Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 563 din 28 aprilie 2022  pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial  privind schimbările climatice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 28 aprilie 2022 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 415 din 29 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se constituie Comitetul interministerial privind schimbările climatice, denumit în continuare Comitetul, organism consultativ fără personalitate juridică.
    (2) Comitetul este condus de prim-ministrul României, în calitate de preşedinte. În situaţiile în care prim-ministrul nu poate participa la reuniunile Comitetului, conducerea acestuia este realizată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de vicepreşedinte.
    (3) Comitetul are trei vicepreşedinţi, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, demnitarul care conduce Departamentul climă şi sustenabilitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor.
    (4) Comitetul este format din reprezentanţi ai instituţiilor publice din România care elaborează şi implementează politici cu impact în domeniul combaterii schimbărilor climatice, la nivel de ministru sau secretar de stat desemnat, consilieri prezidenţiali sau consilieri de stat din partea Administraţiei Prezidenţiale, respectiv reprezentanţi la nivel de conducător ai instituţiilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Comitetul poate dispune formarea de grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, care să sprijine activitatea acestuia. Grupurile de lucru sunt alcătuite din experţi ai instituţiilor prevăzute în anexă sau alţi experţi din cadrul entităţilor prevăzute la alin. (3). Lucrările reuniunilor grupurilor de lucru sunt conduse la nivel de secretar de stat sau de coordonatorul departamentului din cadrul instituţiei publice cu responsabilităţi în domeniul temei supuse dezbaterii.
    (2) Activitatea Comitetului este sprijinită de secretariatul tehnic care este format din personal din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Direcţia coordonare politici şi priorităţi, şi din cadrul Departamentului pentru dezvoltare durabilă.
    (3) În calitate de invitaţi, la şedinţele Comitetului pot participa reprezentanţi ai altor instituţii publice sau autorităţi cu atribuţii în domeniul schimbărilor climatice, experţi, reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri sau financiar-bancar, reprezentanţi ai instituţiilor academice şi de învăţământ superior, reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, la invitaţia preşedintelui Comitetului sau a unuia dintre vicepreşedinţi.
    (4) Activitatea în cadrul Comitetului este neremunerată.
    (5) Preşedintele României poate participa la şedinţele Comitetului la invitaţia prim-ministrului.

    ART. 3
    Comitetul are următoarele obiective principale:
    a) analizează şi propune soluţii în vederea asigurării concordanţei politicilor din sectoarele care au impact asupra schimbărilor climatice, propuse de ministerele de resort, cu angajamentele luate la nivel naţional, faţă de Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale la care România este parte, şi monitorizează progresele înregistrate de instituţiile din România în implementarea acestora;
    b) analizează, monitorizează şi propune politicile prioritare anuale în domeniul schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele luate la nivel naţional, faţă de Uniunea Europeană, inclusiv prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale la care România este parte sau în curs de a accede, care vor fi supuse anual aprobării Guvernului, în condiţiile legii;
    c) analizează, monitorizează şi evaluează gradul de îndeplinire a măsurilor ce revin autorităţilor şi instituţiilor responsabile cu implementarea politicilor prevăzute în Planul naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice, denumit în continuare PNIESC, cu scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în ceea ce priveşte contribuţia ţării noastre la îndeplinirea ţintelor europene stabilite în domeniul energiei şi climei, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/1.999, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea finanţării necesare pentru implementarea politicilor şi măsurilor prevăzute în PNIESC;
    d) analizează, monitorizează şi evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor Strategiei naţionale pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi propune soluţii pentru atingerea acestor obiective, inclusiv a ţintelor intermediare, în conformitate cu prevederile art. 15 al Regulamentului (UE) nr. 2018/1999;
    e) analizează şi monitorizează aplicarea metodologiei pentru bugetarea iniţiativelor în domeniul schimbărilor climatice, elaborată de către Secretariatul General al Guvernului în colaborare cu Ministerul Finanţelor, conform obligaţiilor asumate în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României şi acordurilor internaţionale la care România este parte;
    f) analizează şi propune indicatorii de măsurare a angajamentelor climatice ale României, pornind de la indicatorii existenţi, recunoscuţi la nivel internaţional, prin raportarea la cerinţele Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi ale Acordului de la Paris, precum şi la alte iniţiative în domeniu, precum Agenda O.N.U. 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre;
    g) propune comunicarea unui mesaj unitar şi coerent pe tema schimbărilor climatice bazat pe date ştiinţifice, în linie cu studiile şi recomandările Panelului internaţional pentru schimbările climatice, Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi ale altor structuri relevante, de către instituţiile publice din România care elaborează politici cu impact în domeniul combaterii schimbărilor climatice.


    ART. 4
    În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3, Comitetul exercită următoarele atribuţii:
    a) propune orientările strategice rezultate în urma discuţiilor şi deciziilor luate în cadrul proceselor internaţionale în domeniul schimbărilor climatice la care România este parte;
    b) propune liniile de poziţionare pe baza cărora să fie elaborate mandatele de participare ale diferitelor instituţii în domeniul schimbărilor climatice pentru a fi prezentate în cadrul negocierilor de la nivelul Uniunii Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi în cadrul discuţiilor, negocierilor din cadrul altor structuri internaţionale;
    c) analizează oportunitatea aderării României la diferite iniţiative privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi combaterea schimbărilor climatice;
    d) analizează şi sprijină stabilirea componenţei delegaţiilor mixte pentru reprezentarea României în forumurile internaţionale în domeniul schimbărilor climatice;
    e) identifică partenerii internaţionali pe tema schimbărilor climatice şi instituţiile naţionale care să iniţieze o colaborare în scopul obţinerii de expertiză din partea acestora;
    f) analizează şi propune soluţii pentru asigurarea coerenţei tuturor surselor de finanţare existente pentru finanţarea măsurilor în domeniul schimbărilor climatice;
    g) analizează şi propune elaborarea de studii tehnice sau de impact, interne ori externalizate;
    h) propune parteneriate cu institutele de cercetare, de politici publice şi universităţi în domeniul schimbărilor climatice;
    i) identifică indicatorii de măsurare a angajamentelor climatice ale României;
    j) analizează şi monitorizează procesul de elaborare şi implementare de către instituţiile responsabile a politicilor din sectoarele care au impact asupra schimbărilor climatice, în baza atribuţiilor care le revin conform prevederilor actelor normative de organizare şi funcţionare.


    ART. 5
    (1) Comitetul se reuneşte lunar în şedinţe şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui Comitetului sau a unuia dintre vicepreşedinţi.
    (2) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi aprobate de către conducerea Comitetului.
    (3) În exercitarea atribuţiilor, Comitetul elaborează rapoarte şi analize pe care le prezintă Guvernului, spre informare.

    ART. 6
    În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul se întruneşte şi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 563.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comitetului interministerial privind schimbările climatice
    1. Administraţia Prezidenţială
    2. Cancelaria Prim-Ministrului
    3. Secretariatul General al Guvernului
    4. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă
    5. Ministerul Finanţelor
    6. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    7. Ministerul Energiei
    8. Ministerul Economiei
    9. Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
    10. Ministerul Afacerilor Externe
    11. Ministerul Afacerilor Interne
    12. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    13. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    14. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
    15. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    16. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    17. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    18. Administraţia Naţională de Meteorologie
    19. Institutul Naţional de Statistică
    20. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016