Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 785 din 10 septembrie 2014  pentru aprobarea intrării în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea intrării în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă intrarea în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014.

                        PRIM-MINISTRU
                     VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemnează:
                       ---------------
                      Viceprim-ministru,
                      ministrul culturii,
                        Kelemen Hunor

               Ministrul afacerilor externe,
                      Titus Corlăţean

                Ministrul finanţelor publice,
                    Ioana-Maria Petrescu

               Ministrul delegat pentru buget,
                   Darius-Bogdan Vâlcov

                   Ministrul sănătăţii,
                    Nicolae Bănicioiu

               Ministrul educaţiei naţionale,
                     Remus Pricopie

        Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
       cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
                  Mihnea Cosmin Costoiu

    Bucureşti, 10 septembrie 2014.
    Nr. 785.

                    PROGRAM DE COOPERARE
    în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului
    între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane
                  pentru perioada 2014-2016

    Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, denumite în continuare părţi,
    în scopul dezvoltării colaborării bilaterale în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului,
    în conformitate cu prevederile articolului XXVI din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind colaborarea în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999, referitoare la elaborarea în comun a programelor bienale şi trienale,
    au convenit să încheie următorul program de cooperare:

    CAP. I
    Cultură

    ART. 1
    În vederea unei bune colaborări, părţile se vor informa reciproc, la începutul fiecărui an, asupra proiectelor culturale pentru anul în curs - arte vizuale, muzică, literatură, teatru, cinematografie.
    ART. 2
    Părţile încurajează colaborarea directă dintre instituţiile culturale, uniunile de creaţie, asociaţiile artistice şi de creatori, centrele de cultură, grupurile culturale şi organizaţiile nonguvernamentale din cele două state, pe baza propriei lor iniţiative. Detaliile colaborării vor fi stabilite prin înţelegeri directe între instituţiile participante.
    ART. 3
    1) Părţile încurajează invitarea reciprocă a artiştilor şi a specialiştilor în cultură şi artă pentru a participa la acţiuni culturale importante, cu caracter naţional şi internaţional, care se organizează pe teritoriile statelor lor.
    2) De asemenea, vor stabili un schimb de materiale audiovizuale de pregătire artistică şi de popularizare a artelor în scopuri educative şi nonlucrative.
    ART. 4
    Conform convenţiilor internaţionale, părţile îşi propun să ia măsurile corespunzătoare pentru stoparea exportului şi importului ilegal de bunuri culturale mobile.
    ART. 5
    Părţile încurajează colaborarea în domeniul industriilor culturale, în special în industria audiovizualului, editorială, fonografică şi în domeniul noilor tehnologii ale industriilor culturale.
    ART. 6
    Părţile încurajează schimburile reciproce de specialişti şi informaţii din domeniul arheologiei şi antropologiei, pe bază de acorduri de colaborare încheiate între instituţiile competente din cele două state.
    ART. 7
    1) Părţile încurajează realizarea de către instituţiile abilitate a unor proiecte comune de cooperare pentru difuzarea, protecţia, conservarea, restaurarea şi managementul patrimoniului cultural şi favorizează schimbul de informaţii în aceste domenii.
    2) În acest sens, Direcţia Generală a Culturilor Populare a Consiliului Naţional pentru Cultură şi Arte (CONACULTA) propune stabilirea unui schimb de informaţii şi experienţe în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial, a formării de promotori culturali şi a promovării diversităţii culturale cu instituţiile româneşti omoloage.
    ART. 8
    Coordonarea Naţională a Patrimoniului Cultural şi Turismului (CNPCyT) a CONACULTA propune realizarea următoarelor schimburi:
    - de expertiză în domeniul patrimoniului cultural, al dezvoltării produselor culturale şi turistice şi promovării gastronomiei tradiţionale, precum şi în domeniul protejării culturii, patrimoniului şi dezvoltării ofertei de activităţi recreative culturale în cadrul destinaţiilor turistice;
    - de informaţii în legătură cu gestionarea şi managementul oraşelor, site-urilor, rutelor culturale şi monumentelor înscrise pe lista patrimoniului cultural a UNESCO;
    - de metodologii pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial;
    - de materiale editoriale, vizuale şi/sau radiofonice elaborate pentru promovarea culturii şi a patrimoniului;
    - de informaţii legate de realizarea de proiecte comune pentru difuzarea, protejarea, conservare, restaurarea şi managementul patrimoniului cultural.
    ART. 9
    Autoritatea Naţională pentru Turism din România şi CNPCyT a CONACULTA îşi manifestă interesul pentru:
    - realizarea de schimburi de materiale editoriale, vizuale şi/sau radiofonice elaborate pentru promovarea produselor turistice, pentru care CNPCyT pune la dispoziţie părţii române o serie de DVD-uri promoţionale despre Ruta Mexico, traduse în engleză, franceză şi germană;
    - proiecte în regim de reciprocitate în domeniul formării turismului cultural, în promovarea, întreţinerea şi dezvoltarea produselor culturale;
    - seminare cu privire la activităţi de coordonare şi cooperare interinstituţională între sectoarele turismului şi culturii.
    ART. 10
    1) Părţile încurajează participarea cetăţenilor statelor lor, a grupurilor artistice, a ansamblurilor etc. la festivaluri internaţionale organizate în celălalt stat şi, pentru aceasta, fiecare parte furnizează celeilalte, din timp şi pe cale diplomatică, informaţii detaliate referitoare la respectivele festivaluri.
    2) Pe parcursul prezentului program de cooperare, partea mexicană invită partea română să participe la următoarele manifestări culturale:
    - manifestări culturale internaţionale, precum Festivalul Internaţional al Cărţii (Guadalajara), Festivalul Internaţional Cervantino (FIC), Festivalul Internaţional de Film de la Morelia, Festivalul Internaţional de Muzică de la Morelia, Festivalul Filmului de Scurt Metraj (Guanajuato), Festivalul Culturilor Prietene (Ciudad de Mexico) ş.a.;
    - manifestări culturale coorganizate de Delegaţia Uniunii Europene (UE), precum Festivalul Literaturilor Europene, Festivalul Eurojazz, Festivalul Filmului European, Luna Europei ş.a.
    3) Pe parcursul prezentului program de cooperare, partea română invită partea mexicană la manifestări culturale naţionale şi internaţionale organizate pe teritoriul României.
    4) Condiţiile financiare ale schimburilor şi participărilor ce fac obiectul paragrafelor 1), 2) şi 3) se vor negocia, în fiecare caz, de către comitetul organizator şi instituţiile competente din statul invitat.
    ART. 11
    Coordonarea Naţională a Dezvoltării Culturale a Copilului (CNDCI) a CONACULTA propune elaborarea unui program de colaborare pentru copii şi tineri în domeniul cultural-artistic care să permită promovarea şi susţinerea schimburilor de experienţă, pe baza unor proiecte de parteneriat inovatoare a căror tematică să vizeze artele vizuale, în vederea diversificării şi îmbogăţirii ofertei culturale a ambelor ţări.
    ART. 12
    Părţile încurajează instituţiile şi organismele abilitate să realizeze zile culturale ale României în Statele Unite Mexicane şi ale Statelor Unite Mexicane în România, în scopul facilitării unei mai bune cunoaşteri a bogăţiei culturii celor două popoare şi al difuzării expresiilor artistice dintr-un stat pe teritoriul celuilalt stat.
    ART. 13
    Sistemul Naţional de Dezvoltare Muzicală (SNFM) al CONACULTA îşi manifestă interesul pentru stabilirea unei cooperări şi pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveşte formarea academică în domeniul muzicii profesionale de concert pentru tineri muzicieni proveniţi din Programul Orchestra - Şcoala al Orchestrei Simfonice pentru Tineret Carlos Chavez, precum şi pentru muzicieni proveniţi din România. În acest scop, propune stabilirea de acorduri directe între instituţiile relevante din cele două state.
    ART. 14
    Părţile stimulează dezvoltarea relaţiilor directe dintre muzee şi sprijină schimbul de specialişti şi de materiale cu caracter informativ din domeniul muzeografiei şi al monumentelor istorice.
    ART. 15
    Părţile încurajează colaborarea sub diferite forme dintre uniunile şi asociaţiile de creaţie din cele două state (scriitori, artişti plastici, compozitori şi muzicologi, oameni de teatru, cineaşti, fotografi etc.), pe baza unor acorduri ce vor fi încheiate direct între acestea.
    ART. 16
    Pe parcursul derulării prezentului program de cooperare, părţile încurajează schimbul de expoziţii de artă contemporană, grafică şi fotografie, precum şi schimburile de profesionişti şi artişti. Părţile sprijină schimbul de materiale cu caracter informativ în domeniul artelor vizuale.
    ART. 17
    1) Părţile încurajează cooperarea în domeniul cinematografiei şi sprijină participarea la festivalurile de film organizate anual pe teritoriul celuilalt stat.
    2) În acest sens, Cinemateca Naţională a CONACULTA îşi manifestă interesul pentru organizarea unei gale care să reprezinte cele mai valoroase producţii ale cinematografiilor mexicane şi române, precum şi pentru schimbul de producţii cinematografice care să îmbogăţească arhivele de film din cele două ţări.
    3) De asemenea, Institutul Mexican de Cinematografie (IMCINE) al CONACULTA semnalează că va continua să promoveze în mod activ cinematografia mexicană prin intermediul participării la festivalurile de film din România precum: Transilvania International Film Festival (TIFF), Creepy Animation Night Comedy Cluj Film Festival.
    ART. 18
    Părţile încurajează întâlnirile literare şi promovează participarea scriitorilor şi editurilor la târgurile internaţionale de carte, forumuri, conferinţe sau întâlniri literare ce se organizează în celălalt stat.
    ART. 19
    Părţile stimulează colaborarea directă între editurile şi redacţiile revistelor de cultură, în scopul publicării reciproce a traducerilor operelor autorilor importanţi, clasici şi contemporani, din cele două ţări.
    ART. 20
    1) Părţile încurajează organizarea, pe bază de reciprocitate, a unor acţiuni de promovare a culturii şi literaturii statelor lor - conferinţe, seminare - cu participarea unor traducători, scriitori sau a altor specialişti.
    2) Părţile încurajează participarea reciprocă la conferinţe, seminare şi colocvii internaţionale din domeniul culturii, organizate în celălalt stat.

    CAP. II
    Biblioteci şi arhive

    ART. 21
    1) Părţile sprijină cooperarea în domeniul bibliotecilor, prin intermediul schimbului de informaţii, publicaţii şi materiale audiovizuale.
    2) Părţile încurajează colaborarea dintre arhivele şi bibliotecile specializate în istoria diplomaţiei şi relaţii internaţionale, pentru un schimb de experienţă.
    ART. 22
    Părţile încurajează cooperarea dintre arhivele lor naţionale, prin schimbul reciproc de publicaţii, microfilme şi copii de documente, între alte acţiuni, în conformitate cu legislaţia în vigoare din fiecare stat.
    ART. 23
    Arhiva Istorico-Diplomatică a Secretariatului de Relaţii Externe (SRE) este interesată de realizarea unor acţiuni de cooperare între arhive şi biblioteci specializate în istoria diplomatică şi relaţii internaţionale prin schimburi de informaţii şi publicaţii.
    ART. 24
    Fonoteca Naţională a CONACULTA îşi propune să desfăşoare, cu Societatea Română de Radiodifuziune, următoarele activităţi de colaborare:
    - schimbul de arhive sonore în format digital;
    - schimbul de opere de artă sonoră în format digital;
    - organizarea de consilii şi reuniuni de experţi români şi mexicani pentru realizarea de schimburi de experienţă în domeniul prezervării sonore.

    CAP. III
    Comunicare - agenţii de presă, radiodifuziune şi televiziune

    ART. 25
    Părţile încurajează cooperarea dintre agenţiile naţionale de presă din statele lor, precum şi schimburile de vizite ale jurnaliştilor în cadrul unor acorduri stabilite direct între aceste agenţii.
    ART. 26
    Părţile favorizează cooperarea în domeniul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării.
    ART. 27
    Părţile încurajează colaborarea în domeniul radiodifuziunii prin schimbul de emisiuni şi programe pe teme culturale, economice şi sociale, precum şi schimbul şi acreditarea de specialişti şi reporteri, în scopul promovării cunoaşterii reciproce a celor două popoare.
    ART. 28
    Părţile încurajează colaborarea în domeniul televiziunii, prin schimbul de programe privind cultura, civilizaţia, istoria, dezvoltarea economică şi socială a statelor lor, pe baza respectării legislaţiei audiovizuale naţionale din cele două state şi a reglementărilor internaţionale pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. Schimburile de programe se vor face pe baza unui acord bilateral.

    CAP. IV
    Proprietatea intelectuală

    ART. 29
    1) Părţile continuă să facă schimb de informaţii în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, cu scopul cunoaşterii sistemelor naţionale ale celor două state în acest domeniu.
    2) Părţile acordă protecţie adecvată, precum şi mijloacele şi procedurile necesare pentru respectarea corespunzătoare atât a legislaţiei naţionale în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, cât şi a convenţiilor internaţionale în domeniu la care cele două state sunt parte.

    CAP. V
    Cooperarea în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi tehnologice

    ART. 30
    Părţile încurajează şi susţin schimbul de informaţii, materiale bibliografice şi documentare în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
    ART. 31
    Partea mexicană, în măsura posibilităţilor sale, continuă să sprijine activitatea educaţională desfăşurată de Şcoala Mexic din Bucureşti, prin furnizarea de material bibliografic şi audiovizual.
    ART. 32
    Părţile vor sprijini cooperarea directă dintre instituţiile de învăţământ superior din cele două state, pe bază de reciprocitate şi pe baza autonomiei universitare, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor fiecărui stat. Detaliile privind schimburile universitare sunt stabilite de instituţiile respective.
    ART. 33
    1) Partea română oferă, anual, 30 de luni bursă pentru studii şi cercetări la nivel de licenţă, master, doctorat şi specializare, divizate în module de 3 până la 10 luni bursă, în domenii de interes pentru partea mexicană.
    2) Pentru bursele acordate în cadrul prezentului program, partea română oferă bursierilor mexicani exceptarea de la taxele de şcolarizare, bursă lunară în conformitate cu prevederile financiare în vigoare, asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare, precum şi cazare gratuită în căminele studenţeşti.
    3) Partea mexicană va transmite părţii române dosarele bursierilor nominalizaţi până la data de 15 iunie a fiecărui an, iar nominalizările vor fi confirmate de partea romană până la data de 15 august a fiecărui an.
    ART. 34
    1) Partea mexicană oferă, anual, 3 (trei) burse pentru realizarea de studii şi cercetări la nivel de specializare, master şi doctorat, precum şi în programe de mobilitate studenţească la nivel de licenţă şi postuniversitar, în domenii de interes pentru partea română.
    2) Condiţiile de acceptare academică depind de fiecare instituţie de educaţie superioară mexicană în parte.
    3) Bursele se acordă anual pentru următoarele nivele de perfecţionare:

 ┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ Studii │ Durata maximă de finanţare[1]│
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Programe de mobilitate la │ O perioadă academică │
 │ nivel de licenţă şi │(trimestru, cuatrimestru │
 │postuniversitare │ sau semestru) │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Cercetare nivel postuniversitar│ 12 luni (durata minimă - │
 │şi stagiu postdoctoral │1 lună) │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Specializare │ 1 an │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Master │ 2 ani │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Doctorat │ 3 ani │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Specializări şi subspecializări│ │
 │medicale │ 3 ani │
 └───────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

---------
    [1] Bursele SRE se acordă în perioadele menţionate în solicitarea de propuneri. În cazul în care studiile au o durată mai mare, bursierul va trebui să îşi asigure singur cheltuielile pentru perioada rămasă.

    4) Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - titlu de licenţă, master sau doctorat necesar pentru a urma nivelul pentru care se solicită bursa;
    - media minimă 8,0 (opt) pentru un sistem de notare de la 0 la 10 sau echivalent, în ultimul an de studiu;
    - acordul uneia dintre instituţiile mexicane înscrise în programul de aplicaţie sau frecventarea cursurilor unei instituţii de acest fel.
    5) Bursa oferă următoarele facilităţi (condiţiile financiare):
    - înscrierea şi taxele de şcolarizare conform celor stabilite de fiecare instituţie;
    - asigurare medicală a Institutului Mexican de Asigurări Sociale Seguro (IMSS), începând cu a treia lună de bursă (Bursierul va trebui să deţină asigurare pentru cheltuieli medicale majore şi minore, precum şi asistenţă medicală internaţională, care să acopere primele trei luni de şedere în Statele Unite Mexicane.);
    - în cazul în care studiile se realizează în altă localitate decât Ciudad de Mexico, se asigură transportul de la Ciudad de Mexico la oraşul în care îşi are sediul instituţia de învăţământ primitoare la începutul bursei şi din localitatea în care se realizează studiile la Ciudad de Mexico la sfârşitul bursei;
    - indemnizaţie lunară de $8.074,80 pesos (echivalentul a 595,93 USD) pentru bursele de mobilitate la nivel de licenţă, specializare, master sau cercetare la nivel de master şi studii de spaniolă şi cultură mexicană;
    - indemnizaţie lunară de $10.093,50 pesos (echivalentul a 744,91 USD) pentru bursele de doctorat, cercetare doctorală, stagiu postdoctoral, specializări şi subspecializări medicale.
    Partea română va transmite părţii mexicane dosarele bursierilor conform convocatorului pentru bursele acordate de Statele Unite Mexicane.
    ART. 35
    Părţile colaborează în cadrul Memorandumului de înţelegere în domeniul cooperării academice diplomatice, între Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe al României şi Institutul Matias Romero (IMR) al Secretariatului Relaţiilor Externe (SRE), încheiat la 25 martie 2013.
    ART. 36
    1) Părţile facilitează şi sprijină predarea limbii şi culturii proprii în şcolile şi universităţile din celălalt stat, în special prin organizarea de catedre şi cursuri universitare.
    2) Fiecare parte sprijină trimiterea de lectori universitari în celălalt stat, pentru a-şi face mai bine cunoscute limba, literatura şi cultura.
    ART. 37
    Pentru dezvoltarea şi implementarea relaţiilor de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, părţile vor încuraja şi sprijini contactul direct dintre universităţi, instituţii, organizaţii, departamente de cercetare şi unităţi de învăţământ şi dezvoltare tehnologică, pe baza avantajului reciproc, conform legislaţiei interne în vigoare din cele două ţări.
    Cooperarea va include următoarele forme:
    1) realizarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică în domenii convenite de comun acord;
    2) schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti implicaţi în realizarea proiectelor comune;
    3) schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;
    4) organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;
    5) folosirea în comun a facilităţilor de cercetare şi dezvoltare, precum şi a echipamentului ştiinţific în cadrul proiectelor derulate în comun;
    6) alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.
    În România, instituţia responsabilă pentru cooperarea ştiinţifică este Ministerul Educaţiei Naţionale prin Direcţia generală programe, cercetare, dezvoltare.

    CAP. VI
    Tineret şi sport

    ART. 38
    Părţile încurajează şi sprijină schimburile de experienţă în domeniul organizării, managementului şi finanţării organizaţiilor de tineret, în limita bugetului existent.
    ART. 39
    Pe parcursul prezentului program, părţile sprijină:
    1) schimbul de documentaţii despre activităţile de tineret;
    2) schimbul de experienţă între animatorii/formatorii de tineret;
    3) elaborarea de programe comune între mişcările asociative de tineret.
    ART. 40
    Părţile sprijină schimbul de experienţă în domeniul integrării profesionale a tinerilor proveniţi din sectorul de formare profesională.
    ART. 41
    Părţile fac schimb de bune practici şi de exemple de succes în domeniul tineretului din cele două state.
    În acest sens, Institutul Mexican al Tineretului (IMJUVE) îşi exprimă interesul de a stabili cooperarea şi schimbul de informaţii cu agenţia sau entitatea guvernamentală din România cu competenţe în domeniul politicilor publice pentru tineret.
    ART. 42
    Părţile încurajează şi sprijină schimburile de experienţă în materie de organizare, management şi finanţare a organizaţiilor competente în domeniul sportului din cele două state, în limita bugetului existent.
    ART. 43
    Părţile continuă să susţină dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul sportului pe baza acordurilor directe dintre instituţiile competente din cele două state, precum şi schimburile de informaţii şi publicaţii în domeniul sportului.
    ART. 44
    Organizaţiile competente în domeniul sportului din cele două state îşi manifestă interesul de a participa la evenimente sportive care se organizează în România, respectiv în Statele Unite Mexicane. Detaliile privind participarea la evenimente sportive se vor stabili între instituţiile abilitate.
    În Statele Unite Mexicane, instituţia responsabilă în domeniul sportului este Comisia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
    În România, instituţia responsabilă în domeniul sportului şi tineretului este Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS).
    De asemenea, părţile îşi manifestă interesul pentru negocierea şi semnarea unui nou program de cooperare în domeniul sportului.

    CAP. VII
    Prevederi financiare

    ART. 45
    Dacă instituţiile responsabile nu stabilesc altfel, pentru schimburile de specialişti (reporteri, scriitori, artişti, profesori, experţi, cercetători etc.) - vizite de scurtă durată, de maximum 30 de zile, în cadrul prezentului program de cooperare - cheltuielile sunt suportate după cum urmează:
    1) Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport internaţional dus-întors între cele două capitale.
    2) Partea primitoare asigură:
    - cazarea şi masa delegaţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare în statul primitor;
    - cheltuielile ocazionate de deplasările interne necesare pentru realizarea programelor de lucru ale delegaţilor părţii invitate;
    - asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.
    ART. 46
    Pentru bursele acordate în cadrul prezentului program de cooperare, cheltuielile sunt cele descrise în articolele 33 şi 34. Adiţional:
    1) Partea română suportă cheltuielile de transport pe ruta Bucureşti-Ciudad de Mexico-Bucureşti pentru cetăţenii români, bursieri ai Guvernului mexican.
    Transportul aerian al cetăţenilor mexicani, bursieri ai Guvernului român, va fi suportat de către bursieri.
    2) Partea primitoare asigură:
    2.a) plata lunară a burselor de la articolul 33, respectiv articolul 34, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi al căror cuantum se va comunica pe cale diplomatică;
    2.b) procesul de învăţământ şi scutirea taxelor de şcolarizare în universităţile de stat.
    Pentru informaţii mai detaliate privind bursele acordate de Guvernul mexican, convocatorul este publicat pe parcursul primului trimestru al fiecărui an, la adresa: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
    ART. 47
    Condiţiile concrete de participare a soliştilor, grupurilor şi ansamblurilor artistice, tineri, sportivi şi echipe sportive, precum şi condiţiile financiare se vor stabili, în fiecare caz, de comun acord, între instituţiile responsabile.
    ART. 48
    Exceptând cazurile în care instituţiile responsabile stabilesc altfel, cheltuielile legate de organizarea de expoziţii sunt suportate după cum urmează:
    1) Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport internaţional dus-întors şi asigurarea.
    2) Partea primitoare:
    - suportă cheltuielile pentru transportul local, instalarea obiectelor, realizarea cataloagelor şi a invitaţiilor, precum şi pentru închirierea sălii;
    - asigură, de asemenea, securitatea obiectelor expuse pe teritoriul statului său;
    - asigură, în cazul deteriorării obiectelor, expertiza pentru determinarea pagubelor suferite, în aşa fel încât să permită părţii trimiţătoare să solicite despăgubiri de la societatea sa de asigurări.
    Cheltuielile necesare expertizei menţionate la alineatul precedent sunt suportate de partea primitoare.
    ART. 49
    Exceptând cazurile în care instituţiile responsabile stabilesc altfel, editurile îşi vor suporta cheltuielile de transport şi de participare la târgurile internaţionale de carte.
    ART. 50
    Exceptând cazurile în care instituţiile responsabile stabilesc alţi termeni, cheltuielile de transport internaţional pentru materialul informativ, bibliografic şi audiovizual ce face obiectul prezentului program de cooperare vor fi suportate de partea trimiţătoare.
    ART. 51
    Exceptând cazurile în care instituţiile responsabile stabilesc altfel, instituţia părţii trimiţătoare suportă costurile transportului internaţional dus-întors al filmelor şi al regizorilor acestora.
    Exceptând cazurile în care instituţiile responsabile stabilesc altfel, instituţia părţii primitoare suportă cheltuielile de închiriere a sălii, de publicitate şi promovare, costurile de transport intern al peliculelor şi de retur la partea trimiţătoare, precum şi cheltuielile de cazare şi masă.
    ART. 52
    Pentru punerea în aplicare a proiectelor şi a propunerilor prezentului program de cooperare, părţile, de comun acord, vor putea solicita colaborarea şi sprijinul financiar, recurgând atât la resursele interne, cât şi externe, precum şi la organisme internaţionale, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, întreprinderi şi instituţii locale.
    ART. 53
    Persoanele care fac obiectul schimburilor prevăzute în prezentul document beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.

    CAP. VIII
    Aspecte finale

    ART. 54
    Prevederile prezentului program de cooperare nu sunt restrictive şi nu exclud realizarea altor schimburi şi acţiuni pe care părţile le vor considera utile.
    ART. 55
    Prezentul program de cooperare va avea o valabilitate de 3 (trei) ani, cu prelungire automată pentru o altă perioadă de 3 (trei) ani, şi va intra în vigoare la data la care partea română va informa asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a programului.
    ART. 56
    Prezentul program de cooperare va putea fi modificat prin acordul scris al părţilor. Amendamentele intră în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 55.
    ART. 57
    Fiecare parte poate denunţa prezentul program de cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Programul de cooperare îşi încetează valabilitatea după 3 (trei) luni de la data primirii notificării de denunţare.
    Încheierea anticipată a prezentului program de cooperare nu va afecta continuarea şi finalizarea programelor şi proiectelor care au fost stabilite în timpul valabilităţii acestuia.
    ART. 58
    Pentru partea mexicană, autoritatea responsabilă de coordonarea aplicării prezentului program de cooperare este Direcţia Generală de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Agenţiei Mexicane de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (AMEXCID). Pentru partea română, autoritatea responsabilă coordonatoare este Ministerul Afacerilor Externe.

    Semnat la Bucureşti la 23 mai 2014, în două exemplare originale, în limbile română şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

               Pentru Guvernul României,
                Carmen-Liliana Burlacu,
                   secretar de stat,
             Ministerul Afacerilor Externe

         Pentru Guvernul Statelor Unite Mexicane,
                Agustin Gutierrez Canet,
               ambasadorul extraordinar şi
    plenipotenţiar al Statelor Unite Mexicane în România

                        ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016