Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 593 din 30 mai 2024  pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 30 mai 2024 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul directorului general adjunct, directorilor ori şefilor de serviciu, stabileşte modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;"

    2. La anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) repartizează personalul Agenţiei în direcţii şi servicii, putând înfiinţa compartimente în cadrul direcţiilor şi serviciilor;"

    3. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazurile în care directorul general se află în concediu sau în deplasare în ţară sau în străinătate, acesta deleagă atribuţiile sale directorului general adjunct, directorilor sau şefilor de servicii din cadrul Agenţiei."

    4. La anexa nr. 1, la articolul 8, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Directorii şi şefii de serviciu exercită următoarele atribuţii:"

    5. La anexa nr. 1, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Agenţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, compartimente şi structuri teritoriale fără personalitate juridică.
    (2) Statele de funcţii şi de personal se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Prin decizie a directorului general al Agenţiei se stabilesc: repartizarea personalului Agenţiei în cadrul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor, înfiinţarea de compartimente în cadrul direcţiilor şi serviciilor, stabilirea categoriei de personal pentru funcţiile de director şi şef serviciu.
    (4) Aparatul administrativ al Agenţiei este organizat în următoarele direcţii, servicii, compartimente şi structuri teritoriale:
    a) Direcţia identificare şi administrare bunuri;
    b) Compartimentul identificare şi urmărire bunuri, care funcţionează în cadrul Direcţiei identificare şi administrare bunuri;
    c) structura teritorială ANABI VEST, care funcţionează în cadrul Direcţiei identificare şi administrare bunuri;
    d) structura teritorială ANABI EST, care funcţionează în cadrul Direcţiei identificare şi administrare bunuri;
    e) Serviciul juridic, comunicare şi registratură;
    f) Serviciul suport operaţional;
    g) Compartimentul plăţi;
    h) Compartimentul pentru implementarea proiectelor."

    6. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Direcţia identificare şi administrare bunuri este condusă de un director, subordonat directorului general.
    (2) Direcţia identificare şi administrare bunuri are următoarele atribuţii:
    a) administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului, potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate, prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către instanţa de judecată către toate instituţiile publice şi entităţile profesionale cu atribuţii în domeniul executării silite, care au obligaţia de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiaşi bun au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii;
    c) realizează activitatea de depozitare temporară şi administrare a bunurilor mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro şi stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 de euro, în condiţiile legii; în acest scop, Direcţia identificare şi administrare bunuri îndeplineşte toate atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) obţine, în condiţiile legii, acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 252^1 - 252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) desfăşoară activităţile necesare valorificării de îndată a bunurilor mobile şi imobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) ţine evidenţa imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea sau înscrierea ipotecară, în baza ordonanţei procurorului sau a hotărârii judecătorului;
    g) ţine evidenţa hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanţele române, precum şi a celor comunicate autorităţilor române de către instanţele străine;
    h) analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
    i) predă organelor de valorificare bunurile aflate în administrarea Agenţiei, confiscate în cadrul procesului penal, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială;
    k) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz;
    l) înregistrează informaţiile din dosarele repartizate spre soluţionare, realizează actualizarea periodică a acestora şi a evidenţelor gestionate la nivelul direcţiei, prin utilizarea, în activitatea curentă, a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, denumit în continuare ROARMIS, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal;
    m) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte: punerea în executare a ordinelor de indisponibilizare şi confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene, utilizarea celor mai bune practici în materia administrării şi valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare şi evaluarea bunurilor sechestrate, prin comunicarea de tabele, ghiduri şi orice alte instrumente-suport;
    n) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte identificarea de spaţii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate; în acest scop, Agenţia poate încheia protocoale de cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    o) realizează schimb de bune practici cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
    p) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul administrării şi valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;
    q) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de organ competent în materia dispunerii de bunurile confiscate, potrivit art. 324 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Ministerului Justiţiei de autoritate română competentă, în sensul art. 146 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) negociază şi facilitează încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate;
    ş) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;
    t) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;
    ţ) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;
    u) la solicitarea conducerii Agenţiei, desemnează un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale;
    v) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii Agenţiei măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    w) asigură constituirea fondului arhivistic al direcţiei din documentele rezultate din activitatea proprie;
    x) ţine evidenţa tehnico-operativă, pe locuri de depozitare şi pe utilizatori, a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    y) cu sprijinul Serviciului suport operaţional, publică pe pagina de internet a Agenţiei şi actualizează informaţii despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasamentul, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante;
    z) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.
    (3) La nivelul Direcţiei identificare şi administrare bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
    b) Sistemul naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;
    c) condica de expediere internă;
    d) condica de expediere externă a corespondenţei;
    e) condica de prezenţă."

    7. La anexa nr. 1, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Compartimentul de identificare şi urmărire bunuri este condus de directorul Direcţiei identificare şi administrare bunuri.
    (2) Compartimentul de identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:
    a) exercită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii, în vederea îndeplinirii funcţiei prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;
    b) exercită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, în vederea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor şi informaţiilor la care are acces direct sau indirect;
    c) asigură reprezentarea României la nivelul Reţelei de Interagenţii Camden pentru Recuperarea Creanţelor, denumită în continuare CARIN, şi schimbă date şi informaţii în acest scop, inclusiv la nivelul altor reţele similare;
    d) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
    e) efectuează analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară;
    f) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;
    g) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;
    h) acordă asistenţa solicitată Agenţiei de către organele de urmărire penală sau instanţele de judecată privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare;
    i) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;
    j) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;
    k) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    l) înregistrează informaţiile din dosarele repartizate spre soluţionare, realizează actualizarea periodică a acestora şi a evidenţelor gestionate la nivelul compartimentului, prin utilizarea în activitatea curentă a sistemului ROARMIS, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal;
    m) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.
    (3) În virtutea calităţii Agenţiei de autoritate română competentă în sensul Legii nr. 56/2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Compartimentul identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:
    a) accesează direct Sistemul informatic şi de comunicaţii Europol - SIENA;
    b) aplică regulile de securitate referitoare la exploatarea autorizată a sistemului;
    c) accesează doar acele date, aplicaţii software şi componente hardware pentru care este autorizat, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
    d) raportează administratorului de securitate orice incident de securitate, ameninţare sau suspiciune de vulnerabilitate a sistemului;
    e) solicită Unităţii Naţionale Europol extragerea din sistemul informaţional Europol a datelor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
    f) furnizează Europol datele statistice solicitate privind situaţia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni pe teritoriul statelor membre;
    g) comunică Europol, în condiţiile legii, informaţii necesare în cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiză;
    h) precizează Europol eventualele restricţii de utilizare a datelor comunicate şi, dacă este cazul, comunică acordul pentru utilizarea acestora în alte scopuri sau pentru alţi destinatari;
    i) solicită, în condiţiile legii, modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol;
    j) ia toate măsurile necesare pentru a asigura legalitatea şi confidenţialitatea transmiterii datelor către Europol, precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    (4) La nivelul Compartimentului identificare şi urmărire bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
    b) condica de expediere internă;
    c) condica de expediere externă a corespondenţei;
    d) condica de prezenţă."

    8. La anexa nr. 1, după articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Structurile teritoriale ANABI VEST şi ANABI EST funcţionează în cadrul Direcţiei identificare şi administrare bunuri şi sunt conduse de directorul direcţiei.
    (2) Structurile teritoriale exercită în mod corespunzător atribuţiile direcţiei prevăzute la art. 11 alin. (2).
    (3) Prin decizie a directorului general se repartizează în competenţa structurilor teritoriale activităţile de administrare a bunurilor indisponibilizate aflate în custodia Agenţiei şi depozitate în cadrul capacităţilor de stocare proprii.
    (4) Sediile structurilor teritoriale se stabilesc prin decizie a directorului general."

    9. La anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) analizează şi, după caz, avizează, din perspectiva legalităţii, următoarele acte elaborate în cadrul Agenţiei: proiectele de decizii ale directorului general, dispoziţiile privind aspecte de resurse umane, aplicarea sancţiunilor disciplinare, actele care pot atrage răspunderea patrimonială a Agenţiei, protocoalele de cooperare încheiate de Agenţie, la nivel naţional sau internaţional, proiectele de regulamente şi proceduri de lucru supuse aprobării directorului general, contractele încheiate de Agenţie şi actele elaborate de compartimentele Agenţiei în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 23, 25, 26, art. 27 alin. (6), (7) şi (8), art. 28 alin. (3) şi (4) şi art. 29^1 - 29^15 din Lege;"

    10. La anexa nr. 1, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Prin decizie, directorul general numeşte un funcţionar public, de regulă din cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură sau din cadrul altor compartimente ale Agenţiei, responsabil pentru consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici, atribuţiile acestuia fiind reglementate la art. 454 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. La anexa nr. 1, la articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) accesează în activitatea curentă sistemul ROARMIS, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal;"

    12. La anexa nr. 1, la articolul 23 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) virează lunar, în cadrul Mecanismului de susţinere a prevenirii criminalităţii, sumele încasate din contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», cod 35.01.03.01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite al autorităţilor publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a) - e) din Lege, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi al Agenţiei pentru asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) din Lege, deschis la Trezoreria Statului;"

    13. La anexa nr. 1, la articolul 24 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) efectuează operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru selectarea entităţilor sau societăţilor specializate, potrivit art. 29^2 alin. (1) lit. b), şi a băncii prevăzute la art. 27 alin. (3) din Lege;"

    14. La anexa nr. 1, după articolul 31 se introductreinoi articole, art. 31^1-31^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Compartimentul pentru implementarea proiectelor este coordonat de către directorul general adjunct.
    (2) Compartimentul este responsabil pentru accesarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile de care beneficiază Agenţia, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect şi cadrului legal aplicabil instrumentelor de finanţare.
    (3) Compartimentul identifică, împreună cu compartimentele de specialitate din Agenţie, domeniile de intervenţie pentru care este necesară asigurarea de finanţare externă nerambursabilă şi întreprinde demersurile specifice accesării şi contractării acesteia.
    (4) Compartimentul coordonează relaţia cu finanţatorii/ donatorii, monitorizează realizarea obiectivelor asumate prin contractele de finanţare încheiate de Agenţie şi se asigură că sunt întreprinse măsurile necesare asigurării sustenabilităţii rezultatelor obţinute.
    (5) Compartimentul exercită atribuţiile ce derivă din punerea în aplicare a Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii.
    ART. 31^2
    Prin decizie, directorul general numeşte un funcţionar public din cadrul Agenţiei, responsabil pentru consilierea în materia avertizării în interes public, cu următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi înregistrează raportările;
    b) analizează şi examinează raportările;
    c) întreprinde acţiuni subsecvente în vederea soluţionării raportării sau transmiterii acesteia către compartimentele specializate din cadrul Agenţiei, cu respectarea măsurilor de asigurare a confidenţialităţii;
    d) menţine legătura cu avertizorul în interes public, solicită informaţii suplimentare şi transmite răspunsul;
    e) realizează analize statistice şi raportări cu privire la avertizările în interes public primite;
    f) asigură informarea salariaţilor din cadrul Agenţiei cu privire la procedura internă de raportare;
    g) monitorizează respectarea de către Agenţie a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare.
    ART. 31^3
    Prin decizie, directorul general numeşte un funcţionar public din cadrul Agenţiei, responsabil pentru protecţia datelor cu caracter personal, cu următoarele atribuţii:
    a) acordă consultanţă şi asistenţă salariaţilor din cadrul Agenţiei cu privire la respectarea obligaţiilor care le revin în temeiul legii privind protecţia datelor;
    b) facilitează implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul protecţiei datelor;
    c) monitorizează respectarea de către Agenţie a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), a prevederilor Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi a altor dispoziţii de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor personale;
    d) consiliază personalul Agenţiei în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi monitorizează executarea acesteia;
    e) îşi asumă rolul de punct de contact pentru solicitările din partea persoanelor fizice privind prelucrarea datelor acestora cu caracter personal şi exercitarea drepturilor acestora;
    f) analizează solicitările venite din partea persoanelor vizate în temeiul RGPD (dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul la rectificarea datelor etc.) şi acordă suport în formularea răspunsului;
    g) îşi asumă rolul de punct de contact pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."

    15. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Mihai Paşca,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 30 mai 2024.
    Nr. 593.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016)
    ORGANIGRAMA
    Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016