Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 780 din 10 septembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate  pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul  de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 780 din 10 septembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 990/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“, necesar pentru relocarea utilităţilor, aflat pe raza municipiului Tecuci din judeţul Galaţi, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*^).
    *^) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“, prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Tecuci din judeţul Galaţi, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza municipiului Tecuci din judeţul Galaţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“, situate pe raza municipiului Tecuci din judeţul Galaţi, sunt în cuantum total de 334,42 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 780.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
    necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24", precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoare │
│ │ │ │Nume şi prenume │ │ │Categoria│Număr │ │Intravilan│Suprafaţă│Suprafaţa │de │despăgubire│
│Nr. │Judeţ │Unitate │proprietar/deţinător │Tarla│Parcelă│de │carte │Număr │/ │totală │de │expropriat │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│teren │ │ │folosinţă│funciară│cadastral│Extravilan│teren │expropriat│construcţii│Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │teren (mp)│(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│89 │De 434 │DR │106967 │106967 │Extravilan│6500 │39,00 │- │39,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MURGULET C. ANCUTA │T90 │A435/11│A │110967 │110967 │Extravilan│23500 │30,00 │- │60,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│3 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CRACIUN CONSTANTIN ŞI │T90 │A435/6 │A │107596 │107596 │Extravilan│10500 │40,00 │- │80,00 │
│ │ │ │CRACIUN HERMINA ORIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│4 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MURGULET C. ANCUTA │T90 │A435/11│A │110967 │110967 │Extravilan│23500 │157,00 │- │314,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│5 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CRACIUN CONSTANTIN ŞI │T90 │A435/6 │A │107596 │107596 │Extravilan│10500 │591,00 │- │1.182,00 │
│ │ │ │CRACIUN HERMINA ORIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│6 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MAVROIAN GH. LILICA │T90 │A435/10│A │110966 │110966 │Extravilan│3500 │213,00 │- │426,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│7 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CONSTANTIN TUDORITA │T90 │A435/9 │A │110965 │110965 │Extravilan│5000 │314,00 │- │628,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│8 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ENACHE V. GRIGORE │T90 │A435/5 │A │110964 │110964 │Extravilan│31328 │2051,00 │- │4.102,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│9 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │POCRIS IONEL │T90 │A435/4 │A │105153 │105153 │Extravilan│5000 │324,00 │- │648,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│10 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │POCRIS IULIAN │T90 │A435/3 │A │106596 │106596 │Extravilan│8500 │548,00 │- │1.096,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│11 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │POCRIS NECULAI │T90 │A435/2 │A │110963 │110963 │Extravilan│6600 │433,00 │- │866,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│12 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ION ALEXANDRU │T91 │A435/1 │A │107174 │107174 │Extravilan│4000 │264,00 │- │528,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│13 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │RARINCA GH. PETRU │T91/3│A438/3/│A │111226 │111226 │Extravilan│7000 │287,00 │- │574,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│14 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOADER MIHAI │T91/3│A438/3/│A │111227 │111227 │Extravilan│7000 │291,00 │- │582,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│15 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ALIOAIE GHEORGHE │T91/3│A438/3/│A │111228 │111228 │Extravilan│13400 │552,00 │- │1.104,00 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│16 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │IRIMIEA VASILE │T91/3│A438/3/│A │108258 │108258 │Extravilan│11948 │486,00 │- │972,00 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│17 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SARMACHE CIOBOTARU │T91/3│A438/3/│A │111149 │111149 │Extravilan│7050 │284,00 │- │568,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│18 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SIRMACHE NECULAI │T91/3│A438/3/│A │111229 │111229 │Extravilan│7050 │282,00 │- │564,00 │
│ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│19 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │LOGEL ANICA │T91/3│A438/3/│A │103520 │103520 │Extravilan│3570 │143,00 │- │286,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│20 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │GROSU ELENA │T91/3│A438/3/│A │110407 │110407 │Extravilan│3488 │140,00 │- │280,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│21 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │VRANCEANU MIHAI │T91/3│A438/3/│A │110406 │110406 │Extravilan│3570 │144,00 │- │288,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│22 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BALAN MIHAI ADRIAN │T91/3│A438/3/│A │109864 │109864 │Extravilan│3670 │148,00 │- │296,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│23 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │GRIGORIU ENACHE │T91/3│A438/3/│A │103113 │103113 │Extravilan│3570 │144,00 │- │288,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│24 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CRACIUN C. SAFTICA │T91/3│438/3/7│A │111230 │111230 │Extravilan│1000 │40,00 │- │80,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│25 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SIRMACHE PETRICA │T91/3│A438/3/│A │106948 │106948 │Extravilan│2145 │87,00 │- │174,00 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│26 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SIRMACHE TOADER │T91/3│A438/3/│A │111231 │111231 │Extravilan│3291 │133,00 │- │266,00 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│27 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │DRUTA MARIA │T91/3│A438/3/│A │111232 │111232 │Extravilan│18900 │771,00 │- │1.542,00 │
│ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│28 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PALADE I. ILIE │T91/3│A438/3/│A │111233 │111233 │Extravilan│6000 │248,00 │- │496,00 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│29 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │AGACHE N. ELENA │T91/3│A438/3/│A │111234 │111234 │Extravilan│14000 │578,00 │- │1.156,00 │
│ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│30 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CICU I. NECULAI │T91/3│A438/3/│A │111235 │111235 │Extravilan│15700 │669,00 │- │1.338,00 │
│ │ │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│31 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │IRIMIA MARIA │T91/3│A438/3/│A │111152 │111152 │Extravilan│12700 │574,00 │- │1.148,00 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│32 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │HIGIU MIHAI │T91/3│A438/3/│A │111153 │111153 │Extravilan│5000 │235,00 │- │470,00 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│33 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PINTILIE I. PROFIRA │T91/3│A438/3/│A │111236 │111236 │Extravilan│16670 │819,00 │- │1.638,00 │
│ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│34 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │POPA I. EUGENIA │T91/3│A438/3/│A │111237 │111237 │Extravilan│11400 │591,00 │- │1.182,00 │
│ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│35 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ALEXA VASILE │T91/3│A438/3/│A │104335 │104335 │Extravilan│10000 │539,00 │- │1.078,00 │
│ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│36 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ENEA DANIEL │T91/3│A438/3/│A │111151 │111151 │Extravilan│10500 │591,00 │- │1.182,00 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│37 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CROITORU ANCA ROXANA │T91/3│A438/3/│A │106514 │106514 │Extravilan│8560 │495,00 │- │990,00 │
│ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│38 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │DIMITRIU N. SEVASTITA │T91/3│A438/3/│A │111238 │111238 │Extravilan│10000 │570,00 │- │1.140,00 │
│ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│39 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BALAN MIHAIL ADRIAN │T91/3│A438/3/│A │104859 │104859 │Extravilan│15000 │879,00 │- │1.758,00 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│40 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BALAN MIHAIL ADRIAN │T91/3│A438/3/│A │105035 │105035 │Extravilan│9740 │569,00 │- │1.138,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│41 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZAMFIR │T91/3│A438/3/│A │104920 │104920 │Extravilan│4247 │248,00 │- │496,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│42 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZAMFIR │T91/3│A438/3/│A │104919 │104919 │Extravilan│4247 │248,00 │- │496,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│43 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZAMFIR │T91/3│A438/3/│A │104917 │104917 │Extravilan│4247 │248,00 │- │496,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│44 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │IUANAS SAFTICA │T91/3│A438/3/│A │106347 │106347 │Extravilan│4247 │249,00 │- │498,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│45 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │COSTEA MARIANA │T91/3│A438/3/│A │101212 │101212 │Extravilan│11000 │648,00 │- │1.296,00 │
│ │ │ │ │ │2/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│46 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │COSTEA MARIANA │T91/3│A438/3/│A │107390 │107390 │Extravilan│10000 │592,00 │- │1.184,00 │
│ │ │ │ │ │2/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│47 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CARPINIS GH. COSTICA │T91/3│A438/3/│A │111239 │111239 │Extravilan│9448 │557,00 │- │1.114,00 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│48 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PORCARAS MARIA │T91/3│A438/3/│A │110449 │110449 │Extravilan│5000 │294,00 │- │588,00 │
│ │ │ │ │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│49 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PORCARAS MARIA │T91/3│A438/3/│A │111150 │111150 │Extravilan│10381 │610,00 │- │1.220,00 │
│ │ │ │ │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│50 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CIDU I. SANDU │T91/3│A438/3/│A │111240 │111240 │Extravilan│8120 │484,00 │- │968,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│51 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADASCALITEI I. SOFIA │T91/3│A438/3/│A │111241 │111241 │Extravilan│9962 │586,00 │- │1.172,00 │
│ │ │ │ │ │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│52 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CHIRIAC V. ILEANA │T91/3│A438/3/│A │111242 │111242 │Extravilan│19594 │1153,00 │- │2.306,00 │
│ │ │ │ │ │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│53 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │Proprietar neidentificat │T91/3│A438/3 │A │111243 │111243 │Extravilan│13382 │947,00 │- │1.894,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│54 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │NICHITA V. NICU │T91/4│A438/4/│A │111205 │111205 │Extravilan│7500 │475,00 │- │950,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│55 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │NICHITA ANICA │T91/4│A438/4/│A │111206 │111206 │Extravilan│7500 │500,00 │- │1.000,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│56 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PARASCAN I. SANDU │T91/4│A438/4/│A │111207 │111207 │Extravilan│4140 │277,00 │- │554,00 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│57 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MUNTEANU MARIA │T91/4│A438/4/│A │111208 │111208 │Extravilan│14168 │952,00 │- │1.904,00 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│58 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MUNTEANU ALEXANDRU │T91/4│A438/4/│A │111209 │111209 │Extravilan│4076 │238,00 │- │476,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│59 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │GRIGORIU ENACHE │T160 │CC │CC │111905 │7282 │Intravilan│1500 │394,00 │- │55.160,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│60 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │Proprietar neidentificat │T160 │CC │CC │ │ │Intravilan│ │1,00 │- │140,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│61 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ALEXE VALERIU MIHAI │T160 │CC │CC │111317 │111317 │Intravilan│540 │3,00 │- │420,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│62 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │Proprietar neidentificat │T160 │CC │CC │ │ │Intravilan│ │122,00 │- │17.080,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│63 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │S.C. CONSTRUCŢIA - S.A. │T160 │CC │CC │101928 │8771 │Intravilan│2045 │101,00 │- │14.140,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│64 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │104602 │104602 │Extravilan│31850 │60,00 │- │120,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│65 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │104602 │104602 │Extravilan│31850 │58,00 │- │116,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│66 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │104602 │104602 │Extravilan│31850 │16,00 │- │32,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│67 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │103165 │103165 │Extravilan│31850 │39,00 │- │78,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│68 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │103165 │103165 │Extravilan│31850 │52,00 │- │104,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T99 │De468 │DR │106937 │106937 │Extravilan│10654 │3,00 │- │6,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│70 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │103165 │103165 │Extravilan│31850 │69,00 │- │138,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T99 │De468 │DR │106937 │106937 │Extravilan│10654 │5,00 │- │5,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│72 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR ŞI TOCU │T101 │A469/6 │A │103165 │103165 │Extravilan│31850 │29,00 │- │58,00 │
│ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│73 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TOCU ZANFIR │T101 │A469/5 │A │104607 │104607 │Extravilan│23300 │54,00 │- │108,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T99 │De468 │Dr │106937 │106937 │Extravilan│10654 │6,00 │- │12,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T99 │De468 │DR │106937 │106937 │Extravilan│10654 │1,00 │- │1,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│76 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CORBAN CATALIN ŞI CORBAN │T99 │A465/3 │A │105450 │105450 │Extravilan│5000 │35,00 │- │70,00 │
│ │ │ │LARISA DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│77 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SACHELARIE CONSTANTIN │T99 │A465/4 │A │111275 │111275 │Extravilan│10000 │19,00 │- │38,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│78 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │SACHELARIE CONSTANTIN │T99 │A465/4 │A │111275 │111275 │Extravilan│10000 │53,00 │- │106,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│79 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CORBAN CATALIN ŞI CORBAN │T99 │A465/4 │A │105506 │105506 │Extravilan│10000 │54,00 │- │108,00 │
│ │ │ │LARISA DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│80 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CORBAN CATALIN ŞI CORBAN │T99 │A465/4 │A │108288 │108288 │Extravilan│5000 │64,00 │- │128,00 │
│ │ │ │LARISA DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│81 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CORBAN MARIA ŞI CORBAN │T99 │A465/5 │A │105652 │105652 │Extravilan│17500 │52,00 │- │104,00 │
│ │ │ │ION MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│82 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │MANOLE CONSTANTIN │T101 │L488/3 │L │111159 │111159 │Extravilan│15400 │70,00 │- │98,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T112 │De614 │DR │106966 │106966 │Extravilan│6050 │220,00 │- │440,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│84 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │Proprietar neidentificat │T111 │V575 │V │111115 │111115 │Extravilan│1100 │72,00 │- │100,80 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│85 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BARNEA I. ECATERINA │T111 │V575 │V │111114 │111114 │Extravilan│1300 │207,00 │- │289,80 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│86 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BORS CORNELIA │T135 │A699/2 │P │104576 │104576 │Extravilan│27000 │2,00 │- │2,80 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │2,00 │- │2,80 │
│ │ │ │PRIMĂRIA TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │103,00 │- │144,20 │
│ │ │ │PRIMĂRIA TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│89 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │58,00 │- │81,20 │
│ │ │ │PRIMĂRIA TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │36,00 │- │50,40 │
│ │ │ │PRIMĂRIA TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA ADMINISTRATIV- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│91 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │TERITORIALĂ PRIMĂRIA │T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │75,00 │- │105,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │46,00 │- │64,40 │
│ │ │ │PRIMĂRIA TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│93 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │BORS CORNELIA │T135 │A699/2 │P │104576 │104576 │Extravilan│27000 │72,00 │- │100,80 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│94 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │22,00 │- │30,80 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│95 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │3,00 │- │4,20 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│96 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │30,00 │- │42,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │55,00 │- │77,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │33,00 │- │46,20 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│99 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T137 │Ps │P │ │ │Extravilan│217000 │97,00 │- │135,80 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T160 │CC │CC │109999 │109999 │Intravilan│12795 │585,00 │- │105.300,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│T160 │CC │CC │109997 │109997 │Intravilan│7359 │218,00 │- │39.240,00 │
│ │ │ │TECUCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│102 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │DISTRIGAZ SUD - S.A. │T160 │ │Np │101204 │101204 │Intravilan│ │105,16 │- │18.928,80 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│103 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │S.C. COMMET - S.A. TECUCI│T160 │CC │CC │100359 │100359 │Intravilan│20351 │109,00 │- │19.620,00 │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│104 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │PREDA GEORGE LAURENTIU, │T160 │CC │CC │105013 │105013 │Intravilan│2000 │4,00 │- │720,00 │
│ │ │ │PREDA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│105 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │S.C. CRISTALIS WASH - │T160 │CC │CC │112324 │7725 │Intravilan│4000 │20,00 │- │3.600,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│106 │GALAŢI│MUNICIPIUL TECUCI │CHIRVASE IOAN │T160 │CC │CC │ │ │Intravilan│2000 │32,00 │- │5.760,00 │
├────┴──────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │29.165,16 │ │334.416,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    Notă:
    Pentru toate poziţiile în care la coloana „Nume şi prenume proprietar/deţinător“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    Legendă categorii de folosinţă terenuri:
    A - arabil
    CC - curţi şi construcţii
    Np - neproductiv
    P - păşuni
    Dr. - drum
    V - vii
    L - livezi


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016