Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 607 din 4 mai 2022  privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire  a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor  ce va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 4 mai 2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 440 din 4 mai 2022
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021, aprobată prin Legea nr. 284/2021,
    în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă normativele de cheltuieli, respectiv limitele maxime de cheltuieli şi alte măsuri necesare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pentru desfăşurarea normală şi eficientă a acţiunilor/activităţilor de protocol în procesul de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, ce se va desfăşura la Bucureşti în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022, denumită în continuare Conferinţa Plenipotenţiarilor, precum şi a evenimentelor conexe acesteia.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, prin participanţi la Conferinţa Plenipotenţiarilor şi la evenimentele conexe, interne şi internaţionale se înţelege: delegaţi oficiali, inclusiv demnitari, reprezentanţi mass-media, personal de securitate şi organizatori, străini şi români.
    (2) Se atribuie calitatea de participanţi de rang VIP demnitarilor consideraţi persoane importante, respectiv miniştrii/secretarii de cabinet, şefii de administraţie în domeniul telecomunicaţiilor cu rang de ministru, şefii executivi ai agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, miniştrii adjuncţi, şefii agenţiilor de reglementare, şefii organizaţiilor regionale de telecomunicaţii, reprezentanţii permanenţi/observatorii, ambasadorii, trimişii speciali, invitaţii speciali, şefii de delegaţie, persoane foarte importante denumite în continuare VIP, şi participanţi de rang VVIP înalţilor demnitari, consideraţi persoane foarte importante, respectiv şefii de stat, şefii de guvern, vicepreşedinţii, prinţii moştenitori/prinţesele şi soţiile/soţii acestora, denumiţi în continuare VVIP.

    ART. 3
    (1) Ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să angajeze şi să efectueze, în condiţiile legii, cheltuielile necesare acţiunilor şi/sau activităţilor de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor, precum şi pentru pregătirea şi derularea evenimentelor conexe, interne şi internaţionale, incluzând, fără a se limita la cheltuieli pentru evenimente media şi acţiuni de promovare, acţiuni de reprezentare şi protocol, respectiv: recepţii, spectacole, concerte, târguri, ceremonii specifice, excursii turistice, expoziţii, cadouri, materiale personalizate, transport intern, transport internaţional, cazare, catering pentru participanţi, închirieri mijloace de transport, servicii de traducere şi interpretariat, închiriere spaţii conferinţă, respectiv amenajarea şi dotarea acestora cu mobilier, echipamente tehnice şi elemente de identitate vizuală.
    (2) Cazarea participanţilor la Conferinţa Plenipotenţiarilor şi la evenimentele conexe, în cadrul delegaţiilor conduse de VIP şi VVIP, va fi asigurată în structuri de cazare de maximum 5 stele, iar cazarea participanţilor în cadrul delegaţiilor de rang inferior va fi asigurată în structuri de cazare de maximum 4 stele.
    (3) Numărul şi tipul acţiunilor de protocol organizate în cadrul activităţilor de pregătire, organizare şi desfăşurare a Conferinţei Plenipotenţiarilor sunt stabilite de fiecare ordonator de credite în funcţie de specificul şi anvergura acestora, corelat cu amploarea şi complexitatea evenimentului şi cu asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru o astfel de reuniune, similar cu cel al statelor ce au organizat ediţiile anterioare ale evenimentului.
    (4) Pentru acţiunile de protocol organizate în procesul de organizare a Conferinţei Plenipotenţiarilor, precum şi a evenimentelor conexe acestuia, normativele de cheltuieli de protocol sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
    (5) Activităţile prevăzute la nr. crt. 9 şi 10 din anexa nr. 2 se organizează la nivelul ordonatorului principal de credite, prin delegare către Artexim.
    (6) Pentru organizarea acţiunilor de protocol şi a altor acţiuni prevăzute în anexa nr. 2, cheltuielile aferente se suportă din bugetele aprobate pe anul 2022 ale ordonatorilor principali de credite implicaţi, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul culturii,
                    Lucian Romaşcanu
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Stoica Vlad Ştefan
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 4 mai 2022.
    Nr. 607.
    ANEXA 1

    NORMATIVELE DE CHELTUIELI
    pentru unele acţiuni de protocol, precum şi evenimente conexe planificate
    cu ocazia pregătirii organizării şi găzduirii Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
    (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022)
    a) Mic dejun/Dejun/Dineu de lucru, mese oficiale oferite de viceprim-miniştri, miniştri, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii la nivel de preşedinte, vicepreşedinte: 360 lei/persoană/tip de acţiune/zi
    b) Mic dejun/Dejun/Dineu de lucru, mese oficiale oferite de secretari de stat, subsecretari de stat, secretari generali, secretari generali adjuncţi, preşedintele desemnat al Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, directori generali din ministere, directori executivi şi directori din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: 250 lei/persoană/tip de acţiune/zi
    c) Recepţie oferită de persoanele prevăzute la lit. a) şi b): 240 lei/persoană/eveniment
    d) Cocktail oferit de persoanele prevăzute la lit. a) şi b): 120 lei/persoană/eveniment
    e) Coffee-break oferite participanţilor la evenimente: 90 lei/ persoană/zi
    f) Coffee-break şi trataţii oferite participanţilor cu rang VIP şi VVIP: 240 lei/persoană/zi
    g) Cadouri ce pot fi oferite participanţilor:
    • pachet Platinum ce va fi oferit demnitarilor de nivel VIP şi VVIP - până la 3.500 lei/persoană;
    • pachet Gold ce va fi oferit delegaţilor participanţi la Conferinţa Plenipotenţiarilor - până la 700 lei/persoană;
    • pachet Standard ce va fi oferit jurnaliştilor acreditaţi la eveniment şi personalului tehnic al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor - până la 300 lei/persoană

    h) Materiale informative şi de lucru: 450 lei/persoană
    i) Servicii de interpretariat: 150 lei/interpret/oră
    j) Organizare vizite obiective turistice: 500 lei/ persoană/obiectiv

    ANEXA 2

    ALTE CHELTUIELI
    pentru unele acţiuni/activităţi planificate cu ocazia pregătirii, organizării şi găzduirii
    Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
    (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022)

┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┐
│Nr. │Tip cheltuială │Cantitate │Valoare │Responsabil │
│crt.│ │estimată │estimată │desemnat │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │asigurarea apei │ │ │ │
│ │plate la dozator în│ │ │Autoritatea │
│ │sălile de reuniune │2 l/persoană│ │Naţională pentru │
│1. │şi în spaţiile │/zi │156.000 │Administrare şi │
│ │comune de la │4 pahare/ │lei │Reglementare în │
│ │Palatul │persoană/zi │ │Comunicaţii │
│ │Parlamentului, │ │ │ │
│ │inclusiv pahare de │ │ │ │
│ │unică folosinţă │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │coffee-break şi │ │ │ │
│ │trataţii oferite │ │ │ │
│ │participanţilor cu │ │ │ │
│ │rang VIP şi VVIP, │ │ │ │
│ │raportat la │ │ │ │
│ │normativul prevăzut│ │ │Autoritatea │
│ │la lit. f) din │ │ │Naţională pentru │
│2. │anexa nr. 1 la │218 persoane│1.000.000 │Administrare şi │
│ │hotărâre, ce sunt │/zi │lei │Reglementare în │
│ │puse la dispoziţie │ │ │Comunicaţii │
│ │pe toată durata │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor,│ │ │ │
│ │în spaţiile │ │ │ │
│ │dedicate de la │ │ │ │
│ │Palatul │ │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea unui │ │ │ │
│ │eveniment, ce │ │ │ │
│ │include moment │ │ │ │
│ │artistic şi │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │catering, pentru │ │ │ │
│ │şefii de delegaţii,│ │ │ │
│ │miniştrii, │ │ │Ministerul │
│3. │preşedinţii de │400 de │532.000 │Culturii, │
│ │autorităţi de │persoane │lei │prin Artexim │
│ │reglementare şi │ │ │ │
│ │funcţiile │ │ │ │
│ │echivalente, │ │ │ │
│ │conform încadrării │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │
│ │Internaţionale a │ │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor,│ │ │ │
│ │în data de 25 │ │ │ │
│ │septembrie 2022 la │ │ │ │
│ │Ateneul Român │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │ceremoniei oficiale│ │ │ │
│ │de deschidere a │1 spectacol │ │Ministerul │
│4. │conferinţei, ce │artistic │40.000 lei│Culturii, │
│ │include moment │ │ │prin Artexim │
│ │artistic, în data │ │ │ │
│ │de 26 septembrie │ │ │ │
│ │2022, la Palatul │ │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │recepţiei naţionale│ │ │ │
│ │a României, ce │ │ │ │
│ │include moment │ │ │ │
│ │artistic şi │2.000 de │1.400.000 │Ministerul │
│5. │servicii de │persoane │lei │Culturii, │
│ │catering, pentru │ │ │prin Artexim │
│ │toţi delegaţii │ │ │ │
│ │participanţi la │ │ │ │
│ │Conferinţa │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor,│ │ │ │
│ │în data de 26 │ │ │ │
│ │septembrie 2022 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea unui │ │ │ │
│ │eveniment social, │ │ │ │
│ │ce include moment │ │ │ │
│ │artistic şi │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │catering, pentru │2.000 de │1.466.000 │Ministerul │
│6. │toţi delegaţii │persoane │lei │Culturii, │
│ │participanţi la │ │ │prin Artexim │
│ │Conferinţa │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor,│ │ │ │
│ │în data de 29 │ │ │ │
│ │septembrie 2022, la│ │ │ │
│ │Muzeul Naţional al │ │ │ │
│ │Satului „Dimitrie │ │ │ │
│ │Gusti“ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │producţia şi │ │ │ │
│ │punerea în scenă a │ │ │ │
│ │unui spectacol la │ │ │ │
│ │Opera Naţională │ │ │ │
│ │Bucureşti în datele│ │ │ │
│ │de 11, 12 şi 13 │ │ │ │
│ │octombrie 2022, ce │ │ │ │
│ │include servicii │ │ │ │
│ │artistice pentru │ │ │ │
│ │toţi delegaţii │ │ │ │
│ │participanţi la │ │ │ │
│ │Conferinţa │2.000 de │2.700.000 │Ministerul │
│7. │Plenipotenţiarilor │persoane │lei │Culturii, │
│ │şi servicii de │ │ │prin Artexim │
│ │catering, pentru │ │ │ │
│ │şefii de delegaţie,│ │ │ │
│ │miniştrii, │ │ │ │
│ │preşedinţii de │ │ │ │
│ │autorităţi de │ │ │ │
│ │reglementare şi │ │ │ │
│ │funcţiile │ │ │ │
│ │echivalente, │ │ │ │
│ │conform încadrării │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │
│ │Internaţionale a │ │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │ceremoniei oficiale│ │ │ │
│ │de închidere a │ │ │Ministerul │
│8. │Conferinţei │1 spectacol │50.000 lei│Culturii, │
│ │Plenipotenţiarilor,│artistic │ │prin Artexim │
│ │ce include moment │ │ │ │
│ │artistic, în data │ │ │ │
│ │de 14 octombrie │ │ │ │
│ │2022, la Palatul │ │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │producţia şi │ │ │ │
│ │distribuţia de │ │ │ │
│ │cadouri şi │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │promoţionale │ │ │ │
│ │specifice, de │ │ │ │
│ │promovare culturală│ │ │ │
│ │şi turistică a │ │ │ │
│ │României, oferite │ │ │Ministerul │
│9. │şefilor de │400 de │1.400.000 │Culturii, │
│ │delegaţie, │persoane │lei │prin Artexim │
│ │înalţilor │ │ │ │
│ │demnitari, │ │ │ │
│ │preşedinţilor de │ │ │ │
│ │autorităţi şi │ │ │ │
│ │funcţiilor │ │ │ │
│ │echivalente, │ │ │ │
│ │conform încadrării │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │
│ │Internaţionale a │ │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │producţia şi │ │ │ │
│ │distribuţia de │ │ │ │
│ │cadouri şi │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │promoţionale │2.000 de │1.400.000 │Ministerul │
│10. │specifice, de │persoane │lei │Culturii, │
│ │promovare culturală│ │ │prin Artexim │
│ │şi turistică a │ │ │ │
│ │României, oferite │ │ │ │
│ │tuturor delegaţilor│ │ │ │
│ │participanţi la │ │ │ │
│ │conferinţă │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea unei │ │ │ │
│ │excursii în scop │ │ │ │
│ │turistic, de 1 zi, │500 de │200.000 │Ministerul │
│11. │ce include tur │persoane │lei │Antreprenoriatului│
│ │pietonal cu ghid al│ │ │şi Turismului │
│ │Centrului Vechi al │ │ │ │
│ │Bucureştiului, │ │ │ │
│ │vizită la Salina │ │ │ │
│ │Prahova şi cină │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea unei │ │ │ │
│ │excursii în scop │500 de │270.000 │Ministerul │
│12. │turistic, de 1 zi, │persoane │lei │Antreprenoriatului│
│ │pe Valea Prahovei, │ │ │şi Turismului │
│ │cu ghid, vizită la │ │ │ │
│ │Castelul Peleş şi │ │ │ │
│ │cină │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea unei │ │ │ │
│ │excursii în scop │500 de │280.000 │Ministerul │
│13. │turistic, de 1 zi, │persoane │lei │Antreprenoriatului│
│ │pe Valea Prahovei, │ │ │şi Turismului │
│ │cu ghid, vizită la │ │ │ │
│ │Castelul Bran şi │ │ │ │
│ │cină │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │achiziţia şi │ │ │ │
│ │distribuţia de │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │promoţionale şi de │ │ │ │
│ │promovare turistică│ │1.750.000 │Ministerul │
│14. │a României, a │- │lei │Antreprenoriatului│
│ │brandului turistic,│ │ │şi Turismului │
│ │oferite │ │ │ │
│ │participanţilor la │ │ │ │
│ │Conferinţa │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
│ │UIT │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea unor │ │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │
│ │secundare, în marja│ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor,│ │ │ │
│ │pe următorul │ │ │ │
│ │format, dar fără a │ │ │ │
│ │se limita la: │ │ │ │
│ │conferinţă │ │ │ │
│ │ministerială, │ │ │ │
│ │reuniuni informale,│ │ │Autoritatea │
│ │dejun de lucru, ce │ │2.000.000 │Naţională pentru │
│15. │pot include │4 evenimente│lei │Administrare │
│ │servicii de │ │ │şi Reglementare │
│ │catering, │ │ │în Comunicaţii │
│ │distribuţia de │ │ │ │
│ │cadouri şi │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │promoţionale │ │ │ │
│ │specifice, │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │
│ │traducere şi │ │ │ │
│ │interpretariat, │ │ │ │
│ │cazare, transport │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │servicii prestate │ │ │ │
│ │de Compania │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │
│ │Aeroporturi │ │ │ │
│ │Bucureşti, constând│ │ │ │
│ │în închiriere de │ │ │ │
│ │spaţii în │ │ │ │
│ │interiorul │ │ │ │
│ │Aeroportului │ │ │ │
│ │Internaţional Henri│ │ │Autoritatea │
│ │Coandă Bucureşti, │ │336.000 │Naţională pentru │
│16. │în vederea │30 de zile │lei │Administrare │
│ │amplasării de │ │ │şi Reglementare │
│ │elemente de │ │ │în Comunicaţii │
│ │identitate vizuală │ │ │ │
│ │pentru orientarea │ │ │ │
│ │şi furnizarea de │ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │participanţilor, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
│ │UIT │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │
│ │protocol furnizate │ │ │ │
│ │de Compania │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │
│ │Aeroporturi │ │ │ │
│ │Bucureşti în cadrul│ │ │Autoritatea │
│ │salonului oficial │436 de │150.000 │Naţională pentru │
│17. │de la Aeroportul │persoane │lei │Administrare │
│ │Internaţional Henri│ │ │şi Reglementare │
│ │Coandă Bucureşti │ │ │în Comunicaţii │
│ │pentru primirea │ │ │ │
│ │delegaţilor │ │ │ │
│ │oficiali de rang │ │ │ │
│ │VIP şi, respectiv, │ │ │ │
│ │VVIP, cu câte un │ │ │ │
│ │însoţitor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │închiriere săli de │ │ │ │
│ │conferinţă, săli de│ │ │ │
│ │reuniuni, birouri, │ │ │ │
│ │holuri, spaţii │ │ │Autoritatea │
│ │anexe şi de │ │ │Naţională pentru │
│18. │depozitare de la │ │12.500.000│Administrare │
│ │Palatul │ │lei │şi Reglementare │
│ │Parlamentului, │ │ │în Comunicaţii │
│ │utilizate pentru │ │ │ │
│ │pregătirea şi │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea de │ │ │ │
│ │evenimente cu │ │ │ │
│ │pachet complet de │ │ │ │
│ │servicii, constând │ │ │ │
│ │în, dar fără a se │ │ │ │
│ │limita la: │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │
│ │amenajare şi dotare│ │ │ │
│ │integrate (inclusiv│ │ │ │
│ │preluare logistică,│ │ │ │
│ │montaj, demontaj, │ │ │ │
│ │mentenanţă, │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │
│ │permanentă etc.), │ │ │ │
│ │cu mobilier, │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │audio-video, cabine│ │ │ │
│ │de traducere şi │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │interpretariat │ │ │ │
│ │pentru traducere │ │ │ │
│ │simultană, sistem │ │ │Autoritatea │
│ │complet de │ │26.000.000│Naţională pentru │
│19. │conferinţă (căşti, │ │lei │Administrare │
│ │microfoane, │ │ │şi Reglementare │
│ │emiţătoare şi alte │ │ │în Comunicaţii │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │specifice) etc., a │ │ │ │
│ │sălilor de │ │ │ │
│ │conferinţă, sălilor│ │ │ │
│ │de reuniuni, │ │ │ │
│ │birourilor, │ │ │ │
│ │holurilor şi │ │ │ │
│ │spaţiilor anexe de │ │ │ │
│ │la Palatul │ │ │ │
│ │Parlamentului, │ │ │ │
│ │utilizate pentru │ │ │ │
│ │lucrările │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor,│ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │
│ │bunurilor şi │ │ │ │
│ │serviciilor ce sunt│ │ │ │
│ │asigurate de Camera│ │ │ │
│ │Deputaţilor, │ │ │ │
│ │Senatul României, │ │ │ │
│ │Societatea Română │ │ │ │
│ │de Televiziune │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │închirierea de │ │ │ │
│ │mijloace de │ │ │ │
│ │transport │50 de │ │Autoritatea │
│ │specializate tip │mijloace de │3.050.000 │Naţională pentru │
│20. │autocar/microbuz cu│transport │lei │Administrare │
│ │şofer şi │specializate│ │şi Reglementare │
│ │combustibil, │/lot │ │în Comunicaţii │
│ │utilizate pentru │ │ │ │
│ │transferul │ │ │ │
│ │delegaţilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │preluare şi │ │ │ │
│ │manipulare a │ │ │ │
│ │încărcăturilor, ce │ │ │ │
│ │constau în, fără a │ │ │ │
│ │se limita la: │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │tehnice, materiale │ │ │Autoritatea │
│ │şi documente │ │ │Naţională pentru │
│21. │necesare │- │920.000 │Administrare │
│ │Secretariatului UIT│ │lei │şi Reglementare │
│ │în vederea │ │ │în Comunicaţii │
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │corespunzătoare a │ │ │ │
│ │activităţii, │ │ │ │
│ │cadouri/suveniruri │ │ │ │
│ │trimise de statele │ │ │ │
│ │membre UIT la locul│ │ │ │
│ │de desfăşurare a │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │închirierea de │ │ │ │
│ │autoturisme cu │ │ │ │
│ │şofer şi │ │ │ │
│ │combustibil/ │ │ │ │
│ │alimentare energie │ │ │Autoritatea │
│ │electrică, │ │ │Naţională pentru │
│22. │utilizate pentru │218 maşini │7.150.000 │Administrare │
│ │transportul │ │lei │şi Reglementare │
│ │delegaţilor │ │ │în Comunicaţii │
│ │oficiali de rang │ │ │ │
│ │VIP şi, respectiv, │ │ │ │
│ │VVIP pe durata │ │ │ │
│ │participării │ │ │ │
│ │acestora la │ │ │ │
│ │conferinţă │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │produse informative│ │ │ │
│ │şi serviciile │ │ │ │
│ │aferente de │ │ │ │
│ │instalare/ │ │ │ │
│ │dezinstalare la │ │ │ │
│ │Palatul │ │ │ │
│ │Parlamentului şi la│ │ │ │
│ │Aeroportul │ │ │Autoritatea │
│ │Internaţional Henri│ │ │Naţională pentru │
│23. │Coandă Bucureşti, │- │714.000 │Administrare │
│ │utilizate pe │ │lei │şi Reglementare │
│ │perioada │ │ │în Comunicaţii │
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
│ │UIT, precum şi în │ │ │ │
│ │alte spaţii, │ │ │ │
│ │inclusiv exterioare│ │ │ │
│ │şi stradale, aflate│ │ │ │
│ │pe traseele de │ │ │ │
│ │deplasare ale │ │ │ │
│ │participanţilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │achiziţia de spaţiu│ │ │ │
│ │de difuzare stradal│ │ │ │
│ │(Out of Home) în │ │ │ │
│ │vederea amplasării │ │ │ │
│ │de elemente de │ │ │Autoritatea │
│ │identitate vizuală │ │ │Naţională pentru │
│24. │pentru orientarea │- │124.000 │Administrare │
│ │şi furnizarea de │ │lei │şi Reglementare │
│ │informaţii │ │ │în Comunicaţii │
│ │participanţilor, │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
│ │UIT │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │arhitectură, în │ │ │ │
│ │vederea realizării │ │ │ │
│ │conceptului de │ │ │ │
│ │identitate vizuală │ │ │ │
│ │pentru spaţiile din│ │ │Autoritatea │
│ │Palatul │ │155.000 │Naţională pentru │
│25. │Parlamentului şi │- │lei │Administrare │
│ │Aeroportul │ │ │şi Reglementare │
│ │Internaţional Henri│ │ │în Comunicaţii │
│ │Coandă Bucureşti, │ │ │ │
│ │utilizate pe │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │organizarea unei │ │ │ │
│ │recepţii de │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │
│ │găzduirii de către │ │ │ │
│ │România a │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Plenipotenţiarilor │ │ │ │
│ │UIT cu prilejul │ │ │ │
│ │Conferinţei │ │ │ │
│ │Mondiale de │ │ │ │
│ │Dezvoltare a │ │ │ │
│ │Telecomunicaţiilor │ │ │ │
│ │(WTDC-21), ce va │ │ │ │
│ │avea loc la Kigali,│ │ │ │
│ │în Rwanda, în │ │ │ │
│ │perioada 6-16 iunie│ │ │ │
│ │2022, şi care │ │ │ │
│ │include: închiriere│ │ │ │
│ │spaţiu recepţie, cu│ │ │ │
│ │o valoare maximă de│ │ │ │
│ │150.000 lei; │ │ │ │
│ │închiriere │ │ │ │
│ │aparatură tehnică │ │ │Autoritatea │
│ │aferentă │ │850.000 │Naţională pentru │
│26. │organizării │1 eveniment │lei │Administrare │
│ │recepţiei, cu o │ │ │şi Reglementare │
│ │valoare maximă de │ │ │în Comunicaţii │
│ │70.000 lei; │ │ │ │
│ │materiale necesare │ │ │ │
│ │amenajării │ │ │ │
│ │spaţiului (bannere,│ │ │ │
│ │aranjamente │ │ │ │
│ │florale), cu o │ │ │ │
│ │valoare maximă de │ │ │ │
│ │20.000 lei; masă │ │ │ │
│ │tradiţională │ │ │ │
│ │oferită în cadrul │ │ │ │
│ │recepţiei pentru │ │ │ │
│ │1.000 de persoane, │ │ │ │
│ │cu o valoare maximă│ │ │ │
│ │de 360.000 lei; │ │ │ │
│ │onorariu artişti │ │ │ │
│ │aferent programului│ │ │ │
│ │cultural-artistic │ │ │ │
│ │cu specific │ │ │ │
│ │românesc organizat │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │recepţiei, cu o │ │ │ │
│ │valoare maximă de │ │ │ │
│ │250.000 lei │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016