Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2014  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.156/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Târgu Jiu",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
-----------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu", pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, sunt în cuantum total de 12.472 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)".
    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
                Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi
                            Promovarea Exporturilor,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Gyorgy Attila,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 19 august 2014.
    Nr. 689.


    ANEXA 2


                                           LISTA
                        cuprinzând imobilele proprietate privată
             care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
             utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire
         Târgu Jiu", situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu,
          din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi
                       sumele individuale aferente despăgubirilor


┌────┬─────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬────────┬───────┬─────────────┐
│Nr. │Jude-│ Unitatea │ Numele şi prenumele proprietarului/ │ Nr. top/ │ Categoria │ Nr. titlu │ Nr. │Supra- │ Valoarea │
│crt.│ ţul │administrativ-│ deţinătorului terenului │ Nr. tarla │ de │ de pro- │ cadas- │ faţa │ despăgubirii│
│ │ │ teritorială │ │ │folosinţă │ prietate │ tral │expro- │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │priată │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ (mp) │ │
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 1│Gorj │Târgu Jiu │BÎRSĂŞTEANU EMILIA, BÎRSĂŞTEANU FLORIAN│T.12/1, P.12/1 │Livadă (L) │134641133 │44485 │ 97│ 2.134,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 2│Gorj │Târgu Jiu │S.C. PISIPAGANI & CO - S.R.L. │T.67, P.10/17 │Livadă (L) │1513166 │37842 │ 533│ 11.726,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 3│Gorj │Târgu Jiu │BÎRSĂŞTEANU EMILIA, BÎRSĂŞTEANU FLORIAN│T.67, P.5/3 │Livadă (L) │1511758 │35821 │ 88│ 1.936,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 4│Gorj │Târgu Jiu │S.C. PISIPAGANI & CO - S.R.L. │T.67, P.6/3 │Livadă (L) │1511776 │48801 │ 24│ 528,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 5│Gorj │Târgu Jiu │S.C. PISIPAGANI & CO - S.R.L. │T.68, P.7/1 │Livadă (L) │1511761 │48982 │ 86│ 1.892,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 6│Gorj │Târgu Jiu │VĂDUVA ECATERINA │T.68, P.8/1 │Livadă (L) │1516518 │ │ 258│ 5.676,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 7│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (BISERICA ORTODOXĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BÂRSEŞTI) │T.68, P.9/1 │Livadă (L) │ - │ - │ 1387│ 30.514,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 8│Gorj │Târgu Jiu │CAZAN MARIA, CAZAN TRAIAN-NICOLAE │T.68, P.10/1 │Livadă (L) │1511772 │ │ 805│ 17.710,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 9│Gorj │Târgu Jiu │DĂNESCU ANA │T.68, P.11/2 │Livadă (L) │1510980 │ │ 671│ 14.762,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 10│Gorj │Târgu Jiu │ŢICLETE DUMITRU │T.68, P.12/1 │Livadă (L) │1511763 │ │ 583│ 12.826,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 11│Gorj │Târgu Jiu │GIURONIU MARIA │T.68, P13/1 │Livadă (L) │1517955 │ │ 473│ 10.666,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 12│Gorj │Târgu Jiu │LUNGU TOMA │T.68, P.14/1 │Livadă (L) │1511760 │ │ 401│ 8.822,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 13│Gorj │Târgu Jiu │GĂMAN I. ION │T.68, P.15/3 │Livadă (L) │1511766 │ │ 188│ 300,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 14│Gorj │Târgu Jiu │CIULAVU VICTORIA │T.68, P.16/1 │Livadă (L) │1511774 │ │ 169│ 270,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 15│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (COCHINĂ PANTELIMON) │T.68, P.17/1 │Livadă (L) │ - │ - │ 155│ 248,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 16│Gorj │Târgu Jiu │FRÎNCU P. CONSTANTIN │T.68, P18/1 │Livadă (L) │1511762 │ │ 630│ 1.008,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 17│Gorj │Târgu Jiu │FRÎNCU P. CONSTANTIN │T.88, P.18/2 │Livadă (L) │1511762 │ │ 403│ 644,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 18│Gorj │Târgu Jiu │HUIDU ELENA │T.88, P.19/2 │Livadă (L) │1512190 │ │ 292│ 467,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 19│Gorj │Târgu Jiu │HUIDU ELENA │T.68, P.19/1 │Livadă (L) │1512190 │ │ 69│ 110,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 20│Gorj │Târgu Jiu │ALBU CONSTANTIN │T.68, P.20/1 │Livadă (L) │1508478 │ │ 35│ 56,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 21│Gorj │Târgu Jiu │ALBU CONSTANTIN │T.88, P.20/2 │Livadă (L) │1508478 │ │ 244│ 390,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 22│Gorj │Târgu Jiu │BIRĂU SILVANA-MIHAELA │T.88, P.21/2 │Livadă (L) │1512337 │ │ 886│ 1.417,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 23│Gorj │Târgu Jiu │BIRĂU SILVANA-MIHAELA │T.86, P.21/1 │Livadă (L) │1512337 │ │ 30│ 48,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 24│Gorj │Târgu Jiu │FRÎNCU P. CONSTANTIN │T.88, P.22/2 │Livadă (L) │1511762 │ │ 579│ 926,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 25│Gorj │Târgu Jiu │MARACU ELENA │T.88, P.23/2 │Livadă (L) │1511759 │ │ 378│ 604,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 26│Gorj │Târgu Jiu │MÎNDROIU ION │T.88, P.24/2 │Livadă (L) │1511765 │ - │ 743│ 1.188,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 27│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (BRELEA POLINA) │T.88, P.25/2 │Livadă (L) │ - │ - │ 704│ 1.126,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 28│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (VOICILOIU NICOLAE) │T.88, P.26/2 │Livadă (L) │ - │ - │ 1068│ 1.708,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 29│Gorj │Târgu Jiu │BUDOIAS AURELIA-IVONA │T.88, P.28/2 │Livadă (L) │1511764 │ │ 1153│ 1.891,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 30│Gorj │Târgu Jiu │CRISTEA MARIA │T.88, P.30/2 │Livadă (L) │1519710 │ │ 243│ 415,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 31│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*)(m. UNGUREANU CONSTANTIN)│T.88, P.31/2 │Livadă (L) │ - │ - │ 363│ 639,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 32│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*)(BISTREANU MARIA) │T.88, P.32/2 │Livadă (L) │ - │ - │ 361│ 661,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 33│Gorj │Târgu Jiu │BOTANCIU MARIA │T.88, P.33/2 │Livadă (L) │ │46363 │ 761│ 1.324,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 34│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN DUMITRU │T.88, P.34/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │34/9 │Livadă (L) │1516561 │47734 │ 831│ 1.787,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 35│Gorj │Târgu Jiu │NICULESCU ALEXANDRU │T.88, P.16/3 │Arabil (A) │1316357 │ │ 260│ 404,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 36│Gorj │Târgu Jiu │CĂPREA MARIA │T.88, P.16/4 │Arabil (A) │1316260 │ │ 268│ 424,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 37│Gorj │Târgu Jiu │NICULESCU E. CONSTANTIN │T.88, P.16/5 │Arabil (A) │1315112 │ │ 272│ 445,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 38│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ANINOIU DUMITRU) │T.88, P.16/6 │Arabil (A) │ - │ - │ 710│ 828,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 39│Gorj │Târgu Jiu │NEGREA ION │T.88 │Arabil (A) │ │3301 │ 245│ 9.530,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 40│Gorj │Târgu Jiu │NEGREA MARIA, NEGREA ION │T.88, P.3 │Arabil (A) │ │9514 │ 810│ 1.020,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 41│Gorj │Târgu Jiu │GHERGHINA IOAN │T.88 │Arabil (A) │Sentinţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │civilă │ │ 435│ 569,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 42│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU AURICĂ │T.88 │Arabil (A) │ │9347 │ 343│ 457,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 43│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU AURICĂ │T.88 │Arabil (A) │ │2536 │ 696│ 969,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 44│Gorj │Târgu Jiu │DESPESCU CRISTIAN │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 802│ 1.149,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 45│Gorj │Târgu Jiu │MAMARĂ VASILE DANIEL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MAMARĂ IULIANA RODICA │T.9, P.3/3 │Arabil (A) │ │48943 │ 750│ 21.980,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 46│Gorj │Târgu Jiu │UNCHEŞU CRISTINA │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 864│ 1.327,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 47│Gorj │Târgu Jiu │DAVIDESCU ION │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 506│ 770,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 48│Gorj │Târgu Jiu │GRUIESCU PETRE, GRUIESCU ANA │T.88 │Arabil (A) │ │38218 │ 434│ 643,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 49│Gorj │Târgu Jiu │GRUIESCU PETRE, GRUIESCU ANA │T.88 │Arabil (A) │ │40574 │ 616│ 18.232,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 50│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU PETRE, BISTREANU ION │T.88, P.4 │Arabil (A) │ │48100 │ 1610│ 2.348,46│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 51│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU PETRE, BISTREANU ION │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 376│ 501,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 52│Gorj │Târgu Jiu │CIOCLEI ELENA │T.88 │Arabil (A) │ │249 │ 433│ 12.766,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 53│Gorj │Târgu Jiu │ROŞCULESCU ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROŞCULESCU ALEXANDRINA │T.88 │Arabil (A) │ │47826 │ 543│ 15.306,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 54│Gorj │Târgu Jiu │IŞFAN CONSTANTIN; IŞFAN MARIA │T.88 │Arabil (A) │ │2613 │ 651│ 17.202,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 55│Gorj │Târgu Jiu │ŢICLETE GHEORGHE │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 360│ 9.100,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 56│Gorj │Târgu Jiu │COCHINĂ PANTELIMON │T.88 │Arabil (A) │ │ │ 303│ 7.386,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 57│Gorj │Târgu Jiu │OGĂŞANU MARIUS-OCTAVIAN │T.88, P.11 │Arabil (A) │ │6673 │ 751│ 17.082,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 58│Gorj │Târgu Jiu │MĂLĂESCU ILEANA │T.88, P.12 │Arabil (A) │ │ │ 370│ 9.620,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 59│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN ION (decedat) │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 497│ 12.922,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 60│Gorj │Târgu Jiu │CEAMBUR NICOLAE │T.9 │Arabil (A) │ │47203 │ 444│ 11.544,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 61│Gorj │Târgu Jiu │MERIŞESCU IOAN │T.9 │Arabil (A) │ │48725 │ 235│ 6.110,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 62│Gorj │Târgu Jiu │CEAMBUR NICOLAE │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 160│ 4.160,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 63│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU MARIA │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 215│ 5.590,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 64│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU CONSTANTIN │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 346│ 8.996,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 65│Gorj │Târgu Jiu │BOLDICI ANA │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 300│ 7.800,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 66│Gorj │Târgu Jiu │OLARU ANA │T.9 │Arabil (A) │ │ │ 179│ 4.654,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 67│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN IOANA │T.9 │Fâneaţă │ │2918 │ 134│ 3.484,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 68│Gorj │Târgu Jiu │IŞFAN CONSTANTIN │T.88, P.27/1 │Arabil (A) │ │ │ 22│ 24,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 69│Gorj │Târgu Jiu │Drăgan Ion (decedat) │T.88, P.27/2 │Arabil (A) │ │ │ 106│ 116,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 70│Gorj │Târgu Jiu │OLARU CONSTANTIN │T.88, P.27/3 │Arabil (A) │ │ │ 97│ 106,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 71│Gorj │Târgu Jiu │CEAMBUR NICOLAE │T.88, P.27/4 │Arabil (A) │ │3924 │ 601│ 661,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 72│Gorj │Târgu Jiu │TOTAN PANTELIMON │T.88, P.27/6 │Arabil (A) │ │ │ 575│ 632,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 73│Gorj │Târgu Jiu │UDROIU NICOLAE │T.88, P.27/7 │Arabil (A) │ │ │ 674│ 741,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 74│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU ION │T.88, P.27/8 │Arabil (A) │ │ │ 316│ 347,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 75│Gorj │Târgu Jiu │ŞERBAN CAMELIA │T.88, P.27/9 │Arabil (A) │ │46881 │ 304│ 334,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 76│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU ELENA │T.88, P.27/9/1 │Arabil (A) │ │ │ 87│ 95,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 77│Gorj │Târgu Jiu │MĂLĂESCU VASILE │T.88, P.27/10 │Arabil (A) │ │ │ 393│ 432,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 78│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU ELENA │T.88, P.27/11 │Arabil (A) │1353684 │ │ 304│ 334,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 79│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU NICOLAE │T.88, P27/13 │Arabil (A) │1339568 │ │ 58│ 63,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 80│Gorj │Târgu Jiu │BRINDĂU ION │T.88, P27/15 │Arabil (A) │1339572 │ │ 200│ 220,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 81│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (DRĂGAN CONSTANTIN) │T.88, P.27/16 │Arabil (A) │ - │ - │ 594│ 653,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 82│Gorj │Târgu Jiu │ANGHELOIU GHEORGHE, ANGHELOIU TUDOR │T.88, P27/17 │Arabil (A) │1322744 │47393 │ 813│ 951,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 83│Gorj │Târgu Jiu │UDROIU NICOLAE │T.88, P.27/18 │Arabil (A) │1316258 │ │ 825│ 1.164,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 84│Gorj │Târgu Jiu │BORLAN DOREL, BORLAN VIORICA │T.88, P27/19 │Arabil (A) │1316253 │8288 │ 833│ 1.223,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 85│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU ELENA │T.88, P.27/20 │Arabil (A) │1324409 │ │ 825│ 1.230,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 86│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU I.T. PANTELIMON │T.88, P27/21 │Arabil (A) │1324445 │ │ 223│ 339,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 87│Gorj │Târgu Jiu │DRAGOIESCU MARIA │T.88, P.27/22 │Arabil (A) │1324418 │ │ 223│ 342,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 88│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU C. PANTELIMON │T.88, P27/23 │Arabil (A) │438898 │ │ 445│ 687,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 89│Gorj │Târgu Jiu │BAROIU POLINA │T.88, P.27/24 │Arabil (A) │1315100 │ │ 445│ 682,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 90│Gorj │Târgu Jiu │ROVINARU C. CONSTANTIN │T.88, P27/25/1 │Arabil (A) │1507237 │ │ 446│ 678,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 91│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*)(BISTREANU C. PANTELIMON)│T.88, P.27/26 │Arabil (A) │ - │ - │ 898│ 1.343,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 92│Gorj │Târgu Jiu │ALBASTROIU NICOLETA │T.88, P27/27 │Arabil (A) │438897 │6050 │ 456│ 669,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 93│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de fond funciar*) │T.88 │Arabil (A) │ - │ - │ 217│ 238,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 94│Gorj │Târgu Jiu │VÂLCEANU CONSTANTIN │T.88, P.27/28 │Arabil (A) │1339511 │ │ 270│ 2.680,43│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 95│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU CONSTANTIN │T.88, P27/29 │Arabil (A) │1339507 │ │ 663│ 936,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 96│Gorj │Târgu Jiu │MUNTEANU CONSTANTIN │T.88, P27/30 │Arabil (A) │1315100 │ │ 227│ 313,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 97│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU C. ELENA │T.88, P27/31 │Arabil (A) │1353684 │ │ 255│ 347,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 98│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU ELEONORA │T.88, P.27/32 │Arabil (A) │1315102 │ │ 435│ 582,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 99│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU ION │T.88, P.27/33 │Arabil (A) │1315103 │ │ 435│ 567,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 100│Gorj │Târgu Jiu │MARCU ION │T.88, P.27/34 │Arabil (A) │1315115 │ │ 231│ 296,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 101│Gorj │Târgu Jiu │ROVINARU TATIANA, DUŢONIU ELENA │T.88, P.27/36 │Arabil (A) │1322729 │ - │ 227│ 286,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 102│Gorj │Târgu Jiu │Ilinca Georgeta │T.88, P.27/36 │Arabil (A) │1339531 │ │ 230│ 286,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 103│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU C. PANTELIMON │T.88, P.27/37 │Arabil (A) │438898 │ │ 277│ 338,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 104│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T.88 │Arabil (A) │ │39157 │ 474│ 12.108,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 105│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T.88 │Arabil (A) │ │39158 │ 549│ 12.078,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 106│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T.88 │Arabil (A) │ │39159 │ 96│ 2.112,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 107│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T88 │Arabil (A) │ │8393 │ 454│ 9.988,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 108│Gorj │Târgu Jiu │ROSIANU CRISTIAN EUGEN, ROSIANU VIORICA│T.88 │Arabil (A) │ │37908 │ 661│ 14.542,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 109│Gorj │Târgu Jiu │DJORDJEVIC ELENA CORINA │T88 │Arabil (A) │ │37909 │ 436│ 9.592,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 110│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T88, P. 2/47, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │27/46, 27/44/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1,27/44, 27/42 │Arabil (A) │ │36365 │ 210│ 4.620,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 111│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T88 │Arabil (A) │ - │ - │ 113│ 2.486,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 112│Gorj │Târgu Jiu │LAPADUSA ION, LAPADUSA MARINA │T88 │Arabil (A) │ │2817 │ 201│ 4.422,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 113│Gorj │Târgu Jiu │ŞTEFAN AUREL │T.20, P.47 │Arabil (A) │1339529 │ │ 306│ 7.956,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 114│Gorj │Târgu Jiu │LAPADUSA ION, LAPADUSA MARINA │T.88 │Arabil (A) │1324418 │2818 │ 201│ 221,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 115│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU ANGELA, OANCIU AUREL │T.88, P27/49 │Arabil (A) │1315111 │ │ 395│ 434,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 116│Gorj │Târgu Jiu │MERISESCU ION │T.88, P27/50 │Arabil (A) │1316306 │ │ 1036│ 1.346,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 117│Gorj │Târgu Jiu │MLADIN VIORICA, BÎRSAN ELENA │ │Arabil (A) │ │ │ 53│ 2.938,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 118│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU CĂLIN │ │Arabil (A) │ │46759 │ 383│ 64.358,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 119│Gorj │Târgu Jiu │ILINCA VIOREL, ILINCA GEORGETA │ │Arabil (A) │ │ │ 189│ 4.914,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 120│Gorj │Târgu Jiu │VÂLCEANU CONSTANTIN │T.21, P1/3 │Arabil (A) │ │9699 │ 5│ 130,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 121│Gorj │Târgu Jiu │FRUMUSEANU ION; FRUMUSEANU MARIA │T.21 │Arabil (A) │ │5506 │ 164│ 4.264,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 122│Gorj │Târgu Jiu │BĂLŢOI IOANA-DANIELA, BĂLŢOI MIRCEA │T.21 │Arabil (A) │ │4495 │ 177│ 6.018,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 123│Gorj │Târgu Jiu │BĂLŢOI IOANA-DANIELA, BĂLŢOI MIRCEA │T.21 │Arabil (A) │ │4496 │ 179│ 6.086,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 124│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU CONSTANTIN │T.21 │Arabil (A) │ │1937 │ 414│ 9.108,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 125│Gorj │Târgu Jiu │ISTRATE PAUL │T.21 │Arabil (A) │ │ │ 348│ 11.832,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 126│Gorj │Târgu Jiu │MOSOIU ANDREI │T.21 │Arabil (A) │ │ │ 276│ 9.384,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 127│Gorj │Târgu Jiu │SCORNEA DUMITRU, SCORNEA MATILDA │T.21 │Arabil (A) │ │1377 │ 253│ 8.602,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 128│Gorj │Târgu Jiu │SCORNEA DUMITRU, SCORNEA MATILDA │T.21 │Arabil (A) │ │3133 │ 128│ 4.352,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 129│Gorj │Târgu Jiu │OPREA DUMITRU │T21 │Arabil (A) │ │ │ 78│ 2.652,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 130│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT**) │T21 │Arabil (A) │ │ │ 75│ 2.550,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 131│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT**) │T.21 │Arabil (A) │ │ │ 103│ 3.502,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 132│Gorj │Târgu Jiu │SUCHIU ALEXE-LIVIU │T.21 │Arabil (A) │ │6378 │ 84│ 1.848,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 133│Gorj │Târgu Jiu │DUMITRESCU GABRIEL OCTAVIAN │T.21 │Arabil (A) │ │6277 │ 20│ 440,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 134│Gorj │Târgu Jiu │SCORNEA DUMITRU │T20 │Arabil (A) │ │38479 │ 450│ 9.900,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 135│Gorj │Târgu Jiu │OPREA DUMITRU │T.20 │Arabil (A) │ │ │ 496│ 10.912,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 136│Gorj │Târgu Jiu │SUCHIU ALEXE-LIVIU │T.20, P6/1, 7/1│Arabil (A) │ │6377 │ 439│ 9.658,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 137│Gorj │Târgu Jiu │DUMITRESCU GABRIEL OCTAVIAN │T20 │Arabil (A) │ │6276 │ 1725│ 38.130,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 138│Gorj │Târgu Jiu │DUMITRESCU FLORIN CORNEL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU CRISTINA │T.20, P8 │Arabil (A) │ │6514 │ 739│ 16.998,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 139│Gorj │Târgu Jiu │DUMITRESCU FLORIN CORNEL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRESCU CRISTINA │T.20, P9 │Arabil (A) │ │7966 │ 344│ 8.268,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 140│Gorj │Târgu Jiu │LĂPĂDAT ION │T20 │Arabil (A) │ │ │ 507│ 12.954,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 141│Gorj │Târgu Jiu │IORDANESCU IACOV, IORDANESCU DANIELA │T20, P.10 │Arabil (A) │ │10209 │ 298│ 7.656,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 142│Gorj │Târgu Jiu │IORDANESCU IACOV, IORDANESCU DANIELA │T20, P.55 │Arabil (A) │ │9243 │ 302│ 7.724,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 143│Gorj │Târgu Jiu │ROMANESCU POLINA │T20, P.13 │Arabil (A) │ │9668 │ 490│ 618,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 144│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.20 │Arabil (A) │ │ │ 447│ 543,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 145│Gorj │Târgu Jiu │FOMETESCU MARIA │T20 │Arabil (A) │ │1308 │ 239│ 4.063,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 146│Gorj │Târgu Jiu │BÂRSAN ELENA │T.20 │Arabil (A) │ │9463 │ 451│ 17.235,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │ ├───────┼─────────────┤
│ 147│Gorj │Târgu Jiu │BÂRSAN ELENA │ │Arabil (A) │ │ │ 994│ 16.898,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 148│Gorj │Târgu Jiu │MÂŢĂ PAULA │T.20 │Arabil (A) │ │ │ 530│ 9.010,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │ ├───────┼─────────────┤
│ 149│Gorj │Târgu Jiu │MÂŢĂ PAULA │ │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ 216│ 93.428,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 150│Gorj │Târgu Jiu │LĂZĂROIU MINODORA │T.20 │Arabil (A) │ │45002 │ 1111│ 37.774,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 151│Gorj │Târgu Jiu │FOMETESCU MARIA │ │Arabil (A) │ │1310 │ 2317│ 78.778,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 152│Gorj │Târgu Jiu │VÂLCEANU CONSTANTIN │ │Arabil (A) │ │ │ 323│ 10.982,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 153│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU ILEANA │T.20, P.1/1 │Arabil (A) │1508424 │ │ 301│ 10.234,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 154│Gorj │Târgu Jiu │VĂDUVA CONSTANTIN │T.20, P.22/1 │Arabil (A) │ │46689 │ 562│ 19.108,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 155│Gorj │Târgu Jiu │VĂDUVA VONELIA │T.20 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │2794 │ 536│ 400.678,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 156│Gorj │Târgu Jiu │POPA ELENA, POPA ION NELUŞ │T.20 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │48683 │ 41│ 2.482,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 157│Gorj │Târgu Jiu │POP MARGALINA, POPA ELENA │T.20 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │48482 │ 149│ 74.216,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 158│Gorj │Târgu Jiu │POP BOBEI VASILE │T.20 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ 6│ 204,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 159│Gorj │Târgu Jiu │BĂROIU CONSTANTIN │ │Arabil (A) │ │ │ 8│ 272,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 160│Gorj │Târgu Jiu │FOMETESCU VASILE │T.19 │Arabil (A) │ │ │ 32│ 1.088,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 161│Gorj │Târgu Jiu │FOMETESCU VASILE │ │Arabil (A) │ │ │ 213│ 3.621,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 162│Gorj │Târgu Jiu │MOCIOI MARIA, MOCIOI GHEORGHE │T.19 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │1596 │ 1964│ 370.976,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 163│Gorj │Târgu Jiu │GIOANCĂ GHEORGHE │T.19 │Arabil (A) │ │5148 │ 1097│ 37.298,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 164│Gorj │Târgu Jiu │GIOANCĂ GHEORGHE │T.19 │Arabil (A) │ │5149 │ 1816│ 30.872,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 165│Gorj │Târgu Jiu │GIOANCĂ GHEORGHE │ │Arabil (A) │ │5150 │ 2888│ 98.192,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 166│Gorj │Târgu Jiu │NEBUNU SIMONA-ELENA │ │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │7300/1 │ 172│ 223.808,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 167│Gorj │Târgu Jiu │NEBUNU NICOLAE │ │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │7300/2 │ 837│ 267.518,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 168│Gorj │Târgu Jiu │VĂDUVA VONELIA │ │Arabil (A) │ │ │ 532│ 30.120,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 169│Gorj │Târgu Jiu │VĂDUVA VONELIA │T.19 │Arabil (A) │ │ │ 3455│ 62.137,29│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 170│Gorj │Târgu Jiu │PREDESCU IOANA │T.19, P.60 │Arabil (A) │ │36677 │ 15│ 510,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 171│Gorj │Târgu Jiu │PREDESCU IOANA │ │Arabil (A) │ │ │ 504│ 16.248,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 172│Gorj │Târgu Jiu │PEPTAN ION │T.19 │Arabil (A) │ │ │ 225│ 6.468,65│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 173│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.19 │Arabil (A) │ │ │ 267│ 381,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 174│Gorj │Târgu Jiu │BUZULOIU C. DUMITRU │T.85, P.2/6 │Arabil (A) │134641017 │49108 │ 1265│ 1.391,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 175│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.85 │Arabil (A) │ │ │ 2706│ 3.563,33│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 176│Gorj │Târgu Jiu │BUZULOIU C. DUMITRU │T.87 │Arabil (A) │ │49109 │ 68│ 74,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 177│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.87 │Arabil (A) │ │ │ 2102│ 2.350,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 178│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.87 │Arabil (A) │ │ │ 751│ 1.214,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 179│Gorj │Târgu Jiu │BALOI ION │T.91, A9 │Arabil (A) │1512859 │ │ 88│ 294,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 180│Gorj │Târgu Jiu │CÎRLIG V.ILIE │T.91, A11 │Arabil (A) │1513151 │ │ 257│ 393,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 181│Gorj │Târgu Jiu │POPEANGA P. NICOLAE │T.91, A13 │Arabil (A) │ │ │ 2154│ 3.186,98│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 182│Gorj │Târgu Jiu │POPEANGA P. NICOLAE │T.91, A14 │Arabil (A) │ │ │ 475│ 522,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 183│Gorj │Târgu Jiu │DĂNĂU ALEXANDRU │T.91, A15 │Arabil (A) │ │ │ 288│ 316,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 184│Gorj │Târgu Jiu │DĂNĂU ALEXANDRU │T.91, A16 │Arabil (A) │ │ │ 167│ 183,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 185│Gorj │Târgu Jiu │CÎRLIG MARIANA │T.88, A.17 │Arabil (A) │1508079 │9510 │ 665│ 3.236,05│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 186│Gorj │Târgu Jiu │CÎRLIG MARIANA │T.91, A18 │Arabil (A) │1508079 │9509 │ 1424│ 1.566,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 187│Gorj │Târgu Jiu │DÎRŢU DANIELA │T.91, A18/1 │Arabil (A) │1510978 │ │ 935│ 3.465,23│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 188│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (GIORGI) │T.91 │Arabil (A) │ │ │ 135│ 555,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 189│Gorj │Târgu Jiu │TALABĂ ELENA │T.89, T.91, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A20/2 │Arabil (A) │1513158 │ │ 638│ 1.013,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 190│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU I.VASILE │T.89, T.91, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A19/2 │Arabil (A) │1514545 │ │ 222│ 366,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 191│Gorj │Târgu Jiu │BROICEA ION │T.89, T.91, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A24/2 │Arabil (A) │1514552 │ │ 206│ 346,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 192│Gorj │Târgu Jiu │CORNOIU MARIEANA │T.89, T.91, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A20/19/3 │Arabil (A) │1515445 │40623 │ 390│ 681,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 193│Gorj │Târgu Jiu │ŞTEFOANE PANTELIMON │T.89, T.91, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A34, A33 │Arabil (A) │ │8213 │ 804│ 3.001,17│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 194│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (DĂNĂU VASILE) │T.91, A36 │Arabil (A) │ - │ - │ 705│ 775,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 195│Gorj │Târgu Jiu │DEACONESCU VASILE │T.91, A38, A37 │Arabil (A) │1516595 │ │ 767│ 2.887,13│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 196│Gorj │Târgu Jiu │POPEANGĂ I.N. NICOLAE │T.91, A40 │Arabil (A) │1516536 │ │ 302│ 655,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 197│Gorj │Târgu Jiu │FLEANCU NICOLAE, MARUTA MARIA │T.91, A41, A42 │Arabil (A) │1516555 │ │ 845│ 3.200,54│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 198│Gorj │Târgu Jiu │POPEANGA N. NICOLAE │T.91, A.43, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A.44 │Arabil (A) │1514539 │ │ 239│ 570,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 199│Gorj │Târgu Jiu │CIUCU I.VASILE │T.91, A45, A46 │Arabil (A) │1514501 │ │ 401│ 441,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 200│Gorj │Târgu Jiu │IACOBESCU NICOLAE │T.91, P.46/9 │Arabil (A) │1516510 │ │ 311│ 342,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 201│Gorj │Târgu Jiu │FLEANCU PANTELIMON, FLEANCU ILIE │T.91, A47, A48 │Arabil (A) │1516593 │48081 │ 850│ 3.404,99│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 202│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN I.V. PANTELIMON │T.91, A53, A55 │Arabil (A) │1514500 │ │ 545│ 986,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 203│Gorj │Târgu Jiu │TUFAN S. DUMITRU │T.91, A57 │Arabil (A) │1512810 │9978 │ 358│ 739,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 204│Gorj │Târgu Jiu │PÎRVULESCU N.D. NICOLAE │T.91, A59 │Arabil (A) │1512848 │ │ 598│ 657,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 205│Gorj │Târgu Jiu │NISTOR N. ELENA │T.91, A.61 │Arabil (A) │1510983 │ │ 819│ 3.559,72│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 206│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU I. IOANA │T.91, A.63 │Arabil (A) │1510983 │ │ 373│ 410,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 207│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU MARCEL, TUDOR IONELA │T.91, A.65 │Arabil (A) │1514546 │ │ 551│ 606,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 208│Gorj │Târgu Jiu │MĂRGULESCU D.VASILE │T.91, A. 67 │Arabil (A) │1515410 │ │ 655│ 2.892,07│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 209│Gorj │Târgu Jiu │MĂRGULESCU I. ANA │T.91, A.67/1 │Arabil (A) │1512809 │ - │ 252│ 277,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 210│Gorj │Târgu Jiu │MĂRGULESCU DRAGOŞ PETRE, MĂRGULESCU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMILIA, MĂRGULESCU MARIA RAMONA │T.91, A72 │Arabil (A) │1512856 │ │ 968│ 4.297,71│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 211│Gorj │Târgu Jiu │MĂRGULESCU IOAN │T.91, A.74 │Arabil (A) │1513159 │ │ 237│ 260,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 212│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (POPEANGA P. ALEXANDRU) │T.91, A.76 │Arabil (A) │ - │ - │ 370│ 407,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 213│Gorj │Târgu Jiu │MACARIN LUCREŢIA │T.91, A78 │Arabil (A) │1512312 │ │ 445│ 489,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 214│Gorj │Târgu Jiu │OPROIU ANA │T.91, A80 │Arabil (A) │1317957 │ │ 395│ 434,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 215│Gorj │Târgu Jiu │MACARIN LUCREŢIA, BĂDESCU MARIA │T.91, A82 │Arabil (A) │1512313 │ │ 368│ 404,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 216│Gorj │Târgu Jiu │ROSCA I. ION, GIORGI LIGIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BECHERU MARIA │T.91, A84 │Arabil (A) │1512811 │ │ 422│ 464,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 217│Gorj │Târgu Jiu │MĂRGULESCU MIHAIL, MĂRGULESCU RITA │T.91, A86 │Arabil (A) │1512805 │ │ 197│ 216,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 218│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ROSCA I. ION) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 204│ 224,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 219│Gorj │Târgu Jiu │GIORGI I. MIHAI │T.91, A90 │Arabil (A) │1516559 │ │ 728│ 5.009,06│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 220│Gorj │Târgu Jiu │VULPE ALINA, POPEANGA D. VASILE │T.91, A92 │Arabil (A) │1513194 │ │ 364│ 400,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 221│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (SERBANOIU P. DUMITRU) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 725│ 3.388,88│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 222│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ROSCA A. T. ION) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 685│ 3.219,28│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 223│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ALBASTROIU GH. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 1162│ 2.277,16│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 224│Gorj │Târgu Jiu │PAPA ELENA, BIVOLARU DUMITRU │T.91, A84 │Arabil (A) │1514551 │ │ 946│ 4.247,37│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 225│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (BUNGET V. GHEORGHE) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 485│ 533,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 226│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (RADACINA V. IOANA) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 805│ 3.409,44│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 227│Gorj │Târgu Jiu │TALABĂ ION, RADU ELEONORA │T.91, A87/1 │Arabil (A) │1517988 │ - │ 591│ 650,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 228│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 1027│ 3.873,67│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 229│Gorj │Târgu Jiu │DIJMĂRESCU ION, EVA MARIA │T.91, A82/2 │Arabil (A) │1516596 │ │ 984│ 3.563,35│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 230│Gorj │Târgu Jiu │GIORGI C. ION │T.91, A88/1 │Arabil (A) │1516594 │ │ 425│ 737,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 231│Gorj │Târgu Jiu │FĂGAŞI IOAN │T.91, A88 │Arabil (A) │1512310 │ │ 1287│ 4.335,85│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 232│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (CRUCERU I. MARIA) │T.91, A89 │Arabil (A) │ - │ - │ 1003│ 3.636,75│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 233│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ZAVOI VICTORIA) │T.91 │Arabil (A) │ - │ - │ 995│ 1.485,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 234│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.90 │Arabil (A) │ - │ - │ 1383│ 3.754,66│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 235│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) [def. IOVAN I. VASILE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(BLIDEA ELENA)] │T.90 │Arabil (A) │ - │ │ 473│ 520,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 236│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU N. SANDA │T.89, A92/1 │Arabil (A) │1513133 │ │ 440│ 525,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 237│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (GIORGI GH. DANIEL) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 196│ 445,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 238│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU GH. DUMITRU, POPESCU GH. ION │T.89, A93/1 │Arabil (A) │1513148 │ │ 905│ 1.018,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 239│Gorj │Târgu Jiu │ISTODOR ANA │T.89, A94/1 │Arabil (A) │1513135 │ │ 640│ 704,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 240│Gorj │Târgu Jiu │MĂRUŢĂ DOMNICA │T.89, A95 │Arabil (A) │1512855 │ │ 1181│ 1.299,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 241│Gorj │Târgu Jiu │MĂRUŢĂ DOMNICA │T.90, A95/1 │Arabil (A) │1512855 │ │ 42│ 46,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 242│Gorj │Târgu Jiu │BUBULETE T. TOMA │T.89, A96 │Arabil (A) │1511768 │ │ 356│ 391,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 243│Gorj │Târgu Jiu │BUBULETE T. TOMA │T.90, A96/1 │Arabil (A) │1511768 │ │ 42│ 46,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 244│Gorj │Târgu Jiu │PUPĂZĂ NICOLIŢA │T.89, A97/1 │Arabil (A) │1513134 │ │ 364│ 400,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 245│Gorj │Târgu Jiu │PUPĂZĂ NICOLIŢA │T.90, A97/2 │Arabil (A) │1513134 │ │ 62│ 68,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 246│Gorj │Târgu Jiu │IACOBESCU I. TOMA │T.89, A98/1 │Arabil (A) │1513132 │ │ 623│ 820,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 247│Gorj │Târgu Jiu │IACOBESCU I. TOMA │T.90, A98/2 │Arabil (A) │1513132 │ │ 156│ 171,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 248│Gorj │Târgu Jiu │ENACHE FLORICA │T.89, A197 │Arabil (A) │1517952 │ │ 711│ 3.402,14│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 249│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (FÎCEA DUMITRU) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 563│ 619,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 250│Gorj │Târgu Jiu │PIRICI D. ANA │T.89, A100/9 │Arabil (A) │1513197 │ │ 558│ 613,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 251│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (BÎRSESCU D. DUMITRU) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 481│ 529,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 252│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (BONCEA ANDREI) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 456│ 501,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 253│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (RASOVICEANU SOLOMON) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 6570│ 7.227,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 254│Gorj │Târgu Jiu │CURELEANU VIORICA, CURELEANU SORIN │T.89, T90, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NARCIS, CURELEANU IULIAN │A180/4 │Arabil (A) │1519738 │ │ 913│ 1.004,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 255│Gorj │Târgu Jiu │CURELEANU VIORICA, CURELEANU SORIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NARCIS, CURELEANU IULIAN │T.89, A180/5 │Arabil (A) │1519738 │ │ 1835│ 2.018,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 256│Gorj │Târgu Jiu │S.C. NIRATRADE - S.R.L. │T.89, T.90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │10/1/2 │Arabil (A) │ - │8271/1 │ 246│ 270,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 257│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.90, A 180/10 │Arabil (A) │ - │ - │ 1653│ 1.818,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 258│Gorj │Târgu Jiu │C.S. PANDURII TÂRGU JIU │T.89, A 10/1/2 │Arabil (A) │ - │8271/2 │ 1385│ 1.663,57│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 259│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (DANAU S. NICOLAE) │T.89 │Arabil (A) │ - │ - │ 317│ 348,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 260│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (POPESCU I. MARIA) │T.89, A 140 │Arabil (A) │ - │ - │ 327│ 359,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 261│Gorj │Târgu Jiu │DIJMARESCU ANGELA │T.89, A 141 │Arabil (A) │1516596 │ │ 566│ 622,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 262│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN ELENA │T.90, A25/1 │Arabil (A) │14875813 │ │ 15│ 16,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 263│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.90 │Arabil (A) │ - │ - │ 1990│ 4.396,82│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 264│Gorj │Târgu Jiu │PLUŢĂ STEFAN │T.90, A24/2 │Arabil (A) │13464633 │35482 │ 706│ 776,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 265│Gorj │Târgu Jiu │ANGHELOIU RADU-ADRIAN │T.90, A23/2 │Arabil (A) │13464632 │46814 │ 1218│ 3.169,95│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 266│Gorj │Târgu Jiu │FAUR ALINA │T.90, A19/1/2 │Arabil (A) │ │36603 │ 77│ 316,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 267│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU VASILE │T.90, A19/1/2 │Arabil (A) │ │45720 │ 376│ 437,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 268│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU VASILE │T.90, A19/1/2 │Arabil (A) │ │45726 │ 395│ 439,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 269│Gorj │Târgu Jiu │MLADIN OANA │T.90, A19/22 │Arabil (A) │ │45691 │ 130│ 413,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 270│Gorj │Târgu Jiu │PLOTOGEA DOREL, PLOTOGEA ILEANA, PÂRVU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, DINOIU ION, DINOIU ILEANA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. GESTEURO INVEST - S.R.L., OBUF │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, VĂDUVA GABRIEL, VĂDUVA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA, ZĂLOG OCTAVIAN TIBERIU, ZĂLOG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA CRISTINA, SCINTEE DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCINTEE CAMELIA MARIANA, MĂLĂESCU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS CLAUDIU, GIURCĂ BOGDAN, GIURCĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA, POPESCU VASILE, POPESCU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANUELA, FALCOE PETRE, FALCOE ANA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, CIOBANU GHEORGHE ANTONIU, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNACIU NICOLIŢA, MLADIN OANA, GRUIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU CRISTIAN, GRUIA NINELA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NATALIA, MĂRGINEANU IONUŢ COSMIN, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MĂRGINEANU ELENA ADINA, PERŢ FLORICA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU GHEORGHE ADRIAN, POPESCU ELENA,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PURCEL DANIEL, PURCEL POLINA PETRUŢA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CINCĂ CONSTANTIN, CINCĂ NICOLETA, LUPU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, LUPU MĂDALINA FELICIA, MOTORGA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR, MOTORGA MARIAN, MOTORGA MARIA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, VASILACHE IONUŢ, VASILACHE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA ROXANA, POPESCU NICOLETA MANUELA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRĂŢILĂ FLORIN, FRĂŢILĂ ELVIRA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA, TĂCUTU MIRCEA, TĂCUTU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIGIA, SURDU ŞTEFAN OVIDIU, FAUR ALINA,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBINĂ ION, BOBINĂ MIRELA CRISTINA │T.90, A11/3 │Arabil (A) │ │36603 │ 301│ 331,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 271│Gorj │Târgu Jiu │FALCOE PETRE │T.90, A19/1/2 │Arabil (A) │ │37467 │ 36│ 39,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 272│Gorj │Târgu Jiu │PURCEL DANIEL, PURCEL POLINA PETRUŢA │T.90, A19/1/2/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │22 │Arabil (A) │ │45587 │ 348│ 382,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 273│Gorj │Târgu Jiu │CORNACIU NICOLITA │T.90, A19/1/2/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │22 │Arabil (A) │ │45674 │ 400│ 440,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 274│Gorj │Târgu Jiu │GRUIA ALEXANDRU, GRUIA NINELA NATALIA │T.90, A19/1/2/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │22 │Arabil (A) │ │45678 │ 194│ 213,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 275│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU A. AURELIAN │T.90, A21/5 │Arabil (A) │14875810 │ │ 1212│ 1.333,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 276│Gorj │Târgu Jiu │DUDUIALA IOANA │T.90, A21/4 │Arabil (A) │14875984 │45589 │ 569│ 4.287,05│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 277│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN DUMITRU │T.90, A21/6 │Arabil (A) │1512306 │ │ 759│ 834,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 278│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.90 │Arabil (A) │ │ │ 657│ 722,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 279│Gorj │Târgu Jiu │POZA MIHAI, BUTAN PARASCHIVA, CHILIBAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA LOREDANA, CIUBOTEA ALIN, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUBOTEA ELENA GEORGETA, CIUPERCĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, GRIDEAN BOGDAN DANIEL, KOVACS │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KAROLY, KOVACS SIMONA GEORGIANA, MOLEA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN, NICA IONELA MĂDALINA, NICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIU OCTAVIAN, POPESCU ANCA NICOLETA,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSA MIHAI, SCORŢANU ANDREI OVIDIU, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIERU GEORGIANA, STOLOJANU ALIN MIHAI, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIERU GEORGIANA BERTA │T.90 │Arabil (A) │ │41150 │ 334│ 367,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 280│Gorj │Târgu Jiu │SCORTANU ANDREI OVIDIU │T.90, A22/1 │Arabil (A) │ │41136 │ 31│ 369,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 281│Gorj │Târgu Jiu │SCORTANU ANDREI OVIDIU │T.90, A21/1 │Arabil (A) │ │41137 │ 325│ 398,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 282│Gorj │Târgu Jiu │NICA SILVIU OCTAVIAN │T.90, A21/1 │Arabil (A) │ │41138 │ 366│ 402,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 283│Gorj │Târgu Jiu │NICA SILVIU-OCTAVIAN, NICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONELA-MADALINA │T.90, A21/1 │Arabil (A) │ │41139 │ 194│ 385,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 284│Gorj │Târgu Jiu │ROMANESCU MARIA │T.90, A22/2 │Arabil (A) │1505915 │9675 │ 1001│ 3.192,58│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 285│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.90, A10/1 │Arabil (A) │ │ │ 1677│ 1.844,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 286│Gorj │Târgu Jiu │IONITA FLORIAN, IONITA JANINA-FELICIA │T.90, A22 │Arabil (A) │14875761 │42901 │ 740│ 814,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 287│Gorj │Târgu Jiu │BOBEI AUREL │T.90, A17/23/3 │Arabil (A) │1516530 │ │ 1088│ 1.196,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 288│Gorj │Târgu Jiu │CISMARU IONELA, BALAN ANGELA-ADINA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LERA CONSTANTIN, PASAREANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISA-CORNELIA │T.89, A177 │Arabil (A) │1517958 │44594 │ 665│ 1.174,08│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 289│Gorj │Târgu Jiu │SMEU GEORGETA │T.89, A13/3,13/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2 │Arabil (A) │1519761 │47696 │ 933│ 1.411,55│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 290│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.89, A60 │Arabil (A) │ │ │ 497│ 705,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 291│Gorj │Târgu Jiu │ANDRIŢOIU ALIN-FLORIN │T.89 │Arabil (A) │ │ │ 790│ 872,69│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 292│Gorj │Târgu Jiu │SARPATIN ELENA, PECINGINA NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PECINGINA ELISABETA │T.90, A2/2 │Arabil (A) │13464465 │ │ 483│ 531,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 293│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU NICOLAE │T.89, A57/38 │Arabil (A) │1514554 │37579 │ 199│ 218,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 294│Gorj │Târgu Jiu │VÎLCEANU ION │T.89, A13 │Arabil (A) │148751175 │6666 │ 18│ 19,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 295│Gorj │Târgu Jiu │ANDRIŢOIU ALIN-FLORIN │T.98, A/14 │Arabil (A) │ │ │ 15│ 16,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 296│Gorj │Târgu Jiu │SARPATIN ELENA, PECINGINA NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PECINGINA ELISABETA │T.98, A3/3 │Arabil (A) │13464465 │ │ 292│ 321,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 297│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU NICOLAE │T.98, A18 │Arabil (A) │ │36846 │ 691│ 760,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 298│Gorj │Târgu Jiu │VÎLCEANU ION │T.98, A18/12 │Arabil (A) │ │6665 │ 356│ 391,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 299│Gorj │Târgu Jiu │GIUBELEAN TUDOR, GIUBELAN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RACOVITA GRIGORE, RACOVITA MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOCANU CONSTANTIN-CLAUDIU, MOCANU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANA-MARIA │T.98, A18/11 │Arabil (A) │ │6667 │ 396│ 455,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 300│Gorj │Târgu Jiu │BĂLĂŞOIU ION-CLAUDIU │T.98, A18/10 │Arabil (A) │14875748 │43741 │ 933│ 1.276,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 301│Gorj │Târgu Jiu │VLADUT DUMITRU │T.98, A10/11 │Arabil (A) │1508481 │ │ 468│ 744,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 302│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU VIOLETA, DOBROIU ADRIAN, STEFAN│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, DOBROIU MIHAIL │T.98, A10/9 │Arabil (A) │1512854 │ │ 475│ 823,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 303│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.98 │Arabil (A) │ - │ - │ 786│ 864,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 304│Gorj │Târgu Jiu │SAVULESCU GABRIEL-DUMITRU, SAVULESCU │T.98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA-ANDREEA │19/17/1 │Arabil (A) │ │42633 │ 3│ 3,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 305│Gorj │Târgu Jiu │SAVULESCU GABRIEL-DUMITRU, SAVULESCU │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA-ANDREEA │19/17/1 │Arabil (A) │ │42634 │ 162│ 547,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 306│Gorj │Târgu Jiu │BUDESCU ADRIANA-FELICIA │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │42635 │ 401│ 640,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 307│Gorj │Târgu Jiu │BUDESCU ADRIANA-FELICIA │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │39659 │ 614│ 713,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 308│Gorj │Târgu Jiu │FILIS GEORGE-DANIEL, FILIS LUMINITA │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │39658 │ 680│ 787,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 309│Gorj │Târgu Jiu │BUDESCU ADRIANA-FELICIA, BUDESCU │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL │19/17/1 │Arabil (A) │ │39661 │ 164│ 229,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 310│Gorj │Târgu Jiu │FÎCĂ EMIL, FÎCĂ MIHAELA │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │39657 │ 420│ 462,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 311│Gorj │Târgu Jiu │DINIU CORINA-MARIA │T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │39656 │ 371│ 503,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 312│Gorj │Târgu Jiu │PANFILOIU CONSTANTIN, PANFILOIU LILIANA│T98, A21/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │19/17/1 │Arabil (A) │ │39655 │ 44│ 48,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 313│Gorj │Târgu Jiu │MARUTA IOANA │T.98, A 20/1 │Arabil (A) │ │adv. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2035 │ 722│ 794,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 314│Gorj │Târgu Jiu │BĂLĂŞOIU ION-CLAUDIU │T.97, A │Arabil (A) │ │48442 │ 2364│ 2.600,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 315│Gorj │Târgu Jiu │MARUTA IOANA │T.97, A.15 │Arabil (A) │adv. 2035 │ │ 1780│ 1.958,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 316│Gorj │Târgu Jiu │PIRICI VASILE │T.97, A.16 │Arabil (A) │ │ │ 90│ 99,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 317│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT**) │T.97 │Arabil (A) │ │ │ 55│ 60,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 318│Gorj │Târgu Jiu │MANASIA GHEORGHE, MANASIA IRINA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINA │T.97 │Arabil (A) │1517925 │41272 │ 288│ 316,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 319│Gorj │Târgu Jiu │MARUTA IOANA │T.97 │Arabil (A) │ │47403 │ 2612│ 3.968,26│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 320│Gorj │Târgu Jiu │NASTASOIU ANGELA │T.97, A31/25 │Arabil (A) │1516533 │47453 │ 3770│ 4.202,29│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 321│Gorj │Târgu Jiu │CONSILIUL LOCAL │T.97, A31/22 │Păşune (P) │ │ │ 130│ 143,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 322│Gorj │Târgu Jiu │CONSILIUL LOCAL │T.97, A31/23 │Păşune (P) │ │ │ 1274│ 1.401,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 323│Gorj │Târgu Jiu │VEZURE CECILIA │T.100, P.61 │Alte │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neagricole │1517914 │ │ 5925│ 6.517,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 324│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.100, P62 │Pădure │ │ │ 16325│ 17.957,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 325│Gorj │Târgu Jiu │BRĂTUIANU STANCA, BRĂTUIANU COSTEL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARIS ELENA, PARIS ŞTEFAN │T.8, A.17, 18 │Arabil (A) │13464937 │ - │ 419│ 12.570,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 326│Gorj │Târgu Jiu │TRĂISTARU GHEORGHE │T.8, P.21, 24, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │25 │Arabil (A) │436782 │40297 │ 1668│ 95.095,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 327│Gorj │Târgu Jiu │VÎLVOI TITU (decedat) │T.8, P.26, 27 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ - │ - │ 1016│ 167.770,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 328│Gorj │Târgu Jiu │CRUCERU GRIGORE │T.8, P. 28, 29,│Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │30 │construcţii │ - │ - │ 887│ 59.960,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 329│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU ION, POPESCU IULIANA │T.7, P.49, 50 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │505 mp + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │82 mp arabil│ │36125 │ 587│ 90.876,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 330│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGUT MIRCEA │T.7, P.49, 51 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │209 mp + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │164 mp vie +│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │556 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fâneaţă + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │156 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neproductiv │ │44887 │ 1085│ 129.370,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 331│Gorj │Târgu Jiu │NEGREA GHEORGHE ALIN │T.7, P.44, 45 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ - │ - │ 1286│ 183.985,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 332│Gorj │Târgu Jiu │NEGREA GHEORGHE ALIN │T.222, P.35/1 │Arabil (A) │1349364 │ - │ 2184│ 32.760,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 333│Gorj │Târgu Jiu │ACHIM P. DUMITRU │T.7, P.42, 43 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ - │ - │ 1114│ 34.316,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 334│Gorj │Târgu Jiu │ACHIM P. DUMITRU │T.222, P.35/3 │Arabil (A) │1349363 │ │ 4051│ 60.765,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 335│Gorj │Târgu Jiu │GIURICĂ AUREL │T.7, P.40, 41 │Arabil (A) │ - │ - │ 102│ 3.060,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 336│Gorj │Târgu Jiu │GIURICĂ AUREL │T.222, P.35/5 │Arabil (A) │ - │ - │ 2242│ 33.630,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 337│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGHICI ANCA MARIA, RĂZLEŢ CONDU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA ILEANA │T.219, P35/3 │Arabil (A) │1321005 │46742 │ 4428│ 69.736,36│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 338│Gorj │Târgu Jiu │ROMAN EMIL, ROMAN LUCIAN-CONSTANTIN │T.219, P35/2 │Arabil (A) │C.V.C │46070 │ 702│ 1.053,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 339│Gorj │Târgu Jiu │ŢUNCU GHEORGHE │T.219, P │Arabil (A) │ - │ - │ 1523│ 1.675,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 340│Gorj │Târgu Jiu │ŢUNCU GHEORGHE │T.219, P. │Arabil (A) │ - │ - │ 2587│ 3.336,33│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 341│Gorj │Târgu Jiu │GREABĂN EMILIAN │T.219 │Arabil (A) │ - │49238 │ 701│ 18.226,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 342│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.219 │Arabil (A) │ │ │ 1090│ 23.980,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 343│Gorj │Târgu Jiu │STEGARU TEODOR │T.7, P.22, 23, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │24 │Arabil (A) │ - │ │ 1266│ 122.066,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 344│Gorj │Târgu Jiu │VAVURA DOREL │T.219 │Arabil (A) │ │4536 │ 81│ 2.106,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 345│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.219 │Arabil (A) │ │ │ 151│ 166,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 346│Gorj │Târgu Jiu │BARBAROSIE P. SERGIU-VALERIU, TURCU D. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA-AURORA │T.219 │Arabil (A) │ │6229 │ 215│ 236,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 347│Gorj │Târgu Jiu │BADEA D. ION, BADEA I. FLORENTINA │T.219, P.27/4 │Arabil (A) │ │48916 │ 24│ 26,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 348│Gorj │Târgu Jiu │IONICA BEBE VIOREL, IONICA MIOARA │T.234. A6/11 │Arabil (A) │ │9512 │ 94│ 103,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 349│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU AUREL │T.234, A6/12 │Arabil (A) │ │ │ 238│ 261,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 350│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.234, A6/21 │Arabil (A) │ │ │ 645│ 709,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 351│Gorj │Târgu Jiu │GREABĂN EUGEN-ADRIAN │T.234 │Arabil (A) │ │3634 │ 939│ 1.032,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 352│Gorj │Târgu Jiu │GREABĂN EMILIAN │T.234, A6/23 │Arabil (A) │1482258 │3839 │ 621│ 683,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 353│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGĂNESCU AUREL │T.234, A6/24 │Arabil (A) │ │ │ 540│ 1.065,81│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 354│Gorj │Târgu Jiu │PETRESCU │T.234, A6/25 │Arabil (A) │ │ │ 1108│ 2.044,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 355│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU NICOLAE │T.234, A6/25/1 │Arabil (A) │ │ │ 969│ 2.445,05│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 356│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU SABIN │T.234, A6/26 │Arabil (A) │1346458 │44141 │ 972│ 2.719,79│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 357│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU AURELIAN │T.234, A6/27 │Arabil (A) │1346456 │9882 │ 2534│ 2.787,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 358│Gorj │Târgu Jiu │DOBROIU AURELIAN │T.234, A6/29 │Arabil (A) │ │6948 │ 402│ 1.717,66│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 359│Gorj │Târgu Jiu │JULĂCĂŢEAN ELENA │T.234, A6/30 │Arabil (A) │ │48027 │ 646│ 2.915,89│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 360│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA │T.234, A6/31 │Arabil (A) │ │41570 │ 344│ 3.501,72│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 361│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* │T.234, A6/31/1 │Arabil (A) │ - │ - │ 608│ 668,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 362│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU V. ION │T.233, F1, F1/1│Fâneaţă │1346451 │ │ 458│ 4.364,74│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 363│Gorj │Târgu Jiu │UDRICĂ IACOB │T.233, F1/1 │Fâneaţă │13464455 │ │ 457│ 4.428,55│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 364│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.233, F2/1/1 │Fâneaţă │ │ │ 595│ 654,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 365│Gorj │Târgu Jiu │GREABĂN DUMITRU │T.233, T.235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F2/2 │Fâneaţă │13464451 │9684 │ 876│ 963,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 366│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGĂNESCU AUREL │T.233, T. 235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F2/2, F2 │Fâneaţă │14875180 │ │ 965│ 1.061,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 367│Gorj │Târgu Jiu │CURELEANU OLGA │T.233, T. 235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F3, F3/3 │Fâneaţă │1483842 │ │ 2010│ 2.211,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 368│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU LUCIA │T.233, T. 235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F4, F4/4 │Fâneaţă │14875991 │ │ 773│ 850,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 369│Gorj │Târgu Jiu │CURELEANU AURELIAN │T.233, T.235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F5, F5/5 │Fâneaţă │1483840 │ │ 1943│ 2.137,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 370│Gorj │Târgu Jiu │CATANĂ MARIOARA │T.233, T. 235, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F6, F6/6 │Fâneaţă │14875853 │ │ 562│ 618,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 371│Gorj │Târgu Jiu │PURECE SIMION │T.233. T.235. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F6, F6/6/1 │Fâneaţă │14875832 │ 43212│ 583│ 641,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 372│Gorj │Târgu Jiu │ANINOIU ION │T.233, F7/1 │Fâneaţă │148751044 │ │ 1004│ 3.504,42│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 373│Gorj │Târgu Jiu │BARBULEA VALERICA │T.233, F8/8, F8│Fâneaţă │14875828 │ │ 720│ 2.277,37│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 374│Gorj │Târgu Jiu │PURECE SIMION │T.233, F9/9, F9│Fâneaţă │ │ 3971│ 917│ 2.631,48│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 375│Gorj │Târgu Jiu │PÎRVULESCU ELENA │T.233, F10/10, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F10 │Fâneaţă │14875829 │ │ 521│ 573,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 376│Gorj │Târgu Jiu │BOBIC MAGDALENA │T.233, F11/11, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F11 │Fâneaţă │14875186 │ │ 958│ 1.053,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 377│Gorj │Târgu Jiu │BĂNICĂ GH. STEFAN │T.233, F12/12, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F12 │Fâneaţă │14875830 │ │ 370│ 407,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 378│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU MARGARETA │T.233, F13/13, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F13 │Fâneaţă │1346450 │ │ 308│ 338,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 379│Gorj │Târgu Jiu │IONESCU GEORGETA, ENACHE GH. MARIA │T.233, F14/14, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F14 │Fâneaţă │14875181 │ 7030│ 786│ 2.705,71│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 380│Gorj │Târgu Jiu │ACHIM T. PETRE │T.233, F15/15, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F15 │Fâneaţă │1346413 │ │ 473│ 520,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 381│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │T.233, F16/16, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │F16 │Fâneaţă │ │ │ 1735│ 1.908,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 382│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA │T.233, F17/17, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F17 │Fâneaţă │14875177 │42097 │ 845│ 929,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 383│Gorj │Târgu Jiu │IONESCU GHE. GEORGETA, ENACHE GHE.MARIA│T.233, F18/18, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F18 │Fâneaţă │1346450 │7354 │ 411│ 1.478,87│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 384│Gorj │Târgu Jiu │CRAIOVEANU VALERIA │T.233, F19/19, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F19 │Fâneaţă │ │41534 │ 711│ 2.608,88│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 385│Gorj │Târgu Jiu │AMZA ELENA, AMZA CONSTANTIN, │T.233, F20/20, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAŢAN SIMONA MARIA │F20 │Fâneaţă │13464969 │47420 │ 524│ 576,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 386│Gorj │Târgu Jiu │DOVLEAC LOGA RALUCA-GABRIELA │T.233, F21/21 │Fâneaţă │ │7017 │ 578│ 2.114,42│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 387│Gorj │Târgu Jiu │PUNGAN ANGELA │T.233, F22/22 │Fâneaţă │1487541 │48375 │ 354│ 389,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 388│Gorj │Târgu Jiu │LĂTESCU MARIA │T.233, F23/23 │Fâneaţă │148751166 │46958 │ 1078│ 1.185,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 389│Gorj │Târgu Jiu │CONSILIUL LOCAL TÂRGU JIU │T.233, F24/24 │Fâneaţă │ │ │ 369│ 1.334,04│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 390│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F26/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F26/3 │Fâneaţă │ │46078 │ 518│ 569,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 391│Gorj │Târgu Jiu │CÎRSTOC ILIE, CÎRSTOC MARIA │T.233, F26, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F26/1 │Fâneaţă │ │8053 │ 1293│ 1.422,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 392│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT**) │T.233, F27/27 │Fâneaţă │ │ │ 955│ 1.050,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 393│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F32/1 │Fâneaţă │ │47808 │ 353│ 2.836,37│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 394│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F34/2 │Fâneaţă │ │46611 │ 527│ 1.129,34│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 395│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F34/1 │Fâneaţă │ │46980 │ 281│ 957,84│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 396│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F35, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F.35/35 │Fâneaţă │ │47487 │ 335│ 368,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 397│Gorj │Târgu Jiu │BOSNEANU ION, BOSNEANU MARIA │T.233, F36, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F.36/36 │Fâneaţă │ │6588 │ 693│ 762,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 398│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU ELENA │T.233, F37/37 │Fâneaţă │13464680 │ │ 577│ 2.551,68│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 399│Gorj │Târgu Jiu │FÎCEA I. ION │T.233, F37/1/1 │Fâneaţă │ │6944 │ 341│ 1.471,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 400│Gorj │Târgu Jiu │ŞURUCIU ION │T233, F40 │Fâneaţă │ │ │ 1109│ 1.219,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 401│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T233, F46/b │Fâneaţă │ │7086 │ 359│ 1.503,45│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 402│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T233, F46/1c │Fâneaţă │ │7073 │ 359│ 1.500,07│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 403│Gorj │Târgu Jiu │BARBU VASILICA │T233, F47/2, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │47/4 │Fâneaţă │ │ │ 496│ 1.885,97│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 404│Gorj │Târgu Jiu │BARBU VASILICA, PAPUC ECATERINA │T233, F47/1 │Fâneaţă │ │45615 │ 496│ 1.412,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 405│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T233, F47/5/5 │Fâneaţă │ │ │ 416│ 996,28│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 406│Gorj │Târgu Jiu │CÎRSTOC ILIE, CÎRSTOC MARIA │T233, F48,48/1 │Fâneaţă │14875988 │8069 │ 2254│ 2.479,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 407│Gorj │Târgu Jiu │FEROIU ILINA │T.233, F49 │Fâneaţă │148751036 │ │ 488│ 1.290,44│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 408│Gorj │Târgu Jiu │MARINESCU LUMINITA │T.233, F50 │Fâneaţă │14875826 │ │ 496│ 1.333,81│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 409│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU I. MARIA │T.233, F51 │Fâneaţă │1487538 │ │ 451│ 2.693,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 410│Gorj │Târgu Jiu │TENEA DUMITRU │T.233, F52 │Fâneaţă │ │ │ 1285│ 3.611,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 411│Gorj │Târgu Jiu │MARICA ILEANA, MARICA NICOLAE │T.233, F54/1 │Fâneaţă │ │9939 │ 676│ 3.761,54│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 412│Gorj │Târgu Jiu │BĂLAN MARIA-IULIANA, BĂLAN VASILE │T.233, F1/1/2 │Fâneaţă │ │9214 │ 515│ 823,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 413│Gorj │Târgu Jiu │BELU NICOLITA │T.233, F56/1, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │56/2 │Fâneaţă │13464183 │ │ 2155│ 2.641,42│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 414│Gorj │Târgu Jiu │ENACHE MARIA, IONESCU GEORGETA │T.233, F56/5 │Fâneaţă │13464968 │7032 │ 1435│ 2.063,21│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 415│Gorj │Târgu Jiu │RAFFA POLINA │T.233, F57 │Fâneaţă │ │ │ 1094│ 1.678,89│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 416│Gorj │Târgu Jiu │NEGHINĂ GHEORGHE-CONSTANTIN │T.233, F24/5 │Fâneaţă │ │5562 │ 1292│ 1.793,81│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 417│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.233 │Fâneaţă │ │ │ 671│ 738,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 418│Gorj │Târgu Jiu │GONDA VASILE │T.233, F24/7 │Fâneaţă │14875179 │9968 │ 5080│ 9.732,19│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 419│Gorj │Târgu Jiu │OLANESCU I. CONSTANTIN │T.233, F24/3 │Fâneaţă │1483841 │ │ 5707│ 6.828,18│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 420│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.233, F24/24 │Fâneaţă │ │ │ 2393│ 2.632,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 421│Gorj │Târgu Jiu │S.C. AVI INSTANT SMS PROD - S.R.L. │T.233 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │2835 │ 2149│ 167.867,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 422│Gorj │Târgu Jiu │FILIP ROBERT DORIN │ - │Fâneaţă │ - │41571 │ 257│ 6.682,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 423│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │ - │Arabil (A) │ - │ - │ 462│ 600,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 424│Gorj │Târgu Jiu │BALAN VASILE, BALAN MARIA-IULIANA │T.236, P.1/7 │Arabil (A) │ - │46896 │ 243│ 315,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 425│Gorj │Târgu Jiu │FLORICA MARIA │T.236, P.1/6 │Arabil (A) │1509834 │48885 │ 212│ 5.512,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 426│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 2332│ 3.031,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 427│Gorj │Târgu Jiu │DOLOFAN VASILE │T.236, P.3/9 │Arabil (A) │13464661 │ │ 3962│ 5.389,63│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┤ ├────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 428│Gorj │Târgu Jiu │DOLOFAN VASILE │ │Arabil (A) │13464661 │ │ 2400│ 62.400,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 429│Gorj │Târgu Jiu │GIURA IULIAN, GIURA ANA │T.236, P.1/8 │Arabil (A) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1250 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │intravilan │ - │45728 │ 1743│ 3.983,09│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 430│Gorj │Târgu Jiu │BARBULESCU MARIA │T.236, P.3/7 │Arabil (A) │ - │46079 │ 60│ 1.560,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 431│Gorj │Târgu Jiu │LAZAR ION │T.237, P.3/7 │Păşune │13464926 │42042 │ 598│ 15.548,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 432│Gorj │Târgu Jiu │DRONDOE DUMITRU │T.237, P.3/5 │Fâneaţă │148751031 │48886 │ 155│ 4.030,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 433│Gorj │Târgu Jiu │VILCEANU CRISTINEL │T.237, P.3/2 │Arabil (A) │14879856 │48328 │ 156│ 202,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 434│Gorj │Târgu Jiu │S.C. AVICOLA TG-JIU - S.A. │ │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │177 │ 348│ 9.048,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 435│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 11895│ 13.084,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 436│Gorj │Târgu Jiu │VALERIA HOTOBOC │T. 236 │Arabil (A) │ │ │ 1109│ 1.219,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 437│Gorj │Târgu Jiu │ANINOIU GHEORGHE, ANINOIU ANA │T.236, P.12/1 │Arabil (A) │1507594 │48887 │ 640│ 1.096,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 438│Gorj │Târgu Jiu │HOTOBOC VALERIA │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 1206│ 2.014,49│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 439│Gorj │Târgu Jiu │UNGUREANU ALEXANDRU │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 1095│ 1.716,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 440│Gorj │Târgu Jiu │BLIDEA IONUT-CRISTIAN │T.236, P.1/6 │Arabil (A) │13464670 │48888 │ 881│ 1.340,86│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 441│Gorj │Târgu Jiu │BLIDEA CONSTANTIN, BLIDA GHEORGHITA │T.236, P.1/4 │Arabil (A) │ - │48439 │ 1146│ 1.301,15│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 442│Gorj │Târgu Jiu │PARGHEL MARIOARA │T.236, P.13/3 │Arabil (A) │13464643 │48889 │ 1034│ 1.386,21│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 443│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 11828│ 13.010,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 444│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU D. NICOLAE │T.236, P.1/53 │Arabil (A) │148751078 │ │ 1009│ 1.109,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 445│Gorj │Târgu Jiu │TALABA MARIA │T.236, P.1/52 │Arabil (A) │148751083 │ │ 1853│ 2.038,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 446│Gorj │Târgu Jiu │CORNICIOIU CONSTANTIN │T.236, P.1/51 │Arabil (A) │148751113 │ │ 790│ 869,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 447│Gorj │Târgu Jiu │GHEORGHITOIU ION │T.236, P.1/50 │Arabil (A) │148751114 │ │ 2921│ 3.327,37│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 448│Gorj │Târgu Jiu │OLARU MARIA │T.236, P.1/49 │Arabil (A) │148751084 │ │ 1600│ 3.608,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 449│Gorj │Târgu Jiu │BIRSESCU C. GRIGORE, BIRSESCU C. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │T.236, P.1/48 │Arabil (A) │13464541 │ │ 1487│ 1.635,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 450│Gorj │Târgu Jiu │BIRSESCU MARIA │T.236, P.1/47 │Arabil (A) │148751116 │ │ 1413│ 3.086,87│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 451│Gorj │Târgu Jiu │TIRBENTA GRIGORE │T.236, P.1/46 │Arabil (A) │148751076 │ │ 565│ 2.736,59│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 452│Gorj │Târgu Jiu │FRINCU MARINA │T.236, P.1/45 │Arabil (A) │148751119 │ │ 513│ 841,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 453│Gorj │Târgu Jiu │BISTREANU CORNEL, BISTREANU STANCA │T.236, P.1/44 │Arabil (A) │148751081 │ │ 415│ 583,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 454│Gorj │Târgu Jiu │TALABA P. IOAN │T.236, P.1/43 │Arabil (A) │148751079 │ - │ 671│ 813,66│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 455│Gorj │Târgu Jiu │NEGOESCU VALENTIN │T.236, P.1/42 │Arabil (A) │148751086 │35567 │ 492│ 541,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 456│Gorj │Târgu Jiu │MANEA ION, MANEA ELENA LAURA │T.236, P.1/41 │Arabil (A) │148751085 │48551 │ 318│ 349,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 457│Gorj │Târgu Jiu │SIRBU LELIANA │T.236, P.226/1 │Arabil (A) │ - │48568 │ 771│ 848,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 458│Gorj │Târgu Jiu │TABACU CONSTANTIN │T.236 │Arabil (A) │ - │ - │ 927│ 1.019,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 459│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU RELU │T.231, P.1/55 │Arabil (A) │148751019 │40715 │ 116│ 127,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 460│Gorj │Târgu Jiu │VLADULESCU GH. GHEORGHE │T.231, P.1/56 │Arabil (A) │148751018 │ │ 6730│ 7.403,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 461│Gorj │Târgu Jiu │NITULESCU P. ALEXANDRU │T.231, P.1/57 │Arabil (A) │148751020 │ │ 4547│ 5.125,18│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 462│Gorj │Târgu Jiu │UDREA MARIA │T.231, P.1/58 │Arabil (A) │13464742 │43743 │ 1667│ 1.833,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 463│Gorj │Târgu Jiu │CIULAVU I. IACOB │T.231, P.1/59 │Arabil (A) │148751021 │ │ 256│ 281,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 464│Gorj │Târgu Jiu │PARDOS MARIA, RUSESCU PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FICEA IOANA │T.231, P.1/60 │Arabil (A) │148751022 │ │ 237│ 260,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 465│Gorj │Târgu Jiu │UDRESCU D. PETRE │T.231, P.1/61 │Arabil (A) │148751023 │ │ 391│ 430,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 466│Gorj │Târgu Jiu │ADAMUTA GH. SIMION │T.231, P.1/62 │Arabil (A) │148751024 │ │ 154│ 169,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 467│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU B. DUMITRU, GROZA IOANA │T.231, P.1/27 │Arabil (A) │14875993 │ - │ 1512│ 1.663,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 468│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU I. IOANA, POPESCU C. CONSTANTIN│T.231, P.1/28 │Arabil (A) │14875994 │ - │ 4749│ 5.223,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 469│Gorj │Târgu Jiu │GROZA GHEORGHE │T.231, P.1/29 │Arabil (A) │14875995 │ - │ 7101│ 9.716,28│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 470│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU I. NICOLAE │T.231, P.1/30 │Arabil (A) │14875996 │ - │ 24│ 26,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 471│Gorj │Târgu Jiu │TOTAN DUMITRU │T.231, P.1/3 │Arabil (A) │13464337 │ - │ 90│ 2.340,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 472│Gorj │Târgu Jiu │CIULAVU ILINCA, CIULAVU NICOLAE │T.231, P.1/4 │Arabil (A) │14875956 │ - │ 136│ 4.064,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 473│Gorj │Târgu Jiu │GIORGI ILINCA │T.231, P.1/5 │Arabil (A) │14875957 │ - │ 137│ 3.562,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 474│Gorj │Târgu Jiu │COCIAŞ PARASCHIVA, COCIAŞ IONEL │T.231, P.1/6 │Arabil (A) │14875958 │48890 │ 292│ 7.592,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 475│Gorj │Târgu Jiu │SIMA NATALIA │T.231, P.1/7 │Arabil (A) │ - │48891 │ 145│ 3.770,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 476│Gorj │Târgu Jiu │UDROIU GHEORGHE, GROZA MARINCA │T.231, P.1/8 │Arabil (A) │13875953 │ - │ 222│ 5.772,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 477│Gorj │Târgu Jiu │CIUTĂ MARIN │T.231, P.1/9 │Arabil (A) │14875959 │48892 │ 337│ 8.762,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 478│Gorj │Târgu Jiu │PINŢĂ VASILE, PINŢĂ MARIA-VIOLETA │T.231, P.1/10 │Arabil (A) │14875960 │48893 │ 175│ 4.550,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 479│Gorj │Târgu Jiu │CIOARA RADU │T.231, P.1/11 │Arabil (A) │ - │ - │ 173│ 4.498,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 480│Gorj │Târgu Jiu │CHIRCA TUDOR, CHIRCA MARIA │T.231, P.1/12 │Arabil (A) │14875961 │48900 │ 988│ 27.721,32│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 481│Gorj │Târgu Jiu │CHIRCA TUDOR, CHIRCA MARIA │T.231a, P.1/12 │Arabil (A) │ - │48899 │ 89│ 2.314,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 482│Gorj │Târgu Jiu │ANCUŢA CONSTANTIN │ - │Arabil (A) │ - │45608 │ 2058│ 53.508,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 483│Gorj │Târgu Jiu │ANCUŢA CONSTANTIN │ - │Arabil (A) │ - │48895 │ 1029│ 26.754,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 484│Gorj │Târgu Jiu │STEGA IRINEL GABRIEL │ - │Arabil (A) │ - │48894 │ 537│ 13.962,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 485│Gorj │Târgu Jiu │STEGA IRINEL GABRIEL │ - │Arabil (A) │ - │48354 │ 674│ 17.524,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 486│Gorj │Târgu Jiu │BODUNDU DUMITRU, BODUNDU ELENA │ - │Arabil (A) │ - │43973 │ 155│ 4.030,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 487│Gorj │Târgu Jiu │MLADIN OANA │T.231a, P.1/13 │Arabil (A) │ - │37711 │ 25│ 650,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 488│Gorj │Târgu Jiu │MLADIN OANA │T.231a, P.1/13 │Arabil (A) │ - │39099 │ 24│ 624,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 489│Gorj │Târgu Jiu │BRÎNZAC IONELA ALINA │ - │Arabil (A) │ - │43773 │ 161│ 4.186,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 490│Gorj │Târgu Jiu │MAGDALENA STANCA │T.231a, P.1/14 │Arabil (A) │14875952 │48593 │ 295│ 7.670,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 491│Gorj │Târgu Jiu │VASII D. ANGELA │T.231a, P.1/15 │Arabil (A) │14875950 │ - │ 259│ 6.734,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 492│Gorj │Târgu Jiu │MAZARE GR. GRIGORE, DRAGUSIN ELENA │T.231a, P.1/16 │Arabil (A) │14875948 │ │ 292│ 7.592,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 493│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei local de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │ │Arabil (A) │ │ │ 61│ 1.586,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 494│Gorj │Târgu Jiu │BĂDOIU DUMITRU, BĂDOIU AURELIA │T.231a, P.2/17 │Arabil (A) │13464788 │7109 │ 167│ 4.342,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 495│Gorj │Târgu Jiu │CONSTANTIN MARIAN │T.231a, P.1/18 │Arabil (A) │ - │36073 │ 205│ 5.330,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 496│Gorj │Târgu Jiu │CIOVICA VALI-MIHAELA, CIOVICA DUMITRU │T.231a, P.1/18 │Curţi - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │13875954 │36072 │ 110│ 2.860,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 497│Gorj │Târgu Jiu │POPEANGA IOANA │T.225 │Arabil (A) │ │ │ 639│ 16.614,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 498│Gorj │Târgu Jiu │SĂFTESCU ION │T.224a,13/1 │Arabil (A) │1505947 │48876 │ 145│ 3.770,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 499│Gorj │Târgu Jiu │CIOACA CONSTANTIN, CIOACĂ GEORGETA │T.224a,17/1 │Arabil (A) │ │48877 │ 121│ 3.146,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 500│Gorj │Târgu Jiu │CLENCIU CONSTANTIN, CLENCIU GABRIELA │T.224a,13/4 │Arabil (A) │ │42550 │ 131│ 3.406,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 501│Gorj │Târgu Jiu │CÎRCIU LORENA-MIHAELA │T.224a │Arabil (A) │ │42554 │ 49│ 1.274,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 502│Gorj │Târgu Jiu │CIRCIU DUMITRU │T.224a │Arabil (A) │ │42335 │ 124│ 3.224,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 503│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.224a │Arabil (A) │ │ │ 309│ 8.034,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 504│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU IULIAN-IONUŢ │ │Arabil (A) │ │37801 │ 157│ 4.082,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 505│Gorj │Târgu Jiu │DODESCU ILIE │T.224a │Arabil (A) │ │44437 │ 5402│ 140.452,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┤ ├────────────┤ │ ├───────┼─────────────┤
│ 506│Gorj │Târgu Jiu │DODESCU ILIE │ │Arabil (A) │ │ │ 4118│ 6.457,73│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 507│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │ │Arabil (A) │ │ │ 149│ 193,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 508│Gorj │Târgu Jiu │GIORGI CONSTANTIN │T.225a, A19 │Arabil (A) │1487517 │35743 │ 258│ 6.708,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 509│Gorj │Târgu Jiu │UDROIU ION │T.225a, A20 │Arabil (A) │ │ │ 275│ 7.150,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 510│Gorj │Târgu Jiu │GIORGI CONSTANTINA │T.225a, A20 │Arabil (A) │ │ │ 66│ 1.716,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 511│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.225a │Arabil (A) │ │ │ 234│ 6.084,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 512│Gorj │Târgu Jiu │DĂNĂU DUMITRU │T.225a │Arabil (A) │ │ │ 104│ 2.704,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 513│Gorj │Târgu Jiu │CIOCOIU EMANOIL │T.225a │Arabil (A) │ │ │ 128│ 3.328,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 514│Gorj │Târgu Jiu │DOSPINOIU ION │T.225a │Arabil (A) │ │ │ 128│ 3.328,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 515│Gorj │Târgu Jiu │DASCĂLU GHEORGHE, DASCĂLU PARASCHIVA │T.225 │Arabil (A) │ │48898 │ 129│ 3.354,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 516│Gorj │Târgu Jiu │ROMAN ION, ROMAN GABRIELA │T.225a │Arabil (A) │ │35677 │ 276│ 7.176,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 517│Gorj │Târgu Jiu │AXINTE TIMOTEI, AXINTE MIU ELENA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LARISA, ROMAN ALIN MARIAN, ROMAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA, ROMAN ION STĂNOI ALINA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TÂRNOVEANU REMUS CLAUDIU │T.225a │Arabil (A) │ │35678 │ 69│ 1.794,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 518│Gorj │Târgu Jiu │PLAI EMIL │T.225a │Arabil (A) │ │41580 │ 13│ 338,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 519│Gorj │Târgu Jiu │BERCAN CONSTANTIN │T.224a, A80 │Arabil (A) │ │ │ 729│ 801,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 520│Gorj │Târgu Jiu │BUDULAN MIHAI │T.224a, A82 │Arabil (A) │14875868 │48903 │ 2297│ 2.526,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 521│Gorj │Târgu Jiu │BUDULAN MIHAI │T.224a, A83 │Arabil (A) │ │48902 │ 3780│ 4.430,76│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 522│Gorj │Târgu Jiu │CATANĂ ROXANA │T.224a, A84 │Arabil (A) │14875861 │4941 │ 2577│ 4.759,27│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 523│Gorj │Târgu Jiu │ARDEOAICA PETRE, ARDEOAICA MARIA RODICA│T.224a, A85 │Arabil (A) │1512332 │ │ 3838│ 7.172,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 524│Gorj │Târgu Jiu │BUDULAN MIHAI, BUDULAN MARIA │T.224a, A86 │Arabil (A) │ │48875 │ 3199│ 3.614,74│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 525│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.224a, A87 │Arabil (A) │ │ │ 2804│ 3.084,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 526│Gorj │Târgu Jiu │LUNGAN CONSTANTIN, LUNGAN MARIA │T.224a, A88/1 │ │ │48901 │ 217│ 238,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 527│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.225 │Arabil (A) │ │ │ 3931│ 4.324,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 528│Gorj │Târgu Jiu │PURECE ELENA, PURECE ION │T.225, A72 │Arabil (A) │ │48874 │ 780│ 1.596,47│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 529│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.225 │Arabil (A) │ │ │ 7753│ 8.528,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 530│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) │T.224 │Arabil (A) │ │ │ 8777│ 9.654,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 531│Gorj │Târgu Jiu │COVACI ŞTEFAN │T.224, A68/24 │Arabil (A) │1346493 │ │ 2│ 2,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 532│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (ION IULIAN) │T.224, A68/23 │Arabil (A) │ - │ - │ 92│ 101,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 533│Gorj │Târgu Jiu │CHERA GRIGORE │T.224, A68/22 │Arabil (A) │1346481 │ │ 209│ 229,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 534│Gorj │Târgu Jiu │SĂRĂCIN NUŢA │T.224, A68/21 │Arabil (A) │1346482 │ │ 339│ 372,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 535│Gorj │Târgu Jiu │TILOIU COSMIN │T.224, A68/20 │Arabil (A) │ │ │ 741│ 3.309,54│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 536│Gorj │Târgu Jiu │RENGHEA PETRE │T.224, A68/19 │Arabil (A) │1346483 │ │ 1244│ 1.539,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 537│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar*) (POPESCU CICERONE) │T.224, A68/18 │Arabil (A) │ - │ - │ 10810│ 11.891,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 538│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU ION RADIAN │T.224, A68/17 │Arabil (A) │1507277 │ │ 1910│ 3.464,13│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 539│Gorj │Târgu Jiu │TEODORESCU LIGIA │T.224, A68/16 │Arabil (A) │1346484 │ │ 2501│ 3.718,02│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 540│Gorj │Târgu Jiu │PURECE ELENA, LUPULESCU TEODORA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHERA MARIA │T.224, A68/15 │Arabil (A) │13464158 │ │ 2090│ 2.525,69│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 541│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (CONSTANTIN ION) │T.224, A68/14 │Arabil (A) │ - │ - │ 1260│ 1.386,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 542│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (BISTREANU AUREL) │T224, A68/13 │Arabil (A) │ - │ - │ 358│ 393,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 543│Gorj │Târgu Jiu │BERCAN MARIA │T224, A68/12 │Arabil (A) │1346485 │ │ 194│ 213,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 544│Gorj │Târgu Jiu │OLARU ELEONORA, PURECE ION │T224, A68/11 │Arabil (A) │13464157 │ │ 66│ 72,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 545│Gorj │Târgu Jiu │M.I.C. INTERMED - S.R.L. │T224, A20/1 │Arabil (A) │ │46960 │ 11499│ 14.948,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 546│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia Consiliului Local │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Târgu Jiu │PDT 26 │Paduri │ │ │ 780│ 1.170,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 547│Gorj │Târgu Jiu │S.C. MIC INTERMED - S.R.L. │T.214; A.2/2 │Arabil (A) │ │2761 │ 16768│ 21.798,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 548│Gorj │Târgu Jiu │PÎRGARIU ELENA-EVELINA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PÎRGARIU GHEORGHE-GABRIEL │T.224; A. 29 │Arabil (A) │ │2755 │ 1684│ 2.189,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 549│Gorj │Târgu Jiu │BADEA GHEORGHE, BADEA SILVIA │T.202; A.2 │Arabil (A) │ │48493 │ 5368│ 6.978,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 550│Gorj │Târgu Jiu │ŢÎRUI ION │T.202; 100/1 │Arabil (A) │ │41064 │ 449│ 583,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 551│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T.202; A.4 │Arabil (A) │ │ │ 316│ 425,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 552│Gorj │Târgu Jiu │CHIRCULESCU CRISTIAN-ALFRED, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRCULESCU CLAUDIA OFELIA │T.202; A.3 │Arabil (A) │ │44450 │ 1128│ 1.490,92│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 553│Gorj │Târgu Jiu │BADEA GHEORGHE, BADEA SILVIA │T.202; A.44 │Arabil (A) │ │48841 │ 935│ 3.212,57│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 554│Gorj │Târgu Jiu │Consiliul Local Târgu Jiu │ │Arabil (A) │ │ │ 5254│ 6.830,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 555│Gorj │Târgu Jiu │BADEA GHEORGHE, BADEA SILVIA │T.202; A.43 │Arabil (A) │ │48842 │ 551│ 716,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 556│Gorj │Târgu Jiu │GUŢĂ MARIANA │T.202; A.42 │Arabil (A) │ │48843 │ 541│ 703,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 557│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (BOIAN VASILE ) │T.202; A.41 │Arabil (A) │ - │ - │ 525│ 682,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 558│Gorj │Târgu Jiu │STAN NICOLAE ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN CREOLA LOREDANA │T.202; A.40 │Arabil (A) │ │37284 │ 511│ 664,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 559│Gorj │Târgu Jiu │MOGOŞAN ELENA, NICULESCU MARIA │T.202; A.39 │Arabil (A) │ │48844 │ 819│ 3.158,71│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 560│Gorj │Târgu Jiu │GOMOI NARCISA MANUELA │T.202; A.38/2 │Arabil (A) │ │48288 │ 399│ 518,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 561│Gorj │Târgu Jiu │DIACONU DENISA CLAUDIA, DIACONU MIHAI │T.202; A.38/2 │Arabil (A) │ │48287 │ 394│ 512,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 562│Gorj │Târgu Jiu │BERCAN EUGENIU │T.202; A.37 │Arabil (A) │ │48531 │ 768│ 3.132,03│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 563│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU AURELIA │T.202; A.36 │Arabil (A) │ │46306 │ 743│ 965,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 564│Gorj │Târgu Jiu │DRUGEA FILOFTEA, DUŢĂ SMARANDA │T.202; A.35 │Arabil (A) │13464979 │ │ 440│ 572,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 565│Gorj │Târgu Jiu │FLOREA SIMILIANA PATRICIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA EMILIAN │T.203; A.34 │Arabil (A) │ │38817 │ 429│ 11.154,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 566│Gorj │Târgu Jiu │BERCAN ANGELA; CALAVOIU MARIAN │T.203; A.33 │Arabil (A) │ │47756 │ 683│ 3.093,19│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 567│Gorj │Târgu Jiu │LIHOACĂ AMELIA │T.203; A.32 │Arabil (A) │ │48533 │ 678│ 3.090,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 568│Gorj │Târgu Jiu │NICOLCIOIU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLCIOIU CLAUDIA │T.203; A.31 │Arabil (A) │ │38964 │ 677│ 3.091,29│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 569│Gorj │Târgu Jiu │COJOCARU TEODORA │T.203; A.30 │Arabil (A) │ │39979 │ 676│ 3.089,99│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 570│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (PAULINA D. EMANOIL) │T.203; A.29 │Arabil (A) │ - │ - │ 411│ 534,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 571│Gorj │Târgu Jiu │HOBEANU ION │T.203; A.28 │Arabil (A) │ │48845 │ 689│ 3.096,77│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 572│Gorj │Târgu Jiu │HERNEA PETRE │T.203; A.27 │Arabil (A) │ │48846 │ 422│ 548,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 573│Gorj │Târgu Jiu │MORUŞ MARINA │T.203; A.25 │Arabil (A) │134641030 │ │ 463│ 601,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 574│Gorj │Târgu Jiu │S.C. NEURO IMPEX - S.R.L. │T.203; A.24 │Arabil (A) │ │8113 │ 767│ 3.128,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 575│Gorj │Târgu Jiu │BRÎNZAN IONELIA; BRÎNZAN ION; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SMEU VASILE; SMEU MARIA MANUELA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRÎNZAN FLORIN; BRÎNZAN ROBERTA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARILENA; VLĂDUŢ ION │T.203; A.23/5 │Arabil (A) │ │35409 │ 48│ 62,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 576│Gorj │Târgu Jiu │BRÎNZAN FLORIN; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRÎNZAN ROBERTA MARILENA │T.203; A.23/4 │Arabil (A) │ │35408 │ 515│ 669,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 577│Gorj │Târgu Jiu │SMEU VASILE, SMEU MARIA MANUELA │T.203; A.23/3 │Arabil (A) │ │35407 │ 205│ 14.799,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 578│Gorj │Târgu Jiu │ANUŢOIU COSMIN │T.203; A.22 │Arabil (A) │ │44579 │ 469│ 609,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 579│Gorj │Târgu Jiu │MANOLESCU ANGELA; CIOCHINĂ MARIA │T.203; A.21 │Arabil (A) │ │7836 │ 478│ 621,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 580│Gorj │Târgu Jiu │FRUNZĂ IOANA; FRUNZĂ COLUMBIN │T.203; A.20 │Arabil (A) │13464976 │ │ 803│ 3.146,34│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 581│Gorj │Târgu Jiu │VELEA AURELIA; ŢÎRUI MARIA │T.203; A.19 │Arabil (A) │13464947 │ │ 775│ 3.030,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 582│Gorj │Târgu Jiu │FĂTU COSMIN IULIUS; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FĂTU ALINA LOREDANA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIACONESCU IONUŢ-COSMIN; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIACONESCU CRISTINA │T.203; A.18 │Arabil (A) │ │48848 │ 781│ 3.138,82│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 583│Gorj │Târgu Jiu │GÎLCĂ NICOLAE; GÎLCĂ MIHAELA DANIELA │T.203; A.17 │Arabil (A) │ │48849 │ 470│ 611,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 584│Gorj │Târgu Jiu │PILUŢĂ ION │T.203; A.16 │Arabil (A) │ │48850 │ 784│ 3.142,72│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 585│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU DUMITRU; DANCIU EUGENIA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOCOTEANU MARIN; COJOCARU SILVIU; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COJOCARU ECATERINA-ALINA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAFTA FLORINEL-ROMEO; SAFTA ELENA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞTEFAN FLORIN; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DESELNICU ILEANA-DANIELA │T.203; A.15/7 │Arabil (A) │ │39001 │ 175│ 4.550,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 586│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU DUMITRU, DANCIU EUGENIA │T.203; A.15/6 │Arabil (A) │ │39000 │ 424│ 11.024,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 587│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU DUMITRU; DANCIU EUGENIA │T.203; A.15/5 │Arabil (A) │ │38999 │ 230│ 10.396,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 588│Gorj │Târgu Jiu │FLOAREA CRISTIAN; FLOAREA LIVIA │T.203; A.14 │Arabil (A) │ │38491 │ 823│ 23.469,25│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 589│Gorj │Târgu Jiu │FILIP ION; FILIP LIVIANA LAURA │T.203; A.13 │Arabil (A) │ │38969 │ 508│ 660,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 590│Gorj │Târgu Jiu │GUGU FILOFTEA; GUGU DORIN │T.203; A.13 │Arabil (A) │ │47853 │ 781│ 22.429,52│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 591│Gorj │Târgu Jiu │PETRESCU P. IOANA; DANCIU P. ANA │T.203; A.12 │Arabil (A) │13464872 │ │ 745│ 2.899,81│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 592│Gorj │Târgu Jiu │LOGĂSCU MARIA; LOGĂSCU CONSTANTIN │T.203; A.11 │Arabil (A) │ │48851 │ 576│ 748,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 593│Gorj │Târgu Jiu │DRĂGAN GHEORGHE MARIUS │T.203; A.10 │Arabil (A) │13464940 │47241 │ 1375│ 1.787,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 594│Gorj │Târgu Jiu │VIGARU ROBERT CLAUDIU; VIGARU LIZICA │T.203; A.9 │Arabil (A) │ │45836 │ 719│ 935,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 595│Gorj │Târgu Jiu │ŢACU MARIA-MIHAELA; ŢACU ALIN-CRISTINEL│T.203; A.9 │Arabil (A) │ │38796 │ 730│ 949,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 596│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (DANCIU GH. PETRE) │T.203; A.8 │Arabil (A) │ - │ - │ 1077│ 3.237,05│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 597│Gorj │Târgu Jiu │ŢACU ŞTEFAN; ŢACU ILEANA GEORGIANA │T.203; A.7 │Arabil (A) │ │39457 │ 961│ 27.194,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 598│Gorj │Târgu Jiu │PĂRPĂNEAŢĂ SERGIU-NICU; PĂRPĂNEAŢĂ ANA;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHU ANTONETA; CREŢAN CONSTANTIN │T.203; A.6 │Arabil (A) │ │41028 │ 67│ 87,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 599│Gorj │Târgu Jiu │PĂRPĂNEAŢĂ SERGIU-NICU; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂRPĂNEAŢĂ ANA │T.203; A.6 │Arabil (A) │ │41031 │ 913│ 1.729,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 600│Gorj │Târgu Jiu │GÎLCĂ MARIA │T.203; A.5 │Arabil (A) │ │48852 │ 1003│ 3.288,82│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 601│Gorj │Târgu Jiu │S.C. AVGDES COM PROD - S.R.L. │T.203; A.4 │Arabil (A) │ │48853 │ 1019│ 3.464,33│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 602│Gorj │Târgu Jiu │DANCIU OVIDIU │T.203; A.3 │Arabil (A) │1510916 │48854 │ 621│ 952,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 603│Gorj │Târgu Jiu │HOBEANU ION; CHIŞAMERA CRISTINA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PÎRVULESCU DORINA; FULGA LEONIDA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOICEAG VASILE; MONEA ADELINA │T.203; A.2 │Arabil (A) │1507208 │48855 │ 623│ 969,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 604│Gorj │Târgu Jiu │FRUNZĂ IOANA; DANCIU VICTOR │T.203; A.1 │Arabil (A) │13464975 │48856 │ 1558│ 2.371,03│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 605│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* │T.203; A │Arabil (A) │ │ │ 2714│ 3.367,28│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 606│Gorj │Târgu Jiu │S.C. BĂRBUŢU IMPEX - S.R.L. │ │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │37063 │ 886│ 1.689.470,32│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 607│Gorj │Târgu Jiu │COSTAICHE RAMONA │T.2030; P.2/1 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │1208/1 │ 8│ 336,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 608│Gorj │Târgu Jiu │MOTORAN ANCA-DANIELA │T.203A; CC.3 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │14875173 │42951 │ 4096│ 1.548.016,11│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 609│Gorj │Târgu Jiu │UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI │T.186; CC.10 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │8778 │ 187│ 7.854,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 610│Gorj │Târgu Jiu │UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI │T.186; CC.8,9 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ 122│ 35.624,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 611│Gorj │Târgu Jiu │ILINCA ILIE │T.137/A; L.1 │Curţi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │35465 │ 5123│ 241.446,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 612│Gorj │Târgu Jiu │ILINCA ILIE │T.140, 137, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │137/A │Livadă (L) │ │35466 │ 15535│ 593.101,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 613│Gorj │Târgu Jiu │GROZA ELENA │T145; L25 │Livadă (L) │ │ │ 192│ 307,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 614│Gorj │Târgu Jiu │CIORT MARIA │T.145; L.24 │Livadă (L) │1512382 │ │ 214│ 342,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 615│Gorj │Târgu Jiu │DIJMĂRESCU PETRU │T.145; L.23 │Livadă (L) │ │ │ 290│ 464,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 616│Gorj │Târgu Jiu │VINTILĂ IOANA; ŞARAPATIN VALERIA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VINTILĂ MARIA │T.145; L.22 │Livadă (L) │ │48858 │ 1261│ 2.017,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 617│Gorj │Târgu Jiu │GĂMAN VICTORIA; ORELEŢCHI ELENA │T.145; P.21 │Fâneaţă (F) │1514567 │ │ 428│ 470,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 618│Gorj │Târgu Jiu │BEURAN ELENA │T.145; F.20 │Fâneaţă (F) │1513111 │ │ 369│ 405,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 619│Gorj │Târgu Jiu │IONESCU ION; NICA ELISABETA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEIŞI ELENA; ŞTEFĂNESCU ECATERINA │T.145; F.19 │Fâneaţă (F) │ │48091 │ 495│ 544,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 620│Gorj │Târgu Jiu │DIJMĂRESCU ILIE │T.123; A.82 │Păşune (P) │1517974 │ │ 695│ 764,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 621│Gorj │Târgu Jiu │AVRĂMESCU C-TIN │T.123; A.81/1 │Păşune (P) │ │ │ 456│ 501,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 622│Gorj │Târgu Jiu │ALBUŞ PARASCHIVA │T.123; A.81 │Păşune (P) │ │ │ 495│ 544,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 623│Gorj │Târgu Jiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T.123; A.80 │Păşune (P) │ │ │ 101│ 111,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 624│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU V. IOANA │T.123; A.79 │Păşune (P) │1515401 │ │ 121│ 133,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 625│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU ALEX │T.123; A.78 │Păşune (P) │ │ │ 199│ 218,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 626│Gorj │Târgu Jiu │CIOBESCU COSMIN │T123; A77 │Păşune (P) │ │ │ 371│ 2.878,09│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 627│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU V. EFTIMIE │T.123; A.76 │Păşune (P) │1509841 │ │ 350│ 385,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 628│Gorj │Târgu Jiu │DĂESCU RODICA │T.123; A.75 │Arabil (A) │1509830 │ │ 610│ 671,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 629│Gorj │Târgu Jiu │CERNITOIU MARIA; MORUŞ NICOLAE │T.123; A.74 │Arabil (A) │ │46998 │ 801│ 881,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 630│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │T.123; A.73 │Arabil (A) │ │ │ 375│ 473,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 631│Gorj │Târgu Jiu │EVA IANCU ION │T.123; A.72 │Arabil (A) │1511715 │ │ 366│ 472,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 632│Gorj │Târgu Jiu │HARANACIU ANA │T.123; A.71 │Arabil (A) │1507863 │ │ 363│ 475,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 633│Gorj │Târgu Jiu │JITEA RODICA │T.123; A.70 │Arabil (A) │ │8340 │ 1421│ 1.712,38│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 634│Gorj │Târgu Jiu │MARINOIU VASILE │T.123; A.69 │Arabil (A) │ │47807 │ 709│ 805,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 635│Gorj │Târgu Jiu │LUPU SPIRIDON │T.123; A.68 │Arabil (A) │1510926 │ │ 354│ 410,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 636│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar* (BECHERETE AUREL) │T.123; A.67 │Arabil (A) │ │ │ 354│ 422,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 637│Gorj │Târgu Jiu │SICHITIU VICTORIA │T.123; A.66 │Arabil (A) │1508019 │ │ 354│ 431,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 638│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar │T.123; A.65 │Arabil (A) │ │ │ 265│ 322,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 639│Gorj │Târgu Jiu │ŢILIVEA MARIA; ŢILIVEA LAVINIA │T.123; A.64 │Arabil (A) │1510924 │ │ 265│ 320,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 640│Gorj │Târgu Jiu │COMISIA LOCALĂ TG-JIU │T.123; A.63 │Arabil (A) │ │ │ 706│ 887,18│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 641│Gorj │Târgu Jiu │NĂPÂRCĂ MARIANA │T.123; A.62 │Arabil (A) │ │48861 │ 353│ 414,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 642│Gorj │Târgu Jiu │ŢÂRLEA MARIA │T.123; A.61/2 │Arabil (A) │ │35187 │ 355│ 418,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 643│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU ANCA; POPESCU NICOLAE │T.123; A.61/1 │Arabil (A) │ │35186 │ 360│ 418,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 644│Gorj │Târgu Jiu │NEGOMIREANU CLAUDIA-GABRIELA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEGOMIREANU PETRE │T.123; A.60 │Arabil (A) │ │48839 │ 353│ 408,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 645│Gorj │Târgu Jiu │COCOLAN ION; COCOLAN FLORIN-CRISTIN; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COCOLAN CONSTANŢA-ILEANA │T.123; A.59 │Arabil (A) │ │47837 │ 351│ 386,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 646│Gorj │Târgu Jiu │ILINCIOIU A. ION; ILINCIOIU STANCA │T.123; A.58 │Arabil (A) │1507256 │ │ 337│ 370,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 647│Gorj │Târgu Jiu │ILINCIOIU ALEXANDRU │T.123; A.57 │Arabil (A) │ │38556 │ 340│ 374,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 648│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar (M. GREERE ELENA) │T.123; A.56 │Arabil (A) │ │ │ 326│ 358,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 649│Gorj │Târgu Jiu │DIJMĂRESCU MARIA; UNGUREANU MARIA │T.123; A.55 │Arabil (A) │ │42088 │ 329│ 361,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 650│Gorj │Târgu Jiu │GORNOAVA PARASCHIVA │T.123; A.54 │Arabil (A) │ │ │ 659│ 724,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 651│Gorj │Târgu Jiu │COICULESCU MARIA │ │Arabil (A) │1512329 │ │ 8│ 8,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 652│Gorj │Târgu Jiu │BRANEA MIRCEA │T.124; FN.48 │Fâneaţă (F) │1507861 │ │ 20│ 22,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 653│Gorj │Târgu Jiu │BECHERETE MIHAELA-SIMONA │T.124; FN.47 │Păşune (P) │1507860 │ │ 40│ 44,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 654│Gorj │Târgu Jiu │SÂRBU ILEANA │T.124; FN.46 │Păşune (P) │1509846 │ │ 20│ 22,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 655│Gorj │Târgu Jiu │HORTOPAN RODICA │T.124; FN.45 │Fâneaţă (F) │1511716 │ │ 90│ 99,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 656│Gorj │Târgu Jiu │PASĂRE ECATERINA │T.124; FN.44 │Fâneaţă (F) │1507295 │ │ 76│ 83,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 657│Gorj │Târgu Jiu │BĂLUŢOIU MARIA │T.124; FN.43 │Fâneaţă (F) │1512373 │ │ 83│ 91,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 658│Gorj │Târgu Jiu │Defunct MILOŞESCU TODOR │T.124; FN.42 │Fâneaţă (F) │ │ │ 165│ 181,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 659│Gorj │Târgu Jiu │TĂTARU TEODOR-ION; TĂTARU ANA-MARIA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TĂTARU NICOLAE-AUREL │T.124; FN.41 │Fâneaţă (F) │1508095 │ │ 169│ 185,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 660│Gorj │Târgu Jiu │BĂLUŢOIU AURA; PLĂCINTESCU MARIA │T.124; FN.40 │Fâneaţă (F) │1507581 │ │ 142│ 156,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 661│Gorj │Târgu Jiu │TĂRĂU ANA; TĂRĂU GRIGORE-SERGIU; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIMPU DORINA │T.124; FN.39 │Fâneaţă (F) │1507580 │ │ 121│ 133,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 662│Gorj │Târgu Jiu │IONAŞCU OANA-MARIA │T.124; FN.38 │Fâneaţă (F) │1509845 │48836 │ 110│ 121,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 663│Gorj │Târgu Jiu │PARASCHIVA GH. NICOLAE │T.124; FN.37 │Fâneaţă (F) │1507579 │ │ 98│ 107,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 664│Gorj │Târgu Jiu │NEGOIŢĂ GEORGETA │T.124; FN.36 │Fâneaţă (F) │1507574 │ │ 56│ 61,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 665│Gorj │Târgu Jiu │PETRESCU GABRIELA │T.124; FN.35/2 │Fâneaţă (F) │1507573 │ │ 83│ 91,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 666│Gorj │Târgu Jiu │GOLAT COSTINEL │T.124; FN.35/2 │Fâneaţă (F) │1507582 │ │ 51│ 56,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 667│Gorj │Târgu Jiu │POPA V. VASILE │T.124; FN.34 │Fâneaţă (F) │1509844 │ │ 33│ 36,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 668│Gorj │Târgu Jiu │MOIANU V. ION │T.124; FN.33 │Fâneaţă (F) │1508094 │ │ 29│ 31,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 669│Gorj │Târgu Jiu │Defunct LĂCRĂJAN C-TIN │T.124; FN.32 │Fâneaţă (F) │ │ │ 50│ 55,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 670│Gorj │Târgu Jiu │HARANACIU ANA-AUGUSTINA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HARANACIU NICOLAE-WALDEMAR │T.124; FN.31 │Fâneaţă (F) │ │48837 │ 46│ 50,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 671│Gorj │Târgu Jiu │CÎRSTEA ELENA │T.124; FN.30 │Fâneaţă (F) │1509843 │ │ 12│ 13,20│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 672│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU IOANA; POPESCU A. VASILE; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU A. ALEXE │T.124; FN.29 │Fâneaţă (F) │1507572 │ │ 15│ 16,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 673│Gorj │Târgu Jiu │Defunct POPESCU GRIGORE │T.124; FN.28 │Fâneaţă (F) │ │ │ 3│ 3,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 674│Gorj │Târgu Jiu │MORUŞ NICOLAE; CERNITOIU MARIA │T.123; A.53 │Arabil (A) │ │45771 │ 689│ 757,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 675│Gorj │Târgu Jiu │CERNITOIU AGRIPINA; OLARU ALEXANDRA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRONACHE MARIN │T.123; A.52 │Arabil (A) │1505993 │ │ 1129│ 1.241,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 676│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar (M. VINTILĂ ION) │T.123; A.51 │Arabil (A) │ - │ - │ 256│ 281,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 677│Gorj │Târgu Jiu │VINTILĂ GRIGORE; BURULEA ELENA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEAMANTAN SIMONA; VASILESCU ELENA │T.123; A.50 │Arabil (A) │1510912 │ │ 261│ 287,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 678│Gorj │Târgu Jiu │OLARU VIORICA; GEAMANTAN SIMONA │T.123; A.39 │Arabil (A) │ │48838 │ 268│ 294,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 679│Gorj │Târgu Jiu │FOLCUŢ C-TIN │T.123; A.38 │Arabil (A) │ │ │ 267│ 293,70│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 680│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU MARIA │T.123; A.47 │Arabil (A) │1508038 │ │ 555│ 610,50│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 681│Gorj │Târgu Jiu │ŞTEFANESCU LENUŢA │T.123; P.46 │Arabil (A) │1507859 │ │ 218│ 239,80│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 682│Gorj │Târgu Jiu │FRĂŢILESCU VIOLETA │T.123; P.45 │Arabil (A) │1507870 │ │ 500│ 550,00│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 683│Gorj │Târgu Jiu │Teren la dispoziţia comisiei locale de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fond funciar (OLARU C. ANDREI) │T.123; A.44 │Arabil (A) │ │ │ 223│ 245,30│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 684│Gorj │Târgu Jiu │COCOLAN GR. GRIGORE; RUŞESCU ELISABETA;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COCOLAN ION; COCOLAN VALENTINA │T.123; A.42 │Arabil (A) │1514525 │ │ 239│ 262,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 685│Gorj │Târgu Jiu │PARIS ELENA; PARIS ŞTEFAN; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRĂTUIANU COSTEL; BRĂTUIANU STANCA │T.123; A.41 │Arabil (A) │1516543 │ │ 366│ 402,60│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 686│Gorj │Târgu Jiu │GAVRILESCU PETRE │T.123; A.40 │Arabil (A) │1510923 │ │ 379│ 416,90│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 687│Gorj │Târgu Jiu │NICODIM ILINA │T.123; P.39 │Arabil (A) │1507858 │ │ 514│ 565,40│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 688│Gorj │Târgu Jiu │POPESCU MARIA │T.123; A.38 │Arabil (A) │1507578 │ │ 537│ 3.105,37│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 689│Gorj │Târgu Jiu │ROTARU ANA; GIURCAN MARIA; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞTEFANESCU P. ION │T.123; A.37 │Arabil (A) │1505992 │ │ 572│ 3.114,36│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 690│Gorj │Târgu Jiu │HUICULESCU C. TRAIAN │T.123; A.36 │Arabil (A) │1507868 │ │ 607│ 3.123,36│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 691│Gorj │Târgu Jiu │CIMPULESCU D. DUMITRU │T.123; A.35 │Arabil (A) │1505991 │ │ 641│ 3.132,10│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 692│Gorj │Târgu Jiu │BÂCOI ANA-VALERIA │T.123; A.34 │Arabil (A) │ │43226 │ 675│ 3.059,91│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 693│Gorj │Târgu Jiu │CÎNDEA LOREDANA ELENA; CÎNDEA MARIAN │T.123; A.33 │Arabil (A) │ │48835 │ 1057│ 1.223,52│
├────┼─────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 694│Gorj │Târgu Jiu │LUPULESCU GR. GRIGORE │T.123; A.32 │Arabil (A) │1507867 │ │ 353│ 415,30│
├────┼─────┼──────────────┼γ