Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 587 din 30 mai 2024  pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorilor  de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public  al statului şi în administrarea Societăţii Române  de Televiziune, precum şi aprobarea închirierii  unor suprafeţe din acestea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 30 mai 2024 pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune, precum şi aprobarea închirierii unor suprafeţe din acestea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 521 din 5 iunie 2024
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Societatea Română de Televiziune, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Se aprobă închirierea de către Societatea Română de Televiziune a unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea acesteia şi în proprietatea publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii.

    ART. 3
    (1) Societatea Română de Televiziune, în calitate de administrator al acestor spaţii, este împuternicită să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 2.
    (2) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu aceeaşi perioadă, prin act adiţional, cu acordul părţilor.

    ART. 4
    (1) Preţul minim lunar aferent închirierii suprafeţelor prevăzute la art. 2 este stabilit astfel:
    a) 23,5 lei/lună/mp pentru cantină;
    b) 129,95/lei/lună/mp pentru vendomate.

    (2) Sumele încasate cu titlu de chirie se virează integral la bugetul de stat.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Preşedintele Societăţii Române de Televiziune,
                    Dan-Cristian Turturică
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 30 mai 2024.
    Nr. 587.
    ANEXA

    LISTA
    imobilelor aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziune ale căror date de identificare şi valori de inventar se actualizează

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date de identificare │
├────┬─────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┤
│ │ │Nr. │ │ │Denumirea │ │ │ │ │
│ │ │inventar│Codul │ │bunului │Baza legală │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │Nr. │conform │de │Adresa │care face │pentru │tehnică a │Destinaţia │de inventar │
│crt.│MF │raport │clasificare│ │obiectul │administrarea │imobilului │construcţiei │- lei - │
│ │ │de │ │ │actului normativ│imobilului │ │ │ │
│ │ │evaluare│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│ateliere │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- S + P + 1E│ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │cu nivele │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │Conform C.F. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │nr. 214994-C3, │ │
│1. │60466│101 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │construcţii │17.149.419,93│
│ │ │ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │construită: │administrative │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │4.498,36 mp;│şi │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │social-culturale│ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │12.960 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │214994 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│studiouri │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- 2S + P + │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │2E cu nivele│ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │Conform C.F. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │nr. 214994-C2, │ │
│2. │60465│102 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │construcţii │26.512.788,84│
│ │ │ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │construită: │administrative │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │8.312,03 mp;│şi │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │social-culturale│ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │41.453 mp; -│ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │C.F. 214994 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │redacţional │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │- 1S + P + │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │13E; │Conform C.F. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│- suprafaţă │nr. 214994-C1, │ │
│3. │60464│100 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │construită: │construcţii │10.569.652,00│
│ │ │ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │502,10 mp; │administrative │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │- suprafaţa │şi │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │desfăşurată:│social-culturale│ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │8.960 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │- C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │214994 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │film-foto │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(ştiri) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │- 1S + P + │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │2E (S + P │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│construit │ │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţionarea │între anii │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │Societăţii │1965-1968, │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Române de │2E │Conform C.F. │ │
│ │ │ │ │Municipiul│şi │Radiodifuziune│construite │nr. 214994-C4, │ │
│ │ │ │8.30. │Bucureşti,│social-culturale│şi Societăţii │în anii │construcţii │ │
│4. │60467│114 │8.30.03 │calea │aflate în │Române de │2000) cu │administrative │739.589,25 │
│ │ │ │ │Dorobanţi │administrarea │Televiziune, │nivele │şi │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │republicată, │diferite de │social-culturale│ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │cu │înălţime; │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │modificările │- suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │construită: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │1.413,08 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │- suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată:│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3.920 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │214994 │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│Moliιre-A │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- P + 1E cu │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │nivele │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │Conform C.F. │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; - │nr. 216233-C1, │ │
│5. │60469│122 │8.30. │str. │aflate în │şi Societăţii │suprafaţă │construcţii │1.804.927,67 │
│ │ │ │8.30.03 │Moliιre │administrarea │Române de │construită: │administrative │ │
│ │ │ │ │nr. 2, │Societăţii │Televiziune, │478 mp; │şi │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │social-culturale│ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │980 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │216233 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │
└────┴─────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘    ANEXA

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale spaţiilor din imobilele aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziune (cod fiscal R8468440) care se închiriază

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date de identificare │
├────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tehnică a │Destinaţia spaţiului care se │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │imobilului │închiriază │ │Valoarea │ │
│ │ │Nr. │Codul │ │ │ │(suprafaţa │ │ │din │Preţul │
│ │ │inventar│de │ │Denumirea │Baza legală │construită, │ │Valoarea │inventar │minim │
│Nr. │Nr. │conform │clasificare│Adresa │bunului care │pentru │suprafaţa ├──────────┬───────────────────┤de inventar │a părţii │de │
│crt.│MF │raport │Grupa/ │ │face obiectul │administrarea │desfăşurată,│ │ │a imobilului │din imobil│închiriere│
│ │ │de │Subgrupa │ │actului normativ│imobilului │regimul de │Suprafaţa │ │- lei - │care se │/ lună │
│ │ │evaluare│ │ │ │ │înălţime, │care se │Destinaţia │ │închiriază│ │
│ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa │închiriază│ │ │- lei - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │terenului, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │C.F.) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantină-restaurant,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │compusă din: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │- sală de mese cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │suprafaţa de 77,25 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│ateliere │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- S + P + 1E│ │- bucătărie cu │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │cu nivele │ │suprafaţa de 51,50 │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │ │- zonă de servire │ │ │ │
│1. │60466 │101 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │184,85 mp │cu suprafaţa de │17.149.419,93│244.604,62│23,5 lei/ │
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │construită: │ │18,50 mp; │ │ │mp │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │4.498,36 mp;│ │- zonă de │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │ │distribuţie cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │suprafaţa de 16,70 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │12.960 mp; │ │mp; - depozit cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │suprafaţa de 5,10 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │214994 │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │- hol acces cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa de 15,80 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp. │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│studiouri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- 2S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │2E cu nivele│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│2. │60465 │102 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │4 mp │de băuturi calde │26.512.788,84│2.558,36 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │construită: │ │(4 vendomate) │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │8.312,03 mp;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │41.453 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │214994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│studiouri │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- 2S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │2E cu nivele│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│3. │60465 │102 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │4 mp │de alimente şi │26.512.788,84│2.558,36 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │construită: │ │băuturi reci │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │8.312,03 mp;│ │(4 vendomate) │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │41.453 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │214994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │redacţional │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │- 1S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │13E; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│- suprafaţă │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│4. │60464 │100 │8,30. │calea │aflate în │şi Societăţii │construită: │2 mp │de alimente şi │10.569.652,00│2.359,30 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │502,10 mp; │ │băuturi reci │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │- suprafaţă │ │(2 vendomate) │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │8.960 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │214994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │redacţional │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │- 1S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │13E; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│- suprafaţă │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│5. │60464 │100 │8.30. │calea │aflate în │şi Societăţii │construită: │2 mp │de băuturi calde │10.569.652,00│2.359,30 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Dorobanţi │administrarea │Române de │502,10 mp; │ │(2 vendomate) │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │Televiziune, │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │8.960 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │214994 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │film-foto │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(ştiri) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │- 1S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │2E (S + P │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│construit │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţionarea │între anii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │Societăţii │1965-1968, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Române de │2E │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Radiodifuziune│construite │ │Amplasare vendomat │ │ │ │
│ │60467 │ │8.30. │Bucureşti,│social-culturale│şi Societăţii │în anii │ │de alimente şi │ │ │129,95 lei│
│6. │(parţial)│114 │8.30.03 │calea │aflate în │Române de │2000) cu │1 mp │băuturi reci (1 │739.589,25 │188,67 │/mp │
│ │ │ │ │Dorobanţi │administrarea │Televiziune, │nivele │ │vendomat) │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │republicată, │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │cu │înălţime; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │modificările │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │construită: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │1.413,08 mp;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3.920 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │214994 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Corp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │film-foto │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(ştiri) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │- 1S + P + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │2E (S + P │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│construit │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţionarea │între anii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │Societăţii │1965-1968, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Române de │2E │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Radiodifuziune│construite │ │ │ │ │ │
│ │60467 │ │8.30. │Bucureşti,│social-culturale│şi Societăţii │în anii │ │Amplasare vendomat │ │ │129,95 lei│
│7. │(parţial)│114 │8.30.03 │calea │aflate în │Române de │2000) cu │1 mp │de băuturi calde │739.589,25 │188,67 │/mp │
│ │ │ │ │Dorobanţi │administrarea │Televiziune, │nivele │ │(1 vendomat) │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 191, │Societăţii │republicată, │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │cu │înălţime; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │modificările │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │construită: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │1.413,08 mp;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3.920 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │214994 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp Moliιre│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│- A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- P + 1E cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │nivele │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│8. │60469 │122 │8.30. │str. │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │1 mp │de alimente şi │1.804.927,67 │1.841,77 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Moliιre │administrarea │Române de │construită: │ │băuturi reci (1 │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 2, │Societăţii │Televiziune, │478 mp; │ │vendomat) │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │980 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │216233 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 41/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1994 privind │Corp Moliιre│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │organizarea şi│- A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Construcţii │funcţionarea │- P + 1E cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │România, │administrative │Societăţii │nivele │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │municipiul│şi │Române de │diferite de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│social-culturale│Radiodifuziune│înălţime; │ │Amplasare vendomate│ │ │ │
│9. │60469 │122 │8.30. │str. │aflate în │şi Societăţii │- suprafaţă │2 mp │de băuturi calde │1.804.927,67 │3.683,54 │129,95 lei│
│ │(parţial)│ │8.30.03 │Moliιre │administrarea │Române de │construită: │ │(2 vendomate) │ │ │/mp │
│ │ │ │ │nr. 2, │Societăţii │Televiziune, │478 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1│Române de │republicată, │- suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Televiziune │cu │desfăşurată:│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările │980 mp; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │- C.F. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările │216233 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016