Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 85 din 2 iunie 2022  pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 2 iunie 2022 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 570 din 10 iunie 2022
    PLENUL
    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi (12 voturi DA, 1 vot NU, 2 voturi NULE),
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, se face prin examen, organizat la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă curţile de apel. Curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea organizează inclusiv examenul pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor din circumscripţia acestora."

    2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În cazul examenului pentru definitivare în funcţie a specialiştilor IT, tematica pentru examen cuprinde subiecte prin care să se asigure verificarea cunoştinţelor în domeniul informatic.
    (2) Tematica se stabileşte potrivit art. 6 alin. (2), la propunerea conducătorului compartimentului informatic al instanţei sau parchetului care organizează examenul."

    3. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul examenului pentru definitivare în funcţie a specialiştilor IT, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate este conducătorul compartimentului informatic al instanţei sau parchetului care organizează examenul, iar în cazul inexistenţei ori vacanţei acestui post, un specialist IT cu experienţă desemnat de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul."

    4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Data şi tematica examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori ale examenului pentru promovarea din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare se stabilesc de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă prin afişare şi, atunci când este cazul, se comunică instanţelor sau parchetelor din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă curtea de apel care organizează examenul, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de examen."

    5. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Examenul constă în susţinerea unui interviu.
    (2) Tematica stabilită de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul va cuprinde legislaţia care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, regulamentele de ordine interioară ale instanţelor sau parchetelor, precum şi noţiuni din procedura penală şi/sau procedura civilă.
    (3) În cazul examenului de promovare a specialiştilor IT, tematica este propusă de conducătorul compartimentului informatic al instanţei sau parchetului care organizează examenul, cu avizul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În cazul inexistenţei sau vacanţei postului de specialist IT, precum şi în cazul în care conducătorul compartimentului informatic susţine examenul de promovare, tematica este propusă de un specialist IT desemnat de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului şi va fi avizată de Direcţia de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv de compartimentul informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (4) Pentru promovarea în funcţie a specialiştilor IT din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, tematica se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul, la propunerea reprezentanţilor compartimentului informatic din cadrul acestora."

    6. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Comisia de examen este numită de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul şi este formată din 3 membri, dintre care unul este judecător sau, după caz, procuror, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei, şi 2 sunt reprezentanţi ai personalului auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere.
    (2) În cazul examenului de promovare a specialiştilor IT, comisia de examen este formată dintr-un membru judecător sau procuror, un specialist IT cu funcţie de conducere, precum şi un specialist IT cu experienţă din cadrul compartimentului informatic al instanţei sau parchetului care organizează examenul, desemnat de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului, cu avizul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (3) Pentru promovarea în funcţie a specialiştilor IT din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, desemnarea specialistului IT, membru al comisiei de examen, se face fără avizul prevăzut la alin. (2)."

    7. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile, de o comisie alcătuită potrivit dispoziţiilor art. 25. Aceeaşi persoană nu poate fi membru decât într-o comisie."

    8. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Comisia de examen elaborează subiectele pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii şi grila de evaluare, potrivit tematicii aprobate.
    (2) Anunţul privind programarea interviului şi ordinea susţinerii lui de către candidaţi se afişează la sediul instanţei sau parchetului care organizează examenul, cu cel puţin 24 de ore înainte de data interviului."

    9. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) În cadrul interviului, evaluarea candidatului se face prin acordarea de note de la 1 la 10, pe baza grilei prevăzute la art. 27 alin. (1). Notele acordate sunt definitive.
    (2) Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.
    (3) Comisia de examen întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul instanţei sau al parchetului care a organizat examenul."

    10. Articolul 29 se abrogă.
    11. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    Dispoziţiile art. 21-28 se aplică în mod corespunzător şi în cazul examenului pentru promovarea din funcţia de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcţia de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcţia de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare şi din funcţia de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare."

    12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Dispoziţiile art. 21-28 se aplică în mod corespunzător în cazul concursului de promovare la instanţe sau parchete superioare.
    (2) Sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar până la data afişării rezultatelor.
    (3) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au vechimea cea mai mare în funcţia în care sunt încadraţi, candidaţii care au vechimea cea mai mare la instanţa/ parchetul la care funcţionează.
    (4) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), dar care nu au fost admişi ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovaţi în posturile care se vacantează la instanţa sau parchetul pentru care a fost organizat concursul, în termen de 6 luni de la afişarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancţionaţi disciplinar până la această dată.
    (5) Cererea de valorificare, adresată conducătorului instanţei care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancţionat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului."

    13. Articolele 31-38 se abrogă.
    14. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Rezultatele examenului sau, după caz, ale concursului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi."    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                    judecător Marian Budă

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 85.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016