Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 689 din 25 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 25 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 2 iunie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 6, art. 68 alin. (1) şi ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat, independent organizaţional, care are ca obiect de activitate:
    a) exercitarea, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţiei de supervizare a siguranţei în aviaţia civilă la nivel naţional;
    b) exercitarea atribuţiilor de autoritate competentă în domeniul aviaţiei civile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 21/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor atribuţii ce revin unei autorităţi competente, ce rezultă din reglementările europene aplicabile, în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 21/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) exercitarea atribuţiilor de autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile, în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 21/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
    d) exercitarea atribuţiilor de autoritate în domeniul aviaţiei civile, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), stabilite în sarcina sa prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului."

    2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul unor situaţii excepţionale care au un impact semnificativ asupra veniturilor regiei, punând în pericol capacitatea regiei de a-şi exercita atribuţiile de autoritate, precum şi pentru realizarea unor investiţii absolut necesare pentru exercitarea atribuţiilor de autoritate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate beneficia de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru acoperirea eventualelor deficite. Într-o asemenea situaţie, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va avea obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate pentru activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de autoritate, faţă de alte activităţi cu caracter economic."

    3. La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) efectuarea de activităţi specifice pentru exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei în aviaţia civilă la nivel naţional şi pentru exercitarea atribuţiilor de autoritate, prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi d);
    ……........................................................................................
c) fondurile alocate şi/sau rambursate de către organizaţiile internaţionale sau de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente îndeplinirii obiectului de activitate;"

    4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea Aeronautică Civilă Română percepe tarife, stabilite în mod transparent şi cu consultarea prealabilă a celor cărora le sunt percepute, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 25 mai 2022.
    Nr. 689.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993)
    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române
    ART. 1
    (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcţionează ca regie autonomă de interes naţional, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, cu finanţare integrală din venituri proprii şi surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcţionează independent de agenţii aeronautici civili şi celelalte entităţi supuse supervizării siguranţei aviaţiei civile şi/sau controlului calităţii de securitate a aviaţiei civile şi îşi exercită în mod independent atribuţiile de natură tehnică stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul aerian.

    ART. 2
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor prezentului regulament.

    ART. 3
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organism tehnic specializat cu personalitate juridică, care exercită, în mod independent:
    a) funcţia de supervizare a siguranţei în aviaţia civilă la nivel naţional;
    b) atribuţiile de autoritate competentă în domeniul aviaţiei civile, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Codul aerian;
    c) atribuţiile de autoritate competentă în domeniul aviaţiei civile, exercitate în conformitate cu competenţele delegate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Codul aerian;
    d) atribuţiile de autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile, pentru care i-au fost delegate competenţe de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Codul aerian şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
    e) atribuţiile de autoritate în domeniul aviaţiei civile stabilite, altele decât cele prevăzute la lit. b), c) şi d), stabilite prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.


    ART. 4
    În calitate de autoritate naţională de supervizare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită următoarele atribuţii:
    a) elaborarea şi monitorizarea implementării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă;
    b) coordonarea elaborării şi monitorizarea implementării cerinţelor Planului local de implementare a Cerului unic (LSSIP) la nivel naţional;
    c) supravegherea continuă, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) din Codul aerian, potrivit reglementărilor specifice naţionale şi/sau, după caz, europene, a:
    1. operatorilor aeronavelor civile, corespunzător cu operaţiunile aeriene civile pe care le desfăşoară;
    2. agenţilor aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricaţia, întreţinerea şi reparaţia aeronavelor, motoarelor, elicelor, pieselor şi echipamentelor asociate;
    3. agenţilor aeronautici civili care asigură administrarea aerodromurilor civile;
    4. agenţilor aeronautici civili care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de management al traficului aerian/de navigaţie aeriană (ATM/ANS), precum şi a serviciilor aferente gestionării activităţilor şi deplasării aeronavelor şi vehiculelor pe platforma unui aerodrom;
    5. agenţilor aeronautici civili care se ocupă cu pregătirea personalului aeronautic civil, inclusiv a echipamentelor de pregătire sintetică;
    6. agenţilor aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea procedurilor de zbor;
    7. altor categorii de agenţi aeronautici civili, potrivit reglementărilor specifice aplicabile;

    d) supravegherea menţinerii condiţiilor asociate certificării personalului aeronautic civil şi a tehnicii de aviaţie;
    e) supravegherea menţinerii condiţiilor asociate documentelor de certificare a aerodromurilor;
    f) supravegherea menţinerii condiţiilor asociate certificării examinatorilor aeromedicali şi a centrelor de medicină aeronautică, în conformitate cu dispoziţiile reglementărilor europene specifice;
    g) monitorizarea implementării Programului naţional de facilităţi aeronautice în domeniul transportului aerian;
    h) supravegherea facilităţilor pe aerodromurile civile;
    i) supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în Regiunea de informare a zborurilor - FIR Bucureşti, precum şi în spaţiile aeriene în care României i-au fost delegate competenţe în baza unor tratate internaţionale;
    j) supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor pe aerodromurile certificate pentru operarea aeronavelor civile;
    k) aprobarea procedurilor de zbor în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
    l) avizarea modificărilor la regulamentul local de urbanism, precum şi a oricărei lucrări sau schimbări a destinaţiei şi/sau utilizării unui teren, în zonele supuse servituţilor aeronautice civile, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
    m) avizarea, din punctul de vedere al respectării standardelor şi practicilor recomandate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, prevăzute în anexa nr. 14 - Aerodromuri la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, a studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele de investiţii aferente suprafeţelor de mişcare a aeronavelor de pe aerodromuri, inclusiv pentru construcţia suprafeţelor de mişcare;
    n) avizarea limitelor zonelor supuse servituţilor aeronautice civile şi a restricţiilor asociate acestor zone, determinate potrivit dispoziţiilor Codului aerian;
    o) supervizarea respectării cerinţelor privind interoperabilitatea sistemelor de la sol, de la bordul aeronavelor şi din aer, a componentelor şi procedurilor aferente acestora, în conformitate cu reglementările europene specifice;
    p) inspecţia din zbor, având ca scop verificarea, monitorizarea/evaluarea parametrilor mijloacelor de navigaţie aeriană, a sistemelor de comunicaţie şi a sistemelor de supraveghere şi validarea procedurilor de zbor;
    q) coordonarea la nivel naţional a proceselor aferente gestionării resurselor, limitate în aviaţia civilă, a indicativelor pentru reţeaua fixă de telecomunicaţii aeronautice şi a codurilor dispozitivelor de localizare tip transponder, în condiţiile legii;
    r) evaluarea siguranţei aeronavelor civile străine care utilizează aerodromurile din România;
    s) avizarea demonstraţiilor aeriene, a mitingurilor şi manifestaţiilor sportive aeriene civile;
    ş) aprobarea conţinutului Publicaţiei de Informare Aeronautică din România - AIP România, pentru conformarea cu standardele şi practicile recomandate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, prevăzute în anexa nr. 15 - Servicii de informaţii aeronautice la Convenţia de la Chicago;
    t) autorizarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate autorizării transportului aerian al bunurilor periculoase, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
    ţ) supravegherea menţinerii condiţiilor asociate documentelor de admisibilitate la salt, pentru paraşutele utilizate de personalul aeronautic civil, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;
    u) interzicerea temporară sau restricţionarea efectuării de zboruri în spaţiul aerian naţional de către aeronavele civile despre care sunt deţinute informaţii că operarea ori întreţinerea acestora nu corespunde standardelor minime de siguranţă stabilite în baza prevederilor Convenţiei de la Chicago;
    v) fundamentarea şi transmiterea către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a propunerilor de decizii privind restricţionarea sau interzicerea temporară a traficului aerian general într-o porţiune sau în întreg spaţiul aerian naţional, atunci când constată că siguranţa zborului este în pericol;
    w) efectuarea inspecţiilor la sol pe aerodromurile şi pe alte terenuri de zbor din România în vederea evaluării respectării standardelor de siguranţă a aviaţiei civile de către operatorii aerieni români şi străini, conform reglementărilor specifice aplicabile;
    x) îndeplinirea altor funcţii şi sarcini specifice de supraveghere a siguranţei în aviaţia civilă, ce revin unei autorităţi competente şi care rezultă din reglementările europene aplicabile, în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Codul aerian.


    ART. 5
    Alte atribuţii specifice ale Autorităţii Aeronautice Civile Române sunt:
    a) cooperarea cu autorităţile de aviaţie civilă din alte state, precum şi cu organizaţii şi organisme europene şi internaţionale de aviaţie civilă în domeniile în care are atribuţii şi competenţe;
    b) participarea la activităţile forurilor europene şi internaţionale de aviaţie civilă;
    c) acordarea de consultanţă în domeniul său de activitate;
    d) colaborarea cu organismele specializate din cadrul autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile, autorităţii aeronautice militare din România şi Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea, potrivit legii, a cererilor de survol şi/sau aterizare în spaţiul aerian al României, precum şi pentru monitorizarea respectării sancţiunilor internaţionale din domeniul aviaţiei civile, în limita atribuţiilor şi competenţelor delegate prin reglementări specifice;
    e) elaborarea planurilor de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană, potrivit reglementărilor specifice în vigoare;
    f) supervizarea performanţei economice a serviciilor de navigaţie aeriană, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    g) verificarea încheierii şi menţinerii de către operatorii aeronavelor civile, administratorii aerodromurilor, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi, după caz, alţi agenţi aeronautici civili a contractelor de asigurare care să le acopere răspunderea pentru prejudiciile pe care le pot produce, în conformitate cu cerinţele reglementărilor europene şi ale actelor normative naţionale în vigoare;
    h) colaborarea cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică pe probleme specifice de securitate cibernetică la nivelul aviaţiei civile, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) colaborarea cu autoritatea aeronautică militară din România în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană/ managementului spaţiului aerian, în activităţile privind utilizarea flexibilă a spaţiului aerian, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian şi reglementările naţionale specifice;
    j) furnizarea de expertiză şi asistenţă tehnică, la solicitarea Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în procesul de investigaţie tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă;
    k) exercitarea atribuţiilor în domeniul protecţiei mediului ce revin în sarcina Autorităţii Aeronautice Civile Române potrivit actelor normative în vigoare;
    l) exercitarea atribuţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă prevăzute la art. VI pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2021 privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă şi responsabilităţile instituţiilor care desfăşoară aceste misiuni, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul aviaţiei civile;
    m) operarea şi întreţinerea aeronavei şi echipamentelor specifice pentru validarea din zbor a procedurilor de zbor şi inspecţia din zbor a funcţionării mijloacelor de navigaţie, comunicaţii şi supraveghere aeriană;
    n) participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul său de activitate;
    o) producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări de servicii şi altele asemenea;
    p) elaborarea reglementărilor specifice şi a procedurilor de aplicare în domeniile în care are competenţe şi atribuţii;
    q) constatarea abaterilor de la reglementările din domeniul aviaţiei civile şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit competenţelor sale stabilite prin acte normative în vigoare.


    ART. 6
    Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condiţiile legii.

    ART. 7
    Structura organizatorică a Autorităţii Aeronautice Civile Române se aprobă de către consiliul de administraţie şi cuprinde, în funcţie de necesităţi şi volumul de activitate, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

    ART. 8
    (1) Conducerea Autorităţii Aeronautice Civile Române este asigurată de directorul general şi de consiliul de administraţie compus din 7 membri, numiţi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale contractelor de mandat încheiate de membrii consiliului de administraţie cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Membrii consiliului de administraţie trebuie să asigure respectarea principiului funcţionării independente a Autorităţii Aeronautice Civile Române faţă de agenţii aeronautici civili şi celelalte entităţi supuse supervizării siguranţei aviaţiei civile şi/sau controlului calităţii de securitate a aviaţiei civile, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din prezentul regulament şi ale reglementărilor europene în vigoare.

    ART. 9
    (1) Directorul general asigură implementarea unui sistem de management la nivelul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute de regulamentele europene în vigoare.
    (2) Atribuţiile directorului general se stabilesc prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administraţie, în condiţiile legii.

    ART. 10
    (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română stabileşte bugete de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu regulamentele europene şi legislaţia naţională aplicabile.
    (2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Aeronautice Civile Române se asigură condiţiile economico-financiare necesare pentru exercitarea neîntreruptă a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute în prezentul regulament.
    (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de către consiliul de administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se aprobă în condiţiile legii.

    ART. 11
    Autoritatea Aeronautică Civilă Română realizează venituri şi cheltuieli în lei şi în valută, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Personalul Autorităţii Aeronautice Civile Române se încadrează potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură condiţii pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu, în scopul asigurării îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
    (3) Personalului Autorităţii Aeronautice Civile Române îi sunt aplicabile prevederile legislaţiei naţionale şi ale regulamentelor europene corespunzător categoriei profesionale din care face parte.
    (4) Atribuţiile individuale ale personalului Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi cerinţele de încadrare se prevăd în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016