Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 746 din 8 iulie 2021  privind transmiterea dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 746 din 8 iulie 2021 privind transmiterea dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu", comasarea acestei părţi la imobilul cu nr. MF 35513 şi actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 40266

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 714 din 20 iulie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului cu nr. MF 40266 din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) va avea destinaţia de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor medicale.

    ART. 2
    (1) Se aprobă comasarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) cu imobilul cu nr. MF 35513, aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, ca urmare a alipirii acestora.
    (2) Datele de identificare aferente imobilului rezultat ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 40266, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, ca urmare a transmiterii dreptului de administrare pentru partea de imobil prevăzută la art. 1 alin. (1), potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Predarea-primirea părţii de imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 8 iulie 2021.
    Nr. 746.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“

┌─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Persoana │ │Valoarea de│ │
│ │ │ │ │ │Datele de │juridică │Persoana │inventar │ │
│ │ │ │ │Denumirea │identificare│de la care│juridică la │actualizată│Număr MF│
│Nr. M.F. │Adresa │Denumirea │Codul de │imobilului│ale părţii │se │care se │a părţii de│după │
│ │imobilului│imobilului│clasificaţie│după │din imobil │transmite │transmite │imobil care│transfer│
│ │ │ │ │transfer │care │partea de │partea de │se │ │
│ │ │ │ │ │se transmite│imobil │imobil │transmite │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cotă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │indiviză de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1,40% │ │ │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │reprezentând│ │Ministerul │teren = │ │
│ │ │ │ │ │48 mp din │Ministerul│Afacerilor │453.141,78 │Se va │
│ │ │ │ │ │terenul în │Afacerilor│Interne - │Valoare │atribui │
│ │Bucureşti,│ │ │ │suprafaţă de│Interne - │Centrul │construcţia│nr. MF │
│40266 │str. Mihai│ │ │ │3.419 mp │Direcţia │Medical de │C6 = │şi se va│
│(parţial)│Vodă nr. │47-140 │8.19.01 │50-02 │(măsurată) │asigurare │Diagnostic │3.965,00 │comasa │
│ │17, │ │ │ │Construcţia │logistică │şi Tratament│Total │la nr. │
│ │sectorul 5│ │ │ │C6 în │integrată │Ambulatoriu │valoare │MF │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │CUI │„Dr. Nicolae│parte de │35513. │
│ │ │ │ │ │construită │4267060 │Kretzulescu“│imobil = │ │
│ │ │ │ │ │şi suprafaţă│ │CUI 4267079 │457.106,78 │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de 48 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │216501 │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ rezultat în urma comasării

┌─────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Datele de │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │identificare│Persoana │inventar a │
│Nr. │Adresa │Denumirea │Codul de │ale │juridică care│imobilului │
│M.F. │imobilului│imobilului│clasificaţie│imobilului │administrează│rezultat în │
│ │ │ │ │rezultat în │imobilul │urma │
│ │ │ │ │urma │ │comasării │
│ │ │ │ │comasării │ │(lei) │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │cotă │ │ │
│ │ │ │ │indiviză de │ │ │
│ │ │ │ │38,40% │ │ │
│ │ │ │ │reprezentând│ │ │
│ │ │ │ │1.313,03 mp │ │ │
│ │ │ │ │din terenul │ │ │
│ │ │ │ │în suprafaţă│ │ │
│ │ │ │ │de 3.419 mp │ │ │
│ │ │ │ │(măsurată) │ │ │
│ │ │ │ │4 │ │ │
│ │ │ │ │construcţii:│ │ │
│ │ │ │ │C4 în │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │de 433 mp şi│ │Valoare teren│
│ │ │ │ │suprafaţă │ │= │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │9.871.754,11 │
│ │ │ │ │de 3.464 mp;│ │Valoare │
│ │ │ │ │C5 în │ │construcţie │
│ │ │ │ │suprafaţă │Ministerul │C3 = │
│ │ │ │ │construită │Afacerilor │10.408.216,38│
│ │ │ │ │şi suprafaţă│Interne - │Valoare │
│ │Bucureşti,│ │ │desfăşurată │Centrul │construcţie │
│ │str. Mihai│ │ │de 113 mp; │Medical de │C4 = │
│35513│Vodă │50-02 │8.19.01 │C6 în │Diagnostic şi│15.723.383,86│
│ │nr. 17, │ │ │suprafaţă │Tratament │Valoare │
│ │sectorul 5│ │ │construită │Ambulatoriu │construcţie │
│ │ │ │ │şi suprafaţă│„Dr. Nicolae │C5 = │
│ │ │ │ │desfăşurată │Kretzulescu“ │42.341,87 │
│ │ │ │ │de 48 mp │CUI 4267079 │Valoare │
│ │ │ │ │şi 72% din │ │construcţie │
│ │ │ │ │C3 în │ │C6 = 3.965 │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │Total valoare│
│ │ │ │ │construită │ │imobil = │
│ │ │ │ │de 286,56 mp│ │36.049.661,22│
│ │ │ │ │şi suprafaţă│ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │de 2.292,48 │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │totală │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │
│ │ │ │ │880,56 mp │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │totală │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │= 5.917,48 │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │216501 │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului care rămâne în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

┌─────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Datele de │ │Persoana │Valoarea de │
│Nr. │Adresa │Denumirea │identificare│Codul de │juridică ce │inventar │
│M.F. │imobilului│imobilului│ale │clasificaţie│administrează│(lei) │
│ │ │ │imobilului │ │imobilul │ │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teren în │ │ │ │
│ │ │ │cotă │ │ │Valoare teren│
│ │ │ │indiviză de │ │ │= │
│ │ │ │61,60 │ │ │19.881.312,39│
│ │ │ │reprezentând│ │ │Valoare │
│ │ │ │2.105,97 mp │ │ │construcţie │
│ │ │ │din terenul │ │ │C1 = │
│ │ │ │în suprafaţă│ │ │10.365.000 │
│ │ │ │de 3.419 mp │ │ │Valoare │
│ │ │ │(măsurată) │ │ │construcţie │
│ │ │ │4 │ │ │C2 = │
│ │ │ │construcţii:│ │ │2.882.000 │
│ │ │ │C1 în │ │ │Valoare │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │construcţie │
│ │ │ │construită │ │ │C3 = │
│ │ │ │de 433 mp şi│ │ │4.047.639,70 │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │Valoare │
│ │ │ │desfăşurată │ │ │construcţie │
│ │ │ │de 3.464 mp;│ │ │C7 = 2.903 │
│ │ │ │C2 în │ │ │Valoare │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │amenajări la │
│ │ │ │construită │ │Ministerul │teren: │
│ │Bucureşti,│ │şi suprafaţă│ │Afacerilor │Racord la │
│ │str. Mihai│ │desfăşurată │ │Interne - │sistemul de │
│40266│Vodă │47-140 │de 1.106 mp;│8.19.01 │Direcţia │alimentare cu│
│ │nr. 17, │ │C7 în │ │asigurare │gaze = 335 │
│ │sectorul 5│ │suprafaţă │ │logistică │Branşament la│
│ │ │ │construită │ │integrată │sistemul de │
│ │ │ │şi suprafaţă│ │CUI 4267060 │alimentare cu│
│ │ │ │desfăşurată │ │ │energie │
│ │ │ │de 35 mp │ │ │electrică = │
│ │ │ │şi 28% din │ │ │930 │
│ │ │ │C3 în │ │ │Căi de acces │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │asfaltate = │
│ │ │ │construită │ │ │2.831 │
│ │ │ │de 111,44 mp│ │ │Racord la │
│ │ │ │şi suprafaţă│ │ │sistemul de │
│ │ │ │desfăşurată │ │ │alimentare cu│
│ │ │ │de 891,52 mp│ │ │apă = 315 │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │Racord la │
│ │ │ │totală │ │ │sistemul de │
│ │ │ │construită =│ │ │canalizare = │
│ │ │ │1.685,44 mp │ │ │1.250 │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │Împrejmuiri =│
│ │ │ │totală │ │ │1.348 │
│ │ │ │desfăşurată │ │ │Total valoare│
│ │ │ │= 5.496,52 │ │ │imobil = │
│ │ │ │mp │ │ │37.185.864,09│
│ │ │ │CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │216501 │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016