Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 625 din 3 iunie 2021  privind înscrierea unor imobile, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 625 din 3 iunie 2021 privind înscrierea unor imobile, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 588 din 11 iunie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 226 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor, teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, şi darea acestora în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti, instituţie care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei, cu destinaţia de cămine studenţeşti.

    ART. 2
    Ministerul Educaţiei şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 3 iunie 2021.
    Nr. 625.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor, teren şi construcţii, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dau în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

┌───────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Denumirea │ │ │ │ │ │
│ │ │bunului │ │ │Persoana │ │Valoarea │
│ │Codul de │imobil │ │Elementele-cadru│juridică ce │ │de │
│Nr. MF │clasificaţie│care face │Adresa │de descriere │administrează│Baza legală│inventar │
│ │ │obiectul │ │tehnică │imobilul │ │- lei - │
│ │ │actului │ │ │ │ │ │
│ │ │normativ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Clădire C1 - │ │ │ │
│ │ │ │ │Cămin B1, cu 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │niveluri S+P+7E,│ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ │sol = 391 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │
│ │ │ │ │3.519 mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239449-C1, │ │ │ │
│ │ │ │ │clădire C2 - │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │magazie, cu 1 │Universitatea│ministrului│ │
│ │ │ │Municipiul │nivel P, │de Medicină │educaţiei, │ │
│Se atribuie│ │Cămin │Bucureşti, │suprafaţa │şi Farmacie │cercetării,│ │
│de către │8.26.10 │studenţesc│Splaiul │construită la │„Carol │tineretului│5.935.518 │
│Ministerul │ │B1 │Independenţei│sol = 10 mp, │Davila“ din │şi │ │
│Finanţelor.│ │ │nr. 204, │suprafaţa │Bucureşti │sportului │ │
│ │ │ │sectorul 6 │construită │CUI 4192910 │nr. 6.553/ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = 10│ │2011 │ │
│ │ │ │ │mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239449-C2, teren│ │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuit, │ │ │ │
│ │ │ │ │delimitat de │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii, S │ │ │ │
│ │ │ │ │teren = 401 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │măsurată (396 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │din acte), nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239449, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │239449 Bucureşti│ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Clădire C1 - │ │ │ │
│ │ │ │ │Cămin E, cu 6 │ │ │ │
│ │ │ │ │niveluri P+5E, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ │sol = 985 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │
│ │ │ │ │5.910 mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239450-C1, │ │ │ │
│ │ │ │ │clădire C2 - │ │ │ │
│ │ │ │ │magazie, cu 1 │ │ │ │
│ │ │ │ │nivel P, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ │sol = 16 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │construită │Universitatea│ministrului│ │
│ │ │ │Municipiul │desfăşurată = 16│de Medicină │educaţiei, │ │
│Se atribuie│ │Cămin │Bucureşti, │mp, nr. │şi Farmacie │cercetării,│ │
│de către │8.26.10 │studenţesc│Splaiul │cadastral │„Carol │tineretului│8.543.102 │
│Ministerul │ │E │Independenţei│239450-C2, │Davila“ din │şi │ │
│Finanţelor.│ │ │nr. 204, │clădire C3 - │Bucureşti │sportului │ │
│ │ │ │sectorul 6 │dependinţe cămin│CUI 4192910 │nr. 6.553/ │ │
│ │ │ │ │E, cu 1 nivel P,│ │2011 │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ │sol = 164 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │
│ │ │ │ │164 mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239450-C3, teren│ │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuit, │ │ │ │
│ │ │ │ │delimitat de │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii, S │ │ │ │
│ │ │ │ │teren = 1.165 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │măsurată (1.159 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp din acte), │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239450, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │239450 Bucureşti│ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Clădire C1 - │ │ │ │
│ │ │ │ │Cămin B2, cu 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │niveluri S+P+7E,│ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită la │ │ │ │
│ │ │ │ │sol = 386 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │ │
│ │ │ │ │3.474 mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239458-C1, │ │ │ │
│ │ │ │ │clădire C2 - │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │magazie, cu 1 │Universitatea│ministrului│ │
│ │ │ │Municipiul │nivel P, │de Medicină │educaţiei, │ │
│Se atribuie│ │Cămin │Bucureşti, │suprafaţa │şi Farmacie │cercetării,│ │
│de către │8.26.10 │studenţesc│Splaiul │construită la │„Carol │tineretului│4.470.713 │
│Ministerul │ │B2 │Independenţei│sol = 10 mp, │Davila“ din │şi │ │
│Finanţelor.│ │ │nr. 204, │suprafaţa │Bucureşti │sportului │ │
│ │ │ │sectorul 6 │construită │CUI 4192910 │nr. 6.553/ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată = 10│ │2011 │ │
│ │ │ │ │mp, nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239458-C2, teren│ │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuit, │ │ │ │
│ │ │ │ │delimitat de │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii, S │ │ │ │
│ │ │ │ │teren = 396 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │măsurată (392 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │din acte), nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │239458, CF nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │239458 Bucureşti│ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├───────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┼──────────┤
│ │18.949.332│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016