Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 787 din 24 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 787 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 878 din 25 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. VI din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Numărul curent 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │În 15 zile │ │ │ │
│ │de la data │ │ │ │
│ │începerii │ │Alegătorii │ │
│ │perioadei │ │cu │ │
│ │electorale: │Înregistrarea│domiciliul │ │
│ │21 │în Registrul │în ţară şi │ │
│ │septembrie │electoral cu │cu reşedinţa│ │
│ │2020 │adresa din │în │On-line, pe │
│15.│Art. 42 │străinătate │străinătate,│site-ul │
│ │alin. (2) │cu opţiunea │precum şi │votstrainatate.ro│
│ │din Legea │pentru votul │cei cu │ │
│ │nr. 208/ │la secţia de │domiciliul │ │
│ │2015, cu │votare │în │ │
│ │modificările│ │străinătate │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└───┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┘

"

    2. După numărul curent 57 se introduce un nou număr curent, numărul curent 57^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Cu 45 de │ │ │ │
│ │zile înainte│ │Alegătorii │ │
│ │de data │Înregistrarea│cu │ │
│ │votării: │în Registrul │domiciliul │ │
│ │22 octombrie│electoral cu │în ţară şi │ │
│57│2020 │adresa din │cu reşedinţa│On-line, pe │
│^ │Art. 4 alin.│străinătate │în │site-ul │
│1.│(4) din │cu opţiunea │străinătate,│votstrainatate.ro│
│ │Legea nr. │pentru votul │precum şi │ │
│ │288/2015, cu│prin │cei cu │ │
│ │modificările│corespondenţă│domiciliul │ │
│ │şi │ │în │ │
│ │completările│ │străinătate │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└──┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┘

"

    3. Numărul curent 70 se abrogă.
    4. După numărul curent 96 se introduce un nou număr curent, numărul curent 96^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────┐
│ │Cu 30 de │ │ │ │
│ │zile │Începerea │ │ │
│ │înaintea │operaţiunilor│Autoritatea│ │
│ │datei │de desemnare │Electorală │ │
│ │votării: │a │Permanentă │ │
│ │6 noiembrie │preşedinţilor│la │ │
│96│2020 │birourilor │propunerea │ │
│^ │Art. 17 │electorale │şefilor │Prin │
│1.│alin. (2) │ale secţiilor│misiunilor │decizie│
│ │din Legea │de votare din│diplomatice│ │
│ │nr. 208/ │străinătate │şi ai │ │
│ │2015, cu │şi a │oficiilor │ │
│ │modificările│locţiitorilor│consulare │ │
│ │şi │acestora │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└──┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘

"

    5. După numărul curent 101 se introduce un nou număr curent, numărul curent 101^1, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Până cel mai│ │ │ │
│ │târziu cu 25│ │ │ │
│ │de zile │ │ │ │
│ │înaintea │ │ │ │
│ │datei │Postarea │ │ │
│ │alegerilor: │machetelor │ │ │
│101│11 noiembrie│electronice │Autoritatea│Pe site-ul │
│^1.│2020 │ale │Electorală │votstrainatate.ro│
│ │Art. 13 din │buletinelor │Permanentă │ │
│ │Legea nr. │de vot prin │ │ │
│ │288/2015, cu│corespondenţă│ │ │
│ │modificările│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└───┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────┘

"

    6. După numărul curent 112 se introduce un nou număr curent, numărul curent 112^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Cu 15 zile │ │ │ │
│ │înaintea │Finalizarea │ │ │
│ │datei │operaţiunilor│Autoritatea│ │
│ │votării: │de desemnare │Electorală │ │
│ │21 noiembrie│a │Permanentă │ │
│ │2020 │preşedinţilor│la │ │
│„112│Art. 17 │birourilor │propunerea │Prin │
│^1. │alin. (2) │electorale │şefilor │decizie“│
│ │din Legea │ale secţiilor│misiunilor │ │
│ │nr. 208/ │de votare din│diplomatice│ │
│ │2015, cu │străinătate │şi ai │ │
│ │modificările│şi a │oficiilor │ │
│ │şi │locţiitorilor│consulare │ │
│ │completările│acestora │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

"

    7. Numărul curent 116 se abrogă.
    8. După numărul curent 119 se introduce un nou număr curent, numărul curent 119^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │În cel mult 5│ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │finalizării │ │Partidele │ │
│ │operaţiunilor│ │politice │ │
│ │de desemnare │ │parlamentare │ │
│ │a │ │şi Grupul │ │
│ │preşedinţilor│ │parlamentar al│ │
│ │birourilor │ │minorităţilor │ │
│ │electorale │Comunicarea │naţionale din │ │
│ │ale secţiilor│listelor │Camera │ │
│ │de votare din│reprezentanţilor│Deputaţilor în│Prin │
│„119│străinătate │în birourile │numele │mijloace │
│^1. │şi a │electorale ale │organizaţiilor│electronice“│
│ │locţiitorilor│secţiilor de │cetăţenilor │ │
│ │acestora: │votare din │aparţinând │ │
│ │25 noiembrie │străinătate │minorităţilor │ │
│ │2020 │ │naţionale │ │
│ │Art. 17 alin.│ │membre ale │ │
│ │(3) din Legea│ │acestuia care │ │
│ │nr. 208/2015,│ │participă la │ │
│ │cu │ │alegeri │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┘

"

    9. După numărul curent 123 se introduc două noi numere curente, numerele curente 123^1 şi 123^2, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │ │Întocmirea │ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │ │transmiterea│ │ │
│ │Cu 10 zile │către biroul│ │ │
│ │înaintea datei │electoral │ │ │
│ │votării: │pentru │ │ │
│ │26 noiembrie │cetăţenii │ │ │
│„123│2020 │români cu │Autoritatea │ │
│^1. │Art. 49 alin. │domiciliul │Electorală │ │
│ │(3) din Legea │sau │Permanentă │ │
│ │nr. 208/2015, cu│reşedinţa în│ │ │
│ │modificările şi │afara ţării │ │ │
│ │completările │a listelor │ │ │
│ │ulterioare │electorale │ │ │
│ │ │permanente │ │ │
│ │ │din │ │ │
│ │ │străinătate │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │În cel mult 48 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │data expirării │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │comunicare a │ │ │ │
│ │listelor │ │Preşedintele │ │
│ │reprezentanţilor│Completarea │biroului │ │
│ │în birourile │birourilor │electoral de │ │
│ │electorale ale │electorale │circumscripţie│ │
│123^│secţiilor de │ale │pentru │Prin │
│2. │votare din │secţiilor de│cetăţenii │procese-verbale“│
│ │străinătate: │votare din │români cu │ │
│ │27 noiembrie │străinătate │domiciliul sau│ │
│ │2020 │ │reşedinţa în │ │
│ │Art. 17 alin. │ │afara ţării │ │
│ │(4) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 208/2015, cu│ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┘

"

    10. După numărul curent 124 se introduce un nou număr curent, numărul curent 124^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │Cu 7 zile │ │ │ │
│ │înaintea │ │ │ │
│ │datei │ │Preşedintele │ │
│ │votării: 29 │Finalizarea │biroului │ │
│ │noiembrie │operaţiunilor│electoral de │ │
│ │2020 │de completare│circumscripţie│ │
│„124│Art. 17 │a birourilor │pentru │Prin │
│^1. │alin. (5) │electorale │cetăţenii │procese-verbale“│
│ │din Legea │ale secţiilor│români cu │ │
│ │nr. 208/ │de votare din│domiciliul sau│ │
│ │2015, cu │străinătate │reşedinţa în │ │
│ │modificările│ │afara ţării │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┘

"

    11. După numărul curent 127 se introduc două noi numere curente, numerele curente 127^1 şi 127^2, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │ │Predarea către │ │ │
│ │ │preşedinţii │ │ │
│ │ │birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale │ │ │
│ │ │secţiilor de votare│ │ │
│ │ │din străinătate a │ │ │
│ │ │următoarelor │ │ │
│ │ │materiale necesare │ │ │
│ │ │votării: │ │ │
│ │ │- buletinele de │ │ │
│ │4 decembrie │vot, în pachete │ │ │
│ │2020 │sigilate; - │Biroul │ │
│ │Art. 14 │ştampilele │electoral de │ │
│ │alin. (1) │electorale; │circumscripţie│ │
│ │lit. g), │- listele │pentru │ │
│ │art.18 lit. │electorale │cetăţenii │Pe bază de │
│ │b), art. 63 │permanente; │români cu │borderou/ │
│„127│alin. (6) şi│- formularele │domiciliul sau│proces-verbal de│
│^1. │art. 81 │pentru încheierea │reşedinţa în │predare-primire,│
│ │alin. (3) şi│proceselor-verbale;│afara ţării, │cuprinzând felul│
│ │(4) din │- alte tipizate şi │cu sprijinul │şi numărul de │
│ │Legea nr. │materiale │logistic din │exemplare │
│ │208/2015, cu│Predarea către │partea │ │
│ │modificările│preşedinţii │Ministerului │ │
│ │şi │birourilor │Afacerilor │ │
│ │completările│electorale ale │Externe │ │
│ │ulterioare │secţiilor de votare│ │ │
│ │ │a două buletine de │ │ │
│ │ │vot, câte unul │ │ │
│ │ │pentru alegerea │ │ │
│ │ │Senatului şi a │ │ │
│ │ │Camerei │ │ │
│ │ │Deputaţilor, │ │ │
│ │ │anulate de către │ │ │
│ │ │preşedintele │ │ │
│ │ │biroului electoral │ │ │
│ │ │de circumscripţie │ │ │
├────┼────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │4 decembrie │Afişarea la loc │ │ │
│ │2020 │vizibil, la sediul │ │ │
│ │Art. 18 lit.│secţiei de votare │ │ │
│ │b) şi art. │din străinătate, a │Preşedinţii │ │
│ │63 alin. (7)│câte două exemplare│birourilor │ │
│127^│din Legea │din buletinele de │electorale ale│ │
│2. │nr. 208/ │vot, vizate şi │secţiilor de │ │
│ │2015, cu │anulate de │votare din │ │
│ │modificările│preşedintele │străinătate“ │ │
│ │şi │biroului electoral │ │ │
│ │completările│de circumscripţie │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┘

"

    12. După numărul curent 128 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 128^1-128^3, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────────┬─┬─┐
│ │5 decembrie │ │ │ │
│ │2020, │ │ │ │
│ │ora locală │ │ │ │
│ │7,00 │ │ │ │
│ │Art. 6 alin.│ │ │ │
│„128│(1) şi (1^1)│Începerea │ │ │
│^1. │din Legea │votării în │ │ │
│ │nr. 208/ │străinătate │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─┼─┤
│ │5 decembrie │ │ │ │
│ │2020, │ │ │ │
│ │ora locală │ │ │ │
│ │21,00 │ │ │ │
│ │Art. 6 alin.│ │ │ │
│128^│(1) şi (1^1)│Încheierea │ │ │
│2. │din Legea │votării în │ │ │
│ │nr. 208/ │străinătate │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─┼─┤
│ │ │Continuarea │ │ │
│ │5 decembrie │votării în │ │ │
│ │2020, │străinătate │ │ │
│ │între orele │pentru │ │ │
│ │21,00-23,59 │alegătorii │ │ │
│ │Art. 88 │aflaţi la ora │ │ │
│ │alin. (2), │21,00 la sediul │ │ │
│128^│(4) şi (5) │secţiei de │ │ │
│3. │din Legea │votare, precum │ │ │
│ │nr. 208/ │şi pentru cei │ │ │
│ │2015, cu │care la ora │ │ │
│ │modificările│21,00 se află la│ │ │
│ │şi │rând în afara │ │ │
│ │completările│sediului secţiei│ │ │
│ │ulterioare │de votare pentru│ │ │
│ │ │a intra în │ │ │
│ │ │localul de vot“ │ │ │
└────┴────────────┴────────────────┴─┴─┘

"

    13. Numerele curente 129 şi 130 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────┬────────────┬───────────────────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │Predarea către │ │ │
│ │ │preşedinţii │ │ │
│ │ │birourilor │ │ │
│ │ │electorale ale │ │ │
│ │ │secţiilor de votare│ │ │
│ │ │din ţară a │ │ │
│ │ │următoarelor │ │ │
│ │ │materiale necesare │ │ │
│ │ │votării: - │ │ │
│ │În preziua │buletinele de vot, │ │ │
│ │votării: │în pachete │ │ │
│ │5 decembrie │sigilate; - │ │ │
│ │2020 │ştampilele │ │ │
│ │Art. 14 │electorale; │ │ │
│ │alin. (1) │- listele │ │ │
│ │lit. g), │electorale │ │Pe bază de │
│ │art. 18 lit.│permanente; │ │borderou/ │
│ │b), art. 63 │- formularele │ │proces-verbal de│
│„129.│alin. (6) şi│pentru încheierea │Primarii │predare-primire,│
│ │art. 81 │proceselor-verbale;│ │cuprinzând felul│
│ │alin. (3) şi│- alte tipizate şi │ │şi numărul de │
│ │(4) din │materiale │ │exemplare │
│ │Legea nr. │Predarea către │ │ │
│ │208/2015, cu│preşedinţii │ │ │
│ │modificările│birourilor │ │ │
│ │şi │electorale ale │ │ │
│ │completările│secţiilor de votare│ │ │
│ │ulterioare │a două buletine de │ │ │
│ │ │vot, câte unul │ │ │
│ │ │pentru alegerea │ │ │
│ │ │Senatului şi a │ │ │
│ │ │Camerei │ │ │
│ │ │Deputaţilor, │ │ │
│ │ │anulate de către │ │ │
│ │ │preşedintele │ │ │
│ │ │biroului electoral │ │ │
│ │ │de circumscripţie │ │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Cu o zi │ │ │ │
│ │înainte de │ │ │ │
│ │alegeri: │Afişarea la loc │ │ │
│ │5 decembrie │vizibil, la sediul │ │ │
│ │2020 │secţiei de votare, │Preşedinţii│ │
│ │Art. 18 lit.│a câte două │birourilor │ │
│ │b) şi art. │exemplare din │electorale │ │
│130. │63 alin. (7)│buletinele de vot, │ale │ │
│ │din Legea │vizate şi anulate │secţiilor │ │
│ │nr. 208/ │de preşedintele │de votare │ │
│ │2015, cu │biroului electoral │din ţară“ │ │
│ │modificările│de circumscripţie │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────────────┴───────────┴────────────────┘

"

    14. După numărul curent 134 se introduce un nou număr curent, numărul curent 134^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────────┬─┬─┐
│ │ │Continuarea │ │ │
│ │6 decembrie │votării în ţară │ │ │
│ │2020, │şi străinătate │ │ │
│ │între orele │pentru │ │ │
│ │21,00-23,59 │alegătorii │ │ │
│ │Art. 88 │aflaţi la ora │ │ │
│ │alin. (2), │21,00 la sediul │ │ │
│„134│(4) şi (5) │secţiei de │ │ │
│^1. │din Legea │votare, precum │ │ │
│ │nr. 208/ │şi pentru cei │ │ │
│ │2015, cu │care la ora │ │ │
│ │modificările│21,00 se află la│ │ │
│ │şi │rând în afara │ │ │
│ │completările│sediului secţiei│ │ │
│ │ulterioare │de votare pentru│ │ │
│ │ │a intra în │ │ │
│ │ │localul de vot“ │ │ │
└────┴────────────┴────────────────┴─┴─┘

"

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 787.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016