Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 septembrie 2023  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 septembrie 2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 842 din 19 septembrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare ministerul, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice, dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei şi celelalte domenii conexe, antreprenoriatului, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, turismului, politicii comerciale şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
    (2) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
    (3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Celelalte bunuri proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 2
    (1) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii principale şi specifice:
    a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului, precum şi a propriilor strategii şi politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competenţă prevăzute la art. 1 alin. (1);
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniile de competenţă prevăzute la art. 1 alin. (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor şi gestionarea resurselor materiale, creşterea economică în domeniul politicii industriale, administrarea, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa şi monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
    c) de control şi monitorizare a domeniului de competenţă, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităţilor publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenţei legale şi prin care se realizează activităţi de control operativ la entităţile aflate în subordinea şi în coordonarea sa, precum şi la operatorii economici aflaţi sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
    e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare NATO, şi Uniunea Europeană, precum şi în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    f) de administrare a proprietăţii statului, în domeniile sale de competenţă, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
    g) de autoritate de stat prin care: se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, se exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a industriei naţionale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, precum şi funcţiile de atragere de investiţii în economie, se asigură respectarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, precum şi în privinţa gestionării afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
    h) de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
    i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    j) de promovare a României, a destinaţiilor turistice naţionale şi a brandului turistic naţional.

    (2) Ministerul este desemnat să exercite calitatea de:
    a) autoritate care coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.020/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011 şi potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    b) autoritate competentă în conformitate cu art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    c) autoritate competentă pentru transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană (CE), potrivit art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) punct de informare despre produse la nivel naţional, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;
    e) Birou unic de legătură şi reprezentant în Reţeaua europeană pentru conformitatea produselor potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2023;
    f) punct naţional de contact cu CE pentru aplicarea legislaţiei comunitare referitoare la funcţionarea pieţei interne, în legătură cu libera circulaţie a mărfurilor între statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind funcţionarea pieţei interne în legătură cu libera circulaţie a mărfurilor între statele membre;
    g) reprezentant naţional în Grupul operativ de aplicare a normelor pieţei unice la nivel european - Single Market Enforcement Taskforce - SMET;
    h) autoritate competentă care asigură participarea, elaborarea şi fundamentarea poziţiei României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;
    i) reprezentant naţional în cadrul NATO Industrial Advisor Group, denumit în continuare NIAG, şi European Defence Agency/European Defence Fund, denumit în continuare EDA/EDF;
    j) coordonator de reforme şi investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR:
    (i) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare: reforma 1 „Transparentizare legislativă, debirocratizare şi simplificare procedurală destinate mediului de afaceri“ şi investiţia 1 „Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea şi simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri“;
    (ii) componenta 11 - Turism şi cultură: reforma 1 „Operaţionalizarea organizaţilor de management al destinaţiei (OMD-uri)“;

    k) asigură relaţia cu Comisia Europeană, în cadrul reţelei de puncte naţionale de contact ale EDF, denumită în continuare NFP EDF - Network of European Defence Fund National Focal Points;
    l) informează entităţile eligibile despre activităţile desfăşurate în cadrul programului EDF, în vederea participării la competiţiile din cadrul acestuia, prin activităţile NFP EDF, inclusiv cele despre reglementările naţionale incidente privind controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    (3) Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:
    a) coerenţă, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
    c) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
    d) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    e) colaborarea cu partenerii sociali;
    f) asigurarea unui climat concurenţial în domeniile coordonate;
    g) promovarea eticii şi integrităţii profesionale.


    ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale:
    1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
    2. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniile de activitate;
    3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniile coordonate;
    4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
    6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniile coordonate;
    7. încheie tratate internaţionale sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    8. este coordonator al politicilor naţionale în domeniul pieţei interne;
    9. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
    11. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
    12. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;
    13. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;
    14. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    15. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;
    16. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice;
    17. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    18. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
    19. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
    20. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea strategiei naţionale anticorupţie aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia;
    21. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană - Bruxelles, la Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia şi ale ambasadelor României la Paris, Washington D.C. şi Viena în condiţiile prevăzute de lege şi în conformitate cu domeniul său de competenţă;
    22. acţionează pentru dezvoltarea comerţului exterior şi a cooperării economice internaţionale a României, în domeniile sale de activitate;
    23. asigură dialogul instituţional cu partenerii externi în domeniul economic;
    24. asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor şi a solicitărilor de informaţii de interes public;
    25. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;
    26. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;
    28. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
    29. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;
    30. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea;
    31. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia;
    32. desfăşoară activităţile de privatizare şi postprivatizare;
    33. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea prin oricare dintre metodele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    34. monitorizează aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
    35. derulează şi asigură procesul de implementare a guvernanţei corporative la nivelul întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    36. monitorizează şi evaluează îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă, activitatea membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere, indicatori stabiliţi prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    37. exercită funcţiile de coordonare şi control, precum şi toate drepturile pe care legea le prevede pentru membrii fondatori privind Fundaţia de Post-Privatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
    38. preia active sau active funcţionale, care au legătură cu domeniile sale de competenţă, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi;
    39. derulează activităţile de atragere de investiţii în economie la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestuia, după caz;
    40. înfiinţează societăţi cu capital de stat în România şi în străinătate şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare;
    41. efectuează acţiuni de control administrativ, în vederea identificării şi remedierii deficienţelor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    42. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, şi asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    43. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 sau, după caz, de Legea nr. 276/2011, şi încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    44. asigură coordonarea cadrului şi mecanismelor instituţionale de elaborare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi de gestionare, monitorizare şi raportare a mecanismului de implementare şi mecanismului financiar al Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pentru domeniile de competenţă;
    45. asigură mecanismele de coordonare orizontală reglementate legislativ şi administrativ, pentru asigurarea sinergiei intervenţiilor selectate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, programe operaţionale şi regionale, respectiv din alte surse de finanţare pentru a răspunde nevoilor identificate, precum şi de evitare a dublei finanţări;
    46. elaborează şi implementează împreună cu organismele statului în a căror componenţă se află profesiile liberale politici publice care să contribuie la dezvoltarea ascendentă a profesiilor liberale;
    47. realizează acţiunile ministerului în calitatea de minister de resort şi ordonator principal de credite pentru investiţia României la Combinatul Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina până la data înstrăinării acesteia, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor restante de plată ale României aferente împrumutului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii publice americane nr. 480/1992;
    48. desfăşoară activităţi de supraveghere în vederea dispunerii şi aplicării măsurilor speciale persoanelor juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate şi care solicită autorităţii competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale, în conformitate cu prevederile art. 8^1-8^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    49. are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul transport al energiei electrice;
    50. reprezintă statul în calitate de expropriator prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pentru lucrările de interes naţional de dezvoltare a transportului de energie electrică, şi prin Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, pentru lucrările de interes naţional de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
    51. îndeplineşte atribuţii rezultate din calitatea de membru al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
    52. îndeplineşte atribuţiile principale cu privire la implementarea reformelor şi investiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuţii specifice:
    A. în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria naţională de apărare:
    1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
    a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei naţionale de apărare, industriei extractive în domeniul de activitate propriu şi a industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - industria auto, industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria construcţii navale şi de material rulant, industria construcţiilor metalice, industria construcţiilor de maşini, industria chimică şi petrochimică, industria electrotehnică, electronică şi mecanică fină, industria textilă şi pielărie, industria materialelor de construcţii, industria prelucrării lemnului şi a mobilei, industria de celuloză şi hârtie, industria de prelucrare mase plastice şi cauciuc, industria de reciclare, biotehnologii, economie circulară şi clusterele;
    b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieţei interne şi asigurarea securităţii aprovizionării;
    c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori;

    2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
    3. elaborează, promovează şi susţine poziţia naţională în cadrul reuniunilor/conferinţelor organizaţiilor internaţionale: Grupul de experţi în politici de inovare şi competitivitate al Comisiei Economice, ONU (UNECE) de la Geneva, Comitetul pentru Industrie, Comerţ şi Dezvoltarea Întreprinderii, Grupul de lucru pentru cooperare euro-mediteraneană în cadrul Cartei euro-mediteraneene pentru întreprindere, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) - „Comitetul Oţel“ şi „Grupul de lucru Construcţii Navale“ - Directoratul pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, Divizia transport, ONUDI - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială - tehnologia de foresight - previziuni industriale, forumurile economice ale Iniţiativei Central-Europene - ICE, NIAG, EDA/EDF;
    4. cooperează cu coordonatorul naţional în privinţa candidaturii României pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pe componentele de industrie siderurgică şi construcţii navale;
    5. desemnează organisme de inspecţie, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eşantionare a combustibililor lichizi şi asigură controlul respectării legislaţiei referitoare la limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;
    6. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;
    7. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    8. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecţiei consumatorului;
    9. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
    10. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;
    11. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
    12. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;
    13. coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    14. coordonează şi exercită prerogativele de putere publică în relaţia cu ASRO - Asociaţia de Standardizare din România;
    15. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
    16. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
    17. elaborează politici şi reglementări privind evaluarea conformităţii produselor industriale, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor şi urmăreşte aplicarea acestora;
    18. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
    19. coordonează activitatea de compensare la nivel naţional desfăşurată de operatorii economici prin Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni, instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în acest sens, aflată în subordinea ministerului, prin personalul Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti;
    20. fundamentează, iniţiază şi dezvoltă noi proiecte investiţionale în cadrul industriei naţionale de apărare, prin utilizarea dotărilor industriale existente sau prin crearea de noi capacităţi industriale la operatorii economici aflaţi în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;
    21. solicită informaţii economice şi sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;
    22. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    23. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    24. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
    25. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
    26. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale ţinând cont de noile principii europene privind: economia circulară, dezvoltarea durabilă, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi digitalizare;
    27. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii utilizării fondurilor acordate;
    28. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate;
    29. coordonează monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;
    30. elaborează politica industrială şi politica de cluster şi urmăreşte aplicarea acestora;
    31. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
    32. participă la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Pactul ecologic european - Green Deal din domeniul de competenţă;
    33. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
    34. desemnează şi notifică organismele de evaluare a conformităţii în domeniile de competenţă;
    35. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile economie, politici industriale şi competitivitate;
    36. are calitate de autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru parcurgerea tuturor etapelor tehnice în ceea ce priveşte ajutorul de stat în vederea susţinerii participării României la proiecte transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT);
    37. gestionează Programul naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii „CONSTRUCTPLUS“, având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii;
    38. administrează schema de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2023;
    39. administrează şi gestionează Atlasul economic al României, platformă digitală care conţine date şi informaţii necesare şi utile pentru investitorii români şi străini care vor să dezvolte afaceri în România;
    40. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria naţională de apărare şi securitate cu capital de stat;
    41. reglementează organizarea şi funcţionarea industriei naţionale de apărare;
    42. sprijină participarea industriei naţionale de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare, prin implicarea acestora la satisfacerea intereselor esenţiale de securitate ale statului român;
    43. sprijină activitatea instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria naţională de apărare, la programele de compensări în industria de apărare prin implicarea acestora în derularea operaţiunilor de compensare tehnologică şi industrială, precum şi în derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială aferente achiziţiilor de tehnică militară;
    44. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei naţionale de apărare;
    45. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei naţionale de apărare, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
    46. participă la activităţile desfăşurate de organismele naţionale responsabile de controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi produse cu dublă utilizare;
    47. elaborează propuneri pentru Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, secţiunea industrie şi resurse, pentru planurile anuale de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, precum şi pentru Programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, întocmeşte/gestionează/actualizează Registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare şi Catalogul de produse specifice industriei naţionale de apărare, avizează lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare ale operatorilor economici în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    48. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria naţională de apărare;
    49. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic;
    50. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria naţională de apărare şi securitate;
    51. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
    52. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
    53. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
    54. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deşeurilor industriale reciclabile şi ţine evidenţa operatorilor economici din domeniu;
    55. începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 232/2022 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor de către microîntreprinderi, asigură atribuţiile în calitate de autoritate de supraveghere a pieţei în domeniul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi al serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. c) şi constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 27 alin. (1)-(3) din acelaşi act normativ;
    56. aprobă împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale ghiduri, instrumente şi alte materiale informative, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 232/2022;
    57. administrează Schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare;
    58. este punct naţional de contact pentru Fondul de inovare;
    59. contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    60. contribuie la implementarea Strategiei naţionale privind economia circulară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2022, şi a Planului de acţiuni aferent acesteia;
    61. asigură participarea la reuniunile tehnice ale Comitetului interministerial privind schimbările climatice, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2022 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice;
    62. asigură participarea la şedinţele Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023;

    B. în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:
    1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
    2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    3. diseminează informaţii şi bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;
    4. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    6. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic naţional;
    8. elaborează şi implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;
    10. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislaţiei în vigoare;
    12. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;
    13. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    14. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
    15. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;
    16. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;
    17. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;
    18. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    19. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    20. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
    21. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    22. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    23. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    24. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    25. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    26. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    27. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;
    28. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    29. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    30. iniţiază sau avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului, proiecte de acte normative, de ordine şi de instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    31. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;
    32. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/ societăţilor naţionale miniere;
    33. aprobă editarea publicaţiilor „Revista minelor“ şi „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;

    C. în domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
    1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
    2. elaborează programe şi strategii în vederea promovării proprietăţii intelectuale şi protejării acesteia la nivel naţional şi internaţional;

    D. în domeniul protecţiei consumatorilor emite reglementări în acord cu reglementările europene incidente;
    E. în domeniul politicii comerciale:
    1. pregăteşte şi promovează interesele comerciale naţionale în cadrul instituţiilor europene, elaborează şi susţine poziţia României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;
    2. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în context multilateral, la nivelul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, denumită în continuare OMC, şi asigură participarea la activitatea curentă a Consiliului general al OMC şi a organelor sale subsidiare, cu respectarea prevederilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene;
    3. elaborează, promovează şi susţine poziţia naţională în cadrul Comitetului specializat şi al grupurilor de lucru aferente ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, în domeniul politicii comerciale;
    4. asigură interfaţa în relaţia cu Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii Europene cu privire la elaborarea şi aprobarea mandatelor de negociere ale Comisiei Europene pentru acordurile de comerţ; urmăreşte şi evaluează permanent evoluţia negocierilor comerciale la nivel european şi multilateral;
    5. cooperează cu coordonatorul naţional în privinţa candidaturii României pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pe componenta de politică comercială;
    6. reprezintă autoritatea competentă în procesul de aderare al României la OCDE - Comitetul Comerţului şi colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi autorităţile şi instituţiile cu atribuţii conexe în cadrul acestui proces;
    7. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale din domeniul politicii comerciale şi mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri şi tratate comerciale;
    8. acordă asistenţă operatorilor economici în vederea valorificării în comerţul cu ţările terţe a avantajelor rezultate din acordurile şi tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel multilateral;
    9. urmăreşte şi analizează comunicările/iniţiativele Comisiei Europene ce includ componente de politică comercială şi cooperează în acest sens cu ministerele, instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi conexe politicii comerciale;
    10. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentaţii specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă şi informează asupra stadiului negocierilor comerciale şi pentru ratificarea acordurilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale;
    11. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte ministere şi instituţii, în vederea elaborării, promovării şi susţinerii intereselor României în domeniul său de competenţă, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional, denumită în continuare UNCITRAL, şi cu alte organisme internaţionale;
    12. elaborează poziţia României şi participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior şi alte ministere şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul investiţiilor, la negocierea de noi acorduri şi tratate bilaterale în domeniul investiţiilor cu ţări terţe de interes şi cu care Comisia Europeană nu are în vedere încheierea pe termen mediu de astfel de acorduri la nivelul Uniunii Europene;
    13. avizează proiecte de acte normative ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale care includ elemente conexe politicii comerciale comune a Uniunii Europene, pentru aspecte din competenţa sa;
    14. elaborează sinteze şi informări privind aplicarea şi evoluţiile din domeniul politicii comerciale comune a Uniunii Europene în plan regional, european şi multilateral;
    15. elaborează, propune şi susţine poziţia României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene şi asigură participarea la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;
    16. cooperează cu reprezentanţii Comisiei Europene în vederea protejării intereselor producătorilor români în cadrul procedurilor de apărare comercială iniţiate de statele terţe împotriva produselor originare din Uniunea Europeană; în acest sens se consultă cu autorităţile, instituţiile şi părţile interesate, evaluează impactul investigaţiilor şi, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părţile interesate, pentru a propune modalităţi specifice de acţiune;
    17. asigură funcţia de autoritate naţională competentă pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de export şi, după caz, import din/în Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competenţă al ministerului;
    18. întocmeşte documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării şi aprobării/ratificării acordurilor negociate şi semnate la nivelul Uniunii Europene, după caz;
    19. asigură conlucrarea cu Autoritatea Vamală Română în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerţului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping şi antisubvenţie;
    20. elaborează, promovează şi susţine poziţia ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate şi coordonate de Ministerul Afacerilor Externe în domeniul său de competenţă;
    21. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere şi instituţii cu relevanţă, la activitatea specifică a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, denumită în continuare UNCTAD, în scopul susţinerii, în coordonare cu Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, a poziţiei României în materie de comerţ şi dezvoltare;
    22. urmăreşte dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activităţii organizaţiilor economico-comerciale cu vocaţie universală, precum: ONU, G-20, G-7, UNCITRAL, UNECE, UNCTAD;
    23. asigură participarea la lucrările Consiliului interinstituţional, înfiinţat potrivit art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. asigură emiterea documentelor pentru autorizarea operaţiunilor comerciale pentru bunurile aflate în sfera de competenţă, instituite în baza unor sancţiuni internaţionale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, aprobată prin Legea nr. 95/2023;
    26. promovează interesele economice şi comerciale ale României, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea relaţiilor economice cu alte state terţe şi cu organizaţiile economice internaţionale, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
    27. asigură reprezentarea intereselor de politică comercială ale României la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, OCDE, UNCITRAL, ale altor instituţii europene şi internaţionale şi ale OMC, prin intermediul reţelei externe care include: secţiile comerciale ale Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, ale Misiunii Permanente a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia şi ale ambasadelor României la Paris, Washington D.C. şi Viena;
    28. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivelul Uniunii Europene a măsurilor de politică comercială comună;
    29. acordă sprijin Ministerului Afacerilor Externe prin elaborarea poziţiei naţionale în domeniul politicii comerciale cu referire la participarea României la iniţiativele economice regionale europene la care Uniunea Europeană este parte sau pe care le sprijină;
    30. asigură contribuţii vizând domeniul politicii comerciale, pentru acţiunile aferente asistenţei oficiale pentru dezvoltare, denumită în continuare ODA, şi Agendei 2030 - Obiectivele de dezvoltare durabilă, gestionate în plan naţional şi la nivelul Consiliului Uniunii Europene de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ai Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru dezvoltare durabilă;
    31. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere şi instituţii cu relevanţă, la activitatea specifică a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, a Consiliului şi organelor sale subsidiare, în scopul susţinerii, în coordonare cu Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, a poziţiilor politico-economice ale României în materie de comerţ şi dezvoltare;
    32. coordonează implementarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene la nivel naţional în conformitate cu reglementările Uniunii Europene prin structura succesoare a Departamentului de Comerţ Exterior;
    33. întocmeşte mandatul de reprezentare al României la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în format Comerţ şi al altor documente relevante în speţă, în domeniul politicii comerciale şi relaţiilor economice internaţionale, şi solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
    34. întocmeşte mandatele de reprezentare aferente participării României la formatele de lucru ale Comitetului pentru Politici Comerciale la nivelul de membri titulari şi experţi, aferente Consiliului Uniunii Europene, precum şi în vederea participării României la reuniunile Comisiei Europene din domeniul politicii comerciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;

    F. în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei, mediului de afaceri şi profesiilor liberale:
    1. asigură elaborarea, gestionarea şi monitorizarea implementării proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
    2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a iniţiativei „Small Business Act“;
    3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
    4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
    5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    6. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în programele naţionale de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    7. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    8. coordonează şi participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    9. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
    10. derulează, gestionează şi coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;
    11. cooperează în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale OCDE la implementarea proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
    12. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează planuri de acţiuni pentru mediul de afaceri, în conformitate cu strategiile existente în domeniu;
    13. propune, derulează, asigură şi monitorizează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
    14. organizează, participă şi coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
    15. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, OCDE, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    16. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, prin asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajării şi sprijinirii iniţiativei antreprenoriale;
    17. implementează şi coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană şi OCDE;
    18. asigură, coordonează şi răspunde în domeniile de competenţă de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acţiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
    19. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
    a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie, în domeniul de activitate, precum şi a celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
    b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
    c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;

    20. colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
    21. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociaţia Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, OCDE, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    22. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;
    23. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;
    24. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri;
    25. este autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în relaţiile cu societăţile cooperative şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    26. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    27. nominalizează un reprezentant în Consiliul consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi participă la lucrările acestuia;
    28. participă la lucrările Comitetului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. coordonează acţiunile desfăşurate în cadrul Programului naţional „România HUB“, asigurând administrarea programului;
    30. dezvoltă şi operează un portal, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea prevenirii nr. 270/2017, dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online şi resurse în vederea informării în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la art. 3 alin. (1) din aceeaşi lege;
    31. elaborează scheme de ajutor de stat sau de minimis privind stimularea investitorilor individuali-business angels instituite prin lege conform art. 7 din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
    32. asigură punerea în aplicare a Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.478/2019 privind aprobarea înfiinţării Registrului naţional de franciză şi a Normelor metodologice privind modul de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză, conform art. III alin. (2) din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
    33. promovează prin mijloace specifice de informare, precum: website, e-mail, grupuri de lucru şi evenimente publice, cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri şi modificările aduse acestuia;
    34. acordă titlul de incubator de afaceri în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;
    35. constituie Comisia cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016;
    36. sprijină şi consiliază iniţiatorii de acte normative cu implicaţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi le trimite rezultatele testului IMM;
    37. asigură secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare GEIEAN, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea obţinerii avizului GEIEAN asupra proiectelor de acte normative şi a rapoartelor testelor IMM aferente, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    38. transmite spre analiză către GEIEAN rapoarte privind aplicarea testelor IMM;
    39. coordonează activitatea GEIEAN în emiterea de avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    40. asigură consultanţă în vederea realizării raportului de test IMM, conform Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM;
    41. asigură realizarea obiectivelor de transparentizare legislativă, debirocratizare şi simplificare procedurală destinate mediului de afaceri, conform reformei 1 din PNRR;
    42. asigură realizarea obiectivelor prevăzute în PNRR cu privire la transparenţa şi aplicabilitatea testului IMM;
    43. asigură implementarea investiţiilor prevăzute în PNRR cu privire la realizarea de platforme digitale pentru transparenţă legislativă, debirocratizare şi simplificare procedurală pentru mediul de afaceri;
    44. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    45. asigură dialogul cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    46. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora de către instituţiile publice din subordinea ministerului;
    47. participă la lucrările organismelor europene, aferente dezvoltării politicilor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirii mediului de afaceri;
    48. asigură cadrul legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea profesiilor liberale împreună cu organismele statului în a căror competenţă se află profesii liberale;
    49. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale referitoare la reglementările naţionale sau europene, care vizează activitatea profesiilor liberale sau regimul juridic al acestora;
    50. realizează atribuţiile în domeniul avertizării timpurii în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    G. în domeniul turismului:
    1. elaborează şi implementează în domeniul turismului strategii şi soluţii de reformă pentru evoluţia sectorului, politici de promovare şi dezvoltare a turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;
    3. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale;
    4. îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României;
    5. autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv acordă licenţe agenţiilor de turism, clasifică structurile de primire turistică, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează/reacreditează organizaţiile de management al destinaţiilor, centrele naţionale/ locale de informare şi promovare turistică;
    6. atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;
    7. organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;
    8. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    9. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
    10. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;
    11. aprobă atât înfiinţarea, cât şi atribuţiile reprezentanţelor teritoriale, cu sediul în ţară;
    12. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului turismului;
    13. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului turismului;
    14. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
    15. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă;
    16. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Turismului şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Acordului parţial extins, Comisiei Europene pentru Turism, al proiectelor şi programelor din domeniul turismului, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
    17. identifică metode de îmbunătăţire a activităţilor în domeniu, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, pentru încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private;
    18. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
    a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;
    b) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale ori standarde în implementarea programelor proprii;

    19. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, precum şi congrese, colocvii şi alte acţiuni similare, în ţară şi străinătate, în domeniul turismului;
    20. participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale de informare, precum şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;
    21. organizează activităţi de promovare prin producţie/ coproducţie de emisiuni TV şi radio;
    22. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum şi măsuri pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;
    23. efectuează monitorizarea şi controlul operativ al persoanelor fizice şi juridice din domeniul turismului, activităţilor din turism şi din industria de agrement;
    24. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism şi din industria de agrement;
    25. monitorizează derularea investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;
    26. coordonează programele de asistenţă acordată de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;
    27. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;
    28. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing şi promovarea turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice;
    29. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului;
    30. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale;
    31. participă la dezvoltarea Programului naţional de investiţii în infrastructura turistică, în colaborare cu autorităţile publice locale, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare;
    32. colaborează cu celelalte organisme de specialitate aflate în subordinea Guvernului, ministere, autorităţi publice locale, organizaţii patronale şi profesionale din turism, organizaţii internaţionale pentru aplicarea şi armonizarea strategiei naţionale cu reglementările şi strategiile naţionale şi internaţionale în domeniul turismului şi cu strategiile existente în alte domenii sectoriale, care pot avea implicaţii în turism, cum ar fi, fără a se limita la: cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, urbanism, transport;
    33. iniţiază şi propune realizarea, completarea şi/sau modificarea legislaţiei din domeniul specific de competenţă şi din domenii de activitate cu implicaţii în turism, cum ar fi, fără a se limita la: cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, sănătate, necesară aplicării politicii naţionale, strategiei de reformă şi programelor de dezvoltare a turismului;
    34. iniţiază demersuri necesare pentru realizarea procedurilor în vederea obţinerii avizului de mediu pentru strategii/programe/proiecte/planuri;
    35. participă în colaborare cu celelalte compartimente şi autorităţi publice centrale şi locale la actualizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare;
    36. coordonează şi implementează Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2019, şi coordonează procesul de desemnare a destinaţiilor ecoturistice din România;
    37. participă în colaborare cu celelalte compartimente şi autorităţi publice centrale şi locale la actualizarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România“, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    38. formulează propuneri pentru stabilirea liniilor de finanţare în domeniul turismului şi domeniile conexe acestuia pentru perioada 2021-2027;
    39. iniţiază şi participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri naţionale şi/sau externe, în domeniul său de competenţă;
    40. iniţiază şi, în limita mandatului, participă la dezvoltarea de programe/proiecte în domeniul său de competenţă;
    41. analizează documentaţia şi avizează proiectul de hotărâre a Guvernului prin care se acordă statutul de staţiune balneară, climatică sau balneoclimatică;
    42. iniţiază şi participă la îmbunătăţirea sistemului statistic naţional din turism;
    43. în limita mandatului, participă la elaborarea studiilor de consultanţă, a studiilor de specialitate privind dezvoltarea durabilă a turismului, capacitatea de suport a destinaţiilor turistice, a analizelor şi cercetărilor privind dezvoltarea turismului în general, pe forme de turism, de la nivel macroregional şi microregional;
    44. organizează şi participă la evenimente organizate de autorităţi publice centrale şi locale, asociaţii patronale/ profesionale din turism, mediul academic şi de cercetare pe domeniile de competenţă;
    45. iniţiază, propune şi asigură realizarea materialelor de promovare/informare, în vederea diseminării informaţiilor necesare desfăşurării activităţilor din cadrul centrelor de informare turistică şi al asociaţiilor de promovare şi informare turistică, a strategiilor sectoriale existente şi a modalităţilor de implementare a acestora şi a materialelor necesare pentru elaborarea strategiilor destinaţiilor turistice incluse în rutele europene pentru biciclete, rutele europene pedestre dezvoltate şi care se vor dezvolta pe teritoriul ţării noastre;
    46. iniţiază dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi publice, organizaţiile profesionale, sindicale şi patronale, mediul academic şi de cercetare, în vederea dezvoltării turismului în România;
    47. identifică posibile surse de finanţare din fonduri europene pentru domeniul turism şi domeniile conexe acestuia;
    48. colaborează cu instituţii şi organizaţii de profil, din domenii cu implicaţii în dezvoltarea turismului, la stabilirea temelor de cercetare şi la elaborarea studiilor de dezvoltare a turismului;
    49. participă în cadrul unor comisii interministeriale şi al unor grupuri de lucru în domeniul turismului şi în domeniile conexe;
    50. elaborează procedura de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei;
    51. emite avizul conform în vederea înscrierii organizaţiilor de management al destinaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în conformitate cu dispoziţiile art. 10^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    52. întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al organizaţiilor de management al destinaţiilor;
    53. asigură realizarea obiectivelor prevăzute în PNRR cu privire la operaţionalizarea organizaţiilor de management al destinaţiei.    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu partenerii de dialog social, precum şi cu alte organisme şi instituţii publice.

    ART. 6
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul este autorizat:
    a) să efectueze acţiuni de control şi să dispună măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
    c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
    d) să emită şi să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
    e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
    f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, ministerul exercită, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de instituţie publică implicată şi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele de autoritate publică tutelară.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul poate solicita, pe bază de protocol, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului se pot organiza în condiţiile legii direcţii, servicii, birouri, compartimente, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) Personalul ministerului este compus din demnitari, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special, care ocupă funcţii publice generale şi funcţii publice specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.
    (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 657 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 10 posturi sunt destinate pentru reţeaua de reprezentare externă. Personalului din reţeaua de reprezentare externă îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.
    (5) Numirea personalului din birourile care constituie reţeaua de reprezentare externă se face de către ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor de reprezentare externă se derulează în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister şi Ministerul Afacerilor Externe.
    (6) Pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, ministerul poate înfiinţa echipe de proiect, unităţi de implementare sau de management al proiectelor şi cu personal angajat în afara structurii organizatorice în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Numărul de posturi, organizarea şi funcţionarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (6) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (8) În cadrul ministerului funcţionează reprezentanţe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în ţară, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    Activitatea reprezentanţelor teritoriale se poate desfăşura în spaţii închiriate, cu suportarea cheltuielilor de către minister.

    (9) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea ministerului, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (10) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

    ART. 9
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului.
    (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (4) Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului poate numi, prin ordin, consilieri onorifici.

    ART. 10
    (1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (2) Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (4) Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pe lângă ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului pot fi delegate atribuţii.
    (8) În cazul în care ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.

    ART. 11
    (1) Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Secretarul general al ministerului are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului.
    (3) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului.

    ART. 12
    Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 13
    Ministerul are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Ministerul şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii.

    ART. 15
    Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale.

    ART. 16
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2022, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2022, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Lucian-Ioan Rus,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 14 septembrie 2023.
    Nr. 864.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Unităţi care funcţionează în │
│subordinea Ministerului Economiei, │
│Antreprenoriatului şi Turismului │
├──────────────────────────────────────┤
│a) cu finanţare de la bugetul de stat:│
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Oficiul de Compensare pentru │
│1. │Achiziţii de Tehnică Specială - 25│
│ │de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│2. │şi Mijlocii Bucureşti - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│3. │şi Mijlocii Ploieşti - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│4. │şi Mijlocii Constanţa - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii Iaşi - 26 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii Braşov - 26 de posturi│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│7. │şi Mijlocii Târgu Mureş - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii Cluj - 26 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│9. │şi Mijlocii Craiova - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│10.│şi Mijlocii Timişoara - 26 de │
│ │posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│b) cu finanţare din venituri proprii: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi│
│ │Mărci - OSIM - 251 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Centrul de Pregătire pentru │
│2. │Personalul din Industrie Buşteni -│
│ │58 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Inspecţia de Stat pentru Controlul│
│3. │Cazanelor, Recipientelor sub │
│ │Presiune şi Instalaţiilor de │
│ │Ridicat - ISCIR - 280 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│c) cu finanţare din venituri proprii │
│şi subvenţii de la bugetul de stat: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Biroul Român de Metrologie Legală │
│ │- BRML Bucureşti - 651 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│II. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea Ministerului Economiei, │
│Antreprenoriatului şi Turismului │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Asociaţia de Standardizare din │
│ │România - ASRO │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Asociaţia de Acreditare din │
│ │România - RENAR │
├───┴──────────────────────────────────┤
│III. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea ministrului economiei, │
│antreprenoriatului şi turismului, cu │
│finanţare integrală de la bugetul de │
│stat │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională pentru │
│1. │Protecţia Consumatorilor - 982 de │
│ │posturi, exclusiv demnitarii │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea pentru Administrarea │
│2. │Activelor Statului - 227 de │
│ │posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│IV. Unităţi care funcţionează sub │
│autoritatea Ministerului Economiei, │
│Antreprenoriatului şi Turismului │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Societatea Naţională a Apelor │
│ │Minerale -- S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Societatea Naţională a Sării - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională a Cuprului, │
│3. │Aurului şi Fierului „Minvest“ - │
│ │S.A., cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │Societatea Băiţa - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │Societatea Cupru Min - S.A. Abrud │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │Conversmin - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7. │Minvest Roşia Montană - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │Minbucovina - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională a Metalelor │
│9. │Preţioase şi Neferoase Remin - │
│ │S.A., în insolvenţă, cu filiala sa│
├───┼──────────────────────────────────┤
│10.│Moldomin - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│Compania Naţională Romarm - S.A., │
│ │cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│Avioane Craiova - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│IAR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│IOR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│ROMAERO - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│16.│Şantierul Naval Mangalia - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│17.│Uzina Mecanică Orăştie - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│18.│Uzina Mecanică Drăgăşani - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│19.│Construcţii Aeronautice - S.A., în│
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20.│Compania Naţională „Loteria │
│ │Română“ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21.│Şantierul Naval 2 Mai - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22.│Iprochim - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23.│Societatea Naţională „Plafar“ - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24.│Sanevit 2003 - S.A., în lichidare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25.│Oltchim - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26.│Romplumb - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27.│Foraj Bucureşti - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28.│Institutul de Cercetări │
│ │Metalurgice - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│29.│Centrul de Formare Management şi │
│ │Consultanţă - S.R.L., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│30.│Litoral - S.A., în lichidare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│31.│Mamaia - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│32.│Neptun-Olimp - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│33.│Centrul Naţional de Învăţământ │
│ │Turistic - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34.│Lido - S.A., în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35.│Iezerul - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│36.│Turism, Hoteluri, Restaurante │
│ │Marea Neagră - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│37.│Bega Turism - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│38.│Robinson Turism - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│39.│Carmen Silva 2000 - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│40.│Predeal - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│41.│Imotrust - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│42.│Turism Covasna - S.A. │
└───┴──────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

┌────┬─────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport│aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Aparatul │ │ │
│ │propriu*) │ │ │
│ │pentru │ │ │
│1. │transport │Autovehicule│127 │
│ │marfă şi │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │(delegaţii) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Pentru │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │specifice │ │ │
│2. │desfăşurate │Autovehicule│7 │
│ │de reţeaua de│ │ │
│ │reprezentare │ │ │
│ │externă │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Pentru │ │ │
│ │activităţi │ │ │
│ │specifice │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │
│3. │de agenţiile │Autovehicule│18 │
│ │pentru │ │ │
│ │întreprinderi│ │ │
│ │mici şi │ │ │
│ │mijlocii │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────────┘


    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 4

    SITUAŢIA
    bunurilor din domeniul public şi privat al statului, aflate în
    administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
    1. Imobil construcţie P + 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului
    2. Clădirile - imobil P + 1 cu suprafaţa construită la sol de 231 mp, 3 anexe/magazii cu suprafeţe construite la sol de: 199 mp, 54 mp şi 68 mp şi terenul aferent de 2.787 mp, situate în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, aflate în domeniul privat al statului
    3. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp, proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, în domeniul public al statului
    4. Clădirea şi terenul aferent în suprafaţă de 1.749 mp proprietate exclusivă, 94 mp reprezentând drum în 1/3 cotă- parte indiviză din 282,5 mp şi 24 mp reprezentând drum în 1/2 cotă-parte indiviză din 48 mp, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului
    5. Imobil construcţie P + 3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului
    6. Imobil construcţie 53,68 mp, situat în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, în domeniul public al statului
    7. Imobil teren situat în Şoseaua Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti, în domeniul public al statului
    8. Imobil Corp A, construcţie la sol de 492 mp şi desfăşurată de 1.968 mp, situat în Şoseaua Olteniţei nr. 225A, sectorul 4, Bucureşti şi terenul aferent în suprafaţă de 1.500 mp, aflat în domeniul public al statului

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016