Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 743 din 2 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere  eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora,  precum şi în domeniul străinilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 2 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 555 din 7 iunie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, prevăzute în anexele nr. 2, 3, 5 şi 6."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Producerea cărţilor de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi a cărţilor de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, se realizează de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., potrivit prevederilor art. 7 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Certificatele de înregistrare se produc şi se personalizează prin grija Inspectoratului General pentru Imigrări."

    3. La articolul 4 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Poliţia de Frontieră Română;"

    4. La anexa nr. 1, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În scopul aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă, Inspectoratul General pentru Imigrări, operatorii de date cu caracter personal din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, precum şi alte autorităţi competente în materie pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor Uniunii Europene şi ale membrilor de familie ai acestora.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, precum şi a celorlalte acte normative aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal."

    5. La anexa nr. 1, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale, eliberează, la cerere, următoarele tipuri de documente:
    a) certificat de înregistrare - cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
    b) carte de rezidenţă - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) carte de rezidenţă permanentă.
    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă permanentă în România;
    b) străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă permanentă în România.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) conţin date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.
    (4) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, cărţile de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă permanentă se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau pot fi expediate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa din România a titularilor, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediţie."

    6. La anexa nr. 1, după articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) În aplicarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) şi c), solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (2) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz.
    (3) În aplicarea art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.157, la prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză."

    7. La anexa nr. 1 articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Documentul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. a) atestă rezidenţa pe teritoriul României, iar documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) şi c) fac dovada identităţii posesorului şi atestă rezidenţa pe teritoriul României."

    8. La anexa nr. 1, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    În cazul încetării dreptului de rezidenţă, precum şi în cazul dispunerii uneia dintre măsurile de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României, prevăzute la art. 29 lit. a),c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, documentele prevăzute la art. 18 se anulează de către formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări."

    9. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
    10. Anexa nr. 4 se abrogă.
    11. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.
    12. Anexa nr. 7 se abrogă.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Elementele biometrice de identificare prelevate în condiţiile alin. (2)-(4) se stochează în mediul de stocare electronică al documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), în baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor şi în bazele de date de producţie constituite şi gestionate de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.
(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) şi transmiterea acestora la Inspectoratul General pentru Imigrări, elementele biometrice de identificare şi orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată şi ireversibilă."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 1 se exercită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.
    (2) Personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. şi Centrului Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care prelucrează date cu caracter personal necesare producerii, personalizării şi eliberării documentelor prevăzute la art. 1, are obligaţia de a respecta confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi de celelalte acte normative aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal."

    3. Anexele nr. 3-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 5-8 la prezenta hotărâre.


    ART. III
    (1) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România, posesori ai unor cărţi de rezidenţă obţinute anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.157, sunt obligaţi să se prezinte la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea preschimbării acestora, până la data de 3 august 2023, în situaţia în care valabilitatea documentelor deţinute depăşeşte această dată.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), documentele eliberate membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.157, pot fi reţinute de către autorităţile competente prevăzute la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, republicată, şi transmise de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări. Titularul este îndrumat să se adreseze formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări pe raza căreia acesta declară că şi-a stabilit rezidenţa, în vederea eliberării documentelor prevăzute, după caz, la art. 16 alin. (1) sau art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Cererile pentru eliberarea documentelor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. b) şi c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006, republicată, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii acestora.

    ART. V
    Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, cu privire la cartea de rezidenţă şi cartea de rezidenţă permanentă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 743.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)
    (1) Certificatul de înregistrare - Conţinutul documentului
    Certificatul de înregistrare cuprinde următoarele date:
    Rubrici avers:
    a) codul de ţară format din două litere (RO), tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de un cerc format din 12 stele galbene;
    b) denumirea documentului în limba română (CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE) şi cel puţin într-o altă limbă oficială a instituţiilor Uniunii Europene (REGISTRATION CERTIFICATE/CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT);
    c) codul numeric personal;
    d) seria - pretipărită;
    e) numele şi prenumele;
    f) data şi locul naşterii;
    g) cetăţenia;
    h) adresa din România;
    i) formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis documentul;
    j) numărul de înregistrare al documentului;
    k) valabilitatea documentului;
    l) ştampila autorităţii emitente;
    m) alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu - „Document eliberat unui cetăţean al Uniunii în conformitate cu Directiva 2004/38/CE“.


    (2) Forma şi dimensiunile documentului:
    a) hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală;
    b) elemente de particularizare a certificatului de înregistrare potrivit alin. (3);
    c) fond - imprimarea fundalului în curcubeu;
    d) textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză.

    (3) Elementele de particularizare a certificatului de înregistrare menţionate la alin. (2) sunt următoarele:
    a) drapelul Uniunii Europene, având dimensiunile 70 x 47, poziţionat în zona mediană a documentului;
    b) stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, având dimensiunile 34 x 47, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)
    (1) Carte de rezidenţă eliberată membrului de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene - Conţinutul documentului
    (2) Cartea de rezidenţă cuprinde următoarele date:
    Rubrici avers:
    a) codul de ţară din trei litere (ROU), astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat;
    b) simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip, fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori;
    c) titlul documentului: „CARTE DE REZIDENŢĂ“, personalizat prin gravare laser;
    d) numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă;
    e) numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine;
    f) sexul, simbolizat prin litera F sau M;
    g) cetăţenia;
    h) data naşterii;
    i) tipul documentului: „Rezidenţă temporară membru de familie UE art. 10 DIR 2004/38/CE“;
    j) valabilitatea documentului;
    k) observaţii: CNP;
    l) fotografia titularului.
    Semnătura titularului


    Rubrici revers:
    a) observaţii: adresa din România;
    b) data emiterii;
    c) autoritatea emitentă;
    d) locul naşterii;
    e) zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO.

    NOTĂ:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică, fără contact, în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă, este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat.
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.
    Personalizarea se face prin gravare laser.
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)
    (1) Carte de rezidenţă permanentă eliberată cetăţeanului Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene - Conţinutul documentului
    (2) Cartea de rezidenţă permanentă cuprinde următoarele date:
    Rubrici avers:
    a) codul de ţară din două litere (RO), tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru, înconjurat de 12 stele galbene;
    b) simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip, fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori;
    c) titlul documentului: „CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ“, personalizat prin gravare laser;
    d) numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă;
    e) numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine;
    f) sexul: simbolizat prin litera F sau M;
    g) cetăţenia;
    h) data naşterii;
    i) tipul documentului: „Rezidenţă permanentă cetăţean UE art. 19 DIR 2004/38/CE“;
    j) valabilitatea documentului;
    k) observaţii: CNP;
    l) fotografia.
    Semnătura titularului


    Rubrici revers:
    a) observaţii: adresa din România;
    b) data emiterii;
    c) autoritatea emitentă;
    d) locul naşterii;
    e) zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO.

    NOTĂ:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică, fără contact, în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă, este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat.
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.
    Personalizarea se face prin gravare laser.
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt similare cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006)
    (1) Carte de rezidenţă permanentă eliberată membrului de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene - Conţinutul documentului
    (2) Cartea de rezidenţă permanentă cuprinde următoarele date:
    Rubrici avers:
    a) codul de ţară din trei litere (ROU), astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat;
    b) simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip, fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori;
    c) titlul documentului: „CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ“, personalizat prin gravare laser;
    d) numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă;
    e) numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine;
    f) sexul: simbolizat prin litera F sau M;
    g) cetăţenia;
    h) data naşterii;
    i) tipul documentului: „Rezidenţă permanentă membru de familie UE art. 20 DIR 2004/38/CE“;
    j) valabilitatea documentului;
    k) observaţii: CNP;
    l) fotografia.
    Semnătura titularului


    Rubrici revers:
    a) observaţii: adresa din România;
    b) data emiterii;
    c) autoritatea emitentă;
    d) locul naşterii;
    e) zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO.

    NOTĂ:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică, fără contact, în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă, este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat.
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.
    Personalizarea se face prin gravare laser.
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 5

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE
    pentru solicitanţii de azil
    Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2.
    Rubrici faţa I:
    1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANŢII DE AZIL
    3. Numărul documentului
    4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări
    5. Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
    6. Ţara de origine: ţara al cărei cetăţean este titularul sau ţara de domiciliu a acestuia
    7. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului
    8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M
    9. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România
    10. Locul/Data eliberării: centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)
    11. Valabil până la: data până la care documentul este valabil

    Rubrici faţa a II-a:
    1. Zonă citibilă optic (MRZ)
    2. Alte menţiuni

    NOTE:
    Denumirile rubricilor se scriu în limba română.
    Documentul conţine elemente de securizare.
    Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea „Identitate declarată“.
    Rubrica CNP se completează numai în cazul prevăzut la art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    Documentul cuprinde fotografia titularului.
    Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDERE
    pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil
    Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2.
    Rubrici faţa I:
    1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDERE PENTRU STRĂINII CARE SOLICITĂ ACCES LA O NOUĂ PROCEDURĂ DE AZIL
    3. Numărul documentului
    4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări
    5. Ţara de origine: ţara al cărei cetăţean este titularul sau ţara de domiciliu a acestuia
    6. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului
    7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M
    8. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România
    9. Locul/Data eliberării: centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)
    10. Valabil până la: data până la care documentul este valabil

    Rubrici faţa a II-a:
    1. Zonă citibilă optic (MRZ)
    2. Alte menţiuni

    NOTE:
    Denumirile rubricilor se scriu în limba română.
    Documentul conţine elemente de securizare.
    Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea „Identitate declarată“.
    Documentul cuprinde fotografia titularului.
    Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


    ANEXA 7

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    DOCUMENT DE TOLERAT
    Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.
    Rubrici faţa I:
    1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    2. Titlul documentului: DOCUMENT DE TOLERAT
    3. Numărul documentului
    4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrări
    5. Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
    6. Cetăţenia: ţara al cărei cetăţean este străinul
    7. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului
    8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M
    9. Locul/Data eliberării: formaţiunea pentru imigrări care a eliberat documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)
    10. Valabil până la: data până la care documentul este valabil (ziua, luna şi anul)

    Rubrici faţa a II-a:
    1. Zona citibilă optic (MRZ)
    2. Alte menţiuni: precizări cu privire la valabilitatea teritorială a documentului de tolerat
    3. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România

    NOTE:
    Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză.
    Documentul conţine elemente de securizare.
    Dacă identitatea persoanei tolerate nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea „Identitate declarată“.
    Rubrica CNP se completează numai în cazurile prevăzute la art. 144^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Documentul cuprinde fotografia titularului.
    Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    AVIZ DE ANGAJARE
    Elemente generale:
    Forma şi dimensiunile documentului: hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală
    Textul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba română
    Se eliberează categoriilor prevăzute la cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Descrierea avizului de angajare:
    Rubrici:
    Faţa I:
    Ministerul Afacerilor Interne
    Inspectoratul General pentru Imigrări
    În baza Cererii înregistrate cu numărul ...................... din ..................... şi a documentaţiei depuse de ..............., cu sediul/domiciliul în ......................., nr. de înregistrare în registrul comerţului J/...../......./......, codul fiscal/codul numeric personal ..................,
    Inspectoratul General pentru Imigrări acordă
    AVIZUL DE ANGAJARE
    nr. ........... din ............,
    necesar obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere în calitate de lucrător ................................, cod funcţie COR .............., doamnei/domnului ............................................, născută/născut la ................. în ............................., paşaport nr. .......................... eliberat de autorităţile .......................... .
    Data înmânării:
    Inspector general:

    Faţa a II-a
    Pagină goală

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016