Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 669 din 18 mai 2022  privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, schimbarea destinaţiei unei alte părţi din acelaşi imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 669 din 18 mai 2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, schimbarea destinaţiei unei alte părţi din acelaşi imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 510 din 24 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale imobilului situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi, precum şi schimbarea destinaţiei unei părţi a acestuia din centrală termică în garaj auto, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare şi valorile de inventar prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 4
    Curtea de Conturi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Preşedintele Curţii de Conturi,
                    Mihai Busuioc

    Bucureşti, 18 mai 2022.
    Nr. 669.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi,
    care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

┌────────────┬───────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │ │
│Codul de │ │Denumirea │Adresa │Baza │Anul │Carte │ │Caracteristicile│înregistrare │Schimbări │
│clasificaţie│Nr. MF │imobilului│imobilului │legală │dobândirii│funciară│Vecinătăţi │tehnice ale │în │preconizate│
│ │ │ │ │ │ │CF │ │imobilului │contabilitate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Trecerea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │ │N - nr. │ │ │domeniul │
│ │ │ │Str. M. │ │ │ │cadastral │ │ │public al │
│ │ │Clădire │Kogălniceanu│ │ │ │5399 S - │ │ │statului în│
│ │ │sediu │nr. 28, │Contract│ │CF │str. Vasile │ │ │domeniul │
│8.29.07 │35293 -│Camera de │municipiul │v-c 706/│1994 │80309-C5│Alecsandri E│C5 - coş de fum:│35.068,00 │privat al │
│ │parţial│Conturi │Vaslui, │1994 │ │Vaslui │- nr. │Sc - 4 mp │ │statului, │
│ │ │Vaslui │judeţul │ │ │ │cadastral │ │ │în vederea │
│ │ │ │Vaslui │ │ │ │3231 V - │ │ │scoaterii │
│ │ │ │ │ │ │ │str. Mihail │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu│ │ │funcţiune, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │casării şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │demolării │
└────────────┴───────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi,
    care rămâne în domeniul public al statului şi pentru care se actualizează descrierea tehnică
    şi valoarea de inventar şi se schimbă destinaţia unei părţi a acestuia

┌────────────┬─────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │ │
│Codul de │Nr. │Denumirea │Adresa │Baza │Anul │Carte │ │Caracteristicile│înregistrare │Schimbări │
│clasificaţie│MF │imobilului│imobilului │legală │dobândirii│funciară│Vecinătăţi │tehnice ale │în │preconizate│
│ │ │ │ │ │ │CF │ │imobilului │contabilitate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├────────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înălţime: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C1 - P + 3E │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 80309│N - nr. │Sc - 293 mp; Su │ │ │
│ │ │ │Str. M. │ │ │Vaslui │cadastral │- 766,44 mp; │Valoare │C2 - │
│ │ │Clădire │Kogălniceanu│ │ │CF │5399 S - │Sd - 1.288 mp │clădire - │centrală │
│ │ │sediu │nr. 28, │Contract│ │80309-C1│str. Vasile │C2 - garaj auto:│3.233.904,36 │termică; se│
│8.29.07 │35293│Camera de │municipiul │v-c 706/│1994 │CF │Alecsandri E│Sc - 74 mp; │Valoare teren│schimbă │
│ │ │Conturi │Vaslui, │1994 │ │80309-C2│- nr. │Sd - 74 mp │- │destinaţia │
│ │ │Vaslui │judeţul │ │ │CF │cadastral │C3 -anexă: │1.095.576,00 │în garaj │
│ │ │ │Vaslui │ │ │80309-C3│3231 V - │Sc - 12 mp; │Total valoare│auto. │
│ │ │ │ │ │ │CF │str. Mihail │Sd - 12 mp │4.329.480,36 │ │
│ │ │ │ │ │ │80309-C4│Kogălniceanu│C4 - anexă: Sc -│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6 mp; Sd - 6 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │S teren - 1.424 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │ │
└────────────┴─────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, pentru care se face actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar

┌────┬──────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea │ │ │Baza │Caracteristicile│Număr carte │Valoarea de │
│crt.│MFP │clasificare│imobilului│Adresa │Vecinătăţi │legală │tehnice │funciară │inventar - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei - │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │N - DGSPC │ │Regim de │ │Valoare │
│ │ │ │ │Bd. General│S - │Hotărârea │înălţime: │ │clădire - │
│ │ │ │Clădire │Dragalina │proprietate │Guvernului│S + P + E │ │3.842.197,62 │
│ │ │ │sediu │nr. 10, │privată │nr. 503/ │Sc - 527 mp │CF 352240 Arad│Valoare teren│
│1. │35260 │8.29.07 │Camera de │municipiul │E - │1994 │Su - 1.056,03 mp│CF 352240-C1 │- │
│ │ │ │Conturi │Arad, │proprietate │Contract │Sd - 1.503 mp │ │1.158.099,00 │
│ │ │ │Arad │judeţul │privată │v-c 38.402│S teren - 1.120 │ │Total valoare│
│ │ │ │ │Arad │V - Hotel │/2003 │mp │ │5.000.296,62 │
│ │ │ │ │ │Aradul │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │înălţime: D + P │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Hotărârea │+ E │ │ │
│ │ │ │ │Str. │N - Parcul │Guvernului│Sc - 1.155 mp │ │ │
│ │ │ │ │Nicolae │Trandafirilor│nr. 474/ │Sd - 886 mp │ │Valoare │
│ │ │ │Clădire │Bălcescu │S - │1994 │Demisol - Su = │ │clădire - │
│ │ │ │sediu │nr. 5, │policlinică │Hotărârea │69 mp │CF60275-C1-U22│3.780.599,12 │
│2. │35261 │8.29.07 │Camera de │municipiul │E - │Guvernului│Parter - Su = │Bacău │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │Bacău, │restaurant │nr. 1.084/│388 mp │ │- 167.968,64 │
│ │ │ │Bacău │judeţul │V - str. │1995 │Etaj - Su = 412 │ │Total valoare│
│ │ │ │ │Bacău │Războieni │Contract │mp │ │3.948.567,76 │
│ │ │ │ │ │ │v-c │Casa scării: Su │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1.090/1995│- 17 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Cote teren - 149│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┬┴─────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1. Regim de │ │ │
│ │ │ │ │1. Piaţa │ │ │înălţime: │ │ │
│ │ │ │ │George │N - │ │S + P + 2E │ │ │
│ │ │ │ │Enescu nr.│proprietate │ │Sc - 260 mp │ │Valoare │
│ │ │ │Clădire │3; │privată │ │Su - 728 mp │1. CF 139925 │clădire - │
│ │ │ │sediu │2. Piaţa │S - │Contract │Sd - 1.024 mp │Braşov │3.363.206,08 │
│3. │35287 │8.29.07 │Camera de │George │proprietate │v-c │S teren - 260 mp│CF 139925-C1 │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │Enescu nr.│privată │718/1994 │2. Regim de │2. CF │- 472.234,00 │
│ │ │ │Braşov │2; │E - restaurant│ │înălţime: P │126402-C1-U1 │Total valoare│
│ │ │ │ │municipiul│V - S.C. Aro │ │Su - 61 mp │Braşov │3.835.440,08 │
│ │ │ │ │Braşov, │Palace - S.A. │ │Cote părţi │ │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │ │comune - 61/452 │ │ │
│ │ │ │ │Braşov │ │ │Cote teren - 293│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/2.170 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │N - Bd. 1 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Str. 1 │Decembrie │ │Regim de │ │Valoare │
│ │ │ │Clădire │Decembrie │1918, nr. 26 │ │înălţime: │ │clădire - │
│ │ │ │sediu │1918 nr. │S - Bd. 1 │Contract │D + P+ M │ │5.321.425,35 │
│4. │35291 │8.29.07 │Camera de │24, │Decembrie 1918│v-c │Sc - 848 mp Su -│CF 69188 Deva │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │municipiul│nr. 22 │734/1995 │1.526 mp │CF 69188-C1 │- │
│ │ │ │Hunedoara │Deva, │E - teren │ │Sd - 2.097 mp │ │2.650.950,00 │
│ │ │ │ │judeţul │viran │ │S teren - 2.367 │ │Total valoare│
│ │ │ │ │Hunedoara │V - Bd. 1 │ │mp │ │7.972.375,35 │
│ │ │ │ │ │Decembrie 1918│ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1. Regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │înălţime: C1 S +│ │ │
│ │ │ │ │Str. │ │ │P + 2E - │ │ │
│ │ │ │ │Episcopiei│N - str. │Hotărârea │extindere sediu │ │ │
│ │ │ │ │nr. 3; │Alexandru │Guvernului│Sc - 162 mp │1. CF31864-C1 │Valoare │
│ │ │ │Clădire │Str. │Odobescu │nr. 475/ │Su - 473,03 mp │Slobozia │clădire - │
│ │ │ │sediu │Episcopiei│S - Primăria │1994 │Sd - 548 mp │2. CF 31865 │1.973.906,18 │
│5. │35273 │8.29.07 │Camera de │nr. 3, │Slobozia │Hotărârea │2. Regim de │Slobozia │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │etaj 1, │E - Str. │Guvernului│înălţime: C1-U2 │3. CF │- 51.367,00 │
│ │ │ │Ialomiţa │ap. 2; │Episcopiei │nr. 678/ │Etaj 1 - lot 2 │31865-C1-U2 │Total valoare│
│ │ │ │ │municipiul│V - alee │2004 │Sc - 273 mp │Slobozia │2.025.273,18 │
│ │ │ │ │Slobozia, │domeniu public│HCL 201/ │Su - 206,32 mp │ │ │
│ │ │ │ │judeţul │ │2001 │Sd - 273 mp │ │ │
│ │ │ │ │Ialomiţa │ │ │S teren cotă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │indiviză - 137/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │273 mp │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │N - domeniu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privat CJ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Prahova │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Str. │S - domeniu │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │Bogdan │privat CJ │ │înălţime: │ │Valoare │
│ │ │ │Clădire │Petriceicu│Prahova │Hotărârea │C1: D + P + E + │ │clădire - │
│ │ │ │sediu │Haşdeu nr.│E - Str. │Guvernului│M │CF 121888 │1.894.147,55 │
│6. │164668│8.29.07 │Camera de │19, │Ardealului nr.│nr. 136/ │Sc - 230 mp Su -│Ploieşti CF │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │municipiul│4 - │2019 │587,05 mp Sd - │121888-C1 │- 949.070,00 │
│ │ │ │Prahova │Ploieşti, │proprietate │ │612,98 mp │ │Total valoare│
│ │ │ │ │judeţul │privată │ │S teren - 850 mp│ │2.843.217,55 │
│ │ │ │ │Prahova │V - str. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bogdan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Petriceicu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Haşdeu │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │N - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │Str. Petru│privată │ │înălţime: bloc S│ │Valoare │
│ │ │ │Clădire │Rareş nr. │S - str. Petru│ │+ P + 5E │ │clădire - │
│ │ │ │sediu │12, │Rareş │ │C1 - construcţie│CF 42331 │11.101.723,67│
│7. │35279 │8.29.07 │Camera de │municipiul│E - Colegiul │Protocol │cu 2 tronsoane │Suceava │Valoare teren│
│ │ │ │Conturi │Suceava, │de Artă │8.101/1993│Sc - 450 mp │CF 42331-C1 │- 508.365,00 │
│ │ │ │Suceava │judeţul │Ciprian │ │Su - 2.406,8 mp │ │Total valoare│
│ │ │ │ │Suceava │Porumbescu │ │Sd - 3.150 mp │ │11.610.088,67│
│ │ │ │ │ │V - │ │S teren - 450 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016