Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 558 din 2 iulie 2014  privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 2 iulie 2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara" şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).
--------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, în cuantum total de 8.838.399,42 lei, sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 - "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03. "Programe din fondul de coeziune (FC)".
    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                                    Ioan Rus

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 2 iulie 2014.
    Nr. 558.


    ANEXA 2

                                     LISTA

     cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de
       expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea liniei
                c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV
              paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza
                        maximă de 160 km/h - secţiunile
                   Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria",
      situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu,
              Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul
                  Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba
          Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau
               deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale
                            aferente despăgubirilor


 ┌────┬─────────┬───────────┬────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Judeţul │ U.A.T. │ Numele şi prenumele │Supra-│Catego- │Nr. ca- │ Tarlaua/ │ Poziţia │Supra-│ Valoarea │Construcţii│Con- │Con- │Con- │Valoarea │Valoarea │
 │crt.│ │ │proprietarului/deţinătorului│faţa │ria de │dastral/ │ Parcela │ faţă de │faţa │despăgubirii│de expro- │struc-│struc-│struc-│despăgu- │despăgu- │
 │ │ │ │ terenului │totală│folo- │Nr. │ │localitate│de ex-│ terenului │priat │ţii │ţii de│ţii de│birii │birii │
 │ │ │ │ │(mp) │sinţă │carte │ │ │pro- │ conform │(împrejmu- │expro-│expro-│expro-│construc- │totale │
 │ │ │ │ │ │ │funciară │ │ │priat │ Legii │iri) │priat │priat │priat │ţiei │(lei) │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │nr. 255/2010│ (ml) │(mp) │(mc) │(buc.)│conform │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │Legii nr. │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │1 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T5/35/1 │extravilan│ 628│ 18,84 │ │ │ │ │ │ 18,84│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │2 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6000│A │ │T5/32/40 │extravilan│ 63│ 11,97│ │ │ │ │ │ 11,97│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │3 │SIBIU │Laslea │GROZAVU GHEORGHE │ 6600│A │ │T3/7/19 │extravilan│ 378│ 71,82│ │ │ │ │ │ 71,82│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │4 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T3/8 │extravilan│ 1226│ 36,78│ │ │ │ │ │ 36,78│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │5 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T8/447/1 │extravilan│ 14│ 0,42│ │ │ │ │ │ 0,42│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │6 │SIBIU │Laslea │RUSU ELENA, RUSU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RUSU DOREL │ 3000│F │ │T8/83/3 │extravilan│ 11│ 1,10│ │ │ │ │ │ 1,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │7 │SIBIU │Laslea │RUSU ELENA, RUSU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RUSU DOREL │ 2000│F │ │T8/83/3/1 │extravilan│ 17│ 1,70│ │ │ │ │ │ 1,70│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │8 │SIBIU │Laslea │DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PUICA MARIA │ 5000│F │ │T8/83/4 │extravilan│ 54│ 5,40│ │ │ │ │ │ 5,40│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │9 │SIBIU │Laslea │MIRUŢ GHEORGHE │ 5000│F │ │T8/83/5 │extravilan│ 48│ 4,80│ │ │ │ │ │ 4,80│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │10 │SIBIU │Laslea │ARSENE STELIAN │ 7000│F │ │T8/83/6 │extravilan│ 42│ 4,20│ │ │ │ │ │ 4,20│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │11 │SIBIU │Laslea │FAGHIURA GHEORGHE, LĂCĂTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │AURELIA, CARTAS GEORGETA │ 7000│F │ │T8/83/8 │extravilan│ 31│ 3,10│ │ │ │ │ │ 3,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │12 │SIBIU │Laslea │POTRA ANA │ 7000│F │ │T8/83/9 │extravilan│ 34│ 3,40│ │ │ │ │ │ 3,40│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │13 │SIBIU │Laslea │MITRACHE DORINA, BURNETE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ION, BURNETE CORNEL │ 3000│F │ │T8/83/14 │extravilan│ 10│ 1,00│ │ │ │ │ │ 1,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │14 │SIBIU │Laslea │MITRACHE DORINA │ 6000│F │ │T8/83/15 │extravilan│ 178│ 17,80│ │ │ │ │ │ 17,80│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │15 │SIBIU │Laslea │HEGBELY ELENA │ 4000│F │ │T8/83/16 │extravilan│ 199│ 19,90│ │ │ │ │ │ 19,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │16 │SIBIU │Laslea │BUNOARA RODICA ELENA │ 3000│F │ │T8/83/17 │extravilan│ 101│ 10,10│ │ │ │ │ │ 10,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │17 │SIBIU │Laslea │POPA CONSTANTIN, DOBRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA │ 5000│P │ │T8/83/8 │extravilan│ 56│ 16,24│ │ │ │ │ │ 16,24│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │18 │SIBIU │Laslea │ONIŢIU AURELIA │ 7000│F │ │T8/83/23 │extravilan│ 31│ 3,10│ │ │ │ │ │ 3,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │19 │SIBIU │Laslea │DILIMAN ALEXANDRU │ 7000│F │ │T8/83/24 │extravilan│ 21│ 2,10│ │ │ │ │ │ 2,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │20 │SIBIU │Laslea │MARTINI SUSANA │ 5000│A │ │T8/59/1 │extravilan│ 83│ 15,77│ │ │ │ │ │ 15,77│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │21 │SIBIU │Laslea │TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII │ 5000│A │ │T8/59/3 │extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │22 │SIBIU │Laslea │BISERICA EVANGHELICĂ │ 12000│A │ │T8/59/4 │extravilan│ 565│ 107,35│ │ │ │ │ │ 107,35│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │23 │SIBIU │Laslea │MITRACHE MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MITRACHE DORINA │ 10500│A │ │T7/46/1/2 │extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │24 │SIBIU │Laslea │MEDREA AL. MARIA │ 7600│A │ │T7/46/1/3 │extravilan│ 122│ 23,18│ │ │ │ │ │ 23,18│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │25 │SIBIU │Laslea │MITRACHE MARIN, │ 20300│A │ │T7/46/1/4 │extravilan│ 374│ 71,06│ │ │ │ │ │ 71,06│
 │ │ │ │MITRACHE DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │26 │SIBIU │Laslea │ONEA IOAN, ONEA EUGENIA │ 14700│A │ 100980│T7/46/1/5 │extravilan│ 294│ 55,86│ │ │ │ │ │ 55,86│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │27 │SIBIU │Laslea │PUICA A. MARIA │ 10000│A │ │T7/46/1/6 │extravilan│ 264│ 50,16│ │ │ │ │ │ 50,16│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │28 │SIBIU │Laslea │DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, │ 2400│A │ │T7/46/1/7 │extravilan│ 70│ 13,30│ │ │ │ │ │ 13,30│
 │ │ │ │PUICA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │29 │SIBIU │Laslea │POPA MARIOARA │ 20300│A │ │T7/46/1/8 │extravilan│ 433│ 82,27│ │ │ │ │ │ 82,27│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │30 │SIBIU │Laslea │PIŞTEA DUMITRU │ 3010│A │ 100982│T7/46/1/8 │extravilan│ 73│ 13,87│ │ │ │ │ │ 13,8│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │31 │SIBIU │Laslea │GOCICĂ NICOLAE │ 19700│A │ │T7/46/1/10 │extravilan│ 382│ 72,58│ │ │ │ │ │ 72,58│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │32 │SIBIU │Laslea │SAVA CIOROGAR TOMA │ 11300│A │ │T7/46/1/11 │extravilan│ 155│ 29,45│ │ │ │ │ │ 29,45│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │33 │SIBIU │Laslea │VULTURAR LIVIU │ 7700│A │ │T7/46/1/12 │extravilan│ 50│ 9,50│ │ │ │ │ │ 9,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │34 │SIBIU │Laslea │COMIZA AURA │ 20300│A │ │T7/46/1/13 │extravilan│ 41│ 7,79│ │ │ │ │ │ 7,79│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │35 │SIBIU │Laslea │FORŢIU MARIA, HOFNĂR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VIORICA, FORŢ VIOREL, FORŢIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RODICA, SCHULLER ION, FORŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN │ 16200│A │ │T6/37/1 │extravilan│ 251│ 47,69│ │ │ │ │ │ 47,69│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │36 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6323│N │ │T51/992 │extravilan│ 1091│ 32,73│ │ │ │ │ │ 32,73│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │37 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN R. MARIA │ 3000│A │ │T51/990/17 │extravilan│ 224│ 42,56│ │ │ │ │ │ 42,56│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │38 │SIBIU │Hoghilag │COŞCODAR COSMIN │ 6200│A │ 100272│T52/1013/13│extravilan│ 180│ 34,20│ │ │ │ │ │ 34,20│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │39 │SIBIU │Hoghilag │CIOCAN MARIA │ 3322│A │ 100416│T52/1013/12│extravilan│ 131│ 24,89│ │ │ │ │ │ 24,89│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │40 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ 4500│A │ │T52/1013/11│extravilan│ 182│ 34,58│ │ │ │ │ │ 34,58│
 │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │41 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 5000│A │ │T52/1013/10│extravilan│ 196│ 37,24│ │ │ │ │ │ 37,24│
 │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │42 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 5300│A │ │T52/1013/9 │extravilan│ 197│ 37,43│ │ │ │ │ │ 37,43│
 │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │43 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 15600│A │ │T52/1013/8 │extravilan│ 483│ 91,77│ │ │ │ │ │ 91,77│
 │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │44 │SIBIU │Hoghilag │TODUT CORNEL, TODUT IOAN, │ 14400│A │ │T52/1013/7 │extravilan│ 298│ 56,62│ │ │ │ │ │ 56,62│
 │ │ │ │STEFAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │45 │SIBIU │Hoghilag │DUDAŞ A. ANDREI │ 5700│A │ │T52/1013/6 │extravilan│ 127│ 24,13│ │ │ │ │ │ 24,13│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │46 │SIBIU │Hoghilag │PUICA A. CORNELIA │ 5100│A │ │T52/1013 │extravilan│ 118│ 22,42│ │ │ │ │ │ 22,42│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │47 │SIBIU │Hoghilag │PETRI CAROLINA, PETRI AUREL │ 5000│A │ │T52/1013/3 │extravilan│ 114│ 21,66│ │ │ │ │ │ 21,66│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │48 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 19367│A │ 100981│T52/1013/1,│extravilan│ 48│ 9,12│ │ │ │ │ │ 9,12│
 │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │T52/1013/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │49 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ 3306│N │ │T52/1018/ │extravilan│ 3306│ 99,18│ │ │ │ │ │ 99,18│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │70/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │50 │SIBIU │Hoghilag │COSTEA VASILE │ 1981│A │ │T52/1018/11│extravilan│ 897│ 170,43│ │ │ │ │ │ 170,43│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │51 │SIBIU │Hoghilag │ALMĂŞAN ŞTEFAN, VIOREANU │ 1981│A │ │T52/1018/12│extravilan│ 432│ 82,08│ │ │ │ │ │ 82,08│
 │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │52 │SIBIU │Hoghilag │FLOREA IOAN, RUCĂREAN MARIA,│ 1982│A │ │T52/1018/13│extravilan│ 310│ 58,90│ │ │ │ │ │ 58,90│
 │ │ │ │COZARIZ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │53 │SIBIU │Hoghilag │BĂLAN CLAUDIU │ 1981│A │ │T52/1026/14│extravilan│ 72│ 13,68│ │ │ │ │ │ 13,68│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │54 │SIBIU │Hoghilag │STOICA C. CORNELIA │ 1981│A │ │T52/1026/15│extravilan│ 49│ 9,31│ │ │ │ │ │ 9,31│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │55 │SIBIU │Hoghilag │STOICA GHE. EUGEN │ 1982│A │ │T52/1018/16│extravilan│ 39│ 7,41│ │ │ │ │ │ 7,41│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │56 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT │ 1981│A │ │T52/1018/17│extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│
 │ │ │ │T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │57 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT │ 1981│A │ │T52/1018/18│extravilan│ 30│ 5,70│ │ │ │ │ │ 5,70│
 │ │ │ │T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │58 │SIBIU │Hoghilag │GRĂUNTE N.GHEORGHE │ 1982│A │ │T52/1018 │extravilan│ 27│ 5,13│ │ │ │ │ │ 5,13│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │59 │SIBIU │Hoghilag │GRĂUNTE GHE. GHEORGHE │ 1981│A │ │T52/1018/20│extravilan│ 23│ 4,37│ │ │ │ │ │ 4,37│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │60 │SIBIU │Hoghilag │MARCOŞ GH. GHEORGHE │ 1981│A │ │T52/1018/21│extravilan│ 20│ 3,80│ │ │ │ │ │ 3,80│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │61 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ 1982│A │ │T52/1018/22│extravilan│ 40│ 7,60│ │ │ │ │ │ 7,60│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │62 │SIBIU │Hoghilag │NICULA D. ANA │ 1981│A │ │T52/1018/23│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │63 │SIBIU │Hoghilag │RUPA IORDAN, RUPA ADOLF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RUPA MARTIN, RUPA DUMITREANA│ 1981│A │ │T52/1018/24│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │64 │SIBIU │Hoghilag │STOICA NICOLAE, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VIOLETA-SOFIA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │EUSEBIU, STOICA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA│ 1982│A │ │T52/1018/25│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │65 │SIBIU │Hoghilag │STOICA NICOLAE, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VIOLETA-SOFIA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │EUSEBIU, STOICA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA│ 1981│A │ │T52/1018/26│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │66 │SIBIU │Hoghilag │STOICA GHE. MIOARA │ 1981│A │ │T52/1018/27│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │67 │SIBIU │Hoghilag │STOICA CAMELIA │ 1982│A │ │T52/1018/28│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │68 │SIBIU │Hoghilag │CĂLĂU VASILE │ 1981│A │ │T52/1018/29│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │69 │SIBIU │Hoghilag │RUPA A. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/30│extravilan│ 14│ 2,66│ │ │ │ │ │ 2,66│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │70 │SIBIU │Hoghilag │FURDUI A. ELENA │ 1982│A │ │T52/1018/31│extravilan│ 13│ 2,47│ │ │ │ │ │ 2,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │71 │SIBIU │Hoghilag │GRĂDINAR A. SAVETA │ 1981│A │ │T52/1018/32│extravilan│ 13│ 2,47│ │ │ │ │ │ 2,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │72 │SIBIU │Hoghilag │RUPA R. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/33│extravilan│ 12│ 2,28│ │ │ │ │ │ 2,28│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │73 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. COSMINA │ 1982│A │ │T52/1013/34│extravilan│ 12│ 2,28│ │ │ │ │ │ 2,28│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │74 │SIBIU │Hoghilag │TULI S. VASILICA │ 1981│A │ │T52/1018/35│extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │75 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT P. EMIL │ 1981│A │ │T52/1018/36│extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │76 │SIBIU │Hoghilag │DÎRLOŞAN MARINEL, MAILAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IANCU, MAILAT MARIA, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │OTILIA, MAILAT EMIL │ 1982│A │ │T52/1018/36│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │77 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN R. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/37│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │78 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN M. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/38│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │79 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT GHE. ANA │ 1982│A │ │T52/1018/39│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │80 │SIBIU │Hoghilag │BUHAZI I. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/40│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │81 │SIBIU │Hoghilag │STOICA R. VIRGINIA │ 1981│A │ │T52/1018/41│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │82 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ 1982│A │ │T52/1018/42│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │83 │SIBIU │Hoghilag │RUPA IOAN, RUPA FLORIN │ 1981│A │ │T52/1018/43│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │84 │SIBIU │Hoghilag │STOICA I. ALEXANDRINA │ 1981│A │ │T52/1018/44│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │85 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ 1981│A │ │T52/1018/45│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │86 │SIBIU │Hoghilag │FICA GHE. LETIŢIA │ 1981│A │ │T52/1018/46│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │87 │SIBIU │Hoghilag │SUSAN A. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/47│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │88 │SIBIU │Hoghilag │BUHAZI R. IRINA │ 1982│A │ │T52/1018/48│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │89 │SIBIU │Hoghilag │STOICA CORNEL, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE, ZĂMĂCĂU MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/49│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │90 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. DUMITRIANA │ 1981│A │ │T52/1018/50│extravilan│ 6│ 1,14│ │ │ │ │ │ 1,14│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │91 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. MARTIN │ 1982│A │ │T52/1018/51│extravilan│ 4│ 0,76│ │ │ │ │ │ 0,76│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │92 │SIBIU │Hoghilag │DUMA ANGELA-GABRIELA │ 1981│A │ │T52/1018/53│extravilan│ 2│ 0,38│ │ │ │ │ │ 0,38│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │93 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5130│N │ │T54/1060/1 │extravilan│ 5130│ 153,90│ │ │ │ │ │ 153,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │94 │SIBIU │Hoghilag │DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │HOGHILAG │123726│A │ │T54/1070/2 │extravilan│ 2294│ 435,86│ │ │ │ │ │ 435,86│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │95 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 9406│A │ │T59/1062 │extravilan│ 1329│ 252,51│ │ │ │ │ │ 252,51│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │96 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1827│N │ │T59/1064/1 │extravilan│ 1707│ 51,21│ │ │ │ │ │ 51,21│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │97 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3876│N │ │T59/1143 │extravilan│ 205│ 6,15│ │ │ │ │ │ 6,15│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │98 │SIBIU │Hoghilag │NICULA ANA, GRECU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DANCU EUGENIA, PREDA EMIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PREDA ZAHARIA, MĂRGINEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │AURELIA, COSTEA ELENA │ 23000│A │ │T59/1141/1 │extravilan│ 994│ 188,86│ │ │ │ │ │ 188,86│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │99 │SIBIU │Hoghilag │PENŢIA INOCENŢIU-GHEORGHE │ 3486│A │ │T59/1141/2/│extravilan│ 107│ 20,33│ │ │ │ │ │ 20,33│
 │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │100 │SIBIU │Hoghilag │PENŢIA MARIA-VALERIA │ 3497│A │ │T59/1141/2/│extravilan│ 95│ 18,05│ │ │ │ │ │ 18,05│
 │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │101 │SIBIU │Hoghilag │COLDEA VASILE, CHELEMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ILEANA, CRISTEA MARIOARA │ 11000│A │ │T59/1141/3 │extravilan│ 321│ 60,99│ │ │ │ │ │ 60,99│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │102 │SIBIU │Hoghilag │SIMUŢ ELENA │ 5600│F │ │T59/1141/4 │extravilan│ 175│ 17,50│ │ │ │ │ │ 17,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │103 │SIBIU │Hoghilag │FLORICEL IOAN │ 5000│A │ │T59/1141/5 │extravilan│ 166│ 31,54│ │ │ │ │ │ 31,54│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │104 │SIBIU │Hoghilag │ALDEA SAMOILĂ, ALDEA VASILE │ 8000│A │ │T59/1141/6 │extravilan│ 197│ 37,43│ │ │ │ │ │ 37,43│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │105 │SIBIU │Hoghilag │ALDEA SAMOILĂ, ALDEA ION │ 8000│A │ │T59/1141/7 │extravilan│ 384│ 72,96│ │ │ │ │ │ 72,96│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │106 │SIBIU │Hoghilag │TIŢAN NICOLAE │ 5000│A │ │T59/1141/8 │extravilan│ 258│ 49,02│ │ │ │ │ │ 49,02│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │107 │SIBIU │Hoghilag │IVAN VASILE, IVAN GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IVAN LETIŢIA, FABRICHI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LETIŢIA, IVAN VIOREL │ 6400│A │ │T59/1149/9 │extravilan│ 235│ 44,65│ │ │ │ │ │ 44,65│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │108 │SIBIU │Hoghilag │SAVA VERONICA │ 5700│F │ │T59/1145/8 │extravilan│ 1432│ 143,20│ │ │ │ │ │ 143,20│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │109 │SIBIU │Hoghilag │AVRAM IULIUS, AVRAM STELIAN │ 15555│A │ 2101│T59/1149 │extravilan│ 3314│ 629,66│ │ │ │ │ │ 629,66│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │110 │SIBIU │Hoghilag │PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG │ 2000│F │ │T53/1051 │extravilan│ 939│ 93,90│ │ │ │ │ │ 93,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │111 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 11692│F │ │T53/1059 │extravilan│ 4275│ 427,50│ │ │ │ │ │ 427,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │112 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 269│N │ │T53/1033/1 │extravilan│ 55│ 1,65│ │ │ │ │ │ 1,65│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │113 │SIBIU │Hoghilag │PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG │ 1500│F │ │T53/1031 │extravilan│ 239│ 23,90│ │ │ │ │ │ 23,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │114 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1205│F │ │T53/1031/1 │extravilan│ 9│ 0,90│ │ │ │ │ │ 0,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │115 │SIBIU │Aţel │PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL │ 20000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 1833│ 348,27│ │ │ │ │ │ 348,27│
 │ │ │ │AUGUSTAN │ │ │ │12/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │116 │SIBIU │Aţel │PITTERS PETRU sen. │ 7700│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 304│ 57,76│ │ │ │ │ │ 57,76│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │117 │SIBIU │Aţel │KRESTEL IOAN OTTO │ 7000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 288│ 54,72│ │ │ │ │ │ 54,72│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │118 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 6500│A │ 100344│T111/2625/ │extravilan│ 257│ 48,83│ │ │ │ │ │ 48,83│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │119 │SIBIU │Aţel │SCHULLER KATHARINA │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 497│ 94,43│ │ │ │ │ │ 94,43│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │120 │SIBIU │Aţel │KRESTEL ANDREI │ 5000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 188│ 35,72│ │ │ │ │ │ 35,72│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │121 │SIBIU │Aţel │PITTERS STEFAN │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 438│ 83,22│ │ │ │ │ │ 83,22│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │122 │SIBIU │Aţel │SCHUSTER JOHANN │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 500│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│
 │ │ │ │ │ │ │ │12/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │123 │SIBIU │Aţel │S.C. AGROFERM - S.R.L. │ 41800│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 1249│ 237,31│ │ │ │ │ │ 237,31│
 │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │124 │SIBIU │Aţel │HĂLMACIU LETIŢIA │ 5000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 126│ 23,94│ │ │ │ │ │ 23,94│
 │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │125 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 47500│A │ 100356│T111/2625/9│extravilan│ 1676│ 318,44│ │ │ │ │ │ 318,44│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │126 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 28046│A │ 100349│T109/2603/ │extravilan│ 1094│ 207,86│ │ │ │ │ │ 207,86│
 │ │ │ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │127 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, │ 28048│A │ 100131│T109/2603/ │extravilan│ 854│ 162,26│ │ │ │ │ │ 162,26│
 │ │ │ │CRĂCIUN DANIELA │ │ │ │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │128 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 258│N │ │T109/2604 │extravilan│ 211│ 6,33│ │ │ │ │ │ 6,33│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │129 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, │ 9508│A │ 100130│T109/2603/ │extravilan│ 293│ 55,67│ │ │ │ │ │ 55,67│
 │ │ │ │CRĂCIUN DANIELA │ │ │ │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │130 │SIBIU │Aţel │TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII │ 99│N │ │T109/2604/1│extravilan│ 99│ 2,97│ │ │ │ │ │ 2,97│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │131 │SIBIU │Aţel │FLOREA EMIL │ 5200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 202│ 38,38│ │ │ │ │ │ 38,38│
 │ │ │ │ │ │ │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │132 │SIBIU │Aţel │DAN OLIVIA │ 10800│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 405│ 76,95│ │ │ │ │ │ 76,95│
 │ │ │ │ │ │ │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │133 │SIBIU │Aţel │CRIŞAN ANICA │ 5600│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 199│ 37,81│ │ │ │ │ │ 37,81│
 │ │ │ │ │ │ │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │134 │SIBIU │Aţel │PRECUP MARGHILOMAN, PRECUP │ 8300│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 224│ 42,56│ │ │ │ │ │ 42,56│
 │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │135 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU GHEORGHE │ 5800│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 187│ 35,53│ │ │ │ │ │ 35,53│
 │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │136 │SIBIU │Aţel │S.C. AGRIPUNCT INVESTIŢII │ 2500│A │ 100418│T109/2603/ │extravilan│ 78│ 14,82│ │ │ │ │ │ 14,82│
 │ │ │ │- S.R.L. AŢEL │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │137 │SIBIU │Aţel │CÎNDEA VASILE, CÎNDEA │ 7900│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 258│ 49,02│ │ │ │ │ │ 49,02│
 │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │138 │SIBIU │Aţel │FLOREA NICOLAE │ 1200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 41│ 7,79│ │ │ │ │ │ 7,79│
 │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │139 │SIBIU │Aţel │FLOREA ZAHARIE, FLOREA │ 2400│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 83│ 15,77│ │ │ │ │ │ 15,77│
 │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │17/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │140 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN ANA │ 11200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 409│ 77,71│ │ │ │ │ │ 77,71│
 │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │141 │SIBIU │Aţel │ŞERBAN VICTOR, ŞERBAN IOAN │ 4000│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 154│ 29,26│ │ │ │ │ │ 29,26│
 │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │142 │SIBIU │Aţel │ZAPODEAN SOFIA │ 7300│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 270│ 51,30│ │ │ │ │ │ 51,30│
 │ │ │ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │143 │SIBIU │Aţel │CHIŞU IOAN │ 3600│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 127│ 24,13│ │ │ │ │ │ 24,13│
 │ │ │ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │144 │SIBIU │Aţel │SUCIU VARVARA, MAN MARIA, │ 2100│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 77│ 14,63│ │ │ │ │ │ 14,63│
 │ │ │ │NEGRU VICTORIA │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │145 │SIBIU │Aţel │MAN GHEORGHE, CÎNDEA VASILE │ 10500│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 459│ 87,21│ │ │ │ │ │ 87,21│
 │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │146 │SIBIU │Aţel │GIURGIU IOAN │ 4974│A │ 100109│T109/2603/ │extravilan│ 215│ 40,85│ │ │ │ │ │ 40,85│
 │ │ │ │ │ │ │ │11/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │147 │SIBIU │Aţel │STAN LEONTINA │ 4974│A │ 100304│T109/2603/ │extravilan│ 219│ 41,61│ │ │ │ │ │ 41,61│
 │ │ │ │ │ │ │ │11/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │148 │SIBIU │Aţel │PASCU STELUŢA, SAVU IOAN │ 4200│A │ │T109/2603/9│extravilan│ 188│ 35,72│ │ │ │ │ │ 35,72│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │149 │SIBIU │Aţel │RUJA PETRU, RUJA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │POPESCU LEONTINA │ 5800│A │ │T109/2603/8│extravilan│ 268│ 50,92│ │ │ │ │ │ 50,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │150 │SIBIU │Aţel │ŢOŢEA EUGENIA, ŢOŢEA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŢOŢEA SOFIA, ŢOŢEA MARIA │ 1000│A │ │T109/2603/7│extravilan│ 48│ 9,12│ │ │ │ │ │ 9,12│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │151 │SIBIU │Aţel │POPA IOAN-OVIDIU, POPA TITU,│ 2700│A │ │T109/2587/ │extravilan│ 97│ 18,43│ │ │ │ │ │ 18,43│
 │ │ │ │DUMITRU VIORICA │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │152 │SIBIU │Aţel │AFLAT LILIANA, AFLAT TEODOR │ 3100│A │ 100533│T109/2603/5│extravilan│ 19│ 3,61│ │ │ │ │ │ 3,61│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │153 │SIBIU │Aţel │CÂNDEA VICTOR, NEGHIRLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARIA, DORNEAN MINODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SAVU ELISABETA │ 11100│A │ │T109/2603/5│extravilan│ 202│ 38,38│ │ │ │ │ │ 38,38│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │154 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 756│N │ │T109/2604/2│extravilan│ 588│ 17,64│ │ │ │ │ │ 17,64│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │155 │SIBIU │Aţel │NOGHI IOAN │ 9600│A │ │T109/2603/3│extravilan│ 504│ 95,76│ │ │ │ │ │ 95,76│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │156 │SIBIU │Aţel │RUJA PETRU, RUJA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │POPESCU LEONTINA │ 11000│A │ │T109/2603/2│extravilan│ 630│ 119,70│ │ │ │ │ │ 119,70│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │157 │SIBIU │Aţel │SZABO SUSANA │ 10500│A │ │T109/2603/1│extravilan│ 610│ 115,90│ │ │ │ │ │ 115,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │158 │SIBIU │Aţel │BOZEŞAN SOFIA │ 10500│F │ │T109/2602 │extravilan│ 655│ 65,50│ │ │ │ │ │ 65,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │159 │SIBIU │Aţel │HĂLMACI GHEORGHE │ 2000│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 56│ 10,64│ │ │ │ │ │ 10,64│
 │ │ │ │ │ │ │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │160 │SIBIU │Aţel │IBĂŞFĂLEAN VASILE │ 2000│A │ │T105/2570/1│extravilan│ 61│ 11,59│ │ │ │ │ │ 11,59│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │161 │SIBIU │Aţel │CHEŞCHEŞ IOAN jun. │ 2000│A │ │T105/2570/2│extravilan│ 61│ 11,59│ │ │ │ │ │ 11,59│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │162 │SIBIU │Aţel │COROJA EMIL │ 3000│A │ 100265│T105/2570/3│extravilan│ 95│ 18,05│ │ │ │ │ │ 18,05│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │163 │SIBIU │Aţel │NOGHI IOAN │ 9300│A │ │T105/2570/4│extravilan│ 384│ 72,96│ │ │ │ │ │ 72,96│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │164 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU NICOLAE │ 6500│A │ │T105/2570/5│extravilan│ 368│ 69,92│ │ │ │ │ │ 69,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │165 │SIBIU │Aţel │MERCA NICOLAE │ 2500│F │ │T105/2570/ │extravilan│ 152│ 15,20│ │ │ │ │ │ 15,20│
 │ │ │ │ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │166 │SIBIU │Aţel │GHERAN IOAN │ 5600│A │ │T105/2575/7│extravilan│ 318│ 60,42│ │ │ │ │ │ 60,42│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │167 │SIBIU │Aţel │IAGĂRU CRISTIAN │ 600│A │ 100302│T105/2570/7│extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │168 │SIBIU │Aţel │NOBIL FLORENTINA, ŞTIRBEŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN │ 5800│A │ │T105/2570/8│extravilan│ 324│ 61,56│ │ │ │ │ │ 61,56│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │169 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU PASCU │ 5800│A │ │T105/2570/9│extravilan│ 329│ 62,51│ │ │ │ │ │ 62,51│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │170 │SIBIU │Aţel │MARCOŞ TEOFIL, VEREŞ │ 5800│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 375│ 71,25│ │ │ │ │ │ 71,25│
 │ │ │ │OLIMPIA, LUPŞA EUGENIA │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │171 │SIBIU │Aţel │MATIŞ MARIA │ 3500│A │ │T105/2570/6│extravilan│ 244│ 46,36│ │ │ │ │ │ 46,36│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │172 │SIBIU │Aţel │MOLDOVAN GHEORGHE │ 1500│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 110│ 20,90│ │ │ │ │ │ 20,90│
 │ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │173 │SIBIU │Aţel │FLOREA VASILE │ 2800│A │ │T105/2578/ │extravilan│ 198│ 37,62│ │ │ │ │ │ 37,62│
 │ │ │ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │174 │SIBIU │Aţel │SULEA FLOAREA, PAŞCALAU │ 2800│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 221│ 41,99│ │ │ │ │ │ 41,99│
 │ │ │ │GHEORGHE, PAŞCALĂU GAVRILĂ, │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PAŞCALĂU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │175 │SIBIU │Aţel │ZAPODEAN SOFIA │ 5500│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 447│ 84,93│ │ │ │ │ │ 84,93│
 │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │176 │SIBIU │Aţel │FLOREA VASILE │ 2300│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 236│ 44,84│ │ │ │ │ │ 44,84│
 │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │177 │SIBIU │Aţel │DĂNGULEA CONSTANTIN │ 400│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 33│ 6,27│ │ │ │ │ │ 6,27│
 │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │178 │SIBIU │Aţel │SAS MARIA, PARASCHIV │ 2100│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 171│ 32,49│ │ │ │ │ │ 32,49│
 │ │ │ │CORNELIA, GHERAN VIORICA, │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │179 │SIBIU │Aţel │POPA CANDID, BANCIU EUFIMIA │ 1100│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 94│ 17,86│ │ │ │ │ │ 17,86│
 │ │ │ │ │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │180 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ 56549│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 611│ 116,09│ │ │ │ │ │ 116,09│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │181 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 24737│A │ │T105/2568 │extravilan│ 59│ 11,21│ │ │ │ │ │ 11,21│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │182 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 9342│N │ │T112/2632 │extravilan│ 489│ 14,67│ │ │ │ │ │ 14,67│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │183 │SIBIU │Aţel │PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL │ 6455│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 735│ 139,65│ │ │ │ │ │ 139,65│
 │ │ │ │AUGUSTAN │ │ │ │12/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │184 │SIBIU │Brateiu │IRIMIA G. MARIA │ 23881│A │ │19/424 │extravilan│ 935│ 271,15│ │ │ │ │ │ 271,15│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │185 │SIBIU │Brateiu │PREDOIU IOAN │ 5000│A │ │431/10 │extravilan│ 224│ 64,96│ │ │ │ │ │ 64,96│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │186 │SIBIU │Brateiu │DÎRLOŞAN MARIA │ 2500│A │ │19/431/9/4 │extravilan│ 31│ 8,99│ │ │ │ │ │ 8,99│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │187 │SIBIU │Brateiu │DĂIAN ELENA; CRĂCIUN DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PAPARĂ GENOVEVA │ 4200│A │ │19/431/9/3 │extravilan│ 28│ 8,12│ │ │ │ │ │ 8,12│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │188 │SIBIU │Brateiu │PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA │ 3300│A │ │19/431/9/2 │extravilan│ 4│ 1,16│ │ │ │ │ │ 1,16│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │189 │SIBIU │Brateiu │CHEŢAN LIVIU │ 6687│A │ │3/80/4 │extravilan│ 843│ 244,47│ │ │ │ │ │ 244,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │190 │SIBIU │Brateiu │CĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ROSALINA │ 5600│ A │ 100191│3/75/1 │extravilan│ 365│ 105,85│ │ │ │ │ │ 105,85│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │191 │SIBIU │Brateiu │PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 12300│A │ │2/40/1 │extravilan│ 833│ 241,57│ │ │ │ │ │ 241,57│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │192 │SIBIU │Brateiu │SCHOBEL CATARINA │ 37100│A │ 100232│2/42 │extravilan│ 870│ 252,30│ │ │ │ │ │ 252,30│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │193 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 27521│F │ 100481│4/83/1 │extravilan│ 3626│ 507,64│ 35,5│ │ │ │ 2.272,00│ 2.779,64│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │194 │SIBIU │Brateiu │NECKEL HERMANN-HORST, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NECKEL DIETER │ 11523│A │ │4/90/1 │extravilan│ 1664│ 482,56│ │ │ │ │ │ 482,56│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │195 │SIBIU │Brateiu │S.C. COMSERVICE CONSTRUCT - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │ 6530│A │ 192/2239│4/90/1 │extravilan│ 1113│ 322,77│ │ │ │ │ │ 322,77│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │196 │SIBIU │Brateiu │FARCAŞ VASILE │ 2113│A │ 100024│4/90/2 │extravilan│ 346│ 100,34│ │ │ │ │ │ 100,34│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │197 │SIBIU │Brateiu │STOICA IOAN │ 12002│A │ │4/90/4 │extravilan│ 2356│ 683,24│ │ │ │ │ │ 683,24│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │198 │SIBIU │Brateiu │NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DIETER │ 75435│A │18294/2298│4/88/4 │extravilan│ 6635│ 1.924,15│ │ │ │ │ │ 1.924,15│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │199 │SIBIU │Brateiu │DUMITRA ANA │ 27828│A │ │4/88/3 │extravilan│ 1758│ 509,82│ │ │ │ │ │ 509,82│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │200 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 39560│A │ 100483│4/88/2 │extravilan│ 1709│ 495,61│ │ │ │ │ │ 495,61│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │201 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 11635│A │ 100482│4/84/13 │extravilan│ 652│ 189,08│ │ │ │ │ │ 189,08│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │202 │SIBIU │Brateiu │S.C. AGROFERM - S.R.L. │ 3394│A │ 32/2203│4/84/12 │extravilan│ 472│ 136,88│ │ │ │ │ │ 136,88│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │203 │SIBIU │Brateiu │CHIRICA SARA │ 5139│A │ │4/84/11 │extravilan│ 681│ 197,49│ │ │ │ │ │ 197,49│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │204 │SIBIU │Brateiu │CÂMPEAN STEFAN; CÂMPEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN; IUGA ANUŢA │ 2327│A │ │4/84/10 │extravilan│ 306│ 88,74│ │ │ │ │ │ 88,74│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │205 │SIBIU │Brateiu │MĂRGINEAN DANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VALENTINA │ 2133│A │ 210/2262│4/84/9 │extravilan│ 282│ 81,78│ │ │ │ │ │ 81,78│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │206 │SIBIU │Brateiu │CERCEA IOAN │ 2036│A │ 100095│4/84/8 │extravilan│ 504│ 146,16│ │ │ │ │ │ 146,16│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │207 │SIBIU │Brateiu │POTRA HORATIU │ 7078│A │ 83/2165│4/86/7 │extravilan│ 407│ 118,03│ │ │ │ │ │ 118,03│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │208 │SIBIU │Brateiu │POTRA HORATIU │ 4072│A │ 84/2165│4/84/7 │extravilan│ 264│ 76,56│ │ │ │ │ │ 76,56│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │209 │SIBIU │Brateiu │GUTI OLIMPIA │ 8533│A │ 100281│4/86/6 │extravilan│ 576│ 167,04│ │ │ │ │ │ 167,04│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │210 │SIBIU │Brateiu │ŞERBAN GHEORGHE NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŞERBAN ANA │ 4460│A │ 195/2248N│4/84/5 │extravilan│ 759│ 220,11│ │ │ │ │ │ 220,11│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │211 │SIBIU │Brateiu │S.C. AUTO ALEX IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │ 2133│A │ 54/2231N│4/84/4 │extravilan│ 430│ 124,7│ │ │ │ │ │ 124,70│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │212 │SIBIU │Brateiu │DĂIAN IOAN; POPA FIMIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MIHEŢ LETIŢIA; TATARU MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DĂIAN GHEORGHE; PELGER DELIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SABINA; DĂIAN MIHAI; DĂIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA; MARGINEAN ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GRIGORESCU SILVIA │ 28312│A │ 24/2188│4/84 │extravilan│ 2384│ 691,36│ │ │ │ │ │ 691,36│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │213 │SIBIU │Brateiu │S.C. DEKO DISTRIB - S.R.L. │ 25014│A │ 100035│4/84/3; │extravilan│ 3197│ 927,13│ │ │ │ │ │ 927,13│
 │ │ │ │ │ │ │ │4/84/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │4/84/1; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │4/86/3; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │4/86/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │4/86/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │214 │SIBIU │Brateiu │BOIEŞAN ELENA-CORNELIA; │ 3661│A │ 2187│ │intravilan│ 728│ 4.600,96│ 97,5│ 436,5│ │ │ 178.521,00│ 196.559,00│
 │ │ │ │BOIEŞAN PAVEL; DOBOŞ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRU IOAN │ │CC │ │ │ │ 524│ 5.240,00│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │P │ │ │ │ 1297│ 8.197,04│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │215 │SIBIU │Brateiu │SOLOMON SEBASTIAN-RUDOLF; │ 3005│A │ 1285│ │intravilan│ 204│ 1.289,28│ │ │ │ │ │ 1.289,28│
 │ │ │ │COMUNA BRATEIU-DOMENIUL │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │PRIVAT │ │CC │ │ │ │ │ 0│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │216 │SIBIU │Brateiu │PĂCURAR LIVIA │ 6200│A │ │20/448/6 │extravilan│ 106│ 30,74│ │ │ │ │ │ 30,74│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │217 │SIBIU │Brateiu │MUSCĂ ANA │ 4400│A │ │20/448/4 │extravilan│ 128│ 37,12│ │ │ │ │ │ 37,12│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┴──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │218 │SIBIU │Brateiu │IBĂŞFĂLEAN IOAN │ 2700│A │ │20/448/3 extravilan│ 163│ 47,27│ │ │ │ │ │ 47,27│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │219 │SIBIU │Brateiu │DEAC NICOLAE │ 2500│A │ │20/448/2 │extravilan│ 358│ 103,82│ │ │ │ │ │ 103,82│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │220 │SIBIU │Brateiu │CĂLIN CORNEL │ 2500│A │ │20/448/1 │extravilan│ 294│ 85,26│ │ │ │ │ │ 85,26│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │221 │SIBIU │Mediaş │BENŢAN ROMULUS; BENŢAN EMIL;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BENŢAN GHEORGHE; BENŢAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MIHAI │ 2800│A │ 2840│28/1531/5 │extravilan│ 12│ 36│ │ │ │ │ │ 36,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │222 │SIBIU │Mediaş │GÂRLOANŢĂ IONELA; IVAŞCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LIGIA │ 5000│A │ │28/1531/6 │extravilan│ 9│ 27,00│ │ │ │ │ │ 27,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │223 │SIBIU │Mediaş │BENŢAN IOAN; BENŢAN NICOLAE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DAN MARIA │ 17000│A │2592/15996│28/1531/1 │extravilan│ 94│ 282,00│ │ │ │ │ │ 282,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │224 │SIBIU │Mediaş │SUCIU ELENA; SUCIU IOAN │ 5000│A │1731/14581│28/1531/3 │extravilan│ 24│ 72,00│ │ │ │ │ │ 72,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │225 │SIBIU │Mediaş │BOIERU DIONISIE │ 5000│A │1730/14580│28/1531/2 │extravilan│ 17│ 51,00│ │ │ │ │ │ 51,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │226 │SIBIU │Mediaş │BEU MARIA; TOGAN GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TOGAN NICOLAE; TOGAN MARIA │ 6500│A │ │28/1531/24 │extravilan│ 26│ 78,00│ │ │ │ │ │ 78,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │227 │SIBIU │Mediaş │CIOC CORNEL │ 5000│A │ 2839│28/1531/1 │extravilan│ 6│ 18,00│ │ │ │ │ │ 18,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │228 │SIBIU │Mediaş │S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.A. │ 14626│CC │ 106288│ │intravilan│ 42│ 6.762,00│ 20│ │ │ │ 760,00│ 7.522,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │229 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 435│CC │ │ │intravilan│ │ 0,00│ 4│ │ │ │ 516,00│ 736,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 5│ 220,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │230 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 372│CC │ │ │intravilan│ 13│ 1.482,00│ 24│ 30│ │ │ 8.268,00│ 11.268,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 23│ 1.518,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │231 │SIBIU │Mediaş │FILIP IOAN; FILIP MARIA │ 23001│A │ │7/204/1/12 │extravilan│ 412│ 1.236,00│ │ │ │ │ │ 1.236,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │232 │SIBIU │Mediaş │BUHAR SAMOILĂ │ 1100│A │ │7/204/2/13 │extravilan│ 159│ 477,00│ │ │ │ │ │ 477,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │233 │SIBIU │Mediaş │CĂLBUREAN IOAN; HUSAR MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROCOPEŢ ELENA │ 2900│A │ │5/173/2/13 │extravilan│ 238│ 714,00│ │ │ │ │ │ 714,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │234 │SIBIU │Mediaş │MALCEA LUCIAN-ADRIAN; MOHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DOINA-MARGARETA │ 1700│A │ │5/173/2/12 │extravilan│ 112│ 336,00│ │ │ │ │ │ 336,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │235 │SIBIU │Mediaş │HANG ELENA; LUP MARIA; RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE │ 11300│A │ 263│5/173/1/1 │extravilan│ 38│ 114,00│ │ │ │ │ │ 114,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │236 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 4700│A │ │ZONA C │intravilan│ 4700│ 310.200,00│ │ │ │ │ │ 310.200,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │237 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 84│A │ │ZONA C │intravilan│ 84│ 5.544,00│ │ │ │ │ │ 5.544,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │238 │SIBIU │Mediaş │PRIMĂRIA MEDIAŞ (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 800│A │ │7/204/2/14 │extravilan│ 77│ 231,00│ │ │ │ │ │ 231,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │239 │SIBIU │Târnava │PURCAR OVIDIU-MARIAN; PURCAR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA-PAULA │ 737│A │73/6/2673N│38/1223/1/6│extravilan│ 15│ 4,35│ 1│ │ │ │ 161,00│ 165,35│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │240 │SIBIU │Târnava │MIHAI ANDREI; MIHAI ROZALIA │ 764│A │73/5/2672N│38/1223/1/5│extravilan│ 46│ 13,34│ 1│ │ │ │ 161,00│ 174,34│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │241 │SIBIU │Târnava │ROMONŢI CONDRATE; ROMONŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LEONORA │ 957│A │73/4/2671N│38/1223/1/4│extravilan│ 113│ 32,77│ │ │ │ │ │ 32,77│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │242 │SIBIU │Târnava │DAN IONEL; DAN ELENA │ 669│A │73/3/2670N│38/1223/1/3│extravilan│ 92│ 26,68│ 4│ │ │ │ 644,00│ 670,68│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │243 │SIBIU │Târnava │MĂLUŢAN LAICH SORIN GEORGE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MĂLUŢAN LAICH GABRIELA │ 947│A │73/2/2669N│38/1223/1/2│extravilan│ 155│ 44,95│ 8│ │ │ │ 1.288,00│ 1.332,95│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │244 │SIBIU │Târnava │FLEŞER VASILE; FLEŞER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRINA │ 1342│A │73/1/2668N│38/1223/1/1│extravilan│ 221│ 64,09│ 16│ │ │ │ 2.576,00│ 2.640,09│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │245 │SIBIU │Târnava │UNGUR GAVRIL; UNGUR ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA │ 4567│P │140/2762N │38/1226 │extravilan│ 1091│ 152,74│ │ │ │ │ │ 152,74│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │246 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3400│F │ │40/1261 │extravilan│ 2709│ 379,26│ │ │ │ │ │ 379,26│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │247 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6200│A │ │40/1260/2 │extravilan│ 1179│ 341,91│ │ │ │ │ │ 341,91│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │248 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 7709│A │ │40/1260/3 │extravilan│ 4341│ 1.258,89│ │ │ │ │ │ 1.258,89│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │249 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 1466│ALTELE │ │34/1151/7 │extravilan│ 1466│ 43,98│ │ │ │ │ │ 43,98│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │250 │SIBIU │Târnava │S.C. FORTZA RO - S.R.L. │ 2500│F │98/2689N │40/1263/2 │extravilan│ 358│ 50,12│ │ │ │ │ │ 50,12│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │251 │SIBIU │Târnava │S.C. FORTZA RO - S.R.L. │ 3500│F │100/2688N │40/1263/1 │extravilan│ 2033│ 284,62│ │ │ │ │ │ 284,62│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │252 │SIBIU │Târnava │PANDEA NICOLAE; PANDEA IOAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ROZOR ANA │ 7800│A │ │40/1260 │extravilan│ 3756│ 1.089,24│ │ │ │ │ │ 1.089,24│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │253 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 8532│ALTELE │ │40/1258 │extravilan│ 396│ 11,88│ │ │ │ │ │ 11,88│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │254 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5427│N │ │35/1 │extravilan│ 1518│ 45,54│ │ │ │ │ │ 45,54│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │255 │SIBIU │Târnava │FEISAN IOAN │ 10000│A │ │35/1171 │extravilan│ 334│ 96,86│ │ │ │ │ │ 96,86│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │256 │SIBIU │Târnava │FETEAN VASILE; FETEAN MARIA │ 6000│A │141/2765N │35/1173/4/2│extravilan│ 1643│ 476,47│ │ │ │ │ │ 476,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │257 │SIBIU │Târnava │FETEAN VASILE; FETEAN MARIA │ 2000│A │142/2766N │35/1173/4/1│extravilan│ 739│ 214,31│ │ │ │ │ │ 214,31│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │258 │SIBIU │Târnava │ŞERBAN I. GHEORGHE │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 448│ 129,92│ │ │ │ │ │ 129,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │259 │SIBIU │Târnava │CHIPEREA I. PETRU │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 374│ 108,46│ │ │ │ │ │ 108,46│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │260 │SIBIU │Târnava │RUSU D. IOAN │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 290│ 84,10│ │ │ │ │ │ 84,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │261 │SIBIU │Târnava │THELLMANN SOFIA; THELLMANN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │KLAUDIA DORIS; THELLMANN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CHRISTINE │ 3300│A │138/2764N │37/1187/2/2│extravilan│ 376│ 109,04│ │ │ │ │ │ 109,04│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │262 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1233│A │ │37/1187/1/2│extravilan│ 148│ 42,92│ │ │ │ │ │ 42,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │263 │SIBIU │Târnava │PRIDON N. ANA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 19│ 5,51│ │ │ │ │ │ 5,51│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │264 │SIBIU │Târnava │STĂNILĂ I. MARIA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 72│ 20,88│ │ │ │ │ │ 20,88│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │265 │SIBIU │Târnava │PAPARĂ ILIE │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 119│ 34,51│ │ │ │ │ │ 34,51│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │266 │SIBIU │Târnava │CERNEA I. PARASCHIVA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 138│ 40,02│ │ │ │ │ │ 40,02│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │267 │SIBIU │Târnava │STAN A. NICOLAE │ 4000│A │ │34/1163 │extravilan│ 207│ 60,03│ │ │ │ │ │ 60,03│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │268 │SIBIU │Târnava │STAN IOAN; STAN NICOLAE │ 4500│A │ │34/1163 │extravilan│ 289│ 83,81│ │ │ │ │ │ 83,81│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │269 │SIBIU │Târnava │STAN V. MARIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 188│ 54,52│ │ │ │ │ │ 54,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │270 │SIBIU │Târnava │STAN A. IOAN │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 300│ 87,00│ │ │ │ │ │ 87,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │271 │SIBIU │Târnava │ROMAN D. LUCREŢIA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 326│ 94,54│ │ │ │ │ │ 94,54│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │272 │SIBIU │Târnava │BOAR N. MARIA; NATU N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE; ŞERB N. LUCRETIA │ 9000│A │ │34/1163/15 │extravilan│ 950│ 275,50│ │ │ │ │ │ 275,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │273 │SIBIU │Târnava │BLAGA G. ANA; MEDREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE; MEDREA G. VASILE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ROMAN G. VICTORIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 284│ 82,36│ │ │ │ │ │ 82,36│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │274 │SIBIU │Târnava │ZAMFIR V. LUCIAN │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 293│ 84,97│ │ │ │ │ │ 84,97│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │275 │SIBIU │Târnava │TARNU MARIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 298│ 86,42│ │ │ │ │ │ 86,42│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │276 │SIBIU │Târnava │ZLATI EDUARD │ 3000│A │ │34/1163 │extravilan│ 367│ 106,43│ │ │ │ │ │ 106,43│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │277 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA; CĂUNEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CORNELIU │ 4000│A │ │34/1163 │extravilan│ 490│ 142,10│ │ │ │ │ │ 142,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │278 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA; CĂUNEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CORNELIU │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 428│ 124,12│ │ │ │ │ │ 124,12│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │279 │SIBIU │Târnava │CUCERZAN GHEORGHE; CUCERZAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE; CUCERZAN IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RĂDUŢ LUCREŢIA │ 4000│A │ │34/1163/8 │extravilan│ 488│ 141,52│ │ │ │ │ │ 141,52│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │280 │SIBIU │Târnava │RUSU D. IOAN │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 426│ 123,54│ │ │ │ │ │ 123,54│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │281 │SIBIU │Târnava │CHIPEREA I. PETRU │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 425│ 123,25│ │ │ │ │ │ 123,25│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │282 │SIBIU │Târnava │ŞERBAN I. GHEORGHE │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 422│ 122,38│ │ │ │ │ │ 122,38│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │283 │SIBIU │Târnava │GEORGESCU DORINA-ANA │ 15000│A │ │34/1163 │extravilan│ 1602│ 464,58│ │ │ │ │ │ 464,58│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │284 │SIBIU │Târnava │GĂBAN A. MARIA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 418│ 121,22│ │ │ │ │ │ 121,22│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │285 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 348│ 100,92│ │ │ │ │ │ 100,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │286 │SIBIU │Târnava │PUŞCA I. ELENA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 243│ 70,47│ │ │ │ │ │ 70,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │287 │SIBIU │Târnava │BUNACIU EUGEN; CERCEA MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COJOCARU ANA; EDVEŞ ANGELA │ 3000│A │ │34/1151/5 │extravilan│ 1022│ 296,38│ │ │ │ │ │ 296,38│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │288 │SIBIU │Târnava │MIHALY LADISLAU │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 375│ 108,75│ │ │ │ │ │ 108,75│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │289 │SIBIU │Târnava │SARAFICEANU VASILE │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 2│ 0,58│ │ │ │ │ │ 0,58│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │290 │SIBIU │Târnava │SCHMIDT KATARINA │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 7│ 2,03│ │ │ │ │ │ 2,03│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │291 │SIBIU │Târnava │TUDORAN IOAN │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 590│ 171,10│ │ │ │ │ │ 171,10│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │292 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 11256│A │ │34/1151/6 │extravilan│ 5233│ 1.517,57│ │ │ │ │ │ 1.517,57│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │293 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 543│A │ │38/1213 │extravilan│ 167│ 48,43│ │ │ │ │ │ 48,43│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │294 │SIBIU │Târnava │MUNTEAN V. NICOLAE │ 4300│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 921│ 267,09│ │ │ │ │ │ 267,09│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │295 │SIBIU │Târnava │CERCEA TOLOMEU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CERCEA VILI │ 2500│A │ │38/1203 │extravilan│ 333│ 96,57│ │ │ │ │ │ 96,57│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │296 │SIBIU │Târnava │LĂPĂDAT FRANCISC; LĂPĂDAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VILHELM; LĂPĂDAT AUGUSTIN │ 4100│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 518│ 150,22│ │ │ │ │ │ 150,22│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │297 │SIBIU │Târnava │COZMA HERMINE; COZMA SORIN │ 3400│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 405│ 117,45│ │ │ │ │ │ 117,45│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │298 │SIBIU │Târnava │MĂRGINEAN N. NICOLAE │ 5000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 555│ 160,95│ │ │ │ │ │ 160,95│
 │ │ │ │ │ │ │ │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │299 │SIBIU │Târnava │UNGUR GAVRIL; UNGUR ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA │ 3000│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 310│ 89,90│ │ │ │ │ │ 89,90│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │300 │SIBIU │Târnava │CERCHEZ VASILE-OVIDIU; │ 6000│A │ 100077│38/1203/1/ │extravilan│ 605│ 175,45│ │ │ │ │ │ 175,45│
 │ │ │ │CERCHEZ ADINA-MARIA; PĂPARĂ │ │ │ │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN; PĂPARĂ IOLONCA; UNGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GAVRIL; UNGUR ADINA-ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │301 │SIBIU │Târnava │SURDU VIORICA │ 2100│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 229│ 66,41│ │ │ │ │ │ 66,41│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │302 │SIBIU │Târnava │TURCU ELENA; TURCU DUMITRU │ 5700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 550│ 159,50│ │ │ │ │ │ 159,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │303 │SIBIU │Târnava │CHINCHISAN IOAN; CHINCISAN │ 7500│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 578│ 167,62│ │ │ │ │ │ 167,62│
 │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │304 │SIBIU │Târnava │CHINCHISAN IOAN; CHINCISAN │ 3000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 185│ 53,65│ │ │ │ │ │ 53,65│
 │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │305 │SIBIU │Târnava │CIPARIU IOAN │ 9000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 397│ 115,13│ │ │ │ │ │ 115,13│
 │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │306 │SIBIU │Târnava │DOGARU MARIA │ 1000│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 31│ 8,99│ │ │ │ │ │ 8,99│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │307 │SIBIU │Târnava │BUCUR MIHAIL; FRĂŢILĂ ANA │ 6700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 144│ 41,76│ │ │ │ │ │ 41,76│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │308 │SIBIU │Târnava │FRĂŢILĂ AUGUSTIN; ŞONERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ANA │ 2400│A │ │38/1203/16 │extravilan│ 26│ 7,54│ │ │ │ │ │ 7,54│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │309 │SIBIU │Târnava │MOHAN OLIMPIU; MOHAN IOAN │ 3300│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 51│ 14,79│ │ │ │ │ │ 14,79│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │310 │SIBIU │Târnava │BARBĂLATĂ ANA; VLAD IOAN │ 11700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 6977│ 2.023,33│ │ │ │ │ │ 2.023,33│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │311 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII) │ 1400│F │38/1209/1 │extravilan │ 1078 │150,92│ │ │ │ │ │ │ 150,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │312 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1085│A │ │38/1209/2 │extravilan│ 765│ 221,85│ │ │ │ │ │ 221,85│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │313 │SIBIU │Târnava │BLĂJAN D. DUMITRU; BLĂJAN D.│ 2800│A │ │38/1206/1 │extravilan│ 978│ 283,62│ │ │24 │ │ 14.112,00│ 14.395,62│
 │ │ │ │NICOLAE; BLĂJAN D. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(fosă │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │septi-│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │că) │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │314 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 4971│F │ │38/1212/5 │extravilan│ 1522│ 213,08│ │ │ │ │ │ 213,08│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │315 │SIBIU │Târnava │BÎRCEA GETA; BÎRCEA NICOLAE │ 5082│CC │2524/1/1/ │38/1207 │intravilan│ 453│ 2.265,00│ 90│ │ │ │ 17.100,00│ 19.365,00│
 │ │ │ │ │ │ │2686 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │316 │SIBIU │Târnava │BABU MARIA; TURCU DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TURCU D. IOAN; VLAD D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIVA │ 10000│F │ │38/1212 │extravilan│ 3432│ 480,48│ │ │ │ │ │ 480,48│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │317 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1000│A │ │38/1212/3 │extravilan│ 348│ 100,92│ │ │ │ │ │ 100,92│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │318 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1000│A │ │38/1212/2 │extravilan│ 341│ 98,89│ │ │ │ │ │ 98,89│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │319 │SIBIU │Târnava │STAN A. AUGUSTIN │ 7500│A │ │38/1212/1 │extravilan│ 2238│ 649,02│ │ │ │ │ │ 649,02│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │320 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 10050│F │ │38/1203/3 │extravilan│ 7576│ 1.060,64│ │ │ │ │ │ 1.060,64│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │321 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1938│N │ │38/1214/3 │extravilan│ 1843│ 55,29│ │ │ │ │ │ 55,29│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │322 │SIBIU │Târnava │SCHUSTER HANS WALTER │ 3000│A │ 100120│38/1214/2 │extravilan│ 1454│ 421,66│ │ │ │ │ │ 421,66│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │323 │SIBIU │Târnava │LĂPĂDAT GUSTI │ 4000│A │ │38/1214 │extravilan│ 478│ 138,62│ │ │ │ │ │ 138,62│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │324 │SIBIU │Târnava │GROSU ŞTEFAN │ 2501│F │ │39/1230 │extravilan│ 1098│ 153,72│ │ │ │ │ │ 153,72│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │325 │SIBIU │Târnava │SCHUSTER HANS WALTER │ 3197│A │ 100121│39/1231/1/1│extravilan│ 423│ 122,67│ │ │ │ │ │ 122,67│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │326 │SIBIU │Târnava │AVRAM ALEXANDRU │ 3000│A │ │39/1231/1/1│extravilan│ 997│ 289,13│ │ │ │ │ │ 289,13│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │327 │SIBIU │Târnava │VITAN ALEXANDRU │ 1700│A │ │39/1231/2/2│extravilan│ 770│ 223,30│ │ │ │ │ │ 223,30│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │328 │SIBIU │Târnava │MARTON IOAN │ 6300│A │ │39/1231 │extravilan│ 4750│ 1.377,50│ │ │ │ │ │ 1.377,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │329 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 12743│F │ │39/1230/1 │extravilan│ 2422│ 339,08│ │ │ │ │ │ 339,08│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │330 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5000│F │ │39/1230/2 │extravilan│ 653│ 91,42│ │ │ │ │ │ 91,42│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │331 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1576│N │ │38/1214/4 │extravilan│ 1576│ 47,28│ │ │ │ │ │ 47,28│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │332 │SIBIU │Târnava │BLĂJAN D. DUMITRU; BLĂJAN D.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE; BLĂJAN D. IOAN │ 2400│F │ │38/1211/1 │extravilan│ 2400│ 336,00│ │ │ │ │ │ 336,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │333 │SIBIU │Târnava │OLARU D. ANA │ 2200│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 143│ 41,47│ │ │ │ │ │ 41,47│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │334 │SIBIU │Târnava │MOHAN D. IOAN │ 2200│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 34│ 9,86│ │ │ │ │ │ 9,86│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │335 │SIBIU │Copşa Mică │BARTHA GHEORGHE │ 706│A │100568/741│ - │intravilan│ 264│ 1.848,00│ 6│ │ │ │ 300,00│ 2.148,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │336 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN TIMOTEI; MOLDOVAN │ 768│A │ 107│ - │intravilan│ 132│ 924,00│ 11│ │ │ │ 451,00│ 1.375,00│
 │ │ │ │LIDIA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ - │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │337 │SIBIU │Copşa Mică │DEZSI IRMA; MOLNAR │ 880│A │ 98.I.│ │intravilan│ 153│ 1.071,00│ 10│ │ │ │ 715,00│ 1.786,00│
 │ │ │ │ECATERINA; MOLNAR STEFAN │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │338 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ELISABETA-GHIZELA │ 883│A │ 100260│ │intravilan│ 109│ 763,00│ 8│ │ │ │ 304,00│ 1.067,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │339 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 421│A │ │135 │intravilan│ 190│ 1.330,00│ 6│ │ │ │ 654,00│ 1.984,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │340 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 294│A │ │ │intravilan│ 116│ 812,00│ │ │ │ │ │ 812,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │341 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 935│A │ │ │intravilan│ 191│ 1.337,00│ │ │ │ │ │ 1.337,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │342 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 175│A │ │ │intravilan│ 129│ 903,00│ 5,5│ │ │ │ 577,50│ 1.480,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │343 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 163│A │ │ │intravilan│ 140│ 980,00│ 27│ │ │ │ 2.835,00│ 3.815,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │344 │SIBIU │Copşa Mică │CONCHI NICOLAE; CONCHI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CECILIA LĂCRĂMIOARA │ 827│A │ 1115│ │intravilan│ 89│ 623,00│ 8│ │ │ │ 572,00│ 1.195,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │345 │SIBIU │Copşa Mică │CIURAR FINICA │ 784│A │ 766│ │intravilan│ 67│ 469,00│ 3│ │ │ │ 114,00│ 583,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │346 │SIBIU │Copşa Mică │OTVEŞ PUIU; OTVEŞ VICTORIA │ 876│A │ 79│ │intravilan│ 94│ 658,00│ 6,5│ │ │ │ 352,00│ 1.010,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │347 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROSI STEFAN │ 3012│CC │ 554/I│ │intravilan│ 239│ 3.107,00│ 5,5│ │ │ │ 364,00│ 3.471,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │348 │SIBIU │Copşa Mică │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 741│CC │ │ 182/1│intravilan│ 84│ 1.092,00│ 19│ │ │ │ 1.230,00│ 2.322,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │349 │SIBIU │Copşa Mică │ALBERT LUDOVIC; ALBERT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELISABETA │ 1135│A │ 78│ │intravilan│ 189│ 1.323,00│ 33,5│ │ │ │ 2.278,00│ 3.601,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │350 │SIBIU │Copşa Mică │POPOVICI IOAN; POPOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DANIELA │ 860│CC │ 100.026│ │intravilan│ 134│ 1.742,00│ 28,5│ │ │ │ 4.938,00│ 6.680,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │351 │SIBIU │Copşa Mică │MIKLOSI VIOLA; MIKLOSI ARPAD│ 875│A │ 754│ │intravilan│ 116│ 812,00│ 24│ │ │ │ 1.632,00│ 2.444,00│
 │ │ │ │VASILE │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │352 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ILEANA │ 795│A │ 619│ 168│intravilan│ 114│ 798,00│ 22│ │ │ │ 1.196,00│ 1.994,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ 169│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │353 │SIBIU │Copşa Mică │LENGYEL MARIA │ 931│A │ 574│ │intravilan│ 136│ 952,00│ 23│ │ │ │ 874,00│ 1.826,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │354 │SIBIU │Copşa Mică │OTVES RUPA; OTVES DOINA │ 1733│A │ 82│ │intravilan│ 279│ 1.953,00│ 42│ │ │ │ 3.606,00│ 5.559,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │355 │SIBIU │Copşa Mică │JOLDIŞ ROZALIA │ 842│A │ │ 158│intravilan│ 133│ 931,00│ 5│ │ │ │ 525,00│ 1.456,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ 159│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │356 │SIBIU │Copşa Mică │MUZSNAI IOAN; MUZSNAI MARIA │ 856│A │ 63│ │intravilan│ 134│ 938,00│ 24│ │ │ │ 2.185,00│ 3.123,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │357 │SIBIU │Copşa Mică │NOVAC DUMITRU │ 776│A │100569/466│ │intravilan│ 117│ 819,00│ 11│ │ │ │ 418,00│ 1.237,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │358 │SIBIU │Copşa Mică │NAGY ELISABETA │ 1150│CC │1457 │ │intravilan│ 224│ 2.912,00│ 6│ │ │ │ 300,00│ 3.212,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │359 │SIBIU │Copşa Mică │VEREŞ ELISABETA │ 1114│A │ │ 136│intravilan│ 216│ 1.512,00│ 32│ │ │ │ 1.784,00│ 3.296,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ 135│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │360 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA STEFAN; CZIKA OLGA │ 1065│A │ 1386│ │intravilan│ 199│ 1.393,00│ 29│ │ │ │ 1.102,00│ 2.495,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │361 │SIBIU │Copşa Mică │JEJENCA CLAUDIA │ 1017│A │ 1337│ │intravilan│ 199│ 1.393,00│ 31│ │ │ │ 1.714,00│ 3.107,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │362 │SIBIU │Copşa Mică │MOLNAR ARPAD; MOLNAR LIVIA │ 883│A │ 730/II│ │intravilan│ 181│ 1.267,00│ 17│ │ │ │ 1.071,00│ 2.338,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │363 │SIBIU │Copşa Mică │NAGY LUDOVIC │ 1112│A │ 54 II│ │intravilan│ 249│ 1.743,00│ 27│ │ │ │ 2.835,00│ 4.578,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │364 │SIBIU │Copşa Mică │AKNAI ATILA; AKNAI SILVIA │ 845│A │ 100102│ │intravilan│ 151│ 1.057,00│ 19│ │ │ │ 2.071,00│ 3.128,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │365 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA; MISTI GYORGY │ 845│A │100192/102│ │intravilan│ 170│ 1.190,00│ 26│ │ │ │ 2.834,00│ 4.024,00│
 │ │ │ │ATTILA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │366 │SIBIU │Copşa Mică │KONCZE GEREB GYONGYI │ 867│A │ 167 II│ │intravilan│ 177│ 1.239,00│ 27│ │ │ │ 2.919,00│ 4.158,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │367 │SIBIU │Copşa Mică │AGOSTON MARIA; BUHAZI │ 764│A │ 812│ │intravilan│ 135│ 945,00│ 23│ │ │ │ 2.193,00│ 3.138,00│
 │ │ │ │ECATERINA DOINA; BUHAZI │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │COSMIN-LUCIAN; HAJDU KATA; │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │HAJDU KATALIN; JESZENSKI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IUDITH; JESZENSZKI ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │JESZENSZKI SAMOILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │368 │SIBIU │Copşa Mică │GABOR AVRAM; GABOR FELICIA │ 950│A │ 104/705│ │intravilan│ 193│ 1.351,00│ 22│ │ │ │ 1.496,00│ 2.847,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │369 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN MARIUS-TRANDAFIR │ 756│A │105/100178│ │intravilan│ 144│ 1.008,00│ 19│ │ │ │ 969,00│ 1.977,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │370 │SIBIU │Copşa Mică │ANDRAS IRMA; ANDRAS LAJOS │ 982│A │ 97│ │intravilan│ 262│ 1.834,00│ 35,5│ │ │ │ 1.580,50│ 3.414,50│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │371 │SIBIU │Copşa Mică │ALBU DIDINA; TODORAN │ 679│A │ 847│ │intravilan│ 65│ 455,00│ 18│ │ │ │ 958,00│ 1.413,00│
 │ │ │ │NICOLAE │ │ │ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │372 │SIBIU │Copşa Mică │╓TVES GHEORGHE-ADRIAN │ 561│CC │ 109│ │intravilan│ │ 0,00│ 11│ │ │ │ 1.199,00│ 1.234,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 5│ 35,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │373 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN NICOLAE; MOLDOVAN │ 590│A │ 1174│ │intravilan│ 7│ 49,00│ 11│ │ │ │ 1.199,00│ 1.248,00│
 │ │ │ │MINERVA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │374 │SIBIU │Copşa Mică │BENKO ANA; BENKO ALEXANDRU │ 841│A │ 111│ │intravilan│ 9│ 63,00│ 17│ │ │ │ 1.853,00│ 1.916,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │375 │SIBIU │Copşa Mică │GOGA NICOLAE │ 827│A │ │ 95│intravilan│ 7│ 49,00│ 12,5│ │ │ │ 833,00│ 882,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ 96│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │376 │SIBIU │Copşa Mică │FULOP LEVENTE │ 660│CC │ 100520│ │intravilan│ 64│ 832,00│ 19│ │ │ │ 1.197,00│ 2.029,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │377 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 531│A │ │ 1692│intravilan│ 144│ 1.008,00│ 28│ 23,46│ │ │ 8.836,80│ 9.844,80│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │378 │SIBIU │Copşa Mică │ANDORCA IRINA; MAREK IOSIF; │ 1325│A │ │ 17│intravilan│ 274│ 1.918,00│ 68,5│130,36│ │ │ 17.559,30│ 21.479,30│
 │ │ │ │MAREK MIHAI; MAREK IOAN; │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │MAREK ANDREI │ │CC │ │ 16│ │ 154│ 2.002,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │379 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA MARGARETA; MATEFI │ 2573│A │ 517│ │intravilan│ │ 0,00│ 27│ │ │ │ 3.045,00│ 4.358,00│
 │ │ │ │MARGARETA; MATEFI GEZA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ 101│ 1.313,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │380 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. PARC INDUSTRIAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COPŞA MICĂ - S.A. │138429│CC │ 100495│ 246│intravilan│ 9428│ 122.564,00│ │ │ │ │ │ 122.564,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │381 │SIBIU │Copşa Mică │ŢILI MARIA │ 842│CC │ 100422│ │intravilan│ 389│ 5.057,00│ 46,5│ │ │ │ 4.864,50│ 9.921,50│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │382 │SIBIU │Copşa Mică │LĂCĂTUŞ NATANAEL │ 717│CC │ 100423│ │intravilan│ 273│ 3.549,00│ │146,63│ │ │ 22.287,76│ 25.836,76│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │383 │SIBIU │Copşa Mică │BÂRCEA DUMITRU; BÂRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LENUŢA; BÂRCEA COSTEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BÂRCEA MARIA │ 4928│A │ 100045│ 16/247/1/1│intravilan│ 635│ 4.445,00│ 14│ │ │ │ 1.694,00│ 6.139,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │384 │SIBIU │Copşa Mică │ZOLTAN EMIL; ZOLTAN RODICA │ 1119│A │ 120 II│ │intravilan│ 30│ 210,00│ │ 25,6│ │ │ 3.072,0│ 3.282,00│
 │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │
 │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │385 │SIBIU │Copşa Mică │BĂLĂBAN TOADER-IOAN │ 499│CC │ 591│ │intravilan│ 6│ 78,00│ 17│ │ │ │ 2.346,00│ 2.424,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │386 │SIBIU │Copşa Mică │NECHITĂ DAN; NECHITĂ MARIANA│ 297│CC │ 753│ │intravilan│ 12│ 156,00│ 30│ │ │ │ 4.140,00│ 4.296,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │387 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 283│CC │ │ 294│intravilan│ 16│ 208,00│ 26│ │ │ │ 3.146,00│ 3.354,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │388 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 820│A │ │ 247│intravilan│ 179│ 1.253,00│ │ │ │ │ │ 1.253,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │389 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ŞTEFAN │ 2000│A │ │18/337/27 │extravilan│ 2│ 2,00│ │ │ │ │ │ 2,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │390 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ROZALIA │ 6000 A │ │18/337/26 │extravilan│ 41│ 41,00│ │ │ │ │ │ 41,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┬────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │391 │SIBIU │Copşa Mică │KARSAI IUDITA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │STEFAN; SZEKELY EDITH │ 12100│A │274/100502│18/337/25 │extravilan│ 210│ 210,00│ │ │ │ │ │ 210,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │392 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY TEREZA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRU │ 5900│A │ │18/337/24 │extravilan│ 149│ 149,00│ │ │ │ │ │ 149,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │393 │SIBIU │Copşa Mică │MAREK IOAN │ 5900│A │ 103/1585│18/337/23 │extravilan│ 206│ 206,00│ │ │ │ │ │ 206,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │394 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ECATERINA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARGARETA │ 6000│A │ │18/337/22 │extravilan│ 213│ 213,00│ │ │ │ │ │ 213,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │395 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA GIZELA; PALL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELISABETA; SANDUJ TEREZA │ 6200│A │ │18/337/21 │extravilan│ 238│ 238,00│ │ │ │ │ │ 238,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │396 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ALEXANDRU │ 2100│A │ │18/337/20 │extravilan│ 89│ 89,00│ │ │ │ │ │ 89,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │397 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ILEANA │ 4100│A │ │18/337/20 │extravilan│ 167│ 167,00│ │ │ │ │ │ 167,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │398 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY LADISLAU; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │STEFAN │ 2000│A │ │18/337/19 │extravilan│ 75│ 75,00│ │ │ │ │ │ 75,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │399 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 2000│A │ │18/337/18 │extravilan│ 85│ 85,00│ │ │ │ │ │ 85,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │400 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ŞTEFAN │ 1300│A │ │18/337/17 │extravilan│ 51│ 51,00│ │ │ │ │ │ 51,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │401 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. FORTZA. RO - S.R.L. │ 3200│A │108/1590 │18/337/16 │extravilan│ 148│ 148,00│ │ │ │ │ │ 148,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │402 │SIBIU │Copşa Mică │COMAN MARGARETA; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BELLA; CZIKA ARPAD; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VARGA ELLA │ 1700│A │ │18/337/15 │extravilan│ 71│ 71,00│ │ │ │ │ │ 71,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │403 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA JOHANN; CZIKA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CZIKA IOAN; OPREA ANA │ 2200│A │ │18/337/14 │extravilan│ 95│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │404 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ŞTEFAN │ 2800│A │ │18/337/13 │extravilan│ 126│ 126,00│ │ │ │ │ │ 126,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │405 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; FOGAROŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN │ 700│A │ │18/337/12 │extravilan│ 32│ 32,00│ │ │ │ │ │ 32,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │406 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI GIZELA; HORVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŞTEFAN; KARSAY IUDITA │ 2800│A │ │18/337/11 │extravilan│ 134│ 134,00│ │ │ │ │ │ 134,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │407 │SIBIU │Copşa Mică │MOHAN ILARIE │ 8700│A │ │18/337/10 │extravilan│ 417│ 417,00│ │ │ │ │ │ 417,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │408 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA FRANCISC │ 1400│A │ │18/337/9 │extravilan│ 69│ 69,00│ │ │ │ │ │ 69,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │409 │SIBIU │Copşa Mică │MĂRGINEAN EMIL │ 4300│A │ │18/337/8 │extravilan│ 221│ 221,00│ │ │ │ │ │ 221,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │410 │SIBIU │Copşa Mică │TOROK ANA │ 4200│A │ │18/337/7 │extravilan│ 228│ 228,00│ │ │ │ │ │ 228,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │411 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA LUDOVIC │ 2200│A │ │18/337/6 │extravilan│ 115│ 115,00│ │ │ │ │ │ 115,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │412 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA MARIA │ 2200│A │ │18/337/5 │extravilan│ 122│ 122,00│ │ │ │ │ │ 122,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │413 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA IULIANA │ 2200│A │ │18/337/4 │extravilan│ 121│ 121,00│ │ │ │ │ │ 121,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │414 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA MIHAI; CZIKA LADISLAU;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CZIKA STEFAN │ 2400│A │ │18/337/3 │extravilan│ 148│ 148,00│ │ │ │ │ │ 148,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │415 │SIBIU │Copşa Mică │MOHAN ILARIE │ 1501│A │ │18/337/2 │extravilan│ 80│ 80,00│ │ │ │ │ │ 80,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │416 │SIBIU │Copşa Mică │VARGA MARGARETA │ 22499│A │ │18/337/1 │extravilan│ 1684│ 1.684,00│ │ │ │ │ │ 1.684,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │417 │SIBIU │Copşa Mică │DENDIU MARIOARA; DENDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE │ 6519│A │ 100005│18/340/52 │extravilan│ 972│ 972,00│ │ │ │ │ │ 972,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │418 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA IOAN; CZIKA JOHANN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CZIKA ANA; OPREA ANA │ 6886│F │ │18/341/51 │extravilan│ 905│ 4.525,00│ │ │ │ │ │ 4.525,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │419 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ROZALIA │ 3006│A │ │17/289/3/78│extravilan│ 341│ 341,00│ │ │ │ │ │ 341,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │420 │SIBIU │Copşa Mică │MĂRGINEAN CORNELIA │ 4800│A │ │17/289/3/73│extravilan│ 183│ 183,00│ │ │ │ │ │ 183,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │421 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ECATERINA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARGARETA │ 1300│A │ │17/274/6 │extravilan│ 84│ 84,00│ │ │ │ │ │ 84,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │422 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3541│A │ │17/308/3 │extravilan│ 3536│ 3.536,00│ │ │ │ │ │ 3.536,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │423 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 886│N │ │17/N305, │extravilan│ 886│ 4.430,00│ │ │ │ │ │ 4.430,00│
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │301,306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │424 │SIBIU │Copşa Mică │GEREB MARTIN; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ECATERINA; REKENSKY OLGA │ 13400│A │ │17/308/1 │extravilan│ 4404│ 4.404,00│ │ │ │ │ │ 4.404,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │425 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 3200│V │ │17/308/2 │extravilan│ 2958│ 2.958,00│ │ │ │ │ │ 2.958,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │426 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3340│A │ │17/298/1 │extravilan│ 19│ 19,00│ │ │ │ │ │ 19,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │427 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 3791│ALTELE │ │17/292 │extravilan│ 2335│ 11.675,00│ │ │ │ │ │ 11.675,00│
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │428 │SIBIU │Copşa Mică │DIACONU ADRIAN │ 5000│A │ │17/288/5 │extravilan│ 1032│ 1.032,00│ │ │ │ │ │ 1.032,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │429 │SIBIU │Copşa Mică │SIMION ELVIRA │ 5000│A │ │17/288/4 │extravilan│ 9│ 9,00│ │ │ │ │ │ 9,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │430 │SIBIU │Copşa Mică │OBRODOVICI MATEI │ 5000│A │ │17/294/3 │extravilan│ 3301│ 3.301,00│ │ │ │ │ │ 3.301,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │431 │SIBIU │Copşa Mică │ROTARU GH. FELICIA │ 2800│A │ │17/299/2/1 │extravilan│ 1128│ 1.128,00│ │ │ │ │ │ 1.128,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │432 │SIBIU │Copşa Mică │ROTARU GH. FELICIA │ 8000│A │ │17/299/1/2 │extravilan│ 6864│ 6.864,00│ │ │ │ │ │ 6.864,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │433 │SIBIU │Copşa Mică │BOGOŞI MARIA │ 3466│A │ │17/289/3/77│extravilan│ 362│ 362,00│ │ │ │ │ │ 362,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │434 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ŞTEFAN │ 10441│A │ │17/289/3/76│extravilan│ 1018│ 1.018,00│ │ │ │ │ │ 1.018,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │435 │SIBIU │Copşa Mică │MANTCH ELLA │ 5130│A │ │17/289/3/75│extravilan│ 297│ 297,00│ │ │ │ │ │ 297,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │436 │SIBIU │Copşa Mică │MARGINEAN VASILE; MARGINEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN │ 3300│A │ │17/289/3/74│extravilan│ 113│ 113,00│ │ │ │ │ │ 113,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │437 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 7900│A │ │17/289/3/ │extravilan│ 315│ 315,00│ │ │ │ │ │ 315,00│
 │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │73/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │438 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; GABOŞ ANA │ 14800│A │ │17/289/3/72│extravilan│ 654│ 654,00│ │ │ │ │ │ 654,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │439 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI IOAN; HOSU IRMA │ 11200│A │ │17/289/3/71│extravilan│ 428│ 428,00│ │ │ │ │ │ 428,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │440 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA JOHANN; CZIKA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CZIKA IOAN; OPREA ANA │ 11200│A │ │17/289/3/70│extravilan│ 468│ 468,00│ │ │ │ │ │ 468,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │441 │SIBIU │Copşa Mică │BISERICA EVANGHELICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LUTERANĂ │ 19000│A │ │17/289/3/69│extravilan│ 760│ 760,00│ │ │ │ │ │ 760,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │442 │SIBIU │Copşa Mică │TOMOS VASILE │ 5000│A │ │17/289/3/68│extravilan│ 194│ 194,00│ │ │ │ │ │ 194,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │443 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 5000│A │301/100506│17/289/3/67│extravilan│ 189│ 189,00│ │ │ │ │ │ 189,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │444 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 3000│A │284/100498│17/289/3/66│extravilan│ 103│ 103,00│ │ │ │ │ │ 103,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │445 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L │ 3000│A │299/100504│17/289/3/65│extravilan│ 110│ 110,00│ │ │ │ │ │ 110,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │446 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 3000│A │283/100497│17/289/3/64│extravilan│ 109│ 109,00│ │ │ │ │ │ 109,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │447 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 5000│A │300/100505│17/289/3/63│extravilan│ 177│ 177,00│ │ │ │ │ │ 177,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │448 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ELISABETA-GHIZELA │ 5000│A │ │17/289/3/62│extravilan│ 173│ 173,00│ │ │ │ │ │ 173,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │449 │SIBIU │Copşa Mică │ANDRAS LAJOS; ANDRAS ESTERA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CZIKA ERZSEBET; GABOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARGARETA │ 5000│A │ │17/289/3/61│extravilan│ 173│ 173,00│ │ │ │ │ │ 173,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │450 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI IOAN; HOSU IRMA │ 2800│A │ │17/289/3/60│extravilan│ 97│ 97,00 │ │ │ │ │ │ 97,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │451 │SIBIU │Copşa Mică │COMAN MARGARETA; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BELLA; CZIKA ARPAD; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VARGA ELLA │ 1400│A │ │17/289/3/59│extravilan│ 47│ 47,00│ │ │ │ │ │ 47,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │452 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY GHEORGHE │ 1400│A │ │17/289/3/58│extravilan│ 48│ 48,00│ │ │ │ │ │ 48,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │453 │SIBIU │Copşa Mică │BARTA IULIU │ 4200│A │ │17/289/3/57│extravilan│ 146│ 146,00│ │ │ │ │ │ 146,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │454 │SIBIU │Copşa Mică │IESZENSZKY IUDITA │ 1300│A │ │17/289/3/56│extravilan│ 45│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │455 │SIBIU │Copşa Mică │PASZTOR VILMA │ 1300│A │ │17/289/3/55│extravilan│ 45│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │456 │SIBIU │Copşa Mică │SZECHELY ILEANA │ 3700│A │ │17/289/3/54│extravilan│ 130│ 130,00│ │ │ │ │ │ 130,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │457 │SIBIU │Copşa Mică │BORDI IRMA; SZEKELY ADALBERT│ 1200│A │ │17/289/3/53│extravilan│ 42│ 42,00│ │ │ │ │ │ 42,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │458 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ELISABETA │ 2000│A │ │17/289/3/52│extravilan│ 71│ 71,00│ │ │ │ │ │ 71,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │459 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 2000│A │ │17/289/3/51│extravilan│ 84│ 84,00│ │ │ │ │ │ 84,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │460 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY STEFAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SZEKELY LADISLAU │ 2800│A │ │17/289/3/50│extravilan│ 98│ 98,00│ │ │ │ │ │ 98,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │461 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ŞTEFAN │ 2800│A │ │17/289/3/49│extravilan│ 97│ 97,00│ │ │ │ │ │ 97,00│
 ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤
 │462 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ALEXANDRU; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE; CZIKA ADALBERT; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │</