Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 859 din 11 august 2021  pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 11 august 2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 797 din 19 august 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre aprobă procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional.
    (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care efectuează operaţiuni aeriene cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional, indiferent de cetăţenia, respectiv naţionalitatea acestor persoane şi indiferent de categoriile de aeronave utilizate şi de statul de înmatriculare/identificare a acestora.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a României - bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, ediţia în vigoare, în categoriile explozibili (clasa 1), explozibili desensibilizaţi în lichide (clasa 3 - codurile UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379), substanţe infecţioase (clasa 6, diviziunea 6.2, categoria A - codurile UN 2814, 2900), precum şi materialele radioactive (clasa 7) pentru care este necesară obţinerea unei autorizaţii din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
    b) spaţiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian;
    c) zbor IFR - zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului instrumental.

    (2) Expresiile „aeronavă civilă“, „aeronavă fără pilot la bord“, „aeronavă de stat“, „operaţiuni aeriene civile“, „operator al aeronavei“, „regiune de informare a zborurilor - FIR Bucureşti“, „reglementări specifice“, „spaţiu aerian naţional“, „spaţiu aerian restricţionat“, „spaţiu aerian segregat“, „spaţiu aerian rezervat“, „trafic aerian operaţional“, „zbor VFR“ au înţelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.
    (3) Expresiile „UAS“, „operaţiune UAS din categoria deschise“, „certificat de operator UAS uşor“ şi „operaţiune UAS din categoria certificate“ au înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

    ART. 3
    (1) Zborul unei aeronave civile cu pilot la bord în spaţiul aerian naţional se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor şi:
    a) pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor IFR sau VFR, în conformitate cu reglementările specifice; sau
    b) aeronava este operată într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

    (2) Zborul unei aeronave civile fără pilot la bord în spaţiul aerian naţional se consideră autorizat dacă este efectuat în afara zonelor de spaţiu aerian unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor şi:
    a) aeronava este utilizată într-o operaţiune UAS din categoria deschise, cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute, pentru o astfel de operaţiune, la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; sau
    b) pentru zborul în cauză operatorul a depus o declaraţie în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, confirmată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi respectă condiţiile prevăzute în declaraţie; sau
    c) operatorul aeronavei deţine o autorizare de operare, eliberată sau confirmată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru zborul în cauză, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, şi respectă condiţiile prevăzute în autorizaţie; sau
    d) operatorul aeronavei deţine un certificat de operator UAS uşor conform dispoziţiilor părţii C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, iar printre privilegiile acordate prin certificat se regăseşte şi efectuarea tipului respectiv de zbor/operaţiune şi operatorul a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; sau
    e) operatorul aeronavei deţine un certificat de operator UAS pentru operaţiuni UAS din categoria certificate conform dispoziţiilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, iar printre privilegiile acordate prin certificat se regăseşte şi efectuarea tipului respectiv de zbor/operaţiune şi operatorul a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; sau
    f) aeronava este operată într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, astfel încât să nu fie afectată activitatea de zbor cu aeronave cu pilot la bord; sau
    g) zborul este efectuat în baza unei autorizări de operaţiuni cu aeronave fără pilot la bord, în cadrul cluburilor şi asociaţiilor de aeromodelism, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

    (3) În situaţia în care o aeronavă care îndeplineşte dispoziţiile alin. (1) şi (2) are la bord bunuri sau persoane care, conform obligaţiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaţionale la care este parte sau unor sancţiuni internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricţii privind utilizarea spaţiului aerian naţional, zborul este neautorizat. Măsurile aplicabile întro asemenea situaţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) În situaţia în care, potrivit obligaţiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaţionale la care este parte sau sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, aeronava este supusă restricţiilor privind utilizarea spaţiului aerian naţional, zborul este neautorizat.
    (5) Zborul unei aeronave civile fără pilot la bord în zonele din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie se consideră autorizat dacă operatorul aeronavei respectă procedura civilo-militară pentru coordonarea activităţii de zbor cu aeronave fără pilot la bord şi stabilirea limitelor şi condiţiilor de operare ale acestor aeronave astfel încât să nu fie afectat traficul aerian general sau operaţional cu aeronave cu pilot la bord, elaborată de unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective şi aprobată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Autoritatea Aeronautică Militară Naţională.
    (6) Prin procedura prevăzută la alin. (5) se pot stabili porţiuni de spaţiu aerian în cadrul zonelor din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, delimitate orizontal şi vertical, în care accesul aeronavelor civile fără pilot la bord utilizate exclusiv în operaţiuni UAS din categoria deschise se consideră autorizat fără nicio altă formalitate.

    ART. 4
    În plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1), orice aeronavă civilă cu pilot la bord care efectuează un zbor într-o porţiune din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a efectua comunicaţii radio bilaterale şi trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de identificare a poziţiei aeronavei în zbor, denumit în continuare transponder, care va funcţiona pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfăşoară într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G. Cu autorizarea expresă a unei unităţi de control al traficului aerian pentru zona proprie de responsabilitate, o aeronavă civilă poate efectua zborul în zona respectivă şi fără a fi echipată cu transponder.

    ART. 5
    (1) Suplimentar cerinţelor prevăzute la art. 3 şi 4, următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spaţiul aerian naţional numai în condiţiile obţinerii unei autorizări, derogări şi/sau, după caz, a unui aviz, astfel:
    a) zborurile interne şi internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian comercial, cu decolare de pe şi/sau aterizare pe teritoriul României, pot fi executate numai în condiţiile autorizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, direct ori prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în condiţiile tratatelor internaţionale la care România este parte;
    b) zborurile interne si internaţionale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a României, pot fi executate numai cu condiţia autorizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul Centrului naţional militar de comandă (nucleu);
    c) zborurile în porţiunile de spaţiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricţionate pot fi executate: (i) în cazul unui zbor într-o zonă de spaţiu aerian în care furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, numai în condiţiile autorizării accesului de către unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în zona respectivă; (ii) în cazul unui zbor într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G, numai în condiţiile autorizării de către entitatea care a făcut rezervarea ori a solicitat restricţionarea zonei respective de spaţiu aerian;
    d) zborurile deasupra municipiului Bucureşti, la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, în zona restricţionată publicată în Publicaţia de Informare Aeronautică AIP-România, pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul Centrului naţional militar de comandă (nucleu). Excepţie fac zborurile executate în limita zonei de control de aerodrom Băneasa, zborurile de îndepărtare după decolare şi de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate, zborurile care ocolesc zone orajoase prin coordonare între serviciile de trafic aerian civile şi militare, precum şi zborurile executate cu aeronave fără pilot la bord în porţiuni de spaţiu aerian rezervat sau în zonele restricţionate înfiinţate pentru zborurile aeronavelor fără pilot la bord în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
    e) zborurile pentru activităţi de fotografiere, filmare şi cartografiere, conform legislaţiei naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate, pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naţionale prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul Centrului naţional militar de comandă (nucleu); zborurile de fotografiere şi filmare efectuate cu aeronave civile fără pilot la bord care execută operaţiuni din categoria deschise, în afara zonelor restricţionate pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord, nu necesită obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale;
    f) zborurile cu aeronave civile care transportă bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, altele decât cele prevăzute la lit. b), pot fi executate numai cu condiţia solicitării de către operatorul aerian şi a obţinerii de către acesta a unei derogări, acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
    g) zborurile cu aeronave civile care efectuează operaţiuni comerciale specializate cu risc ridicat, aşa cum sunt definite acestea la art. 2 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.

    (2) Metodologia de acordare a autorizărilor şi, respectiv, derogării prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi, respectiv, lit. f) este menţionată în anexa nr. 1. Metodologia de acordare a autorizării de survol prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv a avizelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e) este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 6
    (1) Zborurile cu aeronave de stat în spaţiul aerian naţional se consideră autorizate dacă:
    a) pentru aeronavele de stat româneşti a fost depus un plan de zbor sau a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor Aeriene, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile care folosesc aeronave de stat;
    b) pentru aeronavele de stat străine a fost obţinută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul Centrului naţional militar de comandă (nucleu) şi a fost depus un plan de zbor;
    c) pentru aeronavele de stat străine participante la aplicaţii, exerciţii antrenamente sau alte activităţi aeronautice militare în spaţiul aerian naţional a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major al Forţelor Aeriene; autorizările de survol pentru zborurile de sosire şi de plecare pe/de pe teritoriul României se acordă conform lit. b);
    d) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din România pentru reparaţii, modernizări, modificări, precum şi pentru aeronavele noufabricate destinate a deveni aeronave de stat a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major al Forţelor Aeriene sau a fost depus un plan de zbor în cazul operării ca trafic aerian general de către operatorul aeronavelor;
    e) pentru aeronavele de stat fără pilot la bord româneşti care execută zbor în spaţiul aerian naţional dacă zborul este efectuat în baza unei planificări de zbor la Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major al Forţelor Aeriene sau a unui plan de zbor sau, după caz, aeronava este operată într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, astfel încât să nu fie afectată activitatea de zbor cu aeronave cu pilot la bord.

    (2) În plus faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1):
    a) operatorul unei aeronave de stat fără pilot la bord, atunci când execută un zbor într-o porţiune de spaţiu aerian controlat, trebuie să respecte procedura elaborată de unitatea de control al traficului aerian corespunzătoare, pentru coordonarea activităţii de zbor cu aeronave fără pilot la bord şi stabilirea limitelor de operare ale acestor aeronave astfel încât să nu fie afectat traficul aerian general sau operaţional cu aeronave cu pilot la bord;
    b) zborurile cu aeronave de stat româneşti pentru activităţi de fotografiere, filmare şi cartografiere pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale prin Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul Centrului naţional militar de comandă (nucleu).

    (3) Metodologia de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizării de survol prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Zborurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează sub responsabilitatea operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, după caz, a fabricantului, care poartă şi răspunderea pentru daunele produse terţilor în timpul zborurilor, în condiţiile legii civile.

    ART. 7
    Planificarea de zbor prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-e) se va efectua în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

    ART. 8
    Autorizările, derogările şi avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate, iar rezervarea unei zone de spaţiu aerian poate fi efectuată pentru fiecare zbor în parte, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp, fără a depăşi un an calendaristic.

    ART. 9
    (1) Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în Publicaţia de Informare Aeronautică AIP - România, în circularele de informare aeronautică şi în mesajele de înştiinţare - NOTAM, şi este direct răspunzător de respectarea acestora.
    (2) Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare, aviz sau derogare, parametrii de zbor şi parametrii senzorilor de înregistrare declaraţi în cererea de solicitare a avizului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e), precum şi condiţionările, restricţiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării, derogării sau avizului în cauză. Operatorul aeronavei care intenţionează să efectueze un zbor într-o zonă restricţionată sau periculoasă ori în spaţiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât şi în timpul acestuia cu privire la condiţiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spaţiu aerian şi să le respecte.
    (3) Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele de înştiinţare - NOTAM, precum şi secţiunile din documentele de informare aeronautică care conţin deciziile de stabilire a zonelor de spaţiu aerian rezervat sau segregat, precum şi a zonelor interzise, restricţionate ori periculoase, împreună cu condiţiile asociate acestora, se publică pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificaţi. Lista unităţilor certificate să furnizeze servicii civile de informare aeronautică pe teritoriul României se publică pe site-ul Autorităţii Aeronautice Civile Române.
    (4) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, cu respectarea procedurilor şi reglementărilor specifice aplicabile, şi nici dreptului unităţii de control al traficului aerian de a solicita modificarea rutei/traiectului zborului din considerente de securitate şi/sau siguranţă a zborului.
    (5) Zborurile în zona de frontieră se execută cu respectarea prevederilor specifice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Prevederile prezentei hotărâri nu exonerează operatorul aeronavei de obligaţia deţinerii, după caz, a competenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi/sau licenţelor prevăzute de reglementările specifice referitoare la desfăşurarea tipului respectiv de operaţiune aeriană în spaţiul aerian naţional şi la operarea staţiilor de radiocomunicaţii ce funcţionează în spectrul radio atribuit serviciului mobil aeronautic şi utilizate în cadrul aviaţiei sau de obligaţia respectării tuturor cerinţelor, limitărilor şi restricţiilor aplicabile activităţii de zbor pe care urmează să o desfăşoare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 21/2020, ale Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată, precum şi ale reglementărilor specifice naţionale şi europene aplicabile.

    ART. 10
    Orice plan de zbor depus se actualizează şi se închide la o unitate de trafic aerian în conformitate cu procedurile şi reglementările specifice aplicabile în vigoare, în cel mult 30 de minute de la aterizare. Planurile de zbor depuse de operatorii aeronavelor de stat, care nu aparţin Ministerului Apărării Naţionale, se închid la unităţile de trafic aerian la care a fost activat planul de zbor, în cel mult 30 de minute de la aterizare. Activitatea de zbor într-un spaţiu aerian rezervat se închide prin informarea structurii care a autorizat rezervarea spaţiului, în cel mult 20 de minute de la încheierea activităţii, de către operatorul care a solicitat rezervarea respectivului spaţiu.

    ART. 11
    Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni, următoarele fapte:
    a) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional cu o aeronavă civilă, cu sau fără pilot la bord, pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii faţă de terţi şi, după caz, faţă de pasageri, bagaje sau marfă, în condiţiile stabilite de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele europene aplicabile;
    b) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile cu pilot la bord în spaţiul aerian naţional cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1);
    c) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile fără pilot la bord în spaţiul aerian naţional cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2);
    d) efectuarea unui zbor neautorizat în spaţiul aerian naţional, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi (4);
    e) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă fără pilot la bord, într-o zonă din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, fără a respecta procedura civil-militară prevăzută la art. 3 alin. (5);
    f) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă trupe, tehnică militară, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a României, fără autorizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi avizul Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);
    g) efectuarea unui zbor într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricţionată fără deţinerea unei autorizări din partea unităţii de trafic care efectuează controlul traficul aerian în spaţiul sau zona respectivă, conform cerinţei de la art. 5 alin. (1) lit. c);
    h) efectuarea unui zbor într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricţionată, situate într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G, fără deţinerea unei autorizări din partea entităţii care a făcut rezervarea, respectiv a impus utilizarea exclusivă sau restricţionarea;
    i) efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, cu aeronavă cu pilot la bord, cu încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. d);
    j) efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, cu o aeronavă fără pilot la bord, în afara zonelor rezervate sau restricţionate stabilite pentru aeronavele fără pilot la bord, fără deţinerea autorizării de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d);
    k) efectuarea zborurilor pentru activităţi de fotografiere, filmare şi cartografiere, conform legislaţiei naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate, fără aviz din partea Ministerului Apărării Naţionale, conform cerinţei de la art. 5 alin. (1) lit. e);
    l) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă bunurile periculoase încadrate, conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, fără obţinerea unei derogări acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform cerinţei de la art. 5 alin. (1) lit. f);
    m) efectuarea unei operaţiuni aeriene încadrate, conform reglementărilor specifice aplicabile, în categoria operaţiunilor cu risc ridicat, fără deţinerea unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române sau cu nerespectarea condiţiilor/limitărilor din autorizare, conform cerinţei de la art. 5 alin. (1) lit. g);
    n) nerespectarea de către operatorul aeronavei a dispoziţiilor art. 10.


    ART. 12
    (1) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. c) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
    (2) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 9.000 lei.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. g)-l) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), d), f), m) şi n) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei.
    (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1)-(4) se aplică operatorului aeronavei sau, în cazul neidentificării acestuia, persoanei pe numele căreia este emis certificatul de înmatriculare/identificare al aeronavei.
    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale, de către:
    a) personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. a)-h), l)-n);
    b) personalul împuternicit în acest scop prin ordin al ministrului apărării naţionale pentru contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. i), j) şi k);
    c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române în zonele specifice de competenţă, precum şi poliţiştii locali pentru contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. a), c)-f), j) şi k) în ceea ce priveşte exclusiv operatorii aeronavelor fără pilot la bord.

    (7) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    În scopul exercitării atribuţiilor de control al utilizării spaţiului aerian de către Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute de Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată, autorizările, planurile de zbor, precum şi derogările acordate prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Naţionale prin Statul Major al Forţelor Aeriene de către unităţile de trafic aerian sau, după caz, instituţiile emitente.

    ART. 14
    În cazul în care în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor prezentei hotărâri au fost declanşate operaţiunile de căutare-salvare, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operaţiuni.

    ART. 15
    Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 16
    În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri:
    a) Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe site-ul propriu, www.caa.ro, procedurile pentru emiterea autorizărilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) şi g) şi la art. 5 alin. (1) lit. g);
    b) procedurile prevăzute la art. 3 alin. (5) şi art. 6 alin. (2) lit. a) se publică prin circulare de informare aeronautică, pe siteul Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA şi pe site-ul Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale;
    c) Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA şi Ministerul Apărării Naţionale stabilesc proceduri comune privind transmiterea datelor prevăzute la art. 13.


    ART. 17
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 16, care se aplică de la data publicării.

    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 8 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Elena Tudose,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Costin-Traian Ţîra-Rădulescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul finanţelor, interimar,
                    Florin-Vasile Cîţu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 august 2021.
    Nr. 859.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    METODOLOGIE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016