Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 iunie 2022  privind suplimentarea, pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 iunie 2022 privind suplimentarea, pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET", precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 546 din 3 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 680/2021 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se declară proiectul de investiţii „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“ ca proiect de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport.

    ART. 2
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“, cu suma totală de 1.527,68 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură cu încadrare în programul de investiţii publice, aprobat ca anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, la fişa cod obiectiv 1 „a. Achiziţii de imobile“, la capitolul 81 „Combustibili şi energie“ - titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“.

    ART. 3
    La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 31 octombrie 2017, după numărul curent 35 se introduc 31 de noi numere curente, numerele curente 36-66, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 4
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. 3, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza a 4 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Mehedinţi: Unitatea Administrativ Teritorială Gogoşu, Unitatea Administrativ-Teritorială Gruia, Unitatea Administrativ-Teritorială Vânjuleţ, Unitatea Administrativ-Teritorială Jiana, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 5
    (1) Sumele suplimentate potrivit art. 2 sunt aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit art. 4 alin. (1).
    (2) Sumele individuale prevăzute la art. 2 se virează de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, interes naţional şi de importanţă naţională, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Secretariatul General al Guvernului are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“ se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Corvin Nedelcu,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 723.
    ANEXA 1

    COMPLETAREA
    listei cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de importanţă naţională „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“

┌────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────┬───────┬───────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │Nr. crt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilită în│Preţul │
│ │din │ │Unitatea │ │ │ │ │Numele şi prenumele/ │ │ │Suprafaţa │vederea │pe mp, │
│Nr. │Hotărârea │Judeţul │administrativ-teritorială│Amplasamentul│Nr. │Tarlaua│Parcela│Denumirea deţinătorului │Tipul │Categoria de │de │exproprierii│conform│
│crt.│Guvernului│ │(UAT) │ │stâlp│ │ │terenului │proprietăţii│folosinţă │expropriat│(conform │Legii │
│ │nr. 775/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │Legii │nr. 255│
│ │2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/ │/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010) │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│1 │36 │Mehedinţi│Gogoşu │Intravilan │2nou │111 │1 │Administrativ-Teritorială│Privat │Fâneaţă │60 │180,00 │3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gogoşu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│2 │37 │Mehedinţi│Gogoşu │Intravilan │2a │111 │ │Proprietar incert │Privat │Curţi-construcţii│60 │300,00 │5 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│3 │38 │Mehedinţi│Gogoşu │Intravilan │2b │111 │ │Proprietar incert │Privat │Curţi-construcţii│108 │540,00 │5 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│4 │39 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │10 │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │18 │15,30 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│5 │40 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │11 │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │18 │15,30 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│6 │41 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │12 │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │18 │15,30 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│7 │42 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │13 │42 │468 │Administrativ-Teritoriala│Privat │Livadă │24 │20,40 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│8 │43 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │14 │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │24 │20,40 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│9 │44 │Mehedinţi│Gogoşu │Extravilan │22A │T 138/ │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │22 │17,60 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │2 G │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│10 │45 │Mehedinţi│Gogoşu │Extravilan │31 │55 │1 │Burileanu Florina Luiza, │Privat │Arabil │18 │14,40 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Moise Angela Raluca │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│11 │46 │Mehedinţi│Gogoşu │Extravilan │36 │7 87II │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │18 │14,40 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │G │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│12 │47 │Mehedinţi│Gogoşu │Extravilan │37 │58 │1 │S.C. CEE Investments │Privat │Arabil │18 │14,40 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │România - S.R.L. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│13 │48 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │38 │T129 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │18 │14,40 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│14 │49 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │39 │T128 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │18 │14,40 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │III │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│15 │50 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │40 │133 │1 │Administrativ-Teritorială│Privat │Păşune │18 │10,80 │0,6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Jiana │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│16 │51 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │41 │T 134 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │40 │32,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│17 │52 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │42 │T 134 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │20 │16,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│18 │53 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │43 │T 134 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │20 │16,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│19 │54 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │44 │T 92 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │20 │16,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│20 │55 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │45n │T 93 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │60 │48,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│21 │56 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │46A │T 93 │ │Proprietar incert │Privat │Arabil │60 │48,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│22 │57 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │47n │90 │1 │S.C. Caridanio - S.R.L. │Privat │Arabil │60 │48,00 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│23 │58 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │62 │T 54-57│26 │Straumann Land - S.R.L. │Privat │Arabil │6,1 │4,88 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│24 │59 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │62 │T 54-57│ │Proprietar incert │Privat │Arabil │11,37 │9,10 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│25 │60 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │63 │T 54-57│35 │Kamparo Investment West │Privat │Arabil │15,27 │12,22 │0,8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Park - S.R.L. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│26 │61 │Mehedinţi│Jiana │Extravilan │63 │T 54-57│ │Proprietar incert │Privat │Arabil │2,24 │1,79 │0,8 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│27 │62 │Mehedinţi│Vânjuleţ │Extravilan │65 │32 │91 │Proprietar incert │Privat │Păşune │18 │10,80 │0,6 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│28 │63 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │114A │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │17 │14,45 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│29 │64 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │115A │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │17 │14,45 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│30 │65 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │179A │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │17 │14,45 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │
│31 │66 │Mehedinţi│Gruia │Extravilan │180A │42 │468 │Administrativ-Teritorială│Privat │Livadă │17 │14,45 │0,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Gruia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┴─────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────┴───────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │860,98 │1.527,68 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016