Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 557 din 2 iulie 2014  privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 2 iulie 2014 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2014

    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011, denumit în continuare Plan de acţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune se stabilesc de către fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în bugetele proprii, în raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2014.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                          Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                                  Rovana Plumb

                              Ministrul sănătăţii,
                               Nicolae Bănicioiu

                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                 Remus Pricopie

                      Ministrul delegat pentru învăţământ
                       superior, cercetare ştiinţifică şi
                            dezvoltare tehnologică,
                             Mihnea Cosmin Costoiu

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean


    Bucureşti, 2 iulie 2014.
    Nr. 557.


    ANEXĂ

                          PLAN DE ACŢIUNE PE ANUL 2014
       pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru
      perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011


    Legendă:
    - UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
    - OIM - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
    - MAI - Ministerul Afacerilor Interne
    - IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări
    - PR - Poliţia Română
    - PFR - Poliţia de Frontieră Română
    - JR - Jandarmeria Română
    - DIPI - Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă
    - MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    - ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    - ANPDCA - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
    - IM - Inspecţia Muncii
    - MAE - Ministerul Afacerilor Externe
    - MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale
    - CNRR - Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
    - INS - Institutul Naţional de Statistică
    - Grupul - Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, constituit în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 572/2008, cu modificările şi completările ulterioare
    - BESA - Biroul European de Sprijin pentru Azil
    - ANITP - Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane ┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┐
 │Obiectivele │Obiective specifice │Acţiuni │Rezultate │Termen │Instituţia │Instituţii │Surse de │Monitorizare/evaluare│
 │strategice │ │desfăşurate │ │ │iniţiatoare │responsabile │finanţare │ │
 │stabilite prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │Strategia │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │imigraţia pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │2011-2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │1. Promovarea │1.1. Asigurarea unei │1.1.1. Informarea │- creşterea nivelului│Permanent │MMFPSPV, │MAE, MAI (IGI),│bugetul MAE, │Acţiunile desfăşurate│
 │migraţiei legale│informări permanente a│cetăţenilor din │de informare a │ │MAI (IGI), MAE │MMFPSPV │MAI, MMFPSPV │vor face obiectul │
 │în beneficiul │străinilor privind │statele cu │potenţialilor │ │ │ │ │unor scurte │
 │tuturor părţilor│posibilităţile şi │potenţial migrator │imigranţi către │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │societatea │condiţiile de migraţie│cu privire la │România şi, implicit,│ │ │ │ │reuniunilor │
 │românească, │legală în România │modalităţile legale│creşterea gradului de│ │ │ │ │trimestriale ale │
 │imigranţi şi │ │de admitere/şedere/│respectare a │ │ │ │ │Grupului. │
 │ţările lor de │ │angajare în muncă │legislaţiei române de│ │ │ │ │ │
 │origine │ │în România, prin: │către aceştia │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │- furnizarea unor │- îmbunătăţirea │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │informaţii în │sistemului de │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │format digital sau │furnizare şi acces al│ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │direct pe │cetăţenilor străini │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │site-urile │la informaţii de │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │instituţiilor │interes public în │ │ │ │ │ │
 │ │ │abilitate (MMFPSPV,│domeniul migraţiei │ │ │ │ │ │
 │ │ │MAE, MAI); │legale │ │ │ │ │ │
 │ │ │- organizarea unor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │campanii de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │informare. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.2. Implicarea │- informarea │Permanent │MAE │MAE, MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │misiunilor │permanentă a │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │diplomatice ale │misiunilor │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │României din │diplomatice ale │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │statele terţe de │ţărilor terţe în │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │origine şi a │România cu privire la│ │ │ │ │2015). │
 │ │ │misiunilor │modalităţile legale │ │ │ │ │ │
 │ │ │diplomatice ale │de migraţie şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │acestor state în │transmiterea unui │ │ │ │ │ │
 │ │ │România în procesul│mesaj de │ │ │ │ │ │
 │ │ │de informare a │conştientizare asupra│ │ │ │ │ │
 │ │ │străinilor cu │prevederilor │ │ │ │ │ │
 │ │ │privire la │legislaţiei României │ │ │ │ │ │
 │ │ │modalităţile legale│(în aplicarea │ │ │ │ │ │
 │ │ │de migraţie. │acquis-ului european)│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- o mai bună │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cunoaştere a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │politicii României în│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │domeniul imigraţiei │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de către autorităţile│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din statele terţe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │politicii României în│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │domeniul imigraţiei │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de către autorităţile│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din statele terţe │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.3. Diseminarea │Îmbunătăţirea │Permanent │MMFPSPV, MAI │MAI (IGI, PFR),│- bugetul alocat│Ulterior participării│
 │ │ │informaţiilor │sistemului de │ │(IGI) │MMFPSPV, MAE │IGI pentru │la acest gen de │
 │ │ │referitoare la │furnizare şi acces al│ │ │ │misiuni │acţiuni, │
 │ │ │posibilităţile şi │cetăţenilor străini │ │ │ │internaţionale │reprezentanţii │
 │ │ │condiţiile de │la informaţii de │ │ │ │- bugetele │instituţiilor │
 │ │ │migraţie legală a │interes public în │ │ │ │proiectelor în │responsabile vor │
 │ │ │străinilor, cu │domeniul migraţiei │ │ │ │cadrul cărora se│realiza scurte │
 │ │ │prilejul │legale. │ │ │ │desfăşoară │prezentări în cadrul │
 │ │ │participării la │ │ │ │ │astfel de │reuniunilor │
 │ │ │activităţile │ │ │ │ │activităţi │trimestriale ale │
 │ │ │internaţionale. │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │2015). │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.4. Dezvoltarea │Promovarea la nivel │Conform │MAI (IGI) │MAI (IGI), │Nu este cazul. │Ulterior participării│
 │ │ │unor parteneriate │regional a │recomandărilor │ │MMFPSPV, MAE │ │la acest gen de │
 │ │ │de mobilitate cu │politicilor europene │Uniunii │ │ │ │acţiuni, │
 │ │ │state terţe, │în domeniu │Europene │ │ │ │reprezentanţii │
 │ │ │conform │ │ │ │ │ │instituţiilor │
 │ │ │recomandărilor │ │ │ │ │ │responsabile vor │
 │ │ │Uniunii Europene. │ │ │ │ │ │realiza scurte │
 │ │ │În acest sens, vor │ │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │fi întreprinse │ │ │ │ │ │reuniunilor │
 │ │ │următoarele măsuri:│ │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │- identificarea, │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │împreună cu Comisia│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Europeană şi cu │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ceilalţi actori, a │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │interesului │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │statelor-ţintă │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │selectate; │ │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │- formularea unor │ │ │ │ │ │a Grupului (ianuarie │
 │ │ │propuneri concrete │ │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │de participare la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.5. Elaborarea │Responsabilizarea │Trimestrul IV │MMFPSPV (ANPDCA)│MMFPSPV │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │şi promovarea noii │factorilor relevanţi │ │ │(ANPDCA), │ │activităţii va fi │
 │ │ │Strategii naţionale│şi asigurarea unui │ │ │ONG-uri, │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │în domeniul │parteneriat eficient │ │ │organisme │ │anual de activitate a│
 │ │ │protecţiei şi │în vederea protecţiei│ │ │internaţionale │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │promovării │şi respectării │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │drepturilor │drepturilor copilului│ │ │ │ │ │
 │ │ │copilului 2014-2020│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi a Planului │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │operaţional pentru │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │implementarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │strategiei │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.6. │Realizarea unui cadru│Permanent │MMFPSPV (ANPDCA)│MAE, MMFPSPV │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │Popularizarea în │legislativ coerent în│ │ │(ANPDCA), │ │activităţii va fi │
 │ │ │spaţiul european a │ceea ce priveşte │ │ │ONG-uri, │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │legislaţiei │menţinerea relaţiilor│ │ │organisme │ │anual de activitate a│
 │ │ │României privind │copiilor cu părinţii │ │ │internaţionale │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │protecţia │în caz de separare a │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │drepturilor │acestora │ │ │ │ │ │
 │ │ │copilului │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.1.7. Pregătirea │Pregătirea │Conform │MAE │MAE │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │personalului MAE în│personalului MAE în │curriculei de │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │domeniul migraţiei │domeniul migraţiei în│curs │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │prin introducerea │vederea diseminării │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │în cadrul unor │prevederilor │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │module curriculare │legislative în │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │de formare şi │materie şi a │ │ │ │ │ │
 │ │ │perfecţionare │respectării │ │ │ │ │ │
 │ │ │continuă a │acestora │ │ │ │ │ │
 │ │ │personalului MAE a │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │unor teme │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │migraţie │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │1.2. Admiterea │1.2.1. Revizuirea │Asigurarea │Anual/Ori de │MAI (IGI) │MAE, MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │cetăţenilor statelor │listei statelor │flexibilităţii │câte ori se │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │terţe în scop de muncă│pentru ai căror │sistemului de │impune │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │potrivit nevoilor │cetăţeni se aplică │admitere şi şedere a │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │identificate pe piaţa │procedura specială │străinilor pe │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │autohtonă a forţei de │a invitaţiei la │teritoriul României │ │ │ │ │2015). │
 │ │muncă │acordarea vizei de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │scurtă şedere │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.2.2. Realizarea │Gestionarea migraţiei│Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI), MEN,│Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │de consultări cu │legale în scopul │ │ │MMFPSPV │ │activităţii va fi │
 │ │ │instituţiile cu │atragerii acelor │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │atribuţii în │categorii de │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │domeniul migraţiei │imigranţi care pot │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │legale, │contribui la │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │asociaţiile/ │acoperirea unor │ │ │ │ │ │
 │ │ │organismele care │domenii deficitare │ │ │ │ │ │
 │ │ │reprezintă │ori cu impact în │ │ │ │ │ │
 │ │ │interesele anumitor│dezvoltarea economică│ │ │ │ │ │
 │ │ │categorii de │şi diminuarea │ │ │ │ │ │
 │ │ │străini, pentru │ponderii factorului │ │ │ │ │ │
 │ │ │revizuirea/ │ilegal în cadrul │ │ │ │ │ │
 │ │ │actualizarea │fenomenului │ │ │ │ │ │
 │ │ │permanentă a │migraţionist │ │ │ │ │ │
 │ │ │condiţiilor şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │admitere şi şedere │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │a străinilor veniţi│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │în scopul │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │desfăşurării de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │comerciale, studii,│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │muncă/detaşare, │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │turism, afaceri │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.2.3. Evaluarea │Analiză privind │Noiembrie │MMFPSPV-ANOFM │MMFPSPV (ANOFM)│Fonduri │Stadiul îndeplinirii │
 │ │ │anuală a pieţei de │domeniile deficitare │ │ │ │disponibile din │activităţii va fi │
 │ │ │muncă autohtone │de forţă de muncă din│ │ │ │bugetul │prezentat de către │
 │ │ │pentru │România │ │ │ │asigurărilor │ANOFM în cadrul │
 │ │ │identificarea │ │ │ │ │pentru şomaj │reuniunilor │
 │ │ │domeniilor │ │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │deficitare │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │2015). │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.2.4. Elaborarea │Admiterea cetăţenilor│Octombrie │MMFPSPV │MMFPSPV, │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │proiectului de act │statelor terţe în │ │ │MAI (IGI) │ │activităţii va fi │
 │ │ │normativ privind │scop de muncă │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │numărul de │potrivit nevoilor │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │autorizaţii de │identificate pe piaţa│ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │muncă ce pot fi │autohtonă a forţei de│ │ │ │ │2015). │
 │ │ │eliberate │muncă │ │ │ │ │ │
 │ │ │străinilor în anul │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │2015 │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │1.2.5. Participarea│Dezvoltarea │La solicitare │MMFPSPV │MMFPSPV, MAE │Nu este cazul. │Ulterior participării│
 │ │ │la negocierea şi │colaborării, la nivel│ │ │ │ │la acest gen de │
 │ │ │încheierea │internaţional, între │ │ │ │ │acţiuni, │
 │ │ │acordurilor │autorităţile │ │ │ │ │reprezentanţii │
 │ │ │bilaterale cu state│competente în │ │ │ │ │instituţiilor │
 │ │ │terţe în domeniul │domeniul schimbului │ │ │ │ │responsabile vor │
 │ │ │schimbului de forţă│de forţă de muncă │ │ │ │ │realiza scurte │
 │ │ │de muncă │ │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │reuniunilor │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │2015). │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │1.3. Promovarea │1.3.1. Iniţierea │Încurajarea │Permanent │MEN │MEN, MAI (IGI),│Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │învăţământului │unor proiecte de │imigraţiei temporare │ │ │MMFPSPV │ │activităţii va fi │
 │ │superior românesc şi │modificare a │în scop de muncă pe │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │facilitarea rămânerii │cadrului juridic │teritoriul naţional a│ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │pe teritoriul │actual care să │unor absolvenţi de │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │naţional a străinilor │faciliteze │studii superioare │ │ │ │ │2015). │
 │ │care au studiat în │rămânerea pe │specializate şi a │ │ │ │ │ │
 │ │România │teritoriul naţional│celor care sunt │ │ │ │ │ │
 │ │ │a străinilor, │implicaţi în proiecte│ │ │ │ │ │
 │ │ │absolvenţi ai unei │de cercetare │ │ │ │ │ │
 │ │ │instituţii de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │învăţământ superior│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │din România, pentru│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │domeniile şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │profesiile │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │identificate ca │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │deficitare, precum │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi a celor care │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │sunt implicaţi în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │proiecte de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │cercetare │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │2. Întărirea │2.1. Asigurarea unei │2.1.1. Organizarea │Prevenirea │Permanent │MMFPSPV (IM) │MMFPSPV (IM), │Bugetul MMFPSPV │Ulterior organizării │
 │controlului │informări permanente │unor campanii de │înregistrării unui │ │ │MAI (IGI, │ │unor astfel de │
 │legalităţii │a străinilor privind │informare cu │număr ridicat de │ │ │ANITP) │ │acţiuni, │
 │şederii │sancţiunile şi │privire la │cazuri de │ │ │ │ │reprezentanţii │
 │străinilor pe │măsurile restrictive │riscurile la care │nerespectare a │ │ │ │ │IM-MMFPSPV vor │
 │teritoriul │ce pot fi aplicate │se expun, │legislaţiei în │ │ │ │ │realiza scurte │
 │României şi │străinilor cu şedere │sancţiunile şi │materie prin │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │aplicarea │ilegală sau care │măsurile │informarea │ │ │ │ │reuniunilor Grupului │
 │corespunzătoare │desfăşoară muncă │restrictive ce pot │străinilor şi │ │ │ │ │ │
 │a măsurilor de │nedeclarată │fi aplicate: │angajatorilor români │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │îndepărtare şi │ │- cetăţenilor │cu privire la │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │a măsurilor │ │străini cu şedere │sancţiunile şi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │restrictive │ │ilegală sau care │măsurile restrictive │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │desfăşoară muncă │care le pot fi │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │nedeclarată │aplicate │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │- angajatorilor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │români de cetăţeni │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │terţi cu şedere │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ilegală │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.1.2. Implicarea │Informarea permanentă│Permanent │MAE │MAE, MAI (IGI, │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │misiunilor │a misiunilor │ │ │ANITP) │ │activităţii va fi │
 │ │ │diplomatice ale │diplomatice ale │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │României din │ţărilor terţe în │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │statele terţe de │România cu privire │ │ │ │ │Grupului │
 │ │ │origine şi a │la măsurile naţionale│ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │misiunilor │întreprinse pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │diplomatice ale │combaterea migraţiei │ │ │ │ │ │
 │ │ │acestor state în │ilegale şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │România în procesul│transmiterea unui │ │ │ │ │ │
 │ │ │de informare a │mesaj de │ │ │ │ │ │
 │ │ │străinilor cu │conştientizare │ │ │ │ │ │
 │ │ │privire la │asupra prevederilor │ │ │ │ │ │
 │ │ │consecinţele │legislaţiei naţionale│ │ │ │ │ │
 │ │ │migraţiei ilegale │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi riscurile de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │exploatare şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │trafic al │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │imigranţilor │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │2.2. Întărirea │2.2.1. Elaborarea │Depistarea străinilor│Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI, PR, │Nu este cazul. │Rezultatele │
 │ │cooperării dintre │şi implementarea │cu şedere ilegală şi │ │ │PFR JR, DIPI) │ │acţiunilor │
 │ │autorităţile române │planului anual de │luarea măsurilor ce │ │ │ │ │desfăşurate vor fi │
 │ │competente pentru │cooperare │se impun potrivit │ │ │ │ │evaluate semestrial │
 │ │combaterea imigraţiei │operativă în │legii │ │ │ │ │de IGI, fiind │
 │ │ilegale şi a muncii │vederea combaterii │ │ │ │ │ │realizate scurte │
 │ │nedeclarate │imigraţiei ilegale │ │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │a străinilor pe │ │ │ │ │ │reuniunilor │
 │ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │României │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.2.2. Elaborarea │Depistarea străinilor│Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI), │Nu este cazul. │Rezultatele │
 │ │ │şi implementarea la│care desfăşoară │ │ │MMFPSPV (IM) │ │acţiunilor │
 │ │ │nivel naţional a │activităţi lucrative │ │ │ │ │desfăşurate vor fi │
 │ │ │planului anual de │în mod ilegal şi │ │ │ │ │evaluate semestrial │
 │ │ │acţiune IGI-IM pe │luarea măsurilor ce │ │ │ │ │de IGI, fiind │
 │ │ │linia combaterii │se impun potrivit │ │ │ │ │realizate scurte │
 │ │ │muncii ilegale a │legii │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │străinilor pe │ │ │ │ │ │reuniunilor │
 │ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │României │ │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.2.3. Continuarea │Eficientizarea │Permanent │MAI (PFR) │MAI (PR, PFR) │Nu este cazul. │Reprezentanţii PFR │
 │ │ │cooperării │reacţiei │ │ │ │ │vor realiza scurte │
 │ │ │operative directe │autorităţilor │ │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │dintre structurile │competente în │ │ │ │ │reuniunilor │
 │ │ │centrale şi │combaterea │ │ │ │ │trimestriale ale │
 │ │ │teritoriale ale PR │infracţionalităţii │ │ │ │ │Grupului. │
 │ │ │şi PFR, sub forma │din sfera migraţiei │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │grupurilor de │ilegale │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │lucru angajate în │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │combaterea │ │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │traficului de │ │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │migranţi, îndeosebi│ │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │în situaţia │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apariţiei unor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ample asocieri │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │infracţionale │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │implicate în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │facilitarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │migraţiei ilegale │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │la Marea Neagră │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.2.4. Acordarea de│Utilizarea unui model│Permanent │MAI (PFR) │MAI (PFR) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │asistenţă operativă│de raportare a │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │reciprocă pe │cazuisticii şi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │relaţia PFR-PR │depistarea de │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │pentru conceperea │migranţi în │ │ │ │ │Grupului │
 │ │ │unui sistem de │teritoriu, la │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │monitorizare, │nivelul Direcţiei de │ │ │ │ │ │
 │ │ │control şi │Combatere a │ │ │ │ │ │
 │ │ │intervenţie în │Criminalităţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │scopul depistării │Organizate, similar │ │ │ │ │ │
 │ │ │migranţilor ilegali│cu cel utilizat de │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi a persoanelor de│către PF/Frontex*1) │ │ │ │ │ │
 │ │ │sprijin implicaţi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │în fraudarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │frontierelor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │interne comune │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │româno-bulgare şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │româno-ungare în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │perspectiva │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apropiată a │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │desfiinţării │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │controalelor la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │nivelul acestor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │frontiere │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │2.3. Dezvoltarea │2.3.1. Participarea│Participarea României│Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Programul │Evaluarea finală a │
 │ │cooperării cu ţările │României la │la realizarea │ │ │ │tematic de │activităţii va fi │
 │ │terţe cu potenţial │parteneriatele │obiectivelor │ │ │ │cooperare cu │inclusă în Raportul │
 │ │migraţionist │pentru migraţie în │parteneriatelor │ │ │ │ţările terţe în │anual de activitate a│
 │ │ │cadrul Iniţiativei │pentru migraţie │ │ │ │domeniul │Grupului │
 │ │ │Procesul Praga │ │ │ │ │migraţiei şi │(ianuarie 2015). │
 │ │ │ │ │ │ │ │azilului, în │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │cadrul Targeted │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │Iniţiative │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │(2012-2014)*2) │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.3.2. │Consolidarea │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Fonduri │Evaluarea finală a │
 │ │ │Identificarea de │cooperării României │ │ │ │europene/ │activităţii va fi │
 │ │ │activităţi de │cu statele din │ │ │ │cofinanţare │inclusă în Raportul │
 │ │ │cooperare cu │vecinătatea estică │ │ │ │naţională în │anual de activitate │
 │ │ │statele din │ │ │ │ │cadrul │a Grupului │
 │ │ │vecinătatea estică │ │ │ │ │parteneriatelor │(ianuarie 2015). │
 │ │ │ │ │ │ │ │de mobilitate │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │UE │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.3.3. │Intensificarea │Permanent │MAI (PFR) │MAI(PR, PFR, │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │Eficientizarea │cooperării │ │ │IGI) │ │activităţii va fi │
 │ │ │schimbului de │internaţionale şi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │informaţii de │dezvoltarea │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │interes operativ │parteneriatului în │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │prin intermediul │domeniul combaterii │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │agenţiilor/ │imigraţiei ilegale │ │ │ │ │ │
 │ │ │instituţiilor │şi al gestionării │ │ │ │ │ │
 │ │ │internaţionale │eficiente a │ │ │ │ │ │
 │ │ │abilitate │fluxurilor │ │ │ │ │ │
 │ │ │[SELEC*3), │migratorii spre │ │ │ │ │ │
 │ │ │EUROPOL*4, │Europa │ │ │ │ │ │
 │ │ │Biroul SIRENE*5)] │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │2.4. Aplicarea │2.4.1. Cooperarea │Asigurarea aplicării │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │măsurilor de returnare│cu organizaţiile │repatrierii voluntare│ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │a imigranţilor ilegali│internaţionale sau │umanitare asistate ca│ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │la standardele Uniunii│neguvernamentale │alternativă la │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │Europene │pentru │returnarea forţată a │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │implementarea │străinilor cu şedere │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │programelor/ │ilegală │ │ │ │ │ │
 │ │ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │privind │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │repatrierea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │voluntară │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │umanitară │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │asistată │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.4.2. Elaborarea │Gestionarea │Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- fonduri │ │
 │ │ │şi implementarea │operaţiunilor de │ │ │ │europene din │ │
 │ │ │efectivă a │returnare forţată a │ │ │ │cadrul │ │
 │ │ │programelor de │străinilor cu şedere │ │ │ │Programului │ │
 │ │ │returnare forţată │ilegală în România, │ │ │ │general │ │
 │ │ │ │conform programelor │ │ │ │solidaritatea/ │ │
 │ │ │ │elaborate în │ │ │ │FER │ │
 │ │ │ │concordanţă cu │ │ │ │- cofinanţare │ │
 │ │ │ │standardele europene │ │ │ │naţională │ │
 │ │ │ │în domeniu │ │ │ │Evaluarea finală│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │a activităţii │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │va fi inclusă │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în Raportul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │anual de │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │activitate a │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2015).│ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │2.4.3. Efectuarea │Verificarea │Semestrial, la │MAI (IGI) │MAI (IGI, PFR, │Nu este cazul. │Ulterior efectuării │
 │ │ │periodică a unor │capacităţii de │30 de zile după│ │PR, JR) │ │unor astfel de │
 │ │ │evaluări ale │răspuns a │adoptarea │ │ │ │evaluări, │
 │ │ │capacităţii │structurilor din │deciziei de │ │ │ │reprezentanţii IGI │
 │ │ │instituţionale şi │cadrul IGI în cazul │ridicare a │ │ │ │vor realiza │
 │ │ │operative a IGI │unei situaţii de │controlului la │ │ │ │prezentări în cadrul │
 │ │ │prin simularea de │criză în domeniul │frontierele │ │ │ │reuniunilor Grupului,│
 │ │ │situaţii deosebite │migraţiei │interne │ │ │ │iar concluziile │
 │ │ │care implică │ │ │ │ │ │evaluării şi │
 │ │ │confruntarea │ │ │ │ │ │pachetul de măsuri │
 │ │ │României cu │ │ │ │ │ │subsecvente vor fi │
 │ │ │fluxuri mari de │ │ │ │ │ │transmise spre │
 │ │ │migranţi şi/sau cu │ │ │ │ │ │aprobare conducerii │
 │ │ │orice schimbări │ │ │ │ │ │MAI. │
 │ │ │semnificative ale │ │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │ │rutelor ori │ │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │numărului de │ │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │imigranţi ilegali │ │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │cu impact asupra │ │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │teritoriului │ │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │statului român │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │3. Îmbunătăţirea│3.1. Asigurarea │3.1.1. │Asigurarea de │Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- Fondul │Evaluarea finală a │
 │sistemului │accesului neîngrădit │Îmbunătăţirea │servicii de │ │ │ │european pentru │activităţii va fi │
 │naţional de │la procedura de azil │serviciilor de │asistenţă, consiliere│ │ │ │refugiaţi │inclusă în Raportul │
 │azil în scopul │şi respectarea │interpretare, a │şi interpretare │ │ │ │- bugetul IGI │anual de activitate │
 │eficientizării │principiului │consilierii şi │solicitanţilor de │ │ │ │ │a Grupului │
 │şi asigurării │non-refoulement │asistenţei juridice│azil din România în │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │conformităţii │ │de care trebuie să │faza administrativă │ │ │ │ │ │
 │cu standardele │ │beneficieze │şi judiciară a │ │ │ │ │ │
 │legale │ │solicitanţii de │procedurii │ │ │ │ │ │
 │naţionale, │ │azil │Transmiterea │ │ │ │ │ │
 │europene şi │ │ │evidenţei reţelei de │ │ │ │ │ │
 │internaţionale │ │ │interpreţi │ │ │ │ │ │
 │aplicabile │ │ │disponibili la nivel │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │naţional către BESA │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │prin intermediul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │punctului naţional │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de contact şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │stabilirea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │necesităţilor de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │asistenţă │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │suplimentară prin │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │intermediul BESA │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │3.2. Procesarea │3.2.1. Creşterea │Creşterea capacităţii│Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- Fondul │Evaluarea finală a │
 │ │cererilor de azil în │capacităţii │de procesare a │ │ │ │european │activităţii va fi │
 │ │mod eficient şi │instituţionale şi │cererilor şi de │ │ │ │- bugetul MAI │inclusă în Raportul │
 │ │conform standardelor │operaţionale a IGI │cazare a │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │legale naţionale, │pentru o abordare │solicitanţilor de │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │europene şi │mai complexă a │azil │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │internaţionale │fenomenului │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
 │ │aplicabile │migraţionist, în │serviciilor în │ │ │ │ │ │
 │ │ │contextul │centrele │ │ │ │ │ │
 │ │ │ultimelor evoluţii │regionale ale IGI │ │ │ │ │ │
 │ │ │în plan geopolitic │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.2. Dezvoltarea │Îmbunătăţirea │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │practicilor unitare│procesului de luare a│ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │referitoare la │deciziilor şi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │evaluarea │dezvoltarea │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │cererilor de azil │practicilor unitare │ │ │ │ │Grupului │
 │ │ │la nivel naţional │în domeniul azilului │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │ │prin organizarea de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │seminare şi grupuri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de lucru în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cooperare cu toţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │actorii implicaţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │în procedura de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │azil din România │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.3. Asigurarea │Participarea şi │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- bugetul MAI │Evaluarea finală a │
 │ │ │compatibilităţii şi│implicarea în cadrul │ │ │ │- bugetul BESA │activităţii va fi │
 │ │ │interoperabilităţii│reţelelor de experţi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │cu celelalte │ai statelor membre │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │sisteme de azil │create la nivelul │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │din statele membre │BESA pe linia │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │prin schimb de │calităţii procedurii │ │ │ │ │ │
 │ │ │bune practici în │de azil şi a │ │ │ │ │ │
 │ │ │domeniul azilului │condiţiilor de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │recepţie │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Participarea la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │conferinţe şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │grupuri de lucru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │punctuale organizate │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │la nivel european în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │domeniul azilului la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │invitaţia unor state │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │membre │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.4. Adaptarea │Actualizarea şi │Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI, │Bugetul MAI │Evaluarea finală a │
 │ │ │practicilor şi │diseminarea ghiduri- │ │ │ANITP) │ │activităţii va fi │
 │ │ │procedurilor │lor privind │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │naţionale în │procesarea cererilor │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │vederea procesării │solicitanţilor de │ │ │ │ │Grupului │
 │ │ │corespunzătoare a │azil, victime ale │ │ │ │ │(ianuarie 2005 │
 │ │ │cererilor │violenţei sexuale şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │categoriilor │de gen, victime ale │ │ │ │ │ │
 │ │ │vulnerabile de │torturii. │ │ │ │ │ │
 │ │ │solicitanţi de │Instruirea │ │ │ │ │ │
 │ │ │azil │personalului cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │procesarea cererilor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de azil depuse de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │categoriile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │vulnerabile, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pregătit conform │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │noilor prevederi şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │practici din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Directiva 2013/33/UE │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │a Parlamentului │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │European şi a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Consiliului din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │26 iunie 2013 de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │stabilire a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │standardelor pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │primirea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │protecţie │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │internaţională*6) │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.5. │Documentele │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │Implementarea │procedurale revizuite│ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │standardelor şi │pe baza lipsurilor │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │controlului │şi/sau nevoilor │ │ │ │ │anual de activitate │
 │ │ │calităţii │identificate în │ │ │ │ │a Grupului │
 │ │ │procedurilor de │cadrul evaluării │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │azil │calităţii procedurii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de azil │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.6. Continuarea │- identificarea │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- bugetul IGI │Evaluarea finală a │
 │ │ │pregătirii │necesităţilor de │ │ │ │- bugetele │activităţii va fi │
 │ │ │personalului IGI │pregătire pe plan │ │ │ │proiectelor în │inclusă în Raportul │
 │ │ │cu atribuţii pe │naţional şi regional │ │ │ │cadrul cărora │anual de activitate │
 │ │ │linia procedurilor │prin intermediul │ │ │ │sunt incluse │a Grupului │
 │ │ │de azil prin │trainerilor │ │ │ │activităţi de │(ianuarie 2015). │
 │ │ │implementarea la │naţionali IGI │ │ │ │pregătire │ │
 │ │ │nivel naţional a │omologaţi prin │ │ │ │ │ │
 │ │ │modulelor de │CEA/BESA şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │pregătire │centralizarea │ │ │ │ │ │
 │ │ │dezvoltate în │acestora prin │ │ │ │ │ │
 │ │ │cadrul Curriculei │intermediul │ │ │ │ │ │
 │ │ │europene în │instrumentului de │ │ │ │ │ │
 │ │ │domeniul │raportare al BESA - │ │ │ │ │ │
 │ │ │azilului (CEA) │Training Cockpit │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- trimiterea unui │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │expert DAI/trainer │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │naţional la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │actualizarea a cel │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │puţin unui modul de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pregătire CEA în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │noile modificări │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ale acquis-ului │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │european │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- organizarea a cel │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │puţin două sesiuni │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de pregătire în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cadrul curriculei │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │europene prin │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │intermediul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │trainerilor naţionali│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │omologaţi de către │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CEA │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.7. │- actualizarea şi │Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI), │- bugetul IGI │Evaluarea finală a │
 │ │ │Îmbunătăţirea │reconfigurarea │ │ │parteneri de │- Fondul │activităţii va fi │
 │ │ │accesului tuturor │funcţionalităţii │ │ │proiect │european pentru │inclusă în Raportul │
 │ │ │actorilor │Portalului ITO*7) │ │ │ │refugiaţi │anual de activitate a│
 │ │ │implicaţi în │- pregătirea unor │ │ │ │ │Grupului │
 │ │ │procedura de azil │noi utilizatori │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │ │la informaţii din │- traducerea în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ţara de origine │limba română a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │principalelor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rapoarte de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- organizarea de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │seminare tematice │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- elaborarea unor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rapoarte de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │specialitate pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │5 ţări de origine │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │alese pe baza │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │situaţiei │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │operative din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │România │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- traducerea unui │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │volum de materiale │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │informative │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │selecţionate în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cooperare cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │partenerii de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │proiect FER │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- elaborarea de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │buletine │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │informative │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │bilunare în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cooperare cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │partenerii de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │proiect │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- organizarea a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │două seminare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tematice │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │organizate la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nivel naţional │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pe linia │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │standardelor de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │calitate ITO │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- implementarea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │noilor proceduri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de lucru în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │contextul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │descentralizării │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cercetare ITO la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nivelul centrelor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │regionale │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- realizarea unei │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │analize privind │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │gradul de utilizare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi reflectare a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │situaţiei umanitare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │prin intermediul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │informaţiilor din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ţara de origine │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.2.8. │Procesarea în mod │Permanent │MAI (PFR) │MAI (PFR), │Activitate │Evaluarea finală a │
 │ │ │Monitorizarea │corect şi eficient a │ │ │UNHCR, CNRR │susţinută │activităţii va fi │
 │ │ │implementării │cererilor de azil │ │ │ │financiar de │inclusă în Raportul │
 │ │ │Procedurii privind │depuse la frontieră │ │ │ │către UNHCR şi │anual de activitate │
 │ │ │procesarea │ │ │ │ │care nu │a Grupului │
 │ │ │cererilor de azil │ │ │ │ │necesită │(ianuarie 2015). │
 │ │ │la frontieră │ │ │ │ │alocarea de │ │
 │ │ │împreună cu UNHCR │ │ │ │ │fonduri din │ │
 │ │ │şi CNRR, în baza │ │ │ │ │bugetul MAI │ │
 │ │ │Memorandumului de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │înţelegere │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tripartit │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │IGPF-UNHCR-CNRR cu │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │privire la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │modalităţile de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │cooperare şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │coordonare în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │vederea sprijinirii│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │accesului │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │azil pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │României şi la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │procedurile de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │azil, încheiat în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │iulie 2008 │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │3.3. Asigurarea unui │3.3.1. Îmbunătăţi- │- informarea cu │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Fondul european │Evaluarea finală a │
 │ │standard demn de viaţă│rea situaţiei │privire la drepturile│ │ │ │pentru refugiaţi│activităţii va fi │
 │ │solicitanţilor de │solicitanţilor de │şi obligaţiile │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │azil, conform │azil din România │solicitanţilor şi │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │standardelor legale │prin promovarea │îmbunătăţirea servi- │ │ │ │ │Grupului │
 │ │naţionale, europene şi│unui sistem de │ciilor de consiliere │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │internaţionale │asistenţă comple- │juridică în ceea ce │ │ │ │ │ │
 │ │aplicabile │mentară şi servicii│priveşte accesul la │ │ │ │ │ │
 │ │ │specializate │educaţie ca premisă a│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │facilitării accesului│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │copiilor solicitanţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de azil la sistemul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │educaţional românesc │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │accesului la servicii│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │medicale, prin suport│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │financiar pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cazurile de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │necesitate sau │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │urgenţă │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- oferirea de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │asistenţă materială │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │efectivă │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- organizarea unor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │activităţi cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │caracter educaţional │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi recreaţional, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │evenimente de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │acomodare culturală, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │precum şi diseminare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de informaţii │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.3.2. Elaborarea │- corelarea Normelor │După │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Nu este cazul. │Evaluarea finală a │
 │ │ │proiectului de act │metodologice de │republicarea │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │ │normativ pentru │aplicare a Legii │Legii │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │modificarea şi │nr. 122/2006 privind │nr. 122/2006 │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │completarea │azilul în România, │privind azilul │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │Normelor metodolo- │aprobate prin │în România │ │ │ │2015). │
 │ │ │gice de aplicare a │Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │
 │ │ │Legii nr. 122/2006 │nr. 1.251/2006, cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │privind azilul în │modificările şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │România, aprobate │completările │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin Hotărârea │ulterioare │ │ │ │ │ │
 │ │ │Guvernului │- actualizarea la │ │ │ │ │ │
 │ │ │nr. 1.251/2006, cu │rata inflaţiei a │ │ │ │ │ │
 │ │ │modificările şi │cuantumului ce │ │ │ │ │ │
 │ │ │completările │reprezintă asistenţa │ │ │ │ │ │
 │ │ │ulterioare │materială acordată │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │unui solicitant de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │azil, conform datelor│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │comunicate de INS │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │3.4. Asigurarea │3.4.1. Asumarea │- detaşarea de │La solicitarea │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Bugetul BESA │Evaluarea finală a │
 │ │compatibilităţii şi │unui rol activ în │experţi naţionali, la│BESA │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │interoperabilităţii cu│derularea acţiuni- │solicitarea BESA, în │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │celelalte sisteme de │lor comune în │misiunile comune de │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │azil din statele │sprijinul statelor │sprijin în statele │ │ │ │ │Grupului │
 │ │membre şi coordonarea │membre care se │membre afectate de │ │ │ │ │(ianuarie 2015). │
 │ │cu BESA │confruntă cu un │presiuni deosebite │ │ │ │ │ │
 │ │ │fenomen migraţio- │- participarea │ │ │ │ │ │
 │ │ │nist ce depăşeşte │specialiştilor IGI │ │ │ │ │ │
 │ │ │capacitatea │în grupurile de │ │ │ │ │ │
 │ │ │obişnuită de │coordonare a │ │ │ │ │ │
 │ │ │procesare │acţiunilor de sprijin│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │3.4.2. Participarea│Asigurarea │La solicitare │MAI (IGI) │MAI (IGI) │- bugetul BESA │Evaluarea finală a │
 │ │ │la reuniunile │participării │ │ │ │- bugetul IGI │activităţii va fi │
 │ │ │Consiliului │reprezentanţilor IGI,│ │ │ │pentru misiuni │inclusă în Raportul │
 │ │ │director şi ale │membri ai Consiliului│ │ │ │internaţionale │anual de activitate a│
 │ │ │grupurilor de lucru│director al BESA, la │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │organizate în │reuniunile periodice │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │cadrul BESA │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │4. Participarea │4.1. Integrarea │4.1.1. Acordarea de│- beneficiari ai unei│Permanent │MAI (IGI), MEN │MAI (IGI), MEN │- Fondul │Trimestrial, în │
 │activă a │străinilor care au │asistenţă şi suport│forme de protecţie │ │ │ │european pentru │cadrul reuniunilor │
 │României la │dobândit o formă de │pentru integrarea │participanţi la │ │ │MMFPSPV (ANOFM)│refugiaţi │Grupului, institu- │
 │eforturile │protecţie în România │străinilor cu o │cursuri de învăţare a│ │ │ │- bugetul MEN │ţiile responsabile │
 │comunităţii │ │formă de protecţie │limbii române de │ │ │ │- bugetul │vor prezenta stadiul │
 │internaţionale │ │în România prin │orientare culturală │ │ │ │asigurărilor │activităţilor │
 │şi statelor │ │îmbunătăţirea │şi cursuri │ │ │ │pentru şomaj, cu│derulate. │
 │membre ale │ │programelor de │vocaţionale │ │ │ │încadrarea în │ │
 │Uniunii Europene│ │integrare şi │- asistenţă asigurată│ │ │ │bugetul aprobat │Evaluarea finală a │
 │de identificare │ │asigurarea │în domeniul social şi│ │ │ │pentru anul 2014│activităţii va fi │
 │a unor soluţii │ │resurselor necesare│medical şi pentru │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │durabile pentru │ │la buget │obţinerea unei │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │persoanele afla-│ │ │locuinţe │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │te în nevoie de │ │ │- beneficiari ai unei│ │ │ │ │2015). │
 │protecţie │ │ │forme de protecţie │ │ │ │ │ │
 │internaţională │ │ │implicaţi activ în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │viaţa socială şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │culturală a │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │societăţii româneşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- străinii care au │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dobândit o formă de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │protecţie în România │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │integraţi în programe│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de ocupare şi de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │formare profesională │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- activităţile de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │integrare susţinute │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de reţeaua celor 15 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │centre de informare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi consiliere │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- străini care au │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dobândit o formă de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │protecţie în România │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │participanţi în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │programe de ocupare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi cursuri de formare│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │profesională │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │4.1.2. Continuarea │Organizarea de către │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Fondul european │Evaluarea finală a │
 │ │ │procesului de │IGI în colaborare cu │ │ │ │pentru refugiaţi│activităţii va fi │
 │ │ │pregătire a │UNHCR, OIM şi │ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │ │personalului din │ONG-urile din │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │cadrul institu- │domeniul azilului a │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ţiilor implicate în│unor acţiuni, │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │procesul de │seminare şi mese │ │ │ │ │ │
 │ │ │integrare │rotunde, în cadrul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cărora să fie prezen-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tate reprezentanţilor│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │instituţiilor cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │atribuţii în domeniul│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │integrării legislaţia│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi practica în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │domeniu, având ca │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │scop cunoaşterea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi transpunerea lor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │în practică │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │4.2. Asumarea │4.2.1. Realizarea │Îndeplinirea cu │Decembrie │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Fondul european │Evaluarea finală a │
 │ │obligaţiilor României │operaţiunii de │succes a obligaţiilor│ │ │ │pentru refugiaţi│activităţii va fi │
 │ │ca stat de relocare a │relocare a │asumate de România în│ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │refugiaţilor │refugiaţilor │domeniul relocării │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │ │refugiaţilor (40 de │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ │refugiaţi irakieni │ │ │ │ │ 2015). │
 │ │ │ │din Turcia relocaţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │în România şi incluşi│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │în programul de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │integrare) │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │4.3. Continuarea │4.3.1. Implemen- │Gestionarea problema-│Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI), OIM,│Fonduri puse la │Evaluarea finală a │
 │ │derulării operaţi- │tarea Acordului │ticii refugiaţilor │ │ │UNHCR │dispoziţie de │activităţii va fi │
 │ │unilor prin Centrul de│dintre Guvernul │evacuaţi temporar în │ │ │ │statele │inclusă în Raportul │
 │ │Relocare de Urgenţă de│României şi Înaltul│România, prin │ │ │ │donatoare, UNHCR│anual de activitate a│
 │ │la Timişoara, conform │Comisariat al │îndeplinirea cores- │ │ │ │şi OIM │Grupului (ianuarie │
 │ │Acordului tripartit │Naţiunilor Unite │punzătoare a obliga- │ │ │ │ │2015). │
 │ │dintre Guvernul │pentru Refugiaţi şi│ţiilor care revin │ │ │ │ │ │
 │ │României, UNHCR şi OIM│Organizaţia │României conform │ │ │ │ │ │
 │ │ │Internaţională │Acordului │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Migraţie │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │privind evacuarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │temporară în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │România a unor │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │persoane aflate în │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │nevoie urgentă de │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │protecţie interna- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ţională şi re- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │locarea ulterioară │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │a acestora, semnat │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │la Bucureşti la │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │8 mai 2008, ratifi-│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │cat prin Legea │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │nr. 291/2008 │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │5. Integrarea │5.1. Încorporarea │5.1.1. Crearea unui│Îmbunătăţirea │Permanent │MAI (IGI) │MAI (IGI) │Fondul european │Evaluarea finală a │
 │socială a │aspectelor integrării │mediu intercultural│comunicării dintre │ │ │ │de integrare a │activităţii va fi │
 │străinilor cu │în toate celelalte │adecvat pentru │autorităţile respon- │ │ │ │resortisanţilor │inclusă în Raportul │
 │şedere legală │politici din domeniile│facilitarea inte- │sabile şi comunită- │ │ │ │ţărilor terţe │anual de activitate a│
 │ │relevante │grării străinilor │ţile de străini, a │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │în România şi pen- │schimburilor inter- │ │ │ │ │2015). │
 │ │ │tru întărirea │culturale în rândul │ │ │ │ │ │
 │ │ │coeziunii sociale, │comunităţilor de │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin menţinerea │resortisanţi ai │ │ │ │ │ │
 │ │ │mecanismelor de │ţărilor terţe │ │ │ │ │ │
 │ │ │consultare între │domiciliaţi legal în │ │ │ │ │ │
 │ │ │autorităţile │România │ │ │ │ │ │
 │ │ │centrale, locale şi│Realizarea de publi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │comunităţile de │caţii cu informaţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │străini │relevante pentru şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │despre comunităţile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de străini aflaţi în │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │România şi distribu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │irea lor în diferite │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │regiuni din ţară │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┤
 │ │5.2. Creşterea gra- │5.2.1. Informarea │Broşuri privind │Permanent │MMFPSPV (ANOFM) │MMFPSPV (ANOFM)│bugetul asigură-│În cadrul reuniunilor│
 │ │dului de participare a│străinilor privind │condiţiile de viaţă │ │ │ │rilor pentru │Grupului, ANOFM va │
 │ │străinilor cu şedere │oportunităţile de │şi muncă din România │ │ │ │şomaj │prezenta stadiul │
 │ │legală în România la │integrare prin │distribuite prin │ │ │ │ │acţiunilor derulate. │
 │ │activităţile specifice│realizarea şi │consilierii EURES*8) │ │ │ │ │Evaluarea finală a │
 │ │de facilitare a │distribuirea de │ai agenţiilor teri- │ │ │ │ │activităţii va fi │
 │ │integrării lor în │materiale de │toriale pentru ocupa-│ │ │ │ │inclusă în Raportul │
 │ │societatea românească │informare │rea forţei de muncă │ │ │ │ │anual de activitate a│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │2015). │
 └────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘

-----------
    *1) Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.
    *2) Targeted Initiative - reprezintă proiecte finanţate integral prin atribuire directă de către Comisia Europeană în cadrul Programului tematic de cooperare cu ţările terţe.
    *3) SELEC - Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii.
    *4) EUROPOL - Oficiul European de Poliţie.
    *5) Biroul SIRENE - punct de contact unic pus la dispoziţia statelor membre pentru realizarea schimbului de informaţii Schengen.
    *6) Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 29 iunie 2013.
    *7) ITO - Informaţii din ţara de origine.
    *8) European Employment Services - reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia, coordonată de Comisia Europeană.

                                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016