Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 574 din 30 mai 2024  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 30 mai 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Sighişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iunie 2024
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 788/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Sighişoara“, judeţul Mureş,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Sighişoara“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Sighişoara“, aflate pe raza localităţilor Albeşti şi Sighişoara din judeţul Mureş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Albeşti şi Sighişoara din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Sighişoara“, situate pe raza localităţilor Albeşti şi Sighişoara din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 4.182 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 30 mai 2024.
    Nr. 574.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    PLAN DE AMPLASAMENT
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul
    de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    "Varianta de ocolire Sighişoara“, aflate pe raza localităţilor
    Albeşti şi Sighişoara, judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii
    acestora, precum şi sumele individuale aferente justelor despăgubiri

┌────┬───────┬──────────────┬──────────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │totală │
│ │ │Unitatea │prenumele │ │ │ │IE/ │Număr titlu│Intravilan│Suprafaţă│Suprafaţă │construcţii│Valoare │Valoare │despăgubire │
│Nr. │Judeţul│administrativ-│proprietarului/ │Tarlaua│Parcela│Categoria de │Nr. │de │/ │totală │teren de │de │despăgubire│despăgubire │imobil │
│crt.│ │teritorială │deţinătorului │ │ │folosinţă │cad. │proprietate│Extravilan│(mp) │expropriat│expropriat │construcţii│teren │conform │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │vechi│ │ │ │(mp) │(mp) │(lei) │(lei) │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│1 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti**) │- │- │Arabil │62003│- │Extravilan│7.300 │176 │- │ │616,00 │616,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pintea I. │ │1680/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Mureş │Albeşti │Damaschin, Pintea │38 │2 │Arabil │- │6683 │Extravilan│10.000 │1.981 │- │ │6.933,50 │6.933,50 │
│ │ │ │I. Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Poz. 37, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Mureş │Albeşti │Iosif Ioan │38 │1680/1/│Arabil │- │anexa 36, │Extravilan│3.100 │3.340 │- │ │11.690,00 │11.690,00 │
│ │ │ │ │ │1/2 │ │ │Legea nr. 1│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/2000 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│4 │Mureş │Albeşti │Iosif Ioan, Iosif │38 │1.680/1│Arabil │51480│6755 │Extravilan│2.200 │1.844 │- │ │6.454,00 │6.454,00 │
│ │ │ │Viorica │ │/2/1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│5 │Mureş │Albeşti │Iosif Ioan, Iosif │38 │1.680/1│Arabil │51480│6755 │Extravilan│2.200 │15 │- │ │52,50 │52,50 │
│ │ │ │Viorica │ │/2/1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│6 │Mureş │Albeşti │Radu Gh. Gheorghe │38 │1680/1/│Arabil │- │5161 │Extravilan│3.100 │1.404 │- │ │4.914,00 │4.914,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│7 │Mureş │Albeşti │Maier Gh. Nicolae,│38 │1.680/1│Arabil │- │6725 │Extravilan│5.000 │2.719 │- │ │9.516,50 │9.516,50 │
│ │ │ │Cindea N. Eleonora│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Kovacs Arpad, │ │ │ │ │Poz. 96, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Kovacs Alexandru, │ │1680/1/│ │ │anexa 36, │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Mureş │Albeşti │Vododi Iuliana, │38 │1/2/5 │Arabil │- │Legea nr. 1│Extravilan│11.600 │110 │- │ │385,00 │385,00 │
│ │ │ │Gergely Rozalia, │ │ │ │ │/2000 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peter Vilma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Kovacs Arpad, │ │ │ │ │Poz. 96, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Kovacs Alexandru, │ │1680/1/│ │ │anexa 36, │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Mureş │Albeşti │Vododi Iuliana, │38 │1/2/5 │Arabil │- │Legea nr. 1│Extravilan│11.600 │1.806 │- │ │6.321,00 │6.321,00 │
│ │ │ │Gergely Rozalia, │ │ │ │ │/2000 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Peter Vilma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │1.309 │ │ │66.759,00 │ │
│10 │Mureş │Albeşti │Moldovan Moise │- │- ├─────────────────┤50390│- │Intravilan│1.714 ├──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤96.423,00 │
│ │ │ │ │ │ │Anexă │ │ │ │ │C1 │24 mp │29.664,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │gospodărească │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Kellner │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Mureş │Albeşti │Carol-Mihai, │- │- │Curţi-construcţii│50396│- │Intravilan│534 │163 │- │ │8.313,00 │8.313,00 │
│ │ │ │Kellner Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Poz. 126, │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Mureş │Albeşti │Hegyi Marton Jun. │38 │1680/1/│Arabil │- │anexa 36, │Extravilan│6.300 │6.284 │- │ │21.994,00 │21.994,00 │
│ │ │ │ │ │1/1 │ │ │Legea nr. 1│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/2000 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│13 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti**) │- │- │Arabil │62001│- │Extravilan│1.755 │1.106 │- │ │3.871,00 │3.871,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│14 │Mureş │Albeşti │Boian Ioana │32 │1364/1/│Arabil │51303│5181 │Extravilan│4.865 │2.251 │- │ │7.878,50 │7.878,50 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│15 │Mureş │Albeşti │Suteu I. Sofia │32 │1364/1/│Arabil │54155│5469 │Extravilan│7.200 │6.081 │- │ │21.283,50 │21.283,50 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│16 │Mureş │Albeşti │Rujoi St. Ana │31 │1364/1/│Arabil │53984│5586 │Extravilan│5.400 │5.259 │- │ │18.406,50 │18.406,50 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│17 │Mureş │Albeşti │Proprietar │31 │- │Arabil │- │- │Extravilan│- │438 │- │ │1.533,00 │1.533,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│18 │Mureş │Albeşti │Proprietar │31 │- │Arabil │- │- │Intravilan│- │656 │- │ │33.456,00 │33.456,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│19 │Mureş │Albeşti │Proprietar │31 │1364/1/│Arabil │- │- │Extravilan│5.400 │344 │- │ │1.204,00 │1.204,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Moldovan Cosmin, │ │1364/1/│ │50038│ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │Mureş │Albeşti │Moldovan │31 │2 │Arabil │1076 │31 │Extravilan│2.700 │630 │- │ │2.205,00 │2.205,00 │
│ │ │ │Maria-Alisa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│21 │Mureş │Albeşti │Lopa I. Viorica │32 │1364/1/│Arabil │- │5303 │Extravilan│2.000 │2.895 │- │ │10.132,50 │10.132,50 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1364/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Mureş │Albeşti │Vip Media - S.R.L.│32 │5/7, │Arabil │50982│- │Extravilan│1.527 │331 │- │ │1.158,50 │1.158,50 │
│ │ │ │ │ │1364/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│23 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai │32 │1364/1/│Arabil │54087│5454 │Intravilan│- │1.133 │- │ │57.783,00 │57.783,00 │
│ │ │ │ │ │5/10 │ │654 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│24 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai │32 │1364/1/│Arabil │655 │5454 │Intravilan│945 │698 │- │ │35.598,00 │35.598,00 │
│ │ │ │ │ │5/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │646 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Anexă │ │ │ │ │C1 │99 mp │244.728,00 │ │ │
│25 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai │32 │- │gospodărească │50855│5454 │Intravilan│945 │ │ │ │32.946,00 │315.990,00 │
│ │ │ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Anexă │ │ │ │ │C2 │31 mp │38.316,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │gospodărească │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│26 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai, S.C. │32 │1364/1/│Drum │50983│5454 │Intravilan│1.055 │31 │- │ │790,50 │790,50 │
│ │ │ │Vip Media - S.R.L.│ │5/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│27 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai S.C. │32 │1364/1/│Drum │50983│5454 │Intravilan│1.055 │666 │- │ │16.983,00 │16.983,00 │
│ │ │ │Vip Media - S.R.L.│ │5/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│28 │Mureş │Albeşti │Farmacia Humanitas│32 │1364/1/│Arabil │647/1│5454 │Extravilan│- │652 │- │ │2.282,00 │2.282,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│29 │Mureş │Albeşti │Farmacia Humanitas│32 │1364/1/│Arabil │647/2│5454 │Extravilan│- │650 │- │ │2.275,00 │2.275,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │5/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│30 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai │32 │1364/1/│Arabil │648 │5454 │Intravilan│932 │884 │- │ │45.084,00 │45.084,00 │
│ │ │ │ │ │5/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│31 │Mureş │Albeşti │Antal Mihai │32 │1364/1/│Arabil │54094│5454 │Intravilan│817 │125 │- │ │6.375,00 │6.375,00 │
│ │ │ │ │ │5/4 │ │649 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│32 │Mureş │Albeşti │Beres I. Agafia │32 │1364/1/│Arabil │- │5128 │Extravilan│8.700 │1.106 │- │ │3.871,00 │3.871,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Sumanski I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szappanyos P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petru, Szappanyos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Mureş │Albeşti │P. Arpad, │32 │1372/14│Arabil │- │5347 │Extravilan│9.000 │2.278 │- │ │7.973,00 │7.973,00 │
│ │ │ │Szappanyos P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioan, Szappanyos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P. Dezideriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Hant P. Letitia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Toma P. Lucretia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Mureş │Albeşti │Micu P. Ana, Hant │32 │1372/13│Arabil │- │5113 │Extravilan│5.200 │2.408 │- │ │8.428,00 │8.428,00 │
│ │ │ │P. Olivia, Lup P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│35 │Mureş │Albeşti │Aron E. Laurentiu │32 │1372/12│Arabil │- │5125 │Extravilan│6.100 │3.185 │- │ │11.147,50 │11.147,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Andrei I. Nicolae,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nica I. Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Mureş │Albeşti │Moldovan I. │32 │1372/11│Arabil │- │5404 │Extravilan│4.700 │1.895 │- │ │6.632,50 │6.632,50 │
│ │ │ │Cornelia, Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Pavel, Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│37 │Mureş │Albeşti │Pintea St. Maria │32 │1372/10│Arabil │- │5230 │Extravilan│5.000 │1.031 │- │ │3.608,50 │3.608,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│38 │Mureş │Albeşti │Mihaila I. Valeria│32 │1372/9 │Arabil │- │5158 │Extravilan│1.400 │26 │- │ │91,00 │91,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│39 │Mureş │Albeşti │Suteu I. Sofia │32 │1372/5/│Arabil │- │5469 │Extravilan│7.600 │858 │- │ │3.003,00 │3.003,00 │
│ │ │ │ │ │33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ambrus Valentin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Mureş │Albeşti │Ambrus Pavel, │32 │1372/5/│Arabil │52060│5241 │Extravilan│8.000 │768 │- │ │2.688,00 │2.688,00 │
│ │ │ │Szali Paraschiva │ │31 │ │426 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│41 │Mureş │Albeşti │Van Veldhuijzen │32 │1372/5/│Arabil │52296│5122 │Extravilan│6.800 │694 │- │ │2.429,00 │2.429,00 │
│ │ │ │Maria │ │30/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Van Veldhuijzen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │Mureş │Albeşti │Maria, Van │32 │1372/5/│Arabil │52661│5276 │Extravilan│10.800 │953 │- │ │3.335,50 │3.335,50 │
│ │ │ │Veldhuijzen │ │29 │ │561 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antonius Cornelis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Van Veldhuijzen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │Mureş │Albeşti │Maria, Van │32 │1372/5/│Arabil │52674│6201 │Extravilan│5.000 │472 │- │ │1.652,00 │1.652,00 │
│ │ │ │Veldhuijzen │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antonius Cornelis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Van Veldhuijzen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │Mureş │Albeşti │Maria, Van │32 │1372/5/│Arabil │52673│6152 │Extravilan│5.000 │478 │- │ │1.673,00 │1.673,00 │
│ │ │ │Veldhuijzen │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antonius Cornelis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│45 │Mureş │Albeşti │Palcu V. Ioan │32 │1372/5/│Arabil │- │5252 │Extravilan│5.000 │307 │- │ │1.074,50 │1.074,50 │
│ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Orasanu Minodora, │ │1372/5/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │Mureş │Albeşti │Orasanu Petru │32 │25 │Arabil │51912│5267 │Extravilan│5.000 │484 │- │ │1.694,00 │1.694,00 │
│ │ │ │Anton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│47 │Mureş │Albeşti │Proprietar │32 │- │Arabil │- │- │Extravilan│- │109 │- │ │381,50 │381,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Orasanu Minodora, │ │1372/5/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Mureş │Albeşti │Orasanu Petru │32 │24 │Arabil │50807│5317 │Extravilan│5.800 │557 │- │ │1.949,50 │1.949,50 │
│ │ │ │Anton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│49 │Mureş │Albeşti │Proprietar │32 │- │Arabil │- │- │Extravilan│- │207 │- │ │724,50 │724,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│50 │Mureş │Albeşti │Costea Nicolae, │32 │1372/5/│Arabil │50433│6656 │Extravilan│4.594 │508 │- │ │1.778,00 │1.778,00 │
│ │ │ │Costea Ioan │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│51 │Mureş │Albeşti │Costea Nicolae, │32 │1372/5/│Arabil │50450│5244 │Extravilan│9.601 │1.020 │- │ │3.570,00 │3.570,00 │
│ │ │ │Costea Doina │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│52 │Mureş │Albeşti │Dutch Invest - │32 │1372/5/│Arabil │52207│5326 │Extravilan│10.800 │1.152 │- │ │4.032,00 │4.032,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │21 │ │847 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│53 │Mureş │Albeşti │Dutch Invest - │32 │1372/5/│Arabil │52176│5391 │Extravilan│10.364 │1.491 │- │ │5.218,50 │5.218,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│54 │Mureş │Albeşti │Calin Lacramioara │30 │1372/5/│Arabil │54086│6043 │Extravilan│10.513 │1.812 │- │ │6.342,00 │6.342,00 │
│ │ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│55 │Mureş │Albeşti │Urian Marcel │32 │1372/5/│Arabil │52101│5540 │Extravilan│10.252 │2.111 │- │ │7.388,50 │7.388,50 │
│ │ │ │Cosmin │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│56 │Mureş │Albeşti │Baciu T. Teofil, │32 │1372/5/│Arabil │- │6261 │Extravilan│5.400 │1.226 │- │ │4.291,00 │4.291,00 │
│ │ │ │Vlad T. Cornelia │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│57 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │32 │1372/5/│Arabil │- │- │Extravilan│2.900 │612 │- │ │2.142,00 │2.142,00 │
│ │ │ │ │ │16/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│58 │Mureş │Albeşti │Staier P. Ioan │32 │1372/5/│Arabil │- │6530 │Extravilan│10.500 │2.160 │- │ │7.560,00 │7.560,00 │
│ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│59 │Mureş │Albeşti │Maier Maria │32 │1372/5/│Arabil │681 │5390 │Extravilan│10.800 │2.519 │- │ │8.816,50 │8.816,50 │
│ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Moldovan Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ileana, Kadar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pavel Ladislau, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Kadar Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Magdalena, Kraft │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │Mureş │Albeşti │Mioara-Codruta, │32 │1372/5/│Drum │50277│6755 │Extravilan│1.526 │349 │- │ │418,80 │418,80 │
│ │ │ │Mot Alexandru, Mot│ │14/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica, Cucu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marius, Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Reliana-Floriana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Heves Daniela, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maier Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│61 │Mureş │Albeşti │Cioaca Tiberiu │32 │1372/5/│Arabil │1087 │6755 │Extravilan│656 │93 │- │ │325,50 │325,50 │
│ │ │ │Constantin │ │14/13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│62 │Mureş │Albeşti │Maier Nicolae │32 │1372/5/│Arabil │52145│6755 │Extravilan│656 │656 │- │ │2.296,00 │2.296,00 │
│ │ │ │ │ │14/12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│63 │Mureş │Albeşti │Molnar Gheorghe │32 │1372/5/│Arabil │50747│6755 │Extravilan│656 │656 │- │ │2.296,00 │2.296,00 │
│ │ │ │ │ │14/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│64 │Mureş │Albeşti │Maier Nicolae │32 │1372/5/│Arabil │52136│6755 │Extravilan│657 │588 │- │ │2.058,00 │2.058,00 │
│ │ │ │ │ │14/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│65 │Mureş │Albeşti │Dutch Invest - │32 │1372/5/│Arabil │51908│5467 │Extravilan│10.348 │1.992 │- │ │6.972,00 │6.972,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │13 │ │711 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│66 │Mureş │Albeşti │Dutch Invest - │32 │1372/5/│Arabil │52292│5782 │Extravilan│10.300 │2.243 │- │ │7.850,50 │7.850,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │12 │ │602 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Van Middendorp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │Mureş │Albeşti │Teodora, Van │32 │1372/5/│Arabil │53704│- │Intravilan│532 │53 │- │ │2.703,00 │2.703,00 │
│ │ │ │Middendorp │ │11/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hendrikus Jan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│68 │Mureş │Albeşti │Vektor Com - │32 │1372/5/│Arabil │52646│6561 │Intravilan│632 │622 │- │ │31.722,00 │31.722,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │11/8 │ │442/8│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│69 │Mureş │Albeşti │Vektor Com - │32 │1372/5/│Arabil │52645│6561 │Intravilan│632 │632 │- │ │32.232,00 │32.232,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │11/9 │ │442/9│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│70 │Mureş │Albeşti │Vektor Com - │32 │1372/5/│Arabil │52644│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │11/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Holland Invest - │ │1372/5/│ │52479│ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │Mureş │Albeşti │S.R.L. │32 │11/11 │Drum │442/ │6561 │Intravilan│1.144 │127 │- │ │635,00 │635,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│72 │Mureş │Albeşti │Van-Den Brink │32 │1372/5/│Arabil │51900│6178 │Extravilan│10.669 │1.929 │- │ │6.751,50 │6.751,50 │
│ │ │ │Felicia │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│73 │Mureş │Albeşti │Tenea Orofil, │32 │1372/5/│Arabil │52079│5333 │Extravilan│2.800 │514 │- │ │1.799,00 │1.799,00 │
│ │ │ │Tenea Maria │ │9 │ │881 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│74 │Mureş │Albeşti │Borcan Gh. Ana │32 │1372/5/│Arabil │- │6543 │Extravilan│2.700 │415 │- │ │1.452,50 │1.452,50 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│75 │Mureş │Albeşti │Sandu E. Emanoil │32 │1372/5/│Arabil │- │5287 │Extravilan│5.000 │759 │- │ │2.656,50 │2.656,50 │
│ │ │ │ │ │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Radu Ioan, Radu │ │ │ │ │Poz. 112, │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │Mureş │Albeşti │Ironim, Hofnar │32 │1372/5/│Arabil │- │anexa 3, │Extravilan│10.800 │1.628 │- │ │5.698,00 │5.698,00 │
│ │ │ │Olimpia │ │6 │ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18/1991 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Sirbu I. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sirbu D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │Mureş │Albeşti │Damaschin, Sirbu │32 │1372/5/│Arabil │- │6169 │Extravilan│10.800 │1.221 │- │ │4.273,50 │4.273,50 │
│ │ │ │D. Ioan, Sirbu D. │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zaharia, Maier D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pintea I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pintea I. Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │Mureş │Albeşti │Micu I. Valeria, │32 │1372/5/│Arabil │- │6274 │Extravilan│5.400 │648 │- │ │2.268,00 │2.268,00 │
│ │ │ │Pintea I. Ironim, │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baciu I. Viorica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pintea I. Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│79 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │32 │1372/5/│Arabil │- │- │Extravilan│800 │95 │- │ │332,50 │332,50 │
│ │ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│80 │Mureş │Albeşti │Pintea Aurel, │32 │1372/5/│Arabil │51905│5344 │Extravilan│4.000 │473 │- │ │1.655,50 │1.655,50 │
│ │ │ │Pintea Vicentia │ │4 │ │364 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Matefi I. Iosif, │ │1372/5/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │Mureş │Albeşti │Laszlo I. Irina, │32 │3 │Arabil │- │5647 │Extravilan│1.900 │417 │- │ │1.459,50 │1.459,50 │
│ │ │ │Ban I. Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Birsan St. Eugen, │ │1372/5/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Mureş │Albeşti │Pintea St. │39 │2, 1372│Arabil │53662│6638 │Extravilan│8.100 │955 │- │ │3.342,50 │3.342,50 │
│ │ │ │Vicentia │ │/5/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pintea Stefan │ │1372/5/│ │52471│ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │Mureş │Albeşti │Aurel │32 │1 1372/│Arabil │420 │6724 │Extravilan│9.200 │1.044 │- │ │3.654,00 │3.654,00 │
│ │ │ │ │ │5/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│84 │Mureş │Albeşti │Proprietar │32 │- │Arabil │- │- │Extravilan│- │1.407 │- │ │4.924,50 │4.924,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │1372/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│85 │Mureş │Albeşti │Sighişoara - │- │6 │Arabil │51842│- │Intravilan│5.000 │143 │- │ │7.293,00 │7.293,00 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│86 │Mureş │Albeşti │Sandu Nicoleta, │32 │1372/2/│Arabil │52027│5122 │Extravilan│3.000 │2.726 │- │ │9.541,00 │9.541,00 │
│ │ │ │Sandu Costel │ │1/1 │ │287/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│87 │Mureş │Albeşti │Mot Alexandru, Mot│32 │1372/2/│Arabil │50057│5122 │Extravilan│1.100 │1.100 │- │ │3.850,00 │3.850,00 │
│ │ │ │Maria │ │1/2 │ │1305 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│88 │Mureş │Albeşti │Gurchi Ana │32 │1372/2/│Arabil │50058│5122 │Extravilan│1.100 │1.100 │- │ │3.850,00 │3.850,00 │
│ │ │ │ │ │1/3 │ │1306 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Mânăstirea „Sf. │ │1372/2/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│89 │Mureş │Albeşti │Mc. Dimitrie“ - │32 │2 │Arabil │55248│5475 │Extravilan│2.000 │1.435 │- │ │5.022,50 │5.022,50 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Heghi P. Pavel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Heghi P. Moise, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Raduly P. Juliana,│ │1262/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │Mureş │Albeşti │Heghi P. Mihail, │31 │5 │Arabil │- │5486 │Extravilan│2.700 │178 │- │ │623,00 │623,00 │
│ │ │ │Kalnoki P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rozalia, Maier P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│91 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │31 │1361/2 │Arabil │- │- │Extravilan│6.300 │662 │- │ │2.317,00 │2.317,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Filippi Alina │ │1241/3/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │Mureş │Albeşti │Elena, Nasuescu │25 │1 │Arabil │51920│5950 │Extravilan│11.700 │464 │- │ │1.624,00 │1.624,00 │
│ │ │ │Catalin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Tordai St. Stefan,│ │1241/3/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │Mureş │Albeşti │Iuhasz I. Ioan, │25 │2 │Arabil │- │6733 │Extravilan│20.000 │8.962 │- │ │31.367,00 │31.367,00 │
│ │ │ │Tordai A. Ildiko │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│94 │Mureş │Albeşti │Oroszhegyi Iosif │25 │1241/3/│Arabil │51964│6462 │Extravilan│12.900 │4.363 │- │ │15.270,50 │15.270,50 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│95 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │25 │1241/3/│Arabil │- │- │Extravilan│13.100 │1.113 │- │ │3.895,50 │3.895,50 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│96 │Mureş │Albeşti │Campean I. Ilie │25 │1238/4/│Arabil │- │5925 │Extravilan│12.900 │3.625 │- │ │12.687,50 │12.687,50 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│97 │Mureş │Albeşti │Tenea I. Ilie │25 │1238/4/│Arabil │- │6765 │Extravilan│147 │46 │- │ │161,00 │161,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│98 │Mureş │Albeşti │Tenea R. Ioan │25 │1238/4/│Arabil │- │6179 │Extravilan│3.200 │1.067 │- │ │3.734,50 │3.734,50 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│99 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │25 │1238/4/│Arabil │- │- │Extravilan│7.000 │1.470 │- │ │5.145,00 │5.145,00 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Cismas I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octavian, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Aurel, Moise I.│ │1236/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │Mureş │Albeşti │Margareta, Cismas │25 │1 │Arabil │- │158689 │Extravilan│11.100 │1.919 │- │ │6.716,50 │6.716,50 │
│ │ │ │I. Raveca, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Ilie, Cismas I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Cismas I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octavian, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Aurel, Moise I.│ │1236/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │Mureş │Albeşti │Margareta, Cismas │25 │2 │Arabil │- │158689 │Extravilan│6.900 │1.789 │- │ │6.261,50 │6.261,50 │
│ │ │ │I. Raveca, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Ilie, Cismas I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│102 │Mureş │Albeşti │Suta Margareta │25 │1236/1/│Arabil │50927│6061 │Extravilan│7.000 │3.032 │- │ │10.612,00 │10.612,00 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Petrascu S. │ │1236/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │Mureş │Albeşti │Gizela, Ban S. │25 │4 │Arabil │- │6897 │Extravilan│2.000 │1.123 │- │ │3.930,50 │3.930,50 │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Cismas I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octavian, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Aurel, Moise I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │Mureş │Albeşti │Margareta, Cismas │25 │1233/1 │Neproductiv │- │158689 │Extravilan│2.000 │867 │- │ │173,40 │173,40 │
│ │ │ │I. Raveca, Cismas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Ilie, Cismas I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│105 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │33 │1323/2 │Neproductiv │- │- │Extravilan│1.500 │58 │- │ │11,60 │11,60 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│106 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │25 │1233/5 │Neproductiv │- │- │Extravilan│1.900 │2.517 │- │ │503,40 │503,40 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│107 │Mureş │Albeşti │Toma Mihaela │33 │1323/15│Neproductiv │50538│158508 │Extravilan│10.000 │1.553 │- │ │310,60 │310,60 │
│ │ │ │Adriana │ │ │ │1219 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1226/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petrascu S. │ │9/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gizela, Ban Vilma,│ │1231/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │Mureş │Albeşti │Ban Julia │25 │9 1233/│Arabil │- │6897 │Extravilan│12.800 │97 │- │ │339,50 │339,50 │
│ │ │ │Loredana, Ban Anna│ │4 1223/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria │ │1 1233/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 1233/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 1229 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│109 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti*) │25 │1232 │Neproductiv │- │- │Extravilan│2.700 │1.878 │- │ │375,60 │375,60 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│110 │Mureş │Albeşti │Maior Eugenia │23 │1198/17│Arabil │- │6583 │Extravilan│2.900 │962 │- │ │3.367,00 │3.367,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1198/16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │Mureş │Albeşti │Suto Denes │23 │1193/2 │Arabil │- │5733 │Extravilan│2.900 │1.302 │- │ │4.557,00 │4.557,00 │
│ │ │ │ │ │1184/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Poz. 1, │ │ │ │ │ │ │ │
│112 │Mureş │Albeşti │Grusea I. Ioan │23 │1198/15│Arabil │- │anexa 3, │Extravilan│900 │471 │- │ │1.648,50 │1.648,50 │
│ │ │ │ │ │/3 │ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │247/2005 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│113 │Mureş │Albeşti │Grusea I. Ioan │23 │1198/15│Arabil │- │6720 │Extravilan│5.600 │2.317 │- │ │8.109,50 │8.109,50 │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│114 │Mureş │Albeşti │Tifrea I. Zaharie │23 │1198/15│Arabil │- │6586 │Extravilan│5.000 │1.242 │- │ │4.347,00 │4.347,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│115 │Mureş │Albeşti │Neag Nicolae Alin │23 │1198/14│Arabil │54814│6517 │Extravilan│5.800 │785 │- │ │2.747,50 │2.747,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│116 │Mureş │Albeşti │Ratiu I. Zaharie │23 │1198/13│Arabil │- │6689 │Extravilan│1.700 │115 │- │ │402,50 │402,50 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│117 │Mureş │Albeşti │Adam I. Sofia │23 │1198/13│Arabil │- │5701 │Extravilan│7.000 │362 │- │ │1.267,00 │1.267,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│118 │Mureş │Albeşti │Pall D. Ioan, Pall│25 │1231/1/│Arabil │- │6478 │Extravilan│9.700 │2.784 │- │ │9.744,00 │9.744,00 │
│ │ │ │D. Gheorghe │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│119 │Mureş │Albeşti │Pall M. Moise │25 │1231/1/│Arabil │- │5681 │Extravilan│8.600 │1.738 │- │ │6.083,00 │6.083,00 │
│ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│120 │Mureş │Albeşti │Pal D. Irina │25 │1231/1/│Arabil │- │6569 │Extravilan│1.500 │173 │- │ │605,50 │605,50 │
│ │ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│121 │Mureş │Albeşti │Cioc I. Amalia │25 │1231/1/│Arabil │- │5543 │Extravilan│14.400 │182 │- │ │637,00 │637,00 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│122 │Mureş │Albeşti │Moise I. Ioan │23 │1198/10│Arabil │- │5557 │Extravilan│4.000 │142 │- │ │497,00 │497,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1198/12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123 │Mureş │Albeşti │Cioc I. Amalia │23 │/12 │Arabil │- │158703 │Extravilan│5.000 │172 │- │ │602,00 │602,00 │
│ │ │ │ │ │1194/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1195/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Astalus G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│124 │Mureş │Albeşti │Zaharie, Ciocirlan│23 │1198/12│Făneaţă │- │6538 │Extravilan│12.900 │530 │- │ │1.219,00 │1.219,00 │
│ │ │ │G. Eusevia, │ │/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vintila G. Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│125 │Mureş │Albeşti │Maior T. Gheorghe │24 │1214/1 │Arabil │- │6369 │Extravilan│4769 │473 │- │ │1.655,50 │1.655,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│126 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Maria │24 │1214/2 │Arabil │- │6144 │Extravilan│9.919 │899 │- │ │3.146,50 │3.146,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Nagy M. Klara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│127 │Mureş │Albeşti │Birtum M. Rafira, │24 │1214/3 │Arabil │- │6265 │Extravilan│5.913 │442 │- │ │1.547,00 │1.547,00 │
│ │ │ │Ban M. Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│128 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Maria │24 │1214/4 │Arabil │- │6715 │Extravilan│2.352 │203 │- │ │710,50 │710,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│129 │Mureş │Albeşti │Suteu T. Teofil │24 │1226/1/│Arabil │- │5985 │Extravilan│2.352 │206 │- │ │721,00 │721,00 │
│ │ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│130 │Mureş │Albeşti │Suta L. Margareta │24 │1214/6 │Arabil │- │6082 │Extravilan│2.352 │212 │- │ │742,00 │742,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│131 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Lucretia │24 │1214/7 │Arabil │- │6100 │Extravilan│3.720 │344 │- │ │1.204,00 │1.204,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│132 │Mureş │Albeşti │Cioc I. Ioan │25 │1226/1/│Arabil │- │5760 │Extravilan│3.720 │358 │- │ │1.253,00 │1.253,00 │
│ │ │ │ │ │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│133 │Mureş │Albeşti │Pop I. Eugenia │25 │1226/1/│Arabil │- │5886 │Extravilan│3.720 │392 │- │ │1.372,00 │1.372,00 │
│ │ │ │ │ │24/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│134 │Mureş │Albeşti │Aldea G. Ioan │24 │1214/9 │Arabil │- │6504 │Extravilan│8.584 │787 │- │ │2.754,50 │2.754,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│135 │Mureş │Albeşti │Toma Gh. Ana │24 │1204/1/│Arabil │- │5937 │Extravilan│8.012 │776 │- │ │2.716,00 │2.716,00 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│136 │Mureş │Albeşti │Hegbeli I. Ioan │24 │1214/11│Arabil │- │6353 │Extravilan│4.674 │409 │- │ │1.431,50 │1.431,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│137 │Mureş │Albeşti │Chis D. Zaharie │24 │1214/12│Arabil │- │6077 │Extravilan│4.769 │384 │- │ │1.344,00 │1.344,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│138 │Mureş │Albeşti │Zdarculescu M. │24 │1204/12│Arabil │- │5907 │Extravilan│2.575 │183 │- │ │640,50 │640,50 │
│ │ │ │Rafira │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│139 │Mureş │Albeşti │Pop I. Mihail │24 │1214/12│Arabil │- │6050 │Extravilan│2.575 │179 │- │ │626,50 │626,50 │
│ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Mihaila I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eugenia, Puscasiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Livia, Balu I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │Mureş │Albeşti │Ana, Danila I. │24 │1214/13│Arabil │- │6128 │Extravilan│4.101 │276 │- │ │966,00 │966,00 │
│ │ │ │Ioan, Danila I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Otilia, Danila I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│141 │Mureş │Albeşti │Pop I. Eugenia │25 │1226/1/│Arabil │- │5886 │Extravilan│4.292 │285 │- │ │997,50 │997,50 │
│ │ │ │ │ │29/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│142 │Mureş │Albeşti │Golumban I. │24 │1226/1/│Arabil │- │5810 │Extravilan│3.500 │249 │- │ │871,50 │871,50 │
│ │ │ │Elisabeta │ │31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Golomban D. │ │1226/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │Mureş │Albeşti │Floarea, Boitas I.│28 │30 │Arabil │- │5880 │Extravilan│3.200 │510 │- │ │1.785,00 │1.785,00 │
│ │ │ │Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Boitos M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eleonora, Boitos │ │1204/1/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │Mureş │Albeşti │M. Virgil, Dan M. │25 │17 │Arabil │- │6020 │Extravilan│2.900 │617 │- │ │2.159,50 │2.159,50 │
│ │ │ │Eleonora, Beres M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valerica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│145 │Mureş │Albeşti │Kerekes A. │24 │1214/18│Arabil │- │6647 │Extravilan│3.900 │1.183 │- │ │4.140,50 │4.140,50 │
│ │ │ │Francisc │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1214/18│ │ │PVPP 2023 │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │Mureş │Albeşti │Jakab M. Ioan │25 │/2 │Arabil │- │din │Extravilan│1.400 │448 │- │ │1.568,00 │1.568,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14.03.2011 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Aldea G. Traian, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maier M. Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gligor M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │Mureş │Albeşti │Gheorghe, Gligor │24 │1214/19│Arabil │- │6094 │Extravilan│4.000 │863 │- │ │3.020,50 │3.020,50 │
│ │ │ │M. Ioan, Birzea M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rafira, Pop M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eusevia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│148 │Mureş │Albeşti │Suteu M. Mihai │25 │1214/20│Arabil │- │6222 │Extravilan│2.000 │149 │- │ │521,50 │521,50 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│149 │Mureş │Albeşti │Costea M. │25 │1214/20│Arabil │- │6272 │Extravilan│900 │22 │- │ │77,00 │77,00 │
│ │ │ │Margareta │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│150 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Lucretia │25 │1214/25│Arabil │ │6100 │Extravilan│2.300 │5 │- │ │17,50 │17,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│151 │Mureş │Albeşti │Maier I. Ana │23 │1198/12│Arabil │- │6508 │Extravilan│1.900 │787 │- │ │2.754,50 │2.754,50 │
│ │ │ │ │ │/10/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│152 │Mureş │Albeşti │Maier I. Ana │23 │1198/12│Arabil │- │6508 │Extravilan│1.100 │168 │- │ │588,00 │588,00 │
│ │ │ │ │ │/10/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│153 │Mureş │Albeşti │Vlad I. Floarea │23 │1190/1 │Arabil │- │5785 │Extravilan│4.500 │637 │- │ │2.229,50 │2.229,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Poz. 303, │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │Mureş │Albeşti │Baciu Vasile │23 │1198/12│Arabil │- │anexa 3, │Extravilan│1.200 │139 │- │ │486,50 │486,50 │
│ │ │ │ │ │/6 │ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18/1991 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│155 │Mureş │Albeşti │Gligor E. Liviu │23 │1198/12│Arabil │- │6143 │Extravilan│900 │105 │- │ │367,50 │367,50 │
│ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Suteu I. Eusevia, │ │1198/12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │Mureş │Albeşti │Boitos I. Traian, │23 │/3 │Arabil │- │6713 │Extravilan│1.200 │138 │- │ │483,00 │483,00 │
│ │ │ │Boitos I. Mihai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│157 │Mureş │Albeşti │Suteu G. Eronim │21 │1184/3 │Arabil │- │6028 │Extravilan│1.200 │138 │- │ │483,00 │483,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Suteu G. Octavian,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suteu G. Ioan, │ │1198/12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│158 │Mureş │Albeşti │Sabau G. │23 │/2 │Arabil │- │6711 │Extravilan│1.200 │141 │- │ │493,50 │493,50 │
│ │ │ │Elisabeta, Suteu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │G. Ironim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Suteu I. Eusevia, │ │1198/12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│159 │Mureş │Albeşti │Boitos I. Traian, │23 │/1 │Arabil │- │6712 │Extravilan│1.200 │147 │- │ │514,50 │514,50 │
│ │ │ │Boitos I. Mihai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│160 │Mureş │Albeşti │Pop I. Elisabeta │23 │1198/3 │Arabil │- │5550 │Extravilan│3.000 │400 │- │ │1.400,00 │1.400,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Nagy M. Berta, Pal│ │1198/10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│161 │Mureş │Albeşti │M. Moise, Suto M. │23 │/1 │Arabil │- │6651 │Extravilan│8.700 │2.345 │- │ │8.207,50 │8.207,50 │
│ │ │ │Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│162 │Mureş │Albeşti │Nagy N. Iren │23 │1198/9 │Arabil │- │6571 │Extravilan│3.000 │556 │- │ │1.946,00 │1.946,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│163 │Mureş │Albeşti │Tescula I. Mihai │23 │1198/6 │Arabil │- │6146 │Extravilan│6.500 │1.199 │- │ │4.196,50 │4.196,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│164 │Mureş │Albeşti │Badeu I. Pavel, │23 │1198/5 │Arabil │- │6365 │Extravilan│12.900 │1.389 │- │ │4.861,50 │4.861,50 │
│ │ │ │Marcu I. Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│165 │Mureş │Albeşti │Loas I. Emanuila │23 │1198/4/│Arabil │- │5973 │Extravilan│8.600 │1.370 │- │ │4.795,00 │4.795,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│166 │Mureş │Albeşti │Loas I. Aurel │23 │1198/4/│Arabil │- │5980 │Extravilan│5.000 │1.012 │- │ │3.542,00 │3.542,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│167 │Mureş │Albeşti │Aldea N. Emanoil │23 │1198/4/│Arabil │- │6099 │Extravilan│5.000 │767 │- │ │2.684,50 │2.684,50 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│168 │Mureş │Albeşti │Loas I. Emanuila │23 │1198/4/│Arabil │- │5974 │Extravilan│1.500 │190 │- │ │665,00 │665,00 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│169 │Mureş │Albeşti │Cioc I. Elena │23 │1190/1 │Arabil │- │5719 │Extravilan│7.100 │669 │- │ │2.341,50 │2.341,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│170 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Maria │23 │1202/3/│Arabil │- │6133 │Extravilan│9.800 │1.004 │- │ │3.514,00 │3.514,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│171 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Maria │23 │1198/3/│Arabil │- │6144 │Extravilan│3.700 │402 │- │ │1.407,00 │1.407,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│172 │Mureş │Albeşti │Tescula G. Anica │23 │1198/2/│Arabil │- │6391 │Extravilan│2.200 │241 │- │ │843,50 │843,50 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│173 │Mureş │Albeşti │Tescula I. Ilie │23 │1198/2 │Arabil │- │5970 │Extravilan│17.100 │2.680 │- │ │9.380,00 │9.380,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│174 │Mureş │Albeşti │Filpro - S.R.L. │25 │1198/1/│Arabil │54671│6056 │Extravilan│8.300 │2.840 │- │ │9.940,00 │9.940,00 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│175 │Mureş │Albeşti │Filpro - S.R.L. │23 │1198/1/│Arabil │54676│6078 │Extravilan│3.200 │768 │- │ │2.688,00 │2.688,00 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│176 │Mureş │Albeşti │Suteu T. Teofil │23 │1198/1/│Arabil │- │6135 │Extravilan│2.200 │886 │- │ │3.101,00 │3.101,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│177 │Mureş │Albeşti │Suteu T. Teofil │19 │1198/1/│Arabil │- │5985 │Extravilan│7.000 │2.187 │- │ │7.654,50 │7.654,50 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│178 │Mureş │Albeşti │Suteu M. Ioan │23 │1201/1/│Fâneaţă │- │6863 │Extravilan│1.100 │178 │- │ │409,40 │409,40 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│179 │Mureş │Albeşti │Balu I. Mihail │23 │1202/12│Arabil │- │6739 │Extravilan│5.200 │968 │- │ │3.388,00 │3.388,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│180 │Mureş │Albeşti │Costea M. │23 │1202/11│Arabil │- │6272 │Extravilan│4.500 │1.752 │- │ │6.132,00 │6.132,00 │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│181 │Mureş │Albeşti │Suteu M. Mihai │23 │1202/10│Arabil │- │6222 │Extravilan│4.600 │2.108 │- │ │7.378,00 │7.378,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│182 │Mureş │Albeşti │Suteu M. Aurel │23 │1202/9 │Arabil │- │6142 │Extravilan│4.000 │1.883 │- │ │6.590,50 │6.590,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│183 │Mureş │Albeşti │Boitos I. Floarea │23 │1202/8 │Arabil │- │6559 │Extravilan│3.500 │1.708 │- │ │5.978,00 │5.978,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Petrescu I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │Mureş │Albeşti │Eugenia, Boholt M.│23 │1198/7 │Arabil │- │5917 │Extravilan│3.400 │1.567 │- │ │5.484,50 │5.484,50 │
│ │ │ │Eugenia, Solomon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M. Doina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Gligor I. Emanoil,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │Mureş │Albeşti │Gligor I. Lucian, │23 │1202/6 │Arabil │- │6104 │Extravilan│4.000 │1.984 │- │ │6.944,00 │6.944,00 │
│ │ │ │Gligor I. Eugen, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gligor I. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Gligor I. Vasile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │Mureş │Albeşti │Balu I. Dionisie, │23 │1202/5 │Arabil │- │6105 │Extravilan│4.000 │2.148 │- │ │7.518,00 │7.518,00 │
│ │ │ │Gligor I. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Deac I. Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│187 │Mureş │Albeşti │Gligor E. Liviu │23 │1202/4 │Arabil │- │6143 │Extravilan│2.700 │1.608 │- │ │5.628,00 │5.628,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│188 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Elena, │23 │1202/3 │Arabil │- │6659 │Extravilan│800 │545 │- │ │1.907,50 │1.907,50 │
│ │ │ │Chis G. Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│189 │Mureş │Albeşti │Aldea G. Traian, │23 │1202/2 │Arabil │- │6053 │Extravilan│5.100 │4.526 │- │ │15.841,00 │15.841,00 │
│ │ │ │Aldea G. Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│190 │Mureş │Albeşti │Marcu I. Gheorghe │23 │1202/1 │Arabil │- │6054 │Extravilan│1.600 │1.600 │- │ │5.600,00 │5.600,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│191 │Mureş │Albeşti │Kerekes M. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.500 │34 │- │ │119,00 │119,00 │
│ │ │ │ │ │1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│192 │Mureş │Albeşti │Kerekes Francisc │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.400 │41 │- │ │143,50 │143,50 │
│ │ │ │ │ │1/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│193 │Mureş │Albeşti │Kerekes A. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.400 │33 │- │ │115,50 │115,50 │
│ │ │ │ │ │1/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│194 │Mureş │Albeşti │Kerekes D. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.400 │38 │- │ │133,00 │133,00 │
│ │ │ │ │ │1/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│195 │Mureş │Albeşti │Iakob A. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.400 │35 │- │ │122,50 │122,50 │
│ │ │ │ │ │1/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│196 │Mureş │Albeşti │Kerekes Francisc │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│1.400 │32 │- │ │112,00 │112,00 │
│ │ │ │ │ │1/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│197 │Mureş │Albeşti │Suto E. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.800 │47 │- │ │164,50 │164,50 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│198 │Mureş │Albeşti │Borov V. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│3.000 │45 │- │ │157,50 │157,50 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│199 │Mureş │Albeşti │Pall Dominic │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│8.100 │125 │- │ │437,50 │437,50 │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│200 │Mureş │Albeşti │Pop Gheorghe │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│3.000 │46 │- │ │161,00 │161,00 │
│ │ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│201 │Mureş │Albeşti │Pop Mihai │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.100 │114 │- │ │399,00 │399,00 │
│ │ │ │ │ │5/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│202 │Mureş │Albeşti │Tescula M. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.500 │675 │- │ │2.362,50 │2.362,50 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│203 │Mureş │Albeşti │Pop Mihai │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.700 │1.507 │- │ │5.274,50 │5.274,50 │
│ │ │ │ │ │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│204 │Mureş │Albeşti │Pop D. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.700 │2.074 │- │ │7.259,00 │7.259,00 │
│ │ │ │ │ │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│205 │Mureş │Albeşti │Boitos Aurora │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.900 │2.578 │- │ │9.023,00 │9.023,00 │
│ │ │ │ │ │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│206 │Mureş │Albeşti │Stoica V. │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.600 │2.556 │- │ │8.946,00 │8.946,00 │
│ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│207 │Mureş │Albeşti │Suteu Nicolae │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.000 │2.000 │- │ │7.000,00 │7.000,00 │
│ │ │ │ │ │11/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│208 │Mureş │Albeşti │Proprietar │23 │1206/1/│Arabil │- │- │Extravilan│2.000 │70 │- │ │245,00 │245,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│209 │Mureş │Albeşti │Suteu Nicolae │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│6.300 │2.772 │- │ │9.702,00 │9.702,00 │
│ │ │ │ │ │11/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│210 │Mureş │Albeşti │Borobev Albert │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│11.000 │5.412 │- │ │18.942,00 │18.942,00 │
│ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│211 │Mureş │Albeşti │Cioc Elena │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│3.400 │2.008 │- │ │7.028,00 │7.028,00 │
│ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│212 │Mureş │Albeşti │Dochia Marioara │23 │1204/1/│Arabil │- │- │Extravilan│14.000 │4.648 │- │ │16.268,00 │16.268,00 │
│ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│213 │Mureş │Albeşti │Proprietar │23 │- │Arabil │- │- │Extravilan│- │9.160 │- │ │32.060,00 │32.060,00 │
│ │ │ │neidentificat**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│214 │Mureş │Albeşti │Bolondut I. Sevia │21 │1113/1 │Arabil │- │6411 │Extravilan│4.900 │3.919 │- │ │13.716,50 │13.716,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Boitos G. Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│215 │Mureş │Albeşti │Boitos G. Aurora, │21 │1113/2 │Arabil │- │5966 │Extravilan│15.500 │8.193 │- │ │28.675,50 │28.675,50 │
│ │ │ │Boitos G. Zaharie,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Boitos G. Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│216 │Mureş │Albeşti │Maior Eugenia │23 │1198/17│Arabil │- │6583 │Extravilan│2.900 │20 │- │ │70,00 │70,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│217 │Mureş │Sighişoara │Urdea St. Maria │19 │1432/2 │Arabil │- │152674 │Extravilan│5.800 │93 │- │ │790,50 │790,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│218 │Mureş │Sighişoara │Moldovan N. Stefan│19 │1428/7 │Fâneaţă │- │152003 │Extravilan│11.200 │68 │- │ │258,40 │258,40 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│219 │Mureş │Sighişoara │Moldovan N. Stefan│19 │1428/7 │Fâneaţă │- │152003 │Extravilan│11.200 │6.842 │- │ │25.999,60 │25.999,60 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│220 │Mureş │Sighişoara │Moldovan N. Ioan │19 │1428/6 │Arabil │- │152020 │Extravilan│3.600 │167 │- │ │1.419,50 │1.419,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│221 │Mureş │Sighişoara │Deleanu Gh. Maria │19 │1427/4 │Fâneaţă │- │152632 │Extravilan│10.900 │6.948 │- │ │26.402,40 │26.402,40 │
│ │ │ │ │ │1428/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│222 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │19 │- │Arabil │55661│- │Extravilan│30.000 │14.287 │- │ │121.439,50 │121.439,50 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│223 │Mureş │Sighişoara │Deleanu Gh. Maria │19 │1427/4 │Fâneaţă │- │152632 │Extravilan│10.900 │1.995 │- │ │7.581,00 │7.581,00 │
│ │ │ │ │ │1428/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│224 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │19 │1425 │Arabil │- │- │Extravilan│53 │53 │- │ │450,50 │450,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │F 1427/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pintea St. Maria, │ │2 TF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │Mureş │Sighişoara │Hofner St. Stefan,│19 │1424/1 │Arabil │60141│152414 │Extravilan│19.900 │12.087 │- │ │102.739,50 │102.739,50 │
│ │ │ │Ciont St. Floarea,│ │A 1414/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hofnar St. Ioan │ │2 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1409/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│226 │Mureş │Sighişoara │Petrescu Maria, │19 │1414/3 │Fâneaţă │- │152763 │Extravilan│15.700 │5.462 │- │ │20.755,60 │20.755,60 │
│ │ │ │Şanta Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pintea St. Maria, │ │A 1414/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│227 │Mureş │Sighişoara │Hofner St. Stefan,│19 │6 F │Arabil │60152│152414 │Extravilan│14.600 │384 │- │ │3.264,00 │3.264,00 │
│ │ │ │Ciont St. Floarea,│ │1424/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hofnar St. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │F 1409/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popescu N. Maria, │ │1412 TF│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│228 │Mureş │Sighişoara │Micheu N. │19 │1413 A │Arabil │60403│152523 │Extravilan│31.300 │575 │- │ │4.887,50 │4.887,50 │
│ │ │ │Nicoleta-Hortensia│ │1414/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │F 1427/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │F 1407/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│229 │Mureş │Sighişoara │Szabo Alexandru │19 │1 A │Arabil │- │152778 │Extravilan│30.500 │3.258 │- │ │27.693,00 │27.693,00 │
│ │ │ │ │ │1408 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1401/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │F 1401/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│230 │Mureş │Sighişoara │Filip Ionel │19 │1 A │Arabil │56448│- │Extravilan│51.000 │4.458 │- │ │37.893,00 │37.893,00 │
│ │ │ │ │ │1403 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A 1378/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│231 │Mureş │Sighişoara │Grusea Zaharie │19 │1 P │Arabil │1146 │152375 │Extravilan│2.500 │2.461 │- │ │20.918,50 │20.918,50 │
│ │ │ │ │ │1378/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│232 │Mureş │Sighişoara │Filip Ionel │19 │1377/1 │Păşune │56447│- │Extravilan│23.100 │164 │- │ │623,20 │623,20 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│233 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │19 │1377 │Păşune │- │- │Extravilan│11 │11 │- │ │41,80 │41,80 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Forna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│234 │Mureş │Sighişoara │Cristina-Tulia, │19 │1377/4 │Păşune │1016 │152634 │Extravilan│216.600 │149 │- │ │566,20 │566,20 │
│ │ │ │Forna-Kreutzer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Joachim-Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│235 │Mureş │Sighişoara │Bogolea Şt. Mihai │19 │1377/2 │Păşune │- │152472 │Extravilan│18.900 │20.011 │- │ │76.041,80 │76.041,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Forna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│236 │Mureş │Sighişoara │Cristina-Tulia, │19 │1377/4 │Păşune │1016 │152634 │Extravilan│216.600 │205 │- │ │779,00 │779,00 │
│ │ │ │Forna-Kreutzer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Joachim-Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1377/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│237 │Mureş │Sighişoara │Filip Ionel │19 │1 A │Arabil │1994 │152160 │Extravilan│17.500 │1.761 │- │ │14.968,50 │14.968,50 │
│ │ │ │ │ │1378/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│238 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │19 │1377 │Păşune │- │- │Extravilan│335 │335 │- │ │1.273,00 │1.273,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Forna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │Mureş │Sighişoara │Cristina-Tulia, │19 │1377/2 │Fâneaţă │1012 │152616 │Extravilan│100.000 │21.599 │- │ │82.076,20 │82.076,20 │
│ │ │ │Forna-Kreutzer │ │1378/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Joachim-Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Forna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│240 │Mureş │Sighişoara │Cristina-Tulia, │19 │1377/4 │Păşune │1016 │152634 │Extravilan│216.600 │11.042 │- │ │41.959,60 │41.959,60 │
│ │ │ │Forna-Kreutzer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Joachim-Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Felegean A. Ioan │ │1375/7 │Păşune │- │6579 │ │10.000 │ │- │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Ţifrea I. Zaharie │ │1375/1/│Păşune │- │6503 │ │12.300 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Bănuţ E. Ionica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pop M. Eugenia, │ │1375/3 │Păşune │- │6627 │ │11.600 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │Hegbeli M. Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sporea M. Otilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Boitos N. Emilia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neag N. Niculaie, │ │1375/4 │Păşune │- │6396 │ │11.600 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │Ionescu M. Mircea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│241 │Mureş │Sighişoara │Ionescu M. Ana │18 │ │ │ │ │Extravilan│ │25.913 │ │ │98.469,40 │98.469,40 │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Ratiu D. Vicentia │ │1375/5 │Păşune │- │6117 │ │3.400 │ │- │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Tifrea M. Dumitru │ │1375/5/│Păşune │- │6343 │ │7.700 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Ratiu D. Vicentia │ │1375/5/│Păşune │- │6682 │ │2.200 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │Varvara I. Ana │ │1375/6 │Păşune │- │6327 │ │5.400 │ │- │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┤ ├───────┼─────────────────┼─────┼───────────┤ ├─────────┤ ├───────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │UAT Sighişoara*) │ │1375/20│Păşune │- │Rezervă │ │148.400 │ │- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │primărie │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│242 │Mureş │Sighişoara │Păcală Olimpia │18 │1363 │Păşune │- │Nr. fişă │Extravilan│25.200 │1.748 │- │ │6.642,40 │6.642,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6400 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│243 │Mureş │Sighişoara │Filip Ionel │18 │1363/5 │Păşune │54131│152435 │Extravilan│202.000 │25.192 │- │ │95.729,60 │95.729,60 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │N 1344 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│244 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │18 │P 1346 │Păşune │- │- │Extravilan│703 │703 │- │ │2.671,40 │2.671,40 │
│ │ │ │domeniu privat │ │P 1348 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Brikston │ │1363/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│245 │Mureş │Sighişoara │Construction │18 │1362/18│Păşune │54382│152702 │Extravilan│373.300 │49.553 │- │ │188.301,40 │188.301,40 │
│ │ │ │Solutions - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│246 │Mureş │Sighişoara │Klemm Rolf Walter │18 │1362/17│Păşune │54383│152679 │Extravilan│52.800 │3.826 │- │ │14.538,80 │14.538,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│247 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │18 │1362 │Păşune │- │- │Extravilan│1.339 │1.339 │- │ │5.088,20 │5.088,20 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│248 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │18 │1362 │Păşune │- │- │Extravilan│4.229 │4.230 │- │ │16.074,00 │16.074,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│249 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │18 │1362/20│Păşune │- │Rezervă │Extravilan│132.800 │11.956 │- │ │45.432,80 │45.432,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│250 │Mureş │Sighişoara │Raţ G. Alexandru │18 │1362/16│Păşune │- │152263 │Extravilan│41.500 │5.650 │- │ │21.470,00 │21.470,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│251 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │18 │1362 │Păşune │- │- │Extravilan│1.994 │1.994 │- │ │7.577,20 │7.577,20 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│252 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │18 │1362 │Păşune │- │- │Extravilan│1.329 │1.331 │- │ │5.057,80 │5.057,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Turcu Victoria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│253 │Mureş │Sighişoara │Martin Floarea, │18 │1362/13│Păşune │1783 │152555 │Extravilan│14.100 │1.491 │- │ │5.665,80 │5.665,80 │
│ │ │ │Cîmpean Daniel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│254 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │1362/10│Fâneaţă │50557│152545 │Extravilan│34.600 │3.504 │- │ │13.315,20 │13.315,20 │
│ │ │ │ │ │1358/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Cîmpean Daniel, │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│255 │Mureş │Sighişoara │Turcu Gh. │18 │9 F │Păşune │58323│152464 │Extravilan│12.900 │1.576 │- │ │5.988,80 │5.988,80 │
│ │ │ │Victoria, Martin │ │1358/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gh. Maria Floarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8 P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1362/8/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│256 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │1 TF │Păşune │1788 │152324 │Extravilan│20.200 │2.690 │- │ │10.222,00 │10.222,00 │
│ │ │ │ │ │1358/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TF 1359│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │7 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│257 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │1358/1 │Păşune │52302│152323 │Extravilan│20.100 │3.150 │- │ │11.970,00 │11.970,00 │
│ │ │ │ │ │P 1356/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1359/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1354/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│258 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │F 1356/│Fâneaţă │50545│152546 │Extravilan│50.000 │10.374 │- │ │39.421,20 │39.421,20 │
│ │ │ │ │ │1 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1355/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │F 1357/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│259 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │5 N │Păşune │53942│152482 │Extravilan│72.100 │12.524 │- │ │47.591,20 │47.591,20 │
│ │ │ │ │ │1353 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │P 1362/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│260 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │4 N │Păşune │53980│152481 │Extravilan│37.900 │2.136 │- │ │8.116,80 │8.116,80 │
│ │ │ │ │ │1352 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│261 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │18 │1362/3 │Păşune │53979│152094 │Extravilan│6.200 │5.134 │- │ │19.509,20 │19.509,20 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │P 482 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│262 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │6 16 17│TF 1329│Păşune │- │- │Extravilan│- │3.730 │- │ │14.174,00 │14.174,00 │
│ │ │ │domeniu privat │18 │P 1335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │P 1362 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│263 │Mureş │Sighişoara │Tifrea Gh. │18 │1362/1 │Păşune │- │152116 │Extravilan│7.200 │6.098 │- │ │23.172,40 │23.172,40 │
│ │ │ │Gheorghe │ │1335/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │TF 1326│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │16 │P 1328 │Păşune │- │- │Extravilan│8.394 │8.393 │- │ │31.893,40 │31.893,40 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│265 │Mureş │Sighişoara │Protopopiatul │16 │1328/2 │Păşune │974 │152630 │Extravilan│237.100 │56.643 │- │ │215.243,40 │215.243,40 │
│ │ │ │Ortodox Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│266 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │6 │482 │Păşune │- │Izlaz │Extravilan│534.400 │19.136 │- │ │72.716,80 │72.716,80 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│267 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │6 │488 │Păşune │- │Izlaz │Extravilan│4.200 │3.830 │- │ │14.554,00 │14.554,00 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│268 │Mureş │Sighişoara │Horvath I. Maria │6 │479/3 │Arabil │- │135432 │Extravilan│7.800 │5.512 │- │ │46.852,00 │46.852,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│269 │Mureş │Sighişoara │Cornea I. │6 │479/2 │Arabil │- │134950 │Extravilan│3.100 │1.995 │- │ │16.957,50 │16.957,50 │
│ │ │ │Ecaterina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│270 │Mureş │Sighişoara │Gergely Ioana │6 │479/1 │Arabil │- │134939 │Extravilan│3.000 │815 │- │ │6.927,50 │6.927,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│271 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │479 │Arabil │- │- │Extravilan│5 │5 │- │ │42,50 │42,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│272 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │493 │Arabil │- │- │Extravilan│20 │20 │- │ │170,00 │170,00 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│273 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │6 │477 │Fâneaţă │- │Rezervă │Extravilan│22.400 │12.506 │- │ │47.522,80 │47.522,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│274 │Mureş │Sighişoara │Roth Andrei │6 │493/24 │Arabil │- │134747 │Extravilan│4.400 │479 │- │ │4.071,50 │4.071,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│275 │Mureş │Sighişoara │Oprea M. Floarea │6 │493/25 │Arabil │- │135031 │Extravilan│3.000 │803 │- │ │6.825,50 │6.825,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│276 │Mureş │Sighişoara │Stoica I. Viorica,│6 │493/26 │Arabil │- │135164 │Extravilan│4.200 │1.646 │- │ │13.991,00 │13.991,00 │
│ │ │ │Ghebenei I. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│277 │Mureş │Sighişoara │Ghebenei I. Ioan │6 │493/27 │Arabil │- │134894 │Extravilan│4.200 │1.430 │- │ │12.155,00 │12.155,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│278 │Mureş │Sighişoara │Ghebenei I. Ioan │6 │493/28 │Arabil │- │134894 │Extravilan│4.200 │4.032 │- │ │34.272,00 │34.272,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│279 │Mureş │Sighişoara │Deac C. Elena │6 │493/22 │Arabil │- │134629 │Extravilan│16.200 │7.982 │- │ │67.847,00 │67.847,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│280 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │493 │Arabil │- │- │Extravilan│69 │69 │- │ │586,50 │586,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│281 │Mureş │Sighişoara │Ţagă I. Florin │6 │493/30 │Arabil │- │135129 │Extravilan│4.700 │1.542 │- │ │13.107,00 │13.107,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│282 │Mureş │Sighişoara │Gagy A. Andrei │6 │493/31 │Arabil │- │134779 │Extravilan│4.700 │2.507 │- │ │21.309,50 │21.309,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│283 │Mureş │Sighişoara │Deac M. Floarea │6 │493/33 │Arabil │- │134798 │Extravilan│13.700 │5.006 │- │ │42.551,00 │42.551,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│284 │Mureş │Sighişoara │Roth I. Ioan │6 │493/44 │Arabil │- │134985 │Extravilan│1.200 │625 │- │ │5.312,50 │5.312,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│285 │Mureş │Sighişoara │Deac Elena, Oprea │6 │474/1 │Arabil │- │- │Extravilan│2.411 │2.413 │- │ │20.510,50 │20.510,50 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│286 │Mureş │Sighişoara │Vingarzan I. Marin│6 │493/34 │Arabil │- │135122 │Extravilan│4.500 │1.758 │- │ │14.943,00 │14.943,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│287 │Mureş │Sighişoara │Pop A. Elena │6 │493/35 │Arabil │- │134784 │Extravilan│4.600 │1.692 │- │ │14.382,00 │14.382,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Câmpeanu T. │ │F 453/2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│288 │Mureş │Sighişoara │Nicolae │6 │F 473/4│Fâneaţă │58803│152208 │Extravilan│400 │912 │- │ │3.465,60 │3.465,60 │
│ │ │ │ │ │N 47482│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│289 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │493 │Arabil │- │- │Extravilan│931 │931 │- │ │7.913,50 │7.913,50 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│290 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │F 473 F│Fâneaţă │- │- │Extravilan│1.641 │1.641 │- │ │6.235,80 │6.235,80 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │474 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│291 │Mureş │Sighişoara │Iliuţă Gh. Sanda │6 │493/36 │Arabil │- │135204 │Extravilan│4.600 │1.992 │- │ │16.932,00 │16.932,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│292 │Mureş │Sighişoara │Doca Gh. Aurica │6 │493/37 │Arabil │- │135144 │Extravilan│4.600 │2.274 │- │ │19.329,00 │19.329,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│293 │Mureş │Sighişoara │Dudaş I. Ioan │6 │493/38 │Arabil │- │135115 │Extravilan│4.600 │1.845 │- │ │15.682,50 │15.682,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│294 │Mureş │Sighişoara │Oprea I. Gheorghe │6 │493/39 │Arabil │- │135209 │Extravilan│4.600 │2.174 │- │ │18.479,00 │18.479,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│295 │Mureş │Sighişoara │Raţ A. Alexandru │6 │493/40 │Arabil │- │135124 │Extravilan│4.500 │2.609 │- │ │22.176,50 │22.176,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│296 │Mureş │Sighişoara │Marinaţu A. Elena │6 │493/41 │Arabil │- │134729 │Extravilan│4.500 │2.588 │- │ │21.998,00 │21.998,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│297 │Mureş │Sighişoara │Câmpean Z. Vasile │6 │493/42 │Arabil │- │134718 │Extravilan│6.800 │2.538 │- │ │21.573,00 │21.573,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│298 │Mureş │Sighişoara │Neagu Maria │6 │493/43 │Arabil │- │134882 │Extravilan│6.800 │389 │- │ │3.306,50 │3.306,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Leicu S. Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa S. Margareta,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│299 │Mureş │Sighişoara │Dudas I. Dan, │6 │493/2 │Arabil │- │134682 │Extravilan│7.800 │952 │- │ │8.092,00 │8.092,00 │
│ │ │ │Prozan M. Mircea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│300 │Mureş │Sighişoara │Cozac I. Toader, │6 │493/1 │Arabil │- │134763 │Extravilan│1.600 │727 │- │ │6.179,50 │6.179,50 │
│ │ │ │Cozac I. Elisabeta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│301 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │6 │501/8 │Arabil │- │Rezervă │Extravilan│4.300 │1.797 │- │ │15.274,50 │15.274,50 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│302 │Mureş │Sighişoara │Maior I. Ioan │6 │501/7 │Arabil │- │135108 │Extravilan│5.500 │944 │- │ │8.024,00 │8.024,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Theiss Andreas, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│303 │Mureş │Sighişoara │Theiss Denisa │6 │503/1 │Păşune │52746│152684 │Extravilan│35.600 │5.273 │- │ │20.037,40 │20.037,40 │
│ │ │ │Alexandra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│304 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │6 │501 │Păşune │- │- │Extravilan│1.326 │1.327 │- │ │5.042,60 │5.042,60 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Marian Adrian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │Mureş │Sighişoara │Stefan, Marian │6 │501/2 │Arabil │56129│- │Extravilan│900 │63 │- │ │535,50 │535,50 │
│ │ │ │Maria Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│306 │Mureş │Sighişoara │Kantor A. Zoltan │6 │503/2 │Păşune │55840│152685 │Extravilan│4.493 │2.163 │- │ │8.219,40 │8.219,40 │
│ │ │ │ │ │503/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│307 │Mureş │Sighişoara │Borbely Attila, │6 │503/1 │Păşune │58914│152594 │Extravilan│30.200 │15.939 │- │ │60.568,20 │60.568,20 │
│ │ │ │Borbely Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│308 │Mureş │Sighişoara │Sighişoara - │6 │503/4 │Păşune │- │- │Extravilan│29.900 │9.370 │- │ │35.606,00 │35.606,00 │
│ │ │ │domeniu privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│309 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │77 │N 507 A│Arabil │1198 │152591 │Extravilan│43.900 │2 │- │ │17,00 │17,00 │
│ │ │ │ │ │508 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│310 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │77 │N 507 A│Arabil │1198 │152591 │Extravilan│43.900 │19.658 │- │ │139.570,00 │139.570,00 │
│ │ │ │ │ │508 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│311 │Mureş │Sighişoara │Theiss Andrei │77 │513/6 │Arabil │1200 │152591 │Extravilan│30.000 │2.180 │- │ │18.530,00 │18.530,00 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Hundorfean Mihai │ │A 555/2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│312 │Mureş │Sighişoara │Mircea │8 │P 556/2│Arabil │56266│- │Extravilan│15.800 │330 │- │ │2.805,00 │2.805,00 │
│ │ │ │ │ │F 557/1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│313 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara*) │8 │555/4 │Arabil │- │- │Extravilan│4.319 │4.311 │- │ │36.643,50 │36.643,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│314 │Mureş │Sighişoara │Gheorghiţă Lazăr │8 │555/5 │Arabil │- │152598 │Extravilan│7.500 │1.587 │- │ │13.489,50 │13.489,50 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│315 │Mureş │Sighişoara │Lazăr N. Nicolae │8 │551/3 │Păşune │- │152576 │Extravilan│38.000 │686 │- │ │2.606,80 │2.606,80 │
├────┼───────┼──────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│316 │Mureş │Sighişoara │Proprietar │8 │- │Păşune │- │- │Extravilan│4.069 │4.069 │- │ │15.462,20 │15.462,20 │
│ │ │ │neidentificat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL │792.938,00│154 │312.708,00 │3.869.037,10│4.181.745,10│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

      *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
    **) Pentru poziţiile nr. crt. 1, 13, 57, 99, 105, 106, 109, 247, 248, 249, 251, 252 şi 313, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.

    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte
    din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
    interes naţional „Varianta de ocolire Sighişoara’’, aflate pe
    raza UAT Albeşti şi UAT Sighişoara din judeţul Mureş

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │IE/ │Observaţii│ │Suprafaţă │
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │ │ │Categoria│Nr. │intravilan│Suprafaţa│de │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/│Tarlaua│Parcela│de │cad. │/ │totală │transferat│
│ │ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă│vechi│extravilan│(mp) │(mp) │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Mureş │Albeşti │Transporturilor│- │13 │Drum │- │Extravilan│- │2.569 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- C.N.A.I.R. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Mureş │Albeşti │Naţionale │- │- │Canal │- │Extravilan│- │477 │
│ │ │ │„Apele Române“,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bazinală de Apă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mureş - SGA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Mureş │Albeşti │Transporturilor│- │13 │Drum │- │Extravilan│- │3.701 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- C.N.A.I.R. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Mureş │Albeşti │Transporturilor│- │13 │Drum │- │Extravilan│- │498 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- C.N.A.I.R. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Transporturilor│ │ │Cale │ │ │ │ │
│5 │Mureş │Albeşti │şi │- │- │ferată │- │Extravilan│138.309 │1.103 │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Compania │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Căi Ferate - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C.F.R. - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Transporturilor│ │ │Cale │ │ │ │ │
│6 │Mureş │Albeşti │şi │- │- │ferată │- │Extravilan│138.309 │18 │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Compania │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Căi Ferate - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C.F.R. - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Transporturilor│ │ │Cale │ │ │ │ │
│7 │Mureş │Albeşti │şi │- │- │ferată │- │Extravilan│138.309 │32 │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Compania │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Naţională de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Căi Ferate - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C.F.R. - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Mureş │Albeşti │Naţionale │- │- │Canal │- │Extravilan│- │1.735 │
│ │ │ │„Apele Române“,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bazinală de Apă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mureş - SGA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │Râu │ │ │ │ │
│9 │Mureş │Albeşti │Naţionale │31 │1323 │Târnava │- │Extravilan│- │1.490 │
│ │ │ │„Apele Române“,│ │ │Mare │ │ │ │ │
│ │ │ │prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bazinală de Apă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mureş - SGA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │Râu │ │ │ │ │
│10 │Mureş │Albeşti │Naţionale │31 │1323 │Târnava │- │Extravilan│- │442 │
│ │ │ │„Apele Române“,│ │ │Mare │ │ │ │ │
│ │ │ │prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bazinală de Apă│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mureş - SGA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Statul român, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Mureş │Sighişoara │Transporturilor│- │- │Drum │- │Extravilan│- │4.186 │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- C.N.A.I.R. - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┼──────────┤
│TOTAL │16.251 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 4

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta de ocolire Sighişoara“, aflate pe raza
    UAT Albeşti şi UAT Sighişoara din judeţul Mureş

┌────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│IE/ │ │Intravilan│Suprafaţa│Suprafaţa │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului│Tarlaua│Parcela│de │Nr. │CF/CF│/ │totală │de │
│crt.│ │administrativ-teritorială│/ │ │ │folosinţă│cad. │vechi│Extravilan│(mp) │transferat│
│ │ │ │deţinătorului │ │ │ │vechi│ │ │ │(mp) │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │185 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│2 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │ │1363 │Canal │- │- │Extravilan│- │504 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│3 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │1363 │Canal │- │- │Extravilan│- │194 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│4 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │372 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│5 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Drum │ │ │ │ │ │
│6 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Strada │- │- │Intravilan│- │1.299 │
│ │ │ │ │ │ │Morii │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│7 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │31 │1246 │Drum │- │- │Extravilan│- │210 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│8 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │197 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│9 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │313 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│10 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │1203 │Drum │- │- │Extravilan│- │16.234 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│11 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│12 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │1213 │Drum │- │- │Extravilan│- │9 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│13 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │- │Drum │- │- │Extravilan│- │213 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│14 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │- │1141 │Drum │- │- │Extravilan│- │428 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│15 │Mureş │Albeşti │UAT Albeşti │23 │1192 │Drum │- │- │Extravilan│- │192 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│16 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│19 │DE 1402│Drum │- │- │Extravilan│- │180 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│17 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│19 │- │Drum │- │- │Extravilan│- │21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│18 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│19 │DE 1376│Drum │- │- │Extravilan│- │178 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│19 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 504 │Drum │- │- │Extravilan│- │226 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│20 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 489 │Drum │- │- │Extravilan│- │163 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│21 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 478 │Drum │- │- │Extravilan│- │534 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│22 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 460 │Drum │- │- │Extravilan│- │1.383 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│23 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 478 │Drum │- │- │Extravilan│- │992 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│24 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 497 │Drum │- │- │Extravilan│- │653 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│25 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│6 │DE 505 │Drum │- │- │Extravilan│- │284 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│26 │Mureş │Sighişoara │UAT Sighişoara│77 │DE 510 │Drum │- │- │Extravilan│- │270 │
├────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┼──────────┤
│TOTAL │25.533 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016