Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 567 din 28 aprilie 2022  privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 28 aprilie 2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625- DJ 191C", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C“, cu suma totală de 142,52 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.

    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 septembrie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. crt. 70 şi 89 se modifică, în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    2. La poziţiile nr. crt. 70 şi 89 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcţii situate pe terenurile supuse exproprierii în condiţiile legii, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020.


    ART. III
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată reprezentând construcţii, prevăzute la art. II pct. 2, situate pe terenurile supuse exproprierii în condiţiile legii, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată reprezentând construcţii, supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţii Zalău, judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. IV
    (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri estimate de expropriator pentru imobilele prevăzute la art. II, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Sumele individuale estimate de expropriator prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625- DJ 191C“, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotǎrâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 567.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2,
    între DN1F, km 79+625-DJ 191C“, aflate pe raza municipiului Zalău, judeţul Sălaj,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │Nr. crt. │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │despăgubire│
│ │Hotărârea │ │ │prenumele │ │ │ │Intravilan│ │Număr │Suprafaţa│terenului │de │a │
│Nr. │Guvernului│Judeţul│Unitatea │proprietarului│Tarlaua│Parcela│Categoria de │/ │Număr │carte │totală │de │expropriat │imobilului │
│crt.│nr. 736/ │ │administrativ-teritorială│/deţinătorului│ │ │folosinţă │Extravilan│cadastral│funciară│(mp) │expropriat│- │conform │
│ │2020 │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │construcţii│Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml/mc) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7.500,00 │3.338,00 │- │6.309,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │123 mp CA -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │agricolă cu│90.636,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │regim de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înălţime P │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ M │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână cu │ │
│1 │70 │Sălaj │Zalău │Ignat Iuliu │- │- │Păşune │Extravilan│63046 │63046 │ │ │hidrofor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acoperită │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │şi │4.156,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentată │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │panouri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │solare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │27 mp - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │platformă │7.944,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │106 │- │334,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.527,00 │- │5.512,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Fântână │2.720,90 │
│2 │89 │Sălaj │Zalău │Şandor Jozsef,│36 │P718 │Curţi-construcţii│Extravilan│53801 │53801 │5.070,00 ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Şandor Mihaela│ │ │/ Livadă │ │ │ │ │- │Fântână │1.700,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Fosă │2.053,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │213,15 ml │35.967,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │împrejmuire│ │
└────┴──────────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016