Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 700 din 19 august 2014  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 19 august 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 26 august 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (3) lit. d^1) şi al art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)", prevăzuţi în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.
    ART. 3
    Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) -Pancevo (Serbia)", prevăzut în anexa nr. 2, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    ART. 4
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)", expropriator fiind statul român, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia, Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani şi municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 3.
    (3) Lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică, este prevăzută în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Sumele individuale estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, situate pe raza comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia, Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani şi municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, sunt în cuantum total de 9.121 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    ART. 6
    Suma totală prevăzută la art. 5 se virează de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 4 alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 7
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    ART. 8
    Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii "Linie electrică aeriană 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)" şi lista imobilelor proprietate privată ce urmează a fi expropriate se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
             Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi
                            administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Gyorgy Attila,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 19 august 2014.
    Nr. 700.


    ANEXA 1

                         INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                  ai obiectivului de investiţii "LEA 400 kV de
               interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)"

 Titular: Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului
 Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
              "Transelectrica" - S.A.
 Amplasament: Teritoriile administrative ale municipiului Reşiţa şi ale
              comunelor Berlişte, Ciudanoviţa, Dognecea, Ezeriş, Goruia,
              Grădinari, Lupac, Ticvaniu Mare, Vărădia şi Vrani din
              judeţul Caraş-Severin

 Indicatori tehnico-economici

 - Valoarea totală a investiţiei, inclusiv
 TVA (1 euro = 4,4349/26.05.2014), mii lei 157.587,00
 din care:
 - construcţii-montaj mii lei 124.492,00
 - Eşalonarea investiţiei (INV/C+M),
 inclusiv TVA:
 Anul 1 31.517 mii lei/16.184 mii lei
 Anul 2 55.155 mii lei/46.062 mii lei
 Anul 3 70.915 mii lei/62.246 mii lei
 Capacităţi:
 - lungime LEA: 63 km
 - tensiune LEA: 400 kV
 - tip LEA: dublu circuit
 - număr stâlpi LEA: 206 buc.
 - Durata de realizare a investiţiei (luni): 26 de luni


    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale C.N.T.E.E. "Transelectrica" - S.A., de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.


    ANEXA 2

                                 AMPLASAMENTUL
         obiectului de investiţii "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa
    (România) - Pancevo (Serbia)" şi suprafeţele de teren aferente acestuia

 Parcela (3) stâlp nr. 3 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3a│ 432413.968│ 258536.534│ 7.98│
 │ 3b│ 432421.560│ 258538.994│ 7.98│
 │ 3c│ 432424.020│ 258531.402│ 7.98│
 │ 3d│ 432416.428│ 258528.942│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(3) = 63.69 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (4) stâlp nr. 4 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4a│ 432492.582│ 258293.954│ 7.98│
 │ 4b│ 432500.174│ 258296.414│ 7.98│
 │ 4c│ 432502.634│ 258288.822│ 7.98│
 │ 4d│ 432495.042│ 258286.362│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(4) = 63.69 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (5) stâlp nr. 5 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5a│ 432545.588│ 258127.960│ 9.48│
 │ 5b│ 432554.606│ 258130.882│ 9.48│
 │ 5c│ 432557.528│ 258121.864│ 9.48│
 │ 5d│ 432548.510│ 258118.942│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(5) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (8) stâlp nr. 8 tip ICn+3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8a│ 432865.564│ 257133.180│ 13.40│
 │ 8b│ 432878.038│ 257138.075│ 11.30│
 │ 8c│ 432882.166│ 257127.556│ 13.40│
 │ 8d│ 432869.692│ 257122.661│ 11.30│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(8) = 151.42 mp P = 49.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (9) stâlp nr. 9 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9a│ 432973.320│ 256911.608│ 9.48│
 │ 9b│ 432981.871│ 256915.701│ 9.48│
 │ 9c│ 432985.964│ 256907.150│ 9.48│
 │ 9d│ 432977.413│ 256903.057│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(9) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (10) stâlp nr. 10 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 10a│ 433125.977│ 256591.615│ 10.40│
 │ 10b│ 433135.357│ 256596.105│ 10.40│
 │ 10c│ 433139.847│ 256586.725│ 10.40│
 │ 10d│ 433130.467│ 256582.235│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(10) = 108.14 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (11) stâlp nr. 11 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 11a│ 433220.961│ 256393.176│ 10.40│
 │ 11b│ 433230.341│ 256397.666│ 10.40│
 │ 11c│ 433234.831│ 256388.286│ 10.40│
 │ 11d│ 433225.451│ 256383.796│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(11) = 108.14 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (12) stâlp nr. 12 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 12a│ 433315.944│ 256194.737│ 10.40│
 │ 12b│ 433325.324│ 256199.227│ 10.40│
 │ 12c│ 433329.814│ 256189.847│ 10.40│
 │ 12d│ 433320.434│ 256185.357│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(12) = 108.14 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (13) stâlp nr. 13 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 13a│ 433439.590│ 255957.250│ 14.60│
 │ 13b│ 433424.992│ 255957.514│ 12.20│
 │ 13c│ 433425.212│ 255969.712│ 14.60│
 │ 13d│ 433439.810│ 256969.448│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(13) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (14) stâlp nr. 14 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 14a│ 433274.482│ 255650.962│ 10.23│
 │ 14b│ 433265.420│ 255655.708│ 10.23│
 │ 14c│ 433270.166│ 255664.770│ 10.23│
 │ 14d│ 433279.228│ 255660.024│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(14) = 104,64 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (16) stâlp nr. 16 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 16a│ 433095.486│ 255092.813│ 9.48│
 │ 16b│ 433086.214│ 255094.787│ 9.48│
 │ 16c│ 433088.188│ 255104.059│ 9.48│
 │ 16d│ 433097.460│ 255102.085│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(9) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (17) stâlp nr. 17 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 17a│ 433008.188│ 254731.169│ 10.73│
 │ 17b│ 433018.682│ 254728.935│ 10.73│
 │ 17c│ 433016.449│ 254718.440│ 10.73│
 │ 17d│ 433005.954│ 254720.674│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(17) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (18) stâlp nr. 18 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 18a│ 432949.003│ 254401.538│ 10.73│
 │ 18b│ 432938.508│ 254403.771│ 10.73│
 │ 18c│ 432940.741│ 254414.266│ 10.73│
 │ 18d│ 432951.236│ 254412.033│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(18) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (19) stâlp nr. 19 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 19a│ 432882.599│ 254089.526│ 10.73│
 │ 19b│ 432872.104│ 254091.759│ 10.73│
 │ 19c│ 432874.337│ 254102.254│ 10.73│
 │ 19d│ 432884.832│ 254100.021│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(19) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (20) stâlp nr. 20 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 20a│ 432799.972│ 253702.497│ 10.23│
 │ 20b│ 432789.966│ 253704.627│ 10.23│
 │ 20c│ 432792.096│ 253714.633│ 10.23│
 │ 20d│ 432802.102│ 253712.503│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(20) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (21) stâlp nr. 21 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 21a│ 432711.760│ 253338.363│ 10.73│
 │ 21b│ 432722.255│ 253336.130│ 10.73│
 │ 21c│ 432720.022│ 253325.635│ 10.73│
 │ 21d│ 432709.527│ 253327.868│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(21) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (23) stâlp nr. 23 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 23a│ 432648.412│ 252989.171│ 10.73│
 │ 23b│ 432637.917│ 252991.404│ 10.73│
 │ 23c│ 432640.151│ 253001.899│ 10.73│
 │ 23d│ 432650.646│ 252999.666│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(23) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (26) stâlp nr. 26 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 26a│ 432280.410│ 252552.063│ 10.73│
 │ 26b│ 432286.995│ 252543.592│ 10.73│
 │ 26c│ 432278.524│ 252537.007│ 10.73│
 │ 26d│ 432271.939│ 252545.478│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(26) = 115,12 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (27) stâlp nr. 27 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 27a│ 432069.261│ 252375.149│ 14.60│
 │ 27b│ 432064.870│ 252389.074│ 12.20│
 │ 27c│ 432076.505│ 252392.743│ 14.60│
 │ 27d│ 432080.896│ 252378.818│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(27) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (28) stâlp nr. 28 tip ICn 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 28a│ 431723.869│ 252394.519│ 12.20│
 │ 28b│ 431722.561│ 252406.649│ 10.40│
 │ 28c│ 431732.901│ 252407.763│ 12.20│
 │ 28d│ 431734.209│ 252395.633│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(28) = 126.88 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (29) stâlp nr. 29 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 29a│ 431398.025│ 252316.933│ 10.23│
 │ 29b│ 431400.701│ 252307.059│ 10.23│
 │ 29c│ 431390.827│ 252304.383│ 10.23│
 │ 29d│ 431388.151│ 252314.257│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(29) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (31) stâlp nr. 31 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 31a│ 430860.755│ 252160.507│ 10.73│
 │ 31b│ 430857.949│ 252170.864│ 10.73│
 │ 31c│ 430868.306│ 252173.670│ 10.73│
 │ 31d│ 430871.112│ 252163.313│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(31) = 115,14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (33) stâlp nr. 33 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 33a│ 430493.259│ 252042.646│ 9.48│
 │ 33b│ 430496.761│ 252033.836│ 9.48│
 │ 33c│ 430487.951│ 252030.334│ 9.48│
 │ 33d│ 430484.449│ 252039.144│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(33) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (38) stâlp nr. 38 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 38a│ 429050.788│ 251459.851│ 7.98│
 │ 38b│ 429047.840│ 251467.267│ 7.98│
 │ 38c│ 429055.256│ 251470.215│ 7.98│
 │ 38d│ 429058.204│ 251462.799│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(38) = 63.69 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (40) stâlp nr. 40 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 40a│ 438461.789│ 251224.237│ 10.73│
 │ 40b│ 438457.826│ 251234.208│ 10.73│
 │ 40c│ 438467.797│ 251238.171│ 10.73│
 │ 40d│ 438471.760│ 251228.200│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(40) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (41) stâlp nr. 41 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 41a│ 428091.410│ 251090.635│ 14.60│
 │ 41b│ 428096.803│ 251077.068│ 12.20│
 │ 41c│ 428085.466│ 251072.561│ 14.60│
 │ 41d│ 428080.073│ 251086.128│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(41) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (42) stâlp nr. 42 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 42a│ 427732.451│ 250934.584│ 10.23│
 │ 42b│ 427728.672│ 250944.091│ 10.23│
 │ 42c│ 427738.179│ 250947.870│ 10.23│
 │ 42d│ 427741.958│ 250938.363│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(42) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (43) stâlp nr. 43 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 43a│ 427444.237│ 250819.747│ 10.73│
 │ 43b│ 427440.274│ 250829.718│ 10.73│
 │ 43c│ 427450.245│ 250833.681│ 10.73│
 │ 43d│ 427454.208│ 250823.710│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(43) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (44) stâlp nr. 44 tip ICn+3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 44a│ 427084.330│ 250673.811│ 13.40│
 │ 44b│ 427076.041│ 250684.340│ 11.30│
 │ 44c│ 427084.920│ 250691.329│ 13.40│
 │ 44d│ 427093.209│ 250680.800│ 11.30│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(44) = 151.42 mp P = 49.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (45) stâlp nr. 45 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 45a│ 426907.910│ 250425.664│ 7.98│
 │ 45b│ 426901.394│ 250430.270│ 7.98│
 │ 45c│ 426906.000│ 250436.786│ 7.98│
 │ 45d│ 426912.516│ 250432.180│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(45) = 63.67 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (46) stâlp nr. 46 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 46a│ 426747.662│ 250214.089│ 9.48│
 │ 46b│ 426755.404│ 250208.617│ 9.48│
 │ 46c│ 426749.930│ 250200.873│ 9.48│
 │ 46d│ 426742.188│ 250206.345│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(46) = 89.91 mp P = 37.93 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (47) stâlp nr. 47 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 47a│ 426620.781│ 250017.087│ 10.73│
 │ 47b│ 426612.019│ 250023.281│ 10.73│
 │ 47c│ 426618.213│ 250032.043│ 10.73│
 │ 47d│ 426626.975│ 250025.849│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(47) = 115,14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (48) stâlp nr. 48 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 48a│ 426389.883│ 249689.167│ 14.60│
 │ 48b│ 426379.647│ 249699.578│ 12.20│
 │ 48c│ 426388.347│ 249708.131│ 14.60│
 │ 48d│ 426398.583│ 249697.720│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(48) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (49) stâlp nr. 49 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 49a│ 426157.487│ 249547.013│ 10.40│
 │ 49b│ 426163.346│ 249538.420│ 10.40│
 │ 49c│ 426154.753│ 249532.561│ 10.40│
 │ 49d│ 426148.894│ 249541.154│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(49) = 108.17 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (50) stâlp nr. 50 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 50a│ 425915.931│ 249369.526│ 10.73│
 │ 50b│ 425909.886│ 249378.391│ 10.73│
 │ 50c│ 425918.751│ 249384.436│ 10.73│
 │ 50d│ 425924.796│ 249375.571│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(50) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (51) stâlp nr. 51 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 51a│ 425723.421│ 249238.268│ 10.73│
 │ 51b│ 425717.376│ 249247.133│ 10.73│
 │ 51c│ 425726.241│ 249253.178│ 10.73│
 │ 51d│ 425732.286│ 249244.313│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(51) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (52) stâlp nr. 52 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 52a│ 425401.193│ 249018.565│ 10.73│
 │ 52b│ 425395.148│ 249027.430│ 10.73│
 │ 52c│ 425404.013│ 249033.475│ 10.73│
 │ 52d│ 425410.058│ 249024.610│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(52) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (55) stâlp nr. 55 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 55a│ 424583.132│ 248456.686│ 14.60│
 │ 55b│ 424571.761│ 248465.843│ 12.20│
 │ 55c│ 424579.414│ 248475.345│ 14.60│
 │ 55d│ 424590.785│ 248466.187│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(55) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (56) stâlp nr. 56 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 56a│ 424503.024│ 248257.804│ 10.73│
 │ 56b│ 424493.074│ 248261.820│ 10.73│
 │ 56c│ 424497.090│ 248271.770│ 10.73│
 │ 56d│ 424507.040│ 248267.754│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(56) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (57) stâlp nr. 57 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 57a│ 424404.216│ 248012.992│ 10.73│
 │ 57b│ 424394.266│ 248017.008│ 10.73│
 │ 57c│ 424398.282│ 248026.958│ 10.73│
 │ 57d│ 424408.232│ 248022.942│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(57) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (58) stâlp nr. 58 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 58a│ 424317.385│ 247797.853│ 10.73│
 │ 58b│ 424307.435│ 247801.869│ 10.73│
 │ 58c│ 424311.451│ 247811.819│ 10.73│
 │ 58d│ 424321.401│ 247807.803│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(58) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

Parcela (62) stâlp nr. 62 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 62a│ 423502.791│ 247286.641│ 10.23│
 │ 62b│ 423504.292│ 247276.522│ 10.23│
 │ 62c│ 423494.173│ 247275.021│ 10.23│
 │ 62d│ 423492.672│ 247285.140│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(62) = 104,65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (63) stâlp nr. 63 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 63a│ 423369.927│ 247266.544│ 9.48│
 │ 63b│ 423371.318│ 247257.167│ 9.48│
 │ 63c│ 423361.941│ 247255.776│ 9.48│
 │ 63d│ 423360.550│ 247265.153│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(63) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (64) stâlp nr. 64 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 64a│ 423103.378│ 247227.617│ 10.73│
 │ 64b│ 423104.953│ 247217.004│ 10.73│
 │ 64c│ 423094.340│ 247215.429│ 10.73│
 │ 64d│ 423092.765│ 247226.042│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(64) = 115,12 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (65) stâlp nr. 65 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 65a│ 422846.480│ 247189.239│ 10.23│
 │ 65b│ 422847.981│ 247179.120│ 10.23│
 │ 65c│ 422837.862│ 247177.619│ 10.23│
 │ 65d│ 422836.361│ 247187.738│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(65) = 104,65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (67) stâlp nr. 67 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 67a│ 422159.219│ 247087.497│ 10.73│
 │ 67b│ 422160.794│ 247076.884│ 10.73│
 │ 67c│ 422150.181│ 247075.309│ 10.73│
 │ 67d│ 422148.606│ 247085.922│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(67) = 115,12 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (68) stâlp nr. 68 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 68a│ 421817.462│ 247036.776│ 10.73│
 │ 68b│ 421819.037│ 247026.163│ 10.73│
 │ 68c│ 421808.424│ 247024.588│ 10.73│
 │ 68d│ 421806.849│ 247035.201│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(68) = 115,12 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (69) stâlp nr. 69 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 69a│ 421477.723│ 246972.014│ 14.60│
 │ 69b│ 421471.245│ 246985.099│ 12.20│
 │ 69c│ 421482.179│ 246990.512│ 14.60│
 │ 69d│ 421488.657│ 246977.427│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(69) = 178.14 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (70) stâlp nr. 70 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 70a│ 421275.673│ 246776.272│ 8.73│
 │ 70b│ 421269.583│ 246782.526│ 8.73│
 │ 70c│ 421275.837│ 246788.616│ 8.73│
 │ 70d│ 421281.927│ 246782.362│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(70) = 76,20 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (75) stâlp nr. 75 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 75a│ 420150.503│ 245990.493│ 7.98│
 │ 75b│ 420147.904│ 245998.038│ 7.98│
 │ 75c│ 420155.449│ 245000.637│ 7.98│
 │ 75d│ 420158.048│ 245993.092│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(75) = 63.68 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (76) stâlp nr. 76 tip ICn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 76a│ 419991.589│ 245933.544│ 11.00│
 │ 76b│ 419986.694│ 245943.394│ 9.50│
 │ 76c│ 419995.201│ 245947.622│ 11.00│
 │ 76d│ 420000.096│ 245937.772│ 9.50│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(76) = 104.49 mp P = 41.00 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (77) stâlp nr. 77 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 77a│ 419630.707│ 245691.215│ 10.23│
 │ 77b│ 419625.009│ 245699.711│ 10.23│
 │ 77c│ 419633.505│ 245705.409│ 10.23│
 │ 77d│ 419639.203│ 245696.913│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(77) = 104,65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (78) stâlp nr. 78 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 78a│ 419366.519│ 245512.134│ 14.60│
 │ 78b│ 419359.527│ 245524.950│ 12.20│
 │ 78c│ 419370.237│ 245530.793│ 14.60│
 │ 78d│ 419377.229│ 245517.976│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(78) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (79) stâlp nr. 79 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 79a│ 419150.406│ 245422.454│ 8.73│
 │ 79b│ 419146.941│ 245430.467│ 8.73│
 │ 79c│ 419154.954│ 245433.932│ 8.73│
 │ 79d│ 419158.419│ 245425.919│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(79) = 76,21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (80) stâlp nr. 80 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 80a│ 418775.154│ 245270.110│ 9.48│
 │ 80b│ 418778.916│ 245261.409│ 9.48│
 │ 80c│ 418770.215│ 245257.647│ 9.48│
 │ 80d│ 418766.453│ 245266.348│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(80) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (81) stâlp nr. 81 tip ICn+3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 81a│ 418601.501│ 245181.555│ 13.40│
 │ 81b│ 418594.025│ 245192.676│ 11.30│
 │ 81c│ 418603.403│ 245198.981│ 13.40│
 │ 81d│ 418610.879│ 245187.860│ 11.30│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(81) = 151.43 mp P = 49.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (82) stâlp nr. 82 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 82a│ 418402.460│ 244986.995│ 10.23│
 │ 82b│ 418395.298│ 244994.299│ 10.23│
 │ 82c│ 418402.602│ 245001.462│ 10.23│
 │ 82d│ 418409.764│ 245994.157│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(82) = 104,65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (83) stâlp nr. 83 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 83a│ 418222.317│ 244824.796│ 10.40│
 │ 83b│ 418229.598│ 244817.371│ 10.40│
 │ 83c│ 418222.173│ 244810.089│ 10.40│
 │ 83d│ 418214.891│ 244817.515│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(83) = 108.16 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (84) stâlp nr. 84 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 84a│ 418077.588│ 244668.431│ 10.23│
 │ 84b│ 418070.425│ 244675.735│ 10.23│
 │ 84c│ 418077.729│ 244682.898│ 10.23│
 │ 84d│ 418084.892│ 244675.594│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(84) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (85) stâlp nr. 85 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 85a│ 417861.733│ 244470.044│ 8.73│
 │ 85b│ 417867.845│ 244463.811│ 8.73│
 │ 85c│ 417861.612│ 244457.699│ 8.73│
 │ 85d│ 417855.500│ 244463.932│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(85) = 76,21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (86) stâlp nr. 86 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 86a│ 417644.313│ 244256.321│ 7.98│
 │ 86b│ 417649.900│ 244250.624│ 7.98│
 │ 86c│ 417644.203│ 244245.037│ 7.98│
 │ 86d│ 417638.616│ 244250.734│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(86) = 63.67 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (87) stâlp nr. 87 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 87a│ 417443.557│ 244047.236│ 9.48│
 │ 87b│ 417436.920│ 244054.005│ 9.48│
 │ 87c│ 417443.689│ 244060.642│ 9.48│
 │ 87d│ 417450.326│ 244053.873│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(87) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (88) stâlp nr. 88 tip ICn-3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 88a│ 417277.641│ 243882.616│ 11.00│
 │ 88b│ 417268.909│ 243889.307│ 9.50│
 │ 88c│ 417274.687│ 243896.848│ 11.00│
 │ 88d│ 417283.419│ 243890.157│ 9.50│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(88) = 104.51 mp P = 41.00 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (89) stâlp nr. 89 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 89a│ 417152.933│ 243659.746│ 10.73│
 │ 89b│ 417143.582│ 243665.007│ 10.73│
 │ 89c│ 417148.843│ 243674.359│ 10.73│
 │ 89d│ 417158.194│ 243669.098│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(89) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (90) stâlp nr. 90 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 90a│ 416955.304│ 243328.302│ 8.73│
 │ 90b│ 416962.913│ 243324.021│ 8.73│
 │ 90c│ 416958.632│ 243316.412│ 8.73│
 │ 90d│ 416951.023│ 243320.693│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(90) = 76.22 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (91) stâlp nr. 91 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 91a│ 416855.808│ 243132.877│ 9.48│
 │ 91b│ 416847.546│ 243137.525│ 9.48│
 │ 91c│ 416852.194│ 243145.787│ 9.48│
 │ 91d│ 416860.456│ 243141.139│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(91) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (92) stâlp nr. 92 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 92a│ 416650.856│ 242768.572│ 9.48│
 │ 92b│ 416642.594│ 242773.525│ 9.48│
 │ 92c│ 416647.242│ 242781.482│ 9.48│
 │ 92d│ 416655.504│ 242776.834│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(92) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (93) stâlp nr. 93 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 93a│ 416509.787│ 242517.056│ 10.23│
 │ 93b│ 416500.871│ 242522.072│ 10.23│
 │ 93c│ 416505.887│ 242530.988│ 10.23│
 │ 93d│ 416514.803│ 242525.972│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(93) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (94) stâlp nr. 94 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 94a│ 416388.536│ 242302.296│ 9.48│
 │ 94b│ 416380.274│ 242306.944│ 9.48│
 │ 94c│ 416384.922│ 242315.206│ 9.48│
 │ 94d│ 416393.184│ 242310.558│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(94) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (95) stâlp nr. 95 tip ICn-3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 95a│ 416263.225│ 242082.076│ 11.00│
 │ 95b│ 416256.115│ 242090.469│ 9.50│
 │ 95c│ 416263.363│ 242096.610│ 11.00│
 │ 95d│ 416270.473│ 242088.217│ 9.50│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(95) = 104.49 mp P = 41.00 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (96) stâlp nr. 96 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 96a│ 415977.999│ 241980.331│ 10.73│
 │ 96b│ 415974.346│ 241990.420│ 10.73│
 │ 96c│ 415984.435│ 241994.073│ 10.73│
 │ 96d│ 415988.088│ 241983.984│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(96) = 115,13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (98) stâlp nr. 98 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 98a│ 415539.990│ 241821.992│ 10.23│
 │ 98b│ 415536.507│ 241831.611│ 10.23│
 │ 98c│ 415546.126│ 241835.094│ 10.23│
 │ 98d│ 415549.609│ 241825.475│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(98) = 104,66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (99) stâlp nr. 99 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 99a│ 415107.698│ 241665.856│ 9.48│
 │ 99b│ 415104.470│ 241674.770│ 9.48│
 │ 99c│ 415113.384│ 241677.998│ 9.48│
 │ 99d│ 415116.612│ 241669.084│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(99) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (100) stâlp nr. 100 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │100a│ 414860.230│ 241585.931│ 8.73│
 │100b│ 414863.202│ 241577.723│ 8.73│
 │100c│ 414854.994│ 241574.751│ 8.73│
 │100d│ 414852.022│ 241582.959│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(100) = 76,20 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (101) stâlp nr. 101 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │101a│ 414641.556│ 241497.464│ 8.73│
 │101b│ 414638.584│ 241505.672│ 8.73│
 │101c│ 414646.792│ 241508.644│ 8.73│
 │101d│ 414649.764│ 241500.436│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(101) = 76,20 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (102) stâlp nr. 102 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │102a│ 414383.220│ 241402.118│ 14.60│
 │102b│ 414380.850│ 241416.525│ 12.20│
 │102c│ 414392.888│ 241418.506│ 14.60│
 │102d│ 414395.258│ 241404.099│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(102) = 178.13 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (103) stâlp nr. 103 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │103a│ 414033.293│ 241413.111│ 9.48│
 │103b│ 414033.495│ 241422.589│ 9.48│
 │103c│ 414042.973│ 241422.387│ 9.48│
 │103d│ 414042.771│ 241412.909│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(103) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (104) stâlp nr. 104 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │104a│ 413718.099│ 241419.544│ 10.23│
 │104b│ 413718.316│ 241429.772│ 10.23│
 │104c│ 413728.544│ 241429.554│ 10.23│
 │104d│ 413728.326│ 241419.326│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(104) = 104,65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (105) stâlp nr. 105 tip Sn+9 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │105a│ 413337.164│ 241426.646│ 12.00│
 │105b│ 413337.419│ 241438.643│ 12.00│
 │105c│ 413349.416│ 241438.388│ 12.00│
 │105d│ 413349.161│ 241426.391│ 12.00│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(105) = 143,99 mp P = 48.00 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (106) stâlp nr. 106 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │106a│ 413044.739│ 241429.725│ 14.60│
 │106b│ 413039.158│ 241443.216│ 12.20│
 │106c│ 413050.431│ 241447.879│ 14.60│
 │106d│ 413056.012│ 241434.388│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(106) = 178.11 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (107) stâlp nr. 107 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │107a│ 412849.378│ 241239.193│ 9.48│
 │107b│ 412856.217│ 241232.628│ 9.48│
 │107c│ 412849.652│ 241225.789│ 9.48│
 │107d│ 412842.813│ 241232.354│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(107) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (108) stâlp nr. 108 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │108a│ 412622.914│ 241003.305│ 9.48│
 │108b│ 412629.753│ 240996.740│ 9.48│
 │108c│ 412623.188│ 240989.901│ 9.48│
 │108d│ 412616.349│ 240996.466│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(108) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (109) stâlp nr. 109 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │109a│ 412327.205│ 240694.751│ 8.73│
 │109b│ 412333.503│ 240688.705│ 8.73│
 │109c│ 412327.457│ 240682.407│ 8.73│
 │109d│ 412321.159│ 241232.453│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(109) = 76.22 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (110) stâlp nr. 110 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │110a│ 412112.766│ 240458.783│ 8.73│
 │110b│ 412106.468│ 240464.829│ 8.73│
 │110c│ 412112.514│ 240471.127│ 8.73│
 │110d│ 412118.812│ 240465.081│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(110) = 76.22 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (111) stâlp nr. 111 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │111a│ 411841.999│ 240175.668│ 10.23│
 │111b│ 411834.620│ 240182.753│ 10.23│
 │111c│ 411841.705│ 240190.132│ 10.23│
 │111d│ 411849.084│ 240183.047│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(111) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (112) stâlp nr. 112 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │112a│ 411621.776│ 239945.919│ 10.73│
 │112b│ 411614.035│ 239953.350│ 10.73│
 │112c│ 411621.466│ 239961.091│ 10.73│
 │112d│ 411629.207│ 239953.660│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(112) = 115.14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (113) stâlp nr. 113 tip Sn-6 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │113a│ 411412.585│ 239730.010│ 7.98│
 │113b│ 411406.828│ 239735.537│ 7.98│
 │113c│ 411412.355│ 239741.294│ 7.98│
 │113d│ 411418.112│ 239735.767│ 7.98│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(113) = 63.69 mp P = 31.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (115) stâlp nr. 115 tip ICn 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │115a│ 411028.089│ 239326.354│ 12.20│
 │115b│ 411019.159│ 239334.667│ 10.40│
 │115c│ 411026.245│ 239342.279│ 12.20│
 │115d│ 411035.175│ 239333.967│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(115) = 126.88 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (116) stâlp nr. 116 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │116a│ 410813.442│ 239104.584│ 9.48│
 │116b│ 410819.794│ 239111.622│ 9.48│
 │116c│ 410826.832│ 239105.270│ 9.48│
 │116d│ 410820.480│ 239098.233│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(116) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (117) stâlp nr. 117 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │117a│ 410668.052│ 238943.492│ 9.48│
 │117b│ 410674.404│ 238950.529│ 9.48│
 │117c│ 410681.442│ 238944.178│ 9.48│
 │117d│ 410675.090│ 238937.140│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(117) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (118) stâlp nr. 118 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │118a│ 410543.890│ 238806.852│ 10.73│
 │118b│ 410551.079│ 238814.818│ 10.73│
 │118c│ 410559.044│ 238807.629│ 10.73│
 │118d│ 410551.855│ 238799.663│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(118) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (119) stâlp nr. 119 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │119a│ 410343.102│ 238583.447│ 9.48│
 │119b│ 410349.454│ 238590.484│ 9.48│
 │119c│ 410356.492│ 238584.133│ 9.48│
 │119d│ 410350.140│ 238577.095│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(119) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (120) stâlp nr. 120 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │120a│ 410036.241│ 238243.444│ 9.48│
 │120b│ 410042.593│ 238250.482│ 9.48│
 │120c│ 410049.630│ 238244.130│ 9.48│
 │120d│ 410043.279│ 238237.093│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(120) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘


 Parcela (121) stâlp nr. 121 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │121a│ 409923.377│ 238103.681│ 10.23│
 │121b│ 409915.783│ 238110.535│ 10.23│
 │121c│ 409922.637│ 238118.130│ 10.23│
 │121d│ 409930.231│ 238111.276│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(121) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (122) stâlp nr. 122 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │122a│ 409769.904│ 237948.342│ 9.48│
 │122b│ 409776.941│ 237941.991│ 9.48│
 │122c│ 409770.590│ 237934.953│ 9.48│
 │122d│ 409763.552│ 237941.305│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(122) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (123) stâlp nr. 123 tip ICn+3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │123a│ 409542.982│ 237678.385│ 13.40│
 │123b│ 409531.474│ 237685.251│ 11.30│
 │123c│ 409537.264│ 237694.955│ 13.40│
 │123d│ 409548.772│ 237688.089│ 11.30│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(123) = 151.43 mp P = 49.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (124) stâlp nr. 124 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │124a│ 409424.861│ 237376.628│ 9.48│
 │124b│ 409428.036│ 237385.560│ 9.48│
 │124c│ 409436.969│ 237382.385│ 9.48│
 │124d│ 409433.793│ 237373.452│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(124) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (125) stâlp nr. 125 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │125a│ 409322.687│ 237089.251│ 9.48│
 │125b│ 409325.863│ 237098.183│ 9.48│
 │125c│ 409334.795│ 237095.008│ 9.48│
 │125d│ 409331.619│ 237086.075│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(125) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (126) stâlp nr. 126 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │126a│ 409215.824│ 236788.683│ 9.48│
 │126b│ 409218.999│ 236797.615│ 9.48│
 │126c│ 409227.932│ 236794.439│ 9.48│
 │126d│ 409224.756│ 236785.507│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(126) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (127) stâlp nr. 127 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │127a│ 409112.478│ 236498.008│ 9.48│
 │127b│ 409115.653│ 236506.940│ 9.48│
 │127c│ 409124.586│ 236503.765│ 9.48│
 │127d│ 409121.410│ 236494.832│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(127) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (128) stâlp nr. 128 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │128a│ 409006.810│ 236201.923│ 10.23│
 │128b│ 409010.237│ 236211.562│ 10.23│
 │128c│ 409019.876│ 236208.135│ 10.23│
 │128d│ 409016.449│ 236198.496│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(128) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (129) stâlp nr. 129 tip ICn-3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │129a│ 408948.659│ 236009.274│ 11.00│
 │129b│ 408939.054│ 236014.636│ 9.50│
 │129c│ 408943.685│ 236022.930│ 11.00│
 │129d│ 408953.290│ 236017.568│ 9.50│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(129) = 104.50 mp P = 41.00 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (130) stâlp nr. 130 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │130a│ 408750.898│ 235781.572│ 10.73│
 │130b│ 408759.263│ 235774.853│ 10.73│
 │130c│ 408752.544│ 235766.487│ 10.73│
 │130d│ 408744.178│ 235773.207│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(130) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (131) stâlp nr. 131 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │131a│ 408511.043│ 235482.978│ 10.73│
 │131b│ 408519.408│ 235476.258│ 10.73│
 │131c│ 408512.689│ 235467.893│ 10.73│
 │131d│ 408504.323│ 235474.613│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(131) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (132) stâlp nr. 132 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │132a│ 408293.333│ 235211.552│ 10.23│
 │132b│ 408301.309│ 235205.146│ 10.23│
 │132c│ 408294.902│ 235197.170│ 10.23│
 │132d│ 408286.927│ 235203.577│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(132) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (133) stâlp nr. 133 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │133a│ 408079.782│ 234945.702│ 10.23│
 │133b│ 408087.757│ 234939.295│ 10.23│
 │133c│ 408081.350│ 234931.320│ 10.23│
 │133d│ 408073.375│ 234937.727│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(133) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (134) stâlp nr. 134 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │134a│ 407863.783│ 234676.205│ 9.48│
 │134b│ 407871.174│ 234670.268│ 9.48│
 │134c│ 407865.237│ 234662.877│ 9.48│
 │134d│ 407857.846│ 234668.814│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(134) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (135) stâlp nr. 135 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │135a│ 407655.812│ 234401.567│ 10.23│
 │135b│ 407647.836│ 234407.974│ 10.23│
 │135c│ 407654.243│ 234415.950│ 10.23│
 │135d│ 407662.218│ 234409.543│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(135) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (136) stâlp nr. 136 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │136a│ 407462.981│ 234177.248│ 9.48│
 │136b│ 407470.372│ 234171.311│ 9.48│
 │136c│ 407464.435│ 234163.920│ 9.48│
 │136d│ 407457.044│ 234169.857│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(136) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (137) stâlp nr. 137 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │137a│ 407264.459│ 233930.108│ 9.48│
 │137b│ 407271.850│ 233924.171│ 9.48│
 │137c│ 407265.913│ 233916.780│ 9.48│
 │137d│ 407258.522│ 233922.717│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(137) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (138) stâlp nr. 138 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │138a│ 407050.810│ 233665.137│ 10.73│
 │138b│ 407059.176│ 233658.417│ 10.73│
 │138c│ 407052.456│ 233650.051│ 10.73│
 │138d│ 407044.090│ 233656.771│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(138) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (139) stâlp nr. 139 tip ICn+6 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │139a│ 406870.963│ 233442.419│ 12.20│
 │139b│ 406880.475│ 233434.779│ 12.20│
 │139c│ 406872.835│ 233425.267│ 12.20│
 │139d│ 406863.323│ 233432.907│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(139) = 148.85 mp P = 48.80 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (140) stâlp nr. 140 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │140a│ 406672.134│ 233176.868│ 10.40│
 │140b│ 406664.039│ 233183.397│ 10.40│
 │140c│ 406670.568│ 233191.492│ 10.40│
 │140d│ 406678.663│ 233184.963│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(140) = 108.16 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (141) stâlp nr. 141 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │141a│ 406470.637│ 232928.851│ 9.48│
 │141b│ 406463.270│ 232934.818│ 9.48│
 │141c│ 406469.237│ 232942.185│ 9.48│
 │141d│ 406476.604│ 232936.218│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(141) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (142) stâlp nr. 142 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │142a│ 406258.956│ 232683.172│ 10.23│
 │142b│ 406266.906│ 232676.734│ 10.23│
 │142c│ 406260.467│ 232668.784│ 10.23│
 │142d│ 406252.517│ 232675.223│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(142) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (143) stâlp nr. 143 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │143a│ 406039.541│ 232396.034│ 10.23│
 │143b│ 406031.592│ 232402.473│ 10.23│
 │143c│ 406038.031│ 232410.422│ 10.23│
 │143d│ 406045.980│ 232403.983│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(143) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (144) stâlp nr. 144 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │144a│ 405817.357│ 232121.729│ 10.23│
 │144b│ 405809.407│ 232128.168│ 10.23│
 │144c│ 405815.846│ 232136.117│ 10.23│
 │144d│ 405823.795│ 232129.678│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(144) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (145) stâlp nr. 145 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │145a│ 405608.457│ 231863.690│ 10.40│
 │145b│ 405600.375│ 231870.236│ 10.40│
 │145c│ 405606.921│ 231878.318│ 10.40│
 │145d│ 405615.003│ 231871.772│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(145) = 108.17 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (146) stâlp nr. 146 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │146a│ 405426.810│ 231640.164│ 9.48│
 │146b│ 405419.443│ 231646.130│ 9.48│
 │146c│ 405425.410│ 231653.497│ 9.48│
 │146d│ 405432.777│ 231647.530│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(146) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (147) stâlp nr. 147 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │147a│ 405214.751│ 231377.765│ 10.23│
 │147b│ 405206.802│ 231384.204│ 10.23│
 │147c│ 405213.241│ 231392.153│ 10.23│
 │147d│ 405221.190│ 231385.714│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(147) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (148) stâlp nr. 148 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │148a│ 405004.156│ 231118.363│ 9.48│
 │148b│ 404996.789│ 231124.330│ 9.48│
 │148c│ 405002.756│ 231131.697│ 9.48│
 │148d│ 405010.123│ 231125.730│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(148) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (149) stâlp nr. 149 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │149a│ 404809.086│ 230876.934│ 10.23│
 │149b│ 404801.136│ 230883.373│ 10.23│
 │149c│ 404807.575│ 230891.322│ 10.23│
 │149d│ 404815.525│ 230884.883│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(149) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (150) stâlp nr. 150 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │150a│ 404601.328│ 230621.040│ 9.48│
 │150b│ 404593.961│ 230627.007│ 9.48│
 │150c│ 404599.928│ 230634.374│ 9.48│
 │150d│ 404607.295│ 230628.407│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(150) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (151) stâlp nr. 151 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │151a│ 404387.418│ 230355.959│ 10.73│
 │151b│ 404379.080│ 230362.713│ 10.73│
 │151c│ 404385.834│ 230371.050│ 10.73│
 │151d│ 404394.172│ 230364.297│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(151) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (152) stâlp nr. 152 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │152a│ 404220.586│ 230150.388│ 10.23│
 │152b│ 404212.637│ 230156.827│ 10.23│
 │152c│ 404219.076│ 230164.766│ 10.23│
 │152d│ 404227.025│ 230158.337│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(152) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (153) stâlp nr. 153 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │153a│ 403994.301│ 229871.022│ 10.23│
 │153b│ 403986.352│ 229877.461│ 10.23│
 │153c│ 403992.791│ 229885.410│ 10.23│
 │153d│ 404000.740│ 229878.971│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(153) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (154) stâlp nr. 154 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │154a│ 403814.011│ 229648.040│ 10.73│
 │154b│ 403805.673│ 229654.794│ 10.73│
 │154c│ 403812.426│ 229663.132│ 10.73│
 │154d│ 403820.764│ 229656.378│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(154) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (155) stâlp nr. 155 tip ICn+6 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │155a│ 403630.581│ 229417.757│ 14.60│
 │155b│ 403618.524│ 229425.991│ 12.20│
 │155c│ 403625.405│ 229436.065│ 14.60│
 │155d│ 403637.462│ 229427.831│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(155) = 178.12 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (156) stâlp nr. 156 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │156a│ 403442.977│ 229091.104│ 10.73│
 │156b│ 403433.652│ 229096.413│ 10.73│
 │156c│ 403438.961│ 229105.737│ 10.73│
 │156d│ 403448.286│ 229100.428│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(156) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘


 Parcela (157) stâlp nr. 157 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │157a│ 403278.479│ 228803.441│ 9.48│
 │157b│ 403270.241│ 228808.131│ 9.48│
 │157c│ 403274.931│ 228816.369│ 9.48│
 │157d│ 403283.169│ 228811.679│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(157) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (159) stâlp nr. 159 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │159a│ 402959.586│ 228242.068│ 10.73│
 │159b│ 402950.261│ 228247.377│ 10.73│
 │159c│ 402955.570│ 228256.701│ 10.73│
 │159d│ 402964.895│ 228251.392│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(159) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (160) stâlp nr. 160 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │160a│ 402828.966│ 228012.646│ 10.73│
 │160b│ 402819.641│ 228017.955│ 10.73│
 │160c│ 402824.950│ 228027.279│ 10.73│
 │160d│ 402834.275│ 228021.971│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(160) = 115.13 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (161) stâlp nr. 161 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │161a│ 402661.733│ 227718.916│ 10.73│
 │161b│ 402652.408│ 227724.225│ 10.73│
 │161c│ 402657.717│ 227733.550│ 10.73│
 │161d│ 402667.042│ 227728.241│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(161) = 115.14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (162) stâlp nr. 162 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │162a│ 402475.204│ 227391.294│ 10.73│
 │162b│ 402465.879│ 227396.603│ 10.73│
 │162c│ 402471.188│ 227405.928│ 10.73│
 │162d│ 402480.513│ 227400.619│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(162) = 115.14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (163) stâlp nr. 163 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │163a│ 402326.264│ 227131.717│ 8.73│
 │163b│ 402321.945│ 227124.130│ 8.73│
 │163c│ 402314.359│ 227128.450│ 8.73│
 │163d│ 402318.678│ 227136.036│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(163) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (164) stâlp nr. 164 tip ICn 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │164a│ 402191.703│ 226891.692│ 12.20│
 │164b│ 402181.002│ 226897.552│ 10.40│
 │164c│ 402185.997│ 226906.674│ 12.20│
 │164d│ 402196.698│ 226900.814│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(164) = 126.89 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (165) stâlp nr. 165 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │165a│ 402039.936│ 226606.067│ 9.48│
 │165b│ 402031.547│ 226610.482│ 9.48│
 │165c│ 402035.962│ 226618.871│ 9.48│
 │165d│ 402044.351│ 226614.456│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(165) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (166) stâlp nr. 166 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │166a│ 401890.898│ 226322.892│ 9.48│
 │166b│ 401882.509│ 226327.308│ 9.48│
 │166c│ 401886.924│ 226335.697│ 9.48│
 │166d│ 401895.313│ 226331.281│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(166) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (167) stâlp nr. 167 tip Sn+5 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │167a│ 401740.885│ 226059.561│ 10.73│
 │167b│ 401750.380│ 226054.564│ 10.73│
 │167c│ 400745.383│ 226045.068│ 10.73│
 │167d│ 401735.887│ 226050.066│ 10.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(167) = 115.14 mp P = 42.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘


 Parcela (168) stâlp nr. 168 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │168a│ 401570.062│ 225734.458│ 10.23│
 │168b│ 401579.115│ 225729.693│ 10.23│
 │168c│ 401574.350│ 225720.640│ 10.23│
 │168d│ 401565.297│ 225725.405│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(168) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (169) stâlp nr. 169 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │169a│ 401411.340│ 225410.918│ 10.23│
 │169b│ 401402.287│ 225415.683│ 10.23│
 │169c│ 401407.052│ 225424.736│ 10.23│
 │169d│ 401416.104│ 225419.971│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(169) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (170) stâlp nr. 170 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │170a│ 401253.296│ 225111.437│ 9.48│
 │170b│ 401244.907│ 225115.852│ 9.48│
 │170c│ 401249.322│ 225124.241│ 9.48│
 │170d│ 401257.711│ 225119.826│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(170) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (171) stâlp nr. 171 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │171a│ 401105.655│ 224830.918│ 9.48│
 │171b│ 401097.266│ 224835.333│ 9.48│
 │171c│ 401101.681│ 224843.722│ 9.48│
 │171d│ 401110.070│ 224839.307│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(171) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (172) stâlp nr. 172 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │172a│ 400957.549│ 224549.513│ 9.48│
 │172b│ 400949.160│ 224553.928│ 9.48│
 │172c│ 400953.575│ 224562.317│ 9.48│
 │172d│ 400961.964│ 224557.902│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(172) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (173) stâlp nr. 173 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │173a│ 400808.977│ 224267.224│ 9.48│
 │173b│ 400800.588│ 224271.639│ 9.48│
 │173c│ 400805.003│ 224280.028│ 9.48│
 │173d│ 400813.392│ 224275.613│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(173) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (174) stâlp nr. 174 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │174a│ 400659.007│ 223982.279│ 9.48│
 │174b│ 400650.618│ 223986.695│ 9.48│
 │174c│ 400655.033│ 223995.084│ 9.48│
 │174d│ 400663.422│ 223990.668│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(174) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (175) stâlp nr. 175 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │175a│ 400496.058│ 223693.832│ 10.23│
 │175b│ 400505.111│ 223689.068│ 10.23│
 │175c│ 400500.346│ 223680.015│ 10.23│
 │175d│ 400491.293│ 223684.780│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(175) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (176) stâlp nr. 176 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │176a│ 400347.116│ 223388.877│ 10.23│
 │176b│ 400338.064│ 223393.641│ 10.23│
 │176c│ 400342.828│ 223402.694│ 10.23│
 │176d│ 400351.881│ 223397.929│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(176) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (177) stâlp nr. 177 tip ICn+6 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │177a│ 400186.838│ 223081.406│ 14.60│
 │177b│ 400174.865│ 223089.762│ 12.20│
 │177c│ 400181.848│ 223099.767│ 14.60│
 │177d│ 400193.820│ 223091.411│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(177) = 178.13 mp P = 53.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (178) stâlp nr. 178 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │178a│ 400013.837│ 222894.589│ 9.48│
 │178b│ 400006.799│ 222900.940│ 9.48│
 │178c│ 400013.151│ 222907.978│ 9.48│
 │178d│ 400020.189│ 222901.626│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(178) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (179) stâlp nr. 179 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │179a│ 399814.178│ 222673.364│ 9.48│
 │179b│ 399807.141│ 222679.715│ 9.48│
 │179c│ 399813.492│ 222686.753│ 9.48│
 │179d│ 399820.530│ 222680.401│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(179) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (180) stâlp nr. 180 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │180a│ 399603.157│ 222438.989│ 10.23│
 │180b│ 399595.562│ 222445.843│ 10.23│
 │180c│ 399602.417│ 222453.438│ 10.23│
 │180d│ 399610.011│ 222446.584│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(180) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (181) stâlp nr. 181 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │181a│ 399372.008│ 222182.873│ 10.23│
 │181b│ 399364.414│ 222189.727│ 10.23│
 │181c│ 399371.268│ 222197.322│ 10.23│
 │181d│ 399378.862│ 222190.468│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(181) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (182) stâlp nr. 182 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │182a│ 399160.960│ 221949.028│ 10.23│
 │182b│ 399153.365│ 221955.882│ 10.23│
 │182c│ 399160.220│ 221963.477│ 10.23│
 │182d│ 399167.814│ 221956.623│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(182) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (183) stâlp nr. 183 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │183a│ 398923.111│ 221685.489│ 10.23│
 │183b│ 398915.517│ 221692.343│ 10.23│
 │183c│ 398922.371│ 221699.937│ 10.23│
 │183d│ 398929.966│ 221693.083│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(183) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (184) stâlp nr. 184 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │184a│ 398681.913│ 221418.237│ 10.23│
 │184b│ 398674.319│ 221425.091│ 10.23│
 │184c│ 398681.173│ 221432.686│ 10.23│
 │184d│ 398688.767│ 221425.831│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(184) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (185) stâlp nr. 185 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │185a│ 398457.130│ 221169.174│ 10.23│
 │185b│ 398449.535│ 221176.028│ 10.23│
 │185c│ 398456.389│ 221183.622│ 10.23│
 │185d│ 398463.984│ 221176.768│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(185) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (186) stâlp nr. 186 tip ICn+3 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │186a│ 398257.394│ 220944.704│ 13.40│
 │186b│ 398246.597│ 220952.641│ 11.30│
 │186c│ 398253.291│ 220961.745│ 13.40│
 │186d│ 398264.087│ 220953.808│ 11.30│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(186) = 151.42 mp P = 49.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (187) stâlp nr. 187 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │187a│ 398100.685│ 220700.060│ 8.73│
 │187b│ 398108.201│ 220695.619│ 8.73│
 │187c│ 398103.760│ 220688.103│ 8.73│
 │187d│ 398096.244│ 220692.544│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(187) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (188) stâlp nr. 188 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │188a│ 397958.247│ 220458.996│ 8.73│
 │188b│ 397965.763│ 220454.555│ 8.73│
 │188c│ 397961.322│ 220447.039│ 8.73│
 │188d│ 397953.806│ 220451.480│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(188) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (189) stâlp nr. 189 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │189a│ 397810.723│ 220209.324│ 8.73│
 │189b│ 397818.239│ 220204.883│ 8.73│
 │189c│ 397813.798│ 220197.367│ 8.73│
 │189d│ 397806.282│ 220201.808│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(189) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (190) stâlp nr. 190 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │190a│ 397663.198│ 219959.651│ 8.73│
 │190b│ 397670.714│ 219955.210│ 8.73│
 │190c│ 397666.273│ 219947.694│ 8.73│
 │190d│ 397658.757│ 219952.135│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(190) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (191) stâlp nr. 191 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │191a│ 397513.416│ 219687.524│ 10.23│
 │191b│ 397504.609│ 219692.728│ 10.23│
 │191c│ 397509.813│ 219701.535│ 10.23│
 │191d│ 397518.620│ 219696.331│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(191) = 104.64 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (192) stâlp nr. 192 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │192a│ 397352.024│ 219415.119│ 9.48│
 │192b│ 397343.862│ 219419.942│ 9.48│
 │192c│ 397348.685│ 219428.103│ 9.48│
 │192d│ 397356.847│ 219423.281│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(192) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (193) stâlp nr. 193 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │193a│ 397202.820│ 219180.500│ 8.73│
 │193b│ 397210.336│ 219176.059│ 8.73│
 │193c│ 397205.895│ 219168.543│ 8.73│
 │193d│ 397198.379│ 219172.984│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(193) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (194) stâlp nr. 194 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │194a│ 397053.414│ 218909.747│ 9.48│
 │194b│ 397045.252│ 218914.570│ 9.48│
 │194c│ 397050.075│ 218922.732│ 9.48│
 │194d│ 397058.237│ 218917.909│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(194) = 89.88 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘


 Parcela (195) stâlp nr. 195 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │195a│ 396900.648│ 218669.101│ 8.73│
 │195b│ 396908.164│ 218664.660│ 8.73│
 │195c│ 396903.723│ 218657.144│ 8.73│
 │195d│ 396896.207│ 218661.585│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(195) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (196) stâlp nr. 196 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │196a│ 396759.228│ 218429.759│ 8.73│
 │196b│ 396766.744│ 218425.318│ 8.73│
 │196c│ 396762.303│ 218417.802│ 8.73│
 │196d│ 396754.787│ 218422.243│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(196) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (197) stâlp nr. 197 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │197a│ 396612.721│ 218181.809│ 8.73│
 │197b│ 396620.237│ 218177.368│ 8.73│
 │197c│ 396615.796│ 218169.852│ 8.73│
 │197d│ 396608.280│ 218174.293│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(197) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (198) stâlp nr. 198 tip Sn-3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │198a│ 396470.283│ 217940.745│ 8.73│
 │198b│ 396477.799│ 217936.304│ 8.73│
 │198c│ 396473.358│ 217928.788│ 8.73│
 │198d│ 396465.842│ 217933.229│ 8.73│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(198) = 76.21 mp P = 34.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (199) stâlp nr. 199 tip ICn 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │199a│ 396303.310│ 217640.017│ 12.20│
 │199b│ 396294.354│ 217648.300│ 10.40│
 │199c│ 396301.416│ 217655.935│ 12.20│
 │199d│ 396310.372│ 217647.652│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(199) = 126.87 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (200) stâlp nr. 200 tip ICn 400270
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │200a│ 396055.483│ 217468.465│ 10.40│
 │200b│ 396049.511│ 217476.979│ 10.40│
 │200c│ 396058.025│ 217482.951│ 10.40│
 │200d│ 396063.997│ 217474.437│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(200) = 108.15 mp P = 41.60 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (201) stâlp nr. 201 tip ICn 400280
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │201a│ 395833.193│ 217310.154│ 12.20│
 │201b│ 395824.010│ 217318.186│ 10.40│
 │201c│ 395830.857│ 217326.014│ 12.20│
 │201d│ 395840.040│ 217317.982│ 10.40│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(201) = 126.88 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘


 Parcela (202) stâlp nr. 202 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │202a│ 395660.755│ 216976.463│ 10.23│
 │202b│ 395651.672│ 216981.170│ 10.23│
 │202c│ 395656.379│ 216990.252│ 10.23│
 │202d│ 395665.462│ 216985.546│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(202) = 104.65 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (203) stâlp nr. 203 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │203a│ 395528.547│ 216722.151│ 9.48│
 │203b│ 395520.130│ 216726.513│ 9.48│
 │203c│ 395524.491│ 216734.930│ 9.48│
 │203d│ 395532.908│ 216730.568│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(203) = 89.87 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (204) stâlp nr. 204 tip Sn 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │204a│ 395383.846│ 216442.917│ 9.48│
 │204b│ 395375.429│ 216447.278│ 9.48│
 │204c│ 395379.790│ 216455.695│ 9.48│
 │204d│ 395388.207│ 216451.334│ 9.48│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(204) = 89.86 mp P = 37.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (205) stâlp nr. 205 tip Sn+3 400250
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │205a│ 395240.455│ 216165.396│ 10.23│
 │205b│ 395231.372│ 216170.103│ 10.23│
 │205c│ 395236.079│ 216179.186│ 10.23│
 │205d│ 395245.162│ 216174.479│ 10.23│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(205) = 104.66 mp P = 40.92 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (206) stâlp nr. 206 tip ITn 400290
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │206a│ 395094.590│ 215883.731│ 10.40│
 │206b│ 395085.356│ 215888.517│ 12.20│
 │206c│ 395090.970│ 215899.349│ 10.40│
 │206d│ 395100.204│ 215894.563│ 12.20│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(206) = 126.89 mp P = 45.20 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (13bis) stâlp nr. 13bis tip ICs+7.5 110143
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │13b1│ 430892.637│ 252206.363│ 3.60│
 │13b2│ 430892.625│ 252209.962│ 3.60│
 │13b3│ 430896.225│ 252209.975│ 3.60│
 │13b4│ 430896.237│ 252206.375│ 3.60│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(13bis) = 12.96 mp P = 14.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘

 Parcela (14N) stâlp nr. 14N tip ICs+7.5 110143
 ┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Coordonate pct. de contur│Lungimi │
 │Pct.├────────────┬────────────┤laturi │
 │ │ X[m] │ Y[m] │D(i, i+1)│
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │14N1│ 430890.153│ 252126.603│ 3.60│
 │14N2│ 430890.332│ 252130.199│ 3.60│
 │14N3│ 430893.928│ 252130.019│ 3.60│
 │14N4│ 430893.748│ 252126.424│ 3.60│
 ├────┴────────────┴────────────┴─────────┤
 │S(14N) = 12.96 mp P = 14.40 m │
 └────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

                                     LISTA
                 cuprinzând imobilele proprietate privată care
              constituie coridorul de expropriere al obiectivului
           de investiţii LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa-Pancevo,
            proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele
                      individuale aferente despăgubirilor


┌────┬───────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoa- │
│Nr. │Judeţul│ Unitatea │ Numele şi prenumele │ Adresa │Nr. şi tipul │ Carte │ Număr │Categorie│Supra-│rea │
│crt.│ │administrativ-│ proprietarului/ │ proprietarului │stâlpului LEA│ funciară │topografic│ de │faţa │despăgu│
│ │ │ teritorială │ deţinătorului │ │ │ │ │folosinţă│ (mp) │birii │
│ │ │ │ terenului │ │ │ │ │ │ │conform│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Legii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 255/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010 │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 1│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 2 │ │ Ps │ │ │ │
│ │Severin│Ezeriş │Comunei Ezeriş │Comuna Ezeriş │ ICn+3 400280│ │ 238/5/b │Păşune │ 18│ 5,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 2│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 3 │ │ Ps │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Comunei Ezeriş │Comuna Ezeriş │ Sn-6 400250 │ │238/5/a/19│Păşune │ 64│ 19,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 3│Caraş- │ │ │Reşiţa, satul Câlnic,│ 4 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Babet Mura │str. Poneasca nr. 25 │ Sn-6 400250 │ 1707 │ Fn 1707b │Fâneaţă │ 64│ 32,00│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 4│Caraş- │ │ │ │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │ │ │ Sn 400250 │ │ │ │ 90│ 45,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 5│Caraş- │ │Leorint Elisabeta │Reşiţa, satul Câlnic,│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │(dec.) │str. Grădişte nr. 54 │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gasca Rodica │ │ Icn+3 400280│ 1923 │ A 1705 │Arabil │ 151│ 302,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 6│Caraş- │ │Crina Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │(dec.) │Reşiţa, satul Câlnic,│ 9 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Franti Petria │str. Grădişte nr. 143│ Sn 400250 │ 118 │ Fn 1664 │Fâneaţă │ 90│ 45,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 7│Caraş- │ │Adam Maria; │Reşiţa, satul Câlnic,│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Adam Gheorghe │Str. Câlnicelului │ 10 │ 1828/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 13 │ ICn 400270 │ 35923 │ A 1673 │Arabil │ 108│ 216,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 8│Caraş- │ │Turcu Ion; │Reşiţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Turcu Ana Steluţa │Str. Făgăraşului │ 11 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 11, sc. C, ap. 10│ ICn 400270 │ 944 │ Fn 1676/a│Fâneaţă │ 108│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 9│Caraş- │ │Oprea Ion (dec.) │Reşiţa, satul Câlnic,│ 12 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Oprea Elisabeta │Str. Raului nr. 33 │ ICn 400270 │ 1054 │ Lv 2171 │Livadă │ 108│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 10│Caraş- │ │Rosca Maria (dec.) │Reşiţa, satul Câlnic,│ 13 │ 1425/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Rosca I. Dimitrie │str. Grădişte nr. 31 │ICn+6 400280 │ 34227 │ A 2174 │Arabil │ 140│ 280,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 11│Caraş- │ │Dragoi Ioan; │Reşiţa, satul Câlnic,│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Dragoi Ana │str. Grădişte nr. 142│ │ 857 │ Fn 2168 │Fâneaţă │ 38│ 19,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 12│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, │ │ │285/b/2/a/│Fâneaţă │ 105│ 52,50│
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Piaţa 1 Decembrie │ 14 │ │2/b/1/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │1918 nr. 1A │ Sn+3 400250 │ 7 │a/1/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2/b/3/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/b/2/2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 13│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, Piaţa 1 │16 Sn 400250 │ 7 │285/b/2/a/│Fâneaţă │ 90│ 45,00│
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 │ │ │2/b/1/a/1/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │nr. 1A ├─────────────┤ │a/1/b/1/2/│ ├──────┼───────┤
│ 14│Caraş- │ │ │ │ 17 │ │2/b/3/1/2/│ │ 115│ 57,50│
│ │Severin│Reşiţa │ │ │ Sn+5 400250 │ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │b/1/a/2/2/│ ├──────┼───────┤
│ 15│Caraş- │Reşiţa │ │ │ 18 │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+5 400250 │ │b/b/2/2/ │ │ 115│ 57,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │a/1 │ ├──────┼───────┤
│ 16│Caraş- │ │ │ │ 19 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 57,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 17│Caraş- │ │Ion Ion (Borca); │Reşiţa, satul Câlnic,│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Tulbure Ion, │str. Grădişte nr. 156│ 20 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pau Marian │ │ Sn+3 400250 │ │ Lv │Livadă │ 105│ 52,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 18│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, Piaţa 1 │ 21 │ │285/b/2/a/│ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ Sn+5 400250 │ 7 │2/b/1/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2/b/3/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/b/2/2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1 │Fâneaţă │ 115│ 57,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 19│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, Piaţa 1 │ 23 │ │285/b/2/a/│ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ Sn+5 400250 │ 7 │2/b/1/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2/b/3/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/b/2/2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1 │Fâneaţă │ 115│ 57,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 20│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, Piaţa 1 │ 26 │ │285/b/2/a/│Fâneaţă │ 115│ 57,50│
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ Sn+5 400250 │ 7 │2/b/1/a/1/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │a/1/b/1/2/│ ├──────┼───────┤
│ 21│Caraş- │ │ │ │ 27 │ │2/b/3/1/2/│ │ 178│ 89,00│
│ │Severin│Reşiţa │ │ │ ICn+6 400280│ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │b/1/a/2/2/│ ├──────┼───────┤
│ 22│Caraş- │ │ │ │ 28 │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │ │ │ ICn 400280 │ │b/b/2/2/ │ │ 127│ 63,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │a/1 │ ├──────┼───────┤
│ 23│Caraş- │Reşiţa │ │ │ 29 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+3 400250 │ │ │ │ 105│ 52,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 24│Caraş- │Reşiţa │Consiliul Local │Reşiţa, Piaţa 1 │ 13 bis │ 7 │285/b/2/a/│Fâneaţă │ 13│ 6,50│
│ │Severin│ │al Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ ICs+7.5 │ │2/b/1/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 110143 │ │a/1/b/1/2/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │2/b/3/1/2/│ ├──────┼───────┤
│ 25│Caraş- │Reşiţa │ │ │ 14N │ │b/2/b/1/2/│ │ 13│ 6,50│
│ │Severin│ │ │ │ ICs+7.5 │ │b/1/a/2/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 110143 │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │b/b/2/2/ │ ├──────┼───────┤
│ 26│Caraş- │Reşiţa │ │ │ 31 │ │a/1 │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 57,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 27│Caraş- │ │Consiliul Local │Reşiţa, Piaţa 1 │ 33 │ │285/b/2/a/│ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │al Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ Sn 400250 │ 7 │2/b/1/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2/b/3/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/2/b/1/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/1/a/2/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │b/b/2/2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │a/1 │Fâneaţă │ 90│ 45,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 28│Caraş- │ │Consiliul Local al │Reşiţa, Piaţa 1 │ 38 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Reşiţa │Municipiului Reşiţa │Decembrie 1918 nr. 1A│ Sn-6 400250 │ │ E 29 │Fâneaţă │ 64│ 32,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 29│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 40 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Comunei Lupac │Comuna Lupac │ Sn+5 400250 │ │ Ps 684/A │Păşune │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 30│Caraş- │ │ │ │ 41 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ ICn+6 400280│ │ │ │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 31│Caraş- │ │ │ │ 42 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn+3 400250 │ │ │ │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 32│Caraş- │ │ │ │ 43 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 33│Caraş- │ │ │ │ 44 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ ICn+3 400280│ │ │ │ 151│ 45,30│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 34│Caraş- │ │ │ │ 45 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn-6 400250 │ │ │ │ 64│ 19,20│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 35│Caraş- │ │ │ │ 46 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn 400250 │ │ │ │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 36│Caraş- │ │ │ │ 47 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 37│Caraş- │ │ │ │ 48 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ICn+6 400280 │ │ │ │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 38│Caraş- │ │ │ │ 49 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ ICn 400270 │ │ │ │ 108│ 32,40│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 39│Caraş- │ │ │ │ 50 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ │ ├──────┼───────┤
│ 40│Caraş- │ │ │ │ 51 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │ │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 41│Caraş- │ │ │ │ 52 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Gartici Maria │Comuna Lupac │ Sn+5 400250 │ 302 │ Fn 1032 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 42│Caraş- │ │ │ │ 55 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Birta Craciun │Lupac nr. 58 │ICn+6 400280 │ │ Fn │Fâneaţă │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 43│Caraş- │ │Birta Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │(dec.) │ │ 56 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Birta Craciun │Lupac nr. 58 │ Sn+5 400250 │ 538 │ Fn 973 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 44│Caraş- │ │Bosilca Gherasim │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │(dec.) │ │ 57 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bosilca Ghe. Ivan │Lupac nr. 18 │ Sn+5 400250 │ 242 │ Fn958 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 45│Caraş- │ │Duma Marta, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Latchici Mihai │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dec.), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Latchici Maria, │ │ 58 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Latchici Marian │Lupac nr. 115 │ Sn+5 400250 │ 270 │ Fn 930 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 46│Caraş- │ │ │Lupac, satul Vodnic │ 62 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Chiches Petria │nr. 52 │ Sn+3 400250 │ 209 │ Fn 138 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 47│Caraş- │ │Gherpira Mihai; │Lupac, satul Vodnic │ 63 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Mircioane Nicolae │nr. 65 │ Sn 400250 │ 385 │ Fn 160 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 48│Caraş- │ │Lugojan Mihaly; │Lupac, satul Vodnic │ 64 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Lugojan Petru │nr. 11 │ Sn+5 400250 │ 33 │ Fn 163 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 49│Caraş- │ │ │Lupac, satul Vodnic │ 65 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Mircioane Nicolae │nr. 65 │ Sn+3 400250 │ 517 │ Fn 167 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 50│Caraş- │ │Iancea Emilia, │Lupac, satul Vodnic │ 67 │ 213 │ Fn 225 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
│ │Severin│Lupac │Iancea Petru, │nr. 98 │ Sn+5 400250 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iancea Bela, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Micul Mihai │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dec.), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Micul Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Micul Petria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 51│Caraş- │ │Gruia Magdalena │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │(dec.) │Lupac, satul Vodnic │ 68 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chiches Petru │nr. 51 │ Sn+5 400250 │ 55 │ Fn 251 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 52│Caraş- │ │Banac Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Gherghita Fredric │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dec.), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghevici Petru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dec.), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghevici Petria, │Moldova Veche Lupac, │ 69 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Milos Petru Marian │satul Rafnic nr. 3 │ICn+6 400280 │ 615 │ A 199 │Arabil │ 178│ 106,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 53│Caraş- │ │Iancea Gheorghe, │Lupac, satul Rafnic │ 70 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Iancea Maria Nixa │nr. 150 │ Sn-3 400250 │ 742 │ Fn 205 │Fâneaţă │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 54│Caraş- │ │Bunea Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Hota Tudor, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Draghia Ana, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hota Petru, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bunea Elena, │Lupac, satul Rafnic │ 75 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Put Ruja │nr. 14 │ Sn-6 400250 │ 633 │ Fn 237 │Fâneaţă │ 64│ 19,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 55│Caraş- │ │Arjoca Petru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │(dec.), │Lupac, satul Rafnic │ 76 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Arjoca Gheorghe │nr. 169 │ICn-3 400280 │ 141 │ Fn 239 │Fâneaţă │ 104│ 31,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 56│Caraş- │ │Hota Petru, │Lupac, satul Rafnic │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Hota Petrovici Gheorghe│nr. 10 │ │ 471 │ Fn 238 │Fâneaţă │ 1│ 0,30│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 57│Caraş- │ │Bunea Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Gluvac Mihai, │Lupac, satul Rafnic │ 77 │ 408 │ FnLv 292 │Fâneaţă │ │ │
│ │ │ │Gluvac Ana │nr. 6 │ Sn+3 400250 │ │ │Livezi │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 58│Caraş- │ │Bosca Francisc │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │(dec.) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bosca Ana │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(dec.) │Lupac, satul Rafnic │ 78 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Banac Gheorghe │nr. 100a │ ICn+6 400280│ 295 │ Fn 295 │Fâneaţă │ 55│ 16,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ │ ├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 59│Caraş- │ │ │Lupac, satul Rafnic │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Pidrac Gheorghe │nr. 149 │ │ │ Fn │Fâneaţă │ 123│ 36,90│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 60│Caraş- │ │Bunea Gheorghe, │Lupac, satul Rafnic │ 79 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Lupac │Bunea Maria │nr. 119 │ Sn-3 400250 │ 729 │ Fn 297B │Fâneaţă │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 61│Caraş- │ │Consiliul Local │ │ 93 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Dognecea │al Comunei Dognecea │Comuna Dognecea │ Sn+3 400250 │ │ Ps │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 62│Caraş- │ │Ardelean Catalina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │(dec.) │ │ 80 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rusanda Lepa Ion │Goruia nr. 206 │ Sn 400250 │ 28 │ Fn 1003 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 63│Caraş- │ │Cotarla Damaschin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │(dec.) │ │ 81 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cotarla D. Liviu │Goruia nr. 241 │ Icn+3 400280│ 58 │ Fn 1007 │Fâneaţă │ 151│ 45,30│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 64│Caraş- │ │Beta Maria (dec.) │ │ 82 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Beta M. Ana │Goruia nr. 111 │ Sn+3 400250 │ 159 │ Fn 1031 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 65│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 83 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Comunei Goruia │Goruia │ ICn 400270 │ 88 │ Fn 1090 │Fâneaţă │ 108│ 32,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 66│Caraş- │ │Ivascu Dimitrie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Ana (dec.) │Goruia nr. 202 │ 84 │ 11 │ Fn 1088 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
│ │ │ │Radu I. Dumitru- │ │ Sn+3 400250 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aurelian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 67│Caraş- │ │Tornea Achim (dec.) │Timişoara │ 85 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Tornea Rodica │ │Sn-3 400250 │ 59 │ Fn 295 │Fâneaţă │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 68│Caraş- │ │Cotarla Florea (dec.) │Goruia, satul │ 86 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Cotarla F. Ionel │Giurgiova nr. 175 │ Sn-6 400250 │ 161 │ Fn 352 │Fâneaţă │ 64│ 19,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 69│Caraş- │ │Adam Alexa │ │ 87 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Sn 400250 │ 21 │ Fn 309 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 70│Caraş- │ │Wohnev Ladislau (dec.) │Goruia, satul │ 88 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Wohnev Ana (dec.) │Giurgiova nr. 111 │ICn-3 400280 │ 135 │ Fn 316 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
│ │ │ │Sau Dragalin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 71│Caraş- │ │Craguia Ion (dec.) │Goruia, satul │ 89 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Craguia I. Ion │Giurgiova nr. 109 │Sn+5 400250 │ 759 │ Fn 325 │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 72│Caraş- │ │Cotarla Florea (dec.) │Goruia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Cotarla F. Ionel │Giurgiova nr. 175 │ 90 │ 161 │ Fn 236 │Fâneaţă │ 69│ 20,70│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤Sn-3 400250 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 73│Caraş- │ │Raichici │Goruia, satul │ │ 349 │ Fn 235 │Fâneaţă │ 7│ 2,10│
│ │Severin│Goruia │Gheorghe (dec.) │Giurgiova nr. 85 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pana Mihai │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 74│Caraş- │Goruia │Adam Alexa │ │ 91 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │Sn 400250 │ 21 │Fn 309 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 75│Caraş- │ │Raidici Nicolae (dec.) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Lupita (n. Raidici) │Goruia, satul │ 92 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria (dec.) │Giurgiova nr. 85 │Sn 400250 │ 51 │Fn 210 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
│ │ │ │Pana Mihai │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 76│Caraş- │ │ │ │ 98 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Sn+3 400250 │ │ │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 77│Caraş- │ │Consiliul Local │ │ 100 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │al Comunei Goruia │Goruia │Sn-3 400250 │ │ Ps │Păşune │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 78│Caraş- │ │ │ │ 101 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Sn-3 400250 │ │ │Păşune │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 79│Caraş- │ │ │ │ 102 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Icn+6 400250 │ │ │Păşune │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 80│Caraş- │ │Radici Pavel (dec.) │Goruia, satul │ 103 │TP-26631/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Radici P. Pavel │Giurgiova nr. 76 │Sn 400250 │21.09.1993│ 8/A34 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 81│Caraş- │ │Manda Maria (dec.) │Goruia, satul │ 104 │TP-26656/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Pana Mihai │Giurgiova nr. 85 │Sn+3 400250 │06.10.1993│ 8/A20 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 82│Caraş- │ │Craguia Cornelia (dec.)│Reşiţa, str. I. │ │TP-26578/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Craguia Paunita Adam │Corvin, bl. 4 sc. 2, │ │23.08.1993│ 7/A3 │Arabil │ 121│ 72,60│
│ │ │ │ │ap. 6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ 105 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 83│Caraş- │ │Manciu Viorel │Ticvaniu Mare, satul │Sn+9 400250 │TP-26643/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │Manciu Monica │Secăşeni Reşiţa, │ │28.09.1993│ 7/A2 │Arabil │ 23│ 13,80│
│ │ │ │ │Aleea Macilor bl. 5, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sc. B, ap. 17 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 84│Caraş- │ │ │ │ 106 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Cn+6 400280 │ │ PsPd │Păşune │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┤Consiliul Local │Goruia ├─────────────┤ ├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 85│Caraş- │ │al Comunei Goruia │ │ 107 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Goruia │ │ │Sn 400250 │ │ PsPd │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 86│Caraş- │ │Pasule Nicolae (dec.) │ │ 94 │TP-40059/ │ 40 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Belea Victoria Maria │Secăşeni nr. 95 │Sn 400250 │27.09.1994│Secăşeni/ │Arabil │ 90│ 54,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ A1 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 87│Caraş- │ │Balaure Gheorghe (dec.)│Ticvaniu Mare, satul │ 95 │TP-40059/ │ 40 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Verdes Ion │Ticvaniu Mic nr. 142 │ICn-3 400280 │27.09.1994│Secăşeni/ │Arabil │ 105│ 63,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ A21 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 88│Caraş- │ │Neagu Florica │Ticvaniu Mare │ 96 │TP-40059/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │ │ │Sn+5 400250 │27.09.1994│ A29 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 89│Caraş- │ │Consiliul Local al │Ticvaniu Mare │ 99 │TP-40059/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Comunei Ticvaniu Mare │ │Sn 400250 │27.09.1994│ Ps │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 90│Caraş- │ │Manciu Teodor (dec.) │ │ 108 │TP-40059/ │ 41 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Manciu T. Tudorel │Secăşeni nr. 185 │Sn 400250 │27.09.1995│Secăşeni/ │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ F7 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 91│Caraş- │ │Bejenaru D. Ion (dec.) │Secăşeni nr. 327 │ │TP-40059/ │ 42 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Mihai Dorina │Timişoara, str. C. │ │27.09.1995│Secăşeni/ │ │ │ │
│ │ │ │Marilena │Nemeş, bl. 9, sc. D, │ │ │ F1/6 │Fâneaţă │ 25│ 7,50│
│ │ │ │ │ap. 3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 92│Caraş- │ │Consiliul Local al │Ticvaniu Mare │ 109 │TP-40059/ │ 42 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Comunei Ticvaniu Mare │ │Sn-3 400250 │27.09.1995│Secăşeni/ │Nepro- │ 37│ 5,55│
│ │ │ │ │ │ │ │ DE │ductiv │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 93│Caraş- │ │Buzila Petru │Secăşeni │ │ TP-40059/│ 42 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │ │ │ │27.09.1995│Secăşeni/ │Fâneaţă │ 14│ 4,20│
│ │ │ │ │ │ │ │ F1/3 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 94│Caraş- │ │Biserica Ortodoxă │Secăşeni │ 110 │TP-40059/ │ 42 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Română Parohia Secăşeni│ │Sn-3 400250 │27.09.1995│Secăşeni/ │Fâneaţă │ 76│ 22,80│
│ │ │ │ │ │ │ │ F43 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 95│Caraş- │ │Cablea Silvia (dec.) │Secăşeni nr. 157 │ 111 │TP-40059/ │ 39 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Cablea A. Alexa │ │Sn+3 400250 │27.09.1995│Secăşeni/ │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
│ │ │ │ │ │ │ │ F45 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 96│Caraş- │ │Manciu Victoria (dec.) │Secăşeni nr. 199 │ 112 │TP-40059/ │ 39 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Manciu Ion şi │ │Sn+5 400250 │27.09.1995│Secăşeni/ │Fâneaţă │ 115│ 34,50│
│ │ │ │Manciu Rodica │ │ │ │ F77/2 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 97│Caraş- │ │ │Mun. Cluj-Napoca, │ 118 │TP-39401/ │ UP III │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Popescu Epure Ana │str. Mamaia nr. 12, │Sn+5 400250 │16.11.1999│Jitin ua │Pădure │ 115│ 57,50│
│ │ │ │ │ap. 17 │ │ │211 - Pd32│ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 98│Caraş- │ │Consiliul Local al │Ticvaniu Mare │ 119 │TP-39401/ │ 2A │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Comunei Ticvaniu Mare │ │Sn 400250 │16.11.1999│Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mic/PsPd │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 99│Caraş- │ │Radu Maria; │Ticvaniu Mic nr. 248 │ │TP-39415/ │UP III │ │ │ │
│ │Severin│ │Radu Gheorghe ├─────────────────────┤ 120 │11.01.2000│Jitin ua │ │ │ │
├────┼───────┤Ticvaniu Mare │Radu Ana (dec.) │ │Sn 400250 │ │219M - │ │ │ │
│ 100│Caraş- │ │Moşt. Radu Floarea │Ticvaniu Mic nr. 250 │ │ │Pd2/1 │Pădure │ 90│ 45,00│
│ │Severin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 101│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 121 │TP-39415/ │ 1A │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Comunei Ticvaniu Mare │Ticvaniu Mare │Sn+3 400250 │11.01.2000│ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ Mic/PDT │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 102│Caraş- │ │Milovan Ion │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Milovan Ghe. (dec.) │Bucureşti │ 122 │TP-39379/ │4 Ticvaniu│ │ │ │
│ │ │ │Rauti Ana Floredana │Ticvaniu Mic nr. 164 │Sn 400250 │02.09.1999│Mic/A14/1 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 103│Caraş- │ │Buna Iosif (dec.) │Ticvaniu Mic nr. 99 │ │TP-39438/ │4 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Buna I. Gheorgehe│ │ 123 │07.02.2001│Mic/A3 │Arabil │ 70│ 42,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ICn+3 400280 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 104│Caraş- │ │ │ │ │ │4 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Stingu Elena │Ticvaniu Mic nr. 183 │ │ │Mic/A2 │Arabil │ 81│ 48,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 105│Caraş- │ │Rosu Ana (dec.) │ │ │ │3 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Toma │Ticvaniu Mare nr. 51 │ │TP-39296/ │Mic/A41 │Arabil │ 63│ 37,80│
├────┼───────┼──────────────┤Gheorghe │Reşiţa, al. Ineu, │ 124 │25.03.1997├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 106│Caraş- │ │Moşt. Balan Maria │bl. 2, sc. A, ap. 7 │Sn 400250 │ │3 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │ │ │ │ │Mic/A40 │Arabil │ 27│ 16,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 107│Caraş- │ │Sora (n. Giuca) Aurelia│ │ 125 │TP-39296/ │8 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │ │Ticvaniu Mic nr. 5 │Sn 400250 │25.03.1997│Mare/A 83 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 108│Caraş- │ │Biserica Greco-Catolică│ │ 126 │TP-39117/ │7 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Unită cu Roma - Parohia│Ticvaniu Mare │Sn 400250 │17.03.1997│Mare/A77 │Arabil │ 90│ 54,00│
│ │ │ │Ticvaniu Mare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 109│Caraş- │ │ │ │ 127 │TP-38873 │6 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Argane Victoria │Ticvaniu Mare nr. 284│Sn 400250 │ │Mare/A64 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 110│Caraş- │ │ │ │ 128 │ │3 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Pites Pavel │Ticvaniu Mare nr. 223│Sn+3 400250 │ │Mare/A23 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 111│Caraş- │ │Purec Maria (dec.) │ │ │TP-39170/ │3 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Işfan Ovidiu │ │ │27.02.2004│Mare/A36 │Arabil │ 56│ 33,60│
│ │ │ │Petre │Ticvaniu Mare nr. 381│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ 129 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 112│Caraş- │ │Cusu Ion (vânzător) │Ticvaniu Mare nr. 19 │ICn-3 400280 │TP-38871 │3 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Jivan Aurel │Ticvaniu Mare nr. 328│ │ │Mare/A37 │Arabil │ 49│ 29,40│
│ │ │ │(cumpărător) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 113│Caraş- │ │ │ │ 130 │ │4 Ticvaniu│ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Epure │Lugoj │Sn+5 400250 │ │Mare /A45 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 114│Caraş- │ │Fistea Iacob (dec.) │ │ │TP-39417/ │ 12 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Fistea Floarea (dec.) │ │ 131 │16.03.2000│ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Fistea George │Ticvaniu Mic nr. 25 │Sn+5 400250 │ │ Mic/A1 5 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 115│Caraş- │ │Crăciun Serafim (dec.) │ │ 132 │TP-39309/ │ 12 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Ciuta Marioara │Ticvaniu Mic nr. 11 │Sn+3 400250 │08.04.1997│ Ticvaniu │Arabil │ 105│ 63,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ Mic/A41 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 116│Caraş- │ │Lazar Craciun Livia │Ticvaniu Mic nr. 10A │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │(dec.) │Ticvaniu Mic nr. 11 │ │ │ 12 │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Ciuta Marioara │Timişoara, │ │ │ Ticvaniu │Arabil │ 2│ 1,20│
│ │ │ │ZF Real Estate - S.R.L.│str. Piatra Craiului │ │ │Mic/A59/1 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1, ap. 17 │ 133 │TP-39291/ ├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤Sn+3 400250 │5/ │ 12 │ │ │ │
│ 117│Caraş- │ │Sora Dumitru (dec.) │ │ │07.10.1998│ Ticvaniu │Arabil │ 103│ 61,80│
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Sora Aurelia │Ticvaniu Mic nr. 5 │ │ │ Mic/A60 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 118│Caraş- │ │Biserica Ortodoxă │ │ │ │ 13 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Română Parohia │ │ 134 │ │ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │Ticvaniu Mic │Ticvaniu Mic │Sn 400250 │ │ Mic/A9 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 119│Caraş- │ │Ilona Victor (dec.) │ │ 135 │ │ 13 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Ilona V. Ioan │Ticvaniu Mic nr. 240A│Sn+3 400250 │ │ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mic/A2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │22/1 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 120│Caraş- │ │ │ │ 136 │ │ 200 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Borca Catana Maria │Ticvaniu Mare │Sn 400250 │ │ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mic/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │A3476/11 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 121│Caraş- │ │Stangu Nicolae (dec.) │Oraviţa, │ 137 │ │ 200 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Moşt. Voina I. Iosif │Str. Răcăşdiei │Sn 400250 │ │ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 103A │ │ │Mic/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │A3258/86 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 122│Caraş- │ │ │ │ 138 │ │ 200 │ │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Bălan; Epure Ana │Ticvaniu Mare │Sn+5 400250 │ │ Ticvaniu │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 103A │ │ │Mic/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │A3258/66 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 123│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ 139 │ │ │Nepro- │ │ │
│ │Severin│Ticvaniu Mare │Comunei Ticvaniu Mare │Ticvaniu Mare │ICn+6 400270 │ │ Np │ductiv │ 149│ 22,35│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 124│Caraş- │ │Turcu Elisabeta; │com. Ciudanoviţa, │ 113 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ciudanoviţa │Mircu Simion │satul Jitin nr. 56 │Sn-6 400250 │ 359 │ Pdt 540 │Păşune │ 64│ 19,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 125│Caraş- │ │Novac Mioc; Dacica │com. Ciudanoviţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ciudanoviţa │Traila; Petrut Teodor │satul Jitin nr. 68 │ │ 29 │ A 616 │Arabil │ 21│ 12,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ 115 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 126│Caraş- │ │Ogrin Traila │com. Ciudanoviţa, │ICn 400280 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ciudanoviţa │Ogrin Ion │satul Jitin nr. 22 │ │ │ A 614; │ │ │ │
│ │ │ │Ogrin Alexandru │com. Ciudanoviţa, │ │233; 469 │ A 615 │Arabil │ 106│ 63,60│
│ │ │ │ │satul Jitin nr. 22 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 127│Caraş- │ │Ambrus Achim; │com. Ciudanoviţa, │ 116 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ciudanoviţa │Ambrus Stanca │satul Jitin nr. 99 │Sn 400250 │ 129 │ A 878 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 128│Caraş- │ │Consiliul Local │com. Ciudanoviţa, │ 117 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Ciudanoviţa │al Comunei Ciudanoviţa │ │Sn 400250 │ 242 │ Fn 879 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 129│Caraş- │ │Blagoe Păun (dec.) │com. Grădinari, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Moşt. Susuia C. │Greoni nr. 287 │ 140 │ │ 122/ │ │ │ │
│ │ │ │Maria-Elena │ │ICn 400270 │ │A 596/10 │Arabil │ 108│ 64,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 130│Caraş- │ │ │ │ 141 │ │ 122/ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Balica Gheorghe │mun. Reşiţa │Sn 400250 │ │A 596/20 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 131│Caraş- │ │Codea Ion (dec.) │com. Grădinari, │ 142 │ │ 122/ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Moşt. Codea I. Ghe. │satul Greoni nr. 275 │Sn+3 400250 │ │A 596/37 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 132│Caraş- │ │Enuica Maria │com. Grădinari, │ 143 │ │ 128/ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Miuta I. P. Rodica │satul Greoni nr. 108 │Sn+3 400250 │ │A 662/20 │Arabil │ 105│ 63,00│
│ │ │ │ │com. Grădinari, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │satul Greoni nr. 331 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 133│Caraş- │ │Draghina Pau (dec.) │com. Grădinari, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Moşt. Draghia Maria- │Greoni nr. 273 │ 144 │TP-L1- │ 129/ │ │ │ │
│ │ │ │Floarea │Bucureşti, str. V. │Sn+3 400250 │27420/47/ │A 662/48 │Arabil │ 105│ 63,00│
│ │ │ │S.C. AGRO-CONSORTIUM │Babeş nr. 22, ap. 1, │ │29.04.2002│ │ │ │ │
│ │ │ │- S.A. │sectorul 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 134│Caraş- │ │Ciurcea Lupinca │com. Grădinari, satul│ │ TP-L1- │ │ │ │ │
│ │Severin│Grădinari │Floarea-Aurelia │Greoni nr. 232 │ 145 │27420/124/│ 128/A │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ICn 400270 │16.05.2002│ 662/35 │Arabil │ 108│ 64,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 135│Caraş- │Grădinari │Butan Ion (dec.) │com. Grădinari, satul│ 146 │TP-27308/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Butan C. Elena-Floare │Greoni nr. 2 │ Sn 400250 │27.06.1995│ 30/F79 │Fâneaţă │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 136│Caraş- │Grădinari │Ilia Gheorghe Ioan │com. Grădinari, satul│ 147 │TP-27267/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Greoni nr. 239 │Sn+3 400250 │ 11/ │ 30/F89 │Fâneaţă │ 105│ 31,50│
│ │ │ │ │ │ │11.11.1996│ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 137│Caraş- │Grădinari │Rebigea Ion (dec.) │com. Grădinari, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Rebigea I. Costa │Greoni nr. 77 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │com. Grădinari, │ 148 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │satul Greoni nr. 17 │ Sn 400250 │ │ 20/A29 │Arabil │ 25│ 15,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 138│Caraş- │Grădinari │Sava Maria │com. Grădinari, satul│ │TP-27342/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Greoni nr. 149 │ │02.08.1995│ 20/A30 │Arabil │ 65│ 39,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 139│Caraş- │Grădinari │Irimescu Aurica │com. Grădinari, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Ana (dec.) │Greoni nr. 164 │ 149 │TP-27274/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Irimescu Gh.Alexa│ │ Sn+3 400250 │29.05.1995│ 20/A45 │Arabil │ 38│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 140│Caraş- │Grădinari │Lupinca Gheorghe │com. Grădinari, satul│ │TP-27327/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │S.C. AGRO-CONSORTIUM - │Greoni nr. 179 │ │18.06.1995│ 20/A44 │Arabil │ 67│ 40,20│
│ │ │ │S.A. │Bucureşti, str. V. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Babeş nr. 22, ap. 1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 141│Caraş- │Grădinari │Milotin Doru (dec.) │ │ │TP-27420/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Popa Simona │com. Grădinari, │ 150 │ 217/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina │satul Greoni nr. 181 │ Sn 400250 │06.03.2006│ 24/A9 │Arabil │ 60│ 36,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 142│Caraş- │Grădinari │Irimescu Aurica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Ana (dec.) │com. Grădinari, │ │TP-27274/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Irimescu Gh.Alexa│satul Greoni nr. 164 │ │29.05.1995│ 24/A8 │Arabil │ 30│ 18,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 143│Caraş- │Grădinari │Codea Eva; Codea I. Ana│com. Grădinari, satul│ 151 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Greoni nr. 289 │ Sn+5 400250 │ │125/A765/7│Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 144│Caraş- │Grădinari │Latcu Avram (dec.) │oraş Oraviţa, satul │ 152 │ │ 125/ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Latcu I. Elena │Broşteni nr. 122 │ Sn+3 400250 │ │ A765/10 │Arabil │ 51│ 30,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 145│Caraş- │Grădinari │Epure Viorel (dec.) │com. Grădinari, satul│ │ TP-L │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Epure Gheorghe (dec.) │Greoni nr. 230 com. │ │ 127420/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Epure V. Ion │Grădinari, satul │ │ 140/ │ 125/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Greoni nr. 229 │ │17.05.2002│ A765/11 │Arabil │ 54│ 32,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 146│Caraş- │Grădinari │Rasovan Ion │com. Grădinari, satul│ 153 │ TP-L- │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Greoni nr. 146 │ Sn+3 400250 │127420/81/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │29.04.2002│127/A756/6│Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 147│Caraş- │Grădinari │Balica Petru (dec.) │com. Grădinari, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Balica Mirela- │Greoni nr. 172 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina │Bucureşti, str. V. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. AGRO - CONSORTIUM │Babeş nr. 22, ap. 1, │ 154 │ │ 127/ │ │ │ │
│ │ │ │- S.A. │sectorul 5 │ Sn+5 400250 │ │ A756/12 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 148│Caraş- │Vărădia │Consiliul Local al │com. Vărădia │ 155 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Comunei Vărădia │ │ ICn+6 400280│ │ Ps │Păşune │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 149│Caraş- │Vărădia │ │ │ 156 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+5 400250 │ │ │Păşune │ 115│ 34,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 150│Caraş- │Vărădia │ │ │ 157 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn 400250 │ │ │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 151│Caraş- │Vărădia │Oros T. Cornel │com. Vărădia, satul │ 159 │TP-40599/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Mercina nr. 438 │ Sn+5 400250 │ 11/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │26.03.1996│ 14/A8 │Arabil │ 25│ 15,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 152│Caraş- │Vărădia │Baica N. Traian (dec.) │com. Vărădia, satul │ │TP-40584/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Baica T. Nicolae │Mercina nr. 129 │ │09.05.1995│ 14/A9 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 153│Caraş- │Vărădia │Negru M. Mihaela │com. Vărădia, satul │ 160 │TP-40401/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Mercina nr. 216 │ Sn+5 400250 │22.03.1994│ 15/A2 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 154│Caraş- │Vărădia │Cintirila I. │oraş Oraviţa │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Felicia (dec.) │ │ 161 │TP-40582/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cintirila I. Carolina │ │ Sn+5 400250 │09.05.1995│ 14/A38 │Arabil │ 106│ 63,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 155│Caraş- │Vărădia │Consiliul Local al │ │ │ │ │Nepro- │ │ │
│ │Severin│ │Comunei Vărădia │com. Vărădia │ │ │ De │ductiv │ 9│ 1,35│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 156│Caraş- │Vărădia │Staia I. Elena (dec.) │com. Vărădia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt Staia I. Martin │Mercina nr. 216 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Timişoara, bd Ghe. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Lazăr nr. 30-32, │ 162 │TP-40509/ │9 Mercina/│ │ │ │
│ │ │ │ │sc. C, ap. 31 │ Sn+5 400250 │20.10.1994│ A8 │Arabil │ 115│ 69,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 157│Caraş- │Vărădia │Goian Gh. Elena │com. Vărădia, satul │ 163 │TP-40562/ │9 Mercina/│ │ │ │
│ │Severin│ │ │Mercina nr. 20 │ Sn-3 400250 │12.04.1995│ A17 │Arabil │ 76│ 45,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 158│Caraş- │Vărădia │Lupsasca I. Eva │com. Vărădia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Sarba Maria │Mercina nr. 282 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Reşiţa, Calea │ │TP-I18- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Caransebeşului bl. 1,│ 164 │40599/163/│9 Mercina/│ │ │ │
│ │ │ │ │et. 1, ap. 4 │ ICn 400280 │19.12.2001│ A26 │Arabil │ 127│ 76,20│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 159│Caraş- │Vărădia │Strain Livia (dec.) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Corcea Liviu (dec.) │jud. Ilfov, com. │ 165 │TP-40591/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt. Corcea Anisoara │Periş, bl. 4, ap. 3 │ Sn 400250 │10.07.1995│ 33/A26 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 160│Caraş- │Vărădia │Miter I. Ion (dec.) │com. Vărădia, satul │ 166 │TP-40545/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Miter Ioan Aorica│Mercina nr. 345 │ Sn 400250 │20.03.1995│ 34/A20 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 161│Caraş- │Vărădia │Traila I. Iuliana; │com. Vărădia, satul │ 167 │TP-40513/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Osteanu Maria │Mercina nr. 139 │ Sn+5 400250 │05.01.1995│ 35/A23 │Arabil │ 101│ 60,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 162│Caraş- │Vărădia │Sculici I. Iosif; │com. Vărădia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Mioc A.N. Codruta Maria│Mercina nr. 346 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │com. Vărădia, satul │ │TP-40516/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mercina nr. 418 │ │06.01.1995│ 35/A24 │Arabil │ 14│ 8,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 163│Caraş- │Vărădia │Coaca N. Rodica │com. Vărădia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │S.C. Bardeau Holding │Mercina nr. 113 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Romania - S.R.L. │Timişoara, str. E.A. │ 168 │TP-40464/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pacha nr. 1, ap. 1 │ Sn+3 400250 │23.05.1994│ 36/A51 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 164│Caraş- │Vărădia │Cioloca I. Carolina; │com. Vărădia, satul │ 169 │TP-40485/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Cioloca Aurel │Mercina nr. 104 │ Sn+3 400250 │24.07.1994│ 5/A53 │Arabil │ 105│ 63,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 165│Caraş- │Vărădia │Grigore C. Cornelia │Timişoara, str. V. │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │S.C. Bardeau Holding │Lucaci, bl. 4, sc. A,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Romania - S.R.L. │ap. 19 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Timişoara, str. E.A. │ 170 │TP-40438/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pacha nr. 1, ap. 1 │ Sn 400250 │26.04.1994│ 7/A9 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 166│Caraş- │Vărădia │Ciuta M. Ana (dec.) │com. Vărădia, satul │ 171 │TP-40388/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Biro Maria │Mercina nr. 25 │ Sn 400250 │15.03.1994│ 4/A12 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 167│Caraş- │Vărădia │Osvald Ecaterina (dec.)│com. Vărădia, satul │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Osvald Maria │Mercina nr. 41A │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │com. Vărădia, satul │ 172 │TP-40421/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mercina nr. 201 │ Sn 400250 │28.03.1994│ 4/A27 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 168│Caraş- │Vărădia │Doba A. Ioan │oraş Buziaş, │ 173 │TP-40603/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │jud. Timiş │ Sn 400250 │ 1/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │01.11.1995│ 1/A8 │Arabil │ 90│ 54,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 169│Caraş- │Vrani │Balan Nicolae │com. Vrani, satul │ 174 │TP-11004/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │Ciortea nr. 65 │ Sn 400250 │ 76/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │27.09.2002│ Ps 83 │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 170│Caraş- │Vrani │ │ │ 175 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+3 400250 │ │ │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 171│Caraş- │Vrani │ │ │ 176 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+3 400250 │ │ │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 172│Caraş- │Vrani │ │ │ 177 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ICn+6 400280 │ │ │Păşune │ 178│ 53,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 173│Caraş- │Vrani │Rosca Nicolae (dec.) │com. Vrani nr. 153 │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Rosca Nicolae │Mun. Arad, str. A. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Vlaicu, bl. 27, │ 178 │TP-42938/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sc. D, ap. 24 │ Sn 400250 │28.06.1995│ 31/A9 │Arabil │ 59│ 35,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 174│Caraş- │Vrani │Doban T.Gheorghe (dec.)│com. Vrani nr. 153 │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Baros Georgeta │Com. Alimpeşti, satul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Bardeau Holding │Sârbeşti, jud. Gorj │ │TP-42859/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Romania - S.R.L. │Timişoara, str. E.A. │ │21.06.1994│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pacha nr. 1, ap. 1 │ │antecontr.│ 31/A8 │Arabil │ 31│ 18,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 175│Caraş- │Vrani │Consiliul Local al │ │ 179 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Comunei Vrani │com. Vrani │ Sn 400250 │ │ Ps124 │Păşune │ 90│ 27,00│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 176│Caraş- │Vrani │ │ │ 180 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+3 400250 │ │ │Păşune │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ ├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 177│Caraş- │Vrani │ │ │ 181 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ │ │ Sn+3 400250 │ │ 67/A │Arabil │ 105│ 31,50│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 178│Caraş- │Vrani │Micu Aurica │com. Vrani nr. 414 │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │ZF Real Estate - S.R.L.│Timişoara, str. │ │TP-42888/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Piatra Craiului │ 182 │14.11.2001│ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1, ap. 17 │ Sn+3 400250 │ cvc │ 63/A53 │Arabil │ 91│ 54,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 179│Caraş- │Vrani │Goian Maria (dec.) │oraş Oraviţa, str. V.│ │TP-42959/ │ │ │ │ │
│ │Severin│ │Moşt. Goian Ioan │Alecsandri nr. 12 │ │05.10.2001│ 63/A54 │Arabil │ 14│ 8,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 180│Caraş- │ │ │Reşiţa, bd. A. I. │ 183 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │Brinzan Maria │Cuza bl. 24, sc. III,│SN+3 400250 │TP-42831/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ap. 4 │ │18.05.2001│ 63/A56 │Arabil │ 51│ 30,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 181│Caraş- │ │Almajan Ion (dec.) │ │ │TP-2925/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │Moşt. Almajan Radmila │com. Vrani nr. 33 │ │28.03.1991│ 63/A57 │Arabil │ 54│ 32,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 182│Caraş- │ │Ocnanovici Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │(dec.) │com. Vrani nr. 251 │ 184 │TP-42982/ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moşt.Caraconcea Nicolae│com. Vrani nr. 316 │Sn+3 400250 │04.12.1995│ 30/A13 │Arabil │ 84│ 50,40│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 183│Caraş- │ │Capet Gheorghe │mun. Reşiţa, str. I. │ │TP-43150/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │Musa Ion │Corvin nr. 1, ap. 8 │ │27.04.1994│ 30/A14 │Arabil │ 21│ 12,60│
│ │ │ │S.C. Bardeau Hoding │Mun. Reşiţa, Aleea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤Romania - S.R.L. │Măcinului 1, ap. 8 ├─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 184│Caraş- │ │ │Timişoara, str. E.A. │ 185 │CVC nr. │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │ │Pacha nr. 1, ap. 1 │Sn+3 400250 │2780/ │ 30/A14 │Arabil │ 30│ 18,00│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤ │12.06.2003├──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 185│Caraş- │ │Consiliul Local al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │Comunei Vrani │com. Vrani │ │ │ Ps 315 │Păşune │ 75│ 22,50│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 186│Caraş- │ │ │ │ 186 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │ │ │ICn+3 400280 │ │ Ps 453 │Păşune │ 151│ 45,30│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 187│Caraş- │ │ │ │ 187 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │ │ │Sn-3 400250 │ │ │Păşune │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┤ │ ├─────────────┤ │ ├─────────┼──────┼───────┤
│ 188│Caraş- │ │ │ │ 188 │ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │ │ │Sn-3 400250 │ │ │Păşune │ 76│ 22,80│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 189│Caraş- │ │Catana Octavian; │com. Vrani, satul │ 189 │TP-43068/ │ │ │ │ │
│ │Severin│Vrani │Catana Elena │Ciortea nr. 43 │Sn-3 400250 │12.11.1993│ 9/A6 │Arabil │ 76│ 45,60│
├────┼───────┼──────────────┼───────────────────&