Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 594 din 30 mai 2024  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 30 mai 2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sistemul de probaţiune este format din Direcţia Naţională de Probaţiune, denumită în continuare Direcţia, care funcţionează la nivel central, şi structuri teritoriale care includ serviciile de probaţiune, precum şi sediile secundare ale acestora, care funcţionează ca puncte de lucru ale serviciilor de probaţiune."

    2. La articolul 5, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    "(6) Directorul general poate face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Directorii generali adjuncţi pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţionari publici."

    3. La articolul 9, alineatele (1), (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Direcţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii şi servicii, denumite în continuare departamente.
    ..................................................................................................
(3) Structura organizatorică la nivel de direcţii şi servicii, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în departamente sunt stabilite prin decizie a directorului general, emisă în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri.
    ..................................................................................................
(7) Şefii serviciilor din cadrul Direcţiei sunt numiţi prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens."

    4. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Atribuţiile aferente direcţiilor şi serviciilor din cadrul Direcţiei, precum şi atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul Direcţiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune."

    5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) La nivelul Direcţiei îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor potrivit Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual."

    6. La articolul 12, alineatele (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prin decizie a directorului general şi la propunerea şefilor serviciilor de probaţiune pot fi înfiinţate sedii secundare ale serviciilor de probaţiune, care funcţionează ca puncte de lucru ale acestora, cu încadrarea în numărul maxim de posturi alocat fiecărui serviciu de probaţiune.
    ..................................................................................................
(4) În structura organizatorică a serviciilor de probaţiune se pot înfiinţa compartimente de specialitate pe domenii de activitate, prin decizie a directorului general, cu încadrarea în numărul de posturi alocat fiecărui serviciu de probaţiune.
(5) Structura organizatorică la nivel de servicii de probaţiune şi sedii secundare, precum şi alocarea personalului în serviciile de probaţiune şi sediile secundare sunt stabilite prin decizie a directorului general, la propunerea şefului serviciului de probaţiune."

    7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Conducerea serviciilor de probaţiune
    (1) Serviciile de probaţiune sunt conduse de şefi serviciu.
    (2) Şefii serviciilor de probaţiune sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea reînnoirii mandatului în aceleaşi condiţii.
    (3) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (2) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
    (4) Şeful serviciului de probaţiune conduce şi reprezintă serviciul în relaţia cu Direcţia şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de directorul Direcţiei.
    (5) Şeful serviciului de probaţiune emite decizii, instrucţiuni şi dispoziţii şi răspunde faţă de conducerea Direcţiei de buna funcţionare a serviciului, de implementarea la nivel local a direcţiilor strategice de acţiune în domeniul probaţiunii şi de unificarea practicii, precum şi de respectarea prevederilor legale şi a standardelor de performanţă în activitatea de probaţiune.
    (6) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor de conducere se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune."

    8. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Şefii serviciilor de probaţiune pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, precum şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2022, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 14^55, alineatul (9) se abrogă.
    10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Numărul de posturi la nivelul sistemului naţional de probaţiune
    Numărul maxim de posturi pentru aparatul central şi structurile teritoriale din cadrul Direcţiei este de 949."

    11. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Până la ocuparea prin concurs, în condiţiile prevăzute de lege, a funcţiilor de director general, director general adjunct, director de direcţie şi şef serviciu, pe aceste funcţii pot fi delegate sau, după caz, pot exercita cu caracter temporar funcţia de conducere persoane care fac parte din categoriile de personal prevăzute de Legea nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
    13. În tot cuprinsul hotărârii, termenii „birou“ şi „birouri“ şi expresiile „şeful de birou“ şi „şefii de birou“ se elimină sau se înlocuiesc, după caz, cu sintagma „compartiment“ ori „serviciu de probaţiune“, respectiv cu sintagma „şef serviciu de probaţiune“.


    ART. II
    (1) Direcţia economică din aparatul central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune, denumită în continuare Direcţia, se reorganizează prin înfiinţarea în cadrul acesteia a Serviciului buget, financiar şi contabilitate, respectiv a Serviciului logistică, achiziţii şi IT, prin redistribuirea în cele două servicii a personalului din Direcţia economică, precum şi a angajaţilor cu atribuţii IT din cadrul Biroului de registratură comunicare şi IT şi al Serviciului cercetare şi dezvoltare strategică.
    (2) La nivelul Serviciului logistică, achiziţii şi IT din cadrul Direcţiei economice se constituie Compartimentul achiziţii publice.
    (3) Compartimentul intern de prevenire şi protecţie, atribuţiile acestuia şi personalul încadrat se preiau din cadrul Direcţiei economice în cadrul Serviciului resurse umane.
    (4) Biroul de registratură, comunicare şi IT se desfiinţează, iar personalul încadrat în această structură, precum şi atribuţiile acestuia se preiau de către Serviciul logistică, achiziţii şi IT din cadrul Direcţiei economice, precum şi de către Serviciul juridic.
    (5) Serviciul juridic se reorganizează sub denumirea Serviciul juridic, registratură şi comunicare, la nivelul acestuia înfiinţându-se Compartimentul juridic, Compartimentul registratură şi comunicare, respectiv Compartimentul pentru gestionarea informaţiilor clasificate.
    (6) Serviciul programe şi relaţii internaţionale se reorganizează la nivel de compartiment aflat în coordonarea directorului general, prin preluarea personalului şi a atribuţiilor serviciului.
    (7) Serviciul cercetare şi dezvoltare strategică şi Serviciul metodologie şi formare profesională se comasează, prin preluarea personalului şi a atribuţiilor celor două structuri, întrun singur serviciu denumit Serviciul cercetare, dezvoltare strategică, metodologie şi formare profesională.
    (8) În cadrul serviciului nou-înfiinţat potrivit alin. (7) se constituie Compartimentul cercetare şi dezvoltare strategică, care va prelua atribuţiile fostului Serviciu de cercetare şi dezvoltare strategică, şi Compartimentul metodologie şi formare profesională, care va prelua atribuţiile fostului Serviciu de metodologie şi formare profesională.

    ART. III
    (1) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Direcţiei privind recrutarea, selecţia şi evaluarea psihologică a personalului se înfiinţează Unitatea de psihologie a personalului, ca structură cu activitate nepermanentă, cu încadrarea în numărul total de posturi.
    (2) Atribuţiile Unităţii de psihologie a personalului în legătură cu recrutarea, selecţia şi evaluarea psihologică a personalului se duc la îndeplinire de către personalul Direcţiei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi cooptaţi în acest scop şi colaboratori externi în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
    (3) Activitatea angajaţilor care desfăşoară activităţi în cadrul Unităţii de psihologie a personalului se desfăşoară cu respectarea principiului confidenţialităţii actului psihologic şi cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru calitatea acestuia.
    (4) Raporturile de subordonare ale angajaţilor din cadrul Unităţii de psihologie a personalului faţă de conducerea Direcţiei se referă doar la aspecte legate de organizarea funcţională şi administrativă, de ordinea interioară şi de disciplina la locul de muncă.

    ART. IV
    În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Direcţiei în ceea ce priveşte sistemul IT, colectarea şi gestionarea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie în sarcina personalului de probaţiune obligaţia de a utiliza în activitatea curentă bazele de date şi aplicaţiile informatice puse la dispoziţia serviciilor de probaţiune de către alte instituţii, precum şi aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de Direcţie pentru gestionarea informatizată a dosarelor de probaţiune şi a referatelor/rapoartelor de evaluare, precum şi pentru evaluarea riscului şi nevoilor persoanelor din evidenţele serviciilor de probaţiune.

    ART. V
    (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin decizie a directorului general, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se emit şi actele administrative individuale de numire a personalului în noile structuri ca urmare a măsurilor de reorganizare.

    ART. VI
    Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, inclusiv cele terminologice prevăzute la art. I pct. 13, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Mihai Paşca,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 30 mai 2024.
    Nr. 594.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013)
    ORGANIGRAMA
    Direcţiei Naţionale de Probaţiune
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016