Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 556 din 21 aprilie 2022  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 21 aprilie 2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 428 din 3 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 615, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 103780, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 615 şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Partea de imobil şi imobilul prevăzute la alin. (1) se utilizează în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor tehnice pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale le administrează la nivelul judeţului Prahova.

    ART. 3
    Predarea-preluarea părţii de imobil şi a imobilului transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 21 aprilie 2022.
    Nr. 556.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 615 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar,
    ca urmare a reevaluării acestuia în conformitate cu prevederile
    art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea
    şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
    aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │ │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │ │imobil │Valoarea de │ │
│ │ │Denumirea│ │ │înscrisă în│inventar │ │
│ │ │bunului │ │Elementele-cadru│Inventarul │actualizată │ │
│Nr. │Codul de │din │ │de descriere │centralizat│a bunului │Administratorul│
│M.F. │clasificare│domeniul │Adresa │tehnică/ Carte │al │imobil ca │bunului/CUI │
│ │ │public al│ │funciară/ Nr. │bunurilor │urmare a │ │
│ │ │statului │ │cadastral │din │reevaluării │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │ │
│ │ │ │ │teren* │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │C.F. 144512 │ │ │ │
│ │ │ │Prahova, │Nr. cadastral │ │ │Ministerul │
│ │ │Imobil │municipiul│144512 │ │ │Apărării │
│103780│8.19.01 │615 │Ploieşti, │C.F. 148014 │4.305.677 │4.660.568,84│Naţionale CUI -│
│ │ │ │str. │Nr. cadastral │ │ │4183229 │
│ │ │ │Torcători │148014 │ │ │ │
│ │ │ │nr. 2-4 │C.F. 148015 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │148015 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţii din imobilul 615 şi ale imobilului 3552, aflate în domeniul public al statului,
    care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
    în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

┌───────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică/Valorile│ │Persoana │Persoana │
│ │ │ │ │contabile │Valoarea │juridică de │juridică la │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │aferente │de │la care se │care se │
│M.F. │clasificare│bunului │ │activelor fixe │inventar │transmite │transmite │
│ │ │ │ │corporale ce │(lei) │imobilul/CUI │imobilul/CUI │
│ │ │ │ │compun bunul/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Carte funciară/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul K2 │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │12,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │12,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │31,44 lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri: │ │ │ │
│ │ │ │ │Împrejmuire din │ │ │ │
│ │ │ │ │plăci beton │ │ │ │
│ │ │ │ │prefabricate - │ │ │ │
│ │ │ │ │138,00 m │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │Valoare │ │Statul român,│Statul român, │
│ │ │ │Prahova, │contabilă - │ │din │în │
│103780 │ │Imobil │municipiul│64,86 lei │ │administrarea│administrarea │
│- │8.19.01 │615 - │Ploieşti, │Împrejmuire │210.969,71│Ministerului │Serviciului de │
│parţial│ │parţial │str. │metalică - 64,00│lei │Apărării │Telecomunicaţii│
│ │ │ │Torcători │m │ │Naţionale CUI│Speciale CUI - │
│ │ │ │nr. 2-4 │Valoare │ │- 4183229 │4267230 │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │76,80 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri - │ │ │ │
│ │ │ │ │141,66 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │5.000 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │210.796,61 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă teren │ │ │ │
│ │ │ │ │- 210.796,61 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │CF 148014 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 148014 │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul X │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │29,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │29,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │26.020,83 lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul X1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │36,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │36,00 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │215.673,28 lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │65,00 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │65,00 mp │ │Statul român,│Statul român, │
│ │ │ │Prahova, │Total valoare │ │din │în │
│ │ │ │municipiul│contabilă │ │administrarea│administrarea │
│163520 │8.19.01 │Imobil │Ploieşti, │construcţii - │262.664,57│Ministerului │Serviciului de │
│ │ │3552 │str. │241.694,11 lei │ │Apărării │Telecomunicaţii│
│ │ │ │Torcători │2. Amenajări la │ │Naţionale CUI│Speciale CUI - │
│ │ │ │nr. 2-4 │terenuri: │ │- 4183229 │4267230 │
│ │ │ │ │- drum acces │ │ │ │
│ │ │ │ │betonat - 64,00 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │2.364,16 lei; │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │subterană - │ │ │ │
│ │ │ │ │320,00 ml; │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă – │ │ │ │
│ │ │ │ │5.001,60 lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri - │ │ │ │
│ │ │ │ │7.365,76 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - 525 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │13.604,70 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │CF - 141351 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. - │ │ │ │
│ │ │ │ │141351 │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016