Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 662 din 18 mai 2022  privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 662 din 18 mai 2022 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 508 din 24 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 520/2017 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 iulie 2017.

    ART. 4
    Măsurile adoptate în baza actului normativ prevăzut la art. 3, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.

    ART. 5
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 18 mai 2022.
    Nr. 662.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente
    proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic
    al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“
    Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.
    A.P.I.A. este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum şi cu gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA şi FEADR), stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    În perioada 2005-2021, A.P.I.A. a dezvoltat un sistem informatic specific activităţilor pe care le desfăşoară în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanentă şi completarea manualelor cu proceduri şi a politicilor europene şi naţionale care reglementează politicile în domeniul agricol fac însă necesare adaptări, modificări şi dezvoltări continue ale acestui sistem informatic, astfel încât el să răspundă în permanenţă nevoilor operative ale A.P.I.A.
    Ultimii ani au constituit o perioadă de transformări radicale în legislaţia europeană legate de politica agricolă comună şi anii de tranziţie spre noua politică agricolă comună. Perioada următoare este o perioadă de stabilizare a politicilor şi de încercări de simplificare a unor reguli pentru fermieri, dar care pot duce la un efort administrativ sporit şi necesită modificări în sistemul informatic. Pe de altă parte, începând cu 2023 se va pune în aplicare noua politică agricolă comună, ce se va aplica până în anul 2027, politică ce vine cu o nouă abordare legată de gestionarea plăţilor din cele două fonduri, Fondul european de garantare agricolă şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.
    Având în vedere că legislaţia europeană este în continuă schimbare şi perfecţionare, noile prevederi neputând fi anticipate, iar dezvoltarea sistemului informatic pentru implementarea acestor modificări trebuie făcută cu maximul de urgenţă, se propune ca dezvoltările necesare să se achiziţioneze în baza unui acord-cadru.
    Specificitatea fiecărei campanii anuale de acordare a subvenţiilor europene şi naţionale, precum şi dezvoltarea permanentă a unor noi scheme de finanţare duc la necesitatea adaptării şi a dezvoltării sistemului informatic, astfel încât acesta să poată gestiona în permanenţă totalitatea activităţilor specifice ale A.P.I.A.
    Realizarea proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“ este absolut necesară pentru ca România să poată gestiona în continuare cererile de plată depuse de fermieri pentru plata ajutorului acordat de Uniunea Europeană în domeniul agriculturii.
    Toate operaţiunile impuse de legislaţia europeană şi naţională presupun efectuarea unei trasabilităţi de către A.P.I.A. prin implementarea celor mai adecvate măsuri în vederea protejării intereselor financiare ale U.E. prin crearea unui sistem integrat de administrare şi control care cuprinde, potrivit art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, un sistem de identificare şi de înregistrare a drepturilor la plată, cereri de ajutor şi cereri de plată, un sistem integrat de control şi un sistem unic pentru înregistrarea identităţii fiecărui beneficiar al sprijinului.
    Cadrul legal care impune dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic al A.P.I.A. în raport cu noile cerinţe în materia schemelor de plăţi directe, măsurilor de piaţă şi intervenţie, comerţ exterior este reprezentat de următoarele acte normative europene şi naţionale:
    Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 a al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 352/1978, Regulamentului (CE) nr. 165/1994, Regulamentului (CE) nr. 2.799/1998, Regulamentului (CE) nr. 814/2000, Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi Regulamentului (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune; Regulamentul delegat (UE) nr. 1.001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune; regulamentele mai sus menţionate au fost prelungite pentru perioada de tranziţie 2020-2022 prin Regulamentul (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 actualizat.

    Documente relevante cu aplicabilitate din anul 2023:
    Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare; Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013; Regulamentul (UE) nr. 2.117/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.286/2021 al Comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referinţă 2023, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.091/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce priveşte lista variabilelor şi descrierea acestora, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.200/2009 al Comisiei; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.289/2021 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.290/2021 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare şi de rezultat comuni stabiliţi în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013.

    CARACTERISTICILE PRINCIPALE
    ale proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic
    al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată“
    Titular: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Beneficiar: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Amplasament: bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, Bucureşti
    Caracteristici principale

┌──────────────────────┬────┬──────────┐
│- Valoarea totală a │mii │ │
│proiectului, inclusiv │lei │95.152 │
│TVA │ │ │
├──────────────────────┴────┴──────────┤
│- Cursul euro/leu în data de │
│15.02.2022: 1 euro = 4,9434 lei │
├──────────────────────────────────────┤
│- Eşalonarea proiectului │
├─┬────────────────────┬────┬──────────┤
│ │ │INV │ │
│ │- Anul I │mii │23.788 │
│ │ │lei │ │
├─┼────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │INV │ │
│ │- Anul II │mii │33.788 │
│ │ │lei │ │
├─┼────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │INV │ │
│ │- Anul III │mii │23.788 │
│ │ │lei │ │
├─┼────────────────────┼────┼──────────┤
│ │ │INV │ │
│ │- Anul IV │mii │13.788 │
│ │ │lei │ │
├─┴────────────────────┴────┴──────────┤
│Capacităţi: │
├──────────────────────┬────┬──────────┤
│- centre judeţene, │ │ │
│locale şi aparatul │ │ │
│central ale Agenţiei │ │ │
│de Plăţi şi │nr. │307 │
│Intervenţie pentru │ │ │
│Agricultură pentru │ │ │
│care este implementat │ │ │
│sistemul informatic │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┤
│- utilizatori ai │nr. │5.000 │
│sistemului │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┤
│- blocuri fizice │ │ │
│digitizate pentru │ │ │
│identificarea │ │ │
│parcelelor agricole │nr. │1.300.000 │
│utilizate de │ │ │
│beneficiarii de │ │ │
│fonduri de sprijin │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┤
│- parcele agricole │nr. │6.000.000 │
│gestionate de sistem │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┤
│- suprafaţa agricolă │ │ │
│eligibilă gestionată │ │ │
│în cadrul blocurilor │ha │13.200.000│
│fizice digitizate │ │ │
│pentru identificarea │ │ │
│parcelelor agricole │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┤
│Durata de realizare a │luni│48 │
│investiţiei │ │ │
└──────────────────────┴────┴──────────┘

    Prin modificarea sau completarea politicii agricole comune sistemul informatic care deserveşte aceste capacităţi se modifică astfel încât să poată răspunde cerinţelor regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale.

    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016