Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 769 din 10 septembrie 2020  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 769 din 10 septembrie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 107204, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului 422, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru realizarea unui sediu nou pentru desfăşurarea activităţii Centrului Militar Judeţean Tulcea şi a microstructurilor din compunerea sa şi aflate în coordonarea structurii militare, cu o suprafaţă construită de cel puţin 800 m^2, în termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8/2020.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul, prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Judeţul Tulcea, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 769.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar,
    conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
    privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
    instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │imobilului │ │ │
│ │ │Denumirea│ │ │înscrisă în│ │ │
│ │ │bunului │ │Elementele-cadru│inventarul │Valoarea de │ │
│Nr. │Codul de │din │ │de descriere │centralizat│inventar │Administratorul│
│M.F.P.│clasificare│domeniul │Adresa │tehnică/Carte │al │actualizată │imobilului CUI │
│ │ │public al│ │funciară/Nr. │bunurilor │a imobilului│ │
│ │ │statului │ │cadastrale │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Tulcea, │Construcţii şi │ │ │Ministerul │
│ │ │Imobil │Municipiul│teren* │ │ │Apărării │
│107204│8.19.01 │422 │Tulcea, │C.F. 32342 │201.555 │1.796.271,33│Naţionale CUI -│
│ │ │ │bd. │Nr. cad. 32342 │ │ │4183229 │
│ │ │ │Babadag │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 140 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘


    *Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 422 care se transmite din domeniul public al statului
    şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │ │Persoana │
│ │ │ │ │tehnică/valorile│Valoarea de │Persoana │juridică │
│ │ │ │ │contabile │inventar a │juridică de │la care │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │aferente │imobilului │la care se │se │
│M.F.P.│clasificare│bunului │ │activelor fixe │care se │transmite │transmite│
│ │ │ │ │corporale ce │transmite │imobilul/CUI │imobilul/│
│ │ │ │ │compun bunul/ │(lei) │ │CUI │
│ │ │ │ │carte funciară/ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 585│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │585 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │77.693,59 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Drum macadam -│ │ │ │
│ │ │ │ │170 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.554,39 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Platou betonat│ │ │ │
│ │ │ │ │sau asfaltat - │ │ │ │
│ │ │ │ │895 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │contabilă - │ │Statul român,│ │
│ │ │ │Tulcea, │6.402,61 lei │ │din │Judeţul │
│ │ │Imobil │Municipiul│- Reţea de │ │administrarea│Tulcea │
│107204│8.19.01 │422 │Tulcea, │alimentare cu │1.796.271,33│Ministerului │CUI - │
│ │ │ │bd. │apă - 112 ml │ │Apărării │4321607 │
│ │ │ │Babadag │- Valoarea │ │Naţionale │ │
│ │ │ │nr. 140 │contabilă - │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │2.934,99 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea de │ │ │ │
│ │ │ │ │canalizare - 26 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │872,11 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri - │ │ │ │
│ │ │ │ │14.764,10 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │0,2731 ha │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.703.813,64 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │CF: 32342 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral: │ │ │ │
│ │ │ │ │32342 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016