Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 76 din 12 ianuarie 2022  pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 12 ianuarie 2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic "Avram Iancu" Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 şi actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor înregistrate la nr. MF 161159 şi 35123, aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului cu nr. MF 161159 din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic „Avram Iancu“ Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Imobilul prevăzută la alin. (1) este destinat pentru desfăşurarea activităţilor specifice Jandarmeriei Române.

    ART. 3
    (1) Se aprobă alipirea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) la imobilul cu nr. MF 35123, aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare).
    (2) Datele de identificare aferente imobilului rezultat ca urmare a alipirii sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 12 ianuarie 2022.
    Nr. 76.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi
    subordonate Ministerului Afacerilor Interne, a căror valoare se actualizează, ca urmare a reevaluării

┌──────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Persoana │ │Valoarea de │
│Număr │Codul de │Denumirea │juridică ce │Adresa │inventar │
│M.F. │clasificaţie│imobilului│administrează│imobilului │actualizată │
│ │ │ │imobilul CUI │ │(lei) │
├──────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ministerul │Localitatea│ │
│ │ │ │Afacerilor │Tăşnad, │ │
│ │ │ │Interne - │str. Ştefan│ │
│161159│8.19.01 │50-15 │Spitalul │cel Mare │14.789.956,56│
│ │ │ │Clinic „Avram│nr. 83, │ │
│ │ │ │Iancu“ Oradea│judeţul │ │
│ │ │ │CUI 4784130 │Satu Mare │ │
├──────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │ │Afacerilor │Localitatea│ │
│ │ │ │Interne - │Tăşnad, │ │
│ │ │ │Inspectoratul│str. Ştefan│ │
│35123 │8.19.01 │45-43 │de Jandarmi │cel Mare │506.135,59 │
│ │ │ │Judeţean Satu│nr. 83, │ │
│ │ │ │Mare (UM 0395│judeţul │ │
│ │ │ │Satu Mare) │Satu Mare │ │
│ │ │ │CUI 4481144 │ │ │
└──────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic „Avram Iancu“ Oradea în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare)

┌──────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Unitatea de │Unitatea de │Datele de │ │ │
│ │ │ │ │administrare│administrare │identificare│Denumirea │Valoarea de │
│Număr │Codul de │Denumirea │Adresa │de la care │la care se │aferente │imobilului│inventar │
│M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului │se transmite│transmite │imobilului │după │(lei) │
│ │ │ │ │imobilul CUI│imobilul CUI │care se │transfer │ │
│ │ │ │ │ │ │transmite │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă de│ │ │
│ │ │ │ │ │ │89.398 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │33 │ │ │
│ │ │ │ │Ministerul │Ministerul │Construcţii │ │ │
│ │ │ │Localitatea│Afacerilor │Afacerilor │(C2-C24, │ │ │
│ │ │ │Tăşnad, │Interne - │Interne - │C26-C34, │ │ │
│ │ │ │str. Ştefan│Spitalul │Inspectoratul│C38) │ │ │
│161159│8.19.01 │50-15 │cel Mare │Clinic │de Jandarmi │Suprafaţa │45-43 │14.789.956,56│
│ │ │ │nr. 83, │„Avram │Judeţean Satu│totală │ │ │
│ │ │ │judeţul │Iancu“ │Mare (UM 0395│construită │ │ │
│ │ │ │Satu Mare │Oradea CUI │Satu Mare) │de 9.125 mp │ │ │
│ │ │ │ │4784130 │CUI 4481144 │Amenajări la│ │ │
│ │ │ │ │ │ │teren │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │100590 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tăşnad │ │ │
└──────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare) rezultat în urma alipirii

┌─────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Datele de │
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de │identificare │
│ │ │ │ │Persoana │Nr. MFP al│inventar │aferente │
│Număr│Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │imobilelor│actualizată a│imobilului │
│M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează│supuse │imobilelor │rezultat în │
│ │ │ │ │imobilul CUI │comasării │supuse │urma alipirii│
│ │ │ │ │ │ │comasării │/ Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │actualizată │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├─────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Teren în │
│ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă de │
│ │ │ │ │ │ │ │89.961 mp 34 │
│ │ │ │ │ │161159 │14.789.956,56│Construcţii │
│ │ │ │ │Ministerul │ │ │(C1-C24, │
│ │ │ │Localitatea│Afacerilor │ │ │C26-C34, C38)│
│ │ │ │Tăşnad, │Interne - │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │str. Ştefan│Inspectoratul│ │ │totală │
│35123│8.19.01 │45-43 │cel Mare │de Jandarmi ├──────────┼─────────────┤construită de│
│ │ │ │nr. 83, │Judeţean Satu│ │ │9.688 mp │
│ │ │ │judeţul │Mare (UM 0395│ │ │Amenajări la │
│ │ │ │Satu Mare │Satu Mare) │ │ │teren │
│ │ │ │ │CUI 4481144 │35123 │506.135,59 │CF nr. 100590│
│ │ │ │ │ │ │ │Tăşnad │
│ │ │ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │ │totală: │
│ │ │ │ │ │ │ │15.296.092,15│
└─────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016