Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 652 din 3 august 2023  privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029,  precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 3 august 2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 august 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 alin. (1^1) şi art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre, Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
    (2) Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2023-2024, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106.

    ART. 2
    Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
    a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special, de fructe şi legume proaspete, de lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice per preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;
    b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.


    ART. 3
    (1) Limita valorică zilnică per preşcolar/elev este după cum urmează:
    a) 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
    b) 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;
    c) 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.

    (2) Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor şi gramajele porţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi trebuie să respecte cerinţele prevăzute în anexa respectivă.
    (3) Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 3 porţii de lapte, 2 porţii de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.

    ART. 4
    (1) Autorităţile contractante asigură realizarea diversităţii produsului lapte şi a produselor lactate distribuite prin selecţia acestora din lista prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Pentru asigurarea diversităţii, porţia de fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţiile de lapte şi produse lactate vor fi însoţite de corn şi/sau baton, conform anexei nr. 1.
    (3) În cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor, prevăzute de legislaţia în vigoare în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stare de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă, porţia de corn şi/sau baton poate să fie înlocuită cu o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar decizia luată conform prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) poate prevedea ca porţia de produs lactat să fie înlocuită cu o porţie de lapte, cu respectarea numărului de porţii pe parcursul unei săptămâni, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (3), sub rezerva ca aceste informaţii/opţiuni să fie prevăzute în documentele achiziţiei, anterior iniţierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), porţia de fructe şi/sau legume şi porţia de lapte şi produse lactate pot fi distribuite una fără cealaltă dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru unul din cele două produse:
    a) nu a fost finalizată; sau
    b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
    c) nu a fost iniţiată, din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), porţia de fructe şi/sau legume, precum şi porţia de lapte şi produse lactate pot fi distribuite şi fără porţia de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, respectiv corn şi/sau baton, dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru produsele de panificaţie:
    a) nu a fost finalizată; sau
    b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
    c) nu a fost iniţiată, din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante.

    (6) În cazul în care unităţile de învăţământ nu dispun de spaţii de depozitare conform prevederilor art. 10 alin. (5), porţia/porţiile de produse lactate poate fi înlocuită/pot fi înlocuite cu porţii de lapte.

    ART. 5
    (1) Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în anii şcolari din perioada Programului pentru şcoli al României se implementează la nivelul fiecărui an şcolar şi sunt următoarele:
    a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau la alte evenimente şi/sau activităţi similare;
    b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
    c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate;
    d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi elevilor informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanţuri de aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia sustenabilă şi combaterea risipei alimentare.

    (2) În cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor prevăzute de legislaţia în vigoare în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stare de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă, măsurile educative se pot realiza şi în mediul educaţional virtual, respectiv prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al internetului.
    (3) Măsurile educative prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi/sau miere.
    (4) În cazul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stare de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă, sesiunile de degustare prevăzute la alin. (3) se pot asigura la domiciliul preşcolarilor şi elevilor prin distribuirea unui pachet de produse per preşcolar/elev, în condiţiile de distribuţie stabilite pentru cele două scenarii şi cu respectarea condiţiilor aplicabile produselor care pot fi degustate.
    (5) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe durata cursurilor anilor şcolari din perioada 2023-2029 şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de fructe şi legume şi cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de lapte şi produse lactate.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfăşurarea orei de Educaţie pentru sănătate ca materie opţională. În acest caz, toţi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi toţi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice per preşcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor menţionează numărul instituţiilor de învăţământ beneficiare şi numărul de preşcolari şi elevi participanţi.
    (7) Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, are obligaţia de a asista unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în realizarea măsurilor educative prevăzute la alin. (1).
    (8) Produsele care pot fi degustate cu ocazia sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (3) trebuie să respecte cerinţele prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 6
    La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 5 alin. (3) vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).

    ART. 7
    (1) Resursele financiare necesare Programului pentru şcoli al României ce va fi implementat la nivel naţional în perioada 2023-2029 se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale, şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare“ pentru cadrul financiar 2023-2029, reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA.
    (2) În situaţia în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate potrivit dispoziţiilor alin. (1) pe judeţe şi municipiul Bucureşti se repartizează, pe comune, oraşe, municipii, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (1), rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.

    ART. 8
    (1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 5 alin. (1) se organizează la nivel judeţean şi/sau local şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt responsabile de elaborarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, precum şi monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor şi desfăşurării măsurilor educative prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (3) Documentaţiile de atribuire a acordurilor-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe baza documentaţiei standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale hotărârii adoptate potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare an şcolar.
    (4) Furnizorii produselor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) pot fi şi prestatori de măsuri educative aferente, conform prevederilor art. 5 alin. (1).
    (5) În elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, ordonatorii principali de credite, în condiţiile prevederilor art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ţin cont de produsele locale sau regionale şi de produsele care provin din lanţul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (6) În sensul prezentei hotărâri, prin lanţ de aprovizionare scurt se înţelege relaţia directă dintre producător/procesator şi consumator, care implică un număr cât mai mic de intermediari, unde:
    a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploataţie se obţin fructe şi/sau legume. Grupurile şi organizaţiile de producători de fructe şi legume recunoscute conform legislaţiei în vigoare, precum şi cooperativele de producători de fructe şi legume sunt considerate producători;
    b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;
    c) consumatorul este preşcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru şcoli al României;
    d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.

    (7) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor nu sunt considerate intermediari.
    (8) În aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit un ordin comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare, a criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe şi legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate şi produselor de panificaţie în unităţile de învăţământ.

    ART. 9
    (1) Produsele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preşcolari şi elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri, precum şi preşcolarii şi elevii înscrişi în învăţământul special.
    (3) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au şi preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al internetului, conform scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor prevăzute de legislaţia în vigoare în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stare de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă.
    (4) Prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege preşcolarul/elevul care a frecventat cel puţin o oră de curs în ziua distribuţiei.
    (5) Prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege şi preşcolarul/elevul inclus în învăţământul special, care a frecventat cel puţin o oră de curs şi/sau a desfăşurat o oră de activitate didactică, în condiţiile stabilite de unitatea învăţământ la care este înscris.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege şi preşcolarul/elevul inclus în învăţământul special care este şcolarizat la domiciliu.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege şi preşcolarul/elevul care a participat la cel puţin o oră de curs/zi în cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor, prevăzute de legislaţia în vigoare în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stare de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă.
    (8) Modalitatea de distribuire a produselor preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (3) şi (7) se stabileşte la propunerea directorului unităţii de învăţământ şi cu aprobarea consiliului de administraţie şi se propune ordonatorilor principali de credite, care o supun aprobării consiliului judeţean/local. Preluarea produselor se realizează de către părinţi/reprezentanţi legali/ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza evidenţelor de participare la cel puţin o oră de curs/zi.
    (9) Preşcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porţie de produs în aceeaşi zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene se va solicita potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3).
    (10) În anul şcolar 2023-2024, disponibilul de produse achiziţionate în cadrul Programului pentru şcoli al României neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului de preşcolari şi elevi din instituţia de învăţământ respectivă, astfel încât instituţiile de învăţământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege şi preşcolarul/elevul care a participat la cel puţin o oră de activitate didactică în cadrul programelor „Şcoala altfel“ şi „Săptămâna verde“, iar preşcolarii/ elevii prezenţi care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porţie de produs în ziua/zilele respectivă/respective, situaţie în care ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se solicită pentru cantităţile aferente.

    ART. 10
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:
    a) să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi distribuţia produselor preşcolarilor şi elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; şi
    b) să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor şi legumelor, a laptelui şi produselor lactate, precum şi realizarea măsurilor educative.

    (2) Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, confirmate de directorii unităţilor de învăţământ.
    (3) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2)-(4) şi (7), precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.
    (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor primesc din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în termen de 21 de zile de la finalizarea anului şcolar, centralizarea cantităţii de produse distribuite per categorie de produs, în funcţie de numărul preşcolarilor şi elevilor prezenţi în anul şcolar precedent, pe care o vor corela cu situaţia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (5) Depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.
    (6) În aplicarea prevederilor alin. (3), directorii unităţilor de învăţământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparţinând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care asigură îndeplinirea şi respectarea normelor de igienă, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 11
    (1) Pentru participarea la Programul pentru şcoli al României, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor se constituie ca solicitanţi de ajutor financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi pentru implementarea măsurilor educative aferente în unităţile de învăţământ şi depun în acest sens la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40.
    (2) Solicitanţii de ajutor financiar a căror cerere este aprobată îşi actualizează angajamentele asumate în vederea respectării prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 12
    (1) Se desemnează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca autoritate naţională competentă pentru implementarea, controlul şi acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ şi pentru realizarea măsurilor educative aferente.
    (2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 7 alin. (1), judeţele şi/sau comunele, oraşele, municipiile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia depunerii cererilor de plată la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.
    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, acordate potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2), utilizate de autorităţile competente la nivel local fără depunerea cererii de plată, constituie sume acordate necuvenit în cadrul Programului pentru şcoli al României.
    (4) Sumele acordate necuvenit în cadrul Programului pentru şcoli al României, prevăzute la alin. (3), se stabilesc de către Curtea de Conturi şi se execută de către organele fiscale cu atribuţii în acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (5) Sumele plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cadrul Programului pentru şcoli al României pentru care s-au stabilit creanţe bugetare rezultate din nereguli se recuperează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) În vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi derularea măsurilor educative aferente, solicitanţii de ajutor depun la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui an şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, în termen de trei luni de la sfârşitul perioadei pe care o vizează.
    (2) Solicitantul de ajutor are deplina responsabilitate a declaraţiilor în ceea ce priveşte înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale în angajamentele asumate şi în cererile de plată şi are obligaţia returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.
    (3) În situaţia aplicării prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene şi/sau consiliile locale au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la suplimentarea sumelor, prin transmiterea unei note concomitent cu depunerea cererii de plată.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (3), la cererea de plată se depun documente justificative.

    ART. 14
    (1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât preţul de vânzare al produselor distribuite plătit furnizorului, fără TVA.
    (2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinaţie. Dacă până la data efectuării plăţilor au fost declanşate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungeşte până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată.
    (3) În cazul în care termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) se depăşeşte, se aplică reducerile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39.
    (4) Sumele reprezentând ajutorul financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, plătite conform prevederilor alin. (2), se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 15
    (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului, documentaţia de solicitare, înregistrare şi centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente, precum şi cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor de ajutor documentaţia necesară aplicării măsurii de acordare a ajutorului financiar din FEGA.
    (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi raportează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, furnizorii, cantităţile şi tipurile de produse distribuite, măsurile educative puse în aplicare, precum şi valoarea totală a ajutorului financiar din FEGA acordat.

    ART. 16
    (1) Ajutorul financiar din FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1^2) şi (1^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi pentru acoperirea costurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40.
    (2) Costurile prevăzute la alin. (1), cuantumul şi sursa de finanţare a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 17
    (1) Transferurile între alocările definitive se pot face potrivit art. 23a alin. (4) paragraful 3 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    (2) După data de 31 ianuarie a anului şcolar în curs şi până la data de 31 august următoare anului şcolar respectiv se pot efectua transferuri în limita cuprinsă între 20% şi 25% din una sau din cealaltă repartizare.
    (3) Transferul prevăzut la alin. (2) în cadrul Programului pentru şcoli al României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor alocate pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente până la data de 1 iunie a anului şcolar în curs respectiv, dacă este cazul.

    ART. 18
    (1) Repartizările orientative ale ajutorului financiar alocat din FEGA pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene sunt cele prevăzute la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/102, respectiv cele prevăzute în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/106, pentru anul şcolar 2023-2024, suma fiind de 6.178.236 euro pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 11.303.390 euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate şi derularea măsurilor educative aferente.
    (2) Pentru anul şcolar 2023-2024 se alocă suma de 742.617 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.
    (3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:
    a) 94.783 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.612 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 3;
    b) 361.135 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.612 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 4;
    c) 211.475 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie conform anexei nr. 5, exclusiv din bugetul naţional.


    ART. 19
    (1) Ajutorul financiar alocat din FEGA pentru măsurile educative aferente nu poate depăşi 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente.
    (2) În cazul în care ajutorul financiar pentru măsurile educative aferente nu este utilizat în întregime, acesta este utilizat pentru stabilirea ajutorului financiar destinat acordării gratuite de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate.
    (3) Plafonul ajutorului financiar anual pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate reprezintă ajutorul financiar alocat din FEGA pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate aferentă anului şcolar respectiv.
    (4) În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanţi în termen, precum şi a celor care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (3) depăşeşte plafoanele anuale pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate, valoarea ajutorului financiar se stabileşte proporţional cu încadrarea în plafonul anual respectiv.
    (5) Pentru măsurile educative aferente, în cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanţi în termen, precum şi a celor care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (3) depăşeşte 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate, valoarea ajutorului financiar se stabileşte proporţional cu încadrarea în plafonul de 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate.

    ART. 20
    (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie, alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant din cadrul structurii de supraveghere a factorilor de mediu al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, un reprezentant al comisariatului judeţean al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/a municipiului Bucureşti şi un reprezentant al oficiului fitosanitar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componenţa nominală a acesteia, la propunerile instituţiilor din care este constituită.
    (3) Comisia prevăzută la alin. (1) constituită pentru implementarea Programului pentru şcoli al României are următoarele responsabilităţi pentru distribuţia produselor şi realizarea măsurilor educative:
    a) în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor decid pentru anul şcolar în cauză, în urma consultării comisiei, asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), precum şi asupra măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    b) comisia aduce la cunoştinţă publică, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru şcoli al României în judeţul şi sectorul municipiului Bucureşti respectiv;
    c) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti asistă autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 5 alin. (1), având responsabilitatea ca preşcolarii/elevii care nu participă la activităţi educative practice să beneficieze de activităţi curriculare, extracurriculare şi extraşcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete şi de lapte şi produse lactate.

    (4) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) înainte de demararea Programului pentru şcoli al României şi le aduc la cunoştinţa comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor informează comisia cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma organizării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 8 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi îşi împart responsabilităţile înainte de demararea Programului pentru şcoli al României conform procedurii prevăzute în anexa nr. 6.
    (7) În funcţie de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi a direcţiilor judeţene pentru agricultură/a municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 21
    (1) Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru şcoli al României trebuie să provină numai de la furnizori autorizaţi/înregistraţi sanitar-veterinar şi trebuie să fie etichetate şi ambalate conform anexei nr. 1.
    (2) Unităţile de procesare a laptelui trebuie să deţină autorizaţie sanitară veterinară, iar unităţile de panificaţie, depozitele de fructe şi legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării fructelor şi legumelor proaspete, laptelui şi produselor lactate trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.
    (3) Furnizorii de produse păstrează şi prezintă organismelor de control competente documentele comerciale care atestă calitatea şi siguranţa produselor distribuite în unităţile de învăţământ.

    ART. 22
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alături de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii sunt instituţiile administraţiei publice centrale responsabile pentru conţinutul Programului pentru şcoli al României.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, este responsabil de monitorizarea şi evaluarea Programului pentru şcoli al României, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aduce la cunoştinţă publică, prin comunicate de presă, informaţii privind implementarea Programului pentru şcoli al României, cel puţin o dată pe parcursul fiecărui an şcolar.

    ART. 23
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru şcoli al României Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.
    (2) Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu respectă obligaţiile prevăzute în cadrul Programului pentru şcoli al României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 şi 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40.

    ART. 24
    Controalele oficiale în unităţile de învăţământ pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind produsele alimentare care fac obiectul Programului pentru şcoli în România, precum şi constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

    ART. 25
    (1) În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuţia laptelui şi produselor lactate, precum şi pentru distribuţia de fructe şi/sau legume proaspete aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fac excepţie de la prevederile art. 3 alin. (3) în privinţa numărului de porţii distribuite, produsele distribuindu-se în conformitate cu acordurile-cadru/contractele încheiate, până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 18 alin. (3).
    (2) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate pentru distribuţia fructelor şi legumelor şi a laptelui şi produselor lactate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar alocat din FEGA.

    ART. 26
    În unităţile de învăţământ în care se distribuie produse conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei trebuie să existe permanent un afiş, în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/40, care se amplasează într-un loc vizibil, la intrarea principală a unităţii de învăţământ.

    ART. 27
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 august 2023.
    Nr. 652.
    ANEXA 1

    PRODUSELE DISTRIBUITE
    I. Caracteristici generale
    Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) din hotărâre, în cadrul Programului pentru şcoli al României se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

    II. Caracteristici specifice pentru livrare către unităţile de învăţământ
    A. Fructe şi legume
    1. Se pot distribui următoarele:
    a) mere;
    b) pere;
    c) struguri de masă;
    d) prune;
    e) morcov, păstârnac, ţelină rădăcină, sfeclă roşie;
    f) ardei graşi;
    g) castraveţi proaspeţi.

    2. Porţia de fructe distribuită are cel puţin 100 grame şi conţine o singură specie de fructe, iar porţia de legume distribuită are cel puţin 200 grame şi poate fi un amestec din speciile propuse, preparate şi gata de consum în stare proaspătă.
    3. Fructele şi legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conţine legume sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curăţate şi tăiate în bucăţi gata de consum şi fără niciun alt ingredient.
    4. Fiecare porţie de fructe şi/sau legume va fi ambalată individual sau, după caz, pentru fructe ambalajele pot conţine mai multe porţii.
    5. Merele, perele, strugurii de masă şi ardeii graşi distribuiţi întregi vor fi încadraţi la categoria „Extra“ şi/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în părţile 1, 6, 8 şi 9 din partea B a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Prunele, morcovii, păstârnacul, ţelina rădăcină şi sfecla roşie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în partea A din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
    7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.
    8. Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.

    B. Lapte şi produse lactate
    1. Se vor distribui:
    a) lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi fără adaos de cacao;
    b) produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana şi alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de fructe şi fără adaos de cacao, şi caş, după caz, atunci când unităţile şcolare dispun de echipamente frigorifice. Porţia de caş este produs lactat nefermentat şi nearomatizat.

    2. Porţia de lapte şi porţia de produse lactate au un conţinut de minimum 3,2% proteine şi de minimum 1,8% grăsime. Porţia de produse lactate conţine cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic.
    3. Porţia de lapte distribuită are 200 ml, porţia de produse lactate distribuită are 125 grame, iar porţia de caş are 20 grame.
    4. În cadrul Programului pentru şcoli al României nu se vor distribui produse obţinute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.
    5. Perioada de consum a produselor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
    6. Autorităţile contractante asigură realizarea diversităţii produsului lapte şi a produselor din lapte prin selecţia produselor prevăzute la pct. 1, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre.
    7. Diversitate înseamnă distribuirea a cel puţin două produse din cele prevăzute la subpct. 1, cu respectarea prevederilor subpct. 2-5.

    C. Produse de panificaţie
    1. Se vor distribui:
    a) corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care poate conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
    b) covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008.

    2. Porţia produselor de panificaţie, în funcţie de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn şi baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi.
    3. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac.
    4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7 zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.


    III. Specificaţii privind etichetarea şi marcarea
    Produsele distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României vor avea inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:
    a) denumirea produsului: denumirea speciei şi a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, caş, corn, baton etc.;
    b) lista legumelor în cazul amestecurilor şi lista ingredientelor în cazul produselor lactate şi al celor de panificaţie, conform legislaţiei specifice în vigoare. În cazul laptelui şi al produselor lactate, se va menţiona conţinutul minim de proteine şi grăsimi;
    c) în cazul laptelui, produselor lactate şi de panificaţie se vor menţiona şi substanţele care cauzează alergii sau intoleranţe;
    d) declaraţia nutriţională;
    e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate şi al celor de panificaţie, şi exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
    f) data durabilităţii minimale, definită la art. 2 alin. (2) lit. r) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, sub forma: „a se consuma, de preferinţă înainte de data...“, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele şi fructele care nu au suferit operaţiuni de curăţare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale;
    g) condiţii de depozitare;
    h) denumirea şi adresa producătorului şi ale distribuitorului, după caz;
    i) menţiune privind lotul;
    j) în cazul ambalajului laptelui şi al produselor lactate, marca de identificare ovală, care să ateste că laptele şi produsele lactate au fost obţinute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
    k) menţiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli al României conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017. Este interzisă comercializarea!“    ANEXA 2

    PRODUSELE CARE POT FI DEGUSTATE CU OCAZIA
    MĂSURILOR EDUCATIVE
    Pentru a familiariza preşcolarii şi elevii cu varietatea şi gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include şi sesiuni de degustare. În cadrul acestora, preşcolarii/elevii pot degusta orice produse care nu sunt distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.
    A. Fructe şi legume
    Fructele şi legumele destinate degustării trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate şi trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor şi legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.
    Se pot degusta orice fructe şi/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate şi/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sare, oţet şi ulei.
    În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă şi consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.
    Fructele şi legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.

    B. Lapte şi produse lactate
    Laptele şi produsele lactate destinate degustării trebuie să fie însoţite de fişele tehnice specifice fiecărui produs lactat degustat şi să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate.
    Se poate degusta orice produs prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

    C. Miere
    Preşcolarii şi elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp.
    Mierea degustată îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului;
    b) provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) respectă declaraţia nutriţională prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 din 25 octombrie 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.    ANEXA 3

    SUME
    pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi pentru
    derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2023-2024

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │Distribuţia │ │ │
│ │Numărul │fructelor şi │ │ │
│ │total de │legumelor │ │Total │
│ │preşcolari├──────────┬────────┤Total │măsuri │
│Judeţul │şi elevi │11 │8 │distribuţie│educative│
│ │din ciclul│septembrie│ianuarie│ │2024 │
│ │primar şi │- 22 │- 21 │ │ │
│ │gimnazial │decembrie │iunie │ │ │
│ │ │2023 │2024 │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │30.432 │596 │937 │1.533 │609 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │39.404 │772 │1.214 │1.986 │788 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │55.959 │1.097 │1.724 │2.821 │1.119 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │59.417 │1.165 │1.830 │2.995 │1.188 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │57.523 │1.127 │1.772 │2.899 │1.150 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.398 │635 │998 │1.633 │648 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │40.341 │791 │1.243 │2.034 │807 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │58.557 │1.148 │1.804 │2.952 │1.171 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │25.437 │499 │783 │1.282 │509 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │39.069 │766 │1.203 │1.969 │781 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │22.191 │435 │683 │1.118 │444 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │29.566 │579 │911 │1.490 │591 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │63.908 │1.253 │1.968 │3.221 │1.278 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │71.964 │1.410 │2.216 │3.626 │1.439 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │22.430 │440 │691 │1.131 │449 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │46.171 │905 │1.422 │2.327 │923 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │55.608 │1.090 │1.713 │2.803 │1.112 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │44.544 │873 │1.372 │2.245 │891 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.262 │515 │809 │1.324 │525 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │28.067 │550 │864 │1.414 │561 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.530 │657 │1.033 │1.690 │671 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │30.929 │606 │953 │1.559 │619 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │23.907 │469 │736 │1.205 │478 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │82.741 │1.622 │2.548 │4.170 │1.655 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │46.362 │909 │1.428 │2.337 │927 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │43.562 │854 │1.342 │2.196 │871 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.224 │436 │684 │1.120 │444 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │56.563 │1.109 │1.742 │2.851 │1.131 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │44.171 │866 │1.360 │2.226 │883 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │35.064 │687 │1.080 │1.767 │701 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │65.624 │1.286 │2.021 │3.307 │1.312 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │31.681 │621 │976 │1.597 │634 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │23.799 │466 │733 │1.199 │476 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │43.443 │851 │1.338 │2.189 │869 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │81.285 │1.593 │2.504 │4.097 │1.626 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │25.548 │501 │787 │1.288 │511 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │62.708 │1.229 │1.931 │3.160 │1.254 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │18.009 │353 │555 │908 │360 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │37.142 │728 │1.144 │1.872 │743 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │30.555 │599 │941 │1.540 │611 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │32.282 │633 │994 │1.627 │646 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │160.238 │3.139 │4.936 │8.075 │3.207 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.880.615 │36.860 │57.923 │94.783 │37.612 │
└───────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 4

    SUME
    pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate
    fără adaos de lapte praf şi pentru derularea măsurilor educative
    aferente în anul şcolar 2023-2024

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │Distribuţia de │ │ │
│ │Numărul │lapte şi produse │ │ │
│ │total de │lactate │ │Total │
│ │preşcolari├──────────┬────────┤Total │măsuri │
│Judeţul │şi elevi │11 │8 │distribuţie│educative│
│ │din ciclul│septembrie│ianuarie│ │2024 │
│ │primar şi │- 22 │- 21 │ │ │
│ │gimnazial │decembrie │iunie │ │ │
│ │ │2023 │2024 │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │30.432 │2.263 │3.581 │5.844 │609 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │39.404 │2.930 │4.636 │7.566 │788 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │55.959 │4.162 │6.584 │10.746 │1.119 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │59.417 │4.419 │6.991 │11.410 │1.188 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │57.523 │4.278 │6.768 │11.046 │1.150 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.398 │2.409 │3.812 │6.221 │648 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │40.341 │3.000 │4.747 │7.747 │807 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │58.557 │4.355 │6.890 │11.245 │1.171 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │25.437 │1.892 │2.993 │4.885 │509 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │39.069 │2.906 │4.597 │7.503 │781 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │22.191 │1.650 │2.611 │4.261 │444 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │29.566 │2.199 │3.479 │5.678 │591 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │63.908 │4.753 │7.519 │12.272 │1.278 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │71.964 │5.352 │8.467 │13.819 │1.439 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │22.430 │1.668 │2.639 │4.307 │449 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │46.171 │3.434 │5.432 │8.866 │923 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │55.608 │4.136 │6.543 │10.679 │1.112 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │44.544 │3.313 │5.241 │8.554 │891 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.262 │1.953 │3.090 │5.043 │525 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │28.067 │2.087 │3.302 │5.389 │561 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.530 │2.494 │3.945 │6.439 │671 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │30.929 │2.300 │3.639 │5.939 │619 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │23.907 │1.778 │2.813 │4.591 │478 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │82.741 │6.153 │9.735 │15.888 │1.655 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │46.362 │3.448 │5.455 │8.903 │927 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │43.562 │3.240 │5.126 │8.366 │871 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.224 │1.653 │2.615 │4.268 │444 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │56.563 │4.207 │6.655 │10.862 │1.131 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │44.171 │3.285 │5.197 │8.482 │883 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │35.064 │2.608 │4.126 │6.734 │701 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │65.624 │4.880 │7.721 │12.601 │1.312 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │31.681 │2.356 │3.728 │6.084 │634 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │23.799 │1.770 │2.800 │4.570 │476 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │43.443 │3.231 │5.112 │8.343 │869 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │81.285 │6.045 │9.564 │15.609 │1.626 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │25.548 │1.900 │3.006 │4.906 │511 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │62.708 │4.664 │7.378 │12.042 │1.254 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │18.009 │1.339 │2.119 │3.458 │360 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │37.142 │2.762 │4.370 │7.132 │743 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │30.555 │2.272 │3.595 │5.867 │611 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │32.282 │2.401 │3.798 │6.199 │646 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │160.238 │11.917 │18.854 │30.771 │3.207 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.880.615 │139.862 │221.273 │361.135 │37.612 │
└───────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 5

    SUME
    pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie
    în anul şcolar 2023-2024

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┤
│ │Numărul │Distribuţia de │ │
│ │total de │produse panificaţie│ │
│ │preşcolari├──────────┬────────┤ │
│Judeţul │şi elevi │11 │8 │Total │
│ │din ciclul│septembrie│ianuarie│distribuţie│
│ │primar şi │- 22 │- 21 │ │
│ │gimnazial │decembrie │iunie │ │
│ │ │2023 │2024 │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Alba │30.432 │1.325 │2.097 │3.422 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Arad │39.404 │1.716 │2.715 │4.431 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Argeş │55.959 │2.437 │3.856 │6.293 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Bacău │59.417 │2.588 │4.094 │6.682 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Bihor │57.523 │2.505 │3.963 │6.468 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Bistriţa-Năsăud│32.398 │1.411 │2.232 │3.643 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Botoşani │40.341 │1.757 │2.779 │4.536 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Braşov │58.557 │2.550 │4.035 │6.585 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Brăila │25.437 │1.108 │1.753 │2.861 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Buzău │39.069 │1.701 │2.692 │4.393 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Caraş-Severin │22.191 │966 │1.529 │2.495 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Călăraşi │29.566 │1.288 │2.037 │3.325 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Cluj │63.908 │2.783 │4.403 │7.186 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Constanţa │71.964 │3.134 │4.958 │8.092 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Covasna │22.430 │977 │1.545 │2.522 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Dâmboviţa │46.171 │2.011 │3.181 │5.192 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Dolj │55.608 │2.422 │3.831 │6.253 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Galaţi │44.544 │1.940 │3.069 │5.009 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Giurgiu │26.262 │1.144 │1.809 │2.953 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Gorj │28.067 │1.222 │1.934 │3.156 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Harghita │33.530 │1.460 │2.310 │3.770 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Hunedoara │30.929 │1.347 │2.131 │3.478 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Ialomiţa │23.907 │1.041 │1.647 │2.688 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Iaşi │82.741 │3.603 │5.701 │9.304 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Ilfov │46.362 │2.019 │3.194 │5.213 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Maramureş │43.562 │1.897 │3.001 │4.898 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Mehedinţi │22.224 │968 │1.531 │2.499 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Mureş │56.563 │2.463 │3.897 │6.360 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Neamţ │44.171 │1.924 │3.043 │4.967 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Olt │35.064 │1.527 │2.416 │3.943 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Prahova │65.624 │2.858 │4.521 │7.379 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Satu Mare │31.681 │1.380 │2.183 │3.563 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Sălaj │23.799 │1.036 │1.640 │2.676 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Sibiu │43.443 │1.892 │2.993 │4.885 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Suceava │81.285 │3.540 │5.601 │9.141 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Teleorman │25.548 │1.113 │1.760 │2.873 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Timiş │62.708 │2.731 │4.321 │7.052 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Tulcea │18.009 │784 │1.241 │2.025 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Vaslui │37.142 │1.618 │2.559 │4.177 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Vâlcea │30.555 │1.331 │2.105 │3.436 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Vrancea │32.282 │1.406 │2.224 │3.630 │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│Municipiul │160.238 │6.978 │11.043 │18.021 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │1.880.615 │81.901 │129.574 │211.475 │
└───────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘


    ANEXA 6

    PROCEDURA

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016