Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 704 din 25 mai 2022  privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 704 din 25 mai 2022 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 535 din 31 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi al art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, declararea ca bun de interes public naţional şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Imobilul transmis în domeniul public al statului ce se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 2
    Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 3177, înregistrat la nr. MF 107049 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1).

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi municipiul Buzău, judeţul Buzău, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 25 mai 2022.
    Nr. 704.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor
    din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌───┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │ │ │
│ │ │ │ │ │inventar │ │ │
│ │ │ │ │ │a imobilului │ │ │
│ │ │ │ │ │care se │Actul │ │
│ │ │ │ │ │înregistrează│normativ │ │
│ │ │ │ │ │în inventarul│în baza │ │
│ │ │ │ │Elementele-cadru│centralizat │căruia bunul│Persoana │
│Nr.│Codul │Denumirea│ │de descriere │al bunurilor │imobil a │juridică │
│MF │de │bunului │Adresa │tehnică/ │din domeniul │fost │la care se │
│ │clasificare│ │ │Cartea funciară/│public al │transmis │transmite │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │statului │în domeniul │imobilul/CUI │
│ │ │ │ │ │aflate în │public │ │
│ │ │ │ │ │administrarea│al statului │ │
│ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │Apărării │ │ │
│ │ │ │ │ │Naţionale │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Judeţul │ │ │ │Statul român,│
│ │ │ │Buzău, │ │ │Hotărârea │în │
│ │ │ │municipiul│Teren** │ │Consiliului │administrarea│
│* │8.19.01 │Imobil │Buzău, │Nr. C.F. 61697 │57.731.883 │Local al │Ministerului │
│ │ │ │str. │Nr. cadastral │ │Municipiului│Apărării │
│ │ │ │General │61697 │ │Buzău nr. │Naţionale │
│ │ │ │Grigore │ │ │197/2021 │CUI 4183229 │
│ │ │ │Baştan │ │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘


      * Nr. MF se acordă de Ministerul Finanţelor odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se modifică valoarea de inventar, ca urmare a comasării acestuia cu un imobil
    situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

┌────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Valoarea de │Persoana │
│ │ │Codul │Denumirea│ │de descriere │inventar │juridică │
│Nr. │Nr. │de │bunului │Adresa │tehnică/ │a bunului │ce deţine │
│crt.│MF │clasificare│imobil │ │Cartea funciară/│imobil │imobilul │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastrale │(lei) │în │
│ │ │ │ │ │ │ │administrare │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Buzău, │ │ │în │
│ │ │ │ │municipiul│Teren* │ │administrarea│
│1. │ │8.19.01 │Imobil │Buzău, │CF nr. 61697 │57.731.883 │Ministerului │
│ │ │ │ │str. │Nr. cadastral │ │Apărării │
│ │ │ │ │General │61697 │ │Naţionale │
│ │ │ │ │Grigore │ │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │Baştan │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău, │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │municipiul│Construcţii şi │ │în │
│ │ │ │Imobil │Buzău, │teren* │ │administrarea│
│2. │107049│8.19.01 │3177 │str. │CF nr. 61696 │5.953.965** │Ministerului │
│ │ │ │ │General │Nr. cadastral │ │Apărării │
│ │ │ │ │Grigore │61696 │ │Naţionale │
│ │ │ │ │Baştan nr.│ │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │Construcţii şi │ │ │
│ │ │ │ │Buzău, │teren* │ │Statul român,│
│ │ │ │ │municipiul│CF nr. 61697 │ │în │
│ │ │ │Imobil │Buzău, │Nr. cadastral │ │administrarea│
│3. │107049│8.19.01 │3177 │str. │61697 │63.685.848***│Ministerului │
│ │ │ │ │General │CF nr. 61696 │ │Apărării │
│ │ │ │ │Grigore │Nr. cadastral │ │Naţionale │
│ │ │ │ │Baştan nr.│61696 │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │2 │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


       * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
     ** Valoarea de inventar a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    *** Valoarea de inventar modificată a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a revenit în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016