Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 792 din 16 iunie 2022  privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 16 iunie 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 612 din 22 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (2) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la alin. (1) priveşte reabilitarea imobilului „Hotel Sport“, în termen de 5 ani de la data preluării, pentru cazarea sportivilor care vor participa la evenimente sportive în municipiul Satu Mare.

    ART. 3
    Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Sportului, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 51/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    În cazul în care Ministerul Sportului constată că municipiul Satu Mare nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 2, iniţiază demersurile pentru transmiterea bunului imobil în domeniul public al statului, în condiţiile legii.

    ART. 5
    (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Satu Mare, în conformitate cu dispoziţiile art. 78^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Ministerul Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 16 iunie 2022.
    Nr. 792.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,
    pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică caracteristicile tehnice
    ca urmare a reevaluării şi datelor din cărţile funciare

┌─────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Descrierea │Valoarea │ │ │
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │ │tehnică din│din │Caracteristicile│Valoarea │
│M.F. │clasificare│imobilului│imobilului│Administratorul│inventarul │inventarul │tehnice │actualizată│
│ │ │ │ │ │centralizat│centralizat│actualizate │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Teren împrejmuit│ │
│ │ │ │ │ │ │ │în suprafaţă de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.524 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(măsurată) şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construcţii: - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │C1 - Hotel │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Restaurant │ │
│ │ │ │ │ │ │ │„Sport“, regim │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de înălţime S + │ │
│ │ │ │ │ │ │ │P + 2E, cu o │ │
│ │ │ │ │ │ │ │magazie şi o │ │
│ │ │ │ │ │ │ │terasă cu │ │
│ │ │ │Municipiul│Ministerul │48 de │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │Satu Mare,│Sportului, prin│locuri de │ │construită la │ │
│ │ │Hotel │Str. │Direcţia │cazare şi │ │sol 487 mp; │ │
│27928│8.26.02 │„Sport“ şi│Mileniului│Judeţeană de │60 de │851.128 │suprafaţă │3.232.034 │
│ │ │restaurant│nr. 25, │Sport Satu Mare│locuri la │ │construită │ │
│ │ │ │judeţul │(CUI 27441599) │restaurant,│ │desfăşurată: │ │
│ │ │ │Satu Mare │ │anexe │ │1.948 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- C2 - baracă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │metalică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(parter) cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │sol 93 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită │ │
│ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată 93 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF 158951 Satu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mare │ │
└─────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────────┴───────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sportului,
    prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare

┌─────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Persoana │Persoana │Valoarea de│
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │Descrierea │juridică │juridică │inventar │
│M.F. │clasificare│imobilului│imobilului│tehnică │de la care│la care se│actualizată│
│ │ │ │ │ │se │transmite │(lei) │
│ │ │ │ │ │transmite │ │ │
├─────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuit │ │ │ │
│ │ │ │ │în suprafaţă│ │ │ │
│ │ │ │ │de 2.524 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │(măsurată) │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii:│ │ │ │
│ │ │ │ │- C1 - Hotel│ │ │ │
│ │ │ │ │Restaurant │ │ │ │
│ │ │ │ │„Sport“, │ │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │ │
│ │ │ │ │înălţime S +│ │ │ │
│ │ │ │ │P + 2E, cu o│ │ │ │
│ │ │ │ │magazie şi o│Statul │ │ │
│ │ │ │ │terasă cu │român, │ │ │
│ │ │ │Municipiul│suprafaţă │prin │Municipiul│ │
│ │ │ │Satu Mare,│construită │Ministerul│Satu Mare,│ │
│ │ │Hotel │Str. │la sol 487 │Sportului │judeţul │ │
│27928│8.26.02 │„Sport“ şi│Mileniului│mp; │- Direcţia│Satu Mare │3.232.034 │
│ │ │restaurant│nr. 25, │suprafaţă │Judeţeană │(CUI │ │
│ │ │ │judeţul │construită │de Sport │4038806) │ │
│ │ │ │Satu Mare │desfăşurată:│Satu Mare │ │ │
│ │ │ │ │1.948 mp │(CUI │ │ │
│ │ │ │ │- C2 - │27441599 │ │ │
│ │ │ │ │baracă │ │ │ │
│ │ │ │ │metalică │ │ │ │
│ │ │ │ │(parter) cu │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │la sol 93 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │
│ │ │ │ │93 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 158951 │ │ │ │
│ │ │ │ │Satu Mare │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016