Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, după alineatul (27) se introduce un nou alineat, alin. (28), cu următorul cuprins:
    "(28) Evidenţa sumelor obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), şi virate conform prevederilor alin. (26) se realizează de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe baza situaţiei centralizate transmise lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia centralizată cu sumele rezultate din recuperarea investiţiei se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 24."

    2. La articolul 19^2, alineatele (4), (17), (17^1) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţei reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea obţinută se actualizează cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a locuinţei şi data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23.
    ......................................................
(17) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care locuinţele se vând după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, nu se instituie interdicţia de vânzare a locuinţei. În situaţia în care locuinţele se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere se instituie interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, care se înscrie în cartea funciară.
(17^1) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, instituită pentru locuinţele care se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, operează de la data transferului dreptului de proprietate asupra locuinţei şi înscrierea acestuia în cartea funciară, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2^2) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ......................................................
(19) Dreptul de proprietate dobândit de beneficiar în baza contractelor de vânzare prevăzute la alin. (17) şi (17^1) se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituită pentru locuinţele care se vând după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii acestora."

    3. La articolul 19^3, după alineatul (6^2) se introduce un nou alineat, alin. (6^3), cu următorul cuprins:
    "(6^3) În aplicarea tezei a IV-a a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţa sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi virate conform prevederilor alin. (6) se realizează de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe baza situaţiei centralizate transmise lunar de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia centralizată cu sumele rezultate din vânzarea locuinţelor se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 şi se transmite până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară."

    4. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    5. Anexa nr. 23 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    6. După anexa nr. 23 se introduc două noi anexe, anexele nr. 24 şi 25, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 26 ianuarie 2023.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 23 la normele metodologice)
    EXEMPLU DE CALCUL
    al valorii de vânzare
    I. Elemente de calcul
    1. Valoarea de investiţie a imobilului (Vii) se comunică de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare A.N.L., prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală.
    2. Autoritatea publică locală stabileşte suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe (S_cdl).
    3. Valoarea de investiţie a locuinţei (V_il) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de investiţie a imobilului (V_ii) şi suprafaţa construită desfăşurată (S_cdi) a imobilului, multiplicat cu suprafaţa construită a locuinţei (S_cdl)._
    V_il = (V_ii/S_cdi) x S_cdl

    4. Se determină valoarea de investiţie diminuată (V_ild) astfel: valoarea de investiţie a locuinţei (V_il) diminuată cu valoarea rezultată în urma scăderii contravalorii sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei (V_ilr), calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale şi virată către A.N.L.
    V_ild = V_il – V_ilr

    5. Se stabileşte rata inflaţiei (Ri)*, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei, în baza indicelui anual al preţurilor de consum IPC, total (Ri = IPC_total – 100), disponibil la adresa web: http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.
    NOTĂ:
    În sensul normelor metodologice, în cuprinsul sintagmei „rata inflaţiei (Ri), comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei“; pentru actualizarea cu rata inflaţiei, data vânzării este considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    6. Se actualizează valoarea de investiţie cu rata inflaţiei.
    V_1 = (V_ild x Ri)/100 + V_ild

    7. Valoarea rezultată la pct. 6, V1, se ponderează cu coeficientul (Cp) prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    V_2 = V_1 x Cp

    8. La valoarea de vânzare calculată pentru fiecare locuinţă se adaugă un comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    C = 1% x V_2

    9. Valoarea finală de vânzare a locuinţei se calculează:
    V_vl = V_2 + C


    II. Exemplu de calcul al valorii de vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Valoare │
│Nr. │Descriere │(lei, │
│crt.│ │inclusiv │
│ │ │TVA) │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1 │Dată recepţie imobil│noiembrie │
│ │(lună, an) │2010 │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoare de │ │
│2 │investiţie imobil │2.650.482,82│
│ │(V_ii) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Suprafaţa construită│ │
│3 │desfăşurată imobil │1.647,00 │
│ │(S_cdi) (mp) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Suprafaţa construită│ │
│ │desfăşurată (mp) │ │
│ │locuinţă - se │ │
│4 │determină de către │82,35 │
│ │UAT în baza │ │
│ │măsurătorilor │ │
│ │cadastrale (S_cdl) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoare de │ │
│5 │investiţie locuinţă │132.524,14 │
│ │V_il = (V_ii/S_cdi) │ │
│ │x S_cdl │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Contravaloarea │ │
│ │sumelor rezultate │ │
│ │din cuantumul │ │
│ │chiriei reprezentând│ │
│ │recuperarea │ │
│ │investiţiei virată │ │
│ │către A.N.L. │ │
│6 │(V_ilr), conform │2.377,00 │
│ │prevederilor art. 8 │ │
│ │alin. (13) din Legea│ │
│ │nr. 152/1998, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea de │ │
│ │investiţie locuinţă │ │
│ │diminuată (V_ild) │ │
│ │este valoarea de │ │
│ │investiţie a │ │
│ │locuinţei (V_il) │ │
│ │diminuată cu │ │
│ │valoarea rezultată │ │
│ │în urma scăderii │ │
│ │contravalorii │ │
│ │sumelor rezultate │ │
│ │din cuantumul │ │
│ │chiriei reprezentând│ │
│ │recuperarea │ │
│7 │investiţiei, │130.147,14 │
│ │calculată în funcţie│ │
│ │de durata normată de│ │
│ │funcţionare a │ │
│ │clădirii, reţinută │ │
│ │de autorităţile │ │
│ │administraţiei │ │
│ │publice locale, ale │ │
│ │sectoarelor │ │
│ │municipiului │ │
│ │Bucureşti şi/sau │ │
│ │centrale şi virată │ │
│ │către A.N.L. (V_ilr │ │
│ │de la pct. 6). │ │
│ │V_ild =V_il – V_ilr │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Rata inflaţiei │ │
│ │(comunicată de │ │
│ │Institutul Naţional │ │
│ │de Statistică, │ │
│ │pentru perioada │ │
│ │cuprinsă între data │ │
│ │punerii în funcţiune│ │
│ │şi data vânzării │ │
│8 │locuinţei, în baza │50,12 │
│ │indicelui anual al │ │
│ │preţurilor de │ │
│ │consum, total) │ │
│ │Ri = IPC_total – 100│ │
│ │- ipoteză calcul: │ │
│ │noiembrie │ │
│ │2010-august 2022: │ │
│ │IPC_total = 150,12 │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoare de │ │
│ │investiţie │ │
│9 │actualizată cu rata │195.376,89 │
│ │inflaţiei │ │
│ │V_1 = (V_ild x Ri)/ │ │
│ │100 + V_ild │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoare de │ │
│ │investiţie ponderată│ │
│ │cu coeficientul Cp │ │
│ │prevăzut la art. 10 │ │
│ │alin. (2) lit. d^1) │ │
│10 │din Legea nr. 152/ │136.763,82 │
│ │1998, republicată, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
│ │V_2 = V_1 x Cp, Cp =│ │
│ │0,7 │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Comision (C) de până│ │
│ │la 1% din valoarea │ │
│ │de vânzare calculată│ │
│ │a locuinţei, │ │
│ │prevăzut la art. 10 │ │
│11 │alin. (2) lit. d) │1.367,64 │
│ │din Legea nr. 152/ │ │
│ │1998, republicată, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
│ │C = V_2 x 1% │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Valoare finală de │ │
│12 │vânzare a locuinţei │138.131,46 │
│ │V_vl = V_2 + C │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘
    ANEXA 2

    (Anexa nr. 24 la normele metodologice)
    CONSILIUL LOCAL .................................
    (Consiliul Judeţean ...........................)
    (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)
    (Ministerul ........................................)
    SITUAŢIE CENTRALIZATĂ
    a sumelor rezultate din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii^*)
    I. Informaţii generale imobile - se completează după predarea/primirea imobilelor prin protocol de predare-primire

┌────┬───────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Element │Observaţii │
│crt.│tabel │ │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Cod SIRUTA - cod unic de │
│ │ │identificare al unităţii │
│ │Cod SIRUTA │administrativ-teritoriale│
│ │localitate │Cod Minister - cod unic │
│1 │Cod │de identificare al │
│ │Minister │ministerului, conform │
│ │ │ordonării alfabetice a │
│ │ │instituţiilor publice │
│ │ │centrale │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Adresa actuală a │
│ │ │amplasamentului (stradă, │
│ │ │număr poştal) - trebuie │
│ │ │să coincidă cu adresa │
│ │ │înscrisă la cartea │
│ │ │funciară │
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │În cazul în care adresa │
│ │ │amplasamentului diferă de│
│ │ │adresa înscrisă în │
│ │ │protocolul de │
│ │Adresă │predare-primire a │
│2 │amplasament│imobilului către │
│ │ │autoritatea publică │
│ │ │locală, aceasta se va │
│ │ │nota în completarea │
│ │ │adresei existente în │
│ │ │evidenţele A.N.L. │
│ │ │Exemplu: Cartier Ampoi │
│ │ │(în evidenţă A.N.L.). │
│ │ │După actualizare conform │
│ │ │înregistrare carte │
│ │ │funciară, se notează │
│ │ │Cartier Ampoi - str. │
│ │ │Făgăraş nr. 10. │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Cod unic de identificare │
│ │ │al amplasamentului şi │
│ │ │care cuprinde: │
│ │ │Cod SIRUTA localitate/Cod│
│ │ │Minister, număr alocat │
│ │ │amplasamentului │
│ │ │În cazul în care într-o │
│ │ │localitate sunt mai multe│
│ │ │amplasamente, ordonarea │
│ │ │se face conform │
│ │ │informaţiilor comunicate │
│ │ │de A.N.L. (crescător, în │
│ │ │funcţie de anul │
│3 │Cod │recepţiei, şi în ordine │
│ │amplasament│alfabetică, dacă sunt mai│
│ │ │multe amplasamente │
│ │ │finalizate în acelaşi │
│ │ │an). │
│ │ │Exemplu: dacă sunt │
│ │ │înregistrate două │
│ │ │amplasamente în │
│ │ │municipiul Alba Iulia, │
│ │ │unul recepţionat în anul │
│ │ │2004 şi unul în anul │
│ │ │2012, acestea se codifică│
│ │ │astfel: │
│ │ │- anul 2004: 10171; │
│ │ │- anul 2012: 10172. │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Cod unic de identificare │
│ │ │a apartamentului, la │
│ │ │nivel de apartament, şi │
│ │ │care cuprinde numărul │
│ │ │alocat blocului, numărul │
│4 │Cod │alocat scării, numărul │
│ │apartament │alocat apartamentului, │
│ │ │demarcate de simbolul „-“│
│ │ │Exemplu: bloc B30, scara │
│ │ │2, apartament 35 se va │
│ │ │codifica sub forma │
│ │ │B30-2-35. │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Se completează astfel: │
│ │ │1.1 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, proprietate │
│ │ │privată a statului român │
│ │ │1.2 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, proprietate │
│ │ │publică UAT/statul român │
│ │ │1.3.1 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din sănătate, proprietate│
│ │ │privată a statului român │
│ │ │1.3.2 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din sănătate, proprietate│
│ │ │publică a statului român │
│ │ │1.4.1 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din învăţământ, │
│ │ │proprietate privată a │
│ │ │statului român │
│ │ │1.4.2 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din învăţământ, │
│ │ │proprietate publică a │
│ │ │statului român │
│ │ │1.5.1 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din sănătate şi │
│ │ │învăţământ, proprietate │
│ │ │privată a statului român │
│ │ │1.5.2 - locuinţe pentru │
│5 │Cod program│tineri, destinate │
│ │ │închirierii, specialişti │
│ │ │din sănătate şi │
│ │ │învăţământ, proprietate │
│ │ │publică a statului român │
│ │ │1.6 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, repartizate │
│ │ │chiriaşilor din casele │
│ │ │naţionalizate, în │
│ │ │condiţiile Ordonanţei de │
│ │ │urgenţă a Guvernului nr. │
│ │ │68/2006 privind măsuri │
│ │ │pentru dezvoltarea │
│ │ │activităţii în domeniul │
│ │ │construcţiilor de │
│ │ │locuinţe prin programe la│
│ │ │nivel naţional, aprobată │
│ │ │prin Legea nr. 515/2006 │
│ │ │1.7 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, repartizate │
│ │ │persoanelor cu handicap │
│ │ │1.8 - locuinţe pentru │
│ │ │tineri, destinate │
│ │ │închirierii, pentru │
│ │ │personalul din sectorul │
│ │ │de apărare naţională, │
│ │ │ordine publică, siguranţă│
│ │ │naţională, autorităţii │
│ │ │judecătoreşti şi │
│ │ │Administraţiei Naţionale │
│ │ │a Penitenciarelor │
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │În cazul locuinţelor │
│ │ │prevăzute la codul 1.8, │
│ │ │informaţiile prevăzute la│
│ │ │etapele II-IV nu se │
│ │ │completează. │
└────┴───────────┴─────────────────────────┘


    După stabilirea codului unic de identificare apartament, datele de identificare ale acestuia nu se mai pot modifica sau completa decât cu acceptul A.N.L.

    II. Informaţii generale privind închirierea apartamentului - se completează periodic, la nivel de apartament, în funcţie de modificările intervenite în derularea contractelor de închiriere.

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Element │Observaţii │
│crt.│tabel │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│1 │amplasament│stabilit conform │
│ │ │punctului I.3. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│2 │apartament │stabilit conform │
│ │ │punctului I.4. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│3 │Cod program│stabilit conform │
│ │ │punctului I.5. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează numărul │
│ │Număr │contractului de │
│4 │contract │închiriere în │
│ │închiriere │derulare la data de │
│ │ │referinţă. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează data de │
│ │ │început a │
│ │Dată │contractului, sub │
│ │începere │forma anul, luna şi │
│5 │contract │ziua, fără simboluri │
│ │închiriere │de demarcare. │
│ │ │Exemplu: 17 octombrie│
│ │ │2022 se notează │
│ │ │20221017. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │Dată │încetării │
│6 │finalizare │contractului, sub │
│ │contract │forma anul, luna şi │
│ │închiriere │ziua, fără simboluri │
│ │ │de demarcare. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează ziua din │
│ │ │lună la care chiria │
│ │Zi scadenţă│devine scadentă, │
│ │plată │conform contractului │
│7 │chirie │de închiriere, dată │
│ │lunară │după care se aplică │
│ │ │penalităţi de │
│ │ │întârziere. │
│ │ │Exemplu: 15 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează ultimul │
│ │ │act adiţional │
│ │Număr act │încheiat la │
│8 │adiţional │contractul de │
│ │ │închiriere în │
│ │ │derulare la data de │
│ │ │referinţă. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Data │Data încheierii │
│9 │încheierii │ultimului act │
│ │actului │adiţional │
│ │adiţional │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează cuantumul │
│ │ │chiriei lunare │
│ │ │stabilite conform │
│ │Valoare │ultimului document │
│10 │chirie │contractual (contract│
│ │lunară │sau act adiţional), │
│ │ │semnat cu chiriaşul, │
│ │ │cu respectarea │
│ │ │prevederilor legale. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │din care: │Se notează suma │
│ │valoare │reprezentând │
│ │recuperare │recuperarea │
│11 │investiţie │investiţiei ce │
│ │ce trebuie │trebuie virată la │
│ │virată │A.N.L., din cuantumul│
│ │lunar la │chiriei prevăzute la │
│ │A.N.L. │nr. crt. 10. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘    III. Informaţii curente privind închirierea apartamentului - se completează permanent, la nivel de apartament, în funcţie de sumele virate la A.N.L.

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Element tabel│Observaţii │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│1 │amplasament │stabilit conform │
│ │ │punctului I.3. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│2 │apartament │stabilit conform │
│ │ │punctului I.4. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Data la care sunt │
│ │ │efectuate │
│ │ │calculele, │
│ │ │respectiv ultima zi│
│3 │Data de │din luna pentru │
│ │referinţă │care se face │
│ │ │raportarea │
│ │ │Exemplu: 30 │
│ │ │septembrie 2022 │
│ │ │notată 20220930 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│ │ │totală cumulată a │
│ │ │recuperării │
│ │ │investiţiei │
│ │Valoare │datorate A.N.L. │
│ │totală │(recuperare │
│ │cumulată │investiţie │
│ │recuperare │calculată din │
│4 │investiţie │cuantumul chiriei, │
│ │până la luna │astfel cum este │
│ │anterioară │cuprinsă în │
│ │datei de │contractul de │
│ │referinţă │închiriere); │
│ │ │această valoare se │
│ │ │va actualiza la │
│ │ │fiecare raportare │
│ │ │lunară. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │ │
│ │totală │Se notează valoarea│
│ │cumulată │totală cumulată a │
│ │recuperare │recuperării │
│ │investiţie │investiţiei virată │
│5 │virată la │la A.N.L.; această │
│ │A.N.L. până │valoare se va │
│ │la luna │actualiza la │
│ │anterioară │fiecare raportare │
│ │datei de │lunară. │
│ │referinţă │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Penalităţi │Se notează valoarea│
│ │calculate │cumulată a │
│6 │până la luna │penalităţilor │
│ │anterioară │calculate de UAT │
│ │datei de │până la data de │
│ │referinţă │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Penalităţi │Se notează valoarea│
│ │virate la │cumulată a │
│ │A.N.L. până │penalităţilor │
│7 │la luna │calculate de UAT şi│
│ │anterioară │virate la A.N.L. │
│ │datei de │până la data de │
│ │referinţă │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │încasării de sume │
│ │ │reprezentând │
│ │Data ultimei │recuperare │
│ │încasări │investiţii şi care │
│ │reprezentând │au fost virate la │
│8 │recuperarea │A.N.L., sub forma │
│ │investiţiei │anul şi luna, fără │
│ │şi virată la │simboluri de │
│ │A.N.L. │demarcare. │
│ │ │Exemplu: luna │
│ │ │octombrie 2022 se │
│ │ │notează 202210. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Data-limită │Data-limită │
│ │de virare la │reprezintă a 30-a │
│9 │A.N.L. sume │zi de la data la │
│ │recuperare │care chiria devine │
│ │investiţie │scadentă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │Se notează sumele │
│ │recuperare │virate la A.N.L. la│
│10 │investiţie │data de referinţă, │
│ │virată la │reprezentând │
│ │data de │recuperarea │
│ │referinţă │investiţiei. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │ │care se virează la │
│ │Data virării │A.N.L. sumele │
│ │recuperării │reprezentând │
│11 │investiţiei │recuperarea │
│ │la A.N.L. la │investiţiei, sub │
│ │data de │forma anul, luna şi│
│ │referinţă │ziua, fără │
│ │ │simboluri de │
│ │ │demarcare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │Se notează │
│ │penalităţi │penalităţile │
│12 │calculate la │calculate şi virate│
│ │data de │la data de │
│ │referinţă │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │ │care se virează la │
│ │Data virării │A.N.L. sumele │
│ │penalităţilor│reprezentând │
│13 │la A.N.L. la │penalităţile, sub │
│ │data de │forma anul, luna şi│
│ │referinţă │ziua, fără │
│ │ │simboluri de │
│ │ │demarcare. │
└────┴─────────────┴───────────────────┘    IV. Raportare încasări - borderou

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Element │Observaţii │
│crt.│raport │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│1 │amplasament │stabilit conform │
│ │ │punctului I.3. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Cod │Se notează codul │
│2 │apartament │stabilit conform │
│ │ │punctului I.4. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează suma │
│ │ │reprezentând │
│ │ │recuperarea │
│ │ │investiţiei. În │
│ │Valoare │cazul în care s-au │
│3 │recuperare │făcut virări pentru │
│ │investiţie │mai multe luni │
│ │ │cumulate, acestea se│
│ │ │vor nota pe linii │
│ │ │distincte în tabel, │
│ │ │pentru fiecare lună │
│ │ │în parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează suma │
│ │ │reprezentând │
│ │ │penalităţile │
│ │ │calculate pentru │
│ │ │întârziere în │
│ │ │virarea sumelor │
│ │ │prevăzute la pct. 3.│
│4 │Valoare │În cazul în care │
│ │penalităţi │s-au făcut virări │
│ │ │pentru mai multe │
│ │ │luni cumulate, │
│ │ │acestea se vor nota │
│ │ │pe linii distincte │
│ │ │în tabel, pentru │
│ │ │fiecare lună în │
│ │ │parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │chiriei │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │pentru care se │
│ │ │virează recuperarea │
│ │Data chiriei│investiţiei, sub │
│ │pentru care │forma anul şi luna, │
│ │se virează │fără simboluri de │
│5 │sumele │demarcare. În cazul │
│ │reprezentând│în care s-au făcut │
│ │recuperare │virări pentru mai │
│ │investiţie │multe luni cumulate,│
│ │ │acestea se vor nota,│
│ │ │ca dată, pe linii │
│ │ │distincte în tabel, │
│ │ │pentru fiecare lună │
│ │ │în parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │chiriei │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │pentru care se │
│ │ │virează │
│ │Data chiriei│penalităţile, sub │
│ │pentru care │forma anul şi luna, │
│ │se virează │fără simboluri de │
│6 │sumele │demarcare. În cazul │
│ │reprezentând│în care s-au făcut │
│ │penalităţi │virări pentru mai │
│ │ │multe luni cumulate,│
│ │ │acestea se vor nota,│
│ │ │ca dată, pe linii │
│ │ │distincte în tabel, │
│ │ │pentru fiecare lună │
│ │ │în parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Număr ordin │Se notează numărul │
│ │de plată │ordinului de plată, │
│7 │sume │care devine cod unic│
│ │recuperare │de identificare. │
│ │investiţie │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │emiterii ordinului │
│ │Data │de plată aferent │
│ │ordinului de│sumelor virate │
│8 │plată │reprezentând │
│ │recuperare │recuperarea │
│ │investiţie │investiţiei sub │
│ │ │forma anul, luna şi │
│ │ │ziua, fără simboluri│
│ │ │de demarcare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Număr ordin │Se notează numărul │
│9 │de plată │ordinului de plată, │
│ │sume │care devine cod unic│
│ │penalităţi │de identificare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │emiterii ordinului │
│ │Data │de plată aferent │
│ │ordinului de│sumelor virate │
│10 │plată │reprezentând │
│ │penalităţi │penalităţi sub forma│
│ │ │anul, luna şi ziua, │
│ │ │fără simboluri de │
│ │ │demarcare. │
└────┴────────────┴────────────────────┘    Primar,
    (Preşedinte Consiliu Judeţean .....................)
    (Primar general)
    (Ministru sau persoana desemnată)
    ..................................................
    *) Raportarea datelor, în vederea centralizării sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, se va face în format electronic editabil, fişiere tip .xls sau .xlsx, şi prin alte mijloace comunicate de A.N.L.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 25 la normele metodologice)
    CONSILIUL LOCAL .................................
    (Consiliul Judeţean ...........................)
    (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)
    (Ministerul ........................................)
    SITUAŢIE CENTRALIZATĂ
    a sumelor rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii*)
    I. Informaţii generale locuinţe
    Se menţine codificarea, la nivel de apartament, aşa cum a fost stabilită la punctul I din anexa nr. 24 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare (norme metodologice).

    II. Informaţii generale privind vânzarea apartamentului - se completează periodic, la nivel de apartament, în funcţie de vânzarea locuinţelor

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Element tabel│Observaţii │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│1 │Cod │punctului I.3 din │
│ │amplasament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│2 │Cod │punctului I.4 din │
│ │apartament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│3 │Cod program │punctului I.5 din │
│ │ │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │ │care s-a efectuat │
│ │ │recepţia la │
│ │ │terminarea │
│ │Data │lucrărilor, sub │
│4 │recepţiei │forma anul şi luna,│
│ │locuinţei │fără simboluri de │
│ │ │demarcare. │
│ │ │Exemplu: luna │
│ │ │octombrie 2022 se │
│ │ │notează 202210. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │ │care chiriaşul a │
│ │ │înregistrat, la │
│ │ │UAT, cererea de │
│ │Data cererii │achiziţionare │
│5 │de │locuinţă, sub forma│
│ │achiziţionare│anul, luna şi ziua,│
│ │locuinţă │fără simboluri de │
│ │ │demarcare. │
│ │ │Exemplu: 17 │
│ │ │octombrie 2022 se │
│ │ │notează 20221017. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │construită │
│ │Suprafaţa │desfăşurată │
│ │construită │determinată, pe │
│6 │desfăşurată a│apartament, după │
│ │locuinţei │dezmembrarea │
│ │(mp) │imobilului colectiv│
│ │ │şi înscrierea │
│ │ │locuinţei la cartea│
│ │ │funciară. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│ │ │de investiţie a │
│ │Valoare │locuinţei, │
│7 │investiţie │stabilită în baza │
│ │locuinţă │datelor comunicate │
│ │ │de A.N.L. la │
│ │ │predarea imobilului│
│ │ │colectiv. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│ │ │finală de vânzare │
│ │ │determinată în │
│ │ │condiţiile Legii │
│ │ │nr. 152/1998 │
│ │ │privind înfiinţarea│
│ │ │Agenţiei Naţionale │
│ │ │pentru Locuinţe, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │Valoare │completările │
│8 │finală de │ulterioare (a se │
│ │vânzare │vedea şi modelul │
│ │ │prezentat în anexa │
│ │ │nr. 23 la normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 962/│
│ │ │2001, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare). │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│ │ │finală de vânzare │
│ │ │care se virează la │
│ │ │A.N.L. (după │
│ │ │reţinerea │
│ │Valoare de │comisionului de │
│9 │vânzare care │până la 1%, ce │
│ │se virează la│revine │
│ │A.N.L. │autorităţilor │
│ │ │administraţiei │
│ │ │publice locale │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale). │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Număr │Se notează numărul │
│10 │contract de │contractului de │
│ │vânzare │vânzare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │contractului de │
│11 │Dată contract│vânzare, sub forma │
│ │de vânzare │anul, luna şi ziua,│
│ │ │fără simboluri de │
│ │ │demarcare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează: │
│ │ │A - vânzare cu │
│ │ │plată integrală din│
│ │ │surse proprii ale │
│ │ │beneficiarului şi/ │
│ │ │sau din credite │
│ │Tip contract │contractate de │
│12 │de vânzare │beneficiar de la │
│ │ │instituţii │
│ │ │financiare │
│ │ │autorizate, │
│ │ │inclusiv cu │
│ │ │garanţia statului; │
│ │ │B - vânzare cu │
│ │ │plata în rate. │
└────┴─────────────┴───────────────────┘    III. Informaţii curente privind vânzarea apartamentului cu plata integrală - se completează permanent, la nivel de apartament, în funcţie de sumele virate la A.N.L.

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Element │Observaţii │
│crt.│tabel │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │Cod │stabilit conform │
│1 │amplasament│punctului I.3 din │
│ │ │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele metodologice.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │Cod │stabilit conform │
│2 │apartament │punctului I.4 din │
│ │ │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele metodologice.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Data la care sunt │
│ │ │efectuate calculele, │
│ │ │respectiv ultima zi │
│3 │Data de │din luna pentru care │
│ │referinţă │se face raportarea. │
│ │ │Exemplu: 30 │
│ │ │septembrie 2022 │
│ │ │notată 20220930 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │Data │încasării sumelor │
│ │încasării │obţinute din vânzarea│
│4 │sumelor │locuinţei la UAT, sub│
│ │rezultate │forma anul, luna şi │
│ │din vânzare│ziua, fără simboluri │
│ │ │de demarcare. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Data-limită│ │
│ │de virare │Data-limită │
│5 │la A.N.L. a│reprezintă a 30-a zi │
│ │sumelor │de la data încasării.│
│ │obţinute │ │
│ │din vânzare│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Valoare │ │
│ │sume │Se notează sumele │
│6 │rezultate │virate la A.N.L. la │
│ │din vânzare│data de referinţă. │
│ │virate la │ │
│ │A.N.L. │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Data │Se notează data la │
│ │virării la │care se virează │
│ │A.N.L. a │sumele încasate de │
│7 │sumelor │UAT la A.N.L., sub │
│ │rezultate │forma anul, luna şi │
│ │din vânzare│ziua, fără simboluri │
│ │ │de demarcare. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Se notează │
│8 │Valoare │penalităţile │
│ │penalităţi │calculate şi virate │
│ │ │la data de referinţă.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Data │Se notează data la │
│ │virării la │care se virează la │
│ │A.N.L. a │A.N.L. sumele │
│9 │sumelor │reprezentând │
│ │rezultate │penalităţile, sub │
│ │din │forma anul, luna şi │
│ │penalităţi │ziua, fără simboluri │
│ │ │de demarcare. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘    IV. Informaţii curente privind vânzarea apartamentului cu plata în rate - se completează permanent, la nivel de apartament, în funcţie de sumele virate la A.N.L.

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Element tabel│Observaţii │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│1 │Cod │punctului I.3 din │
│ │amplasament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│2 │Cod │punctului I.4 din │
│ │apartament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Data la care sunt │
│ │ │efectuate │
│ │ │calculele, │
│ │ │respectiv ultima zi│
│3 │Data de │din luna pentru │
│ │referinţă │care se face │
│ │ │raportarea. │
│ │ │Exemplu: 30 │
│ │ │septembrie 2022 │
│ │ │notată 20220930 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează, în luni│
│ │ │calendaristice, │
│ │ │echivalentul a: │
│ │ │1 - maximum 15 ani │
│ │ │pentru cazul în │
│ │ │care, la data │
│ │ │vânzării, venitul │
│ │ │mediu pe membru de │
│ │ │familie al │
│ │ │titularului │
│ │ │contractului de │
│ │ │închiriere a │
│ │ │locuinţei depăşeşte│
│ │ │salariul mediu net │
│ │ │pe economie cu cel │
│ │ │puţin 80%, dar nu │
│ │ │mai mult de 100%; │
│ │ │2 - maximum 20 de │
│ │ │ani pentru cazul în│
│ │ │care, la data │
│ │Durată │vânzării, venitul │
│4 │contract de │mediu pe membru de │
│ │vânzare │familie al │
│ │ │titularului │
│ │ │contractului de │
│ │ │închiriere a │
│ │ │locuinţei depăşeşte│
│ │ │salariul mediu net │
│ │ │pe economie cu cel │
│ │ │puţin 50%, dar nu │
│ │ │mai mult de 80%; │
│ │ │3 - maximum 25 de │
│ │ │ani pentru cazul în│
│ │ │care, la data │
│ │ │vânzării, venitul │
│ │ │mediu pe membru de │
│ │ │familie al │
│ │ │titularului │
│ │ │contractului de │
│ │ │închiriere a │
│ │ │locuinţei nu │
│ │ │depăşeşte cu 50% │
│ │ │salariul mediu net │
│ │ │pe economie. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează ultimul │
│ │Număr act │act adiţional │
│5 │adiţional │încheiat la │
│ │ │contractul de │
│ │ │vânzare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Data intrării în │
│ │Data │vigoare a ultimului│
│ │încheierii │act adiţional, sub │
│6 │actului │forma anul, luna şi│
│ │adiţional │ziua, fără │
│ │ │simboluri de │
│ │ │demarcare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare de │Se notează valoarea│
│7 │vânzare │prevăzută la │
│ │locuinţă │punctul II.9. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│8 │Valoare avans│avansului - minimum│
│ │ │15% din valoare de │
│ │ │vânzare locuinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│ │ │lunară a ratelor, │
│ │ │ţinând cont că │
│ │ │ulterior achitării │
│ │ │avansului suma │
│ │ │rămasă de achitat │
│ │ │se va plăti în rate│
│ │ │lunare egale care │
│ │ │cuprind o dobândă │
│ │ │anuală stabilită │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor art. │
│ │ │10 alin. (2^1) din │
│ │Valoare rate │Legea nr. 152/1998,│
│9 │lunare │republicată, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare (a se │
│ │ │vedea şi modelul │
│ │ │prezentat în anexa │
│ │ │nr. 21 la normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 962/│
│ │ │2001, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare). │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │Se notează valoarea│
│ │cumulată rate│totală cumulată a │
│ │lunare │ratelor lunare │
│10 │încasate până│încasate de UAT de │
│ │la luna │la proprietarul │
│ │anterioară │locuinţei până la │
│ │datei de │luna anterioară │
│ │referinţă │datei de referinţă.│
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │ │
│ │totală a │Se notează valoarea│
│ │ratelor │totală cumulată a │
│ │lunare virate│ratelor lunare │
│11 │la A.N.L. │virate la A.N.L. │
│ │până la luna │până la luna │
│ │anterioară │anterioară datei de│
│ │datei de │referinţă. │
│ │referinţă │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Penalităţi │Se notează valoarea│
│ │calculate │cumulată a │
│ │până la luna │penalităţilor │
│12 │anterioară │calculate de UAT │
│ │datei de │până la luna │
│ │referinţă │anterioară datei de│
│ │ │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Penalităţi │Se notează valoarea│
│ │virate la │cumulată a │
│ │A.N.L. până │penalităţilor │
│13 │la luna │calculate de UAT şi│
│ │anterioară │virate la A.N.L. │
│ │datei de │până la luna │
│ │referinţă │anterioară datei de│
│ │ │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează valoarea│
│14 │Valoare rest │cumulată a ratelor │
│ │de plată │rest de plată la │
│ │ │data de referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează ziua din│
│ │ │lună la care rata │
│ │Zi scadenţă │lunară trebuie │
│15 │plată rată │achitată, dată după│
│ │lunară │care se aplică │
│ │ │penalităţi de │
│ │ │întârziere. │
│ │ │Exemplu: 15 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Data-limită │Data-limită │
│ │de virare la │reprezintă a 30-a │
│16 │A.N.L. a │zi de la data │
│ │ratelor │încasării │
│ │lunare │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │ultimei rate │ │
│ │încasate şi │Se notează anul şi │
│ │virate la │luna, fără │
│17 │A.N.L. │simboluri de │
│ │raportat la │demarcare (conform │
│ │luna │grafic de eşalonare│
│ │anterioară │rate). │
│ │datei de │ │
│ │referinţă │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoarea │ │
│ │ultimei │ │
│ │încasări │Se notează sumele │
│18 │virate la │virate la A.N.L. la│
│ │A.N.L. │data de referinţă. │
│ │raportat la │ │
│ │data de │ │
│ │referinţă │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │Data ultimei │care se virează la │
│ │încasări la │A.N.L. sumele │
│19 │A.N.L. │prevăzute la pct. │
│ │raportat la │18, sub forma anul,│
│ │data de │luna şi ziua, fără │
│ │referinţă │simboluri de │
│ │ │demarcare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare │Se notează │
│ │penalităţi │penalităţile │
│20 │raportat la │calculate şi virate│
│ │data de │la data de │
│ │referinţă │referinţă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Se notează data la │
│ │Data virării │care se virează la │
│ │penalităţilor│A.N.L. sumele │
│ │la A.N.L. │reprezentând │
│21 │raportat la │penalităţile, sub │
│ │data de │forma anul, luna şi│
│ │referinţă │ziua, fără │
│ │ │simboluri de │
│ │ │demarcare. │
└────┴─────────────┴───────────────────┘    V. Raportare încasări - borderou

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Element │Observaţii │
│crt.│raport │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│1 │Cod │punctului I.3 din │
│ │amplasament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează codul │
│ │ │stabilit conform │
│2 │Cod │punctului I.4 din │
│ │apartament │anexa nr. 24 la │
│ │ │normele │
│ │ │metodologice. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Valoare sume│Se notează suma │
│ │rezultate │reprezentând │
│3 │din vânzare │valoarea de vânzare │
│ │cu plată │care se virează la │
│ │integrală │A.N.L. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează suma │
│ │ │reprezentând │
│ │ │valoarea ratei │
│ │ │lunare care se │
│ │Valoare sume│virează la A.N.L. │
│ │rezultate │În cazul în care │
│4 │din vânzare │s-au făcut virări │
│ │cu plată în │pentru mai multe │
│ │rate │luni cumulate, │
│ │ │acestea se vor nota │
│ │ │pe linii distincte │
│ │ │în tabel, pentru │
│ │ │fiecare lună în │
│ │ │parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează suma │
│ │ │reprezentând │
│ │ │penalităţile │
│ │ │calculate pentru │
│ │ │întârziere în │
│ │ │virarea sumelor │
│ │ │prevăzute la punctul│
│ │Valoare │III.6 sau IV.18. │
│5 │penalităţi │În cazul în care │
│ │ │s-au făcut virări │
│ │ │pentru mai multe │
│ │ │luni cumulate, │
│ │ │acestea se vor nota │
│ │ │pe linii distincte │
│ │ │în tabel, pentru │
│ │ │fiecare lună în │
│ │ │parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Data │ │
│ │vânzării │ │
│ │pentru care │ │
│ │se virează │Se notează anul şi │
│6 │sumele │luna, fără simboluri│
│ │rezultate │de demarcare. │
│ │din vânzarea│ │
│ │cu plata │ │
│ │integrală │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează numărul │
│ │ │ratei (conform │
│ │Numărul │grafic de eşalonare │
│ │ratei/ │rate). │
│ │ratelor │În cazul în care │
│ │pentru care │s-au făcut virări │
│7 │se virează │pentru mai multe │
│ │sumele │luni cumulate, │
│ │reprezentând│acestea se vor nota │
│ │rate lunare │pe linii distincte │
│ │ │în tabel, pentru │
│ │ │fiecare lună în │
│ │ │parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează numărul │
│ │Numărul │ratei. │
│ │ratei/ │În cazul în care │
│ │ratelor │s-au făcut virări │
│ │pentru care │pentru mai multe │
│8 │se virează │luni cumulate, │
│ │sumele │acestea se vor nota │
│ │reprezentând│pe linii distincte │
│ │penalităţi │în tabel, pentru │
│ │ │fiecare lună în │
│ │ │parte. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Număr ordin │Se notează numărul │
│ │de plată │ordinului de plată, │
│9 │sume │care devine cod unic│
│ │rezultate │de identificare. │
│ │din vânzare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │emiterii ordinului │
│ │ │de plată aferent │
│ │Data │sumelor virate │
│ │ordinului de│rezultate din │
│10 │plată sume │vânzare (cu plata │
│ │rezultate │integrală sau rate │
│ │din vânzare │lunare) sub forma │
│ │ │anul, luna şi ziua, │
│ │ │fără simboluri de │
│ │ │demarcare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Număr ordin │Se notează numărul │
│11 │de plată │ordinului de plată, │
│ │sume │care devine cod unic│
│ │penalităţi │de identificare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se notează data │
│ │ │emiterii ordinului │
│ │Data │de plată aferent │
│ │ordinului de│sumelor virate │
│12 │plată │reprezentând │
│ │penalităţi │penalităţi, sub │
│ │ │forma anul, luna şi │
│ │ │ziua, fără simboluri│
│ │ │de demarcare. │
└────┴────────────┴────────────────────┘    Primar,
    (Preşedinte Consiliu Judeţean .....................)
    (Primar general)
    (Ministru sau persoana desemnată)
    ..................................................
    *) Raportarea datelor, în vederea centralizării sumelor rezultate din vânzarea locuinţelor, se va face în format electronic editabil, fişiere tip .xls, şi prin alte mijloace comunicate de A.N.L.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016