Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 590 din 28 aprilie 2022  privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 590 din 28 aprilie 2022 privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ca urmare a reevaluării a bunului imobil cu numărul M.F. 116882 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii.
    (2) Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 4
    Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativvalorică, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 590.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unui bun imobil aflat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin
    Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea
    Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, la care se completează descrierea tehnică
    şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

┌──────────────┬────────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau│16335444│Mediului, │
│autorităţi ale│ │Apelor şi │
│administraţiei│ │Pădurilor │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia │
│secundar de │24326056│Naţională │
│credite │ │„Apele Române“ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│3. Ordonator │ │Administraţia │
│terţiar de │23706189│Bazinală de Apă│
│credite │ │Buzău-Ialomiţa │
└──────────────┴────────┴───────────────┘┌────┬──────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Anul │Valoarea │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea│Descrierea │Adresa │dobândirii│de │
│crt.│M.F. │clasificare│ │tehnică │ │/ Dării în│inventar │
│ │ │ │ │ │ │folosinţă │(lei) │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │teren = │ │ │ │
│ │ │ │ │3.600 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită =│ │ │ │
│ │ │ │ │S_C1-canton │ │ │ │
│ │ │ │ │= │ │ │ │
│ │ │ │ │114 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │S_C2-anexă =│ │ │ │
│ │ │ │ │3 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată │ │ │ │
│ │ │ │ │= │ │ │ │
│ │ │ │ │S_C1-canton │ │ │ │
│ │ │ │ │= 114 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ │S_C2-anexă =│Ţara: │ │ │
│ │ │ │ │3 mp; tip │România; │ │ │
│ │ │ │ │clădire = P;│judeţul: │ │ │
│ │ │ │Staţia │CF = 20517, │Călăraşi; │ │ │
│1 │116882│8.28.01 │Meteo │UAT Dor │comuna Dor│1971 │54.817,41│
│ │ │ │Dâlga │Mărunt │Mărunt; │ │ │
│ │ │ │ │2 buc. │satul │ │ │
│ │ │ │ │adăpost │Dâlga-Gară│ │ │
│ │ │ │ │meteo, 1 │ │ │ │
│ │ │ │ │buc. │ │ │ │
│ │ │ │ │împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │teren │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie, 1 │ │ │ │
│ │ │ │ │buc. │ │ │ │
│ │ │ │ │platformă │ │ │ │
│ │ │ │ │meteo, 1 │ │ │ │
│ │ │ │ │buc. pilon │ │ │ │
│ │ │ │ │metalic │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │antenă RIF, │ │ │ │
│ │ │ │ │1 buc. scară│ │ │ │
│ │ │ │ │metalică │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │chicirometru│ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin
    Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
    din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

┌──────────────┬────────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau│16335444│Mediului, │
│autorităţi ale│ │Apelor şi │
│administraţiei│ │Pădurilor │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia │
│secundar de │24326056│Naţională │
│credite │ │„Apele Române“ │
├──────────────┼────────┼───────────────┤
│3. Ordonator │ │Administraţia │
│terţiar de │23706189│Bazinală de Apă│
│credite │ │Buzău-Ialomiţa │
└──────────────┴────────┴───────────────┘┌────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Anul │Valoarea │
│Nr. │Nr. M.F. │Codul de │Denumirea│Descrierea│Adresa │dobândirii/ │de │
│crt.│ │clasificare│ │tehnică │ │Dării în │inventar │
│ │ │ │ │ │ │folosinţă │(lei) │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = │ │ │
│ │ │ │ │ │3.600 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │construită =│ │ │
│ │ │ │ │ │S_C1-canton │Clădire │ │
│ │ │ │ │ │= 114 mp, │staţie Dâlga│ │
│ │ │ │ │ │S_C2-anexă =│C1-canton = │ │
│ │ │ │ │ │3 mp; │114 mp, │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă │Cabină │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │limnigraf │ │
│ │ │ │ │ │= │C2-anexă = 3│ │
│ │ │ │ │ │S_C1-canton │mp, CF nr. │ │
│ │ │ │ │ │= 114 mp, │20517 Dor │ │
│ │ │ │ │Ţara: │S_C2-anexă =│Mărunt, 2 │ │
│ │ │ │ │România; │3 mp; tip │buc. adăpost│ │
│ │ │ │ │judeţul: │clădire = P;│meteo, 1 │ │
│ │116882 │ │Staţia │Călăraşi; │CF = 20517, │buc. │ │
│1 │(parţial)│8.28.01 │Meteo │comuna Dor│UAT Dor │împrejmuire │35.672,38│
│ │ │ │Dâlga │Mărunt; │Mărunt 2 │teren │ │
│ │ │ │ │satul │buc. adăpost│staţie, 1 │ │
│ │ │ │ │Dâlga-Gară│meteo, 1 │buc. │ │
│ │ │ │ │ │buc. │platformă │ │
│ │ │ │ │ │împrejmuire │meteo, 1 │ │
│ │ │ │ │ │teren │buc. pilon │ │
│ │ │ │ │ │staţie, 1 │metalic │ │
│ │ │ │ │ │buc. │pentru │ │
│ │ │ │ │ │platformă │antenă RIF, │ │
│ │ │ │ │ │meteo, 1 │1 buc. scară│ │
│ │ │ │ │ │buc. pilon │metalică │ │
│ │ │ │ │ │metalic │pentru │ │
│ │ │ │ │ │pentru │chicirometru│ │
│ │ │ │ │ │antenă RIF, │ │ │
│ │ │ │ │ │1 buc. scară│ │ │
│ │ │ │ │ │metalică │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │chicirometru│ │ │
└────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016