Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 februarie 2024  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 februarie 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 127 din 14 februarie 2024
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 38/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia“, judeţul Ilfov,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în conformitate cu anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în conformitate cu anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov, sunt în cuantum de 682,31 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 8 februarie 2024.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    PLAN DE AMPLASAMENT
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A
    şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi
    intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia“, aflate pe raza comunei Mogoşoaia din judeţul Ilfov,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi prenumele│ │ │ │Numărul │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa de │Valoarea │Valoarea │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │proprietarului/ │ │ │Categoria de │cadastral│Intravilan│Suprafaţa│expropriată│expropriat a │despăgubirii │despăgubirii│imobilului, │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│deţinătorului │Tarlaua │Parcela│folosinţă │/ Cartea │/ │totală │a terenului│construcţiilor │construcţiilor│terenului │conform │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │funciară │Extravilan│(mp) │(mp) │(mp)/(ml) │(lei) │(lei) │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │25 │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Mogoşoaia │BALACI CONSTANTIN │(Şoseaua │(nr. │Curţi-construcţii│62345 │Intravilan│586 │214 │ │ │72.075,31 │72.075,31 │
│ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte) │48) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│2 │Ilfov │Mogoşoaia │S.C. TRIUMF │42 │338/88 │Arabil │62677 │Intravilan│1050 │73 │ │ │14.618,21 │14.618,21 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. TRIUMF │42 │338 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Ilfov │Mogoşoaia │CONSTRUCT - S.A. │(Strada Busuiocului) │(nr. │Arabil │62684 │Intravilan│945 │151 │ │ │30.237,67 │30.237,67 │
│ │ │ │ │ │10A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. TRIUMF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. PERLA MAJESTIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.A., PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA-GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUL-EDWARD, ONUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, MITRAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, COSTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, COSTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN-MARCEL, IVAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA, BOBOC DANIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, BOBOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-RODICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRAPAN MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU DIANA-ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECHIL GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA, PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA-MIHAELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SPIRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN-IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SPIRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-ALICE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELES ALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERGIU-CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN VLAD- COSTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DEACONU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, STAN INA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN ALIN-NICU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU GEORGE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, MURARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA, MARCU SORIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA-DALIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TURCIN DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIANA, CODREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CODREA IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU THEO-VLAD, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BEGU GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOATCA ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOATCA MARIA, BODOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZLO, CRETU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEZAR-ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI-CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAHARIA CORINA ANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAHARIA VALENTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROTHEA-ISABELLA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALOIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, DUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, GRANGER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREIA, S.C. GRELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRUP COMPANY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., NISTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA LIVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALIN, BULEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, BULEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEL, STAN ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREESCU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APOSTOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-MALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN-VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA-MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUSCASU DANIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN-ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBAT ANA LUCIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANAIT (FOSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUDULAN) GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIDEANU VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA, VIDEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOREL DORULET, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CACIULEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CODRIN-MATEI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CACIULEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI-CALIN, ROTARU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, ALEFANDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENI-ALINA, EZEANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETA GETA-CRISTINA,│42 │52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Ilfov │Mogoşoaia │BECHERU MIRCEA, │(Şoseaua │(nr. │Curţi-construcţii│62669 │Intravilan│2504 │749 │ │ │252.263,57 │252.263,57 │
│ │ │ │DEACONU MIHAI │Bucureşti-Târgovişte) │44B) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, DEACONU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA PAULA, ILIE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-ALBINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN-TRAIAN, CHESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL, CHESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AGAFIA, VEST TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRADE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRETU GABRIEL RAUL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONUTAN ANDA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-LUMINIŢA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAICU OPREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAICU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂTĂLIN-MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GUTAN SERGIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORGULIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-MAGDALENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORGULIS CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN-DORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA-CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIA-MIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLIN CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION MINETA, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEL, OJOG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REMUS-IONEL, OJOG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LORENA-SIMONA, PAUN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIAN, PAUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRUTA-MANDICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PISLARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU-DRAGOS, MORARU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, MITRAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, ONUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANINA, NASSER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALI, NASSER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHINA-STREINESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHINA-STREINESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD-ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREOTESCU MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREOTESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA-BOGDAN, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIETRUSEL ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION MIHNEA-ELIAS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPU GIRONDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINCAS GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BEKER DESIGN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., DOROBANTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, DOROBANTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCA ANDREEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALINA, MUSCALU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTAN ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTAN NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBU ALEXANDRINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARU MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERGIU-CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELAS ALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PANAIT GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRIUMF CONSTRUCT - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A., EZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EZEANU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGIANA, PANDELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUIU-NICULAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBRESCU DANINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELAS ALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERGIU-CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALOIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIA-ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MADALINA-CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBU ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │APOSTOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-MALINA, ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-ALBINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECHIL GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFANIA, ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, MARCU SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA-CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOATCA ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOATCA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROBANTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA-MIHAELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROBANTU ANGELO, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BODOR LASZLO, PREDA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA-GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOCHINA-STREINESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA, LUPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIRONDA, NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN-DORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARU IOANA, LUPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOCHINA-STREINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN, S.C. TRIUMF│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. PERLA MAJESTIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.A., PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA-GABRIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUL-EDWARD, COSTAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, COSTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, BOBOC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL MIHAI, BOBOC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-RODICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FERARU FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, SPIRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN-IONUT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SPIRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA-ALICE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERGIU-CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HERGHELES ALINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DEACONU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, ECHIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA STEFANIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENESCU ION, ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMELIA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ELENA, MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD-COSTIN, GRAPAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI, MARCU SORIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAICU SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DALIA, TURCIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA CRISTIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALOIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, DUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN, GRANGER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREIA, S.C. GRELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRUP COMPANY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Ilfov │Mogoşoaia │S.R.L., NISTOR │42 │338 │Curţi-construcţii│62695 │Intravilan│1334 │25 │ │ │8.420,01 │8.420,01 │
│ │ │ │ANDREI, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(FOSTA BUDUALAN) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │THEO-VLAD, BOATCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, BOATCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, STARET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA, ZAHARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA ANA, ZAHARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN, DIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI-CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BECHERU MIRCEA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGE-ALBINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROTHEA-ISABELLA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORGULIS CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IORGULIS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA-MAGDALENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIA-MIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APOSTOLESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-MALINA, NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA-CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN-DORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLIN CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-NICOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROBANTU ANGELO, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOROBANTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-MIRELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRACHE BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, PAUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIAN, PAUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRUTA-MANDICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PISLARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU-DRAGOS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEFANDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENI-ALINA, ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEL, ION MINETA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NASSER ALI, NASSER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA, DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATALIN, CHESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL, CHESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AGAFIA, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD-ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CALITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA, STAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA, STAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, STAICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMONA-DALIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARU IOANA, LUPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIRONDA, MARINCAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, MORARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, MORARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, BEKER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DESIGN - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHELAS SERGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIU, GHERGHELAS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA, PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ilfov │Mogoşoaia │MINCA MIHAELA │(Şoseaua │28 │Curţi-construcţii│63031 │Intravilan│197 │62 │ │ │20.881,63 │20.881,63 │
│ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │DEHELEANU ION, │41 │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Ilfov │Mogoşoaia │DEHELEANU EMILIA │(Strada │(nr. 6)│Curţi-construcţii│63048 │Intravilan│788 │74 │ │ │24.923,24 │24.923,24 │
│ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Ilfov │Mogoşoaia │OLTEANU VICTOR, │(Şoseaua │69 │Curţi-construcţii│63065 │Intravilan│517 │3 │ │ │1.010,40 │1.010,40 │
│ │ │ │OLTEANU LUMINITA │Bucureşti-Târgovişte-DN│(nr. 4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│9 │Ilfov │Mogoşoaia │S.C. LUKOIL │44 │13 │Curţi-construcţii│63675 │Intravilan│3249 │80 │ │ │26.944,04 │26.944,04 │
│ │ │ │DOWNSTREAM - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│10 │Ilfov │Mogoşoaia │S.C. LUKOIL │44 │13 │Curţi-construcţii│63675 │Intravilan│3249 │193 │ │ │65.002,50 │65.002,50 │
│ │ │ │DOWNSTREAM - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │HAI CAPITAL INVEST │63 │549 550│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Ilfov │Mogoşoaia │GROUP - S.R.L. │(Şoseaua │(nr. │Curţi-construcţii│64143 │Intravilan│1791 │83 │ │ │27.954,44 │27.954,44 │
│ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte) │51A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │209 │ │ │70.391,30 │70.391,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │64 │ │ │ │ │ │ │Nr. niveluri 1, S│ │ │ │
│12 │Ilfov │Mogoşoaia │S.C. TIMPUL │(Şoseaua │591 │Curţi-construcţii│64633 │Intravilan│14875 │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ARMONIEI - S.R.L. │Bucureşti-Târgovişte) │(nr. 6)│ │ │ │ │ │sol: 10 mp. │6.175,62 │ │6.175,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Post-transformare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parter din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. NESCO IMPEX - │64 │83 84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Ilfov │Mogoşoaia │S.R.L. │(Şoseaua │85 │Curţi-construcţii│64636 │Intravilan│3875 │111 │ │ │37.384,86 │37.384,86 │
│ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │61 │ │ │20.544,83 │20.544,83 │
│ │ │ │ │41 │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│14 │Ilfov │Mogoşoaia │S.C. LENA PAN - │(Şoseaua │69 │Curţi-construcţii│63060 │Intravilan│540 │ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │Bucureşti-Târgovişte) │(nr. 2)│ │ │ │ │ │construită la │3.476,55 │ │3.476,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sol: 19 mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │niveluri 1, anexă│ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL │2088 │29 │9.652,17 │672.652,01 │682.304,18 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
    naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti -
    Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul
    cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia’’,
    situate pe raza localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov

┌────┬───────┬─────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Deţinătorul │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │
│Nr. │ │Unitatea │dreptului de│Numărul │Numărul │Categoria│Numărul │Numărul │Extravilan│totală a │necesar a │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│administrare│tarlalei│parcelei│de │cadastral│cărţii │/ │imobilului│fi │
│ │ │ │a imobilului│ │ │folosinţă│ │funciare│Intravilan│(mp) │transferată│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de│ │ │Cale │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Mogoşoaia │Căi Ferate │ │333 │ferată │59098 │59098 │Intravilan│31.013 │900 │
│ │ │ │C.F.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Compania │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de│ │ │Cale │ │ │ │ │ │
│2 │Ilfov │Mogoşoaia │Căi Ferate │ │522 │ferată │59100 │59100 │Intravilan│57.972 │434 │
│ │ │ │C.F.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │88.985 │1.334 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona
    orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru
    sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua
    Chitila-Mogoşoaia“, situate pe raza localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov

┌────┬───────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Deţinătorul │ │ │Numărul │ │ │ │Suprafaţa│Suprafaţa │
│Nr. │ │Unitatea │dreptului de│ │ │cadastral│Numărul │Categoria de │Extravilan│totală a │necesar a │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│administrare│Tarlaua │Parcela │/ Numărul│cărţii │folosinţă │/ │terenului│fi │
│ │ │ │a imobilului│ │ │topo │funciare│ │Intravilan│(mp) │transferată│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna │ │Teren trotuare │ │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Mogoşoaia │Mogoşoaia │25 │şoseaua │59171 │59171 │Drum │Intravilan│1.022 │611 │
│ │ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│2 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │25 (Şoseaua │24 (nr. 48) │62338 │62338 │Curţi-construcţii│Intravilan│2.861 │161 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│3 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │25 (Şoseaua │24 (nr. 48) │62342 │62342 │Curţi-construcţii│Intravilan│1.040 │134 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│4 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │Strada Monumentul │59132 │59132 │Drum │Intravilan│8.200 │159 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │Eroilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│5 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59170 │59170 │Drum │Intravilan│1.562 │1.015 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│6 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 (Şoseaua │338 (nr. 44) │62640 │62640 │Curţi-construcţii│Intravilan│4.844 │11 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│7 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 (Şoseaua │338 (nr. 44) │62640 │62640 │Curţi-construcţii│Intravilan│4.844 │76 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│8 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 │Strada Daliilor │62751 │62751 │Drum │Intravilan│1.455 │10 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│9 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 │52 │62644 │62644 │Curţi-construcţii│Intravilan│1.109 │37 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│10 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 │52 │62644 │62644 │Curţi-construcţii│Intravilan│1.109 │97 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│11 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │42 │52 │62658 │62658 │Drum │Intravilan│189 │21 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│12 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │50-51 │62948 │62948 │Neproductiv │Intravilan│1.610 │1.186 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│13 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │Strada Câmpului │59133 │59133 │Drum │Intravilan│4.562 │164 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│14 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59169 │59169 │Drum │Intravilan│850 │850 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│15 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59168 │59168 │Drum │Intravilan│1.861 │1.861 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│16 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │DE 331 │Strada Gării │59104 │59104 │Drum │Intravilan│16.948 │1.571 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│17 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59086 │59086 │Drum │Intravilan│110 │110 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│18 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59167 │59167 │Drum │Intravilan│3.461 │3.455 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│19 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │DE 337 │Strada Fortului │63109 │63109 │Drum │Intravilan│5.053 │69 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│20 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │Strada Valea │59135 │59135 │Drum │Intravilan│13.494 │370 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │Parcului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│21 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │44 │7 │63670 │63670 │Arabil │Intravilan│219 │219 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│22 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │44 │10 │63670 │63670 │Drum │Intravilan│475 │334 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Ilfov │Mogoşoaia │Local al │43 │400 │59204 │59204 │Drum │Intravilan│752.340 │10 │
│ │ │ │Comunei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│24 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59188 │59188 │Drum │Intravilan│1.138 │1.125 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│25 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │63 │547 │64119 │64119 │Curţi-construcţii│Intravilan│585 │67 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Ilfov │Mogoşoaia │Local al │63 │540 │59165 │59165 │Neproductiv │Extravilan│51.191 │5 │
│ │ │ │Comunei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│27 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │63 (Şoseaua │553 (nr. 51) │64122 │64122 │Curţi-construcţii│Intravilan│1.996 │14 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna │ │Teren trotuare │ │ │ │ │ │ │
│28 │Ilfov │Mogoşoaia │Mogoşoaia │63 │Şoseaua │59085 │59085 │Drum │Intravilan│808 │703 │
│ │ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│29 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │DE 548 │Strada Lupu │59076 │59076 │Drum │Intravilan│19.830 │184 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna │ │Teren trotuare │ │ │ │ │ │ │
│30 │Ilfov │Mogoşoaia │Mogoşoaia │63 │Şoseaua │59189 │59189 │Drum │Intravilan│1.644 │1.520 │
│ │ │ │ │ │Bucureşti-Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│31 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59190 │59190 │Drum │Intravilan│1.358 │1.211 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│32 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │Strada Ceferiştilor │59103 │59103 │Drum │Intravilan│4.557 │289 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│33 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59191 │59191 │Drum │Intravilan│1.169 │1.154 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│34 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │64 │Strada Basculei │64640 │64640 │Drum │Intravilan│5.368 │83 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│35 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59192 │59192 │Drum │Intravilan│1.022 │1.019 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│36 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │64 │Strada Poligonului │64639 │64639 │Drum │Intravilan│2.929 │43 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│37 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │Şoseaua │Teren trotuare │59193 │59193 │Drum │Intravilan│637 │633 │
│ │ │ │Mogoşoaia │Bucureşti-Târgovişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│38 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │41 │71-72 │62962 │62962 │Drum │Intravilan│1.477 │178 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│39 │Ilfov │Mogoşoaia │Comuna │ │Strada 1 Mai │59121 │59121 │Drum │Intravilan│7.116 │954 │
│ │ │ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL │932.043 │21.713 │
└────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┘


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016