Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 574 din 28 aprilie 2022  privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei  şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere  a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 28 aprilie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 424 din 2 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. VI lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei se organizează şi funcţionează la nivel naţional şi judeţean/al municipiului Bucureşti ca structuri interinstituţionale care asigură suportul decizional pentru Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru comandantul acţiunii la nivel naţional, respectiv pentru comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum şi analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Suportul decizional este asigurat prin colectarea, structurarea şi analiza datelor de interes operativ în vederea luării unor decizii sau formulării unor direcţii de acţiune ce pot fi adoptate de către factorii decidenţi prevăzuţi la alin. (1).
    (3) Centrele prevăzute la alin. (1) se activează când, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, comandantul acţiunii declanşează, potrivit art. 11 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, coordonarea integrată a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă determinate de manifestarea tipurilor de risc, pe baza concepţiei naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune adaptate evoluţiei situaţiei de urgenţă.

    ART. 2
    Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, denumit în continuare CNCCI, şi centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, denumite în continuare CJCCI, exercită următoarele funcţii:
    a) funcţia de coordonare operaţională, prin care se asigură angrenarea şi integrarea în acţiunile de răspuns a tuturor forţelor de intervenţie şi a celorlalte capabilităţi puse la dispoziţie de autorităţile şi instituţiile care asigură funcţii de sprijin;
    b) funcţia de planificare, prin care se asigură procesul de planificare şi organizare a acţiunilor de răspuns potrivit ordinelor cu caracter operativ emise de comandantul acţiunii;
    c) funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură solicitarea, recepţionarea, centralizarea, prelucrarea, analiza, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă;
    d) funcţia de notificare, prin care se asigură monitorizarea activităţilor de înştiinţare a autorităţilor, precum şi avertizarea şi alarmarea populaţiei, potrivit prevederilor art. 40 şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative;
    e) funcţia de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea acţiunilor în comun, în conformitate cu angajamentele în domeniul situaţiilor de urgenţă pe plan intern şi internaţional;
    f) funcţia de informare publică, prin care se asigură, în condiţiile Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare, informarea populaţiei şi a mass-mediei cu privire la evoluţia situaţiei, măsurile întreprinse şi hotărârile adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de tipul de risc produs.


    ART. 3
    CNCCI şi CJCCI se organizează pe secţiuni, potrivit următoarelor domenii:
    a) informaţii şi dispecerat - asigură monitorizarea evoluţiei situaţiei operative prin solicitarea, recepţionarea, verificarea şi difuzarea datelor şi informaţiilor de interes operativ, inclusiv validarea/autorizarea acestora de autorităţile şi instituţiile abilitate, menţinerea fluxului informaţional cu toate componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
    b) operaţii - asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, planificarea şi gestionarea tuturor acţiunilor desfăşurate pentru reducerea şi/sau înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, precum şi coordonarea operaţională unitară a intervenţiei forţelor implicate, după caz;
    c) management medical - asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor şi informaţiilor din domeniul asistenţei medicale în fază prespitalicească şi spitalicească şi elaborează analize privind evoluţia situaţiei şi propuneri de soluţionare a problemelor de interes operativ;
    d) logistică - asigură gestionarea resurselor materiale şi financiare necesare intervenţiei, în cazul evacuării populaţiei, bunurilor materiale şi animalelor, asigură gestionarea mijloacelor de transport şi a măsurilor dispuse pentru cazarea şi hrănirea persoanelor sinistrate, precum şi pentru distribuţia ajutoarelor umanitare;
    e) comunicare şi informare publică - asigură diseminarea către mass-media şi populaţie a informaţiilor privind evoluţia situaţiei de urgenţă, acţiunile dispuse pentru gestionarea acesteia, modul de comportare pentru asigurarea protecţiei şi autoprotecţiei populaţiei şi măsurile întreprinse de autorităţi pentru reducerea şi/sau înlăturarea efectelor negative;
    f) comunicaţii şi informatică - asigură nevoile de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru coordonarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie;
    g) suport tehnic şi juridic - asigură sprijin de specialitate specific autorităţilor şi instituţiilor care asigură funcţii de sprijin pe timpul gestionării situaţiei de urgenţă, elaborează şi diseminează materiale de informare necesare fundamentării hotărârilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă, asigură suportul juridic în luarea deciziilor.


    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei
    ART. 4
    (1) Şeful CNCCI este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată de acesta cu acordul comandantului acţiunii la nivel naţional.
    (2) Pentru punerea în executare a ordinelor cu caracter operativ ale comandantului acţiunii şi a hotărârilor CNSU, şeful CNCCI poate emite instrucţiuni care au caracter obligatoriu pentru structurile, instituţiile sau autorităţile implicate în intervenţia operativă în situaţii de urgenţă generată de tipurile de risc care au impus activarea.

    ART. 5
    (1) CNCCI se activează când, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare, comandantul acţiunii la nivel naţional declanşează, potrivit art. 11 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, coordonarea integrată a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă determinate de manifestarea tipurilor de risc, pe baza concepţiei naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune adaptate evoluţiei situaţiei de urgenţă.
    (2) CNCCI se activează şi îşi încetează activitatea, prin ordin cu caracter operativ al comandantului acţiunii la nivel naţional sau al persoanei desemnate de acesta, care se consemnează în jurnalul acţiunilor operative din cadrul centrului.
    (3) Ordinul cu caracter operativ de activare a CNCCI prevăzut la alin. (2) cuprinde, pe lângă dispoziţia de activare, numărul şi specializarea personalului necesar funcţionării secţiunilor prevăzute la art. 3 din cadrul autorităţilor/instituţiilor responsabile care asigură funcţii de sprijin, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare.
    (4) De la momentul emiterii ordinului cu caracter operativ de activare prevăzute la alin. (1) şi până la operaţionalizarea CNCCI, structurile specializate din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul instituţiilor/structurilor aflate în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, asigură îndeplinirea activităţilor asociate funcţiilor prevăzute la art. 2, necesare realizării suportului decizional pentru comandantul acţiunii la nivel naţional.
    (5) După operaţionalizare, CNCCI funcţionează neîntrerupt, în schimburi/ture operative, pe întreaga perioadă de activare.

    ART. 6
    (1) Operaţionalizarea CNCCI se face prin completarea secţiunilor prevăzute la art. 3 cu personal specializat din cadrul:
    a) Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    b) Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
    c) Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne;
    d) Direcţiei generale management operaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    e) Inspectoratului General al Poliţiei Române;
    f) Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
    g) Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
    h) altor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care pot asigura funcţii de sprijin asociate tipului de risc manifestat;
    i) autorităţilor/instituţiilor responsabile cu rol principal sau secundar pentru tipul de risc manifestat, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare.

    (2) Conducătorul fiecărei autorităţi şi instituţii prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a asigura reprezentarea în cadrul CNCCI, potrivit ordinului cu caracter operativ de activare prevăzut la art. 5 alin. (2).
    (3) În raport cu evoluţia situaţiei operative, comandantul acţiunii la nivel naţional poate să dispună suplimentarea sau diminuarea reprezentării în cadrul CNCCI.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 2, CNCCI îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) asigură suport decizional pentru Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru comandantul acţiunii la nivel naţional;
    b) face propuneri către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în vederea declarării, prelungirii sau încetării stării de alertă la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, în baza concluziilor rezultate din analiza factorilor de risc;
    c) monitorizează punerea în aplicare a planurilor de cooperare, de intervenţie şi de evacuare elaborate la nivel central, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare;
    d) la ordinul cu caracter operativ emis de comandantul acţiunii, poate asigura coordonarea acţiunilor de răspuns desfăşurate la nivelul unei zone din cadrul uneia sau al mai multor unităţi administrativ-teritoriale grav afectate, precum şi suportul decizional pentru comandantul intervenţiei desemnat în acest caz;
    e) asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor şi informaţiilor furnizate de către CJCCI şi/sau de alte autorităţi responsabile care asigură funcţii de sprijin şi elaborează prognoze privind evoluţia situaţiei şi propuneri de soluţionare a problemelor de interes operativ;
    f) pune în aplicare ordinele cu caracter operativ ale comandantului acţiunii;
    g) dispune constituirea punctelor operative avansate, în teren, cu rol de sprijin al comandantului acţiunii şi/sau al comandanţilor intervenţiei;
    h) dispune constituirea în teren a bazelor de operaţii cu capabilităţi adecvate gestionării situaţiilor de urgenţă în cazul acţiunilor de răspuns de lungă durată;
    i) coordonează operaţional în mod nemijlocit activitatea centrelor de coordonare şi conducere de la nivel judeţean, a centrelor operative pentru situaţii de urgenţă ale autorităţilor responsabile cu rol principal şi secundar, precum şi ale celorlalte centre operative de la nivel local, după caz;
    j) propune comandantului acţiunii la nivel naţional solicitarea/acceptarea de asistenţă internaţională;
    k) asigură suportul decizional şi punerea în aplicare a deciziilor adoptate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în ceea ce priveşte coordonarea pe teritoriul naţional a activităţii forţelor internaţionale implicate, precum şi integrarea asistenţei internaţionale în cadrul acţiunilor de răspuns desfăşurate la nivel naţional;
    l) asigură la nivel naţional coordonarea activităţilor de acordare a ajutoarelor umanitare de urgenţă;
    m) efectuează analize pentru Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în vederea realizării propunerilor către Guvern privind scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi a populaţiei afectate, în condiţiile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) elaborează rapoarte şi analize pentru informarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau a comandantului acţiunii, în funcţie de consecinţele tipului de risc produs;
    o) centralizează la nivel naţional solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi coordonează planificarea resurselor umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
    p) asigură fluxul informaţional-decizional cu toate componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, prin centralizarea, procesarea şi diseminarea datelor şi informaţiilor furnizate de către CJCCI şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă;
    q) răspunde la solicitările persoanelor fizice sau juridice cu privire la atribuţiile specifice.


    ART. 8
    (1) Desfăşurarea activităţilor în cadrul CNCCI se stabileşte, pentru toate tipurile de risc, printr-o procedură operaţională care se elaborează de către IGSU, individual sau prin cooptarea unor specialişti desemnaţi de la nivelul altor structuri de la nivelul altor ministere sau/şi autorităţi publice cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, se avizează de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi se aprobă prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Autorităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) care asigură personal specializat pentru încadrarea secţiunilor CNCCI în funcţie de tipul de risc care a determinat activarea se detaliază în anexă la procedura operaţională prevăzută la alin. (1).

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei
    ART. 9
    CJCCI funcţionează în subordinea comandantului acţiunii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, după caz, şi sub coordonarea operaţională a CNCCI, în situaţia activării acestuia.

    ART. 10
    (1) Şeful CJCCI este inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă de competenţă s-a produs situaţia de urgenţă sau, în situaţia imposibilităţii asigurării conducerii din motive obiective de natură operativă, un ofiţer din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă desemnat de acesta.
    (2) Pentru punerea în executare a ordinelor cu caracter operativ ale comandantului acţiunii la nivel naţional, a hotărârilor CJSU şi pentru asigurarea intervenţiei operative, şeful CJCCI poate emite instrucţiuni care au caracter obligatoriu pentru structurile, instituţiile sau autorităţile de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti implicate în intervenţia operativă în situaţii de urgenţă generate de manifestarea tipurilor de risc care au impus activarea.

    ART. 11
    (1) CJCCI se activează când, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare, comandantul acţiunii la nivel naţional sau prefectul declanşează, potrivit art. 11 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, coordonarea integrată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă generate de tipul de risc manifestat, pe baza concepţiei naţionale de răspuns sau a planurilor de acţiune pe tipuri de riscuri.
    (2) CJCCI se activează şi încetează activitatea prin ordin al prefectului, la propunerea inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Prin excepţie, atunci când efectele situaţiei de urgenţă depăşesc capacitatea de răspuns de la nivelul judeţului, CJCCI se activează şi îşi încetează activitatea, prin ordin cu caracter operativ al comandantului acţiunii la nivel naţional.
    (3) Ordinul de activare a CJCCI prevăzut la alin. (2) cuprinde, pe lângă dispoziţia de activare, numărul şi specializarea personalului necesar funcţionării secţiunilor prevăzute la art. 3 din cadrul autorităţilor/instituţiilor responsabile reprezentate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti care asigură funcţii de sprijin, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare.
    (4) De la momentul emiterii ordinului de activare prevăzut la alin. (2) şi până la operaţionalizarea CJCCI, structurile specializate din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă asigură îndeplinirea activităţilor asociate funcţiilor prevăzute la art. 2, necesare realizării suportului decizional pentru comandantul acţiunii/intervenţiei, după caz.
    (5) După operaţionalizare, CJCCI funcţionează neîntrerupt, în schimburi/ture operative, pe întreaga perioadă de activare.

    ART. 12
    (1) Operaţionalizarea CJCCI se face prin completarea secţiunilor prevăzute la art. 3 cu personal specializat din cadrul:
    a) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
    b) inspectoratului judeţean de poliţie;
    c) inspectoratului judeţean de jandarmi;
    d) inspectoratului teritorial al poliţiei de frontieră şi Gărzii de Coastă;
    e) direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti;
    f) altor autorităţi/instituţii responsabile pentru tipul de risc manifestat reprezentate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti care asigură funcţii de sprijin, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare.

    (2) Conducătorul fiecărei autorităţi şi instituţii prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a asigura reprezentarea în cadrul CJCCI, potrivit ordinului de activare prevăzut la art. 11 alin. (2).
    (3) În raport cu evoluţia situaţiei operative, comandantul acţiunii la nivel naţional sau prefectul poate să dispună suplimentarea sau diminuarea reprezentării în cadrul CJCCI.

    ART. 13
    CJCCI îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează integrat activităţile de intervenţie operativă în zonele afectate;
    b) coordonează activitatea centrelor operative de la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, precum şi a celorlalte centre operative de la nivel local;
    c) coordonează punerea în aplicare a planurilor de cooperare, de intervenţie şi de evacuare de la nivelul localităţilor sau al sectoarelor municipiului Bucureşti;
    d) asigură suportul decizional al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă în vederea adoptării măsurilor necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, declarării, prelungirii sau încetării stării de alertă la nivelul uneia sau mai multor localităţi din judeţ ori la nivelul întregului judeţ, în baza concluziilor rezultate din analizele operative efectuate;
    e) propune prefectului constituirea bazelor de operaţii cu personal şi resurse materiale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    f) propune prefectului permanentizarea activităţii unor centre operative cu activitate temporară, în funcţie de tipul de risc produs şi efectele manifestate;
    g) întocmeşte analize operative şi propune comitetului judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă să solicite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă alocarea de produse, bunuri materiale şi resurse financiare necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate;
    h) coordonează acţiunile care vizează asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate pentru echipele internaţionale desemnate să intervină, la nevoie, pe teritoriul judeţului/ municipiului Bucureşti;
    i) asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor şi informaţiilor, elaborarea de prognoze privind evoluţia situaţiei, precum şi de raportări sau documente operative necesare asigurării suportului decizional şi informării comitetului judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, CNCCI şi a comandantului acţiunii/intervenţiei;
    j) transmite, pune în aplicare şi/sau urmăreşte îndeplinirea cu operativitate a ordinelor cu caracter operativ ale comandantului acţiunii/intervenţiei ori a instrucţiunilor emise de şeful CNCCI, precum şi a măsurilor stabilite prin hotărârile comitetului judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
    k) centralizează la nivel judeţean solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi coordonează planificarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
    l) asigură coordonarea activităţii de colectare, transport şi distribuire a ajutoarelor umanitare de urgenţă;
    m) asigură sprijin tehnic şi operaţional forţelor internaţionale care execută misiuni pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului;
    n) monitorizează activităţile de notificare transfrontalieră a organizaţiilor similare cu care se cooperează la nivel local, în baza acordurilor/planurilor bilaterale în domeniul situaţiilor de urgenţă, şi, respectiv, de solicitare, acordare a asistenţei;
    o) răspunde la solicitările persoanelor fizice sau juridice cu privire la atribuţiile specifice.


    ART. 14
    (1) Desfăşurarea activităţilor în cadrul CJCCI se stabileşte, pentru toate tipurile de risc, printr-o procedură operaţională care se elaborează pe baza procedurii operaţionale prevăzute la art. 8 şi a precizărilor emise de IGSU, de către ISUJ individual sau prin cooptarea unor specialişti desemnaţi de la nivelul altor instituţii/autorităţi publice cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aprobă de către comitetul judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Autorităţile/Instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) care asigură personal specializat pentru încadrarea secţiunilor CJCCI în funcţie de tipul de risc care a determinat activarea se detaliază în anexă la procedura operaţională prevăzută la alin. (1).

    CAP. IV
    Asigurarea cu resurse materiale şi financiare
    ART. 15
    (1) CNCCI se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Cheltuielile curente şi de capital ale CJCCI se asigură din bugetele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi/sau ale instituţiilor care administrează spaţiile în care acestea funcţionează.

    ART. 16
    CNCCI funcţionează în spaţii special amenajate puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, dotate cu sursă suplimentară şi independentă faţă de reţeaua publică de alimentare cu energie, capabile să asigure autonomie pentru cel puţin 48 de ore, care îndeplinesc cerinţele de rezistenţă, stabilitate, securitate şi condiţiile de muncă şi odihnă pentru personal, stabilite potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    (1) CJCCI funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov dotate cu sursă suplimentară şi independentă faţă de reţeaua publică de alimentare cu energie, capabile să asigure autonomie pentru cel puţin 48 de ore, care îndeplinesc cerinţele de rezistenţă, stabilitate, securitate şi condiţiile de muncă pentru personal, stabilite potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă stabilesc prin hotărâri proprii, la propunerea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, spaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi responsabilităţile instituţionale privind cheltuielile aferente operaţionalizării şi funcţionării centrelor.

    ART. 18
    (1) Spaţiile în care funcţionează CNCCI şi CJCCI se echipează şi se dotează cu mobilier, aparatură şi birotică necesare îndeplinirii atribuţiilor, precum şi cu echipamente de comunicaţii şi informatică, echipamente de comunicaţii speciale şi de cooperare în măsură să asigure permanent fluxul informaţional-decizional cu toate componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, astfel cum acestea sunt definite de art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Structurile de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Ministerul Afacerilor Interne şi al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură infrastructura locală necesară de comunicaţii şi informatică la nivelul CNCCI şi CJCCI în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.
    (3) Personalul fiecărei structuri reprezentate în centre utilizează aplicaţiile/bazele de date şi resursele proprii de comunicaţii, în limita competenţelor stabilite prin legile de funcţionare proprii structurii de provenienţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 574.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016