Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 608 din 6 iunie 2024  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 219 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice se emit în vederea aplicării prevederilor legale în materia stabilirii, actualizării, recalculării şi revizuirii pensiilor de serviciu reglementate de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pensia de serviciu se stabileşte şi se acordă, la cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Beneficiază de pensia de serviciu prevăzută de lege persoanele care se află în următoarele situaţii:
    a) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Curtea Constituţională, denumit în continuare magistrat-asistent, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, au vârsta de cel puţin 60 de ani şi o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii, potrivit art. 211 alin. (1) din lege;
    b) la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în sistemul public de pensii şi au o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcţii, potrivit art. 211 alin. (3) din lege;
    c) la data solicitării pensiei de serviciu au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în sistemul public de pensii şi au fost eliberate din aceste funcţii din motive neimputabile, chiar dacă la data pensionării au altă ocupaţie, potrivit art. 211 alin. (4) din lege;
    d) la data solicitării pensiei de serviciu au o vechime între 20 şi 25 de ani numai în funcţiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în sistemul public de pensii şi au fost eliberate din aceste funcţii din motive neimputabile, chiar dacă la data pensionării au altă ocupaţie, potrivit art. 211 alin. (3) şi (4) din lege.

    (2) Pentru calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică, după caz, prevederile art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, în sensul că pentru judecătorul, procurorul, judecătorul de la Curtea Constituţională, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, aflat în funcţie la data de 1 ianuarie 2024, în calculul vechimii de cel puţin 25 de ani se poate lua în considerare, în funcţie de anul pensionării, o perioadă maximă de 5 ani în care a îndeplinit funcţiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, conform eşalonării prevăzute la art. II din Legea nr. 282/2023.
    (3) În sensul legii, se consideră eliberaţi din funcţie din motive neimputabile judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care au fost eliberaţi din funcţie prin demisie, pensionare sau transfer, cu excepţia situaţiei în care, ulterior demisiei, pensionării sau transferului, le-a fost aplicată sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură.

    ART. 3
    Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi în conformitate cu prevederile art. IV din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2061, vârsta minimă de pensionare este cea prevăzută în anexa nr. 1, în funcţie de anul pensionării.

    ART. 4
    (1) Pentru calcularea vechimilor prevăzute la art. 2 se iau în considerare şi perioadele în care personalul s-a aflat, după numirea în funcţie, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) în concediu de maternitate sau concediu paternal;
    b) în concediul de risc maternal;
    c) în concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 7 ani;
    d) în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
    e) în concediu de studii pentru pregătirea examenului de capacitate şi promovare;
    f) în concediu de studii plătit pentru formare profesională;
    g) a îndeplinit stagiul militar obligatoriu;
    h) în detaşare şi delegare.

    (2) Pentru calcularea vechimilor prevăzute la art. 2 se ia în considerare şi perioada în care personalul a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi perioada cuprinsă între promovarea examenului de absolvire şi data numirii ca judecător sau procuror stagiar, dacă a promovat examenul de capacitate.

    ART. 5
    Dacă vechimile prevăzute de prezenta hotărâre se obţin din însumarea unor perioade realizate în sisteme de asigurări sociale diferite (sistemul public, sistemul de pensii al avocaţilor, sistemul militar) care constituie vechime în sensul prezentei hotărâri, pensia de serviciu se acordă persoanei îndreptăţite, la cererea acesteia, numai de un singur sistem. În acest caz, casa teritorială de pensii va înştiinţa despre acest fapt celelalte sisteme în care beneficiarul a realizat stagii de cotizare sau vechime în serviciu.

    ART. 6
    (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) este de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării.
    (2) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se stabileşte potrivit alin. (1), în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcţii.
    (3) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) este de 80% dintr-o bază de calcul egală cu media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pe o perioadă de 48 de luni de activitate anterioare datei eliberării din funcţie, din motive neimputabile, raportate la personalul similar în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional, pe o perioadă de 48 de luni anterioare datei solicitării pensiei de serviciu.
    (4) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) se stabileşte potrivit alin. (3), în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcţii.
    (5) Baza de calcul nu cuprinde sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, diurne, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade decât cea avută în vedere la stabilirea dreptului de pensie sau oricare alte drepturi care nu au caracter permanent, precum drepturi pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte, indemnizaţii de hrană ori sporuri, majorări sau drepturi acordate pentru participarea sub orice formă în proiecte cu finanţare externă, precum şi alte asemenea drepturi.
    (6) Cuantumul net al pensiilor prevăzute de prezentul articol nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv din venitul net al personalului similar în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional, în cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4).

    ART. 7
    (1) Pensia de serviciu se stabileşte la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
    (2) Cererea de stabilire a pensiei de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii competentă în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită.
    (3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de stabilire a pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) actele necesare stabilirii pensiei conform legislaţiei privind sistemul public de pensii;
    c) adeverinţa-tip care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv: vechimea în funcţie, potrivit legii, baza de calcul şi venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării sau, după caz, venitul net al personalului similar în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3-5;
    d) alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu.

    (4) Adeverinţa-tip prevăzută la alin. (3) lit. c) se eliberează, după cum urmează:
    a) de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru judecători, în baza unei adeverinţe emise de ultimul angajator;
    b) de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru procurori, în baza unei adeverinţe emise de ultimul angajator;
    c) de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru inspectorii judiciari şi pentru judecătorii şi procurorii detaşaţi la Consiliul Superior al Magistraturii, la Inspecţia Judiciară, la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri;
    d) de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, pentru judecătorii şi procurorii detaşaţi la Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia, în baza unei adeverinţe emise de ultimul angajator;
    e) de către Curtea Constituţională, pentru judecătorii Curţii Constituţionale;
    f) de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru magistraţii-asistenţi de la această instanţă, inclusiv pentru cei detaşaţi la alte instituţii;
    g) de către Curtea Constituţională, pentru magistraţi-asistenţi de la Curtea Constituţională, inclusiv pentru cei detaşaţi la alte instituţii, şi va include întreaga perioadă de vechime, potrivit normelor interne;
    h) de către Ministerul Justiţiei, pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor de la Ministerul Justiţiei sau de la unităţile subordonate acestuia, inclusiv pentru cel detaşat la alte instituţii, în baza unei adeverinţe emise de ultimul angajator;
    i) de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor de la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară şi Institutul Naţional al Magistraturii, inclusiv pentru cel detaşat la alte instituţii;
    j) de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public, inclusiv pentru cel detaşat la alte instituţii.

    (5) Pentru judecători, adeverinţa prevăzută la alin. (3) lit. c) se eliberează numai în urma solicitării de la Consiliul Superior al Magistraturii, de către ultimul angajator, a informaţiilor necesare referitoare la îndeplinirea condiţiei de vechime în funcţie.
    (6) Pentru stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (3) lit. c), în situaţia în care persoana a desfăşurat activitate în mai multe instituţii pe perioada respectivă, adeverinţa-tip se întocmeşte pe baza informaţiilor solicitate de instituţia care eliberează adeverinţa de la fiecare din aceste instituţii, dacă este cazul.
    (7) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), pentru eliberarea adeverinţei-tip prevăzute la alin. (3) lit. c) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (4)-(6).
    (8) În termen de cel mult 15 zile de la rămânerea definitivă a deciziei de stabilire a pensiei, casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare. Informarea va cuprinde numele şi prenumele persoanei, codul numeric personal, tipul deciziei de pensionare, data stabilirii dreptului de pensie, precum şi data emiterii deciziei.

    ART. 8
    (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte, după caz, şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.
    (2) În situaţia în care persoana îndreptăţită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, se stabileşte doar pensia de serviciu care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă şi se suportă integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, casa teritorială de pensii stabileşte, din oficiu, pensia pentru limită de vârstă din sistemul public care face parte din pensia de serviciu.
    (3) Personalul care are dreptul la pensie de serviciu stabilită potrivit legii, la pensie de serviciu stabilită potrivit altor acte normative sau la pensie în sistemul public de pensii are obligaţia de a opta pentru plata uneia din aceste pensii.
    (4) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii sau care nu se acoperă potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 9
    (1) Dacă persoanele care îndeplinesc condiţia de vechime prevăzută la art. 211 alin. (1) din lege, inclusiv prin aplicarea art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, nu sunt eliberate din funcţie după stabilirea pensiei de serviciu, continuându-şi activitatea, acestea pot solicita, la data eliberării din funcţie, recalcularea pensiei de serviciu. În acest caz, baza de calcul în raport cu care se realizează recalcularea este reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de eliberarea din funcţie, dispoziţiile art. 6 alin. (1), (5) şi (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (2) Casa teritorială de pensii competentă emite o decizie de recalculare a pensiei de serviciu, pe baza adeverinţei eliberate potrivit art. 7 alin. (4) şi (6) care se aplică în mod corespunzător prin raportare la situaţia persoanei îndreptăţite la momentul recalculării.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia reîncadrării în funcţie în condiţiile art. 216 alin. (2) din lege.
    (4) Prevederile art. 7 alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul deciziei de recalculare a pensiei emise în condiţiile prezentului articol.
    (5) Modelul adeverinţei prevăzute la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 6.
    (6) Recalcularea pensiei de serviciu în condiţiile prezentului articol se face doar în baza cererii persoanei îndreptăţite, depusă la casa teritorială de pensii competentă, însoţită de adeverinţa prevăzută la alin. (5).
    (7) Actualizarea pensiei de serviciu recalculate potrivit prezentului articol se realizează în condiţiile art. 14 sau, în cazul persoanelor numite în funcţie înainte de data de 1 ianuarie 2024, în condiţiile art. 15 şi 16. În cazul persoanelor numite în funcţie înainte de data de 1 ianuarie 2024, stabilirea ordonatorilor principali de credite care comunică adeverinţele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) se realizează potrivit art. 7 alin. (4) care se aplică în mod corespunzător prin raportare la situaţia persoanei îndreptăţite la momentul recalculării.

    ART. 10
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 2 şi 3, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care au îndeplinit condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, beneficiază de pensie de serviciu potrivit reglementărilor în vigoare la această dată, în condiţiile art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare.
    (2) Dispoziţiile art. 4, 5, 7 alin. (1)-(5), (7) şi (8) şi ale art. 8 se aplică în mod corespunzător la stabilirea pensiei de serviciu în condiţiile alin. (1). În acest caz, cererea de stabilire a pensiei de serviciu şi adeverinţele-tip care cuprind elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea în funcţie, potrivit legii, şi baza de calcul, se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7-11. În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. d) şi f)-i), pentru persoanele detaşate la alte instituţii, adeverinţele-tip pentru stabilirea pensiei de serviciu în condiţiile alin. (1) se întocmesc pe baza datelor puse la dispoziţie de instituţia la care persoana este detaşată.
    (3) Cuantumul pensiei de serviciu în cazul judecătorilor, procurorilor, judecătorilor de la Curtea Constituţională, magistraţilor-asistenţi, precum şi al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care au îndeplinit, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, condiţiile de pensionare prevăzute la art. 211 alin. (1) din lege, în reglementarea în vigoare la această dată, este de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.
    (4) Cuantumul pensiei de serviciu în cazul persoanelor care au îndeplinit, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, condiţiile de pensionare prevăzute la art. 211 alin. (4) din lege, în reglementarea în vigoare la această dată, este de 80% dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile pe care le are un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional, sau, după caz, un judecător la Curtea Constituţională, un magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional.
    (5) Cuantumul pensiei de serviciu în cazul judecătorilor, procurorilor, judecătorilor de la Curtea Constituţională, magistraţilor-asistenţi, precum şi al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care au îndeplinit, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, condiţiile de pensionare prevăzute la art. 211 alin. (3) din lege în reglementarea în vigoare la această dată, este cel prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz, diminuat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani în funcţiile de judecător, procuror, judecător la Curtea Constituţională, magistrat-asistent şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
    (6) Dispoziţiile art. 6 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 11
    (1) Persoanele care au decizii de pensionare emise până la data de 1 ianuarie 2024 pot solicita casei teritoriale de pensii competente recalcularea pensiei de serviciu, prin majorarea cuantumului pensiei de serviciu cu câte 1% pentru fiecare an întreg care depăşeşte vechimea de 25 de ani. Dacă la stabilirea iniţială a pensiei a fost avută în vedere o vechime mai mare de 25 de ani, pensia de serviciu se majorează cu câte 1% doar pentru fiecare an întreg care depăşeşte vechimea utilizată la stabilirea pensiei.
    (2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv (au cel puţin o vechime de 25 de ani în funcţiile prevăzute de lege), dar nu au decizii de pensionare sau nu au depus cerere de pensionare până la această dată, majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică prin decizia de stabilire a pensiei de serviciu.
    (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) nu se realizează prin modificarea bazei de calcul.
    (4) Recalcularea în condiţiile prezentului articol poate fi solicitată numai la eliberarea din funcţie prin decret al Preşedintelui României sau prin act administrativ de eliberare din funcţie, casa de pensii competentă eliberând o decizie de recalculare doar în ceea ce priveşte cuantumul pensiei de serviciu, pe baza adeverinţei eliberate potrivit art. 7 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător, din care să rezulte vechimea acumulată în plus până la data eliberării din funcţie, faţă de cea avută în vedere prin decizia de pensionare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. Adeverinţa-tip prevăzută în această anexă se eliberează numai pentru cei care au o decizie de stabilire a pensiei de serviciu anterioară.
    (5) Prevederile art. 7 alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul deciziei de recalculare a pensiei.

    ART. 12
    (1) Dacă persoanele prevăzute la art. III alin. (2) şi (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, nu sunt eliberate din funcţie după stabilirea pensiei de serviciu ca urmare a îndeplinirii condiţiei de vechime de cel puţin 25 de ani în funcţiile enumerate în dispoziţiile legale anterioare datei de 1 ianuarie 2024, continuându-şi activitatea şi beneficiind de o indemnizaţie de încadrare brută lunară sau sporuri mai mari decât cele avute în vedere la stabilirea pensiei de serviciu, ca urmare a promovării, exercitării unei funcţii de conducere sau a altei funcţii pentru care este prevăzut un nivel superior de salarizare ori ca urmare a altei situaţii care a condus la majorarea bazei de calcul care a fost avută în vedere la stabilirea pensiei de serviciu, cu excepţia celei prevăzute la art. 15 alin. (2), acestea pot solicita, la eliberarea din funcţie, recalcularea pensiei de serviciu, cu luarea în considerare a vechimii şi a bazei de calcul avute în ultima lună de activitate înainte de depunerea cererii de recalculare.
    (2) Casa teritorială de pensii competentă emite o decizie de recalculare a pensiei de serviciu, pe baza adeverinţei eliberate potrivit art. 7 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător, prin raportare la situaţia persoanei îndreptăţite la momentul recalculării, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia reîncadrării în funcţie în condiţiile art. 216 alin. (2) din lege.
    (4) Prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 7 alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul recalculării pensiei de serviciu în condiţiile prezentului articol.
    (5) Recalcularea pensiei de serviciu în condiţiile prezentului articol se face doar în baza cererii persoanei îndreptăţite, depuse la casa teritorială de pensii competentă.
    (6) Actualizarea pensiei de serviciu recalculate potrivit prezentului articol se realizează în condiţiile art. 15 şi 16. În acest caz, stabilirea ordonatorilor principali de credite care comunică adeverinţele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) se realizează potrivit art. 7 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător, prin raportare la situaţia persoanei îndreptăţite la momentul recalculării.

    ART. 13
    Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor legii se plăteşte începând cu data prevăzută în decretul Preşedintelui României ca fiind cea a eliberării din funcţie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului Preşedintelui României de eliberare din funcţie sau de la data stabilită în cuprinsul actului administrativ de eliberare din funcţie ca fiind cea a eliberării din funcţie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data emiterii actului administrativ de eliberare din funcţie, după caz.

    ART. 14
    (1) Pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate şi pensia de urmaş, se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (2) Casa de pensii competentă eliberează o decizie de actualizare doar în ceea ce priveşte cuantumul pensiei de serviciu.
    (3) În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei este negativă, pensia de serviciu nu se actualizează.

    ART. 15
    (1) Prevederile art. 14 alin. (1) nu se aplică persoanelor care au decizii de pensionare emise până la data de 1 ianuarie 2024, indiferent dacă sunt sau nu sunt puse în plată, persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv şi nici persoanelor care sunt în funcţie la data de 1 ianuarie 2024.
    (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate şi pensia de urmaş, se actualizează procentual ori de câte ori se majorează indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru personalul în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional. Art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, se aplică în ceea ce priveşte modul de actualizare a pensiei de serviciu.
    (3) Prevederile art. 7 alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul deciziilor de actualizare a pensiei.

    ART. 16
    (1) În aplicarea prevederilor legale privind actualizarea pensiei de serviciu prevăzută la art. 15, se stabileşte următoarea procedură, cu respectarea următoarelor etape:
    a) ori de câte ori se majorează indemnizaţiile de încadrare brute lunare pentru judecătorii sau procurorii în activitate ori pentru judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în activitate, în cel mult 15 zile de la data majorării, ordonatorii principali de credite solicită Casei Naţionale de Pensii Publice lista persoanelor care au decizii de pensionare, inclusiv cele nepuse în plată, şi casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află dosarul liste care se transmit în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării;
    b) în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii datelor prevăzute la lit. a), ordonatorii principali de credite comunică caselor teritoriale de pensii adeverinţe individuale care cuprind următoarele informaţii:
    - persoana pentru care se impune actualizarea pensiei de serviciu;
    – data actualizării care este data majorării indemnizaţiilor de încadrare brute lunare pentru cei în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional;
    – procentul individual de majorare a indemnizaţiei de încadrare brute lunare care este procentul de majorare a indemnizaţiei de încadrare brute lunare, pentru funcţia, tranşa de vechime şi/sau gradul profesional al personalului în activitate cu aceeaşi funcţie, vechime şi grad profesional; procentul individual de majorare este şi procentul de majorare a pensiei de serviciu în vederea actualizării, conform art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare;
    – cuantumul venitului net pentru un judecător sau procuror în activitate, cu aceeaşi funcţie, grad profesional şi vechime, în conformitate cu art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare. Cuantumul venitului net nu se mai comunică pentru persoanele prevăzute la art. III alin. (2) şi (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare;

    c) în cel mult 45 de zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la lit. b), casele teritoriale de pensii emit o decizie de actualizare a pensiei pentru cei care au decizii de pensionare, inclusiv cele nepuse în plată, care este comunicată titularului însoţită de adeverinţa care a stat la baza emiterii ei, în condiţiile art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare.

    (2) Stabilirea ordonatorilor principali de credite care comunică adeverinţele prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează potrivit art. 7 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător, inclusiv pentru actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin decizii emise anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Pentru persoanele care au decizii de pensionare emise până la data de 1 ianuarie 2024, indiferent dacă sunt sau nu sunt puse în plată, precum şi pentru persoanele care au îndeplinit condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, procentul individual de majorare prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin raportare la situaţia personalului în activitate care are aceeaşi funcţie, vechime şi grad profesional precum cele care au fost avute în vedere la stabilirea sau, după caz, recalcularea pensiei de serviciu pentru persoana în cauză.
    (4) Pentru persoanele aflate în funcţie la data de 1 ianuarie 2024, care ulterior acestei date beneficiază de pensie de serviciu stabilită în condiţiile art. 2, 3, 6 şi 7, procentul individual de majorare prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin raportare la situaţia personalului în activitate care are aceeaşi funcţie, vechime şi grad profesional precum cele avute de persoana în cauză în ultima lună dintre cele 48 de luni care au constituit baza de calcul pentru stabilirea sau, după caz, recalcularea pensiei de serviciu. Cuantumul net la care se plafonează pensia de serviciu actualizată se determină prin raportare la venitul net al personalului în activitate care are aceeaşi funcţie, vechime şi grad profesional precum cele avute de persoana în cauză în ultima lună dintre cele 48 de luni care au constituit baza de calcul pentru stabilirea sau, după caz, recalcularea pensiei de serviciu.
    (5) Modelul adeverinţelor individuale prevăzute la alin. (1) lit. b) este cel din anexele nr. 14-16.

    ART. 17
    (1) În aplicarea prevederilor art. 216 alin. (2) din lege privind reîncadrarea judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cel mult 15 zile de la numire, în condiţiile legii, Casa Naţională de Pensii Publice este informată cu privire la reîncadrarea în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, în cazul reîncadrării în funcţia de judecător sau procuror, ori de instituţia la care s-a realizat reîncadrarea, în cazul reîncadrării în funcţia de magistrat-asistent sau de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
    (2) Pe perioada reîncadrării, cuantumul pensiei se reduce cu 85%.

    ART. 18
    (1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor au dreptul la pensie de invaliditate, potrivit art. 211 alin. (5) din lege.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor art. 211 alin. (5) prin raportare la art. 211 alin. (1) din lege, cuantumul pensiei este de 80% din pensia de serviciu calculată potrivit bazei de calcul prevăzute la art. 211 alin. (1), în condiţiile legislaţiei privind sistemul public de pensii. Dispoziţiile art. 4, 5, art. 6 alin. (5) şi (6) şi ale art. 7 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător. Modelul cererii de stabilire a pensiei de invaliditate şi al adeverinţei-tip este prevăzut în anexele nr. 17 şi 18. Dacă perioada de activitate anterioară datei pensionării este mai mică de 48 de luni, baza de calcul se raportează la numărul de luni de activitate înainte de data pensionării.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care au îndeplinit condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate, inclusiv emiterea unei decizii medicale asupra capacităţii de muncă, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, beneficiază de pensia de invaliditate potrivit reglementărilor în vigoare până la această dată, în condiţiile art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare. Dispoziţiile art. 4, 5, art. 6 alin. (5) şi ale art. 7 alin. (1)-(5) şi (8) se aplică în mod corespunzător. Modelul cererii de stabilire a pensiei de invaliditate şi al adeverinţei-tip este prevăzut în anexele nr. 19 şi 20.

    ART. 19
    (1) Pensia de urmaş se calculează potrivit prevederilor legislaţiei privind sistemul de pensii publice, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul decedat, actualizată, după caz.
    (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflate în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.
    (3) În cazul în care, la data decesului, judecătorul, procurorul, judecătorul la Curtea Constituţională, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, precum şi copiii cu dizabilităţi au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din baza de calcul prevăzută la art. 211 alin. (1) din lege a susţinătorului decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii.
    (4) Dispoziţiile art. 4, 5, art. 6 alin. (5) şi (6) şi ale art. 7 se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea pensiei de urmaş, în condiţiile alin. (1)-(3). Modelul adeverinţei-tip pentru stabilirea pensiei de urmaş este prevăzut în anexa nr. 21.
    (5) În situaţia în care decesul susţinătorului a intervenit înainte de data de 1 ianuarie 2024, persoanele îndreptăţite beneficiază de pensie de urmaş potrivit reglementărilor în vigoare până la această dată, în condiţiile art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare. În acest caz, dispoziţiile art. 4, 5, art. 6 alin. (5) şi ale art. 7 alin. (1)-(5), (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea pensiei de urmaş, iar modelul adeverinţei-tip este prevăzut în anexa nr. 22.
    (6) Partea din pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu, care depăşeşte nivelul pensiei de urmaş calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public de pensii sau care nu se acoperă potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (7) În cazul în care susţinătorul decedat îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu potrivit art. 211 alin. (1) din lege, pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 20
    (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii, recalculării sau actualizării pensiei de serviciu, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
    (2) În vederea revizuirii la solicitarea pensionarului, se eliberează o adeverinţă de revizuire de către instituţia competentă potrivit art. 7 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător, în care vor fi menţionate informaţiile necesare pentru revizuire şi data de la care intervine revizuirea.

    ART. 21
    Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

    ART. 22
    Judecătorii Curţii Constituţionale beneficiază de pensie de serviciu fie în temeiul Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 1-21, fie în temeiul Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 23-27, în funcţie de condiţiile legale pentru care optează şi pe care le îndeplinesc.

    ART. 23
    (1) Judecătorii Curţii Constituţionale, indiferent de durata mandatului, cu o vechime în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior de cel puţin 25 de ani, indiferent de vârstă şi data pensionării, beneficiază, la cerere, de o pensie de serviciu, calculată în condiţiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 80% din indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute la Curtea Constituţională în ultima lună înainte de data solicitării acesteia.
    (2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea menţionată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a o putea depăşi, prin adăugarea vechimii dobândite în funcţia de judecător după data stabilirii acesteia.
    (3) Pensia de serviciu se actualizează în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile aferente ale judecătorilor în funcţie ai Curţii Constituţionale.

    ART. 24
    Prin vechime în activitate juridică sau în învăţământul juridic superior se înţelege vechimile acumulate în sensul art. 143 din Constituţia României, republicată, necesare pentru numirea în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.

    ART. 25
    Cuantumul pensiilor de serviciu stabilite în baza art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 168/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, se recalculează, la cerere, potrivit noilor prevederi legale prin raportare la indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile în plată ale judecătorilor Curţii Constituţionale în funcţie.

    ART. 26
    (1) Cererea de stabilire a pensiei de serviciu în temeiul Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de documentaţia de pensionare şi de adeverinţa-tip se depune de solicitant la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită, care calculează atât pensia din sistemul public stabilită conform legislaţiei privind sistemul de pensii publice, cât şi pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul cererii şi al adeverinţei-tip este prevăzut în anexele nr. 23 şi 24.
    (2) Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care se înscriu distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferenţă urmează a fi evidenţiată distinct şi în fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului.
    (3) Demersurile necesare recalculării şi actualizării potrivit art. 23 alin. (2) şi (3) se realizează de către Curtea Constituţională, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii condiţiei de vechime sau, după caz, de la data emiterii actului administrativ de majorare a indemnizaţiei brute lunare ori de stabilire sau majorare a sporurilor.
    (4) Modelele adeverinţelor nominale ce cuprind datele necesare actualizării/recalculării pensiei de serviciu sunt prevăzute în anexele nr. 25 şi 26.

    ART. 27
    (1) Judecătorii Curţii Constituţionale titulari ai unei pensii în baza legislaţiei privind sistemul de pensii publice sau în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori a Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru pensia de serviciu stabilită conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Baza de calcul al pensiei de serviciu se stabileşte în raport cu indemnizaţia brută lunară, precum şi cu sporurile avute la Curtea Constituţională în ultima lună înainte de data solicitării stabilirii acestei din urmă pensii de serviciu.
    (3) În cazul în care titularul pensiei nu mai este judecător al Curţii Constituţionale, baza de calcul al pensiei de serviciu se stabileşte în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute de un judecător al Curţii Constituţionale în funcţie în ultima lună înainte de data solicitării stabilirii acestei din urmă pensii de serviciu.

    ART. 28
    (1) Sintagma „pensie de serviciu netă“ sau „cuantum net al pensiei de serviciu“ are înţelesul stabilit la art. XVI alin. (2) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare.
    (2) Sintagma „venit net“ are înţelesul stabilit la art. XVI alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare.
    (3) Răspunderea cu privire la datele cuprinse în adeverinţa-tip, pe baza cărora se stabileşte pensia de serviciu, revine instituţiei care transmite aceste informaţii şi/sau, după caz, eliberează adeverinţa-tip.

    ART. 29
    (1) Persoanele prevăzute la art. 211 alin. (1) din Lege, cărora le-au fost emise decizii de pensionare până la data intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, se consideră că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin aceste decizii potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a acestei legi.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care au decizii de pensionare emise după data intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023 în baza unor cereri înregistrate la casele de pensii înainte de data intrării în vigoare a acesteia, precum şi celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la data intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023, în cazul acestor persoane fiind aplicabile reglementările legale anterioare datei de 1 ianuarie 2024, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de acordare a pensiei de serviciu, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

    ART. 30
    Stabilirea, recalcularea, actualizarea, revizuirea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 31
    Casele teritoriale de pensii competente asigură publicarea pe paginile proprii de internet, în format editabil, a formularelor de cereri prevăzute de prezenta hotărâre. Cererile pot fi completate şi prin utilizarea tehnicii de calcul şi se semnează olograf.

    ART. 32
    Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 33
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 3 noiembrie 2005.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul justiţiei,
                    George Cătălin Şerban,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu

    Bucureşti, 6 iunie 2024.
    Nr. 608.
    ANEXA 1

    VÂRSTA MINIMĂ
    de pensionare în funcţie de anul pensionării

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Anul calendaristic│Vârsta de │
│ │pensionare │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2024 │47 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2025 │47 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2026 │48 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2027 │48 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2028 │48 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2029 │49 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2030 │49 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2031 │49 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2032 │50 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2033 │50 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2034 │50 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2035 │51 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2036 │51 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2037 │51 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2038 │52 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2039 │52 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2040 │52 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2041 │53 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2042 │53 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2043 │53 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2044 │54 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2045 │54 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2046 │54 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2047 │55 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2048 │55 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2049 │55 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2050 │56 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2051 │56 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2052 │56 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2053 │57 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2054 │57 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2055 │57 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2056 │58 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2057 │58 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2058 │58 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2059 │59 de ani │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2060 │59 de ani şi 4 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2061 │59 de ani şi 8 luni│
├──────────────────┼───────────────────┤
│2062 │60 de ani │
└──────────────────┴───────────────────┘    ANEXA 2

    Nr. .........../.................
    CERERE
    de stabilire a pensiei de serviciu, conform Legii nr. 303/2022 privind statutul
    judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare
    Către:
    Casa Teritorială de Pensii ....................................................
    Subsemnatul(a), ................................., domiciliat(ă) în localitatea ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ...................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........................ la data de ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de .................. în localitatea ......................., judeţul ...................., nr. de telefon ................., adresă de e-mail ..................., solicit stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de:
    - titular [ ];
    – urmaş după susţinătorul........, decedat/ă la data de...................., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar pensie nr. ............ \u-3985?.

    În acest scop depun următoarele acte^1:
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din ..........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de ............................... ^2;
    – alte acte necesare stabilirii pensiei.

    Menţionez că deţin calitatea de pensionar^3 ........................., prin Decizia nr. ...............................
    Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Data
    ................................
    Semnătura
    ................................
    ^1 Se completează şi se depun, după caz.
    ^2 Adeverinţa-tip întocmită, după caz, conform modelului din anexele nr. 3-5 sau 20, după caz, la Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024.
    ^3 Se completează categoria de pensie de care beneficiază persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionar.

    ANEXA 3

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr............/.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. II din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale
    art. 2 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu
    prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările următoare, precum şi, după caz, ale art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul .............................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap...., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│După caz, vechimea în funcţiile ││
│prevăzute de art. II din Legea nr. ││
│282/2023, cu modificările ulterioare,││
│respectiv în funcţiile de: judecător ││
│financiar, procuror financiar, ││
│consilier de conturi la secţia ││
│jurisdicţională a Curţii de Conturi, ││
│avocat, notar, personal de ││
│specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic, jurisconsult (ani, luni)^1: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de data ││
│pensionării): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data ││
│pensionării: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), .............................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ............... nr. .................., eliberată la data de ..................... de ...................

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Se completează doar dacă judecătorul, procurorul, judecătorul de la Curtea Constituţională sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se afla în funcţie la data de 1 ianuarie 2024. Dacă vechimea în aceste funcţii depăşeşte vechimea maximă prevăzută de art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, conform eşalonării reglementate de acest articol, se va menţiona vechimea maximă în aceste funcţii prevăzută de art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, conform eşalonării reglementate de acest articol, în funcţie de anul pensionării.

    ANEXA 4

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi ale art. 2 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor
    de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
    Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările următoare, pentru doamna/domnul .........................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│de la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi de la Curtea ││
│Constituţională şi personal de ││
│specialitate juridică prevăzut la ││
│art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/││
│2022, cu modificările şi completările││
│ulterioare (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de data ││
│pensionării): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data ││
│pensionării: ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), .........................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria .............. nr. .................., eliberată la data de .................. de ...............

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 5

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi ale art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor
    de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările următoare, pentru doamna/domnul ..........................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberată/ ││
│eliberat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de data ││
│eliberării din funcţie, raportate la ││
│un judecător, procuror, judecător la ││
│Curtea Constituţională, un ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad ││
│profesional): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data eliberării││
│din funcţie, raportat la un ││
│judecător, procuror, judecător la ││
│Curtea Constituţională, un ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad profesional:││
└─────────────────────────────────────┴┘


    A fost eliberat din funcţia de ...................... din motive neimputabile.
    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), .............................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ...... nr. ........, eliberată la data de ....... de ......

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 6

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP^1
    pentru recalcularea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
    art. 9 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de
    Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea
    şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare recalculării pensiei de serviciu, conform art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022,cu modificările şi completările ulterioare, pentru doamna/domnul ........................, domiciliată/domiciliat în .............., str. .............................. nr. ....., bl. ., sc. ..., ap. ..., sectorul ............., judeţul .............., actul de identitate ....... seria ..... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberată/ ││
│eliberat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data recalculării pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│După caz, vechimea în funcţiile ││
│prevăzute de art. II din Legea nr. ││
│282/2023, cu modificările ulterioare,││
│respectiv în funcţiile de: judecător ││
│financiar, procuror financiar, ││
│consilier de conturi la secţia ││
│jurisdicţională a Curţii de Conturi, ││
│avocat, notar, personal de ││
│specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic, jurisconsult (ani, luni)^2: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de ││
│eliberarea din funcţie): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data eliberării││
│din funcţie: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ......................................, sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ........ nr. ......., eliberată la data de ........... de ......

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Această adeverinţă-tip se eliberează numai pentru cei care au o decizie de stabilire a pensiei de serviciu emisă anterior.
    ^2 Se completează doar dacă judecătorul, procurorul, judecătorul de la Curtea Constituţională sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se află în funcţie la data de 1 ianuarie 2024. Dacă vechimea în aceste funcţii depăşeşte vechimea maximă prevăzută de art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, conform eşalonării reglementate de acest articol, se va menţiona vechimea maximă în aceste funcţii prevăzută de art. II din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, conform eşalonării reglementate de acest articol, în funcţie de anul pensionării.

    ANEXA 7

    Nr. .........../.................
    CERERE
    de stabilire a pensiei de serviciu conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
    cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea
    şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    Către:
    Casa Teritorială de Pensii ....................................................
    Subsemnatul(a), ..........................., domiciliat(ă) în localitatea .................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........................ la data de ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ..................... în localitatea ......................., judeţul ...................., nr. de telefon ................., adresă de e-mail ................... solicit stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, în calitate de:
    - titular [ ];
    – urmaş după susţinătorul ........, decedat(ă) la data de ...................., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr. ............ \u-3928?.

    În acest scop depun următoarele acte^1:
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de .............................^2;
    – alte acte necesare stabilirii pensiei.

    Menţionez că deţin calitatea de pensionar^3 ........................., prin Decizia nr. ...............................
    Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│………………. │…………………. │
└────────────────┴─────────────────────┘

    ^1 Se completează şi se depun, după caz.
    ^2 Adeverinţa-tip întocmită, după caz, conform modelului din Anexele nr. 8-11 sau, după caz, nr. 20 la Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
    ^3 Se completează categoria de pensie de care beneficiază persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionar.

    ANEXA 8

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
    domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale
    art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute
    de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind
    organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul ............................, domiciliată/domiciliat în ......................., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│de la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi de la Curtea ││
│Constituţională, personal de ││
│specialitate juridică prevăzut la ││
│art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/││
│2022, cu modificările şi completările││
│ulterioare, judecător financiar, ││
│procuror financiar, consilier de ││
│conturi la secţia jurisdicţională a ││
│Curţii de Conturi, avocat, personal ││
│de specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic şi jurisconsult (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│avute în ultima lună de activitate ││
│înainte de data pensionării): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data la care a îndeplinit condiţiile ││
│de pensionare prevăzute la art. 211 ││
│alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ...................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ...... nr. ......, eliberată la data de ...... de .....

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 9

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
    şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale art. 10 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare
    a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor
    şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, pentru doamna/domnul ..............................., domiciliată/domiciliat în .............., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ............, judeţul ............, actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│avute în ultima lună de activitate ││
│înainte de data pensionării): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data la care a îndeplinit condiţiile ││
│de pensionare prevăzute la art. 211 ││
│alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ......................................, sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ...... nr. ..........., eliberată la data de ............ de ..........

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 10

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale
    art. 10 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute
    de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul ........................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberat/ ││
│eliberată: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│de la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi de la Curtea ││
│Constituţională şi personal de ││
│specialitate juridică prevăzut la ││
│art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/││
│2022, cu modificările şi completările││
│ulterioare (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│pe care le are un judecător sau ││
│procuror în activitate, în condiţii ││
│identice de funcţie, vechime şi grad ││
│profesional, sau, după caz, un ││
│judecător la Curtea Constituţională, ││
│un magistrat-asistent sau personal de││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad ││
│profesional): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data la care a îndeplinit condiţiile ││
│de pensionare prevăzute la art. 211 ││
│alin. (3) şi (4) din Legea nr. 303/ ││
│2022, cu modificările şi completările││
│ulterioare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    A fost eliberat din funcţia de ...................... din motive neimputabile.
    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ........................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ............ nr. ............................., eliberată la data de ........................... de ...............

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 11

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 211 alin. (4) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale
    art. 10 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute
    de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform art. 211 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru
    doamna/domnul ......................., domiciliată/domiciliat în ............., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberat/ ││
│eliberată: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│de la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi de la Curtea ││
│Constituţională şi personal de ││
│specialitate juridică prevăzut la ││
│art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/││
│2022, cu modificările şi completările││
│ulterioare (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│pe care le are un judecător sau ││
│procuror în activitate, în condiţii ││
│identice de funcţie, vechime şi grad ││
│profesional, sau, după caz, un ││
│judecător la Curtea Constituţională, ││
│un magistrat-asistent sau personal de││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad ││
│profesional): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data la care a îndeplinit condiţiile ││
│de pensionare prevăzute la art. 211 ││
│alin. (4) din Legea nr. 303/2022, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    A fost eliberat din funcţia de ......................din motive neimputabile.
    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ....................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ........... nr. ................., eliberată la data de ................... de ...................

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 12

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP^1
    pentru recalcularea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 282/2023
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
    şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale art. 11 din Normele metodologice de aplicare
    a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea
    şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare recalculării pensiei de serviciu, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul .................................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ..............., judeţul ..................., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberată/ ││
│eliberat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data recalculării pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea acumulată în plus, faţă de ││
│cea avută în vedere prin decizia de ││
│pensionare, până la data eliberării ││
│din funcţie: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria .............. nr. ........................, eliberată la data de ........................ de ...............

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Această adeverinţă-tip se eliberează numai pentru cei care au o decizie de pensionare de stabilire a pensiei de serviciu emisă anterior.

    ANEXA 13

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP^1
    pentru recalcularea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    art. III alin. (2) şi (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale art. 12 din Normele metodologice
    de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea
    şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare recalculării pensiei de serviciu, conform art. 216 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (2) şi (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul .............................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia din care a fost eliberată/ ││
│eliberat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data recalculării pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│După caz, vechimea în funcţiile de: ││
│judecător financiar, procuror ││
│financiar, consilier de conturi la ││
│secţia jurisdicţională a Curţii de ││
│Conturi, avocat, personal de ││
│specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic, jurisconsult (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│avute în ultima lună de activitate ││
│înainte de data eliberării din ││
│funcţie): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ....................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ............ nr. ......................., eliberată la data de ........................ de ....................

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura, │Data │
│……………………………. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Această adeverinţă-tip se eliberează numai pentru cei care au o decizie de stabilire a pensiei de serviciu emisă anterior.

    ANEXA 14

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ^1
    pentru actualizarea pensiei de serviciu conform art. V din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea
    şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    şi art. 15 şi art. 16 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu
    prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind
    organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, având Decizia de pensionare nr. ....... din data de ................, s-a aflat în funcţie la data de 1 ianuarie 2024 şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de ...................
    ^1 Se completează numai pentru persoanele aflate în funcţie la data de 1 ianuarie 2024, care până la acea dată nu îndeplineau condiţiile de pensionare.
    Funcţia la data pensionării/Funcţia faţă de care se actualizează pensia de serviciu ...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Data majorării indemnizaţiei de ││
│încadrare brute lunare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Procentul de majorare a indemnizaţiei││
│de încadrare brute lunare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul venitului net pentru un ││
│judecător, procuror, judecător la ││
│Curtea Constituţională, ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, cu aceeaşi funcţie, grad ││
│profesional şi vechime, în ││
│conformitate cu art. V din Legea nr. ││
│282/2023, cu modificările ulterioare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Ordonatorul │Direcţia (Serviciul) cu│
│principal de │atribuţii de │
│credite, │salarizare-personal, │
│……………………………. │Director (Şef serviciu)│
│ │………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 15

    Denumirea unităţii care eliberează adeverinţa ............
    Localitatea ....................
    Judeţul/Sectorul ..................
    Telefon .........................
    Nr. ............/..................
    ADEVERINŢĂ^1
    pentru actualizarea pensiei de serviciu conform art. V din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea
    şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    şi art. 15 şi art. 16 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu
    prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, având Decizia de pensionare nr........ din data de............, a îndeplinit condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023^2 inclusiv şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de ................... .
    Funcţia la data pensionării/Funcţia faţă de care se actualizează pensia de serviciu ...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Data majorării indemnizaţiei de ││
│încadrare brute lunare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Procentul de majorare a indemnizaţiei││
│de încadrare brute lunare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Ordonatorul │Direcţia (Serviciul) cu│
│principal de │atribuţii de │
│credite, │salarizare-personal, │
│……………………………. │Director (Şef serviciu)│
│ │………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘

    ^1 Se completează numai pentru persoanele care au decizii de pensionare cu drepturi stabilite până la data de 31 decembrie 2023, indiferent dacă sunt sau nu sunt puse în plată, precum şi pentru persoanele care îndeplineau condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.
    ^2 Se completează cu una dintre situaţiile în care se află beneficiarul pensiei de serviciu.

    ANEXA 16

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa ...............
    Localitatea ....................
    Judeţul/Sectorul..................
    Telefon .........................
    Nr. ............/..................
    ADEVERINŢĂ
    pentru actualizarea pensiei de urmaş, calculată din pensia de serviciu, conform art. V din Legea nr. 282/2023
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
    şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi art. 15 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor
    în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, având Decizia de pensie de urmaş nr. ....... din data de ............, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. V din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de urmaş începând cu data de ................... .
    Domnul/Doamna.............^1 avea decizie de pensionare emisă până la data de 1 ianuarie 2024/a îndeplinit condiţiile de pensionare până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv/s-a aflat în funcţie la data de 1 ianuarie 2024^2.
    Funcţia/Vechimea/Gradul profesional faţă de care se actualizează pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Data majorării indemnizaţiei de ││
│încadrare brute lunare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Procentul de majorare a indemnizaţiei││
│de încadrare brute lunare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net, la data actualizării, al││
│unui judecător, procuror, judecător ││
│la Curtea Constituţională, ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad profesional^││
│3 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Ordonatorul │Direcţia (Serviciul) cu│
│principal de │atribuţii de │
│credite, │salarizare-personal, │
│……………………………. │Director (Şef serviciu)│
│ │………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘

    ^1 Se va completa numele susţinătorului decedat.
    ^2 Se completează cu una dintre situaţiile în care se afla susţinătorul decedat, după caz. Acest alineat nu se completează în situaţia în care urmaşul era în plată la data de 1 ianuarie 2024.
    ^3 Se completează dacă susţinătorul decedat se afla în funcţie la data de 1 ianuarie 2024 şi nu îndeplinea până la acea dată condiţiile de pensionare.

    ANEXA 17

    Nr. .........../.................
    CERERE
    de stabilire a pensiei de invaliditate conform Legii nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare
    Către:
    Casa Teritorială de Pensii ....................................................
    Subsemnatul(a), ....................................., domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........................ la data de ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ............................... în localitatea ......................., judeţul ...................., nr. de telefon .............., adresă de e-mail ................, solicit stabilirea pensiei de invaliditate, conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    În acest scop depun următoarele acte:
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din ..................., cu elementele necesare stabilirii pensiei de invaliditate, eliberată de................................................................................................^1;
    – Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. ........... din .....................;
    – alte acte necesare stabilirii pensiei^2.


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data │Semnătura │
│……………………. │……………………… │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Adeverinţa-tip întocmită, după caz, conform modelului din anexa nr. 18 la Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024.
    ^2 Se completează şi se depun, după caz.

    ANEXA 18

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de invaliditate conform dispoziţiilor art. 211 alin. (5) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia
    pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de invaliditate, conform art. 211 alin. (5) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările următoare, pentru doamna/domnul ....................,
    domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, căreia/căruia i-a fost eliberată Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. ........... din ................., după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de data ││
│pensionării)^1: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data ││
│pensionării: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ......................................................, sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria..................... nr. ................................................, eliberată la data de .......................................... de .....................

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura │Data │
│……………………… │…………………… │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ^1 Dacă perioada de activitate anterioară datei pensionării este mai mică de 48 de luni, baza de calcul se raportează la numărul de luni de activitate înainte de data pensionării, potrivit 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024.

    ANEXA 19

    Nr. .........../.................
    CERERE
    de stabilire a pensiei de invaliditate conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor
    şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
    pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    Către:
    Casa Teritorială de Pensii ....................................................
    Subsemnatul(a), .................................., domiciliat(ă) în localitatea ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr.............., eliberat(ă) de ........................ la data de ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ............... în localitatea ......................., judeţul ...................., nr. de telefon ............, adresă de e-mail ..................., solicit stabilirea pensiei de invaliditate, conform Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare.
    În acest scop depun următoarele acte:
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din ..................., cu elementele necesare stabilirii pensiei de invaliditate, eliberată de ............^1;
    – Decizia asupra capacităţii de muncă, emisă până la data de 31 decembrie 2023, nr. ........... din .....................;
    – Alte acte necesare stabilirii pensiei^2.


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data │Semnătura │
│……………………. │……………………… │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Adeverinţa-tip întocmită, după caz, conform modelului din anexa nr. 20 la Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024.
    ^2 Se completează şi se depun, după caz.

    ANEXA 20

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de invaliditate conform dispoziţiilor art. 211 alin. (5) din Legea nr. 303/2022
    privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale
    art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute
    de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii pensiei de invaliditate, conform art. 211 alin. (5) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023, cu modificările ulterioare, pentru doamna/domnul .................................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .................., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, căreia/căruia i-a fost eliberată Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. ........... din ................., după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│avute în ultima lună de activitate ││
│înainte de data pensionării): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data la care a îndeplinit condiţiile ││
│de pensionare prevăzute la art. 211 ││
│alin. (5) din Legea nr. 303/2022, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ..........................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria. .................... nr. ................................................, eliberată la data de .......................................... de .....................

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura │Data │
│……………………… │…………………… │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 21

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de urmaş conform dispoziţiilor art. 212 din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    şi ale art. 19 alin. (1)-(4) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu
    prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta că, la data decesului, respectiv la data de ..........................., doamna/domnul ........................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, a avut:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│După caz, vechimea în funcţiile de: ││
│judecător financiar, procuror ││
│financiar, consilier de conturi la ││
│secţia jurisdicţională a Curţii de ││
│Conturi, avocat, notar, personal de ││
│specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic, jurisconsult (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (media indemnizaţiilor││
│de încadrare brute lunare şi a ││
│sporurilor avute în ultimele 48 de ││
│luni de activitate înainte de data ││
│decesului sau, după caz, media ││
│indemnizaţiilor de încadrare brute ││
│lunare şi a sporurilor avute în ││
│ultimele 48 de luni de activitate ││
│înainte de data eliberării din ││
│funcţie, raportate la un judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, un ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad ││
│profesional): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Venitul net avut în ultima lună de ││
│activitate înainte de data decesului ││
│sau, după caz, venitul net avut în ││
│ultima lună de activitate înainte de ││
│data eliberării din funcţie, raportat││
│la un judecător, procuror, judecător ││
│la Curtea Constituţională, un ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad profesional:││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 22

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea pensiei de urmaş conform dispoziţiilor art. 212 din Legea nr. 303/2022 privind
    statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III alin. (3) din Legea nr. 282/2023
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
    şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale art. 19 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor
    în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2024
    Adeverim prin prezenta că, la data decesului, respectiv la data de ....................., doamna/domnul ................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, a avut:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de: judecător, ││
│procuror, judecător la Curtea ││
│Constituţională, magistrat-asistent ││
│la Înalta Curte de Casaţie şi ││
│Justiţie şi la Curtea Constituţională││
│şi personal de specialitate juridică ││
│prevăzut la art. 221 alin. (1) din ││
│Legea nr. 303/2022, cu modificările ││
│şi completările ulterioare (ani, ││
│luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│După caz, vechimea în funcţiile de: ││
│judecător financiar, procuror ││
│financiar, consilier de conturi la ││
│secţia jurisdicţională a Curţii de ││
│Conturi, avocat, personal de ││
│specialitate juridică în fostele ││
│arbitraje de stat, grefier cu studii ││
│superioare juridice, consilier ││
│juridic, jurisconsult (ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul (indemnizaţia de ││
│încadrare brută lunară şi sporurile ││
│avute în ultima lună de activitate ││
│înainte de data decesului sau, după ││
│caz, indemnizaţia de încadrare brută ││
│lunară şi sporurile pe care le are un││
│judecător sau procuror în activitate,││
│în condiţii identice de funcţie, ││
│vechime şi grad profesional, sau, ││
│după caz, un judecător la Curtea ││
│Constituţională, un ││
│magistrat-asistent sau personal de ││
│specialitate juridică asimilat ││
│judecătorilor şi procurorilor în ││
│activitate, în condiţii identice de ││
│funcţie, vechime şi grad ││
│profesional): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 23

    Nr. .........../.................
    CERERE
    de stabilire a pensiei de serviciu conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea
    şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Către:
    Casa Teritorială de Pensii ....................................................
    Subsemnatul(a), ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........................ la data de ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ..................... în localitatea ......................., judeţul ...................., nr. de telefon ................., adresă de e-mail ..................., solicit stabilirea/recalcularea^1 pensiei de serviciu, conform Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În acest scop depun următoarele acte:
    - Adeverinţa-tip nr. ....... din ........., cu elementele necesare stabilirii/recalculării pensiei de serviciu, eliberată de .................;
    – alte acte necesare stabilirii pensiei din sistemul public.

    Menţionez că deţin calitatea de pensionar^2 ........................., prin Decizia nr. ...............................
    Între pensia din sistemul public de pensii, pensia de serviciu prevăzută de ............................... şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
    Declar că îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data │Semnătura │
│……………………. │……………………… │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ^1 Se completează, după caz, cu una dintre cele două situaţii.
    ^2 Se completează categoria de pensie de care beneficiază persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionar.

    ANEXA 24

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru stabilirea/recalcularea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Adeverim prin prezenta elementele necesare stabilirii/recalculării pensiei de serviciu, conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru doamna/domnul .................................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în activitatea juridică sau ││
│în învăţământul juridic superior ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul, respectiv ││
│indemnizaţia de încadrare brută ││
│lunară şi sporurile avute în ultima ││
│lună de activitate înainte de data ││
│pensionării (lei): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ......... nr. ..... eliberată la data de .................. de ......................

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura │Data │
│……………………… │…………………… │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 25

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa .................
    Localitatea ....................
    Judeţul/Sectorul ..................
    Telefon .........................
    Nr. ............/..................
    ADEVERINŢĂ
    pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecătorilor Curţii Constituţionale conform Legii nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de ...................
    Funcţia la data pensionării/Funcţia faţă de care se actualizează pensia de serviciu ...........

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Indemnizaţia de încadrare brută ││
│lunară şi sporurile pe baza cărora se││
│actualizează pensia de serviciu ││
│(lei): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data actualizării: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Ordonatorul │Direcţia (Serviciul) cu│
│principal de │atribuţii de │
│credite, │salarizare-personal, │
│……………………………. │Director (Şef serviciu)│
│ │………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 26

    Denumirea instituţiei care eliberează adeverinţa-tip ..................
    Localitatea ...................
    Judeţul/Sectorul ................
    Telefon .......................
    Nr. .........../.................
    ADEVERINŢĂ-TIP
    pentru recalcularea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Adeverim prin prezenta elementele necesare recalculării pensiei de serviciu, conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru doamna/domnul .................................................., domiciliată/domiciliat în ................, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......, judeţul .........., actul de identitate ....... seria ..... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Funcţia la data stabilirii pensiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vârsta la data stabilirii pensiei ││
│(ani, luni): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Vechimea în funcţia de judecător ││
│realizată după data stabilirii ││
│pensiei de serviciu: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Direcţia (Serviciul) cu │
│Conducătorul│atribuţii de │
│unităţii, │salarizare-personal, │
│…………………………….│Director (Şef serviciu) │
│ │………………………….. │
└────────────┴─────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverinţă care corespund realităţii.
    C.I. seria ............ nr. ...............eliberată la data de .................. de ...............

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura │Data │
│……………………… │…………………… │
└────────────────────┴─────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016