Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 667 din 18 mai 2022  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 667 din 18 mai 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022
    Având în vedere prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) şi prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2.240 final,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea întreprinderilor afectate de criză, prin atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din Ucraina.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01).
    (3) Ajutoarele de stat din schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se acordă numai după obţinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.
    (4) Se desemnează ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar ca furnizor Ministerul Finanţelor.
    (5) Ajutorul de stat se acordă pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:
    a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
    b) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;
    c) transportul rutier de mărfuri naţional şi internaţional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;
    d) transportul de persoane, regulat şi ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE.


    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:
    a) transport rutier de mărfuri în cont propriu - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) transport rutier de mărfuri contra cost - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) greutate brută maximă autorizată - masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, astfel cum este declarată de constructorul acestuia;
    d) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45-48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevăzute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) card de gestiune a alimentărilor cu combustibil, respectiv inel emiţător/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic şi care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.


    ART. 3
    (1) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispoziţiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil emise până la data de 31 decembrie 2022 de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R.
    (2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 300 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
    a) credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente deciziilor centralizatoare de compensare a creşterii preţului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023;
    b) credite bugetare în vederea plăţii ajutorului de stat acordat în baza deciziilor centralizatoare de compensare a creşterii preţului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023.

    (3) Schema de ajutor de stat se finanţează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“ din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale.
    (4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 3.000.
    (5) Măsura instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se acordă pentru combustibilul achiziţionat începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului act normativ.

    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant şi nu depăşeşte echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor şi impozitelor.
    (2) Echivalentul în euro al valorii ajutorului de stat acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii preţului la combustibil.

    CAP. II
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 5
    (1) Sunt eligibili pentru compensarea creşterii preţului la combustibil operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil următoarele condiţii:
    a) deţin licenţă comunitară eliberată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) deţin cel puţin un vehicul eligibil;
    c) nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
    d) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
    e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    f) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:
    (i) de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;
    (ii) din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creşterii preţului pentru combustibil, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
    1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
    2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul înainte de a alimenta;
    3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;


    g) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
    h) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) nu fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană;
    j) nu sunt desemnaţi în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    k) nu sunt deţinuţi sau controlaţi de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană;
    l) nu îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    (2) În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:
    a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene:
    a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat;
    b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;
    c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

    (4) În scopul obţinerii ajutorului de stat, operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei notificări depuse la administratorul schemei. Notificarea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant.
    (5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deţinător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a)-c) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri şi care deţin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:
    a) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care acţionează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, care acţionează în cont propriu, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. a);
    c) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care efectuează transport rutier contra cost, copie conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, inclusiv transportul public de persoane în interiorul localităţii, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare şi deţin copia conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Procedura de acordare a ajutorului de stat
    ART. 7
    (1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creşterii preţului la combustibil pentru un trimestru calendaristic, în primele 15 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lunile aferente trimestrului IV, respectiv lunile octombrie şi noiembrie, cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil se depune până cel târziu la data de 1 decembrie 2022.
    (3) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea totală de combustibil rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.
    (4) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le deţin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie, baza pentru compensarea creşterii preţului pentru combustibil o reprezintă cantitatea totală de combustibil obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.
    (5) Baza pentru obţinerea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea în litri alimentată efectiv.
    (6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.

    ART. 8
    (1) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creşterii preţului pentru combustibil este de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziţionat, dar nu mai mult de 400.000 de euro per întreprindere.
    (2) Suma de restituit se stabileşte fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 şi prin majorare atunci când fracţiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.

    ART. 9
    (1) În vederea solicitării ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creşterii preţului la combustibil, potrivit modelului din anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;
    b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emiţător/receptor, după caz;
    c) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
    d) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d);
    e) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-l);
    f) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    g) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a combustibilului şi din anexele la facturi;
    h) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii);
    i) copie de pe documentul din care reiese deţinerea contului de tipul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliţi în România, sau contului bancar, pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre;
    j) copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele, aferente transporturilor pentru care solicită compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.

    (3) Facturile de achiziţie a combustibilului trebuie să conţină informaţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor sunt gestionate de către aceste staţii. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor nu sunt gestionate de staţiile de distribuţie, ci de către terţi, aceştia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora.
    (5) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.
    (6) Facturile de achiziţie a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.

    ART. 10
    (1) Cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2), trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 7 alin. (1) şi (2) şi să fie semnate electronic sau olograf de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    (2) În termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a creşterii preţului la combustibil, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situaţia în care constată în acestea existenţa unor inexactităţi.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), după înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o nouă cerere de compensare a creşterii preţului la combustibil conform alin. (1), în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) şi (2).
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene pot să depună cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2) pe suport hârtie.
    (5) Cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.

    ART. 11
    Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) şi e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creşterii preţului la combustibil. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creşterii preţului la combustibil ulterioare datei la care a intervenit modificarea. În acest sens, operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) şi e), corespunzătoare modificărilor intervenite.

    ART. 12
    (1) În vederea soluţionării cererii de compensare, administratorul schemei verifică:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informaţiile referitoare la operatorul economic pe care le deţine în baza sa de date;
    b) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pe baza informaţiilor referitoare la vehicule pe care le deţine în baza sa de date;
    c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi g) pe baza informaţiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    d) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) pe baza informaţiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    e) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), h)-l) prin analizarea informaţiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;
    f) dacă în perioada pentru care solicită compensarea creşterii preţului la combustibil operatorul economic este eligibil şi dacă fiecare vehicul pentru care se solicită compensarea creşterii preţului pentru combustibil este eligibil, prin confruntarea cu datele şi informaţiile pe care le deţine în baza sa de date/furnizate de către alte autorităţi;
    g) dacă baza de compensare prevăzută la art. 7 alin. (4) este corect determinată, prin analizarea informaţiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru compensare, prevăzut în anexa nr. 2;
    h) dacă suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată potrivit algoritmului prevăzut la art. 8 şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic şi vehiculele sunt eligibile.

    (2) Inexistenţa cel puţin a uneia dintre informaţiile privind o alimentare, prevăzute în borderoul centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage neluarea în calcul a respectivei alimentări pentru baza de compensare a creşterii preţului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (4).
    (3) Baza de compensare a creşterii preţului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (4) nu poate depăşi suma cantităţilor de combustibil din facturile de achiziţie a acesteia care însoţesc cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil.
    (4) Suma de compensare a creşterii preţului la combustibil determinată conform art. 8 nu poate depăşi suma solicitată prin cerere.
    (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informaţiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), d), e) şi g), care se transmit de către Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru operatorii economici care solicită compensarea creşterii preţului pentru combustibil;
    b) informaţiilor din Borderoul alimentărilor de combustibil prevăzut în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. structurii de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.


    ART. 13
    În urma verificărilor prevăzute la art. 12, cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil:
    a) se aprobă, în situaţia în care baza de compensare a creşterii preţului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (3) şi (4) şi suma de compensat înscrisă în cererea solicitantului sunt corect determinate;
    b) se respinge, în situaţia în care operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre.


    ART. 14
    (1) Administratorul schemei trebuie să soluţioneze cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4).
    (2) În cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului. Comunicarea deciziei se va face şi prin mijloace electronice, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă.
    (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite în datele de 15 şi 30 ale fiecărei luni câte o dispoziţie de plată, conform anexei nr. 6. Dispoziţiile de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate se restituie Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către ordonatorul principal de credite, care are obligaţia de a emite o nouă dispoziţie pe care o va transmite Ministerului Finanţelor.
    (4) În cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului. Comunicarea deciziei se va face şi prin mijloace electronice, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă.
    (5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (6) După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, Ministerul Finanţelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a creşterii preţului pentru combustibil în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor. Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor.
    (7) În situaţia în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la alin. (6), termenul maxim de soluţionare a cererilor de compensare prevăzut la alin. (1) curge de la data primirii de către administratorul schemei a respectivelor plafoane.
    (8) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (9) Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor a deciziei, astfel:
    a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România.

    (10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9).

    ART. 15
    (1) În cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare parţială sau de respingere, acesta poate depune la administratorul schemei o cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, însoţită de documentele justificative aferente.
    (2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevăzute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicării prin mijloace electronice a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu excepţia trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune până cel târziu la data de 1 decembrie 2022.

    ART. 16
    (1) În vederea efectuării controlului ulterior momentului plăţii ajutorului de stat, operatorii economici au obligaţia să păstreze documentele prevăzute la art. 9, precum şi:
    a) fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
    b) înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
    c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localităţii, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
    d) documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;
    e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
    f) anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;
    g) unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii).

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.
    (3) Controlul ulterior al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin structura de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

    ART. 17
    (1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că această compensare a creşterii preţului la combustibil a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv şi se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat, precum şi a accesoriilor aferente se realizează după cum urmează:
    a) în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul operatorilor economici licenţiaţi în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenţa reciprocă în materie de colectare.

    (4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.

    ART. 18
    (1) Nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a evidenţei informaţiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 16 alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de A.R.R.

    ART. 19
    (1) Prevederile art. 18 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contravenţiei prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    (1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.
    (2) Administratorul schemei are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, precum şi plăţile efectuate de către ordonatorul principal de credite.
    (3) Ordonatorul de credite are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii aferente măsurii.
    (4) Administratorul schemei are obligaţia să raporteze anual Consiliului Concurenţei date şi informaţii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.
    (5) Administratorul schemei va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS datele şi informaţiile referitoare la schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016.
    (6) Actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS, de către administratorul schemei de ajutor de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor de acordare a ajutoarelor şi în 7 zile lucrătoare de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (7) Situaţia plăţilor efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii preţului la combustibil va fi transmisă de către Ministerul Finanţelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcţia de specialitate, fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (6).

    ART. 21
    Schema de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii împreună cu rezumatul informaţiilor legate de aceasta.

    ART. 22
    La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, la litera D, în tabel, la numărul curent 4, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "540"


    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 18 mai 2022.
    Nr. 667.
    ANEXA 1

    Nr. ............ din .............................
    CERERE^1)
    de compensare a creşterii preţului la combustibil
    ^1) Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului^2) ....................................................................................................
    ^2) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.

    2. Numărul de ordine din registrul comerţului .......................................................................................................................
    3. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ......................., str. .......................... nr. ........, ţara ................. şi, după caz, judeţul/sectorul .................., tel. ................., fax ..................
    4. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..............................................................................
    5. Datele contului deschis la Trezoreria ......................... pentru operatorii economici stabiliţi în România, cu menţionarea codului IBAN RO _ _ TREZ _ _ _5070_ _ _ _ _ _/Datele contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre, cu menţionarea codului IBAN .............................
    6. Trimestrul/Anul pentru care se solicită compensarea: ....../..........
    7. Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ....................... litri
    8. Suma de compensat: ............................... lei
    Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie^3), următoarele documente:
    ^3) În cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre, se pot depune şi pe suport de hârtie.
    a) copii ale facturilor de achiziţie a combustibilului, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 667/2022;
    b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emiţător/receptor, după caz^3), 4);
    c) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022^4);
    şi/sau, după caz^3), 4):
    ^4) În cazul operatorilor economici licenţiaţi în România.

    d) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită compensarea;
    e) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), g) şi h) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022^3), 4);
    f) dovada deţinerii contului prevăzut la pct. 5, cu semnătura şi ştampila trezoreriei la care s-a deschis contul^3), 4).

    Solicităm compensarea creşterii preţului pentru combustibil prin virament în contul prevăzut la pct. 5.
    Numele şi prenumele .........................................
    Semnătura solicitantului .....................
    Data ..........

    ANEXA 2

    Operatorul economic .......................................
    Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................
    BORDEROUL^1)
    alimentărilor cu combustibil
    trimestrul ....... din anul ............
    ^1) Se completează pe baza informaţiilor din anexele la facturi în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 sau pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită compensarea.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - nr. de înmatriculare al vehiculului;
    B - furnizor combustibil;
    C - data alimentării;
    D - factura nr./data.


┌────┬──────────┬────────────┬─┬─────┬─┬──────────┬─┬─────────┬─┬───┐
│ │ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │identificare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Modul de │/inventar │ │Serie│ │Staţie de │ │Cantitate│ │Nr.│
│crt.│alimentare│al │A│şasiu│B│alimentare│C│- litri -│D│km │
│ │^2) │rezervorului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/nr. card/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inel^3) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│0 │1 │2 │3│4 │5│6 │7│8 │9│10 │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─┴─────┴─┴──────────┴─┴─────────┴─┴───┘

    ^2) Se completează „SD“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 şi „RP“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.
    ^3) Se completează nr. card/inel în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 şi nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.
    Data .................
    Numele şi prenumele reprezentantului legal
    ...........................
    Semnătura ....................
    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte şi complete.

    ANEXA 3

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    Data ........................
    Nr. de înregistrare .........
    DECIZIE
    de aprobare a cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil
    Către
    Denumirea operatorului economic/reprezentantului: ........................,
    Numărul de ordine din registrul comerţului: ..............................,
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................
    Adresa: localitatea ............................, str. ................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...................................... .

    În temeiul art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vă comunicăm că se aprobă Cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil nr. ….................….. din data de ......................, înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ........................., pentru suma de ..................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............. .
    1. Modalitatea de determinare a sumei:
    1.1. Suma solicitată la compensare: .............................. lei;
    1.2. Suma aprobată la compensare: .............................. lei;
    1.3. Suma respinsă la compensare: ............................... lei.

    2. Motivele de fapt ale respingerii:
    ............................................................................................
    ............................................................................................

    3. Temeiul de drept:
    .............................................................................................
    ............................................................................................

    Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de către ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastră în cererea de compensare a creşterii preţului pentru combustibil, respectiv: .................................................. .
                       Aprobat
    Funcţia ................................................
    Numele şi prenumele ......................
    Data ...................
    Semnătura ....................
                       Întocmit
    Funcţia ................................................
    Numele şi prenumele ..........................
    Data ...................
    Semnătura .....................

    ANEXA 4

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    Data ........................
    Nr. de înregistrare .........
    DECIZIE
    de respingere a cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil
    Către
    Denumirea operatorului economic/reprezentantului: ........................,
    Numărul de ordine din registrul comerţului: ...........................,
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ...........................................
    Adresa: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................

    În temeiul art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vă comunicăm că Cererea de compensare a creşterii preţului pentru combustibil nr. ............. din data de .................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ................, pentru suma de ......................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul.............., se respinge.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ...........................................................................................
    .............................................................................................

    Temeiul de drept:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

                       Aprobat
    Funcţia ................................................
    Numele şi prenumele .....................
    Data ..................
    Semnătura ....................
                       Întocmit
    Funcţia ................................................
    Numele şi prenumele ........................
    Data .......................
    Semnătura ...................

    ANEXA 5

    Nr. ......... din ........................
    CERERE RECTIFICATIVĂ*)
    de compensare a creşterii preţului pentru combustibil
    *) Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    Operatorul economic ......................., codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ........., cu sediul social în str. .......... nr. ......, ţara ......, judeţul/sectorul ......., tel. ........, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativă în baza Cererii de compensare a creşterii preţului pentru combustibil nr. ... din ........, aprobată prin Decizia nr. .... din .........., având suma respinsă de ............ lei.
    a) Trimestrul/anul pentru care se solicită compensarea: .........
    b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ........ litri
    c) Suma de compensat: ......... lei

    În temeiul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic următoarele documente justificative:
    1. .................................................................................
    2. .................................................................................
    3. .................................................................................
    4. .................................................................................

    Numele şi prenumele ...............................
    Data ..............
    Semnătura solicitantului ......................

    ANEXA 6

    DISPOZIŢIE DE PLATĂ
    a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil
    Către: Ministerul Finanţelor
      Direcţia Generală Ajutor de Stat
    În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în sumă de .......................... (suma totală se va prelua automat din anexă), stabilită de Autoritatea Română
    Rutieră - A.R.R., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentând valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii preţului la combustibil.

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────┐
│ │Codul unic │ │ │Numărul de│ │ │Suma │
│ │de │ │Adresa │odine în │Cod IBAN │ │de │
│Nr. │înregistrare│Denumirea │(sediul │registrul │societate/ │Trezoreria│plată│
│crt.│(CUI │societăţii│social al │comerţului│reprezentant│/Banca │- lei│
│ │societate) │ │societăţii)│(j... │ │ │- │
│ │ │ │ │/....) │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┴──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │TOTAL │ │
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┴─────┘

    Menţionăm că prezentul document conţine .... pagini.
    Cu stimă,
    Directorul general al Autorităţii Rutiere Române

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016