Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 747 din 8 iulie 2021  privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea unor unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptăţite, schimbarea unităţii de administrare pentru unele părţi de imobile, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 8 iulie 2021 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea unor unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptăţite, schimbarea unităţii de administrare pentru unele părţi de imobile, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 714 din 20 iulie 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864, 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi de teren din imobilele cu nr. MF 162895 şi nr. MF 35514, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării titularului dreptului de administrare între unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne pentru imobilul cu nr. MF 35514 şi a reevaluării acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi dezmembrării imobilului cu nr. MF nr. 162895, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a transmiterii dreptului de administrare între unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne pentru o parte din imobilul cu nr. MF 162895, potrivit anexei nr. 4, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizarea sediului Biroului Judeţean Ilfov al Arhivelor Naţionale în vederea creşterii eficienţei energetice“.

    ART. 5
    Predarea-primirea părţii de imobil transmise potrivit art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 8 iulie 2021.
    Nr. 747.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a unor părţi de teren din unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată şi UM 0456 Bucureşti, care se scad din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptăţite

┌─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│Documentul în │inventar │ │
│ │ │ │ │juridică │părţilor de │baza căruia │a părţilor│Valoarea │
│ │Codul de │Denumirea │Adresa │de la care│imobil care se │părţile de │de imobil │de │
│Nr. M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului│se scade │scad │imobil se scad │care se │inventar │
│ │ │ │ │partea de │din domeniul │din domeniul │scad │(lei) │
│ │ │ │ │imobil │public al │public │din │ │
│ │ │ │ │ │statului │al statului │domeniul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │ │statului │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ministerul│ │ │ │ │
│ │ │ │Str. │Afacerilor│ │ │ │ │
│ │ │ │Leaota │Interne - │Teren în │ │ │ │
│162895 │ │47-116 │nr. 2A-2B,│Direcţia │suprafaţă de 49 │Dispoziţia │ │ │
│(parţial)│8.19.01 │(parţial) │sectorul │asigurare │mp │ministrului │2.106,82 │ │
│ │ │ │6, │logistică │CF 226374 şi │afacerilor │ │ │
│ │ │ │municipiul│integrată │plan de situaţie│interne │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │CUI │ │nr. 118 din │ │ │
│ │ │ │ │4267060 │ │27.09.2017 │ │183.536,92│
├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤Protocol de ├──────────┤ │
│ │ │ │Str. │Ministerul│ │predare-preluare│ │ │
│ │ │ │Leaota nr.│Afacerilor│Teren în │nr. 287.503 din │ │ │
│35514 │ │ │2B, │Interne - │suprafaţă de 437│5.03.2018 │ │ │
│(parţial)│8.19.01 │45-105 │sectorul │UM 0456 │mp │ │181.430,10│ │
│ │ │ │6, │Bucureşti │CF 226374 şi │ │ │ │
│ │ │ │municipiul│CUI │plan de situaţie│ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │4267133 │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0456 Bucureşti, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi a reevaluării, în condiţiile legii

┌─────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Unitatea de │Unitatea de │Valoarea de │
│Nr. │Codul de │ │Adresa │administrare│administrare│inventar │
│M.F. │clasificaţie│Denumirea│imobilului│de la care │la care s-a │actualizată │
│ │ │ │ │s-a transmis│transmis │(lei) │
│ │ │ │ │imobilul │imobilul │ │
├─────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Str. │Ministerul │Ministerul │ │
│ │ │ │Leaota nr.│Afacerilor │Afacerilor │ │
│35514│8.19.01 │45-105 │2B, │Interne - │Interne - │25.751.899,69│
│ │ │ │sectorul │UM 0456 │UM 0575 │lei │
│ │ │ │6, │Bucureşti │Bucureşti │ │
│ │ │ │Bucureşti │CUI 4267133 │CUI 4340676 │ │
└─────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a dezmembrării acestuia, în condiţiile legii

┌──────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Numărul MF │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │Unitatea de │Datele de │Valoarea de │părţile de │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │administrare│identificare│inventar │imobil │
│M.F. │clasificaţie│ │imobilului│a imobilului│a imobilului│actualizată │rezultate ca│
│ │ │ │ │ │ │(lei) │urmare │
│ │ │ │ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │ │ │ │dezmembrării│
├──────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │Teren - │ │ │
│ │ │ │Str. │Afacerilor │45.078 mp │ │ │
│ │ │ │Leaota nr.│Interne - │15 │ │ │
│ │ │ │2A, │Direcţia │construcţii │ │ │
│ │8.19.01 │47-116 │sectorul │asigurare │Sc totală: │61.608.728,30│162895 │
│ │ │ │6, │logistică │13.313 mp │ │ │
│ │ │ │municipiul│integrată │Sd totală: │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │CUI 4267060 │22.346 mp │ │ │
│162895│ │ │ │ │CF 226731 │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Str. │Ministerul │Teren - │ │ │
│ │ │ │Leaota nr.│Afacerilor │4.982 mp │ │ │
│ │ │ │2B, │Interne - │5 │ │Se va │
│ │8.19.01 │47-146 │sectorul │Direcţia │construcţii │3.381.725, 98│atribui │
│ │ │ │6, │asigurare │Sc totală = │ │nr. MF. │
│ │ │ │municipiul│logistică │Sd totală: │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │integrată │1.187 mp │ │ │
│ │ │ │ │CUI 4267060 │CF 226374 │ │ │
└──────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a transmiterii dreptului de administrare

┌───────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Unitatea de │Unitatea de │Datele de │ │ │ │
│ │ │ │ │administrare│administrare│identificare│Denumirea │Nr. MF │Valoarea │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │de la care │la care s-a │a părţii de │imobilului│după │de inventar │
│M.F. │clasificaţie│ │imobilului│s-a transmis│transmis │imobil care │după │transfer│actualizată │
│ │ │ │ │partea de │partea de │se transmite│transfer │ │(lei) │
│ │ │ │ │imobil │imobil │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │Teren - │ │ │ │
│ │ │ │Str. │Afacerilor │Ministerul │2.603 mp │ │ │ │
│ │ │ │Leaota │Interne - │Afacerilor │Amenajări la│ │ │ │
│162895 │ │ │nr. 2A, │Direcţia │Interne - │teren, căi │ │Se va │ │
│parţial│8.19.01 │47-116 │sectorul │asigurare │Arhivele │de acces │55-08 │atribui.│1.291.941,80│
│ │ │ │6, │logistică │Naţionale │betonate în │ │ │ │
│ │ │ │municipiul│integrată │CUI 6563755 │suprafaţă de│ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │CUI 4267060 │ │1.947 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 226731 │ │ │ │
└───────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016