Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 20 decembrie 2011, se abrogă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                             ministrul agriculturii
                             şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         p. Ministrul muncii, familiei,
                               protecţiei sociale
                           şi persoanelor vârstnice,
                             Teodor Codrin Scutaru,
                                secretar de stat

                             p. Ministrul mediului
                           şi schimbărilor climatice,
                                  Mihail Fâcă,
                                secretar de stat

                         Ministrul delegat pentru ape,
                            păduri şi piscicultură,
                               Adriana Doina Pană

    Bucureşti, 23 iulie 2014.
    Nr. 615.     ANEXĂ

                                   REGULAMENT
               de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale
                            de Îmbunătăţiri Funciare

    ART. 1
    Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţia, este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul.
    ART. 2
    Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4.
    ART. 3
    (1) Agenţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa în vederea adaptării agriculturii la schimbările climatice şi contractează cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.
    (2) Serviciile de exploatare şi întreţinere curente din amenajările de îmbunătăţiri funciare se pot realiza şi cu personalul propriu al Agenţiei.
    ART. 4
    Agenţia desfăşoară activităţile şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.
    ART. 5
    (1) Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi 16 filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care au în alcătuire unităţi de administrare.
    (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.
    (3) Ariile de competenţă teritorială ale filialelor teritoriale, în care acestea administrează, exploatează, întreţin şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare, se stabilesc pe baza unor limite naturale, respectiv limitele porţiunilor de teren cuprinse între două văi vecine şi/sau limitele de bazin hidrografic, şi cuprind amenajări de îmbunătăţiri funciare, părţi de amenajare de îmbunătăţiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare ce pot funcţiona autonom, luate în totalitate, fără a ţine seama de limitele administrativ-teritoriale.
    (4) O filială teritorială poate avea raporturi de colaborare cu una sau mai multe filiale teritoriale. Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 6
    (1) Numărul, denumirea, sediul şi competenţa teritorială a filialelor teritoriale şi relaţiile funcţionale sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Denumirea, sediul şi competenţa teritorială a unităţilor de administrare ale Agenţiei se propun în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de către Agenţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru.
    (3) Agenţia îşi desfăşoară activitatea şi în sediile secundare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 7
    Structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal al unităţii centrale, filialelor teritoriale şi unităţilor de administrare se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general al Agenţiei, în urma consultării cu reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătăţirilor funciare şi cu avizul consiliului de conducere al Agenţiei.
    ART. 8
    (1) Între conducerea Agenţiei şi compartimentele funcţionale, pe de o parte, şi structurile din subordine, pe de altă parte, se instituie, după caz, următoarele tipuri de relaţii:
    a) relaţii de autoritate, care se stabilesc între directorul general al Agenţiei şi directorul general adjunct, directorii sau şefii compartimentelor funcţionale, după caz, între funcţiile de conducere şi cele de execuţie, precum şi între Agenţie şi structurile subordonate;
    b) relaţii de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între Agenţie, prin intermediul unui compartiment funcţional, şi structurile subordonate; relaţiile de coordonare se stabilesc şi în cadrul grupurilor de lucru;
    c) relaţii de colaborare, care se stabilesc între compartimente funcţionale ale Agenţiei, între Agenţie şi structurile subordonate;
    d) relaţii de control, care se realizează între Agenţie, prin intermediul compartimentelor funcţionale cu atribuţii de control, şi celelalte compartimente funcţionale sau structurile subordonate supuse controlului.
    (2) Agenţia poate stabili relaţii de colaborare cu instituţii publice sau organizaţii private.
    ART. 9
    (1) La nivel teritorial, Agenţia îşi desfăşoară activitatea prin filialele teritoriale care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare.
    (2) La nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare, parte de amenajare de îmbunătăţiri funciare sau de grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare, Agenţia îşi desfăşoară activitatea prin filiala teritorială şi prin unităţi de administrare.
    (3) Unităţile de administrare asigură desfăşurarea activităţilor de irigaţii, desecare şi drenaj, combatere a eroziunii solului şi a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare, parte de amenajare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare din aria lor de competenţă teritorială. Acestea se organizează în cadrul aceluiaşi bazin hidrografic, la nivel de schemă hidrotehnică care nu se separă prin limite administrativ-teritoriale. Amenajările de îmbunătăţiri funciare de suprafaţă redusă şi/sau cele care au limite învecinate se comasează într-o singură unitate de administrare.
    ART. 10
    Unitatea centrală are, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, următoarele atribuţii:
    a) corelează activităţile şi programele sale privind sectorul îmbunătăţirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor sectoare;
    b) aprobă sau transmite spre avizare şi/sau aprobare ministerului, după caz, documentaţiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente, potrivit legislaţiei privind finanţele publice;
    c) elaborează şi propune spre aprobare ministerului norme şi regulamente pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, intervenţii în situaţii de urgenţă, prevenirea şi înlăturarea fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cu privire la diminuarea sau creşterea, după caz, a suprafeţelor deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de combatere a eroziunii solului după aprobare în consiliul de conducere al Agenţiei;
    d) asigură, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile legii;
    e) elaborează norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, pe care le transmite spre aprobare ministerului, după avizarea acestora de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor;
    f) aprobă referatele tehnice prevăzute la art. 76 lit. c) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) prezintă consiliului de conducere al Agenţiei cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, în folosinţă gratuită, a infrastructurii din domeniul public al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, precum şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;
    h) prezintă consiliului de conducere al Agenţiei cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlul de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi către federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;
    i) organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ca parte componentă a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu;
    j) organizează, execută, întreţine şi actualizează, după caz, sistemul informaţional de evidenţă la nivel naţional a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol;
    k) elaborează şi fundamentează lista obiectivelor de investiţii prioritare şi sursele de finanţare pentru lucrări noi de îmbunătăţiri funciare şi/sau pentru lucrări de reabilitare/retehnologizare/ modernizare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau care se propune a fi refăcute şi cu aprobarea consiliului de conducere al Agenţiei prezintă Consiliului tehnico-economic al ministerului documentaţiile pentru proiecte care se propun a fi finanţate de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Agenţiei, credite, precum şi din alte fonduri legal constituite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    l) face propuneri pentru retragerea recunoaşterii de utilitate publică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a unor părţi din acestea care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică;
    m) face propuneri pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a unor părţi din acestea care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică pentru a fi transmise în proprietate sau date în folosinţă gratuită unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare OIF, ori unei federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare FOIF, ori scoase din funcţiune şi valorificate, potrivit legii;
    n) elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului, pentru scoaterea din funcţiune şi din evidenţa Agenţiei a amenajărilor/lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia;
    o) elaborează documentaţia pentru scoaterea din funcţiune şi din evidenţa Agenţiei a amenajărilor/lucrărilor de îmbunătăţiri funciare cărora li s-a retras recunoaşterea utilităţii publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea valorificării potrivit legii;
    p) elaborează protocolul de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea cu titlul de comodat a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la OIF, protocolul de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea OIF, şi protocolul de transmitere a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a unei părţi sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului la FOIF;
    q) predă în gestiunea filialelor teritoriale infrastructura de îmbunătăţiri funciare, în vederea administrării, exploatării, întreţinerii şi reparării;
    r) coordonează, monitorizează, inspectează şi controlează activitatea filialelor teritoriale;
    s) propune ministerului proiecte de acte normative în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor din acest domeniu;
    ş) întocmeşte şi transmite ministerului documentaţiile necesare pentru retragerea recunoaşterii de utilitate publică şi pentru scoaterea din funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în conformitate cu prevederile legale;
    t) asigură instruirea personalului propriu şi al filialelor teritoriale, pe baza programelor aprobate de minister;
    ţ) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, în baza şi în limitele mandatului acordat de minister;
    u) face propuneri ministerului cu privire la bugetul propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor după aprobare în consiliul de conducere al Agenţiei;
    v) asigură participarea în grupul de suport tehnic pentru prevenirea unor fenomene meteo periculoase şi apărarea împotriva inundaţiilor prin intermediul structurilor proprii constituite cu acest scop;
    w) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii separat pentru veniturile proprii, pentru subvenţiile de la bugetul de stat, precum şi pentru veniturile obţinute din alte activităţi şi întocmeşte balanţa de verificare lunară;
    x) întocmeşte şi reactualizează, în colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, situaţia suprafeţelor şi a beneficiarilor amplasaţi în zona de influenţă - directă sau indirectă - a efectului lucrărilor de îmbunătăţiri funciare - harta lucrărilor;
    y) întocmeşte şi transmite către APIA documentele necesare încasării/compensării sumelor datorate de deţinătorii de teren;
    z) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;
    aa) organizează efectuarea inventarului anual al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale şi îl prezintă spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei;
    bb) întocmeşte documentele prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    cc) exercită controlul tehnic şi financiar al modului cum se respectă prevederile protocolului de predare-preluare în folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 29^1 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    dd) desfăşoară alte activităţi, potrivit legii.
    ART. 11
    Filialele teritoriale ale Agenţiei au următoarele atribuţii:
    a) întocmesc şi transmit unităţii centrale pentru aprobare planurile tehnice anuale de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, pe care le pun în aplicare;
    b) elaborează propuneri pentru proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor, pe care le transmit unităţii centrale;
    c) întocmesc anual inventarul amenajărilor de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale, pe care îl comunică unităţii centrale, în vederea prezentării spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei;
    d) urmăresc impactul activităţilor de îmbunătăţiri funciare asupra mediului şi propun unităţii centrale măsuri de diminuare sau corective, în conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului;
    e) urmăresc permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le gestionează;
    f) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le gestionează faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice prin intermediul structurilor proprii constituite în acest scop;
    g) întocmesc planurile de intervenţie în caz de urgenţă sau de accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale ale sistemelor hidrotehnice aflate în administrare, pe care le comunică unităţii centrale în vederea prezentării spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei şi, apoi, spre aprobare Administraţiei Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" pe raza căreia se află;
    h) emit avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le gestionează, pe baza unei metodologii aprobate de consiliul de conducere al Agenţiei la propunerea directorului general al Agenţiei;
    i) asigură administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică şi a celor prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost predate, în condiţiile legii, la OIF şi FOIF;
    j) identifică împreună cu reprezentanţii viitoarei OIF ori cu cei ai viitoarei FOIF configuraţia, mărimea şi amplasarea teritoriului acestor structuri, precum şi viabilitatea economică a noii OIF ori noii FOIF, atât pentru întregul teritoriu propus, cât şi pentru fiecare zonă de reprezentare, şi verifică bugetul de venituri şi cheltuieli propus de OIF sau FOIF;
    k) întocmesc referate tehnice prevăzute la art. 76 lit. c) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) verifică cererile prevăzute la art. 10 lit. g) şi h) şi propune Agenţiei modul de soluţionare a cererilor respective;
    m) elaborează proiectele protocoalelor de transmitere, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi la federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, conform prevederilor legale în vigoare;
    n) elaborează proiectele protocoalelor de predare-preluare, la cerere, cu titlul de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi la federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, conform prevederilor legale în vigoare;
    o) încheie cu beneficiarii, în numele Agenţiei, contracte de prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare, inclusiv cele multianuale, sezoniere şi pentru alte activităţi, în condiţiile prevăzute de lege;
    p) ţin contabilitatea pentru subvenţiile de la bugetul de stat pentru activităţile de îmbunătăţiri funciare şi întocmesc balanţa de verificare lunară;
    q) analizează anual îndeplinirea criteriilor potrivit cărora o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare a fost declarată de utilitate publică;
    r) în urma analizei prevăzute la lit. q), înaintează unităţii centrale documentaţiile privind propunerea de retragere a statutului de utilitate publică şi scoaterea din funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi documentaţiile privind trecerea în conservare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică;
    s) elaborează şi înaintează unităţii centrale lista amenajărilor sau a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care se scot din funcţiune, se scot din evidenţa amenajărilor/lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi se valorifică conform prevederilor legale;
    ş) execută lucrări de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
    t) redau în circuitul agricol terenurile rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ţ) asigură alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în gestiunea lor în condiţiile legii;
    u) asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
    v) participă în grupul de suport tehnic al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă la gestionarea situaţiilor de urgenţă, generate de inundaţii;
    w) prestează contra cost servicii de îmbunătăţiri funciare către OIF, FOIF şi alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) îndrumă, coordonează, controlează şi verifică activitatea unităţilor de administrare din alcătuirea lor;
    y) îndrumă, după caz, unităţile de administrare din subordine în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii, urmăririi impactului activităţilor de îmbunătăţiri funciare asupra mediului, precum şi pentru desfăşurarea oricăror altor activităţi tehnice, conform competenţelor aprobate;
    z) elaborează propuneri de plan de investiţii pe care le prioritizează la nivelul filialei teritoriale, cu consultarea consiliului de filială şi a consiliilor de unităţi de administrare, pe care le transmite unităţii centrale pentru ierarhizare, avizare şi prezentare spre aprobare, conform prevederilor legale în vigoare;
    aa) întocmesc propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, inclusiv infrastructura din amenajările de îmbunătăţiri funciare, cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
    bb) întocmesc şi transmit lunar unităţii centrale rapoarte privind activitatea proprie şi a unităţilor de administrare din alcătuirea lor;
    cc) reprezintă Agenţia în raporturile contractuale, în relaţiile cu autorităţile publice şi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, inclusiv pentru litigii care izvorăsc din activitatea filialelor teritoriale;
    dd) asigură participarea, împreună cu sistemele de gospodărire a apelor, la elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunăre;
    ee) asigură elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative zilnice pe perioada situaţiilor de urgenţă generate de factorii de risc specifici, precum şi a rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor;
    ff) exercită controlul tehnic şi financiar al modului cum se respectă prevederile protocolului de predare-preluare în folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 29^1 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    gg) desfăşoară alte activităţi, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 12
    Atribuţiile unităţilor de administrare se propun de către directorul general al Agenţiei şi se aprobă de consiliul de conducere al Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 13
    (1) Agenţia este condusă de un consiliu de conducere ai cărui membri sunt numiţi prin ordin al ministrului şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament.
    (2) Consiliul de conducere al Agenţiei este compus din 7 membri, dintre care:
    a) 4 reprezentanţi din cadrul ministerului;
    b) unul desemnat de autoritatea centrală pentru mediu;
    c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;
    d) un reprezentant al producătorilor agricoli.
    (3) Preşedintele consiliului de conducere al Agenţiei este desemnat prin ordin al ministrului, din rândul membrilor acestuia.
    (4) Consiliul de conducere al Agenţiei îşi numeşte dintre salariaţii unităţi centrale un secretar.
    (5) Consiliul de conducere al Agenţiei se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori a directorului general al Agenţiei, pentru situaţii deosebite.
    (6) Preşedintele consiliului de conducere al Agenţiei conduce lucrările şedinţelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat de către preşedinte.
    (7) Convocările pentru întrunirile consiliului de conducere al Agenţiei se vor face cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data programată a şedinţei şi vor cuprinde ordinea de zi şi locul şi ora la care se va ţine şedinţa.
    (8) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii numărului membrilor consiliului de conducere al Agenţiei, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului de conducere.
    (9) Dezbaterile consiliului de conducere al Agenţiei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, redactat de secretarul consiliului.
    (10) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate şi este semnat de toţi membrii consiliului de conducere al Agenţiei participanţi la şedinţă şi de secretar.
    (11) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de conducere al Agenţiei redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către preşedinte.
    (12) Revocarea unui membru al consiliului de conducere al Agenţiei se face prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere al Agenţiei, a preşedintelui acestuia sau a entităţii pe care o reprezintă respectivul membru. Revocarea unui membru al consiliului de conducere al Agenţiei se poate face în următoarele situaţii:
    a) absentează nejustificat la 3 şedinţe ale consiliului de conducere al Agenţiei pe parcursul unui an;
    b) este implicat în interes personal într-o achiziţie publică organizată de Agenţie, conform prevederilor legale, sau este condamnat definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
    c) pentru alte motive întemeiate.
    (13) Consiliul de conducere al Agenţiei poate conferi, la propunerea directorului general al Agenţiei, prerogative de reprezentare a Agenţiei directorilor filialelor teritoriale.
    ART. 14
    (1) Consiliul de conducere al Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) prezintă ministrului un raport anual al consiliului de conducere al Agenţiei privind activităţile şi performanţele Agenţiei;
    b) supune aprobării ministrului proiectul situaţiilor financiare anuale ale Agenţiei după însuşirea de către consiliul de conducere al Agenţiei a raportului directorului general al Agenţiei cu privire la acest proiect;
    c) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi al indicatorilor anuali de performanţă ai Agenţiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministrului;
    d) propune ministrului numirea directorului general şi a directorului general adjunct ai Agenţiei, în conformitate cu prevederile legale;
    e) aprobă, la propunerea directorului general al Agenţiei, structura organizatorică, statele de funcţii, sarcinile, numărul de personal şi atribuţiile compartimentelor funcţionale ale centralei Agenţiei, ale filialelor teritoriale şi ale unităţilor de administrare;
    f) aprobă tarifele pentru servicii de îmbunătăţiri funciare prevăzute la art. 5 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;
    g) dispune măsuri pentru organizarea contabilităţii separat cu privire la veniturile proprii şi la subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi cu privire la activitatea de irigaţii şi separat cu privire la alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;
    h) aprobă planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale ale sistemelor hidrotehnice din administrare;
    i) aprobă, conform competenţelor stabilite de lege, obiectivele de investiţii finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei sau din fonduri publice;
    j) propune pentru aprobare obiective de investiţii pentru care aprobarea este de competenţa altor instituţii publice centrale;
    k) aprobă măsurile propuse de directorul general al Agenţiei pentru respectarea normelor şi regulamentelor privind exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru paza bunurilor Agenţiei;
    l) aprobă programele de activitate anuale şi multianuale privind investiţiile, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    m) propune proiecte de investiţii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;
    n) face propuneri pentru nominalizarea specialiştilor de la Agenţie împuterniciţi prin ordin al ministrului să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile, în condiţiile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) stabileşte mandatul directorului general al Agenţiei în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    p) aprobă orice altă măsură necesară desfăşurării activităţii Agenţiei, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    q) poate conferi directorului general al Agenţiei orice altă atribuţie necesară îndeplinirii obiectului de activitate al Agenţiei în condiţiile legii;
    r) analizează activitatea economică a unităţilor din subordine şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare;
    s) fundamentează şi solicită subvenţii pentru investiţii, pentru acţiuni de prevenire şi combatere a inundaţiilor;
    ş) propune spre aprobare listele de investiţii şi dotare ale Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    t) aprobă scoaterea din uz şi valorificarea conform legii a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Agenţiei;
    ţ) poate aproba orice măsură în condiţiile legii, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Agenţiei, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
    (2) Consiliul de conducere al Agenţiei poate conferi directorilor filialelor teritoriale, la propunerea directorului general al Agenţiei, mandat de reprezentare a Agenţiei în relaţiile cu terţii.
    (3) La şedinţele consiliului de conducere al Agenţiei sunt invitaţi şi participă directorul general al Agenţiei şi reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătăţirilor funciare. La propunerea preşedintelui consiliului de conducere al Agenţiei, aprobată de majoritatea membrilor acestui consiliu, la şedinţe pot participa şi alţi invitaţi.
    ART. 15
    Conducerea activităţii curente a Agenţiei este asigurată de către directorul general al Agenţiei, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere al Agenţiei, în condiţiile legii.
    ART. 16
    Directorul general al Agenţiei are următoarele atribuţii:
    a) asigură condiţiile prevăzute de lege pentru păstrarea integrităţii patrimoniului Agenţiei;
    b) propune spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei statul de funcţii şi numărul de personal al unităţii centrale, filialelor teritoriale şi unităţilor de administrare ale Agenţiei în vederea aprobării prin ordin al ministrului;
    c) propune spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei sarcinile şi atribuţiile compartimentelor funcţionale ale unităţii centrale, filialelor teritoriale şi unităţilor de administrare ale Agenţiei;
    d) întocmeşte raportul anual privind activităţile Agenţiei, situaţiile financiare ale Agenţiei pentru anul în curs, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
    e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătăţirilor funciare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii conform prevederilor legale;
    g) are calitatea de ordonator terţiar de credite;
    h) încheie acte juridice în numele Agenţiei conform prevederilor legale;
    i) aprobă cuantumul tarifelor anuale şi al tarifelor de livrare, precum şi cuantumul tarifelor de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile;
    j) propune spre aprobare consiliului de conducere al Agenţiei tariful IF şi tarife pentru alte servicii decât cele de îmbunătăţiri funciare;
    k) poate delega o parte din atribuţiile de serviciu directorului general adjunct, în condiţiile legii;
    l) poate acorda competenţe filialelor teritoriale şi unităţilor de administrare, în condiţiile legii;
    m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
    ART. 17
    În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al Agenţiei emite decizii şi reprezintă Agenţia în raporturile acesteia cu persoanele juridice şi persoanele fizice, conform prevederilor legale.
    ART. 18
    Drepturile salariale ale directorului general şi ale directorului general adjunct ai Agenţiei se stabilesc în ordinul de numire în funcţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice.
    ART. 19
    Activitatea fiecărei filiale teritoriale este condusă de un director de filială. Directorul de filială este numit prin decizie a directorului general al Agenţiei, ca urmare a promovării concursului organizat potrivit prevederilor legale, şi încheie contract individual de muncă cu Agenţia.
    ART. 20
    Directorii de filială asigură conducerea activităţii curente a filialei. Atribuţiile directorului se stabilesc prin fişa postului, care se constituie ca anexă la contractul individual de muncă.
    ART. 21
    (1) La nivelul filialei se constituie un consiliu de filială, care urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de calitate a serviciilor prestate şi propune directorului de filială măsuri de îmbunătăţire a activităţii filialei.
    (2) În funcţie de complexitatea activităţilor şi mărimea suprafeţelor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din aria de competenţă a filialei, consiliul de filială este compus dintr-un număr de minimum 3 membri.
    (3) Desemnarea reprezentanţilor în consiliile de filială se face proporţional cu ponderea fiecărei activităţi de îmbunătăţiri funciare în cadrul ansamblului activităţilor filialei, după cum urmează:
    a) unul sau mai mulţi reprezentanţi ai OIF care au preluat în proprietate ori în folosinţă infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată în cadrul ariei de competenţă teritorială a filialei;
    b) unul sau mai mulţi reprezentanţi ai FOIF care au preluat infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată în cadrul ariei de competenţă teritorială a filialei;
    c) un specialist în îmbunătăţiri funciare recunoscut pe plan local, desemnat de către direcţiile pentru agricultură judeţene.
    (4) În situaţia în care la nivel de filială nu sunt constituite OIF şi FOIF, reprezentarea în cadrul consiliului de filială se asigură de către reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor de îmbunătăţiri funciare.
    (5) Preşedintele consiliului de filială este ales dintre membrii consiliului, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (6) Consiliul de filială emite avize consultative şi face propuneri şi recomandări.
    ART. 22
    (1) Membrii consiliului de filială se aleg de către reprezentanţii beneficiarilor întruniţi într-o adunare constitutivă. Lista membrilor consiliului de filială, inclusiv numele preşedintelui, se comunică de către direcţiile pentru agricultură Oficiului de Reglementare a Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare din cadrul ministerului, în vederea înscrierii în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.
    (2) Revocarea sau înlocuirea unui membru al consiliului de filială se face cu votul majorităţii absolute a membrilor consiliului de filială şi se comunică conform prevederilor alin. (1).
    (3) Durata mandatului membrilor consiliului de filială este de 2 ani.
    ART. 23
    (1) Şedinţele consiliului de filială se ţin trimestrial, la convocarea preşedintelui acestuia. În cazul filialelor cu activitate preponderentă de irigaţii, pe perioada sezonului de irigaţii, şedinţele consiliului se ţin lunar.
    (2) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau de un alt membru al consiliului de filială delegat de acesta, iar dezbaterile se consemnează în procese-verbale de către unul dintre membrii acestuia, desemnat de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.
    (3) Hotărârile consiliului de filială privind avizele, propunerile şi recomandările şi altele asemenea pot fi adoptate numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor acestui consiliu, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în măsura în care prezentul regulament nu dispune altfel.
    (4) La şedinţele consiliului de filială sunt invitaţi directorul de filială şi reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
    ART. 24
    Atribuţiile consiliului de filială sunt:
    a) supraveghează în aria sa de responsabilitate respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;
    b) supraveghează modul de aplicare a normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, corelarea nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare cu condiţiile specifice fiecărei amenajări din cadrul ariei de competenţă teritorială a Agenţiei;
    c) formulează recomandări şi observaţii asupra propunerilor de tarife, pe care le înaintează conducerii filialei şi directorului general al Agenţiei;
    d) formulează recomandări şi observaţii la proiectul raportului anual de activitate şi al situaţiei financiare anuale a filialei şi le înaintează conducerii filialei şi directorului general al Agenţiei;
    e) analizează proiectul programului de activitate şi al planului tehnic anual al filialei şi formulează observaţii şi le înaintează conducerii filialei şi directorului general al Agenţiei;
    f) întocmeşte rapoarte asupra activităţii filialei, pe care, în cazul ignorării propunerilor şi recomandărilor înaintate conducerii filialei, le înaintează directorului general al Agenţiei;
    g) supraveghează activitatea filialei şi semnalează directorului general al Agenţiei orice abatere de la prevederile legale referitoare la serviciile prestate beneficiarilor, astfel cum sunt aceştia definiţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) deleagă un reprezentant al beneficiarilor serviciilor de îmbunătăţiri funciare prestate de filială în comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
    i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de beneficiari, în limitele prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 25
    (1) Activitatea unităţilor de administrare este supravegheată de câte un consiliu de unitate de administrare.
    (2) În funcţie de complexitatea şi ponderea activităţilor şi de mărimea ariei de competenţă, consiliul de unitate de administrare este format din minimum 3 membri, care sunt desemnaţi de OIF, FOIF sau beneficiarii de servicii de îmbunătăţiri funciare care au teritoriile ori care deţin terenuri situate în cadrul uneia sau mai multor amenajări de îmbunătăţiri funciare în aria de competenţă a unităţii de administrare.
    (3) Preşedintele consiliului de unitate de administrare este ales dintre membrii consiliului, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, şi este reprezentantul uneia dintre FOIF sau, dacă nu sunt constituite FOIF, de către unul dintre reprezentanţii OIF. În situaţia în care nu sunt constituite OIF, preşedintele este desemnat dintre reprezentanţii beneficiarilor serviciilor de îmbunătăţiri funciare.
    (4) Durata mandatului membrilor consiliului de unitate de administrare este de 2 ani.
    (5) Principalele atribuţii ale consiliilor de unitate de administrare sunt:
    a) supraveghează în aria sa de responsabilitate aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;
    b) supraveghează concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare cu parametrii specifici fiecărei amenajări de îmbunătăţiri funciare şi avizează necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cuantumul calculat sau reajustat al tarifelor;
    c) formulează recomandări cu privire la activităţile din aria de responsabilitate a unităţii de administrare şi le transmite acesteia;
    d) întocmeşte rapoarte asupra activităţii unităţii de administrare, pe care, în cazul ignorării propunerilor şi recomandărilor înaintate unităţii de administrare, le înaintează directorului de filială;
    e) formulează recomandări privind îmbunătăţirea executării şi calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea sau amenajările de îmbunătăţiri funciare gestionate de unitate;
    f) asigură relaţia şi schimbul de informaţii dintre deţinătorii de teren beneficiari ai serviciilor de îmbunătăţiri funciare prestate de unitatea de administrare, pe de o parte, şi consiliul de filială şi conducerea executivă a filialei, pe de altă parte.
    (6) În situaţia în care consiliul de unitate de administrare constată neconcordanţe ce nu se pot soluţiona la nivelul unităţii de administrare, înaintează propuneri consiliului de filială. În baza acestor propuneri, consiliul de filială formulează recomandări şi observaţii, pe care le înaintează conducerii filialei sau, după caz, Agenţiei.
    ART. 26
    Sumele reprezentând venituri proprii ale Agenţiei, precum şi sumele reprezentând subvenţii de la bugetul de stat se colectează în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului.
    ART. 27
    Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    ART. 28
    (1) Agenţia are în dotare mijloace de transport şi de intervenţie şi echipament specific de protecţie a personalului conform atribuţiilor prevăzute de lege.
    (2) Normativul de autoturisme pentru Agenţie este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Numărul de autoturisme, prevăzut în anexa nr. 3, ce se repartizează pentru unitatea centrală, filialele teritoriale şi unităţile de administrare se aprobă de consiliul de conducere al Agenţiei, la propunerea directorului general al Agenţiei.
    ART. 29
    Pentru realizarea obiectului său de activitate, Agenţia poate avea relaţii de cooperare cu organisme la nivel internaţional, care desfăşoară activităţi similare, pe bază de mandat aprobat de conducerea ministerului.
    ART. 30
    (1) Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se administrează de Agenţie este prevăzută în anexa nr. 4.
    (2) Defalcarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prevăzute în anexa nr. 4 pe coduri de amenajare, filiale teritoriale şi judeţe se propune de Agenţie şi se aprobă prin ordin al ministrului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 31
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

                                   STRUCTURA
                      organizatorică a Agenţiei Naţionale
                            de Îmbunătăţiri Funciare


                            ┌─────────────────────────────────────────────┐
                            │MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE│
                            └───────────────────┬─────────────────────────┘
                                                │
                                                v
                            ┌────────────────────────────────────────────┐
                            │Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale│
                            │ de Îmbunătăţiri Funciare │
                            └───────────────────┬────────────────────────┘
                                                │
                                                v
                                       ┌──────────────────┐
                                       │ Director general ├────┐
                                       └────────┬─────────┘ │
                                                │ │ ┌─────────────────────────┐
                                                │ └───>│ Director general adjunct│
                                                v └─────────────────────────┘
        ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
        │ │ │
        │ │ │
        │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
        v │Filiala Teritorială│ │ │Filiala Teritorială│ │Filiala Teritorială│ │ │Filiala Teritorială│
 ┌────────────┐ │ Someş-Criş │<─┼─>│ Mureş-Oltul │ │ Argeş-Dâmboviţa │<─┼─>│ Moldova-Sud │
 │ Unitatea │ │ │ │ │ superior │ │ │ │ │ │
 │ Centrală a │ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘
 │ Agenţiei │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
 │Naţionale de│ │Filiala Teritorială│<─┼─>│Filiala Teritorială│ │Filiala Teritorială│<─┼─>│Filiala Teritorială│
 │Îmbunătăţiri│ │ Tisa-Someş │ │ │ Dunăre-Jiu │ │ Ialomiţa-Călmăţui │ │ │ Moldova-Nord │
 │ Funciare │ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘
 └────────────┘ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
                  │Filiala Teritorială│<─┼─>│Filiala Teritorială│ │Filiala Teritorială│<─┼─>│Filiala Teritorială│
                  │ Timiş-Mureş │ │ │ Olt-Dunărea │ │Dunărea inferioară │ │ │ Buzău-Moldova-Sud │
                  │ inferior │ │ │ │ │ │ │ │ │
                  └───────────────────┘ │ └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘
                  ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
                  │Filiala Teritorială│ │ │Filiala Teritorială│ │Filiala Teritorială│ │ │Filiala Teritorială│
                  │ Mureş-Oltul │<─┴─>│ Teleorman-Neajlov │ │ Dobrogea │<─┴─>│ Prahova │
                  │ mijlociu │ │ │ │ │ │ │
                  └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │Raporturile dintre filialele teritoriale sunt │ ┌────────────────────────────────────────────────┐
  │prevăzute în anexa nr. 2 Filialele teritoriale│ │Filialele teritoriale au în alcătuire unităţi de│
  │ raportează la unitatea centrală. │ │ administrare. │
  └──────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la regulament

                Numărul, denumirea, sediul şi sediile secundare
               ale filialelor Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
                 Funciare, competenţa teritorială şi relaţiile
                            funcţionale ale acestora


┌────┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea filialei │ Sediul filialei │ Sedii secundare │ Competenţă │ Relaţii │
│crt.│ teritoriale de │ teritoriale ├─────────┬───────────┬──────────────┤teritorială a│ funcţionale │
│ │îmbunătăţiri funciare│ │ Judeţul │Localitatea│ Adresa │ filialei/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ Judeţul │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│Filiala teritorială │Nojorid nr. 141 D,│Satu Mare│Turulung │Str. Turului │Bihor, Satu │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │judeţul Bihor, │ │ │nr. 941 │Mare │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Someş-Criş │cod poştal 417345 │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │ │ │Satu Mare │Str. Decebal │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Carei │Str. Căpleni │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│Filiala teritorială │Str. Sobarilor │Cluj │Gilău │Str. │Bistriţa- │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 36A, Cluj- │ │ │Principală │Năsăud, Cluj,│Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Tisa-Someş │Napoca, judeţul │ │ │nr. 527 │Maramureş, │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │Cluj, cod poştal │ ├───────────┼──────────────┤Sălaj │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │400270 │ │Chinteni │Str. Praga │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │nr. 929 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Mihai │Str. │ │ │
│ │ │ │ │Viteazu │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Maramureş│Baia Mare │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Mărgeanului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Sălaj │Zalău │Str. Corneliu │ │ │
│ │ │ │ │ │Coposu nr. 77 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Bistriţa-│Bistriţa │Str. Zefirului│ │ │
│ │ │ │Năsăud │ │nr. 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│Filiala teritorială │Str. Coriolan │Timiş │Sânnicolau │Str. │Timiş, Arad, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │Brediceanu nr. 8, │ │Mare │Stadionului │Caraş-Severin│Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Timiş-Mureş │et. III-IV, │ │ │nr. 13 A │ │Funciare - unitatea centrală │
│ │inferior │Timişoara, judeţul│ ├───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │Timiş, cod poştal │ │Cărpiniş │Str. a III-a │ │filiale teritoriale │
│ │ │300011 │ │ │nr. 49 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Timişoara │Str. Vălişoara│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 42. │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Şag │Str. XI nr. 10│ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Deta │Str. Târgu │ │ │
│ │ │ │ │ │Mare nr. 18 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Lugoj │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Prelungire │ │ │
│ │ │ │ │ │Traian Vuia │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Periam │Str. Freziei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 72 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Arad │Arad │Calea │ │ │
│ │ │ │ │ │Timişorii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 176 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Pecica │Str. 2 nr. 117│ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Chişineu- │Str. │ │ │
│ │ │ │ │Criş │Înfrăţirii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 38 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Ineu │Str. Mihai │ │ │
│ │ │ │ │ │Eminescu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2A │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Arad │Str. Splaiul │ │ │
│ │ │ │ │ │Mureş nr. 6D │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Caraş- │Reşiţa │Str. Sportului│ │ │
│ │ │ │Severin │ │nr. 4A │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│Filiala teritorială │Str. Alexandru │Alba │Alba Iulia │Str. Dacilor │Alba, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │Ioan Cuza nr. 4, │ │ │nr. 7 │Hunedoara, │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Mureş-Oltul │Alba Iulia, ├─────────┼───────────┼──────────────┤Sibiu │Funciare - unitatea centrală │
│ │mijlociu │judeţul Alba, cod │Hunedoara│Deva │Str. │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │poştal 510193 │ │ │Depozitelor │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Sibiu │Sibiu │Str. Autogării│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│Filiala teritorială │Str. Calea │Braşov │Hălchiu │Str. Bodului │Braşov, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │Feldioarei │ │ │nr. 737 │Harghita, │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Mureş-Oltul │nr. 6A, Braşov, │ ├───────────┼──────────────┤Covasna, │Funciare - unitatea centrală │
│ │superior │judeţul Braşov, │ │Prejmer │Str. Cenuşii │Mureş │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │cod poştal 500450 │ │ │nr. 86 │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Făgăraş │Str. Hurezului│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 6A │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Harghita │Miercurea- │Str. Bolyai │ │ │
│ │ │ │ │Ciuc │nr. 21 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Harghita │Odorheiul │Str. Beclean │ │ │
│ │ │ │ │Secuiesc │nr. 73/A │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Covasna │Sfântu │Str. Morii │ │ │
│ │ │ │ │Gheorghe │nr. 5 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Mureş │Băgaciu │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 191 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Râciu │Str. Târgului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Târgu Mureş│Str. Gheorghe │ │ │
│ │ │ │ │ │Doja nr. 32 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.│Filiala teritorială │Str. Mihai │Dolj │Băileşti │Str. Teilor │Mehedinţi, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │Eminescu nr. 16, │ │ │nr. 8 │Gorj, Dolj │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Dunăre-Jiu │Şimnicul de Sus, │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │judeţul Dolj, │ │Segarcea │Str. Unirii │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │cod poştal 207550 │ │ │nr. 4 │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Calafat, │Str. Craiovei │ │ │
│ │ │ │ │satul │nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ │Basarabi │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Dăbuleni │Str. Unirii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 148 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Gorj │Târgu │Str. Eroilor │ │ │
│ │ │ │ │Cărbuneşti │nr. 75 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Târgu Jiu │Calea │ │ │
│ │ │ │ │ │Severinului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 186 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Băleşti │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Mehedinţi│Prunişor │Str. Teiului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Drobeta- │Bd. Carol I │ │ │
│ │ │ │ │Turnu │nr. 1A │ │ │
│ │ │ │ │Severin │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Gruia │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7.│Filiala teritorială │Str. Vornicu │Olt │Stoeneşti │Str. Vlad │Olt, Vâlcea │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │Ureche nr. 15, │ │ │Stoeneşteanu │ │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Olt-Dunăre │Caracal, judeţul │ │ │nr. 161 │ │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │Olt ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │Vâlcea │Râmnicu │Str. Mihai │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │Vâlcea │Viteazu nr. 49│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Olt │Corabia │Str. Ştefan │ │ │
│ │ │ │ │ │cel Mare nr. 4│ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Piatra-Olt │Str. Victoriei│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 101 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Slatina │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Depozitelor │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Dăneasa │Str. Mihai │ │ │
│ │ │ │ │ │Viteazu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 114 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Potelu │Str. Valea │ │ │
│ │ │ │ │ │Dunării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2A │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Vâlcea │Păuşeşti- │ │ │ │
│ │ │ │ │Măglaşi, │ │ │ │
│ │ │ │ │satul │ │ │ │
│ │ │ │ │Vlăduceşti │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8.│Filiala teritorială │Str. Dunării │Teleorman│Turnu │Str. Portului │Giurgiu, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 169, comuna │ │Măgurele │km 47 │Teleorman │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Teleorman- │Nanov, judeţul │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │Neajlov │Teleorman │ │Zimnicea │Str. │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │ │Giurgiului │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │nr. 114 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Roşiori de │Str. Aleea │ │ │
│ │ │ │ │Vede │Parc Nord │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Conteşti │Şos. │ │ │
│ │ │ │ │ │Alexandriei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 69 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Nanov │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Renaşterii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Piatra │Str. DN 51 A │ │ │
│ │ │ │ │ │km 23+100 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Izvoarele │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 404 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Giurgiu │Giurgiu │Şos. Sloboziei│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 193 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Putineiu │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 84 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Vedea │Str. Arsache │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 378 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Băneasa │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 217 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Greaca │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Principală │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 21 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 9.│Filiala teritorială │Str. Agrosemului │Argeş │Dârmăneşti,│ │Argeş, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 9, Ştefăneşti,│ │satul │ │Dâmboviţa │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Argeş- │judeţul Argeş, cod│ │Piscani │ │ │Funciare - unitatea centrală │
│ │Dâmboviţa │poştal 117715 │ ├───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │Domneşti │Str. Vlaicu │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │Vodă nr. 9 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Topoloveni │Str. Zăvoiului│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 115A │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Oarja, │ │ │ │
│ │ │ │ │satul Oarja│nr. 544 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Dâmboviţa│Titu │Str. Gării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 71 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Găeşti │Str. Prof. │ │ │
│ │ │ │ │ │Stancu Ion │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Târgovişte │Bd. I.C. │ │ │
│ │ │ │ │ │Brătianu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10.│Filiala teritorială │Str. Cuza Vodă │Ialomiţa │Ţăndărei │Str. Silozului│Călăraşi, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 5, Slobozia, │ │ │nr. 1 │Ialomiţa │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Ialomiţa- │judeţul Ialomiţa, │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │Călmăţui │cod poştal 920057 │ │Slobozia │Str. General │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │(Bora) │Magheru nr. 82│ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Slobozia │Str. Cuza Vodă│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Griviţa │Şos. Buzăului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 83 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Giurgeni │Str. Mihai │ │ │
│ │ │ │ │ │Viteazu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 6 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Feteşti │Str. Călăraşi │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 509 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Făcăeni │Str. Dunării │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Movila │Str. Gării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Urziceni │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Con- │ │ │
│ │ │ │ │ │structorului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Moviliţa │Şos. │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │
│ │ │ │ │ │Urziceni │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 70 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Călăraşi │Modelu │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Prelungirea │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 136 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Vlad Ţepeş,│Str. Bucureşti│ │ │
│ │ │ │ │satul Mihai│ │ │ │
│ │ │ │ │Viteazu │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Călăraşi │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Prelungirea │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Ciocăneşti │Str. Călăraşi │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 88 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Jegălia │Şos. Călăraşi-│ │ │
│ │ │ │ │ │Feteşti, │ │ │
│ │ │ │ │ │satul Izer │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Jegălia, │Şos. Călăraşi-│ │ │
│ │ │ │ │satul │Feteşti │ │ │
│ │ │ │ │Gâldău │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Gălbinaşi │Str. Gării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 21 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Ulmeni │Str. Olteniţei│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 249 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Dor Mărunt │Str. Lehliu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 20 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Olteniţa │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineretului │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2-4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Dragalina │Bd. Gării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 11.│Filiala teritorială │Str. Vapoarelor │Brăila │Berteştii │Str. │Brăila │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 13, Brăila, │ │de Jos, │Principală │ │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Dunărea │judeţul Brăila, │ │satul Spiru│nr. 150 │ │Funciare - unitatea centrală │
│ │inferioară │cod poştal 810349 │ │Haret │ │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │Cazasu │Str. Râmnicu │ │ │
│ │ │ │ │ │Sărat nr. 211 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Frecăţei, │Str. │ │ │
│ │ │ │ │satul │Principală │ │ │
│ │ │ │ │Filipoiu │nr. 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 12.│Filiala teritorială │Str. Zburătorului │Constanţa│Murfatlar │Str. Mihail │Constanţa, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 4, Constanţa, │ │ │Kogălniceanu │Tulcea │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Dobrogea │judeţul Constanţa,│ │ │nr. 31 │ │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │cod poştal 900419 │ ├───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │Nicolae │Str. Carol I │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │Bălcescu │nr. 40 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Hârşova │Str. Plantelor│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 56 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Cogealac │Str. Gării │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 12 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Mircea Vodă│Str. DN 22C │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Gălbiori │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Constanţei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Mihail │Str. Tudor │ │ │
│ │ │ │ │Kogălnicea-│Vladimirescu │ │ │
│ │ │ │ │nu │nr. 18 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Bărăganu │str. Petre │ │ │
│ │ │ │ │ │Martinescu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 176 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │23 August │Str. George │ │ │
│ │ │ │ │ │Călinescu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 11 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Cobadin │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Trandafirilor │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Tulcea │Măcin │Str. Mircea │ │ │
│ │ │ │ │ │Vodă nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Tulcea │Str. Elizeului│ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 68 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Babadag │Str. Geamiei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Baia │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Heracleea │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Topolog │Şos. Tulcea- │ │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Isaccea │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Constantin │ │ │
│ │ │ │ │ │Dobrogeanu- │ │ │
│ │ │ │ │ │Gherea nr. 29 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Tulcea │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Viticulturii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 13.│Filiala teritorială │Str. Ştiinţei │Bacău │Bacău │Calea │Bacău, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 97, Galaţi, │ │ │Bârladului │Galaţi, │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Moldova-Sud │judeţul Galaţi, │ │ │nr. 133 │Vaslui │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │cod poştal 800189 │ ├───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │Bacău │Str. Alexei │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │Tolstoi nr. 69│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Galaţi │Tecuci │Str. Focşa │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 80 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Vaslui │Vaslui │Str. Spiru │ │ │
│ │ │ │ │ │Haret nr. 5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Huşi │Str. Huşi- │ │ │
│ │ │ │ │ │Stănileşti │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 14.│Filiala teritorială │Str. Sărăriei │Botoşani │Dorohoi │Str. Dumbrava │Botoşani, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 16, Iaşi, │ │ │Roşie nr. 4 │Iaşi, Neamţ, │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Moldova-Nord│judeţul Iaşi, │ │ │ │Suceava │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │cod poştal 700083 │ ├───────────┼──────────────┤ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │ │ │Botoşani │Aleea Mihail │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 4 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Iaşi │Iaşi │Str. Cicoarei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Schitu │Str. │ │ │
│ │ │ │ │Duca, satul│Principală │ │ │
│ │ │ │ │Satu Nou │nr. 31 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Prisecani │DJ Iaşi- │ │ │
│ │ │ │ │ │Prisecani │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 249 B │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Neamţ │Piatra- │str. Alexandru│ │ │
│ │ │ │ │Neamţ │cel Bun nr. 15│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Suceava │Suceava │Str. │ │ │
│ │ │ │ │ │Universităţii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 15.│Filiala teritorială │Str. Brăilei │Buzău │Buzău │Str. Frăsinet │Buzău, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 121 bis, │ │ │nr. 2 │Vrancea │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Buzău │Focşani, judeţul │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │Moldova-Sud │Vrancea, cod │ │Buzău │Str. │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │poştal 620122 │ │ │Orizontului │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Pogoanele │Str. Nicolae │ │ │
│ │ │ │ │ │Bălcescu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 73 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Pârscov, │Str. │ │ │
│ │ │ │ │satul │Principală │ │ │
│ │ │ │ │Pârscov │nr. 1086 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Topliceni, │DJ 203 A │ │ │
│ │ │ │ │satul │nr. 291 │ │ │
│ │ │ │ │Topliceni │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │com. │Str. Preot Ion│ │ │
│ │ │ │ │Gherăseni, │Neamu nr. 426 │ │ │
│ │ │ │ │satul │ │ │ │
│ │ │ │ │Gherăseni │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Cernăteşti,│DJ 203 K │ │ │
│ │ │ │ │satul │nr. 250 com. │ │ │
│ │ │ │ │Aldeni │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Vrancea │Milcovul, │DJ 204 A │ │ │
│ │ │ │ │satul │ │ │ │
│ │ │ │ │Milcovul │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Mărăşeşti │Str. Doinei │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 56 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Năneşti, │Str. │ │ │
│ │ │ │ │satul │Principală │ │ │
│ │ │ │ │Năneşti │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│ 16.│Filiala teritorială │Str. Cosminelor │Ilfov │Buftea │Bd. Muncii │Ilfov, │De subordonare faţă de Agenţia│
│ │de îmbunătăţiri │nr. 11 A, │ │ │nr. 129 │Prahova │Naţională de Îmbunătăţiri │
│ │funciare Prahova │Ploieşti, judeţul │ ├───────────┼──────────────┤ │Funciare - unitatea centrală │
│ │ │Prahova, cod │ │Berceni │Bd. 1 Mai nr. │ │şi de colaborare cu celelalte │
│ │ │poştal 100245 │ │ │641 (241) │ │filiale teritoriale │
│ │ │ │ ├───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Brăneşti │Str. Nicolae │ │ │
│ │ │ │ │ │Bălcescu │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 31 │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Prahova │Colceag, │ │ │ │
│ │ │ │ │satul │ │ │ │
│ │ │ │ │Inoteşti │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru amenajările de îmbunătăţiri funciare sau pentru părţile de amenajări de îmbunătăţiri funciare autonome funcţional, care se află amplasate pe două sau mai multe judeţe, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora se face pe bază de acord de colaborare încheiat între filialele implicate. Modelul acordului de colaborare se aprobă de consiliul de conducere la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.
    Pentru proiecte de interes comun, zonale sau naţionale, două sau mai multe filiale pot colabora pe bază de protocol aprobat de directorul general. Prin proiect, în sensul prezentei note, se înţelege totalitatea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în condiţii de eficacitate şi eficienţă economică.


    ANEXA 3
    la regulament

                                    NORMATIV
            de autoturisme pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
             Funciare care funcţionează în subordinea Ministerului
                       Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

                                                            - bucăţi -
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Denumirea structurii │Număr maxim de autoturisme│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare │ 207 │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘    ANEXA 4
    la regulament

                                     LISTA
                  amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se
               administrează de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
                                    Funciare

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Denumirea amenajării │ Suprafaţa │ Din care: │
│crt.│ │ amenajată │ suprafaţa │
│ │ │ - hectare - │ amenajărilor │
│ │ │ │ declarate de │
│ │ │ │ utilitate │
│ │ │ │ publică │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1.│Amenajări de irigaţii │ 2.689.551*)│ 1.429.337 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2.│Amenajări de desecare │ 3.085.295 │ 3.085.295 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3.│Amenajări de combatere a eroziunii solului │ 2.218.364 │ 2.217.822 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4.│Amenajări de apărare împotriva inundaţiilor│ 1.378.119 │ 1.378.119 │
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘

---------
    *) Suprafaţă rezultată după aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016