Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 559 din 2 iulie 2014  privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 2 iulie 2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).
_____________
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, în cuantum total de 2.336.138,30 lei, sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03 "Programe din fondul de coeziune (FC)".
    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


               PRIM-MINISTRU
             VICTOR-VIOREL PONTA

                    Contrasemnează:
                   ─────────────────
             Ministrul transporturilor,
                       Ioan Rus

            Ministrul finanţelor publice,
               Ioana-Maria Petrescu

            Ministrul delegat pentru buget,
                    Liviu Voinea


    Bucureşti, 2 iulie 2014.
    Nr. 559.


    ANEXA 2

                                    LISTA
     cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de
      expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
       "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV
       paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,
       secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru următoarele unităţi administrativ-
       teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie,
       Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii
           acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor


┌────┬─────────┬────────┬────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Judeţul │ U.A.T. │Numele şi prenumele │Supra-│Catego│Nr. │Tarlaua/ │ Poziţia │Suprafaţa de │Valoarea │Con- │Construc- │Valoarea │Valoarea │
│crt.│ │ │ proprietarului/ │faţa │ria de│cadastral│parcela │ faţă de │expropriat │despăgu- │struc- │ţii de │despăgu- │despăgu- │
│ │ │ │ deţinătorului │totală│folo- │/Nr. │ │localitate│ (mp) │birii │ţii de │expropriat│birii │birii │
│ │ │ │ terenului │(mp) │sinţă │carte │ │ │ │terenului │expro- │ (mp) │construc- │ totale │
│ │ │ │ │ │ │funciară │ │ │ │conform │priat │ │ţiei │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legii │ (ml) │ │conform │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/ │ │ │Legii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010 │ │ │nr. 255/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │2010 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 3348│ F │ │ 7/73│extravilan│ 714│ 285,60│ │ │ │ 285,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 449│ F │ │ 1/1153│extravilan│ 449│ 179,60│ │ │ │ 179,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ALBA │Săliştea│BALOSIN GHE. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂDUREAN I. GHEORGHE│ 4300│ A │ │ 17/147/5│extravilan│ 20│ 16,00│ │ │ │ 16,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ALBA │Săliştea│RADU GHE. VALERIA │ 1200│ A │ │ 17/147/4│extravilan│ 33│ 26,40│ │ │ │ 26,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ALBA │Săliştea│IONCU V. VIRGIL │ 1200│ A │ │ 17/147/3│extravilan│ 45│ 36,00│ │ │ │ 36,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ALBA │Săliştea│CAZAN A. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAZAN A. NICOLAE │ 1200│ A │ │ 17/147/2│extravilan│ 45│ 36,00│ │ │ │ 36,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ALBA │Săliştea│HRIB GHE. MINERVA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU GHE. IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN GHE. GABRIELA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN GHE. MARIA │ 9400│ A │ │ 17/147/1│extravilan│ 285│ 228,00│ │ │ │ 228,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ALBA │Săliştea│IONCU V. VIRGIL │ 1377│ A │ │ 19/163/2│extravilan│ 78│ 62,40│ │ │ │ 62,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ALBA │Săliştea│LUDOŞAN N. IOAN │ 3864│ A │ │ 19/163/3│extravilan│ 451│ 360,80│ │ │ │ 360,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 4968│ A │ │ 19/163/4/1│extravilan│ 147│ 117,60│ │ │ │ 117,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 8335│ P │ │ 3/17│extravilan│ 262│ 104,80│ │ │ │ 104,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12│ALBA │Săliştea│COMUNA SĂLIŞTEA │ 1400│ A │ 70208│ 3/18/10│extravilan│ 81│ 64,80│ │ │ │ 64,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 7377│ F │ │ 3/19│extravilan│ 292│ 116,80│ │ │ │ 116,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14│ALBA │Săliştea│CAZAN T. TRAIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU GHE. IOANA │ 1800│ A │ │ 8/78/12│extravilan│ 38│ 30,40│ │ │ │ 30,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15│ALBA │Săliştea│CĂZAN GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU MARIA │ 1800│ A │ │ 8/78/13│extravilan│ 48│ 38,40│ │ │ │ 38,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 3900│ A │ │ 39/376/10│extravilan│ 34│ 27,20│ │ │ │ 27,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 4500│ A │ │ 39/372/1│extravilan│ 322│ 257,60│ │ │ │ 257,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 2500│ A │ │ 39/372/2│extravilan│ 384│ 307,20│ │ │ │ 307,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 441│ P │ │ 3/17│extravilan│ 2│ 0,80│ │ │ │ 0,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20│ALBA │Săliştea│PRIMĂRIA SĂLIŞTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 31840│ A │ │ 7/66│extravilan│ 4740│ 3.792,00│ │ │ │ 3.792,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21│ALBA │Săliştea│CĂLUGĂR ANA; CĂLUGĂR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN DORIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STÂNCEL TATIANA │ 3500│ A │ │ 7/72/134│extravilan│ 13│ 10,40│ │ │ │ 10,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22│ALBA │Săliştea│MUNTEAN R. IOANA │ 6300│ A │ │ 7/72/135│extravilan│ 19│ 15,20│ │ │ │ 15,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23│ALBA │Săliştea│VĂCARU G. VIORICA │ 3400│ A │ │ 7/72/136│extravilan│ 9│ 7,20│ │ │ │ 7,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24│ALBA │Săliştea│GOLDBECK-LOWE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA-CECILIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU RODICA-MARIA│ 6500│ A │ │ 7/72/137│extravilan│ 4│ 3,20│ │ │ │ 3,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25│ALBA │Săliştea│PĂTRUT I. AVRAM; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂTRUT P. ELISABETA │ 9100│ A │ │ 7/72/133│extravilan│ 67│ 53,60│ │ │ │ 53,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26│ALBA │Săliştea│IONESCU T. ZOITA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU T. ANA; STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │T. GHEORGHE │ 3600│ A │ │ 8/78/6│extravilan│ 60│ 48,00│ │ │ │ 48,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 27│ALBA │Săliştea│OLTEAN S. NICOLAE │ 3600│ A │ │ 8/78/7│extravilan│ 87│ 69,60│ │ │ │ 69,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 28│ALBA │Săliştea│ŞUVAINA P. NICOLAE │ 3400│ A │ │ 8/78/8│extravilan│ 75│ 60,00│ │ │ │ 60,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 29│ALBA │Săliştea│MAIER N. GHEORGHE │ 3600│ A │ │ 8/78/9│extravilan│ 88│ 70,40│ │ │ │ 70,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 30│ALBA │Săliştea│BUCUR N. IOAN │ 3600│ A │ │ 8/78/10│extravilan│ 76│ 60,80│ │ │ │ 60,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 31│ALBA │Săliştea│GROZA N. NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NUŢU N. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NUŢU N. LUCA │ 3600│ A │ │ 8/78/11│extravilan│ 61│ 48,80│ │ │ │ 48,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 32│ALBA │Şibot │S.C. PUBLITRANS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INTERNATIONAL-S.R.L.│ 2100│ A │ 70810│160/1704/27│extravilan│ 153│ 153,00│ │ │ │ 153,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 33│ALBA │Şibot │TOCACI SABIN │ 7000│ A │ │ 160/1704/1│extravilan│ 227│ 227,00│ │ │ │ 227,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 34│ALBA │Şibot │BADIU LUCIAN-CLAUDIU│ 3200│ A │ │ 160/1704/2│extravilan│ 149│ 149,00│ │ │ │ 149,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 35│ALBA │Şibot │IACOB G. GHEORGHE │ 9600│ A │ │ 160/1704/3│extravilan│ 491│ 491,00│ │ │ │ 491,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 36│ALBA │Şibot │DANCIU DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MILESAN PARASCHIVA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA L. PETRU; POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L. SABIN │ 5600│ A │ │ 160/1704/4│extravilan│ 353│ 353,00│ │ │ │ 353,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 37│ALBA │Şibot │RUSAN GLIGOR │ 2500│ A │ │ 160/1704/5│extravilan│ 165│ 165,00│ │ │ │ 165,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 38│ALBA │Şibot │ŞTEBLEA T. ANA │ 4400│ A │ │ 160/1704/6│extravilan│ 275│ 275,00│ │ │ │ 275,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 39│ALBA │Şibot │HAJ SABIN NICOLAE │ 11403│ A │160/70993│ 160/1704/7│extravilan│ 397│ 397,00│ │ │ │ 397,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 40│ALBA │Şibot │CRIŞAN I. AUREL │ 2800│ A │ │ 160/1704/8│extravilan│ 66│ 66,00│ │ │ │ 66,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 41│ALBA │Şibot │TOMOTAŞ IOSIF │ 2800│ A │ │ 160/1704/9│extravilan│ 74│ 74,00│ │ │ │ 74,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 42│ALBA │Şibot │IOSIF CONSTANTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF IONEL │ 2801│ A │ │160/1704/10│extravilan│ 96│ 96,00│ │ │ │ 96,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 43│ALBA │Şibot │IOSIF T. AUREL │ 4200│ A │ │160/1704/11│extravilan│ 194│ 194,00│ │ │ │ 194,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 44│ALBA │Şibot │STROIAN NICOLAE │ 5600│ A │ │160/1704/12│extravilan│ 288│ 288,00│ │ │ │ 288,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 45│ALBA │Şibot │HURDUBAN ION │ 4600│ A │ │160/1704/14│extravilan│ 301│ 301,00│ │ │ │ 301,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 46│ALBA │Şibot │POPA MARIA; POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANUTA; STROIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ 2100│ A │ │160/1704/13│extravilan│ 118│ 118,00│ │ │ │ 118,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 47│ALBA │Şibot │MICA FLORIAN │ 2400│ A │ │160/1704/15│extravilan│ 172│ 172,00│ │ │ │ 172,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 48│ALBA │Şibot │ZGÎRDEA IONEL │ 2800│ A │ │160/1704/16│extravilan│ 210│ 210,00│ │ │ │ 210,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 49│ALBA │Şibot │MIHAILĂ SIMION │ 3500│ A │ │160/1704/17│extravilan│ 271│ 271,00│ │ │ │ 271,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 50│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 3500│ A │ │160/1704/18│extravilan│ 278│ 278,00│ │ │ │ 278,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 51│ALBA │Şibot │RADU A. IOAN; RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │A. TRAIAN │ 2800│ A │ │160/1704/19│extravilan│ 222│ 222,00│ │ │ │ 222,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 52│ALBA │Şibot │POPA V. AUREL │ 2800│ A │ │160/1704/20│extravilan│ 223│ 223,00│ │ │ │ 223,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 53│ALBA │Şibot │MARA AUREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU OCTAVIA │ 2800│ A │ │160/1704/21│extravilan│ 224│ 224,00│ │ │ │ 224,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 54│ALBA │Şibot │BÎTEA VIORICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DICEANU RODICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRĂDINAR MĂRIOARA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF I. IOAN │ 7100│ A │ │160/1704/22│extravilan│ 550│ 550,00│ │ │ │ 550,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 55│ALBA │Şibot │AVRAM AURELIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DĂIAN ANA RODICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUŞA CORNEL; DUŞA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂTĂLIN RAUL; DUŞA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMALIA CASSIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUŞA CAMELIA ADINA │ 4201│ A │ 70125│160/1704/23│extravilan│ 355│ 355,00│ │ │ │ 355,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 56│ALBA │Şibot │MOISE VASILE │ 4500│ A │ │160/1704/24│extravilan│ 384│ 384,00│ │ │ │ 384,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 57│ALBA │Şibot │MAY S. MARELENA │ 5800│ A │ │160/1704/25│extravilan│ 518│ 518,00│ │ │ │ 518,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 58│ALBA │Şibot │MICLEA T. ROMUL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILESCU PADURE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIORICA │ 15400│ A │ │160/1704/28│extravilan│ 1259│ 1.259,00│ │ │ │ 1.259,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 59│ALBA │Şibot │SUCIU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU; TOADER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APOSTOL │ 5377│ A │143/71210│160/1704/29│extravilan│ 372│ 372,00│ │ │ │ 372,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 60│ALBA │Şibot │CRIŞAN IONEL │ 5600│ A │ │160/1704/30│extravilan│ 383│ 383,00│ │ │ │ 383,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 61│ALBA │Şibot │DRĂGAN VIOREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HERLEA MARIA │ 20400│ A │ │160/1704/31│extravilan│ 1348│ 1.348,00│ │ │ │ 1.348,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 62│ALBA │Şibot │DARA IOAN │ 4200│ A │ │160/1704/32│extravilan│ 266│ 266,00│ │ │ │ 266,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 63│ALBA │Şibot │MARA REMUS; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARA SABIN │ 5700│ A │ │160/1704/33│extravilan│ 350│ 350,00│ │ │ │ 350,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 64│ALBA │Şibot │HURDUBAN N. MARIA │ 5900│ A │ │160/1705/18│extravilan│ 3│ 3,00│ │ │ │ 3,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 65│ALBA │Şibot │MARIAN CORNEL-VASILE│ 5800│ A │ │160/1705/17│extravilan│ 9│ 9,00│ │ │ │ 9,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 66│ALBA │Şibot │MOISĂ SILVIU MIRCEA │ 1500│ A │ │160/1705/16│extravilan│ 4│ 4,00│ │ │ │ 4,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 67│ALBA │Şibot │VINEREAN M. GHEORGHE│ 2900│ A │ │160/1715/15│extravilan│ 8│ 8,00│ │ │ │ 8,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 68│ALBA │Şibot │MAIERAŞ T. ZINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODOR T. DAN │ 9000│ A │ │160/1705/14│extravilan│ 68│ 68,00│ │ │ │ 68,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 69│ALBA │Şibot │KAPRANCZAY S. MARIA │ 6000│ A │ │160/1705/12│extravilan│ 88│ 88,00│ │ │ │ 88,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 70│ALBA │Şibot │NISIPEAN I. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMANTAN I. SALOMIA │ 6000│ A │ │160/1705/12│extravilan│ 104│ 104,00│ │ │ │ 104,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 71│ALBA │Şibot │BUDI R. MARIA; LUPU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │R. VASILE; LUPU R. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN; LUPU MARIA │ 2900│ A │ │160/1705/11│extravilan│ 55│ 55,00│ │ │ │ 55,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 72│ALBA │Şibot │LAZEA DAN-AVRAM; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZEA MARINELA │ 2900│ A │ │160/1705/10│extravilan│ 59│ 59,00│ │ │ │ 59,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 73│ALBA │Şibot │CODEA I. ROMOLUS │ 3000│ A │ │ 160/1705/9│extravilan│ 65│ 65,00│ │ │ │ 65,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 74│ALBA │Şibot │RADU N. NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU N. AUREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU NICOLETA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU CRISTINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIŢESCU LUCIA │ 5800│ A │ │ 160/1705/8│extravilan│ 137│ 137,00│ │ │ │ 137,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 75│ALBA │Şibot │PENESCU ION; PENESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I. SOFIA; PENESCU I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE; PENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRIMIE; VINTAN MARIA│ 2900│ A │ │ 160/1705/7│extravilan│ 75│ 75,00│ │ │ │ 75,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 76│ALBA │Şibot │BOTA I. ANA │ 2900│ A │ │ 160/1705/6│extravilan│ 79│ 79,00│ │ │ │ 79,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 77│ALBA │Şibot │STANCA PRECUP │ 7400│ A │ │ 160/1705/5│extravilan│ 222│ 222,00│ │ │ │ 222,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 78│ALBA │Şibot │GROSAN ANTON PETRICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROSAN MARIANA │ 5500│ A │ │ 160/1705/4│extravilan│ 185│ 185,00│ │ │ │ 185,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 79│ALBA │Şibot │CARABAŞ GHEORGHE- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMI; CARABAŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIA MARIA │ 5800│ A │ │ 160/1705/3│extravilan│ 210│ 210,00│ │ │ │ 210,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 80│ALBA │Şibot │MEICIU N. IOANA │ 12000│ A │ │ 160/1705/2│extravilan│ 500│ 500,00│ │ │ │ 500,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 81│ALBA │Şibot │S.C. "ARVIN"-S.R.L. │ 11601│ A │243/71208│ 160/1705/1│extravilan│ 504│ 504,00│ │ │ │ 504,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 82│ALBA │Şibot │DARA TEODORA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUNTEAN MARIANA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RODICA │ 11400│ A │ │160/1704/41│extravilan│ 621│ 621,00│ │ │ │ 621,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 83│ALBA │Şibot │BUCUR P. SABIN │ 3500│ A │ │160/1704/40│extravilan│ 185│ 185,00│ │ │ │ 185,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 84│ALBA │Şibot │SUCIU G. NICODIM │ 4200│ A │ │160/1704/39│extravilan│ 226│ 226,00│ │ │ │ 226,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 85│ALBA │Şibot │POPA N. ELISABETA │ 2900│ A │ │160/1704/38│extravilan│ 159│ 159,00│ │ │ │ 159,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 86│ALBA │Şibot │BOTA V. MINA │ 5700│ A │ │160/1704/37│extravilan│ 322│ 322,00│ │ │ │ 322,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 87│ALBA │Şibot │SUCIU I. MIHAILĂ │ 2900│ A │ │160/1704/36│extravilan│ 169│ 169,00│ │ │ │ 169,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 88│ALBA │Şibot │TAT VALERIA │ 2100│ A │ │160/1704/34│extravilan│ 126│ 126,00│ │ │ │ 126,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 89│ALBA │Şibot │BUCUR IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOPONAŢĂ VIOREL │ 1400│ A │ │160/1704/35│extravilan│ 83│ 83,00│ │ │ │ 83,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 90│ALBA │Şibot │COMUNA ŞIBOT │ 4620│ P │325/70013│ - │intravilan│ 60│ 600,00│ │ │ │ 600,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 91│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 394│ P │ │ 679│intravilan│ 37│ 370,00│ │ │ │ 370,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 92│ALBA │Şibot │PROPRIETAR │ │ A │ │ 676│intravilan│ 19│ 190,00│ 14,00│ │ 1.358,00│ 1.548,00│
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 1675├──────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 677│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 93│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 575│ N │ │ 851/1│intravilan│ 165│ 1.650,00│ │ │ │ 1.650,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 94│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 4798│ P │ │ 851/1│intravilan│ 2128│ 21.280,00│ │ │ │ 21.280,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 95│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 193│ P │ │ 851/1│intravilan│ 193│ 1.930,00│ │ │ │ 1.930,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 96│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 15324│ P │ │ 123/1494│extravilan│ 2704│ 1.352,00│ │ │ │ 1.352,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 97│ALBA │Şibot │ANGHEL P. PETRU │ 1479│ A │ │ 535│intravilan│ 522│ 3.132,00│ 7,50│ │ 472,50│ 3.604,50│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 534│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 98│ALBA │Şibot │COMUNA BALOMIR │ 7634│ F │ 70417│ - │intravilan│ 1061│ 6.366,00│ │ │ │ 6.366,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 99│ALBA │Şibot │TODEA MARIA; TODEA │ │ │ │80-81-82/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CANDIN │ 4500│ A │ │1115/1 │extravilan│ 400│ 400,00│ │ │ │ 400,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 100│ALBA │Şibot │MIHĂILĂ T. SAFTA │ 1500│ A │ │80-81-82/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1115/2 │extravilan│ 146│ 146,00│ │ │ │ 146,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 101│ALBA │Şibot │VOIŞAN MARIANA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MONICA; ROTARU │ │ │ │80-81-82/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ 3500│ A │ │1115/3 │extravilan│ 428│ 428,00│ │ │ │ 428,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 102│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │80-81-82/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 1984│ A │ │1115/4 │extravilan│ 482│ 482,00│ │ │ │ 482,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 103│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │80-81-82/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 1016│ N │ │1115/5 │extravilan│ 586│ 175,80│ │ │ │ 175,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 104│ALBA │Şibot │MIHU I. CĂTĂLIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUREŞAN RODICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPRIŢA OTILIA │ 12900│ A │ │ 96/1129/57│extravilan│ 1893│ 1.893,00│ │ │ │ 1.893,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 105│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 6414│ N │ │ 96/1129/59│extravilan│ 885│ 265,50│ │ │ │ 265,50│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 106│ALBA │Şibot │JULA M. IOAN │ 2900│ A │ │ 96/1129/34│extravilan│ 3│ 3,00│ │ │ │ 3,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 107│ALBA │Şibot │CORPADE I. ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTEA I. IOAN │ 3800│ A │ │ 96/1129/35│extravilan│ 23│ 23,00│ │ │ │ 23,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 108│ALBA │Şibot │FRĂŢILĂ I. ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MANCIU I. IOAN │ 5000│ A │ │ 96/1129/37│extravilan│ 52│ 52,00│ │ │ │ 52,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 109│ALBA │Şibot │ISTRATE MINA │ 5800│ A │ │ 96/1129/40│extravilan│ 82│ 82,00│ │ │ │ 82,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 110│ALBA │Şibot │MICLEA I. IOAN │ 2500│ A │ │ 96/1129/39│extravilan│ 31│ 31,00│ │ │ │ 31,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 111│ALBA │Şibot │STROIA VIRGIL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROIA ROZALIA │ 2200│ A │ │ 96/1129/38│extravilan│ 26│ 26,00│ │ │ │ 26,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 112│ALBA │Şibot │LĂPĂDAT VALENTIN- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SORIN │ 2900│ A │ │ 96/1129/36│extravilan│ 27│ 27,00│ │ │ │ 27,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 113│ALBA │Şibot │FLEŞERIU I.DRAGOSIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLEŞERIU I. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMIL; FLEŞERIU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL; MANIU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STELA ERSILA │ 2900│ A │ │ 96/1129/41│extravilan│ 32│ 32,00│ │ │ │ 32,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 114│ALBA │Şibot │RADU E. GHEORGHE │ 2900│ A │ │ 100/1152/9│extravilan│ 795│ 795,00│ │ │ │ 795,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 115│ALBA │Şibot │ADAM CORNEL; ADAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL ANTONIE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL SILVIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL MARIA; BADIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAM; FLESERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN; GHERMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA; MICLEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAVETA; MUNTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TULIUS │ 1900│ A │ │ 100/1252/8│extravilan│ 367│ 367,00│ │ │ │ 367,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 116│ALBA │Şibot │ANGHEL S. MARIA │ 5400│ A │ │ 100/1152/7│extravilan│ 625│ 625,00│ │ │ │ 625,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 117│ALBA │Şibot │ANGHEL I. ANTONIE │ 2100│ A │ │ 100/1152/6│extravilan│ 179│ 179,00│ │ │ │ 179,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 118│ALBA │Şibot │ANGHEL MARIA; OPRIŢA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA-ADRIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞTEFĂNUŢ MARIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VÎLCEA DOINA │ 1400│ A │ │ 100/1152/5│extravilan│ 28│ 28,00│ │ │ │ 28,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 119│ALBA │Şibot │PRIMĂRIA ŞIBOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 805│ N │ │ 96/1129/58│extravilan│ 805│ 241,50│ │ │ │ 241,50│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 120│HUNEDOARA│Geoagiu │SCHMIDT F. VALENTIN-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ODILO │ 7543│ A │1351/747N│124/3907/25│extravilan│ 192│ 384,00│ │ │ │ 384,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 121│HUNEDOARA│Geoagiu │SCHMIDT VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ODILO │ 25174│ A │1343/735N│124/3907/26│extravilan│ 118│ 236,00│ │ │ │ 236,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 122│HUNEDOARA│Geoagiu │PRIMĂRIA GEOAGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 11054│ N │ │ 124/3909│extravilan│ 3814│ 1.144,20│ │ │ │ 1.144,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 123│HUNEDOARA│Geoagiu │CARICA V. ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARICA G. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORPADE G. ELENA │ 759│ A │ 62737│ 101│extravilan│ 66│ 132,00│ │ │ │ 132,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 124│HUNEDOARA│Geoagiu │CARICA V. ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARICA G. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORPADE G. ELENA │ 677│ A │ 62315│ 101/3659/7│extravilan│ 33│ 66,00│ │ │ │ 66,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 125│HUNEDOARA│Geoagiu │CIGLENEAN A. SOFICA │ 1663│ A │ 62318│ 101/3659/8│extravilan│ 73│ 146,00│ │ │ │ 146,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 126│HUNEDOARA│Geoagiu │ORAŞUL GEOAGIU │ 166│ A │ 62443│ 101/3659/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9-14 │extravilan│ 63│ 126,00│ │ │ │ 126,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 127│HUNEDOARA│Geoagiu │MIHĂILĂ N. OCTAVIAN;│ │ │ │ 101/3640/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SUCIU F. IONUŢ │ 2240│ A │ 62723│125 │extravilan│ 1475│ 2.950,00│ │ │ │ 2.950,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 128│HUNEDOARA│Geoagiu │SOCOL I. VASILE │ 2700│ A │ 62735│ 101/3659/4│extravilan│ 1224│ 2.448,00│ │ │ │ 2.448,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 129│HUNEDOARA│Geoagiu │CARICA V. ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARICA G. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORPADE G. ELENA │ 1025│ A │ 62736│ 101/3659/6│extravilan│ 19│ 38,00│ │ │ │ 38,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 130│HUNEDOARA│Geoagiu │PRIMĂRIA GEOAGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 208│ N │ │ 142/4081│extravilan│ 162│ 48,60│ │ │ │ 48,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 131│HUNEDOARA│Geoagiu │ORAŞUL GEOAGIU │ 1563│ CC │ 61826│ Lotul 16│intravilan│ 4│ 48,00│ │ │ │ 48,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 132│HUNEDOARA│Geoagiu │ORAŞUL GEOAGIU │ 7340│ A │ 61827│ Lotul 17│intravilan│ 11│ 99,00│ │ │ │ 99,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 133│HUNEDOARA│Geoagiu │ORAŞUL GEOAGIU │ 628│ A │ 62286│102/3661/21│extravilan│ 284│ 568,00│ │ │ │ 568,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 134│HUNEDOARA│Geoagiu │NEDEL T. MARIA │ 1935│ A │ 62100│102/3661/20│extravilan│ 6│ 12,00│ │ │ │ 12,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 135│HUNEDOARA│Geoagiu │ORAŞUL GEOAGIU │ 475│ A │ 62312│102/3661/21│extravilan│ 251│ 502,00│ │ │ │ 502,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 136│HUNEDOARA│Geoagiu │PRIMĂRIA GEOAGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 5000│ F │ │ 141/4076│extravilan│ 1235│ 1.235,00│ │ │ │ 1.235,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 137│HUNEDOARA│Romos │COMUNA ROMOS │ 6│ HR │ 60964│ 60964/1│extravilan│ 3│ 0,30│ │ │ │ 0,30│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 138│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 3652│ A │ -│ 5/18│extravilan│ 1510│ 1.208,00│ │ │ │ 1.208,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 139│HUNEDOARA│Romos │COMUNA ROMOS │ 455│ A │ 60927│ 329/1│extravilan│ 62│ 49,60│ │ │ │ 49,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 140│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 6323│ A │ -│ 2369│extravilan│ 392│ 313,60│ │ │ │ 313,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 141│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 11185│ A │ -│ 2370│extravilan│ 438│ 350,40│ │ │ │ 350,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 142│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 1240│ N │ -│ 5/18│extravilan│ 313│ 31,30│ │ │ │ 31,30│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 143│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 2198│ N │ -│ 29│extravilan│ 733│ 73,30│ │ │ │ 73,30│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 144│HUNEDOARA│Romos │CĂLIMAN I. IOAN │ 3715│ A │578/61205│ -│extravilan│ 865│ 692,00│ │ │ │ 692,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 145│HUNEDOARA│Romos │PROPRIETAR │ │ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 16790│*** │ -│ 20/327│extravilan│ 1521│ 152,10│ │ │ │ 152,10│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 146│HUNEDOARA│Romos │COMUNA ROMOS │ 2995│ F │ 60931│ 60931/2│extravilan│ 263│ 131,50│ │ │ │ 131,50│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 147│HUNEDOARA│Orăştie │S.C. INDAGRO HOLDING│ │ │1180/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.A. │ 31670│ CC │63148 │ 73│intravilan│ 2377│ 83.195,00│ │ 5.261,00│1141800,00│1224995,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 148│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 7149│ N │ │ 73│intravilan│ 1358│ 33.950,00│ │ │ │ 33.950,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 149│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ 1970│ CC │ │ 73│intravilan│ 541│ 18.935,00│ 35,00│ 72,00│ 18.075,0│ 37.235,00│
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ ├──────┼─────────┼───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ │ A │ │ 73│ │ 9│ 225,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 150│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 960│ CC │ │ 73│intravilan│ 215│ 7.525,00│ │ │ │ 7.525,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 151│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 522│ CC │ │ 73│intravilan│ 195│ 6.825,00│ │ 25,00│ 5.000,00│ 11.825,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 152│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 623│ CC │ │ 73│intravilan│ 67│ 2.345,00│ 26,00│ 173,00│200.588,00│202.933,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 153│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 765│ CC │ │ 73│intravilan│ 213│ 7.455,00│ 21,00│ │ 2.115,00│ 9.570,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 154│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 1756│ CC │ │ 73│intravilan│ 475│ 16.625,00│ 59,00│ │ 6.195,00│ 22.820,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 155│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 8093│ A │ │ 20/377│intravilan│ 231│ 5.775,00│ │ │ │ 5.775,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 156│HUNEDOARA│Orăştie │MUNICIPIUL ORĂŞTIE │ 43512│ CC │972/62233│ 20│intravilan│ 9385│328.475,00│ │ │ │328.475,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 157│HUNEDOARA│Orăştie │S.C. FARES - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORĂŞTIE │ 1200│ A │ 61343│ 79/933│extravilan│ 99│ 198,00│ │ │ │ 198,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 158│HUNEDOARA│Orăştie │S.C. FARES - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORĂŞTIE │ 6300│ A │ 61348│ 79/932│extravilan│ 480│ 960,00│ │ │ │ 960,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 159│HUNEDOARA│Orăştie │HERTA I. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODEA I. IOAN; S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FARES - S.A. ORĂŞTIE│ 24700│ A │ 61385│ 79/931│extravilan│ 828│ 1.656,00│ │ │ │ 1.656,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 160│HUNEDOARA│Orăştie │FAUR ELISABETA │ 18800│ A │ 63435│ 16/271│extravilan│ 3504│ 7.008,00│ │ │ │ 7.008,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 161│HUNEDOARA│Orăştie │MĂGLAŞ NICOLAE │ 5700│ A │ 63444│ 16/258│extravilan│ 51│ 102,00│ │ │ │ 102,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 162│HUNEDOARA│Orăştie │MUNTEAN N. LETIŢIA │ 11500│ A │ 63441│ 16/259│extravilan│ 2296│ 4.592,00│ │ │ │ 4.592,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 163│HUNEDOARA│Orăştie │S.C. FARES - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORĂŞTIE │ 15200│ A │ 63437│ 16/260│extravilan│ 6218│ 12.436,00│ │ │ │ 12.436,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 164│HUNEDOARA│Orăştie │S.C. FARES - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORĂŞTIE │ 3200│ A │ 61363│ 16/261│extravilan│ 1108│ 2.216,00│ │ │ │ 2.216,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 165│HUNEDOARA│Orăştie │SOCOL I. IOAN │ 16300│ A │ 63436│ 16/262│extravilan│ 2913│ 5.826,00│ │ │ │ 5.826,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 166│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 3418│ N │ │ 80/392│extravilan│ 24│ 7,20│ │ │ │ 7,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 167│HUNEDOARA│Orăştie │POPA I. IOAN │ 4000│ A │ │ 22/385│extravilan│ 5│ 10,00│ │ │ │ 10,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 168│HUNEDOARA│Orăştie │MOGA P. MARIA │ 900│ A │ │ 22/384│extravilan│ 6│ 12,00│ │ │ │ 12,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 169│HUNEDOARA│Orăştie │BUD I. VIORICA │ 2900│ A │ │ 22/383│extravilan│ 16│ 32,00│ │ │ │ 32,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 170│HUNEDOARA│Orăştie │GIURGIU A. IOAN │ 6100│ A │ │ 22/382│extravilan│ 1│ 2,00│ │ │ │ 2,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 171│HUNEDOARA│Orăştie │MUNICIPIUL ORĂŞTIE │ 65792│ A │ │1251 24/394│extravilan│ 426│ 852,00│ │ │ │ 852,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 172│HUNEDOARA│Orăştie │PRIMĂRIA ORĂŞTIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI LOCALE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETĂŢII)** │ 34│ N │ │ 80│extravilan│ 34│ 10,20│ │ │ │ 10,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 173│HUNEDOARA│Turdaş │HANŢ TOTH IOAN;LUCIU│ 1321│ CC │831/61180│ 169│intravilan│ │ 0,00│ │ │ │ 1.104,00│
│ │ │ │AURELIA CAMELIA │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ F │ │ 172│ │ 138│ 1.104,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ V │ │ 170│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 171│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 174│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ 1296│ CC │ │ 175│intravilan│ │ 0,00│ │ │ │ 1.280,00│
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 174│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 173│ │ 160│ 1.280,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 175│HUNEDOARA│Turdaş │STOICA R. PETRU │ 1370│ CC │ │ 168│intravilan│ │ 0,00 │ │ │ │ 1.160,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 167│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 166│ │ 145│ 1.160,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 176│HUNEDOARA│Turdaş │GULAS EMIL; GULAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCUMPINA │ 2338│ CC │ │ 163│intravilan│ │ 0,00│ 32,00│ │ 390,00│ 2.054,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 164│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 165│ │ 208│ 1.664,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 177│HUNEDOARA│Turdaş │BRATU GHEORGHE │ 1518│ CC │ │ 162│intravilan│ │ 0,00│ 26,00│ │ 822,00│ 1.838,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 161│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 160│ │ 127│ 1.016,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 178│HUNEDOARA│Turdaş │TĂPĂLAGĂ I. VASILE │ 1589│ CC │ │ 157│intravilan│ │ 0,00│ 7,00│ │ 294,00│ 1.374,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 158│ │ │ 0,00 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 159│ │ 135│ 1.080,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 179│HUNEDOARA│Turdaş │MUSCAN I. NICOLAE │ 1582│ A │ │ 155│intravilan│ │ 0,00│ 7,00│ │ 294,00│ 1.294,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 156│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 154│ │ 125│ 1.000,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 180│HUNEDOARA│Turdaş │ASTRUNOAIE FLORIANA │ 1644│ CC │ 60560 │ 150/1│intravilan│ │ 0,00│ 24,50│ │ 1.029,00│ 2.045,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 148│ │ 127│ 1.016,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 149│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 150/2│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 181│HUNEDOARA│Turdaş │CRISTEA IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PRISECARU ELUCIA │ 1531│ A │ │ 146│intravilan│ │ 0,00│ 19,50│ │ 384,00│ 976,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 145│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 147│ │ 74│ 592,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 182│HUNEDOARA│Turdaş │BUCUR ASINEFTA │ 861│ A │ │ 143│intravilan│ │ 0,00│ 17,00│ │ 714,00│ 1.154,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 144│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 142│ │ 55│ 440,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 183│HUNEDOARA│Turdaş │RIPOŞAN I. MARIA │ 1707│ A │ │ 140│intravilan│ │ 0,00│ 23,50│ │ 987,00│ 1.795,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 139│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 141│ │ 101│ 808,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 184│HUNEDOARA│Turdaş │DUGACIU DORINA │ 1728│ CC │ │ 133│intravilan│ │ 0,00│ 7,00│ │ 246,00│ 1.078,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 134│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 135│ │ 104│ 832,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 185│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ 1851│ CC │ │ 124│intravilan│ │ 0,00│ 22,00│ │ 924,00│ 1.820,00│
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 126│ │ 112│ 896,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 125│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 186│HUNEDOARA│Turdaş │LEUCEAN DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORINA │ 1907│ CC │ 60640│ 127│intravilan│ │ 0,00│ 2,50│ │ 105,00│ 457,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 128│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ F │ │ 129│ │ 44│ 352,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 187│HUNEDOARA│Turdaş │CÎMPEAN T. MIRON; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IGNA TIBERIU │ 1886│ CC │ │ 123│intravilan│ │ 0,00│ 2,50│ │ 105,00│ 481,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 121│ │ 47│ 376,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 122│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 188│HUNEDOARA│Turdaş │CRIŞAN A. TRAIAN │ 2370│ CC │ │ 119│intravilan│ │ 0,00│ 30,00│ │ 1.260,00│ 2.476,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 120│ │ 152│ 1.216,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 189│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ - S.R.L. │ 3645│ N │ 60209│ 105/1/2/11│intravilan│ 15│ 120,00│ │ │ │ 120,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 190│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 3384│ N │ 60325│ 105/1/2/9│intravilan│ 43│ 344,00│ │ │ │ 344,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 191│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 4114│ N │ 60317│ 105/1/2/3│intravilan│ 41│ 328,00│ │ │ │ 328,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 192│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 4105│ N │ 60222│ 105/1/2/2│intravilan│ 44│ 352,00│ │ │ │ 352,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 193│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 26410│ N │ │ 9/3; 99/4│intravilan│ 99│ 792,00│ │ │ │ 792,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 194│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 1024│ N │ 60319│ 164/30/1│extravilan│ 15│ 1,50│ │ │ │ 1,50│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 195│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 304│ A │ 60308│ 164/29│extravilan│ 4│ 3,20│ │ │ │ 3,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 196│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 1916│ N │ 60669│ 164/28│extravilan│ 19│ 1,90│ │ │ │ 1,90│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 197│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 1989│ N │ 60722│ 164/30/2│extravilan│ 30│ 3,00│ │ │ │ 3,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 198│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 881│ N │ 60720│ 164/27│intravilan│ 5│ 40,00│ │ │ │ 40,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 199│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 1353│ N │ 60291│ 164/26│intravilan│ 3│ 24,00│ │ │ │ 24,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 200│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 3581│ N │ 60298│ 105/1/2/1│intravilan│ 48│ 384,00│ │ │ │ 384,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 201│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 8476│ N │ 60707│ 105/1/2/4│intravilan│ 60│ 480,00│ │ │ │ 480,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 202│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 2745│ N │ 60218│ 105/1/2/8│intravilan│ 44│ 352,00│ │ │ │ 352,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 203│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 3640│ N │ 60723│ 105/1/2/10│intravilan│ 30│ 240,00│ │ │ │ 240,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 204│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 7098│ N │ 60238│ 105/1/2/12│intravilan│ 1│ 8,00│ │ │ │ 8,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 205│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 316│ L │ │ 179│intravilan│ 194│ 1.552,00│ 39,00│ │ 1.386,00│ 2.938,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 206│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 2786│ N │ 60696│ 105/1/2/5│intravilan│ 7│ 56,00│ │ │ │ 56,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 207│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 7092│ N │ 60663│ 105/1/2/7│intravilan│ 104│ 832,00│ │ │ │ 832,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 208│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. PARADISO ITALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 7416│ N │ 60659│ 105/1/2/6│intravilan│ 50│ 400,00│ │ │ │ 400,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 209│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 91│ F │ │ 129│intravilan│ 91│ 728,00│ 23,00│ │ 966,00│ 1.694,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 210│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 89│ L │ │ 121│intravilan│ 89│ 712,00│ 24,00│ │ 1.008,00│ 1.720,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 211│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 920│ L │ │ 130│intravilan│ 132│ 1.056,00│ 24,50│ │ 1.021,00│ 2.077,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 131│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 212│HUNEDOARA│Turdaş │COMUNA TURDAŞ │ 5285│ P │ │ 226│intravilan│ 780│ 6.240,00│ │ │ │ 6.240,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 213│HUNEDOARA│Turdaş │GULAŞ EMIL; GULAŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SCUMPINA │ 6836│ A │684/60873│ 227/1│intravilan│ 2990│ 23.920,00│ │ │ │ 23.920,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 214│HUNEDOARA│Turdaş │GROS ELISABETA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVAN VALERIA │ 12226│ A │ │ 518/1│intravilan│ 1293│ 10.344,00│ │ │ │ 10.344,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 215│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. OCTABIO GREEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ 13415│ A │ 60420│ 518/4│intravilan│ 3191│ 25.528,00│ │ │ │ 25.528,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 216│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 3044│ A │ │ 518│intravilan│ 718│ 5.744,00│ │ │ │ 5.744,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 217│HUNEDOARA│Turdaş │DUMA S. PETRU │ 4778│ A │ │ 249/52│extravilan│ 16│ 12,80│ │ │ │ 12,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 218│HUNEDOARA│Turdaş │BÎLDEA I. MARIA │ 4750│ A │ │ 249/53/1│extravilan│ 427│ 341,60│ │ │ │ 341,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 219│HUNEDOARA│ Turdaş│BÂLDEA I. IOAN │ 4750│ A │ │ 249/53/1/2│extravilan│ 1076│ 860,80│ │ │ │ 860,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 220│HUNEDOARA│ Turdaş│LULA V. IOAN; │ 6990│ A │ │ 249/54│extravilan│ 2115│ 1.692,00│ │ │ │ 1.692,00│
│ │ │ │LULA V. VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 221│HUNEDOARA│Turdaş │LUPŞOR VALERIA │ 6600│ A │ │ 249/45│extravilan│ 669│ 535,20│ │ │ │ 535,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 222│HUNEDOARA│Turdaş │LAZĂR I. VIOREL │ 6616│ A │ │ 249/44│extravilan│ 739│ 591,20│ │ │ │ 591,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 223│HUNEDOARA│Turdaş │BALAN CAIUS-SILVIU; │ 3128│ A │ 60596│ 249/42│extravilan│ 361│ 288,80│ │ │ │ 288,80│
│ │ │ │BALAN DALIA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 224│HUNEDOARA│Turdaş │NISTORESCU I. │ 691│ A │ │ 249/41│extravilan│ 80│ 64,00│ │ │ │ 64,00│
│ │ │ │SALOMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 225│HUNEDOARA│Turdaş │MIHU OLIVIA │ 15190│ A │ │ 249/36│extravilan│ 1804│ 1.443,20│ │ │ │ 1.443,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 226│HUNEDOARA│Turdaş │ANTONESCU I. OLIVIA │ 4103│ A │ │ 249/35│extravilan│ 467│ 373,60│ │ │ │ 373,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 227│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ 12078│ A │ │ 249/34│extravilan│ 1172│ 937,60│ │ │ │ 937,60│
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 228│HUNEDOARA│Turdaş │LUP A. AUREL │ 2909│ A │ │ 249/39│extravilan│ 334│ 267,20│ │ │ │ 267,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 229│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ 2611│ A │ │ 249/40│extravilan│ 301│ 240,80│ │ │ │ 240,80│
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 230│HUNEDOARA│Turdaş │GIUGLEA I. ADRIANA │ 2811│ A │ │ 249/38│extravilan│ 337│ 269,60│ │ │ │ 269,60│
│ │ │ │MARIA; ISTRATE I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 231│HUNEDOARA│Turdaş │AVRAM IGNAT; │ 7596│ A │793/61069│ 249/37│extravilan│ 877│ 701,60│ │ │ │ 701,60│
│ │ │ │AVRAM ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 232│HUNEDOARA│Turdaş │GRUJA F. FRANCISC │ 8233│ A │ │ 249/43│extravilan│ 937│ 749,60│ │ │ │ 749,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 233│HUNEDOARA│Turdaş │LAZĂR T. TRAIAN │ 11288│ A │ 60751│ 249/33│extravilan│ 97│ 77,60│ │ │ │ 77,60│
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 234│HUNEDOARA│Turdaş │COSTESCU V. SAMOILA │ 5644│ A │ │ 249/56│extravilan│ 56│ 44,80│ │ │ │ 44,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 235│HUNEDOARA│Turdaş │GEORGESCU EUGENIA; │ 21755│ A │ │ 249/55│extravilan│ 7456│ 5.964,80│ │ │ │ 5.964,80│
│ │ │ │MESTEREAGA VIOREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MESTEREAGA SOLOMON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 236│HUNEDOARA│Turdaş │BURIŢESCU I. SOFIA │ 2132│ A │ │ 522/5│extravilan│ 52│ 41,60│ │ │ │ 41,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 237│HUNEDOARA│Turdaş │VOINA N. IOAN │ 5187│ A │ │ 522/6│extravilan│ 427│ 341,60│ │ │ │ 341,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 238│HUNEDOARA│Turdaş │CATANICI D. TATIANA;│ 32521│ A │ │ 522/7│extravilan│ 4086│ 3.268,80│ │ │ │ 3.268,80│
│ │ │ │MUNTEAN D. SILVIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUNTEAN D. VALER; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUNTEAN D. FLORENTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUNTEANU D. MARIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRJOL D. MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 239│HUNEDOARA│Turdaş │ŞERBĂNESCU I. │ 24548│ A │ │ 522/8│extravilan│ 3197│ 2.557,60│ │ │ │ 2.557,60│
│ │ │ │MĂRIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 240│HUNEDOARA│Turdaş │VOINA S. IOAN │ 6825│ A │ │ 522/9│extravilan│ 964│ 771,20│ │ │ │ 771,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 241│HUNEDOARA│Turdaş │STANCA N. AUREL │ 2054│ A │ │ 522/13│extravilan│ 252│ 201,60│ │ │ │ 201,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 242│HUNEDOARA│Turdaş │MĂNIUŢ I. IOAN │ 5458│ A │ │ 522/14│extravilan│ 712│ 569,60│ │ │ │ 569,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 243│HUNEDOARA│Turdaş │LUPŞOR S. VALERIA │ 6750│ A │ │ 522/18│extravilan│ 696│ 556,80│ │ │ │ 556,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 244│HUNEDOARA│Turdaş │MĂGLAŞ I. MARIA │ 2650│ A │ │ 522/19│extravilan│ 377│ 301,60│ │ │ │ 301,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 245│HUNEDOARA│Turdaş │PASCU MARIA; │ 2650│ A │ │ 522/20│extravilan│ 378│ 302,40│ │ │ │ 302,40│
│ │ │ │PASCU MIHAI; PASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN CORNELIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 246│HUNEDOARA│Turdaş │VINŢAN T. SALOMIA │ 5200│ A │ │ 522/21│extravilan│ 764│ 611,20│ │ │ │ 611,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 247│HUNEDOARA│Turdaş │CATANICIU V TATIANA │ 2650│ A │ │ 522/27│extravilan│ 295│ 236,00│ │ │ │ 236,00│
│ │ │ │LILIANA; MUNTEAN V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTIN; MUNTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │V. SILVIU DĂNUŢ; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUNTEAN V. VALER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 248│HUNEDOARA│Turdaş │IOV AURELIA │ 5425│ A │ │ 522/26│extravilan│ 590│ 472,00│ │ │ │ 472,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 249│HUNEDOARA│Turdaş │PETRUŢESCU A. │ 18400│ A │ │ 522/25│extravilan│ 1956│ 1.564,80│ │ │ │ 1.564,80│
│ │ │ │ASTENIE; PETRUTESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │A. NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRUTESCU A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 250│HUNEDOARA│Turdaş │GHERMAN I. SÎNZA │ 9209│ A │ │ 522/24│extravilan│ 916│ 732,80│ │ │ │ 732,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 251│HUNEDOARA│Turdaş │DOROGA L. FULVIA; │ 5100│ A │ │ 522/23│extravilan│ 616│ 492,80│ │ │ │ 492,80│
│ │ │ │VASILE V. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 252│HUNEDOARA│Turdaş │IANCU MARIA; IANCU │ 8250│ A │ │ 522/22│extravilan│ 1187│ 949,60│ │ │ │ 949,60│
│ │ │ │NICOLAE IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IANCU ANCA MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASC VIORICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAVU AMALIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STINEA FULVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 253│HUNEDOARA│Turdaş │STÎRC N. VIOREL │ 7980│ A │ │ 522/15│extravilan│ 1033│ 826,40│ │ │ │ 826,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 254│HUNEDOARA│Turdaş │LUPŞOR S. VALERIA │ 2646│ A │ │ 522/4│extravilan│ 1│ 0,80│ │ │ │ 0,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 255│HUNEDOARA│Turdaş │TUTU MARIANA; │ 4865│ CC │ 60410│ 522/30│intravilan│ 641│ 6.410,00│ │ │ │ 6.410,00│
│ │ │ │TUTU COSTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 256│HUNEDOARA│Turdaş │CRAINIC MARIA │ 6800│ A │ │ 522/16│extravilan│ 831│ 664,80│ │ │ │ 664,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 257│HUNEDOARA│Turdaş │BUDOIU SMARANDITA │ 6750│ A │ │ 522/17│extravilan│ 805│ 644,00│ │ │ │ 644,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 258│HUNEDOARA│Turdaş │SĂBĂU I. IOAN │ 5209│ A │ │ 522/29│extravilan│ 600│ 480,00│ │ │ │ 480,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 259│HUNEDOARA│Turdaş │SIMTEA N. NICOLAE │ 12250│ A │ │ 522/28│extravilan│ 1427│ 1.141,60│ │ │ │ 1.141,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 260│HUNEDOARA│Turdaş │IVASCU ALIN IOAN │ 2700│ A │ │ 522/27/1│extravilan│ 306│ 244,80│ │ │ │ 244,80│
│ │ │ │LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 261│HUNEDOARA│Turdaş │LUP IOAN; │ 4200│ A │ 60730│ 522/27/2│extravilan│ 472│ 377,60│ │ │ │ 377,60│
│ │ │ │LUP MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 262│HUNEDOARA│Turdaş │STANCA NICOLAE; │ 10186│ A │ 60123│ 522/12│extravilan│ 1301│ 1.040,80│ │ │ │ 1.040,80│
│ │ │ │STANCA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 263│HUNEDOARA│Turdaş │ACHIM BETINA FLORINA│ 6825│ A │ │ 522/10│extravilan│ 896│ 716,80│ │ │ │ 716,80│
│ │ │ │HOMORODEAN MARIUTA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION MARIA ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPOVICIU SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 264│HUNEDOARA│Turdaş │PÎRVA N. NICOLAE │ 3300│ A │ │ 522/11/1│extravilan│ 454│ 363,20│ │ │ │ 363,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 265│HUNEDOARA│Turdaş │STÎRC I. DOREL IOAN │ 5100│ A │ │ 522/11/2│extravilan│ 710│ 568,00│ │ │ │ 568,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 266│HUNEDOARA│Turdaş │COSTA S. DOMNICA │ 3300│ A │ │ 522/11/3│extravilan│ 441│ 352,80│ │ │ │ 352,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 267│HUNEDOARA│Turdaş │IGNA ANA; │ 10000│ A │ 60389│ 316/19│extravilan│ 640│ 512,00│ │ │ │ 512,00│
│ │ │ │IGNA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 268│HUNEDOARA│Turdaş │CRĂCIUN MIRCEA │ 2388│ A │ 60390│ 316/19│extravilan│ 189│ 151,20│ │ │ │ 151,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 269│HUNEDOARA│Turdaş │IACOB I. IULIA; KIS │ 8462│ A │ │ 316/11│extravilan│ 647│ 517,60│ │ │ │ 517,60│
│ │ │ │I. ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 270│HUNEDOARA│Turdaş │FERKO A. ARCADIE │ 2990│ A │ │ 316/10│extravilan│ 258│ 206,40│ │ │ │ 206,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 271│HUNEDOARA│Turdaş │COSTESCU IOAN │ 8581│ A │ │ 316/9│extravilan│ 824│ 659,20│ │ │ │ 659,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 272│HUNEDOARA│Turdaş │VISKI E. EUGEN; │ 11403│ A │ │ 316/8│extravilan│ 1143│ 914,40│ │ │ │ 914,40│
│ │ │ │VISKY E. ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 273│HUNEDOARA│Turdaş │TANASE DUMITRU; │ 13185│ A │ 60392│ 320/1/2│extravilan│ 1664│ 1.331,20│ │ │ │ 1.331,20│
│ │ │ │TANASE EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 274│HUNEDOARA│Turdaş │VINCZE ANTONE │ 9185│ A │ │ 316/20/1│extravilan│ 31│ 24,80│ │ │ │ 24,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 275│HUNEDOARA│Turdaş │VINCZE F. IULIA │ 5704│ A │ │ 316/18│extravilan│ 352│ 281,60│ │ │ │ 281,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 276│HUNEDOARA│Turdaş │BÂLDEA D. VIOREL; │ 5166│ A │ │ 316/17│extravilan│ 303│ 242,40│ │ │ │ 242,40│
│ │ │ │BÎLDEA D. ADAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 277│HUNEDOARA│Turdaş │VLAD N. MARIA │ 16259│ A │ │ 316/16│extravilan│ 1140│ 912,00│ │ │ │ 912,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 278│HUNEDOARA│Turdaş │CÎNDEA I. IONEL │ 5700│ A │ │ 316/15/2│extravilan│ 370│ 296,00│ │ │ │ 296,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 279│HUNEDOARA│Turdaş │VLAD N. MARIA │ 1434│ A │ │ 316/15/1│extravilan│ 103│ 82,40│ │ │ │ 82,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 280│HUNEDOARA│Turdaş │BOKOS IRINA-CARMEN; │ 12130│ A │ │ 316/14│extravilan│ 889│ 711,20│ │ │ │ 711,20│
│ │ │ │BOKOS ANDREEA-DENISA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOKOS ANDREI-DENIS; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOKOS EDUARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 281│HUNEDOARA│Turdaş │BOTA A. RAVECA │ 5695│ A │ │ 316/13│extravilan│ 457│ 365,60│ │ │ │ 365,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 282│HUNEDOARA│Turdaş │IGNA I. REMUS │ 2904│ A │ │ 316/12│intravilan│ 185│ 1.665,00│ │ │ │ 1.665,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 283│HUNEDOARA│Turdaş │VINCSE A. LADISLAU │ 5670│ A │ │ 316/7│extravilan│ 572│ 457,60│ │ │ │ 457,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 284│HUNEDOARA│Turdaş │LAZAR BLAGA IOAN │ 5210│ A │ │ 316/6│extravilan│ 547│ 437,60│ │ │ │ 437,60│
│ │ │ │OCTAVIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 285│HUNEDOARA│Turdaş │DUMA D. VICTORIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPSOR F. CORNEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPSOR D. VIOREL │ 7084│ A │ │ 316/5│extravilan│ 771│ 616,80│ │ │ │ 616,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 286│HUNEDOARA│Turdaş │LUPŞOR D. CORNEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPŞOR D. AUREL │ 4300│ A │ │ 316/5/1│extravilan│ 457│ 365,60│ │ │ │ 365,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 287│HUNEDOARA│Turdaş │IGNA I. REMUS │ 4575│ A │ │ 316/4│extravilan│ 492│ 393,60│ │ │ │ 393,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 288│HUNEDOARA│Turdaş │MERMEZAN S. GHEORGHE│ 2867│ A │ │ 316/3│extravilan│ 318│ 254,40│ │ │ │ 254,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 289│HUNEDOARA│Turdaş │JOSAN I. AURELIA │ 36425│ A │ │ 316/2│extravilan│ 4057│ 3.245,60│ │ │ │ 3.245,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 290│HUNEDOARA│Turdaş │GRUIA S. ALEXANDRU │ 43450│ A │ │ 316/1│extravilan│ 772│ 617,60│ │ │ │ 617,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 291│HUNEDOARA│Turdaş │MUNTEAN VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU; OLTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALINA-DIANA │ 5103│ A │ │ 320/1/4│extravilan│ 516│ 412,80│ │ │ │ 412,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 292│HUNEDOARA│Turdaş │MUNTEAN VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLTEANU ALINA-DIANA │ 7102│ A │ │ 320/1/3│extravilan│ 776│ 620,80│ │ │ │ 620,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 293│HUNEDOARA│Turdaş │VINCZE ANTONE │ 13500│ A │ │ 320/1/1│extravilan│ 1820│ 1.456,00│ │ │ │ 1.456,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 294│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. STRACO GRUP - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ 9198│ A │ 60639│ 320/1/5│extravilan│ 1083│ 866,40│ │ │ │ 866,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 295│HUNEDOARA│Turdaş │MERMEZAN I. PELAGHIA│ 6012│ A │ │ 243/7│extravilan│ 12│ 9,60│ │ │ │ 9,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 296│HUNEDOARA│Turdaş │MERMEZAN I. PELAGHIA│ 12091│ A │ │ 243/8│extravilan│ 9472│ 7.577,60│ │ │ │ 7.577,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 297│HUNEDOARA│Turdaş │CARASCĂ GHE. AUREL │ 4576│ A │ │ 243/9│extravilan│ 4576│ 3.660,80│ │ │ │ 3.660,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 298│HUNEDOARA│Turdaş │BURZ CORNEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURZ V. CORNEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR LIVIUS TIBERIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOS DANIELA MIRELA │ 5878│ A │ │ 243/10│extravilan│ 5351│ 4.280,80│ │ │ │ 4.280,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 299│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 2860│ A │ 773/407N│ 243/24│extravilan│ 282│ 225,60│ │ │ │ 225,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 300│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 17232│ A │ 484/38N│ 243/25│extravilan│ 1502│ 1.201,60│ │ │ │ 1.201,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 301│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 6619│ A │ 480/33N│ 243/26│extravilan│ 460│ 368,00│ │ │ │ 368,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 302│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 7400│ A │ 669/50N│ 243/27│extravilan│ 437│ 349,60│ │ │ │ 349,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 303│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 7990│ A │ 486/40N│ 243/28│extravilan│ 372│ 297,60│ │ │ │ 297,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 304│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 6902│ A │ 744/94N│ 243/29│extravilan│ 245│ 196,00│ │ │ │ 196,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 305│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 13587│ A │ 488/44N│ 243/30│extravilan│ 248│ 198,40│ │ │ │ 198,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 306│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 2996│ A │ 653/43N│ 243/31/2│extravilan│ 24│ 19,20│ │ │ │ 19,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 307│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 13294│ A │ 652/42N│ 243/31/1│extravilan│ 15│ 12,00│ │ │ │ 12,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 308│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 7795│ A │ 655/45N│ 243/32/2│extravilan│ 986│ 788,80│ │ │ │ 788,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 309│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 16674│ A │ 482/34N│ 243/33│extravilan│ 3530│ 2.824,00│ │ │ │ 2.824,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 310│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 2777│ A │ 483/35N│ 243/35│extravilan│ 516│ 412,80│ │ │ │ 412,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 311│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 6896│ A │ 485/37N│ 243/36│extravilan│ 1227│ 981,60│ │ │ │ 981,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 312│HUNEDOARA│Turdaş │IONUŢ FLORIN VASILE │ 4269│ A │ 489/36N│ 243/37│extravilan│ 721│ 576,80│ │ │ │ 576,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 313│HUNEDOARA│Turdaş │TRIF A. IOAN │ 5700│ A │ │ 243/38│extravilan│ 927│ 741,60│ │ │ │ 741,60│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 314│HUNEDOARA│Turdaş │STOICA IOAN │ 14086│ A │ │ 243/39│extravilan│ 2048│ 1.638,40│ │ │ │ 1.638,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 315│HUNEDOARA│Turdaş │BÎLDEA P. LODOVICA │ 5711│ A │ │ 243/11│extravilan│ 419│ 335,20│ │ │ │ 335,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 316│HUNEDOARA│Turdaş │COMUNA TURDAŞ │ 63739│ P │ 60277│ 486/1│extravilan│ 1209│ 604,50│ │ │ │ 604,50│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 317│HUNEDOARA│Turdaş │CONSTANTEA I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MINODORA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LOIS I. ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREAN I. MINERVA │ 11050│ A │ │ 309/1│extravilan│ 91│ 72,80│ │ │ │ 72,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 318│HUNEDOARA│Turdaş │BÎRZAN E. MARIOARA │ 7179│ A │ │ 324/18│extravilan│ 71│ 56,80│ │ │ │ 56,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 319│HUNEDOARA│Turdaş │IANCU I. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TELEA I. LUDOVICA │ 6114│ A │ │ 324/19│extravilan│ 826│ 660,80│ │ │ │ 660,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 320│HUNEDOARA│Turdaş │BURZ V. CORNEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAR V. LIVIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBERIU; MOS DANIELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA; BURZ CORNEL │ 5332│ A │ │ 324/20│extravilan│ 1315│ 1.052,00│ │ │ │ 1.052,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 321│HUNEDOARA│Turdaş │ALEMAN LIA MARIA │ 5369│ A │ │ 324/21│extravilan│ 1421│ 1.136,80│ │ │ │ 1.136,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 322│HUNEDOARA│Turdaş │BOKOS GHEORGHE │ 8200│ A │ │ 324/23│extravilan│ 3224│ 2.579,20│ │ │ │ 2.579,20│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 323│HUNEDOARA│Turdaş │BEJENAR V. NICOLAE │ 9516│ A │ │ 324/22│extravilan│ 2610│ 2.088,00│ │ │ │ 2.088,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 324│HUNEDOARA│Turdaş │DIACONESCU SERENA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POMPILIA │ 993│ CC │ │ 138│intravilan│ │ 0,00│ 17,50│ │ 735,00│ 1.303,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 137│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 136│ │ 71│ 568,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 325│HUNEDOARA│Turdaş │COMUNA TURDAŞ │860893│ P │ 60241│ 241│intravilan│ 15784│126.272,00│ │ │ │126.272,00│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 326│HUNEDOARA│Turdaş │S.C. CHIMICA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORĂŞTIE │ 28775│ CC │ 60163│ 1033/2│extravilan│ 86│ 68,80│ │ │ │ 68,80│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 327│HUNEDOARA│Turdaş │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ 782│ A │ │ │intravilan│ │ 0,00│ 7,00│ │ 294,00│ 1.462,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ L │ │ 153│ │ 146│ 1.168,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 328│HUNEDOARA│Turdaş │IONUT FLORIN VASILE │ 907│ A │ 453N│ 243/34/3│extravilan│ 518│ 414,40│ │ │ │ 414,40│
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 329│HUNEDOARA│Turdaş │AMBRUS T. DOMNICA │ 2656│ L │ │ 613│intravilan│ 129│ 1.032,00│ │ │ │ 1.032,00│
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ A │ │ 613│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────┤ ├───────────┤ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ CC │ │ 614│ │ │ 0,00│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 330│HUNEDOARA│Simeria │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMPOSESORALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STREIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMERIA VECHE │ 9974│ P │ 62110│ 126/1009/2│intravilan│ 83,15│ 665,20│ │ │ │ 665,20│
├────┴─────────┴────────┴────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ 228.044,15│947.570,80│ 518,00│ 5.531,00│1388567,50│2336138,30│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘


----------
    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "PROPRIETAR NEIDENTIFICAT", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.
    ** Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.
    ALTELE*** - terenuri cu alte categorii de folosinţă în afara celor precizate în nomenclatoarele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate imobile terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.

    NOTĂ:
    Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

    LEGENDĂ
    categorii de folosinţă terenuri:
    A - arabil;
    CC - curţi şi construcţii;
    F - fâneţe;
    HR - ape curgătoare;
    L - livezi;
    N - neproductiv;
    P - păşuni;
    V - vii.

                                                   -------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016