Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 612 din 4 mai 2022  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 4 mai 2022 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 637/2018 privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“, pe care este situat coridorul de expropriere conform variantei finale a studiului de fezabilitate, corespunzător planurilor de amplasament/hărţilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*), avizate şi recepţionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Judeţul Hunedoara - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Deva.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“, prevăzut la art. 1, din comuna Buceş, satul Mihăileni, şi comuna Crişcior, satul Zdrapţi, judeţul Hunedoara, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, în condiţiile legii.
     (2) Se aprobă lista cuprinzând toate imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Buceş, satul Mihăileni, şi comunei Crişcior, satul Zdrapţi, judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.


    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“ prevăzute la art. 2, sunt în cuantum total de 219.981 lei în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2022 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 70.01 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul 71 - Active nefinanciare, 71.01 - Active fixe.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Planurile de amplasament/Hărţile topografice ale lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1 şi lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor se aduc la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 5
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes naţional şi utilitate publică „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 4 mai 2022.
    Nr. 612.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit art. 2 alin. (1) din hotărâre,
    situate pe raza comunei Buceş, satul Mihăileni, şi comunei Crişcior, satul Zdrapţi, judeţul Hunedoara,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
    Categorie de folosinţă
    Cc: curţi-construcţii
    Vh: vie
    P: păşune
    F: fâneaţă
    A: arabil
    Pd: pădure
    I: intravilan
    E: extravilan
    NP: neproductiv
    L: livezi

    Act de proprietate, nr. cadastral
    CVC: contract de vânzare-cumpărare
    PV: proces-verbal
    CM: certificat de moştenitor
    TP: titlu de proprietate
    CP: contract de partaj
    NC: număr cadastral
    SC: sentinţă civilă
    CSM: certificat suplimentar de moştenitor
    CF: carte funciară


┌────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │Numărul │Actul de │Suprafaţa │ │ │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Domiciliul │topografic│proprietate,│de │Intravilan│Categoria│terenului, │
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│proprietarului/ │proprietarului│/ │nr. │expropriat│/ │de │conform │
│ │ │ │deţinătorului │ │Tarlaua/ │cadastral │(mp) │Extravilan│folosinţă│Legii nr. │
│ │ │ │terenului │ │Parcela │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[lei] │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│1 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 188 │TP 60 │3616 │E │PD │7466 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1261/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│2 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 189 │TP 124 │1118 │E │PD │1104 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1216/1/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│3 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 189 │TP 124 │1823 │E │PD │1800 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1216/1/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│4 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 189 │TP 124 │1480 │E │PD │1461 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1216/1/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│5 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 193 │TP 124 │77 │E │PD │124 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_795/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│6 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 193 │TP 124 │505 │E │PD │811 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_795/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│7 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 193 │TP 124 │1584 │E │PD │2545 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_715/1/2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│8 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 197 │TP 124 │3142 │E │PD │1710 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_684/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│9 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 199 │TP 124 │1160 │E │PD │2926 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_550/1/1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│10 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 193 │TP 124 │3088 │E │PD │4961 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_715/1/2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│11 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 189 │TP 124 │5025 │E │PD │4960 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1122/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │UP IX Brad│ │ │ │ │ │
│12 │Hunedoara│UAT Buceş │Composesorală │Localitatea │UA 189 │TP 124 │22 │E │PD │22 │
│ │ │ │Crişul Alb │Mihăileni │PC_1216/1/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihăileni │ │2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Balta Viorel şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│13 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Treja │Mihăileni, nr.│1681/b │- │1043 │I │P │1721 │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Balta Viorel şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│14 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Treja │Mihăileni, nr.│464/1 │- │3502 │I │F │5778 │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Balta Viorel şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│15 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Treja │Mihăileni, nr.│312/1 │- │1000 │I │A │1650 │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Balta Viorel şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│16 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Treja │Mihăileni, nr.│425 │- │960 │I │A │1584 │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│17 │Hunedoara│UAT Buceş │Bocser Gratian │Mihăileni, nr.│434 │- │1152 │I │A │1901 │
│ │ │ │ │133 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bocser Mioara │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│18 │Hunedoara│UAT Buceş │Bocser Alina │Mihăileni, nr.│ID 60573 │CF 60573 │4578 │E │P │2014 │
│ │ │ │Roxana │173 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Bocser Mioara │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│19 │Hunedoara│UAT Buceş │Bocser Alina │Mihăileni, nr.│ID 60561 │CF 60561 │318 │I │CC │1049 │
│ │ │ │Roxana │133 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Chira Angela │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
│20 │Hunedoara│UAT Buceş │Maria şi Boldea │Brad, Str. │602/1 │- │1174 │I │F │1937 │
│ │ │ │Gabriela │Republicii, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Margareta │bl. 24, ap. 29│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│21 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Cornel │Mihăileni, nr.│1681/a │- │3516 │I │P │5801 │
│ │ │ │ │168 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│22 │Hunedoara│UAT Buceş │Bucur Cornel │Mihăileni, nr.│671/3 │- │894 │E │P │393 │
│ │ │ │ │168 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│23 │Hunedoara│UAT Buceş │Cioara Nicolae │Mihăileni, nr.│844/1 │- │608 │I │A │1003 │
│ │ │ │ │46 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │1819/2; │ │ │ │ │ │
│24 │Hunedoara│UAT Buceş │Cioara Viorica │Mihăileni, nr.│1819/1 │- │6757 │I │F │11149 │
│ │ │ │ │174A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciocan Cristian │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│25 │Hunedoara│UAT Buceş │Remus │Mihăileni, nr.│ID 61294 │CF 61294 │78 │E │F │34 │
│ │ │ │ │100 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│26 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Ecaterina│Mihăileni, nr.│433/1 │- │600 │I │A │990 │
│ │ │ │ │157 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciocan Elena │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│27 │Hunedoara│UAT Buceş │Lucica şi │Mihăileni, nr.│1685 │- │1355 │I │P │2236 │
│ │ │ │Gavrila Florin │5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciocan Elena │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│28 │Hunedoara│UAT Buceş │Lucica şi │Mihăileni, nr.│1680/3 │- │1730 │E │P │761 │
│ │ │ │Gavrila Florin │5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │UP IX │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Localitatea │Brad; │ │ │ │ │ │
│29 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Sofia │Mihăileni, nr.│UA198; │TP 88788/254│2100 │E │PD │5433 │
│ │ │ │ │5 │PC_560/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi PC_669/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1/1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│30 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Maria │Mihăileni, nr.│1676/2 │- │926 │I │F │1528 │
│ │ │ │ │98 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│31 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Romul │Mihăileni, nr.│ID 61018 │CF 61018 │1264 │I │CC │4171 │
│ │ │ │ │50 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │UP IX │TP 5978/91 │ │ │ │ │
│32 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Romul │Mihăileni, nr.│Brad; │PC_1 │400 │E │Pd │657 │
│ │ │ │ │50 │UA188; │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │509 │I │CC │1680 │
│33 │Hunedoara│UAT Buceş │Ciocan Romul │Mihăileni, nr.│ID 61017 │CF 61017 ├──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │50 │ │ │220 │I │F │363 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│34 │Hunedoara│UAT Buceş │Cioflica Avram │Mihăileni, nr.│1643/1 │- │750 │I │F │1238 │
│ │ │ │ │54 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│35 │Hunedoara│UAT Buceş │Codrea Maria │Mihăileni, nr.│1818 │- │1244 │I │F │2053 │
│ │ │ │ │174 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Doica Nicolae şi│Localitatea │1632/1 │- │353 │I │CC │1165 │
│36 │Hunedoara│UAT Buceş │Doica Ioan │Mihăileni, nr.├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │37 │1633/1 │- │1088 │E │F │479 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Felea Daniel │ │ │ │184 │I │A │304 │
│ │ │ │Ovidiu, │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│37 │Hunedoara│UAT Buceş │căsătorit cu │Mihăileni, nr.│ID 61603 │CF 61603 ├──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Felea Marieta │65 │ │ │61 │E │F │27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Florinca │Localitatea │1640/ │ │ │ │ │ │
│38 │Hunedoara│UAT Buceş │Cioflica Ionel │Mihăileni, nr.│1,1635/1 │- │2315 │I │F │3820 │
│ │ │ │ │53 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Florinca Ioan │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│39 │Hunedoara│UAT Buceş │Bujor │Mihăileni, nr.│1819/3 │- │2991 │I │F │4935 │
│ │ │ │ │148 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Florinca Sofia │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│40 │Hunedoara│UAT Buceş │şi Florinca Ioan│Mihăileni, nr.│716/2 │- │2740 │I │P │4521 │
│ │ │ │Bujor │148 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Ghitun Felicia │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│41 │Hunedoara│UAT Buceş │Nicoleta şi Vlad│Mihăileni, nr.│429/1 │- │272 │I │A │449 │
│ │ │ │Ioan │158 şi 158A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│42 │Hunedoara│UAT Buceş │Haragus Ioan │Mihăileni, nr.│ID 60587 │- │864 │I │F │1426 │
│ │ │ │ │155 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Haragus Ioan │Localitatea │1669/1; │ │ │ │ │ │
│43 │Hunedoara│UAT Buceş │Radu şi Haragus │Mihăileni, nr.│1670/1 │- │622 │I │F │1026 │
│ │ │ │Ioan │155 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Haragus Ioan │Localitatea │1669/2; │ │ │ │ │ │
│44 │Hunedoara│UAT Buceş │Radu şi Haragus │Mihăileni, nr.│1670/2 │- │564 │I │F │931 │
│ │ │ │Ioan │155 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Haragus Viorica │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│45 │Hunedoara│UAT Buceş │Ana şi Micu Alin│Mihăileni, nr.│479/1 │- │3640 │I │L │6807 │
│ │ │ │Andrei │167 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│46 │Hunedoara│UAT Buceş │Hurdea Treja │Mihăileni, nr.│1675/1/b │- │600 │I │F │990 │
│ │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│47 │Hunedoara│UAT Buceş │Hurdea Treja │Mihăileni, nr.│679/2 │- │2292 │I │A │3782 │
│ │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│48 │Hunedoara│UAT Buceş │Iancu Maria │Mihăileni, nr.│429/2 │- │1170 │I │A │1931 │
│ │ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Jurca Dorin │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│49 │Hunedoara│UAT Buceş │Nicolae │Mihăileni, nr.│702/1 │- │526 │I │F │868 │
│ │ │ │ │98 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│50 │Hunedoara│UAT Buceş │Lazar Aurelia │Mihăileni, nr.│530 │- │672 │I │A │1109 │
│ │ │ │ │135 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│51 │Hunedoara│UAT Buceş │Lazar Maria │Mihăileni, nr.│1681/1/1 │- │266 │E │P │117 │
│ │ │ │ │129 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│52 │Hunedoara│UAT Buceş │Lazar Maria │Mihăileni, nr.│1681/1/2 │- │148 │E │P │65 │
│ │ │ │ │129 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Lazar Ovidiu │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│53 │Hunedoara│UAT Buceş │Flaviu │Mihăileni, nr.│399 │- │1365 │I │F │2252 │
│ │ │ │ │129 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│54 │Hunedoara│UAT Buceş │Leaha Rodica │Mihăileni, nr.│696/1 │- │1131 │I │A │1866 │
│ │ │ │ │166 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│55 │Hunedoara│UAT Buceş │Marc Ioşif │Mihăileni, nr.│644/1 │- │953 │E │P │419 │
│ │ │ │ │154 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Marcu Nicolae şi│Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│56 │Hunedoara│UAT Buceş │Marcu Costica │Mihăileni, nr.│433/2 │- │1135 │I │A │1873 │
│ │ │ │ │114 şi 115 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│57 │Hunedoara│UAT Buceş │Mates Elena │Mihăileni, nr.│1681/1/3 │- │554 │E │P │244 │
│ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│58 │Hunedoara│UAT Buceş │Mates Elena │Mihăileni, nr.│586 │- │1431 │I │A │2361 │
│ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Micu Ioan şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│59 │Hunedoara│UAT Buceş │Micu Maria │Mihăileni, nr.│1652/1 │- │1135 │I │A │1873 │
│ │ │ │ │51 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Micu Ioan şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│60 │Hunedoara│UAT Buceş │Micu Maria │Mihăileni, nr.│1653/1 │- │248 │I │F │409 │
│ │ │ │ │51 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│61 │Hunedoara│UAT Buceş │Micu Remus │Mihăileni, nr.│1676/3 │- │220 │I │F │363 │
│ │ │ │ │162 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │465/1;1822│ │ │ │ │ │
│62 │Hunedoara│UAT Buceş │Micu Remus │Mihăileni, nr.│/2 │- │777 │I │F │1282 │
│ │ │ │ │162 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Micu Sofia, Micu│Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Remus, Ruda │Mihăileni, nr.│ │- │353 │I │ │582 │
│ │ │ │Elena 1/2 │8 │ │ │ │ │ │ │
│63 │Hunedoara│UAT Buceş ├────────────────┼──────────────┤679/1 ├────────────┼──────────┼──────────┤A ├────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Micu Traian 1/2 │Mihăileni, nr.│ │- │352 │I │ │581 │
│ │ │ │ │8A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Mihet Elena şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│64 │Hunedoara│UAT Buceş │Mihet Dorin │Mihăileni, nr.│1668/1 │- │3033 │I │P │5004 │
│ │ │ │Costel │40 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │570/1;570/│ │ │ │ │ │
│65 │Hunedoara│UAT Buceş │Mihet Ioan │Mihăileni, nr.│2 │- │2346 │E │F │1032 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Mihet Ioan şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│66 │Hunedoara│UAT Buceş │Mihet Elena │Mihăileni, nr.│630/2 │- │3667 │E │F │1613 │
│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│67 │Hunedoara│UAT Buceş │Morar Maria │Mihăileni, nr.│1820/1/1 │- │1318 │I │F │2175 │
│ │ │ │ │171A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│68 │Hunedoara│UAT Buceş │Narita Radu │Mihăileni, nr.│486/1 │- │1200 │I │A │1980 │
│ │ │ │ │165 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Patrui Andreea │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│69 │Hunedoara│UAT Buceş │Florina │Mihăileni, nr.│533/1 │- │200 │I │A │330 │
│ │ │ │ │149 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Patrui Elena şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│70 │Hunedoara│UAT Buceş │Patrui Nicola │Mihăileni, nr.│796/1 │- │564 │I │A │931 │
│ │ │ │ │49 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Patrui Lazar şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│71 │Hunedoara│UAT Buceş │Patrui Aurelia │Mihăileni, nr.│ID 61243 │CF 61243 │234 │I │F │386 │
│ │ │ │ │149 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│72 │Hunedoara│UAT Buceş │Patrui Lazar │Mihăileni, nr.│1674 │- │3661 │I │F │6041 │
│ │ │ │ │149 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Patrui Lazar, │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│73 │Hunedoara│UAT Buceş │Oprean Raveca, │Mihăileni, nr.│671/4 │- │823 │I │P │1358 │
│ │ │ │Visa Octavia │10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Patrui Maria şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│74 │Hunedoara│UAT Buceş │Şimulesc Titian │Mihăileni, nr.│177/1 │- │398 │I │A │657 │
│ │ │ │Nicolae │99 şi 99A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│75 │Hunedoara│UAT Buceş │Popa Eugenia │Mihăileni, nr.│464/3 │- │456 │I │F │752 │
│ │ │ │ │163 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│76 │Hunedoara│UAT Buceş │Popa Eugenia │Mihăileni, nr.│468/1 │- │313 │I │F │516 │
│ │ │ │ │163 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Purcel Elena şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│77 │Hunedoara│UAT Buceş │Dud Adriana │Mihăileni, nr.│504 │- │1400 │I │A │2310 │
│ │ │ │Maria │23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Purcel Elena şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│78 │Hunedoara│UAT Buceş │Dud Adriana │Mihăileni, nr.│669/1 │- │1120 │I │A │1848 │
│ │ │ │Maria │23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│79 │Hunedoara│UAT Buceş │Rus Elena │Mihăileni, nr.│1662/1 │- │603 │I │F │995 │
│ │ │ │ │44 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Şimedrea Calin │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│80 │Hunedoara│UAT Buceş │Constantin │Mihăileni, nr.│ID 60822 │CF 60822 │182 │I │CC │601 │
│ │ │ │Şimedrea Adriana│9 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│81 │Hunedoara│UAT Buceş │Şimulesc Traian │Mihăileni, nr.│1666/1 │- │133 │I │F │219 │
│ │ │ │ │112 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stefan Elena │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│82 │Hunedoara│UAT Buceş │Dorina şi Boglea│Mihăileni, nr.│1820/1 │- │6074 │I │F │10022 │
│ │ │ │Sofia │1 şi 1A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stefan Elena │Localitatea │597 │- │140 │I │A │231 │
│83 │Hunedoara│UAT Buceş │Dorina şi Boglea│Mihăileni, nr.├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Sofia │1 şi 1A │598 │- │140 │I │F │231 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │403/1 404/│- │1413 │I │CC │4663 │
│84 │Hunedoara│UAT Buceş │Stefan Nicolae │Mihăileni, nr.│1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Stefan Dorica│161 ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │402/1 │- │3282 │I │F │5415 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stefan Nicolae │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│85 │Hunedoara│UAT Buceş │şi Stefan Dorica│Mihăileni, nr.│1681/c │- │520 │I │P │858 │
│ │ │ │şi Stefan Cosmin│161 şi 161A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stefan Nicolae │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│86 │Hunedoara│UAT Buceş │şi Stefan Dorica│Mihăileni, nr.│406/1 │- │900 │I │CC │2970 │
│ │ │ │şi Stefan Cosmin│161 şi 161A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Stefan Nicolae, │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│87 │Hunedoara│UAT Buceş │Stefan Dorica │Mihăileni, nr.│1821/1 │- │306 │E │F │135 │
│ │ │ │ │161 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│88 │Hunedoara│UAT Buceş │Suciu Maria │Mihăileni, nr.│1664/1 │- │261 │I │F │431 │
│ │ │ │ │71 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│89 │Hunedoara│UAT Buceş │Tomuta Aurica │Mihăileni, nr.│280 │- │1064 │I │A │1756 │
│ │ │ │ │143 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Vaşiu Elena şi │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│90 │Hunedoara│UAT Buceş │Vaşiu Constantin│Mihăileni, nr.│1661/1 │- │340 │I │F │561 │
│ │ │ │Nicolae │43 şi 43A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Proprietari │Localitatea │598/1; 599│ │ │ │ │ │
│91 │Hunedoara│UAT Buceş │neidentificaţi │Mihăileni │/1; 600/1;│- │1355 │I │F │2236 │
│ │ │ │ │ │601/1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│92 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │399/1 │- │32 │I │F │53 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│93 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │475/2 │- │1249 │E │F │550 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│94 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │1819/4 │- │322 │I │F │531 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │995/1; 994│ │ │ │ │ │
│95 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │/1; 993/1;│- │1754 │I │F │2894 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │992/1; 589│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│96 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │1259 │- │94 │I │NP │21 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│97 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │1116 │- │213 │I │NP │47 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│98 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │896/1 │- │626 │I │NP │138 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│99 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │887/2 │- │371 │I │NP │82 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│100 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │887/1 │- │674 │I │NP │148 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│101 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │857 │- │3878 │I │NP │853 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│102 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │857/1 │- │570 │I │NP │125 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│103 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │843 │- │467 │I │NP │103 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│104 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │831/1 │- │724 │I │NP │159 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│105 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │808 │- │227 │I │NP │50 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│106 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │515/1 │- │324 │I │NP │71 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│107 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │528/1 │- │237 │I │NP │52 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│108 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │315/1 │- │72 │I │NP │16 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│109 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │315/2 │- │260 │I │NP │57 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│110 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │546 │- │419 │I │NP │92 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│111 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │687/1 │- │495 │I │NP │109 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│112 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │779/1 │- │274 │I │NP │60 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│113 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │779/3 │- │105 │I │NP │23 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│114 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │1189/2 │- │97 │I │NP │21 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│115 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │896/2 │- │478 │I │NP │105 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│116 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │828/1 │- │274 │I │NP │60 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│117 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │828/2 │- │209 │I │NP │46 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│118 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │446/2 │- │757 │I │NP │167 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│119 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │446/1 │- │1662 │I │NP │366 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│120 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │562/1 │- │3124 │I │NP │687 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│121 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │687/2 │- │398 │I │NP │88 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│122 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │779/4 │- │269 │I │NP │59 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│123 │Hunedoara│UAT Buceş │Proprietari │Localitatea │225/1 │- │322 │I │CC │1063 │
│ │ │ │neidentificaţi │Mihăileni │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL UAT BUCEŞ │148763 │ │ │203024 │
├────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│124 │Hunedoara│UAT Crişcior │Ruda Vasile │Localitatea │ID 61110 │CF 61110 │1125 │E │P │495 │
│ │ │ │ │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Vârciu A. │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│125 │Hunedoara│UAT Crişcior │Nicolae │Zdrapţi, nr. │ID 60330 │CF 60330 │782 │E │P │344 │
│ │ │ │ │115 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Hriscu │Localitatea │ │ │ │ │ │ │
│126 │Hunedoara│UAT Crişcior │Petrică-Valentin│Zdrapţi, nr. │ID 61735 │CF 61735 │464 │I │L │868 │
│ │ │ │ │17A │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Brad, str. │ │ │ │ │ │ │
│127 │Hunedoara│UAT Crişcior │Ionita Mircea │Cuza Vodă, bl.│ID 60827 │CF 60827 │198 │E │P │87 │
│ │ │ │ │16, sc. C, et.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2, ap. 26 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│128 │Hunedoara│UAT Crişcior │Ioniţă Mircea │Localitatea │ID 60828 │CF 60828 │421 │E │F │185 │
│ │ │ │ │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│129 │Hunedoara│UAT Crişcior │Negru I. │Localitatea │ID 60708 │CF 60708 │392 │I │NP │86 │
│ │ │ │Iulian-Nicolae │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│130 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1688/1 │- │924 │E │F │407 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│131 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1025/1 │- │1436 │E │F │632 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│132 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1692/2 │- │345 │E │F │152 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│133 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1692/3 │- │1282 │I │F │2115 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│134 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1003/1/4/x│- │294 │I │A │485 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│135 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1003/1/1/x│- │587 │I │A │969 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│136 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1003/1/3/a│- │300 │I │A │495 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│137 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1003/1/4/a│- │525 │I │A │866 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│138 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1067/1/1 │- │40 │I │NP │9 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│139 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1067/1/2 │- │40 │I │NP │9 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│140 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1067/1/3 │- │130 │I │NP │29 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│141 │Hunedoara│UAT Crişcior │Proprietari │Localitatea │1809/1/1 │- │5287 │I │F │8724 │
│ │ │ │neidentificaţi │Zdrapţi │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL UAT CRIŞCIOR │14572 │ │ │16957 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │163335 │ │ │219981 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016