Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 662 din 31 iulie 2014  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 662 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.410/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Deviere DN 28 A km 19+500-km 22+900 la Blăgeşti", judeţul Iaşi,
    în conformitate cu art. 11 lit. a) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 14 iulie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*).
---------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    2. La anexa nr. 2, poziţiile nr. 1- 10, nr. 12 - 28, nr. 30 - 77, nr. 84 - 104 şi nr. 106 - 108 se abrogă.

    3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28A km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi", prevăzut la art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Paşcani şi Hărmăneşti, din judeţul Iaşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. III
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28A km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi", prevăzut la art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Paşcani şi Hărmăneşti, din judeţul Iaşi, sunt în cuantum total de 68 mii lei şi se alocă din venituri proprii ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform listei preliminare nr. 4/2014 de investiţii şi dotări cu finanţare din venituri proprii.
    ART. IV
    Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 3, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. V
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. VI
    Planul cu amplasamentul lucrării prevăzut la art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. VII
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      PRIM-MINISTRU
                   VICTOR-VIOREL PONTA

                     Contrasemnează:
                     ---------------
              Departamentul pentru Proiecte de
              Infrastructură, Investiţii Străine,
                 Parteneriat Public-Privat
                 şi Promovarea Exporturilor,
                     Alexandru Năstase,
                     secretar de stat

             Secretarul general al Guvernului,
                       Ion Moraru

              Ministrul finanţelor publice,
                  Ioana-Maria Petrescu

             Ministrul delegat pentru buget,
                      Liviu Voinea

    Bucureşti, 31 iulie 2014.
    Nr. 662.

    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 910/2006)
--------------------------------------------------

                           LISTA
         cuprinzând imobilele proprietate privată care
         constituie coridorul de expropriere al lucrării
    de utilitate publică "Deviere DN 28A, km 19+500 - km 22+900
     la Blăgeşti, judeţul Iaşi," situate pe raza localităţilor
             Paşcani şi Hărmăneşti, din judeţul Iaşi,
        proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi
          sumele individuale aferente despăgubirilor


 ┌────┬───────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┬───────────┐
 │Nr. │Judeţul│ Unitatea │ Numele şi prenumele │Tarlaua/ │Cate-│Numă-│Număr│Suprafaţă│Suprafaţă │ Valoare │
 │crt.│ │administrativ-│ proprietarului/ │parcela │goria│rul │carte│ totală │ de │ de │
 │ │ │teritorială │deţinătorului terenului│ │de │ca- │fun- │ (mp) │expropriat│despăgubire│
 │ │ │ │ │ │folo-│das- │ci- │ │ (mp) │ teren │
 │ │ │ │ │ │sin- │tral │a- │ │ │ (lei) │
 │ │ │ │ │ │ţă │(nr. │ră │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │topo)│ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 1│Iaşi │municipiul │Dondas S. Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Dondas Veronica, Dondas│ 2354/1/1│ A │ │ - │ 600│ 361│ 470,46│
 │ │ │ │Iosif, Dondas Gavril, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Dondas Mihai, Iacobescu│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 2│Iaşi │municipiul │Muraru C. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Popa C. Nastasia, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Hincu C. Georgeta, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Dondas Leana, Amarie C.│ 2354/1/2│ A │ │ - │ 1.698│ 502│ 654,21│
 │ │ │ │Ion, Dominte Gigica, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Cismaru Sofica, Pantaze│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Vasile, Murgoci Elena, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Albu Ruxanda, Duduman │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │V. Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 3│Iaşi │municipiul │Andrei Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Iosub Mariana, │ 2354/1/3│ A │ │ - │ 624│ 128│ 166,81│
 │ │ │ │Andrei C. Manole, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Duduman Stefania │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 4│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Sandu Ion │ 2354/1/4│ A │ │ - │ 1.441│ 295│ 384,44│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 5│Iaşi │municipiul │Ghiurca Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman Vasile │ 2354/1/5│ A │ │ - │ 1.677│ 305│ 397,48│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 6│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Catinca │ 2354/1/6│ A │ │ - │ 2.962│ 420│ 547,34│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 7│Iaşi │municipiul │Andrei Iord. Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Iord. Iordache, │ 2354/1/7│ A │ │ - │ 3.503│ 428│ 557,77│
 │ │ │ │Ojica Natalia │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 8│Iaşi │municipiul │Andrei I. Iordache, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Ion, Rusu Ion │ 2354/1/8│ A │ │ - │ 2.005│ 235│ 306,25│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 9│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman P. Virginia │ 2354/1/9│ A │ │ - │ 2.000│ 230│ 299,74│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 10│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Roman Ghe. Maria │2354/1/10│ A │ │ - │ 2.060│ 232│ 302,34│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 11│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Stefan Dumitru │2354/1/11│ A │ │ - │ 4.360│ 488│ 635,96│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 12│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Berbece V. Constantin │2354/1/12│ A │ │ - │ 1.371│ 149│ 194,18│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 13│Iaşi │municipiul │Grigoras Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Mihai, │2354/1/13│ A │ │ - │ 1.401│ 151│ 196,78│
 │ │ │ │Cartita Cornelia │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 14│Iaşi │municipiul │Dondas Iliana, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Dondas I. Costica │2354/1/14│ A │ │ - │ 1.434│ 153│ 199,39│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 15│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Rusu D. Vasile │2354/1/15│ A │ │ - │ 1.944│ 207│ 269,76│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 16│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Berbece Zoita │2354/1/16│ A │ │ - │ 2.460│ 260│ 338,83│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 17│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei S. V. Vasile │2354/1/17│ A │ │ - │ 2.495│ 263│ 342,74│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 18│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Covrig Zamfira │2354/1/18│ A │ │ - │ 2.656│ 282│ 367,50│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 19│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman V. Elena │2354/1/19│ A │ │ - │ 750│ 81│ 105,56│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 20│Iaşi │municipiul │Amarii C. Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Amarii Vasile, │2354/1/20│ A │ │ - │ 798│ 86│ 112,08│
 │ │ │ │Bucataru Luta │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 21│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mihai N. Ileana │2354/1/21│ A │ │ - │ 1.510│ 165│ 215,03│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 22│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Irimia P. Maria │2354/1/22│ A │ │ - │ 1.560│ 173│ 225,45│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 23│Iaşi │municipiul │Iordachescu Ileana, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Grigoras Aurel, │2354/1/23│ A │ │ - │ 1.042│ 117│ 152,47│
 │ │ │ │Grigoras Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Grigoras Milute, Manole│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Didina │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 24│Iaşi │municipiul │Voica Profira, Peste │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Violeta, Curecheru │2354/1/24│ A │ │ - │ 1.409│ 159│ 207,21│
 │ │ │ │Violeta, Busuioc Elena,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Scarlat Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 25│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Pirju Geaneta │2354/1/25│ A │ │ - │ 5.681│ 647│ 843,17│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 26│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Ileana │2354/1/26│ A │ │ - │ 2.882│ 328│ 427,45│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 27│Iaşi │municipiul │Artenie P. Mircea, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Artenie P. Vasile, │2354/1/27│ A │ │ - │ 1.380│ 157│ 204,60│
 │ │ │ │Plesca P. Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 28│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Sandru V. Anica │2354/1/28│ A │ │ - │ 970│ 110│ 143,35│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 29│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Popa Grigore Gheorghe │2354/1/29│ A │ │ - │ 1.800│ 204│ 265,85│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 30│Iaşi │municipiul │Colac Janica, Popa Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Constantin, Popa │2354/1/30│ A │ │ - │ 2.788│ 316│ 411,81│
 │ │ │ │Vasile, Popa Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Popa Petru │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 31│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Sandu Ion │2354/1/31│ A │ │ - │ 4.982│ 563│ 733,70│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 32│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Got Andrei Constantin │2354/1/32│ A │ │ - │ 3.395│ 388│ 505,64│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 33│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Ileana │2354/1/33│ A │ │ - │ 781│ 91│ 118,59│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 34│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Got Andrei Constantin │2354/1/34│ A │ │ - │ 3.016│ 362│ 471,76│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 35│Iaşi │municipiul │Grigoras D. Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Gheorghe, │2354/1/35│ A │ │ - │ 2.999│ 375│ 488,70│
 │ │ │ │Roman Victoria, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Grigoras Mihai │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 36│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Oprea V. Mihai │2354/1/36│ A │ │ - │ 1.400│ 178│ 231,97│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 37│Iaşi │municipiul │Anton D. Vladimir │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Constantin │2354/1/37│ A │ │ - │ 1.867│ 240│ 312,77│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 38│Iaşi │municipiul │Radu Neculai, Radu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mihail, Berbece │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Neculai, Berbece │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Constantin, Radu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Florentina, Radu │2354/1/38│ A │ │ - │ 3.398│ 445│ 579,92│
 │ │ │ │Daniel, Radu Liviu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Constantin, Berbece │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Mihaela, Berbece │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Valentin, Dondas Elena,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Alioaie Maria, Berbece │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 39│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Nita Fevronia │2354/1/39│ A │ │ - │ 2.897│ 384│ 500,43│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 40│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Suna I. Mihai │2354/1/40│ A │ │ - │ 3.611│ 489│ 637,26│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 41│Iaşi │municipiul │Grigoras Maricica, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Plescan Nicoleta, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Manolache Stefan, │2354/1/41│ A │ │ - │ 2.394│ 332│ 432,66│
 │ │ │ │Alexa Paraschiva, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Grigoras Elena │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 42│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei Elena │2354/1/42│ A │ │ - │ 2.921│ 412│ 536,92│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 43│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Radu Duduman Gheorghe │2354/1/43│ A │ │ - │ 1.400│ 201│ 261,94│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 44│Iaşi │municipiul │Roman C. Costache, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Coseraru Petru │2354/1/44│ A │ │ - │ 5.063│ 751│ 978,70│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 45│Iaşi │municipiul │Grigoras Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Mihai, Cartita│2354/1/45│ A │ │ - │ 2.805│ 433│ 564,29│
 │ │ │ │Cornelia │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 46│Iaşi │municipiul │Popa Vasile, Popa │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mihai, Popa Mircea, │2354/1/46│ A │ │ - │ 1.968│ 310│ 403,99│
 │ │ │ │Popa Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 47│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman Radu Gheorghe │2354/1/47│ A │ │ - │ 1.400│ 225│ 293,22│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 48│Iaşi │municipiul │Muraru C. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Popa C. Nastasia, Hincu│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │C. Georgeta, Dondas │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Leana, Amarie C. Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Dominte Gigica, Cismaru│2354/1/48│ A │ │ - │ 2.175│ 358│ 466,55│
 │ │ │ │Sofica, Pantaze Vasile,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Murgoci Elena, Albu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Ruxanda, Duduman V. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 49│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Pantaze Ghe. Vasile │2354/1/49│ A │ │ - │ 1.272│ 214│ 278,88│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 50│Iaşi │municipiul │Alexa Iordachi, Alecsa │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Petrea, Alexa Costache,│2354/1/50│ A │ │ - │ 3.210│ 552│ 719,37│
 │ │ │ │Niculita Simion, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Manolachioaie Floarea │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 51│Iaşi │municipiul │Voica Profira, Peste │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Violeta, Curecheru │2354/1/51│ A │ │ - │ 4.558│ 818│ 1.066,02│
 │ │ │ │Violeta, Busuioc Elena,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Scarlat Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 52│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Rusu I. Ioan │2354/1/52│ A │ │ - │ 3.100│ 581│ 757,16│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 53│Iaşi │municipiul │Popa Vasile, Popa │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mihai, Popa Mircea, │2354/1/53│ A │ │ - │ 2.300│ 439│ 572,10│
 │ │ │ │Popa Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 54│Iaşi │municipiul │Hincu Georgeta, Muraru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │C. Maria, Amariei C. │2354/1/54│ A │ │ - │ 4.023│ 783│ 1.020,41│
 │ │ │ │Ion, Popa Nastasia, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Amariei C. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 55│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman Mihai │2354/1/55│ A │ │ - │ 2.497│ 508│ 662,03│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 56│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei V. Vasile │2354/1/56│ A │ │ - │ 800│ 167│ 217,63│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 57│Iaşi │municipiul │Hartopanu Clara, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mravusca Elena, Dudman │2354/1/57│ A │ │ - │ 897│ 189│ 246,30│
 │ │ │ │Miluta, Duduman Veril │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 58│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Hincu Berbece Maria │2354/1/58│ A │ │ - │ 2.300│ 499│ 650,30│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 59│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman St. Vasile │2354/1/59│ A │ │ - │ 2.220│ 507│ 660,72│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 60│Iaşi │municipiul │Boboc Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Rusu C. Despina │2354/1/60│ A │ │ - │ 1.911│ 460│ 599,47│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 61│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman C. Maria │2354/1/61│ A │ │ - │ 3.106│ 808│ 1.052,99│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 62│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Sofian V. Maria │2354/1/62│ A │ │ - │ 5.000│ 1456│ 1.897,46│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 63│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Amariei D. Maria │2354/1/63│ A │ │ - │ 2.902│ 952│ 1.240,65│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 64│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei V. Vasile │2354/1/64│ A │ │ - │ 4.307│ 1.536│ 2.001,72│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 65│Iaşi │municipiul │Dondas M. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Dondas V. Vasile, Rusu │2354/1/65│ A │ │ - │ 4.300│ 1.394│ 1.816,66│
 │ │ │ │Aglaia, Bolfa V. Elena │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 66│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Ignat V. Iulia │2354/1/66│ A │ │ - │ 2.888│ 851│ 1.109,02│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 67│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Radu Jenita │2354/1/67│ A │ │ - │ 7.181│ 1.778│ 2.317,09│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 68│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Amariei D. Maria │2354/1/68│ A │ │ - │ 2.903│ 555│ 723,28│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 69│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Amarii Maranda │2354/1/69│ A │ │ - │ 2.694│ 414│ 539,52│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 70│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman C. Maria │2354/1/70│ A │ │ - │ 705│ 92│ 119,89│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 71│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Rusu D. Vasile │2354/1/71│ A │ │ - │ 2.363│ 247│ 321,89│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 72│Iaşi │municipiul │Hincu Georgeta, Muraru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │C. Maria, Amariei C. │2354/1/72│ A │ │ - │ 2.905│ 175│ 228,06│
 │ │ │ │Ion, Popa Nastasia, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Amariei C. Ghe. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 73│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Luca Maria │2354/1/73│ A │ │ - │ 2.876│ 40│ 52,13│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 74│Iaşi │municipiul │Turcu N. Victor, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Turcu Ana │2216/1/24│ A │ │ 2640│ 3.600│ 412│ 536,92│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 75│Iaşi │municipiul │Duduman │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Stefan V. Gheorghe │ 2218/25│ A │ │ - │ 1.590│ 58│ 75,59│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 76│Iaşi │municipiul │Duduman │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Stefan V. Vasile │ 2218/26│ A │ │ - │ 1.445│ 181│ 235,88│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 77│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Miclea D. Elena │ 2218/27│ A │ │ - │ 5.031│ 1.533│ 1.997,81│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 78│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Ilade Ghe. Maria │ 2218/24│ A │ │ - │ 5.000│ 1.759│ 2.292,33│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 79│Iaşi │municipiul │Popa Elena, Ciobanu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Violeta, Pascaru │ 2218/29│ A │ │ - │ 1.884│ 640│ 834,05│
 │ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 80│Iaşi │municipiul │Roman Maria, Popa │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Elena, Ciobanu Violeta,│ 2218/30│ A │ │ - │ 5.460│ 1.103│ 1.437,43│
 │ │ │ │Pascaru Mariana │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 81│Iaşi │municipiul │Mihalachi Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Mihalachi Stefan, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Mihalachi Gavril, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Mihalachi Constantin, │ 2218/32│ A │ │ - │ 2.500│ 3│ 3,91│
 │ │ │ │Hancu Maria, Rusu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Virginia, Bugioanu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Elena, Bejan Niculina │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 82│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │Ape │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │municipiul Paşcani │ - │ A │ │cu │ │ 274│ 357,08│
 │ │ │ │ │ │ │ │stuf │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 83│Iaşi │municipiul │Popa Elena, Ciobanu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Violeta, Pascaru │ 2227/15│ A │ │ - │ 1.776│ 37│ 48,22│
 │ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 84│Iaşi │municipiul │Rezervă teren primăria │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Blăgeşti │ │ A │ │ - │ │ 104│ 135,53│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 85│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Hincu P. Ghe. Gheorghe │ 2227/16│ A │ │ - │ 2.034│ 1.398│ 1.821,87│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 86│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Grigoras Gr. Vasile │ 2227/17│ A │ │ - │ 929│ 312│ 406,60│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 87│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Andrei N. Vasile │ 2227/18│ A │ │ - │ 964│ 49│ 63,86│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 88│Iaşi │municipiul │Ungureanu Paraschiva, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Harbuzaru Ecaterina, │ 2249/1│ A │ │ - │ 4.999│ 2.140│ 2.788,85│
 │ │ │ │Ciocarlan Ecaterina │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 89│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Duduman P. Virginia │ 2249/2│ A │ │ - │ 2.200│ 656│ 854,90│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 90│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Muha M. Maria │ 2249/3│ A │ │ - │ 2.526│ 612│ 797,56│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 91│Iaşi │municipiul │Bichir Maria, Niculita │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Valeriu, Niculita │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Cicerone, Melian │ 2249/4│ A │ │ - │ 5.014│ 1.002│ 1.305,81│
 │ │ │ │Paraschiva, Niculita │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Petru, Niculita Pavel │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 92│Iaşi │municipiul │Pantelimon │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Ghe. Costache │ 2249/5│ A │ │ - │ 5.000│ 2.179│ 2.839,67│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 93│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Citea V. Petru │ 2249/6│ A │ │ - │ 5.000│ 2.081│ 2.711,96│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 94│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Niculita Smaranda │ 2249/7│ A │ │ - │ 10.000│ 379│ 493,91│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 95│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │Teren│ │ │ │
 │ │ │Paşcani │municipiul Paşcani │ - │ A │ │fâ- │ │ 237│ 308,86│
 │ │ │ │ │ │ │ │nea- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 96│Iaşi │comuna │Acatrinei Gica, Preutu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Harmaneşti │Faustina, Farmatu │ │ A │ │ - │ 7.200│ 154│ 200,69│
 │ │ │ │Maria, Perju Rodica, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Codarla Oana Margareta │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 97│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │municipiul Paşcani │ │ A │ │ - │ │ 1.115│ 1.453,07│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 98│Iaşi │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paşcani │Acatrinei Constantin │ │ A │ │ - │ 11.360│ 3.516│ 4.582,05│
 ├────┼───────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ 99│Iaşi │comuna │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Hărmăneşti │Ursache Cornelia │ │ A │ │ - │ 514│ 25│ 32,58│
 ├────┴───────┴──────────────┴───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ 52.143│ 67.952,76│
 └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┘


                         ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016