Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 704 din 26 august 2014  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 704 din 26 august 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA

                      Contrasemnează:
                      ---------------
          p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                       Bogdan Olteanu

                 Ministrul finanţelor publice,
                     Ioana-Maria Petrescu

               p. Ministrul delegat pentru buget,
                        Daniela Pescaru,
                        secretar de stat

                 Ministrul muncii, familiei,
                   protecţiei sociale şi
                  persoanelor vârstnice,
                       Rovana Plumb

    Bucureşti, 26 august 2014.
    Nr. 704.

    ANEXĂ

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
    Regia Autonomă "Monetăria Statului"
    Bucureşti, sectorul 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 30
    Cod unic de înregistrare: RO 427304

               BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                        pe anul 2014


                                                                    - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
 │ │ INDICATORI │Nr. │Propuneri│
 │ │ │rd. │an curent│
 │ │ │ │ 2014 │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.3 + Rd.4) │ 1 │ 45261│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 44876│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 385│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ 7 │ 39863│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 39418│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 23746│
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 105│
 │ │ │ │asimilate │ │ │
 │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 12304│
 │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) │12 │ 9548│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 8306│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1242│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0│
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0│
 │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 255│
 │ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │
 │ │ │ │ │şi comitete │ │ │
 │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2501│
 │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
 │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 3263│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 445│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5398│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 937│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 4461│
 │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0│
 │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0│
 │ │ │ │precedenţi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0│
 │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
 │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
 │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
 │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ 4461│
 │ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 446│
 │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
 │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
 │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
 │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 2455│
 │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
 │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
 │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
 │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │33 │ 0│
 │ │ │ │după caz │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │b)│ dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │c)│ dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 2006│
 │ │ │ │Rd. 22-Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
 │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0│
 │ │ │ │din care: │ │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 14995│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0│
 │ ├──┼──┼─┬────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor│45 │ 0│
 │ │ │ │ │din anii anteriori │ │ │
 ├─────┼──┼──┼─┴────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 14995│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 297│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 293│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2715,59│
 │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
 │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2362,34│
 │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
 │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ │
 │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
 │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ 1515000│
 │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 880,74│
 │ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 0│
 │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
 │ │10│ │Creanţe restante │56 │ 0│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016