Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 ianuarie 2023  privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronson 1

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 91 din 2 februarie 2023
    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 288, 299 şi 300^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 867, art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III din Legea nr. 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, ca urmare a lucrărilor de cadastru efectuate, potrivit anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, identificate potrivit anexei nr. 2, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii.
    (2) Ministerul Educaţiei, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, asigură administrarea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, până la finalizarea procesului de scoatere din funcţiune, valorificare şi, după caz, casare, în condiţiile legii.

    ART. 3
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, în suprafaţă totală de 24.663 mp, proprietate publică a statului, având destinaţia de teren, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronson 1.
    (2) Imobilul identificat potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 6
    Ministerul Educaţiei şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 8 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 26 ianuarie 2023.
    Nr. 69.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului identificat cu nr. MF 164167 căruia i se modifică caracteristicile tehnice

┌──────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │Denumirea, │ │ │
│ │ │descrierea │Denumirea │ │
│ │ │tehnică a │actualizată a │ │
│ │ │imobilului │imobilului │ │
│ │ │identificat │identificat în │ │
│ │ │în │inventarul │ │
│ │Codul de │inventarul │centralizat al │Valoarea de │
│Nr. MF│clasificaţie│centralizat │bunurilor care │inventar │
│ │ │al bunurilor│aparţin │(lei) │
│ │ │care aparţin│domeniului │ │
│ │ │domeniului │public al │ │
│ │ │public al │statului cu nr. │ │
│ │ │statului cu │MF 164167 │ │
│ │ │nr. MF │ │ │
│ │ │164167 │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Imobil, │ │
│ │ │ │municipiul │ │
│ │ │ │Craiova, comuna │ │
│ │ │ │Gherceşti, │ │
│ │ │Imobil 2985 │judeţul Dolj, │ │
│ │ │parţial, │suprafaţa │ │
│ │ │municipiul │construită: │ │
│ │ │Craiova, │pavilion A: Sc =│ │
│ │ │comuna │275 mp, pavilion│ │
│ │ │Gherceşti, │B: Sc = 20 mp, │ │
│ │ │judeţul │pavilion C: Sc =│ │
│ │ │Dolj, │170 mp, pavilion│ │
│ │ │suprafaţa │D: Sc = 77 mp, │ │
│ │ │construită: │pavilion E: Sc =│ │
│ │ │pavilion A: │150 mp, pavilion│ │
│ │ │Sc = 275 mp,│E1: Sc = 8 mp, │ │
│ │ │pavilion B: │pavilion E2: Sc │ │
│ │ │Sc = 20 mp, │= 8 mp, pavilion│ │
│ │ │pavilion C: │F: Sc = 8 mp, │ │
│ │ │Sc = 170 mp,│pavilion H: Sc =│ │
│ │ │pavilion D: │101 mp, pavilion│ │
│ │ │Sc = 77 mp, │I: Sc = 48 mp, │ │
│ │ │pavilion E: │pavilion L: Sc =│ │
│ │ │Sc = 150 mp,│19 mp, total │ │
│ │ │pavilion E1:│suprafaţă │ │
│ │ │Sc = 8 mp, │construită = 884│ │
│ │ │E2: Sc = 8 │mp, suprafaţă │ │
│ │ │mp, pavilion│desfăşurată: │ │
│ │ │F: Sc = 8 │pavilion A: Sd =│ │
│ │ │mp, pavilion│275 mp, pavilion│ │
│ │ │H: Sc = 101 │B: Sd = 20 mp, │ │
│ │ │mp, pavilion│pavilion C: Sd =│ │
│ │ │I: Sc = 48 │170 mp, pavilion│ │
│ │ │mp, pavilion│D: Sd = 77 mp, │ │
│ │ │L: Sc = 19 │pavilion E: Sd =│ │
│ │ │mp, total │150 mp, pavilion│ │
│ │ │suprafaţă │E1: Sd = 8 mp, │ │
│ │ │construită =│pavilion H: Sd =│ │
│ │ │884 mp, │101 mp, pavilion│ │
│ │ │suprafaţă │I: Sd = 48 mp, │ │
│ │ │desfăşurată:│pavilion L: Sd =│ │
│ │ │pavilion A: │19 mp, total │ │
│ │ │Sd = 275 mp,│suprafaţă │ │
│ │ │pavilion B: │desfăşurată = │ │
│ │ │Sd = 20 mp, │884 mp, teren şi│ │
│ │ │pavilion C: │amenajări: │ │
│ │ │Sd = 170 mp,│suprafaţa totală│ │
│ │ │pavilion D: │de teren = │ │
│ │ │Sd = 77 mp, │118.065 mp, CF │ │
│164167│8.29.08 │pavilion E: │nr. 247938, nr. │7.014.470,56│
│ │ │Sd = 150 mp,│cad. 247938 │ │
│ │ │pavilion E1:│(provine din CF │ │
│ │ │Sc = 8 mp, │nr. 238296) - │ │
│ │ │pavilion E2:│94.387 mp, CF │ │
│ │ │Sd = 8 mp, │nr. 247969, nr. │ │
│ │ │pavilion F: │cad. 247969 │ │
│ │ │Sd = 8 mp, │(provine din CF │ │
│ │ │pavilion H: │nr. 238296) - │ │
│ │ │Sd = 101 mp,│524 mp, CF nr. │ │
│ │ │pavilion I: │249362, nr. cad.│ │
│ │ │Sd = 48 mp, │249362 (provine │ │
│ │ │pavilion L: │din CF nr. │ │
│ │ │Sd = 19 mp, │237933) - 870 │ │
│ │ │total │mp, CF nr. │ │
│ │ │suprafaţă │247949, nr. cad.│ │
│ │ │desfăşurată │247949 (provine │ │
│ │ │= 884 mp. │din CF nr. │ │
│ │ │Suprafaţă │243689) - 684 │ │
│ │ │teren - │mp, CF nr. │ │
│ │ │Amenajări la│37526, nr. cad. │ │
│ │ │terenuri: │37526 (provine │ │
│ │ │reţea │din CF sporadic │ │
│ │ │energie │nr. 30676) - │ │
│ │ │electrică │21.600 mp. │ │
│ │ │aeriană 140 │Amenajări la │ │
│ │ │ml, sursa cu│terenuri: reţea │ │
│ │ │alimentare │energie │ │
│ │ │cu apă, puţ │electrică │ │
│ │ │săpat cu │aeriană 140 ml, │ │
│ │ │diametru 0,4│sursa cu │ │
│ │ │m şi │alimentare cu │ │
│ │ │adâncime de │apă, puţ săpat │ │
│ │ │30 m - 1 │cu diametru 0,4 │ │
│ │ │buc. │m şi adâncime de│ │
│ │ │Suprafaţa de│30 m - 1 buc. │ │
│ │ │teren = │Terenul în │ │
│ │ │142.717 mp, │suprafaţă totală│ │
│ │ │CF nr. │de 24.663 mp │ │
│ │ │231033, nr. │este propus │ │
│ │ │cad. 231033,│pentru a fi │ │
│ │ │CF nr. │transferat către│ │
│ │ │30676, nr. │Ministerul │ │
│ │ │cad. 30676, │Transporturilor │ │
│ │ │CF nr. │şi │ │
│ │ │209847, nr. │Infrastructurii │ │
│ │ │cad. 209847 │pentru │ │
│ │ │ │construirea │ │
│ │ │ │drumului expres │ │
│ │ │ │Craiova-Piteşti,│ │
│ │ │ │tronson 1. │ │
└──────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea de Medicină
    şi Farmacie din Craiova, care trec din domeniul public al statului în
    domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

┌──────┬────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │Bunurile │ │ │ │
│ │ │care trec │Caracteristicile│ │ │
│ │ │din domeniul│tehnice ale │Valoarea │ │
│ │ │public al │imobilului care │contabilă a │Valoarea │
│ │ │statului în │rămâne în │construcţiilor│imobilului │
│ │Codul de │domeniul │administrarea │propuse pentru│rămasă după │
│Nr. MF│clasificaţie│privat al │Ministerului │scoaterea din │scoaterea din │
│ │ │acestuia, în│Educaţiei pentru│funcţiune în │funcţiune a │
│ │ │vederea │Universitatea de│vederea │construcţiilor│
│ │ │scoaterii │Medicină şi │casării (lei) │(lei) │
│ │ │din │Farmacie din │ │ │
│ │ │funcţiune şi│Craiova │ │ │
│ │ │casării │ │ │ │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Imobil, │ │ │
│ │ │Imobil, │municipiul │ │ │
│ │ │municipiul │Craiova, comuna │ │ │
│ │ │Craiova, │Gherceşti, │ │ │
│ │ │comuna │judeţul Dolj, │ │ │
│ │ │Gherceşti, │teren şi │ │ │
│ │ │judeţul │amenajări: │ │ │
│ │ │Dolj, │suprafaţa totală│ │ │
│ │ │suprafaţa │de teren = │ │ │
│ │ │construită: │118.065 mp, CF │ │ │
│ │ │pavilion A: │nr. 247938, nr. │ │ │
│ │ │Sc = 275 mp,│cad. 247938 │ │ │
│ │ │pavilion B: │(provine din CF │ │ │
│ │ │Sc = 20 mp, │nr. 238296) - │ │ │
│ │ │pavilion C: │94.387 mp, CF │ │ │
│ │ │Sc = 170 mp,│nr. 247969, nr. │ │ │
│ │ │pavilion D: │cad. 247969 │ │ │
│ │ │Sc = 77 mp, │(provine din CF │ │ │
│ │ │pavilion E: │nr. 238296) - │ │ │
│ │ │Sc = 150 mp,│524 mp, CF nr. │ │ │
│ │ │pavilion E1:│249362, nr. cad.│ │ │
│ │ │Sc = 8 mp, │249362 (provine │ │ │
│ │ │pavilion E2:│din CF nr. │ │ │
│ │ │Sc = 8 mp, │237933) - 870 │ │ │
│ │ │pavilion F: │mp, CF nr. │ │ │
│ │ │Sc = 8 mp, │247949, nr. cad.│ │ │
│ │ │pavilion H: │247949 (provine │ │ │
│ │ │Sc = 101 mp,│din CF nr. │ │ │
│ │ │pavilion I: │243689) - 684 │ │ │
│ │ │Sc = 48 mp, │mp, CF nr. │ │ │
│164167│8.29.08 │pavilion L: │37526, nr. cad. │228.424,36 │6.786.046,2 │
│ │ │Sc = 19 mp, │37526 (provine │ │ │
│ │ │total │din CF sporadic │ │ │
│ │ │suprafaţă │nr. 30676) - │ │ │
│ │ │construită =│21.600 mp. │ │ │
│ │ │884 mp, │Amenajări la │ │ │
│ │ │suprafaţă │terenuri: reţea │ │ │
│ │ │desfăşurată:│energie │ │ │
│ │ │pavilion A: │electrică │ │ │
│ │ │Sd = 275 mp,│aeriană 140 ml, │ │ │
│ │ │pavilion B: │sursa cu │ │ │
│ │ │Sd = 20 mp, │alimentare cu │ │ │
│ │ │pavilion C: │apă, puţ săpat │ │ │
│ │ │Sd = 170 mp,│cu diametru 0,4 │ │ │
│ │ │pavilion D: │m şi adâncime de│ │ │
│ │ │Sd = 77 mp, │30 m - 1 buc. │ │ │
│ │ │pavilion E: │Terenul în │ │ │
│ │ │Sd = 150 mp,│suprafaţă totală│ │ │
│ │ │pavilion E1:│de 24.663 mp │ │ │
│ │ │Sd = 8 mp, │este propus │ │ │
│ │ │pavilion H: │pentru a fi │ │ │
│ │ │Sd = 101 mp,│transferat către│ │ │
│ │ │pavilion I: │Ministerul │ │ │
│ │ │Sd = 48 mp, │Transporturilor │ │ │
│ │ │pavilion L: │şi │ │ │
│ │ │Sd = 19 mp, │Infrastructurii │ │ │
│ │ │total │pentru │ │ │
│ │ │suprafaţă │construirea │ │ │
│ │ │desfăşurată │drumului expres │ │ │
│ │ │= 884 mp │Craiova-Piteşti,│ │ │
│ │ │ │tronson 1. │ │ │
└──────┴────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului care se transmite
    din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
    în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
    Codul de clasificaţie care se va atribui părţii de imobil care se transmite: 8.12.02

┌───────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Caracteristicile│
│ │ │ │ │ │ │Caracteristicile│tehnice şi │
│ │ │ │ │ │ │tehnice şi │valoarea │
│ │ │ │ │Persoana │Persoana │valoarea părţii │imobilului care │
│ │ │ │ │juridică de │juridică la │de imobil care │rămâne în │
│Nr. MF │Codul de │Denumirea│Adresa │la care se │care se │se transmite în │administrarea │
│ │clasificaţie│bunului │ │transmite │transmite │administrarea │Ministerului │
│ │ │ │ │partea din │partea din │Ministerului │Educaţiei pentru│
│ │ │ │ │imobil │imobil │Transporturilor │Universitatea de│
│ │ │ │ │ │ │şi │Medicină şi │
│ │ │ │ │ │ │Infrastructurii │Farmacie din │
│ │ │ │ │ │ │ │Craiova │
├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 2985 │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial, │
│ │ │ │ │ │ │ │municipiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Craiova, comuna │
│ │ │ │ │ │ │ │Gherceşti, │
│ │ │ │ │ │ │ │judeţul Dolj, │
│ │ │ │ │ │ │ │teren si │
│ │ │ │ │ │ │ │amenajări: │
│ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa de │
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă totală│teren = 118.065 │
│ │ │ │ │ │ │teren = 24.663 │mp, CF nr. │
│ │ │ │ │ │ │mp, din care │247938, nr. cad.│
│ │ │ │ │ │ │teren în │247938 - 94.387 │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă de │mp, CF nr. │
│ │ │ │ │ │ │13.736 mp, │247969, nr. cad.│
│ │ │ │ │ │ │conform │247969 - 524 mp,│
│ │ │ │ │Ministerul │ │Hotărârii │CF nr. 249362, │
│ │ │ │ │Educaţiei CUI│Ministerul │Guvernului nr. │nr. cad. 249362 │
│ │ │ │Judeţul │13729380, │Transporturilor│204/2019, şi │- 870 mp, CF nr.│
│164167 │8.29.08 │Imobil │Dolj, │Universitatea│şi │teren în │247949, nr. cad.│
│parţial│ │ │municipiul│de Medicină │Infrastructurii│suprafaţă de │247949 - 684 mp,│
│ │ │ │Craiova │şi Farmacie │CUI 13633330 │10.927 mp, │CF nr. 37526, │
│ │ │ │ │din Craiova │ │conform │nr. cad. 37526 -│
│ │ │ │ │CUI 10815397 │ │Hotărârii │21.600 mp, │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │amenajări la │
│ │ │ │ │ │ │327/2021, │terenuri: reţea │
│ │ │ │ │ │ │valoarea totală │energie │
│ │ │ │ │ │ │a imobilului │electrică │
│ │ │ │ │ │ │care se │aeriană 140 ml, │
│ │ │ │ │ │ │transferă = │sursa cu │
│ │ │ │ │ │ │1.171.314,57 lei│alimentare cu │
│ │ │ │ │ │ │ │apă, puţ săpat │
│ │ │ │ │ │ │ │cu diametru 0,4 │
│ │ │ │ │ │ │ │m şi adâncime de│
│ │ │ │ │ │ │ │30 m - 1 buc. │
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │imobilului care │
│ │ │ │ │ │ │ │rămâne la │
│ │ │ │ │ │ │ │universitate = │
│ │ │ │ │ │ │ │5.614.731,63 lei│
└───────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016