniere, conform instrucţiunii tehnice şi valorii taxei pe activitatea de exploatare în vigoare la data execuţiei obligaţiei.

    (5) Titularul nu este scutit de alte obligaţii legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 49 din Legea minelor.

    CAP. XI
    Stabilirea şi plata redevenţei miniere
    ART. 11.1
    Stabilirea redevenţei miniere
    (1) Titularul este obligat, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) din Legea minelor, la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere pentru ape minerale naturale stabilită la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.
    (2) Produsul minier realizat de Titular este apă minerală naturală.
    Lista produselor miniere se va reactualiza ori de câte ori este cazul, prin acte adiţionale la prezenta licenţă, însuşite de către Titular şi Agenţie.


    ART. 11.2
    Plata redevenţei miniere
    (1) Titularul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a licenţei, să depună la organul fiscal de care aparţine declaraţia de înregistrare ca plătitor de redevenţă minieră, conform prevederilor art. 11.1 alin. (1).
    (2) Titularul are obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea produselor miniere şi a redevenţei începând cu ziua începerii realizării producţiei şi să o achite trimestrial, cu scadenţa până la data de 25 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare.
    (3) Plătitorul are obligaţia să depună un decont trimestrial privind redevenţa minieră la organul fiscal de care aparţine, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează redevenţa, în conformitate cu modelul şi instrucţiunile aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei.
    (4) Pentru neplata la termen a redevenţei miniere, Titularul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

    ART. 11.3
    Verificarea exactităţii datelor
    Agenţia şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală verifică datele pe baza cărora Titularul a calculat taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră datorată bugetului de stat, corectitudinea calculului sumelor, precum şi scadenţa de plată a acestora.

    CAP. XII
    Dreptul de proprietate
    ART. 12.1
    Dreptul de proprietate
    În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii, pentru oricare din cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d) din Legea minelor, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nicio indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea minelor.

    CAP. XIII
    Forţa majoră
    ART. 13.1
    Proceduri
    (1) În cazul în care intervine un eveniment de forţă majoră, Titularul va notifica Agenţia în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului şi va prezenta documentele care certifică forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată a locului de amplasare a perimetrului de exploatare delimitat în anexa A1.1, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea evenimentului. În acelaşi mod va notifica de îndată ce condiţiile normale au fost restabilite.
    (2) Dacă Agenţia refuză să accepte evenimentul invocat de Titular ca fiind o cauză de forţă majoră, trebuie să notifice în acest sens Titularul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării făcute de Titular conform prevederilor art. 36 din Legea minelor.
    Titularul poate să ceară instanţei judecătoreşti pronunţarea anulării unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră fără obligarea la plata de daune-interese.


    ART. 13.2
    Efectul asupra licenţei
    Până la obţinerea hotărârii judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 13.1 alin. (2), activităţile miniere prevăzute în licenţă nu vor fi oprite, cu excepţia cazului în care activitatea minieră reprezintă un pericol iminent pentru personal, zăcământ, mediul înconjurător, precum şi pentru scurgerea apelor sau stabilitatea construcţiilor de artă sau a construcţiilor hidrotehnice din perimetru.

    CAP. XIV
    Transfer de tehnologie şi perfecţionarea profesională a personalului
    ART. 14.1
    Perfecţionarea personalului şi transferul de tehnologie
    (1) Pe durata valabilităţii prezentei licenţe, Titularul se angajează, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. q) din Legea minelor, să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă.
    (2) Acţiunile considerate transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională pentru care Titularul se obligă să suporte cheltuielile sunt următoarele:
    a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii Agenţiei;
    b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc.;
    c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;
    d) transfer de know-how.


    ART. 14.2
    Cheltuieli aferente
    (1) Suma anuală pe care Titularul se angajează să o suporte pe durata valabilităţii prezentei licenţe pentru realizarea obiectivelor menţionate la art. 14.1 este de 1.500 euro.
    (2) Sumele necheltuite în cursul fiecărui an contractual vor fi reportate, dar nu dincolo de durata de valabilitate a licenţei.

    CAP. XV
    Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător. Responsabilitatea pentru producerea daunelor
    ART. 15.1
    Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător
    (1) Titularul are obligaţia să respecte şi să îndeplinească condiţiile/măsurile stabilite prin actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor.
    (2) Titularul va conduce activităţile miniere în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi mediu, conform celor mai bune practici în domeniul industriei miniere şi legislaţiei româneşti de mediu în vigoare. Va lua măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, pentru protecţia solului şi subsolului, atmosferei, apelor de suprafaţă şi subterane, ecosistemelor şi biodiversităţii, gestionarea deşeurilor.
    (3) În cazul în care autoritatea competentă în domeniul mediului, Agenţia sau alte autorităţi/instituţii guvernamentale abilitate determină şi hotărăsc că activitatea sau instalaţiile deţinute de Titular sau orice alte operaţiuni conduse de acesta pot să pună în pericol persoane sau terţe proprietăţi şi/sau cauzează deteriorarea mediului, Titularul este obligat să ia măsuri de prevenire şi remediere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

    ART. 15.2
    Asigurări
    În termen de 120 (una sută douăzeci) de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, Titularul va elabora un program de asigurare a activităţilor miniere conform cu standardele internaţionale. Titularul va fi responsabil de obţinerea şi menţinerea în vigoare a asigurării. Asigurarea va acoperi, printre altele, daunele şi pierderile de la toate instalaţiile şi echipamentele folosite în activităţile miniere, cele cauzate de poluare, asigurarea proprietăţii şi alte obligaţii către terţi. Costul obţinerii şi menţinerii unei astfel de asigurări va fi în întregime sarcina Titularului şi va fi considerat cheltuieli pentru activităţi miniere.

    ART. 15.3
    Responsabilitatea producerii daunelor
    Titularul este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător din culpa sa în toate componentele lui, precum şi persoanelor fizice şi juridice şi se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate de activităţile miniere desfăşurate, în condiţiile prevăzute în art. 37 alin. (5) din Legea minelor şi în celelalte prevederi legale.

    CAP. XVI
    Transferul licenţei
    ART. 16.1
    Transferul licenţei
    Titularul poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin prezenta licenţă, numai cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, conform prevederilor art. 24 din Legea minelor şi cu îndeplinirea procedurii prevăzute la cap. VI dinNormele pentru aplicarea Legii minelor.

    CAP. XVII
    Legea care guvernează licenţa
    ART. 17.1
    Legea care guvernează licenţa
    (1) Această licenţă va fi guvernată, interpretată şi clarificată conform legislaţiei române în vigoare.
    (2) Toate divergenţele rezultate din prezenta licenţă între Agenţie şi Titular legate de interpretarea sau îndeplinirea oricăror clauze vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţile contractante, iar în caz de eşec litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.
    (3) În perioada soluţionării situaţiilor menţionate la art. 17.1 alin. (2), activităţile miniere care au constituit sursa disputelor vor fi oprite numai dacă prezintă pericol iminent pentru personal, zăcământ sau mediu.

    CAP. XVIII
    Registre contabile, contabilitate, audit şi raportări financiare
    ART. 18.1
    Registre contabile şi contabilitate
    Titularul va ţine la sediul său în România registre contabile în conformitate cu legislaţia românească şi cu practicile de contabilitate general acceptate în industria minieră, precum şi alte asemenea registre şi înregistrări ce pot fi necesare pentru argumentarea activităţii desfăşurate în baza acestei licenţe, incluzând cantitatea şi valoarea produselor miniere realizate şi vândute. Titularul va păstra registrele contabile şi va face înregistrările contabile în lei.

    ART. 18.2
    Audit
    Registrele contabile, precum şi celelalte registre şi înregistrări menţionate la art. 18.1 vor fi disponibile permanent pentru inspectarea lor de către reprezentanţii Agenţiei şi ai organelor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

    ART. 18.3
    Raportări financiare
    Titularul va respecta toate legile şi reglementările în vigoare în România cu privire la raportările financiare.

    CAP. XIX
    Confidenţialitatea
    ART. 19.1
    Confidenţialitatea
    (1) Dacă nu există alte specificaţii în prezenta licenţă, toate informaţiile achiziţionate sau primite în baza acestei licenţe vor fi menţinute confidenţiale de către părţi şi nu vor fi divulgate fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi, pe toată perioada în care licenţa rămâne în vigoare. Acest angajament de confidenţialitate va continua să se aplice Titularului pe o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea acestei licenţe.
    (2) Fiecare parte poate dezvălui orice asemenea informaţii angajaţilor, asociaţilor, consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor săi, cu condiţia să obţină de la aceştia, anterior dezvăluirii datelor, un acord de confidenţialitate scris.
    (3) Cu condiţia obţinerii acordului de confidenţialitate, aşa cum prevede art. 19.1 alin. (2), Titularul poate dezvălui astfel de informaţii obţinute pe parcursul valabilităţii acestei licenţe, la cererea instituţiilor financiare de la care Titularul solicită finanţare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din această licenţă.
    (4) Titularul poate pune la dispoziţie, cu aprobarea scrisă, prealabilă, a Agenţiei, orice astfel de informaţii celor care şi-au exprimat dorinţa de asociere şi/sau transfer cu Titularul, sub această licenţă. Potenţialele entităţi cărora li se dă acces la informaţii trebuie să semneze un acord de confidenţialitate corespunzător, care va fi comunicat Agenţiei.
    (5) Cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu acordul Agenţiei, Titularul poate folosi unele date şi informaţii achiziţionate din activităţile miniere executate în baza prezentei licenţe pentru elaborarea de lucrări cu caracter ştiinţific, materiale de prezentare sau publicitate.

    CAP. XX
    Sediu şi notificări
    ART. 20.1
    Sediul
    Titularul va notifica Agenţia cu privire la schimbarea sediului sau a reprezentantului legal, acesta având autoritatea de a reprezenta şi angaja Titularul în toate înţelegerile cu Agenţia sau cu terţi.

    ART. 20
    Notificări
    (1) Toate notificările, cererile sau alte comunicări necesare sau permise a fi făcute sau date în baza acestei licenţe vor fi făcute în scris în limba română şi vor fi corespunzător adresate, după cum urmează:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│către │AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU │
│Agenţie:│RESURSE MINERALE │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │cod poştal 010407, Bucureşti,│
│ │sectorul 1, bd. Dacia nr. 59;│
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │tel./fax: 021.317.01.83/ │
│ │021.317.07.80; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│către │Societatea DORNA APEMIN - │
│Titular:│S.A. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │cod poştal 077190, Voluntari,│
│ │şos. Bucureşti Nord nr. 10, │
│ │clădirea 023, etaj 1, camera │
│ │2, judeţul Ilfov; │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │tel./fax: 0372.202.659/ │
│ │0372.202.670. │
└────────┴─────────────────────────────┘    (2) Astfel de notificări, cereri sau comunicări vor fi considerate că au fost date sau prezentate corect, după cum urmează:
    a) în cazul predării printr-o persoană, dacă au fost predate în timpul programului normal de lucru, se consideră a fi fost predate la începutul următoarei zile de lucru;
    b) în cazul anunţării prin e-mail sau fax, în momentul primirii, dacă primirea s-a făcut în timpul programului normal de lucru la biroul primiri, sau, dacă primirea s-a făcut după orele de program, la începutul următoarei zile de activitate.

    (3) Oricare dintre părţi va notifica în scris cealaltă parte asupra schimbării adresei sau reprezentanţilor, în maximum 10 (zece) zile de la producerea schimbării.

    CAP. XXI
    Prevederi generale
    ART. 21.1
    Integritate sau amendamente
    Această licenţă concretizează întregul acord şi înţelegerea dintre Agenţie şi Titular cu privire la obiectul acesteia şi nu poate fi modificată decât printr-un document scris semnat de Agenţie şi Titular, în condiţiile legii.

    ART. 21.2
    Limba
    Această licenţă este elaborată în 3 (trei) exemplare, originale, în limba română.

    CAP. XXII
    Aprobarea Guvernului
    ART. 22.1
    Aprobarea Guvernului
    Prezenta licenţă intră în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Drept urmare, părţile numite aici au hotărât ca această licenţă negociată şi încheiată la data de 14.12.2018 să fie modificată şi resemnată de reprezentanţii lor legali, la data de 13.10.2020, în 3 (trei) exemplare originale.

    Din partea
    AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU RESURSE MINERALE
    Preşedinte
    Nicolae Turdean
    Director general,
    Elena Maria Sava
    Şef Birou juridic,
    Mădălina Andreea Badea
    Responsabil de lucrare,
    Mihaela Alexandru,
    consilier superior
    Din partea
    SOCIETĂŢII DORNA APEMIN - S.A.
    Administrator,
    Paraskevas Nikolopoulos
    ANEXA A1.1

 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa A1.1 este reprodusă în facsimil.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016