Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 668 din 18 mai 2022  pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale şi de cercetare postdoctorală Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 18 mai 2022 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale şi de cercetare postdoctorală "Eugen Ionescu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 508 din 24 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre are ca obiect acordarea de facilităţi pe termen scurt pentru străinii supuşi obligativităţii obţinerii vizei de scurtă şedere, care călătoresc în România în calitate de beneficiari ai programului de burse doctorale şi de cercetare postdoctorală „Eugen Ionescu“, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România.
    (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) se referă la documentele necesare pentru acordarea vizei române de scurtă şedere pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române, identificată prin simbolul C/ZA, la dreptul de intrare şi valabilitatea conferite prin vizele eliberate acestora, la regimul taxelor consulare aplicabile şi la documentele necesare pentru justificarea, la intrarea pe teritoriul României, a scopului şi condiţiilor şederii lor, precum şi pentru a face dovada deţinerii unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au sensul şi înţelesul stabilite prin art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Străinilor supuşi obligativităţii obţinerii vizei de scurtă şedere, menţionaţi la art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre, le va fi acordat dreptul de intrare şi de şedere în România, în baza vizei române de scurtă şedere pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române, identificată prin simbolul C/ZA, prevăzută la art. 36 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, cu intrări multiple şi cu scutire de la plata taxelor, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La solicitarea vizei prevăzute la alin. (1) este necesară prezentarea adeverinţei de bursă, acordată în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu“, semnată de reprezentantul desemnat al Ministerului Afacerilor Externe şi de reprezentantul desemnat al Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru Europa Centrală şi de Est, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, redactat în limba română şi în limba franceză.
    (4) Adeverinţa de bursă prevăzută la alin. (3), care menţionează instituţia de învăţământ din România în cadrul căreia străinul beneficiar al bursei urmează să îşi desfăşoare activitatea de cercetare, asigurarea costurilor călătoriei, asigurarea mijloacelor de întreţinere, oferirea asigurării medicale şi a condiţiilor de cazare pentru perioada sejurului în România, este suficientă pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor stabilite la art. 36 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La rubrica „observaţii“ a autocolantelor de vize eliberate în favoarea străinilor menţionaţi la art. 1 alin. (1), se înscrie numărul prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Acordarea vizei în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se face cu îndeplinirea dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Pentru a justifica scopul şi condiţiile şederii lor, precum şi pentru a face dovada deţinerii unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea, străinii menţionaţi la art. 1 alin. (1) vor prezenta, la intrarea pe teritoriul României, adeverinţa de bursă prevăzută la art. 3 alin. (3).

    ART. 6
    Prezenta hotărâre se completează cu celelalte dispoziţii legale cu privire la acordarea vizelor, aplicabile la nivel naţional şi european.

    ART. 7
    (1) Prezenta hotărâre se aplică pentru o perioadă de 3 ani începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de data unei decizii a Consiliului Uniunii Europene cu privire la aplicarea în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen.
    (2) La ieşirea din vigoare a prezentei hotărâri, vizele cu valabilitate ulterioară acestei date pot fi revocate.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Aurelian Păduraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 18 mai 2022.
    Nr. 668.
    ANEXA 1

    Adeverinţă de bursă acordată în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu“
 (a se vedea imaginea asociată)
    ADEVERINŢĂ DE BURSĂ
    Doamna xxx [ţara de naţionalitate: (de exemplu, Coasta de Fildeş)], născută la data de xxxx, doctorandă la Universitatea Alassane Ouattara, Coasta de Fildeş, beneficiază de o bursă de cercetare a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu“ finanţat de Guvernul României, care îi permite să îşi desfăşoare activitatea de cercetare în domeniul Lingvistică la Universitatea xxx (de exemplu, „Ştefan cel Mare“ din Suceava), România, care acceptă să o primească.
    Această bursă este atribuită pentru o durată de 3 luni, între septembrie şi decembrie xxx, şi corespunde unui cost net lunar pe bursier de 1.730 de euro. Ea cuprinde:
    - un titlu de transport dus-întors pe ruta Paris-Suceava-Paris, care îi permite beneficiarului să ajungă la instituţia gazdă şi să se întoarcă în instituţia sa de origine după încheierea perioadei de mobilitate;
    – o asigurare de sănătate-accident-repatriere subscrisă în numele beneficiarului pentru perioada mobilităţii;
    – o alocaţie lunară de cercetare de 1.000 de euro net, excluzând orice altă contribuţie.

    Laureatul programului de burse „Eugen Ionescu“ va beneficia de facilităţi referitoare la cazarea în spaţiile dedicate ale instituţiei gazdă.
    Se precizează că acordarea acestei burse nu implică crearea unei relaţii de angajare sau de subordonare între AUF şi beneficiarul bursei. Cercetarea derulată de beneficiar se supune regulilor în vigoare din cadrul instituţiei de origine şi/sau instituţiei gazdă.
    Plăţile se vor efectua în moneda locală (RON) la cursul de schimb oficial al AUF în vigoare.
    Prezenta adeverinţă se eliberează pentru a servi persoanei interesate.
    Întocmită la Bucureşti în data de zi/lună/an, în două exemplare originale, unul în franceză şi unul în română.
    Reprezentant desemnat,
    .....................................................................
    Director regional
    Agenţia Universitară a Francofoniei în Europa centrală şi orientală
    Reprezentant desemnat,
    .....................................................................
    Ministerul Afacerilor Externe din România
    Adeverinţă de bursă acordată în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu“
 (a se vedea imaginea asociată)
    ATTESTATION DE BOURSE
    Madame xxx (pays de nationalité: Cote d’Ivoire), née le xxxxxxx, doctorante a l’Université Alassane Ouattara, Cote d’Ivoire, est bénéficiaire d’une bourse de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), dans le cadre du programme de bourses «Eugen Ionescu» financé par le Gouvernement de la Roumanie, qui lui permet de poursuivre ses recherches dans le domaine Linguistique a l’Université «Stefan cel Mare» de Suceava, Roumanie, qui accepte de la recevoir.
    Cette bourse est attribuée pour une durée de 3 mois, entre septembre et décembre xxxx, et correspond a un cout mensuel moyen de revient par allocataire de 1.730 euros. Elle comprend:
    - un titre de transport aller-retour Paris-Suceava-Paris qui permet au bénéficiaire de rejoindre l’établissement d'accueil et de retourner dans son établissement d’origine aprιs sa période de mobilité;
    – une assurance maladie-accident-rapatriement souscrite au nom du bénéficiaire durant la période de la mobilité;
    – une allocation mensuelle nette de 1.000 euros a l’exclusion de toute autre prestation.

    Le lauréat du programme de bourses «Eugen Ionescu» bénéficie des facilités de logement dans les espaces dédiés de l’établissement d’accueil.
    Il est a noter que l’attribution de cette bourse n’entraîne pas la création d’un lien d’emploi ou de subordination entre l’AUF et le bénéficiaire de cette bourse. La recherche menée par le bénéficiaire reste régie par les rιgles en vigueur au sein de l’établissement d’origine et/ou d’accueil.
    Les payements se feront en devise locale (RON) selon le taux de change de l’AUF en vigueur.
    La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.
    Faite a Bucarest, le jour/mois/année, en deux exemplaires originaux, un en franθais et un en roumain.
    Représentant désigné,
    ......................................
    Directeur Régional
    Agence Universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale
    Représentant désigné,
    ......................................
    Ministιre des Affaires étrangιres de la Roumanie

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016