Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 773 din 4 septembrie 2014  privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 773 din 4 septembrie 2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


               PRIM-MINISTRU
            VICTOR-VIOREL PONTA

                  Contrasemnează:
                 ────────────────
               p. Ministrul mediului
             şi schimbărilor climatice,
              Anne-Rose-Marie Jugănaru,
                secretar de stat

          Ministrul delegat pentru ape,
             păduri şi piscicultură,
               Adriana Doina Pană

          Ministrul finanţelor publice,
               Ioana-Maria Petrescu

          Ministrul delegat pentru buget,
               Darius-Bogdan Vâlcov


    Bucureşti, 4 septembrie 2014.
    Nr. 773.

    ANEXĂ

                           DATELE DE IDENTIFICARE
         ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi
          în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"-
            Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în
           coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,
            prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
             pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
                domeniul public al statului, a căror valoare de inventar
                      se actualizează ca urmare a reevaluării


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale │ │Ministerul Mediului şi │
│ administraţiei publice centrale) │ 163354444│Schimbărilor Climatice │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │RO 24326056│Administraţia Naţională │
│ │ │"Apele Române" │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub │ │ │
│autoritatea ordonatorului principal de credite, institute │ │ │
│naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza │ │ │
│Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică│ │ │
│şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări│ │ │
│prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările │ │ │
│ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │ │ │
│majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul│ │ │
│public de stat │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘

┌────┬──────┬─────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Nr. │Codul de │ │ │ │Valoarea de inventar│
│crt.│M.F.P.│clasifi- │ Denumirea │Descrierea tehnică │ Adresa │ actualizată │
│ │ │care │ │ │ │ (lei) │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │ 63949│ 8.03.11│foraje de studii, de reţea│nr. foraje = 101 │Ţara: România; │ 70.255│
│ │ │ │şi de exploatare din │ │judeţul: Satu Mare; -; -;│ │
│ │ │ │administrare în bazinul │ │nr.: -; DA Someş │ │
│ │ │ │hidrografic Someş │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │ 63950│ 8.03.11│foraje de studii, de reţea│nr. foraje = 1 │Ţara: România; │ 132│
│ │ │ │şi de exploatare din │ │judeţul: Maramureş; -; -;│ │
│ │ │ │administrare în bazinul │ │nr.: -; DA Someş │ │
│ │ │ │hidrografic Someş │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │ 63968│ 8.16.07│Amenajare complexă │lung. dig. = 44,9 km, │Ţara: România; │ 11.488.597│
│ │ │ │Craidorolţ-Vârşolţ │h = 2-2,5 m, L. reg. │judeţul: Sălaj; comuna │ │
│ │ │ │ │= 24,2 km, │Vârşolţ; -; nr.: -; DAST │ │
│ │ │ │ │L. cons. = 1,057 km │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │ 64011│ 8.16.07│Supraînălţare dig Someş │H = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Ghirolt;│ │
│ │ │ │ │ │ -; nr.: -; │ 9.781.647│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5 │ 64019│ 8.17.02│Acumulare Colibiţa │vol. total = 100,74 │Ţara: România; judeţul: │ 263.276.634│
│ │ │ │ │mil. mc, vol. de │Bistriţa-Năsăud; comuna │ │
│ │ │ │ │atenuare= 25,6 mil. mc│Bistriţa Bârgăului; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; Bistriţa-Năsăud │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6 │ 64020│ 8.17.03│Baraj Someş Mic Mănăştur │vol. = 0,02 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -;│ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; Cluj │ 2.711.065│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7 │ 64021│ 8.17.02│Acumulare Gilău │vol. total= 3,914 mil.│Ţara: România; judeţul: │ 26.309.379│
│ │ │ │ │mc, vol. de atenuare =│Cluj; MRJ Cluj-Napoca; -;│ │
│ │ │ │ │1,2 mil. mc │ nr.: -; DAJ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8 │ 64022│ 8.17.02│Acumulare Sălăţig │vol. = 3,4 mil. mc, │Ţara: România; judeţul: │ 2.694.246│
│ │ │ │ │vol. de atenuare = │Sălaj; comuna Sălăţig; -;│ │
│ │ │ │ │3,040 mil. mc │nr.: -; Sălăţig │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9 │ 64023│ 8.17.03│Baraj Cuceu │vol. total = vol. │Ţara: România; judeţul: │ 6.714.998│
│ │ │ │ │aten. = 0,65 mil. mc │Sălaj; localitatea Cuceu;│ │
│ │ │ │ │ │ -; nr.: -; DAST │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 10│ 64024│ 8.17.02│Acumulare Vârşolţ │vol. = 39,86 mil. mc, │Ţara: România; judeţul: │ 92.065.916│
│ │ │ │ │vol. de atenuare = │Sălaj; comuna Vârşolţ; -;│ │
│ │ │ │ │23,33 mil. mc │nr.: -; Sălaj │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 11│ 64025│ 8.17.02│Baraj de priză Berdu │vol. = 0,14 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Maramureş; MRJ Baia Mare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; DAJ │ 16.985.197│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 12│ 64026│ 8.17.02│Baraj Strâmtori │vol. = 16,563 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Maramureş; MRJ Baia Mare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; DAJ │ 45.716.585│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 13│ 64027│ 8.17.02│Acumulare Călineşti │vol. t = 20,61 mil. mc│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │ Călineşti-Oaş; -; nr.: -│ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ 7.460.214│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 14│ 64028│ 8.17.03│Polder Moftin │vol. = 6,8 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Ghilvaci│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; Satu Mare │ 4.648.848│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 15│ 64029│ 8.17.02│Acumulare Cruscior │vol. t = 1,13 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Crucişor; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ 1.983.642│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 16│ 64030│ 8.17.02│Acumulare Borleşti │vol. t = 1,7 mil. mc │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Borleşti; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ 1.644.244│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 17│ 64310│ 8.17.03│Baraj Runcu │Linie electrică, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │LEA 20 KW 2 buc. │Maramureş; -; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Runcu │ 711.573│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 18│ 64322│ 8.16.07│Dig râul Şieu la Şieu │h = 1,74 m, l = 2,9 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Odorhei │ │Bistriţa-Năsăud; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Şieu-Odorhei; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud │ 95.402│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 19│ 64323│ 8.16.07 │Dig râul Someş la Cetan │l = 3,8 km, h = 0,7 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Cluj; satul Cetan; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; Cluj │ 3.174.624│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 20│ 64325│ 8.16.07│Dig mal stâng râul Dobric │l = 6,68 km, h = 1,2 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │la Răzoare │ │Maramureş; satul Răzoare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; Maramureş │ 677.605│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 21│ 64326│ 8.16.07│Dig Someş aval frontieră │l = 12,3 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; MRJ Satu Mare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; Satu Mare │ 6.526.984│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 22│ 64484│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Bistriţa-Năsăud; - ; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; Bistriţa-Năsăud │ 417.792│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 23│ 64486│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Sălaj; -; -; nr.: -;Sălaj│ 225.022│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 24│ 64487│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Maramureş; - ; -; nr.: -;│ │
│ │ │ │ │ │Maramureş │ 75.192│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 25│ 64488│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Satu Mare; -; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ 25.482│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 26│ 64489│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Maramureş; -; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Maramureş │ 131.552│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 27│ 64490│ 8.16.08│borne cadastrale bazin │borne din beton │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş DA Someş-Tisa │ │Satu Mare; -; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ 14.963│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 28│ 64491│ 8.28.02│staţii hidrometrice DA │69 staţii hidrometrice│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş-Tisa │ │-; -; -; nr.: -; │ 1.747.769│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 29│ 64492│ 8.28.02│staţii hidrometrice DA │Bazin hidrografic Tisa│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Someş-Tisa │26 staţii hidrometrice│-; -; -; nr.: -; │ 2.750.875│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 30│ 64590│ 8.03.09│regularizări bazin Someş, │lungime curs de apă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │DA Someş-Tisa │regularizat=166,186 km│Bistriţa-Năsăud; - ; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; DAST │ 54.688.777│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 31│ 64591│ 8.03.09│regularizări bazin Someş, │lungime curs de apă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │DA Someş-Tisa │regularizat = 48,28 km│Cluj; -; -; nr.: -; DAST │ 134.958.657│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 32│ 64592│ 8.03.09│regularizări bazin Someş, │lungime curs de apă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │DA Someş-Tisa │regularizat=119,045 km│Sălaj; -; -; nr.: -; DAST│ 84.020.330│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 33│ 64593│ 8.03.09│regularizări bazin Someş, │lungime curs de apă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │DA Someş-Tisa │regularizat=112,587 km│Maramureş; - ; -; nr.: -;│ │
│ │ │ │ │ │DAST │ 191.148.366│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 34│ 64594│ 8.03.09│regularizări bazin Someş, │lungime curs de apă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │DA Someş-Tisa │regularizat=209,096 km│Satu Mare; -; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │DAST │ 100.100.537│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 35│ 64855│ 8.28.01│Canton Sălsig │P + 1, clădire din │Ţara: România; judeţul: │ 117.465│
│ │ │ │ │cărămidă cu şarpantă, │Maramureş; comuna Sălsig;│ │
│ │ │ │ │St = 1.227 mp, │-; nr.: -; nr. 88 │ │
│ │ │ │ │Sc = 101 mp, Sd=272 mp│ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 36│ 64856│ 8.28.01│Canton Cătălina │Clădire cărămidă cu │Ţara: România; judeţul: │ 84.456│
│ │ │ │ │şarpantă, St=1.149 mp,│Maramureş; satul Cătălina│ │
│ │ │ │ │Sc = 99 mp, Sd=326 mp │ -; nr.: -; Maramureş │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 37│ 64860│ 8.28.01│Canton Berveni │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ 29.713│
│ │ │ │ │St = 1.956 mp, │Satu Mare; comuna Berveni│ │
│ │ │ │ │Sc = 123 mp, │-; nr.: -; Satu Mare │ │
│ │ │ │ │Sd = 157 mp │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 38│ 64861│ 8.28.01│Canton Călineşti │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ 43.883│
│ │ │ │ │St = 600 mp, │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │Sc = 78 mp, │Călineşti-Oaş; -; nr.: -;│ │
│ │ │ │ │Sd = 18 mp │Satu Mare │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 39│ 64862│ 8.28.01│Canton Corod │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ 43.861│
│ │ │ │ │St = 6.212 mp, │Satu Mare; satul Corod; -│ │
│ │ │ │ │Sc = 124 mp, │nr.: - ; Satu Mare │ │
│ │ │ │ │Sd = 200 mp │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 40│ 64866│ 8.28.01│Canton Hrip │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ 16.876│
│ │ │ │ │St = 2.394 mp, │Satu Mare; satul Hrip; -;│ │
│ │ │ │ │Sc = 74 mp, │nr.: -; Satu Mare │ │
│ │ │ │ │Sd = 207 mp │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 41│ 64867│ 8.28.01│Canton Călineşti II │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 5.181 mp, │Satu Mare; comuna │ 87.248│
│ │ │ │ │Sc = 81 mp, │Călineşti-Oaş; -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 565 mp │nr.: -; Satu Mare │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 42│ 64873│ 8.28.01│Canton Supuru de Jos │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ 302.072│
│ │ │ │ │P + 1, St = 1.995 mp, │Satu Mare; satul Supuru │ │
│ │ │ │ │Sc = 101 mp, │de Jos; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 318 mp │Satu Mare │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 43│ 64874│ │Canton Turulung │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 2.216 mp, │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │Sc = 87 mp, │Turulung; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 175 mp │ Satu Mare │ 31.490│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 44│ 64875│ 8.28.01│Canton Vetiş │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 5.378 mp, │Satu Mare; comuna Vetiş; │ │
│ │ │ │ │Sc = 84 mp, │-; nr.: -; Satu Mare │ │
│ │ │ │ │Sd = 127 mp │ │ 17.092│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 45│ 64876│ 8.28.01│Canton Viile Satu Mare │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 4.337 mp, │Satu Mare; comuna Viile │ │
│ │ │ │ │Sc = 95 mp, │Satu Mare; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 118 m │Satu Mare │ 46.992│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 46│ 64877│ 8.28.01│Canton Căpleni Interior │Clădire din cărămidă │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 3.918 mp, │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │Sc = 84 mp, │Căpleni; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 259 mp │Satu Mare │ 44.274│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 47│ 64878│ 8.28.01│Canton Călineşti III │Clădire din cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 370 mp, │Satu Mare; │ │
│ │ │ │ │Sc = 48 mp, │comuna Călineşti-Oaş; -; │ │
│ │ │ │ │Sd = 48 mp │nr.: -; DAST │ 43.636│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 48│ 64880│ 8.28.01│Canton sistem Satu Mare │P+1 cărămidă, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │St = 5.254 mp, │Satu Mare; MRJ Satu Mare;│ │
│ │ │ │ │Sc = 97 mp, │str. Diana; nr.: 44 │ │
│ │ │ │ │Sd = 344 mp │ │ 418.888│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 49│ 64888│ 8.03.12│Pod beton Cătălina │ │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Maramureş; satul │ │
│ │ │ │ │ │Cătălina; -; nr.: -; │ 1.027.565│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 50│102461│ 8.16.07│Dig râu Bistriţa amonte │h = 1,54 m, l=1,41 km │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Bistriţa │ │Bistriţa-Năsăud; MRJ │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa; -; nr.: -; │ 187.113│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 51│102465│ 8.16.07│Dig v. Măgheruş la Şieu │l = 0,65 km, h=1,09 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ Măgheruş │ │Bistriţa-Năsăud; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Şieu-Măgheruş; -; nr.: -;│ 72.613│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 52│102466│ 8.16.07│Dig râu Şieu la Arcalia │l = 2,35 km, h=1,35 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud; satul │ │
│ │ │ │ │ │Arcalia; -; nr.: -; │ 331.419│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 53│102469│ 8.16.07│Dig râu Someş la Nimigea │l = 1,4 km, h = 1,45 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │de Sus │ │Bistriţa-Năsăud; satul │ │
│ │ │ │ │ │Nimigea de Sus; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; │ 262.248│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 54│102483│ 8.16.07│Dig râu Someş la Beclean │l = 6,1 km, h = 2,86 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud; oraşul │ │
│ │ │ │ │ │Beclean; -; nr.: -; │ 2.951.458│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 55│102484│ 8.16.07│Dig râu Someş-Meleş - zona│l = 1,5 km, h = 2,01 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │industrială Beclean │ │Bistriţa-Năsăud; oraşul │ │
│ │ │ │ │ │Beclean; -; nr.: -; │ 737.545│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 56│102487│ 8.16.07│Dig râu Meleş la Beclean │l = 2,43 km, h=1,76 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud; oraşul │ │
│ │ │ │ │ │Beclean; -; nr.: -; │ 1.223.935│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 57│102491│ 8.16.07│Dig râu Bistriţa aval │l = 1,45 km, h=0,95 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Bistriţa │ │Bistriţa-Năsăud; MRJ │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa; -; nr.: -; │ 147.877│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 58│102494│ 8.16.07│Dig râu Someş la Feldru │l = 0,1 km, h = 1,5 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Feldru; -; nr.: -; │ 25.733│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 59│102499│ 8.16.07│Dig râu Someş la Vad │l = 2,2 km, h = 1,5 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Cluj; comuna Vad; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; │ 1.284.346│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 60│102502│ 8.16.07│Dig mal stâng v. Ocna la │l = 2 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Dej │ │Cluj; municipiul Dej; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; │ 2.050.380│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 61│102505│ 8.16.07│Dig mal drept râu Someş │l = 5,8 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Mic la Gherla │ │Cluj; municipiul Gherla; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 3.419.648│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 62│102507│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Fizeş │l = 2,4 km, h=2,5-3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │la Gherla │ │Cluj; municipiul Gherla; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 1.164.748│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 63│102510│ 8.16.07│Dig râu Someş la Dej │l=1,7 km, h=2,5-3,5 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Cluj; municipiul Dej; -; │ │
│ │ │ │ │ │nr.: -; │ 6.545.357│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 64│102514│ 8.16.07│Amenajare râu Someş şi │L dig = 6,3 km, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │afluenţi la Jibou │h dig = 2-2,5 m, │Sălaj; oraşul Jibou; -; │ │
│ │ │ │ │l reg. = 6,4 km │nr.: -; │ 11.404.000│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 65│102518│ 8.16.07│Dig râu Iza la Năneşti- │l = 0,3 km, h = 1,7 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Onceşti │ │Maramureş; satul Năneşti;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr: -; │ 1.291.529│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 66│102525│ 8.16.07│Dig mal drept râu Someş la│l = 3,234 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Mărtineşti │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Mărtineşti; -; nr.: -; │ 3.484.757│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 67│102527│ 8.16.07│Dig mal drept râu Someş, │l = 4,025 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Berindan-Mărtineşti │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Berindan; -; nr.: -; │ 800.835│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 68│102529│ 8.16.07│Dig mal drept râu Someş, │l = 5,36 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Berindan-Culciu │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Berindan; -; nr.: -; │ 1.108.235│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 69│102531│ 8.16.07│Dig mal drept râu Someş │L dig = 19,1 km, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Aluniş-Potău │h = 3,5 m │Satu Mare; satul Potău; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr. : -; │ 3.330.975│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 70│102535│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 0 km, h = 4 m, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │aval frontieră - Satu Mare│supraînălţare dig poz.│Satu Mare; satul Oar; │ │
│ │ │ │ │MF102542 │ -; nr.: -; DAS │ 5.834.969│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 71│102536│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 0 km, h = 4 m, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │la Satu Mare │supraînălţare dig poz.│Satu Mare; MRJ Satu Mare;│ │
│ │ │ │ │MF-10542 parţial │-; nr.: -; DA Someş │ 3.058.260│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 72│102537│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 5,735 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │aval Homorod-Ambud │ │Satu Mare; MRJ Satu Mare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 3.803.821│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 73│102538│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 4,023 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Apateu-Homorod-Petin │ │Satu Mare; satul Apateu; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 774.364│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 74│102539│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 9,81 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Cărăşeu-Apateu │ │Satu Mare; satul Cărăşeu;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 3.875.067│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 75│102540│ 8.16.07│Dig mal stâng râu Someş │l = 2,49 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │la Cărăşeu │ │Satu Mare; satul Cărăşeu;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 618.327│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 76│102543│ 8.16.07│Dig mal drept canal │l = 19,4 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Homorod │ │Satu Mare; satul Ardud; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 2.041.656│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 77│102545│ 8.16.07│Dig mal stâng canal Cuciu │l = 4,9 km, h = 4 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Livada │ │Satu Mare; oraşul Livada;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 1.733.471│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 78│102549│ 8.16.07│Dig mal drept Crasna │l = 16,65 km, h=2,5 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Ghilvaci confluenţă râu │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ Maria │ │Craidorolţ; -; nr.: -; │ 149.664│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 79│102554│ 8.16.07│Dig mal drept râu Tur │Lung. = 16 km, H=2 m; │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │frontieră-Turulung │supraînălţare poz. │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │MF102553 │Turulung; -; nr.: -; - │ │
│ │ │ │ │ │DAST │ 1.762.767│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 80│102555│ 8.16.07│Dig mal drept râu Tur │l = 15,95 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Turulung-Călineşti │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Călineşti-Oaş; -; nr.: -;│ 3.070.167│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 81│102557│ 8.16.07│Dig vechi mal stâng râu │l = 25,09 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Tur frontieră-Turulung │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Turulung; -; nr.: -; │ 3.667.472│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 82│102558│ 8.16.07│Dig mal stâng Tur între │h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │frontieră şi Turulung │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Turulung; -; nr.: -; │ 700.201│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 83│102560│ 8.16.07│Dig mal stâng Turulung- │l = 11,5 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Călineşti │ │Satu Mare; satul Coca; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 1.312.156│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 84│102563│ 8.16.07│Dig mal stâng Taina Mare │l = 14,8 km, h = 2,5 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Turulung-Vama │ │Satu Mare; satul Păşunea │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 1.890.375│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 85│102564│ 8.16.07│Dig mal drept Taina Mare │l = 17,4 km, h = 2,5 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Tur-Vama │ │Satu Mare; comuna Vama; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 2.197.164│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 86│102565│ 8.16.07│Dig mal drept Turţ │l = 7,9 km, h = 2,3 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Tur │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Turulung; -; nr.: -; │ 479.297│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 87│102566│ 8.16.07│Dig mal stâng Turţ │l = 11,8 km, h = 2,3 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Tur │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Turulung; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │DA Someş │ 1.615.996│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 88│102569│ 8.16.07│Dig mal drept Hodos │l = 3,435 km, h=1,9 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna Turţ; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; DAST │ 491.589│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 89│102571│ 8.16.07│Dig mal stâng Hodos │l = 0 km, h = 1,9 m, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │supraînălţare poz. │Satu Mare; comuna Turţ; │ │
│ │ │ │ │MF 102570 │ -; nr.: -; DAST │ 194.914│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 90│102575│ 8.16.07│Dig mal drept Tur superior│l = 4,6 km, h = 1,7 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Călineşti-Negreşti │ │Satu Mare; localitatea │ │
│ │ │ │ │ │Tur; -; nr.: -; │ 558.834│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 91│102579│ 8.16.07│Dig mal stâng Tur superior│l = 3,98 km, h = 1,7 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Călineşti-Negreşti │ │Satu Mare; localitatea │ │
│ │ │ │ │ │Tur; -; nr.: -; │ 445.882│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 92│102580│ 8.16.07│Dig mal stâng Şugatag la │l = 1,4 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Gherţa Mare │ │Satu Mare; satul Gherţa │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 157.124│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 93│102583│ 8.16.07│Dig mal drept Şugatag la │l = 3,3 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Gherţa Mare │ │Satu Mare; satul Gherţa │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 379.995│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 94│102585│ 8.16.07│Dig mal drept Valea Rea │l = 5,22 km, h = 1,4 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ confl. Lechincioara │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Boineşti; -; nr.: -; │ 651.210│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 95│102588│ 8.16.07│Dig mal stâng Valea Rea │l = 10,7 km, h = 1,4 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Alba-Bigsad │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Boineşti; -; nr.: -; │ 1.033.317│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 96│102589│ 8.16.07│Dig mal drept Alba confl. │l = 5,63 km, h = 1,2 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Valea Rea │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Boineşti; -; nr.: -; │ 460.184│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 97│102591│ 8.16.07│Dig mal stâng Alba confl. │l = 5,16 km, h = 1,2 m│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Valea Rea │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Boineşti; -; nr.: -; │ 527.194│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 98│102593│ 8.16.07│Dig mal Lechincioara │l = 7,3 km, h = 1,7 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Valea Rea │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Lechinţa; -; nr.: -; │ 1.100.138│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 99│102595│ 8.16.07│Dig mal stâng Lechincioara│l = 10,377 km, │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Valea Rea │h = 1,7 m │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Târşolţ; -; nr.: -; │ 1.070.514│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 100│102597│ 8.16.07│Dig mal drept Valea │l = 0,985 km, h=1,8 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Strâmbă la Remetea │ │Satu Mare; satul Remetea │ │
│ │ │ │ │ │Oaşului; -; nr.: -; │ 139.058│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 101│102599│ 8.16.07│Dig mal stâng Valea │l = 2,215 km, h=1,8 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Strâmbă la Remetea │ │Satu Mare; satul Remetea │ │
│ │ │ │ │ │Oaşului; -; nr.: -; │ 390.985│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 102│102600│ 8.16.07│Dig remuu, canal A Gherţa │l = 3,4 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Mică │ │Satu Mare; comuna Gherţa │ │
│ │ │ │ │ │Mică; -; nr.: -; │ 214.078│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 103│102601│ 8.16.07│Dig remuu, canal B Gherţa │l = 2,8 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ Mică │ │Satu Mare; comuna Gherţa │ │
│ │ │ │ │ │Mică; -; nr.: -; │ 141.152│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 104│102605│ 8.16.07│Îndiguire Homorodu Nou │ │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Homorodu│ │
│ │ │ │ │ │de Sus; -; nr.: -; │ 4.187.115│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 105│102617│ 8.16.07│Dig mal drept Maria confl.│l = 4,6 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Crasna │ │Satu Mare; satul Răteşti;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 449.877│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 106│102620│ 8.16.07│Dig mal stâng Maria confl.│l = 4,6 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Crasna │ │Satu Mare; satul Răteşti;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 488.734│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 107│102622│ 8.16.07│Dig mal drept Cerna confl.│l = 3,024 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Crasna │ │Satu Mare; satul Hurezu │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 105.962│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 108│102623│ 8.16.07│Dig mal stâng Cerna confl.│l = 3,024 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Crasna │ │Satu Mare; satul Hurezu │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 85.744│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 109│102633│ 8.16.07│Dig mal drept Maja │l = 2 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Supuru │ │
│ │ │ │ │ │de Jos; -; nr.: -; │ 108.398│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 110│102634│ 8.16.07│Dig mal stâng Maja │l = 2 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Supuru │ │
│ │ │ │ │ │de Jos; -; nr.: -; │ 86.630│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 111│102635│ 8.16.07│Dig mal drept Tarna Mare │l = 6,4 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Bocicău;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 315.407│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 112│102644│ 8.16.07│Dig mal stâng Tarna Mare │l = 6,8 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Bocicău;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 304.566│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 113│102645│ 8.16.07│Dig mal drept Batarci │l = 3,7 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Batarci; -; nr.: -; │ 207.001│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 114│102646│ 8.16.07│Dig mal stâng Batarci │l = 3,2 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Batarci; -; nr.: -; │ 170.084│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 115│102647│ 8.16.07│Dig mal drept Tarna Mică │l = 1,8 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna Tarna │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 44.264│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 116│102649│ 8.16.07│Dig mal stâng Tarna Mică │l = 1,8 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna Tarna │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 43.405│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 117│102651│ 8.16.07│Dig mal drept Dobrusa │l = 1,3 km, h =1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Tarna Mare │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Batarci; -; nr.: -; │ 47.392│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 118│102656│ 8.16.07│Dig mal stâng Dobrusa │l = 1,3 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Tarna Mare │ │Satu Mare; satul │ │
│ │ │ │ │ │Comlăuşa; -; nr.: -; │ 47.796│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 119│102658│ 8.16.07│Dig mal drept Hija │l = 1,1 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna Tarna │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 89.265│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 120│102664│ 8.16.07│Dig mal stâng Hija │l = 1,1 km, h = 1 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna Tarna │ │
│ │ │ │ │ │Mare; -; nr.: -; │ 89.674│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 121│102666│ 8.16.07│Dig mal drept Maria │l = 5,4 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Crasna │ │Satu Mare; satul Răteşti;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 239.359│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 122│102670│ 8.16.07│Dig mal stâng Maria │l = 5,4 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │confl. Crasna │ │Satu Mare; satul Giungi; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 241.256│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 123│102672│ 8.16.07│Dig mal stâng Postei │l = 1,6 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; comuna │ │
│ │ │ │ │ │Căpleni; -; nr.: -; │ 81.403│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 124│102675│ 8.16.07│Dig mal stâng Someş │l = 2,3 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Aciua; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 668.348│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 125│102676│ 8.16.07│Dig mal stâng Runcu │l = 0,725 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Aciua; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 282.811│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 126│102679│ 8.16.07│Dig mal drept Runcu │l = 0,525 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare; satul Aciua; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; │ 235.598│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 127│113181│ 8.03.10│Nod de presiune │Ferneziu │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Maramureş; - ; -; nr.: -;│ │
│ │ │ │ │ │DA Someş │ 11.190.817│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 128│145291│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig mal drept pârâu │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │Fizeş Mintiu Gherlii, │Cluj; comuna Mintiu │ │
│ │ │ │ │Lungime dig = 1,6 km │Gherlii; -; nr.: -; DA │ 1.092.084│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 129│145292│ 8.16.07│Diguri de apărare │Dig râu Mezeş la │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │Beclean, lungime = │Bistriţa-Năsăud; oraşul │ │
│ │ │ │ │0,585 km, h = 1,76 m │Beclean; -; nr.: -; │ │
│ │ │ │ │ │DA Cluj │ 449.528│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 130│153411│ 8.03.09│Reprofilare valea Bandău │L_reprofilare albie = │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │0,30 km, L_zid sprijin│Cluj; comuna Corneşti; -;│ │
│ │ │ │ │= 0,09 km; │nr.: -; DAST │ 2.989.068│
│ │ │ │ │prag de lemn │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 131│153412│ 8.03.09│Amenajare valea Zalăului │L_recalibrare = 15 km;│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │L_dig = 1,7 km; │Sălaj; comuna Sărmăşag; │ │
│ │ │ │ │L_2.989.068 │-; nr.: -; DAST │ 1.589.156│
│ │ │ │ │consolidare=1,162 km; │ │ │
│ │ │ │ │9 buc.praguri de fund │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 132│153413│ 8.03.09│Reprofilare valea Lujerdiu│L_reprofilare=1,065 km│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │ │Cluj; comuna Corneşti; │ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; DAST │ 317.551│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 133│153414│ 8.03.09│Amenajare râu Vaser │L_amenajare=0,165 km; │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │L_traverse = 0,10 km; │Maramureş; oraşul Vişeu │ │
│ │ │ │ │L_consolidare = │de Sus; -; nr.: -; DAST │ 836.282│
│ │ │ │ │ 0,165 km │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 134│153415│ 8.03.09│Amenajare râu Sasar aval │L_reprofilare=0,10 km;│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │pod Decebal │L_zid sprijin=0,03 km │Maramureş; MRJ Baia Mare;│ │
│ │ │ │ │ │-; nr.: -; DAST │ 490.297│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 135│153416│ 8.03.09│Amenajare pârâu Crasna │L_recalibrare = │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │0,451 km; │Maramureş; comuna Bistra;│ │
│ │ │ │ │L_consolidare = │-; nr.: -; DAST │ │
│ │ │ │ │0,425 km │ │ 1.319.166│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 136│153417│ 8.03.09│Amenajare râu Bârsău cu │L_consolidare=0,26 km;│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │văile Răchitişa şi Posta │L_zid sprijin=0,18 km │Maramureş; comuna │ │
│ │ │ │ │+ 0,08 km; │Satulung; -; nr.: -; DAST│ 2.930.129│
│ │ │ │ │_consolidare = 0,69 │ │ │
│ │ │ │ │km + 0,006 km │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 137│153418│ 8.03.09│Regularizare şi amenajare │L_amenajare= 0,057 km;│Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │Valea Poienii │L_zid sprijin = 0,15 +│Maramureş; comuna │ │
│ │ │ │ │0,08 km, 1 zid de │Coroieni; -; nr.: -; DAST│ │
│ │ │ │ │sprijin │ │ 3.083.933│
├────┼──────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│ 138│153419│ 8.03.09│Amenajare râu Cavnic │L_reprofilare = │Ţara: România; judeţul: │ │
│ │ │ │ │1,484 km; │Maramureş; satul │ │
│ │ │ │ │L_consolidare = │Copalnic-Mănăştur; -; │ │
│ │ │ │ │1,874 km │nr.: -; DAST │ 8.441.714│
└────┴──────┴─────────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┘

                             _________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice