Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 555 din 19 mai 2021  pentru aprobarea calendarului acţiunilor  din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 19 mai 2021 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 529 din 21 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 mai 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 555.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ │Termenul de │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │
│ │acţiunii, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │Legii nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, │ │ │ │
│ │cu modificările │ │Autoritatea sau│Modalitatea de │
│Nr. │şi completările │Descrierea acţiunii │persoana │realizare a │
│crt.│ulterioare, │ │care realizează│acţiunii │
│ │coroborat cu │ │acţiunea │ │
│ │termenele │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, │ │ │ │
│ │cu modificările │ │ │ │
│ │şi completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cu cel puţin 35 │ │ │ │
│ │de zile înaintea │ │ │ │
│ │votării, cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data │ │ │Prin hotărâre ce│
│ │de: │Stabilirea şi aducerea la │ │se publică în │
│1. │23 mai 2021 │cunoştinţa publică a datei│Guvernul │Monitorul │
│ │[Art. 10 alin. │alegerilor │ │Oficial al │
│ │(2) din Legea nr.│ │ │României, Partea│
│ │115/2015, cu │ │ │I │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Odată cu │Stabilirea calendarului │ │ │
│ │stabilirea datei │acţiunilor din cuprinsul │ │ │
│ │alegerilor, cel │perioadei electorale, a │ │ │
│ │mai târziu la │cheltuielilor necesare │ │Prin hotărâre ce│
│ │data de: │pregătirii şi desfăşurării│ │se publică în │
│2. │23 mai 2021 │în bune condiţii a │Guvernul │Monitorul │
│ │[Art. 126 alin. │alegerilor locale parţiale│ │Oficial al │
│ │(1) din Legea nr.│şi a măsurilor tehnice │ │României, Partea│
│ │115/2015, cu │necesare bunei organizări │ │I │
│ │modificările şi │şi desfăşurări a │ │ │
│ │completările │alegerilor locale parţiale│ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 │ │ │ │
│ │de ore înainte de│ │ │ │
│ │data şedinţei │ │ │ │
│ │pentru desemnarea│ │ │ │
│ │judecătorilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu │ │ │ │
│ │la data de: │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │24 mai 2021 │publică a datei şedinţei │Preşedintele │Prin presa │
│3. │[Art. 10 alin. │pentru tragerea la sorţi a│tribunalului │scrisă şi │
│ │(2), art. 33 │judecătorilor în biroul │ │audiovizuală │
│ │alin. (1) şi art.│electoral judeţean │ │ │
│ │38 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 3 zile de la│ │ │ │
│ │stabilirea datei │ │ │În şedinţă │
│ │alegerilor, cel │ │ │publică, prin │
│ │mai târziu la │ │ │tragere la sorţi│
│ │data de: │ │ │pe funcţii │
│ │25 mai 2021 │Desemnarea preşedintelui │ │dintre │
│4. │[Art. 10 alin. │biroului electoral │Preşedintele │judecătorii în │
│ │(2), art. 33 │judeţean şi a │tribunalului │exerciţiu ai │
│ │alin. (1) şi art.│locţiitorului acestuia │ │tribunalului │
│ │38 alin. (2) din │ │ │Proces-verbal │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │semnat de │
│ │2015, cu │ │ │preşedintele │
│ │modificările şi │ │ │tribunalului │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral │ │ │ │
│ │judeţean şi a │ │ │ │
│ │locţiitorului │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │acestuia, cel mai│privind desemnarea │ │ │
│5. │târziu la data │preşedintelui biroului │Persoanele │În scris la │
│ │de: │electoral judeţean şi a │interesate │tribunal │
│ │26 mai 2021 │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │Completarea biroului │ │ │
│ │de ore de la │electoral judeţean cu un │ │ │
│ │constituirea │reprezentant al │ │ │
│ │biroului │Autorităţii Electorale │ │ │
│ │electoral │Permanente, desemnat prin │ │ │
│ │judeţean, cel mai│hotărâre a acesteia, şi cu│Preşedintele │ │
│ │târziu la data │câte un reprezentant al │biroului │ │
│6. │de: │partidelor politice ori al│electoral │Proces-verbal │
│ │26 mai 2021 │organizaţiilor cetăţenilor│judeţean │ │
│ │[Art. 33 alin. │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │(2) din Legea nr.│naţionale care au grup │ │ │
│ │115/2015, cu │parlamentar propriu în cel│ │ │
│ │modificările şi │puţin una dintre Camerele │ │ │
│ │completările │Parlamentului │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral │ │ │ │
│ │judeţean, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │de: │privind completarea │Persoanele │În scris la │
│7. │27 mai 2021 │biroului electoral │interesate │tribunal │
│ │[Art. 10 alin. │judeţean │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral │Soluţionarea │ │ │
│ │judeţean şi a │contestaţiilor privind │ │ │
│ │locţiitorului │desemnarea preşedintelui │ │Prin hotărâre │
│8. │acestuia, cel mai│biroului electoral │Tribunalul │definitivă │
│ │târziu la data │judeţean şi a │ │ │
│ │de: │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │28 mai 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral │ │ │ │
│ │judeţean, cel mai│Soluţionarea │ │ │
│9. │târziu la data │contestaţiilor privind │Tribunalul │Prin hotărâre │
│ │de: │completarea biroului │ │definitivă │
│ │29 mai 2021 │electoral judeţean │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 5 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │
│ │biroului │ │Partidele │ │
│ │electoral │ │politice, │ │
│ │judeţean, cel mai│ │alianţele │ │
│ │târziu la data │ │politice, │ │
│ │de: │Comunicarea semnelor │alianţele │ │
│10. │29 mai 2021 │electorale către biroul │electorale şi │În scris │
│ │[Art. 10 alin. │electoral judeţean │organizaţiile │ │
│ │(2), art. 33 │ │cetăţenilor │ │
│ │alin. (3) şi art.│ │aparţinând │ │
│ │59 alin. (1) din │ │minorităţilor │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │naţionale │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În maximum 5 zile│ │ │ │
│ │de la data │ │ │ │
│ │înfiinţării │ │ │ │
│ │birourilor │ │Partidele │ │
│ │electorale │ │politice, │ │
│ │judeţene, cel mai│ │alianţele │ │
│ │târziu la data │ │politice şi │ │
│11. │de: │Înregistrarea alianţelor │organizaţiile │În scris │
│ │29 mai 2021 │electorale │cetăţenilor │ │
│ │[Art. 7 alin. (3)│ │aparţinând │ │
│ │şi art. 10 alin. │ │minorităţilor │ │
│ │(2) din Legea nr.│ │naţionale │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │A doua zi după │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului pentru│ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │
│ │semnelor │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │electorale către │publică a denumirilor şi a│ │ │
│ │biroul electoral │semnelor electorale ale │ │ │
│ │judeţean, cel mai│partidelor politice, ale │ │ │
│ │târziu la data │alianţelor politice, ale │ │ │
│ │de: │alianţelor electorale, │Biroul │Prin publicare │
│12. │30 mai 2021 │precum şi ale │electoral │în monitorul │
│ │[Art. 10 alin. │organizaţiilor cetăţenilor│judeţean │oficial al │
│ │(2), art. 33 │aparţinând minorităţilor │ │judeţului │
│ │alin. (3), art. │naţionale, legal │ │ │
│ │39 alin. (1) lit.│constituite, care au │ │ │
│ │b) şi art. 59 │dreptul să participe la │ │ │
│ │alin. (7) din │alegerile locale parţiale │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 │ │ │ │
│ │de ore înainte de│ │ │ │
│ │tragerea la sorţi│ │ │ │
│ │a preşedintelui │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │
│ │locţiitorului │ │ │ │
│ │biroului │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │electoral de │publică a datei şedinţei │ │ │
│ │circumscripţie, │în care se va efectua │ │Prin publicare │
│13. │cel mai târziu la│tragerea la sorţi a │Preşedintele │în presă şi │
│ │data de: │preşedintelui biroului │tribunalului │afişare la uşa │
│ │31 mai 2021 │electoral de │ │instanţei │
│ │[Art. 10 alin. │circumscripţie şi a │ │ │
│ │(2) şi art. 26 │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │alin. (9) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Înainte de │Întocmirea listei cu │ │ │
│ │tragerea la sorţi│magistraţii care participă│ │ │
│ │a preşedintelui │la tragerea la sorţi │ │ │
│ │şi a │pentru desemnarea │ │ │
│ │locţiitorului │preşedintelui biroului │ │ │
│ │biroului │electoral de │ │ │
│ │electoral de │circumscripţie şi a │Preşedintele │ │
│ │circumscripţie, │locţiitorului acestuia │tribunalului │ │
│14. │cel mai târziu la│Întocmirea listei cu │Autoritatea │În scris │
│ │data de: │juriştii din Corpul │Electorală │ │
│ │31 mai 2021 │experţilor electorali care│Permanentă │ │
│ │[Art. 26 alin. │participă la tragerea la │ │ │
│ │(5) din Legea nr.│sorţi pentru desemnarea │ │ │
│ │115/2015, cu │preşedintelui biroului │ │ │
│ │modificările şi │electoral de │ │ │
│ │completările │circumscripţie şi a │ │ │
│ │ulterioare] │locţiitorului acestuia │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 10 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │stabilirea datei │ │ │ │
│ │alegerilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │Desemnarea preşedinţilor │ │ │
│ │1 iunie 2021 │birourilor electorale de │Preşedinţii │Prin tragere la │
│15. │[Art. 10 alin. │circumscripţie şi a │tribunalelor │sorţi în şedinţă│
│ │(2) şi art. 26 │locţiitorilor acestora │ │publică │
│ │alin. (5) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │Începând cu data │ │politice, │ │
│ │de: │ │alianţele │ │
│ │1 iunie 2021 │ │politice, │ │
│ │[Art. 26 alin. │ │alianţele │ │
│ │(13), art. 46 şi │ │electorale, │ │
│16. │art. 47 alin. (1)│Depunerea candidaturilor │organizaţiile │În scris │
│ │din Legea nr. 115│ │cetăţenilor │ │
│ │/2015, cu │ │aparţinând │ │
│ │modificările şi │ │minorităţilor │ │
│ │completările │ │naţionale şi │ │
│ │ulterioare] │ │candidaţii │ │
│ │ │ │independenţi │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │Completarea birourilor │ │În ordinea │
│ │electoral de │electorale de │ │descrescătoare a│
│ │circumscripţie, │circumscripţie cu │Preşedintele │numărului │
│17. │cel mai târziu la│reprezentanţii propuşi de │biroului │cumulat de │
│ │data de: │organizaţiile judeţene ale│electoral de │senatori şi │
│ │2 iunie 2021 │partidelor politice │circumscripţie │deputaţi ai │
│ │[Art. 36 alin. │parlamentare │ │fiecărui partid │
│ │(2) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │ │ │politice care │ │
│ │ │Comunicarea către biroul │au ca membri │ │
│ │ │electoral de │cel puţin 7 │ │
│ │În termen de 24 │circumscripţie a numelui │senatori sau 10│ │
│ │de ore de la │şi prenumelui │deputaţi sau │ │
│ │constituirea │reprezentanţilor │care au obţinut│ │
│ │biroului │partidelor politice care │reprezentare │ │
│ │electoral de │au ca membri cel puţin 7 │parlamentară la│ │
│ │circumscripţie, │senatori sau 10 deputaţi │scrutinul │ │
│ │cel mai târziu │sau care au obţinut │anterior, │ │
│ │la data de: │reprezentare parlamentară │precum şi │ │
│18. │2 iunie 2021 │la scrutinul anterior, │grupul │În scris │
│ │[Art. 10 alin. │precum şi a │parlamentar al │ │
│ │(2) şi art. 26 │reprezentantului grupului │minorităţilor │ │
│ │alin. (14) din │parlamentar al │naţionale din │ │
│ │Legea nr. 115/ │minorităţilor naţionale │Camera │ │
│ │2015, cu │din Camera Deputaţilor în │Deputaţilor în │ │
│ │modificările şi │numele organizaţiilor │numele │ │
│ │completările │cetăţenilor aparţinând │organizaţiilor │ │
│ │ulterioare] │minorităţilor naţionale │cetăţenilor │ │
│ │ │reprezentate în acest │aparţinând │ │
│ │ │grup*) │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale │ │
│ │ │ │reprezentate în│ │
│ │ │ │acest grup │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la data│ │ │ │
│ │constituirii │ │ │ │
│ │birourilor │Comunicarea către │Autoritatea │ │
│ │electorale de │birourile electorale │Electorală │ │
│ │circumscripţie, │judeţene şi birourile │Permanentă │ │
│ │cel mai târziu la│electorale de │Primarul sau │ │
│19. │data de: │circumscripţie a numărului│persoana care │În scris │
│ │2 iunie 2021 │de alegători rezultat din │exercită │ │
│ │[Art. 20 din │Registrul electoral şi din│temporar │ │
│ │Legea nr. 115/ │listele electorale │atribuţiile │ │
│ │2015, cu │complementare │primarului │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral de │ │ │ │
│ │circumscripţie şi│ │ │ │
│ │a locţiitorului │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │acestuia, cel mai│privind desemnarea │ │ │
│20. │târziu la data │preşedintelui biroului │Persoanele │În scris │
│ │de: │electoral de │interesate │ │
│ │2 iunie 2021 │circumscripţie şi a │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie, │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │cel mai târziu │publică a sediilor │ │Prin afişare şi │
│21. │la data de: │birourilor electorale de │Prefectul │prin orice alt │
│ │2 iunie 2021 │circumscripţie şi a │ │mijloc de │
│ │[Art. 10 alin. │programului de activitate │ │publicitate │
│ │(2) şi art. 29 │al acestora │ │ │
│ │din Legea nr. 115│ │ │ │
│ │/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Imediat după │Comunicarea semnelor │ │ │
│ │constituirea │electorale ale partidelor │ │ │
│ │birourilor │politice, ale alianţelor │ │ │
│ │electorale de │politice, ale alianţelor │ │ │
│ │circumscripţie, │electorale, precum şi ale │ │ │
│ │cel mai târziu la│organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │data de: │aparţinând minorităţilor │Biroul │ │
│22. │2 iunie 2021 │naţionale, legal │electoral │În scris │
│ │[Art. 39 alin. │constituite, care au │judeţean │ │
│ │(1) lit. b) din │dreptul să participe la │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │alegerile locale parţiale,│ │ │
│ │2015, cu │către toate birourile │ │ │
│ │modificările şi │electorale de │ │ │
│ │completările │circumscripţie │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral de │Soluţionarea │ │ │
│ │circumscripţie şi│contestaţiilor privind │Biroul │ │
│ │a locţiitorului │desemnarea preşedintelui │electoral │Prin hotărâre │
│23. │acestuia, cel mai│biroului electoral de │judeţean │definitivă │
│ │târziu la data │circumscripţie şi a │Tribunalul │ │
│ │de: │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │3 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie, │ │ │ │
│ │cel mai târziu │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │la data de: │privind completarea │Persoanele │ │
│24. │3 iunie 2021 │birourilor electorale de │interesate │În scris │
│ │[Art. 10 alin. │circumscripţie │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │Completarea biroului │ │ │
│ │termenului pentru│electoral de │ │ │
│ │comunicarea │circumscripţie cu │ │ │
│ │reprezentanţilor │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │în biroul │politice şi ai │ │ │
│ │electoral de │organizaţiilor cetăţenilor│Preşedintele │ │
│25. │circumscripţie:*)│aparţinând minorităţilor │biroului │ │
│ │3 iunie 2021 │naţionale care au ca │electoral de │ │
│ │[Art. 10 alin. │membri cel puţin 7 │circumscripţie │ │
│ │(2) şi art. 26 │senatori sau 10 deputaţi │ │ │
│ │alin. (14) din │sau care au obţinut │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │reprezentare parlamentară │ │ │
│ │2015, cu │la scrutinul anterior*) │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu│ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice şi ai │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor │ │ │ │
│ │naţionale care au│ │ │ │
│ │ca membri cel │ │ │ │
│ │puţin 7 senatori │Formularea de contestaţii │ │ │
│26. │sau 10 deputaţi │privind completarea │Persoanele │În scris │
│ │sau care au │biroului electoral de │interesate │ │
│ │obţinut │circumscripţie*) │ │ │
│ │reprezentare │ │ │ │
│ │parlamentară la │ │ │ │
│ │scrutinul │ │ │ │
│ │anterior, cel mai│ │ │ │
│ │târziu la data │ │ │ │
│ │de:*) │ │ │ │
│ │4 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │pronunţarea │ │ │ │
│ │hotărârii, cel │Comunicarea hotărârii prin│ │ │
│ │mai târziu la │care a fost soluţionată │ │ │
│ │data de: │contestaţia privind │Biroul │ │
│ │4 iunie 2021 │desemnarea preşedintelui │electoral │ │
│27. │[Art. 10 alin. │biroului electoral de │judeţean │În scris │
│ │(2) şi art. 41 │circumscripţie şi a │Tribunalul │ │
│ │alin. (4) din │locţiitorului acestuia │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │către preşedintele │ │ │
│ │2015, cu │tribunalului │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie, │Soluţionarea │Biroul │ │
│ │cel mai târziu la│contestaţiilor privind │electoral │Prin hotărâre │
│28. │data de: │completarea birourilor │judeţean │definitivă │
│ │4 iunie 2021 │electorale de │Tribunalul │ │
│ │[Art. 10 alin. │circumscripţie │ │ │
│ │(2), art. 33 │ │ │ │
│ │alin. (6) şi art.│ │ │ │
│ │41 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 23 de │ │ │ │
│ │zile înaintea │ │Cetăţenii cu │ │
│ │datei │Depunerea la primar sau la│drept de vot, │Prin cerere │
│ │scrutinului: │persoana care exercită │care şi-au │scrisă, datată │
│ │4 iunie 2021 │temporar atribuţiile │stabilit │şi semnată, │
│29. │[Art. 10 alin. │primarului a solicitărilor│reşedinţa în │conform │
│ │(2) şi art. 18 │de înscriere în Registrul │circumscripţia │hotărârii │
│ │alin. (1) din │electoral cu adresa de │electorală în │Autorităţii │
│ │Legea nr. 115/ │reşedinţă │care au loc │Electorale │
│ │2015, cu │ │alegeri │Permanente │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până cel mai │ │Primarul sau │ │
│ │târziu cu 23 de │ │persoana care │ │
│ │zile înaintea │ │exercită │ │
│ │zilei votării: │ │temporar │ │
│ │4 iunie 2021 │ │atribuţiile │ │
│ │[Art. 10 alin. │Actualizarea listelor │primarului, │ │
│30. │(2) şi art. 21 │electorale complementare │împreună cu │ │
│ │alin. (4) din │ │formaţiunile │ │
│ │Legea │ │teritoriale ale│ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │Inspectoratului│ │
│ │modificările şi │ │General pentru │ │
│ │completările │ │Imigrări │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie, │Soluţionarea │ │ │
│ │cel mai târziu la│contestaţiilor privind │ │Prin hotărâre │
│31. │data de:*) │completarea birourilor │Tribunalul │definitivă │
│ │5 iunie 2021 │electorale de │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │circumscripţie*) │ │ │
│ │(2), art. 33 │ │ │ │
│ │alin. (6) şi art.│ │ │ │
│ │41 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În maximum 5 zile│ │ │ │
│ │de la data │ │ │ │
│ │înfiinţării │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie în│ │ │ │
│ │judeţele în care │ │Partidele │ │
│ │se organizează │ │politice, │ │
│ │alegeri într-o │ │alianţele │ │
│ │singură │ÎNREGISTRAREA ALIANŢELOR │politice şi │ │
│32. │circumscripţie, │ELECTORALE │organizaţiile │În scris │
│ │cel mai târziu la│ │cetăţenilor │ │
│ │data de: │ │aparţinând │ │
│ │5 iunie 2021 │ │minorităţilor │ │
│ │[Art. 7 alin. (3)│ │naţionale │ │
│ │şi art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 5 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale de │ │ │ │
│ │circumscripţie în│ │ │ │
│ │judeţele în care │ │Partidele │ │
│ │se organizează │ │politice, │ │
│ │alegeri într-o │ │alianţele │ │
│ │singură │Comunicarea semnelor │politice, │ │
│ │circumscripţie, │electorale către biroul │alianţele │ │
│33. │cel mai târziu la│electoral de │electorale şi │În scris │
│ │data de: │circumscripţie │organizaţiile │ │
│ │5 iunie 2021 │ │cetăţenilor │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │aparţinând │ │
│ │(2), art. 33 │ │minorităţilor │ │
│ │alin. (6) şi art.│ │naţionale │ │
│ │59 alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 3 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │data-limită │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │actualizarea │ │ │ │
│ │listelor │ │ │ │
│ │electorale │Transmiterea către │ │ │
│ │complementare, │Autoritatea Electorală │ │ │
│ │cel mai târziu la│Permanentă a unei copii a │Inspectoratul │În format │
│34. │data de: │datelor înscrise în │General pentru │electronic │
│ │6 iunie 2021 │listele electorale │Imigrări │ │
│ │[Art. 10 alin. │complementare │ │ │
│ │(2) şi art. 21 │ │ │ │
│ │alin. (5) din │ │ │ │
│ │Legea │ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu│ │Partidele │ │
│ │20 de zile │ │politice, │ │
│ │înaintea datei │ │alianţele │ │
│ │alegerilor: │Solicitarea acordării │politice, │ │
│ │7 iunie 2021 │timpilor de antenă către │alianţele │ │
│ │[Art. 10 alin. │conducerile posturilor de │electorale, │ │
│35. │(2) şi art. 68 │radiodifuziune şi │candidaţii │În scris │
│ │alin. (6) din │televiziune, publice şi │independenţi, │ │
│ │Legea nr. 115/ │private, sau, după caz, │precum şi │ │
│ │2015, cu │ale studiourilor │organizaţiile │ │
│ │modificările şi │teritoriale ale acestora │cetăţenilor │ │
│ │completările │ │aparţinând │ │
│ │ulterioare] │ │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │ │ │politice, │ │
│ │ │ │alianţele │ │
│ │ │ │politice, │ │
│ │ │ │alianţele │ │
│ │ │ │electorale şi │ │
│ │Cel mai târziu cu│ │organizaţiile │ │
│ │20 de zile │ │cetăţenilor │ │
│ │înainte de data │ │aparţinând │ │
│ │alegerilor: │ │minorităţilor │ │
│ │7 iunie 2021 │ │naţionale care │În scris, în │
│36. │[Art. 10 alin. │DEPUNEREA CANDIDATURILOR │participă la │două exemplare │
│ │(2) şi art. 46 │ │alegeri, sub │originale şi │
│ │din Legea nr. 115│ │semnătura │două copii │
│ │/2015, cu │ │conducerii │ │
│ │modificările şi │ │organizaţiilor │ │
│ │completările │ │judeţene ale │ │
│ │ulterioare] │ │acestora şi pe │ │
│ │ │ │baza listei │ │
│ │ │ │susţinătorilor │ │
│ │ │ │Candidaţii │ │
│ │ │ │independenţi, │ │
│ │ │ │pe baza listei │ │
│ │ │ │susţinătorilor │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │fiecărei │ │ │ │
│ │candidaturi, cel │ │ │Prin afişare la │
│ │mai târziu la │Afişarea unuia dintre │Biroul │sediul biroului │
│37. │data de: │exemplarele propunerii de │electoral de │electoral de │
│ │8 iunie 2021 │candidatură │circumscripţie │circumscripţie, │
│ │[Art. 52 alin. │ │ │la loc vizibil │
│ │(7) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │candidaturii │ │ │ │
│ │cetăţeanului │ │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │ │
│ │care nu conţine │ │ │ │
│ │declaraţia │ │ │ │
│ │privind │Respingerea candidaturii │ │ │
│ │exerciţiul │cetăţeanului Uniunii │ │Prin afişare la │
│ │dreptului de a │Europene care nu conţine │Biroul │sediul biroului │
│38. │candida în statul│declaraţia privind │electoral de │electoral de │
│ │membru de │exerciţiul dreptului de a │circumscripţie │circumscripţie, │
│ │origine, cel mai │candida în statul membru │ │la loc vizibil │
│ │târziu la data │de origine │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │8 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 56 alin. │ │ │ │
│ │(5) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de cel │ │ │ │
│ │mult 24 de ore de│ │ │ │
│ │la data afişării │ │ │ │
│ │candidaturii, cel│ │ │ │
│ │mai târziu la │ │Cetăţenii, │ │
│ │data de: │ │partidele │ │
│ │9 iunie 2021 │Formularea de contestaţii │politice, │ │
│39. │[Art. 10 alin. │împotriva acceptării unei │alianţele │În scris │
│ │(2) şi art. 54 │candidaturi │politice şi │ │
│ │alin. (1) din │ │alianţele │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │electorale │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În cel mult 24 de│ │ │ │
│ │ore de la data │ │ │ │
│ │afişării │ │ │ │
│ │respingerii │ │Candidatul, │ │
│ │candidaturii, cel│ │partidele │ │
│ │mai târziu la │ │politice, │ │
│ │data de: │Formularea de contestaţii │alianţele │ │
│40. │9 iunie 2021 │împotriva respingerii unei│politice sau │În scris │
│ │[Art. 10 alin. │candidaturi │alianţele │ │
│ │(2) şi art. 54 │ │electorale care│ │
│ │alin. (2) din │ │au propus │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │candidatura │ │
│ │2015, cu │ │respectivă │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Partidele │ │
│ │ │ │politice şi │ │
│ │ │ │organizaţiile │ │
│ │ │ │cetăţenilor │ │
│ │ │ │aparţinând │ │
│ │ │ │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale care │ │
│ │ │ │participă la │ │
│ │ │ │alegeri, altele│ │
│ │ │ │decât cele care│ │
│ │ │ │au ca membri │ │
│ │ │ │cel puţin │ │
│ │În termen de 3 │ │7 senatori sau │ │
│ │zile de la data │ │10 deputaţi sau│ │
│ │până la care se │ │care au obţinut│ │
│ │pot propune │ │reprezentare │ │
│ │candidaturile, │Comunicarea către biroul │parlamentară la│ │
│ │cel mai târziu la│electoral de │scrutinul │ │
│ │data de:*) │circumscripţie a numelui │anterior ori │ │
│41. │9 iunie 2021 │şi prenumelui │care sunt │În scris │
│ │[Art. 10 alin. │reprezentanţilor în biroul│reprezentate în│ │
│ │(2), art. 26 │electoral de │grupul │ │
│ │alin. (15) din │circumscripţie*) │parlamentar al │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │minorităţilor │ │
│ │2015, cu │ │naţionale din │ │
│ │modificările şi │ │Camera │ │
│ │completările │ │Deputaţilor în │ │
│ │ulterioare] │ │numele │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │ │cetăţenilor │ │
│ │ │ │aparţinând │ │
│ │ │ │minorităţilor │ │
│ │ │ │naţionale, │ │
│ │ │ │precum şi │ │
│ │ │ │alianţele │ │
│ │ │ │politice şi │ │
│ │ │ │alianţele │ │
│ │ │ │electorale care│ │
│ │ │ │participă în │ │
│ │ │ │alegeri │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la data│ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │contestaţiei, cel│ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │Soluţionarea │ │ │
│ │10 iunie 2021 │contestaţiilor formulate │ │ │
│42. │[Art. 10 alin. │împotriva admiterii sau │Judecătoria │Prin hotărâre │
│ │(2) şi art. 54 │respingerii candidaturii │ │ │
│ │alin. (5) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la data│ │ │ │
│ │pronunţării │ │Cetăţenii, │ │
│ │hotărârii, cel │Declararea apelului │candidaţii, │ │
│ │mai târziu la │împotriva hotărârii date │partidele │ │
│ │data de: │în soluţionarea │politice, │ │
│43. │11 iunie 2021 │contestaţiei privind │alianţele │În scris │
│ │[Art. 54 alin. │admiterea sau respingerea │politice sau │ │
│ │(6) din Legea nr.│candidaturii │alianţele │ │
│ │115/2015, cu │ │electorale │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până la începerea│ │ │ │
│ │campaniei │ │ │ │
│ │electorale, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la │Stabilirea locurilor │Primarul sau │ │
│ │data de: │speciale pentru afişaj │persoana care │ │
│44. │11 iunie 2021 │electoral şi asigurarea │exercită │Prin dispoziţie │
│ │[Art. 79 alin. │amplasării de panouri │temporar │ │
│ │(1) din Legea nr.│electorale în cadrul │atribuţiile │ │
│ │115/2015, cu │acestora │primarului │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până cel mai │ │ │ │
│ │târziu cu 15 zile│ │ │ │
│ │înaintea datei │ │ │ │
│ │votării: │ │ │ │
│ │12 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │Primarul sau │ │
│ │(2) din Legea nr.│Aducerea la cunoştinţa │persoana care │ │
│ │115/2015, cu │publică a numărului │exercită │Prin publicaţii │
│ │modificările şi │circumscripţiilor │temporar │în care se │
│45. │completările │electorale, a delimitării │atribuţiile │indică şi locul │
│ │ulterioare, │şi numerotării fiecărei │primarului, cu │de desfăşurare a│
│ │coroborat cu art.│secţii de votare, precum │sprijinul │votării │
│ │20 alin. (5) şi │şi a sediilor acestora │prefectului │ │
│ │art. 120 din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la data│ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │apelului, cel mai│Soluţionarea apelului │ │ │
│ │târziu la data │declarat împotriva │ │ │
│ │de: │hotărârii pronunţate în │ │Prin hotărâre │
│46. │12 iunie 2021 │soluţionarea contestaţiei │Tribunalul │definitivă │
│ │[Art. 54 alin. │privind admiterea sau │ │ │
│ │(6) din Legea nr.│respingerea candidaturii │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cu 15 zile │ │ │ │
│ │înainte de data │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │12 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ÎNCEPEREA CAMPANIEI │ │ │
│47. │(2) şi art. 64 │ELECTORALE │ │ │
│ │din Legea nr. 115│ │ │ │
│ │/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │De îndată ce au │ │ │ │
│ │expirat termenele│ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │art. 54 alin. (5)│ │ │ │
│ │şi (6) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │completările │birourilor electorale de │Judecătoria sau│ │
│48. │ulterioare, cel │circumscripţie a │tribunalul, │În scris │
│ │mai târziu la │hotărârilor definitive │după caz │ │
│ │data de: │privind candidaturile │ │ │
│ │13 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 54 alin. │ │ │ │
│ │(8) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până la data │ │ │ │
│ │rămânerii │ │ │ │
│ │definitive a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │Biroul │ │
│ │cel mai târziu la│Comunicarea către prefect │electoral │ │
│ │data de: │a semnelor electorale, în │judeţean │ │
│49. │13 iunie 2021 │vederea imprimării lor pe │Biroul │În scris │
│ │[Art. 59 alin. │buletinele de vot │electoral de │ │
│ │(7) din Legea nr.│ │circumscripţie │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │După expirarea │ │ │ │
│ │termenului de │ │ │ │
│ │depunere a │ │ │ │
│ │candidaturilor, │ │ │ │
│ │la care se │ │ │ │
│ │adaugă, dacă este│ │ │ │
│ │cazul, termenele │ │ │ │
│ │prevăzute la art.│ │ │ │
│ │54 alin. (1), │ │ │ │
│ │(2), (5) şi (6) │RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A │Biroul │ │
│50. │din Legea nr. 115│CANDIDATURILOR │electoral de │Proces-verbal │
│ │/2015, cel mai │ │circumscripţie │ │
│ │târziu la data │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │13 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 55 din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Completarea biroului │ │ │
│ │ │electoral de │ │ │
│ │ │circumscripţie cu │ │ │
│ │ │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │În termen de 24 │politice şi ai │ │ │
│ │de ore de la │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │rămânerea │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │definitivă a │naţionale, altele decât │ │ │
│ │candidaturilor, │cele care au ca membri cel│ │În ordinea │
│ │cel mai târziu la│puţin 7 senatori sau 10 │ │descrescătoare a│
│ │data de:*) │deputaţi sau care au │Preşedintele │numărului de │
│ │14 iunie 2021 │obţinut reprezentare │biroului │candidaţi │
│51. │[Art. 10 alin. │parlamentară la scrutinul │electoral de │propuşi pentru │
│ │(2), art. 26 │anterior ori care sunt │circumscripţie │consiliul local │
│ │alin. (15) şi │reprezentate în grupul │ │şi prin tragere │
│ │(17) din Legea │parlamentar al │ │la sorţi, dacă │
│ │nr. 115/2015, cu │minorităţilor naţionale │ │este cazul │
│ │modificările şi │din Camera Deputaţilor în │ │ │
│ │completările │numele organizaţiilor │ │ │
│ │ulterioare] │cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │ │minorităţilor naţionale, │ │ │
│ │ │precum şi cu cei ai │ │ │
│ │ │alianţelor politice şi │ │ │
│ │ │alianţelor electorale care│ │ │
│ │ │participă în alegeri*) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Prin tragere la │
│ │ │ │ │sorţi, în │
│ │ │ │ │prezenţa │
│ │ │ │ │reprezentanţilor│
│ │Cel mai târziu la│ │ │partidelor │
│ │data de: │ │ │politice, ai │
│ │14 iunie 2021 │Tragerea la sorţi pentru │Preşedintele │alianţelor │
│ │[Art. 58 alin. │stabilirea numărului de │biroului │politice, ai │
│52. │(12) din Legea │ordine de pe buletinele de│electoral de │alianţelor │
│ │nr. 115/2015, cu │vot │circumscripţie │electorale şi ai│
│ │modificările şi │ │ │organizaţiilor │
│ │completările │ │ │cetăţenilor │
│ │ulterioare] │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │minorităţilor │
│ │ │ │ │naţionale care │
│ │ │ │ │participă la │
│ │ │ │ │alegeri │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │electoral de │privind completarea │ │ │
│ │circumscripţie cu│biroului electoral de │ │ │
│ │reprezentanţii │circumscripţie cu │ │ │
│ │partidelor │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │politice, ai │politice şi ai │ │ │
│ │alianţelor │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │politice, ai │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │alianţelor │naţionale, altele decât │ │ │
│ │electorale şi ai │cele care au ca membri cel│ │ │
│ │organizaţiilor │puţin 7 senatori sau 10 │ │ │
│ │cetăţenilor │deputaţi sau care au │ │ │
│53. │aparţinând │obţinut reprezentare │Persoanele │În scris │
│ │minorităţilor │parlamentară la scrutinul │interesate │ │
│ │naţionale │anterior ori care sunt │ │ │
│ │neparlamentare │reprezentate în grupul │ │ │
│ │care participă la│parlamentar al │ │ │
│ │alegeri, cel mai │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │târziu la data │din Camera Deputaţilor în │ │ │
│ │de:*) │numele organizaţiilor │ │ │
│ │15 iunie 2021 │cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │minorităţilor naţionale, │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │precum şi cu cei ai │ │ │
│ │alin. (1) din │alianţelor politice şi │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │alianţelor electorale care│ │ │
│ │2015, cu │participă în alegeri*) │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │tragerii la │ │ │ │
│ │sorţi, cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data │Comunicarea către prefecţi│Preşedinţii │ │
│54. │de: │a ordinii pentru │birourilor │În scris │
│ │15 iunie 2021 │înscrierea pe buletinele │electorale de │ │
│ │[Art. 58 alin. │de vot a candidaţilor │circumscripţie │ │
│ │(11) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral de │ │ │ │
│ │circumscripţie cu│ │ │ │
│ │reprezentanţii │ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice şi ai │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │ │ │ │
│ │minorităţilor │Soluţionarea │ │ │
│ │naţionale, altele│contestaţiilor privind │ │ │
│ │decât cele care │completarea biroului │ │ │
│ │au ca membri cel │electoral de │ │ │
│ │puţin 7 senatori │circumscripţie cu │ │ │
│ │sau 10 deputaţi │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │sau care au │politice şi ai │ │ │
│ │obţinut │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │reprezentare │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │parlamentară la │naţionale, altele decât │ │ │
│ │scrutinul │cele care au ca membri cel│ │ │
│ │anterior ori care│puţin 7 senatori sau 10 │ │ │
│ │sunt reprezentate│deputaţi sau care au │ │Prin hotărâre │
│55. │în grupul │obţinut reprezentare │Tribunalul │definitivă │
│ │parlamentar al │parlamentară la scrutinul │ │ │
│ │minorităţilor │anterior ori care sunt │ │ │
│ │naţionale din │reprezentate în grupul │ │ │
│ │Camera │parlamentar al │ │ │
│ │Deputaţilor în │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │numele │din Camera Deputaţilor în │ │ │
│ │organizaţiilor │numele organizaţiilor │ │ │
│ │cetăţenilor │cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │aparţinând │minorităţilor naţionale, │ │ │
│ │minorităţilor │precum şi cu cei ai │ │ │
│ │naţionale, precum│alianţelor politice şi │ │ │
│ │şi cu cei ai │alianţelor electorale care│ │ │
│ │alianţelor │participă în alegeri*) │ │ │
│ │politice şi │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │electorale care │ │ │ │
│ │participă în │ │ │ │
│ │alegeri:*) │ │ │ │
│ │16 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2), art. 33 │ │ │ │
│ │alin. (6) şi art.│ │ │ │
│ │41 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Înainte de │ │ │ │
│ │tipărirea │Prezentarea unui exemplar │ │ │
│ │buletinelor de │al primului tiraj pentru │ │ │
│ │vot: │fiecare tip de buletin de │ │ │
│56. │[Art. 60 alin. │vot din fiecare │Prefectul │ │
│ │(3) din Legea nr.│circumscripţie electorală │ │ │
│ │115/2015, cu │membrilor biroului │ │ │
│ │modificările şi │electoral de │ │ │
│ │completările │circumscripţie │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cu cel puţin 24 │ │ │ │
│ │de ore înainte de│ │ │ │
│ │tragerea la │ │ │ │
│ │sorţi, cel mai │ │ │ │
│ │târziu la data │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │
│ │21 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │Aducerea la cunoştinţa │ │ │
│ │(2) şi art. 30 │publică a datei şedinţei │ │ │
│ │alin. (3) din │în care se va efectua │Autoritatea │ │
│57. │Legea nr. 115/ │tragerea la sorţi a │Electorală │Prin publicare │
│ │2015, cu │preşedintelui biroului │Permanentă │în presă │
│ │modificările şi │electoral al secţiei de │ │ │
│ │completările │votare şi a locţiitorului │ │ │
│ │ulterioare, │acestuia │ │ │
│ │coroborat cu art.│ │ │ │
│ │15 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu│ │ │ │
│ │5 zile înaintea │ │ │ │
│ │datei alegerilor:│ │ │ │
│ │22 iunie 2021 │ │Birourile │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │electorale de │ │
│58. │(2) şi art. 60 │TIPĂRIREA BULETINELOR DE │circumscripţie,│ │
│ │alin. (4) din │VOT │prin grija │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │prefecţilor │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până cel mai │Punerea la dispoziţia │ │ │
│ │târziu cu 5 zile │partidelor politice, a │ │ │
│ │înaintea datei │alianţelor politice, a │ │ │
│ │alegerilor, dar │alianţelor electorale şi a│ │ │
│ │nu mai târziu de │organizaţiilor cetăţenilor│ │La cererea şi pe│
│ │24 de ore de la │aparţinând minorităţilor │Primarul sau │cheltuiala │
│ │solicitare: │naţionale care participă │persoana care │competitorilor │
│59. │22 iunie 2021 │la alegeri a unui extras │exercită │electorali, pe │
│ │[Art. 10 alin. │din Registrul electoral, │temporar │suport │
│ │(2) şi art. 17 │cuprinzând alegătorii din │atribuţiile │electronic sau │
│ │alin. (2) din │respectiva unitate │primarului │pe suport hârtie│
│ │Legea nr. 115/ │administrativ-teritorială,│ │ │
│ │2015, cu │respectiv numele, │ │ │
│ │modificările şi │prenumele, data naşterii │ │ │
│ │completările │şi domiciliul acestora │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cel mai târziu cu│ │ │ │
│ │5 zile înaintea │ │ │Prin tragere la │
│ │datei alegerilor:│ │ │sorţi │
│ │22 iunie 2021 │ │ │computerizată │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │Proces-verbal │
│ │(2) şi art. 30 │ │ │adus la │
│ │alin. (3) din │ │ │cunoştinţă │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │publică prin │
│ │2015, cu │Desemnarea preşedintelui │Autoritatea │afişare pe │
│60. │modificările şi │biroului electoral al │Electorală │site-ul │
│ │completările │secţiei de votare şi a │Permanentă │Autorităţii │
│ │ulterioare, │locţiitorului acestuia │ │Electorale │
│ │coroborat cu art.│ │ │Permanente, la │
│ │15 alin. (2) şi │ │ │sediile │
│ │(4), art. 120 din│ │ │birourilor │
│ │Legea nr. 208/ │ │ │electorale de │
│ │2015, cu │ │ │circumscripţie │
│ │modificările şi │ │ │şi pe site-urile│
│ │completările │ │ │acestora │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │biroului │Completarea biroului │ │ │
│ │electoral al │electoral al secţiei de │ │ │
│ │secţiei de │votare cu reprezentanţii │Preşedintele │ │
│ │votare, cel mai │propuşi de organizaţiile │biroului │ │
│61. │târziu la data │judeţene ale partidelor │electoral al │Proces-verbal │
│ │de: │politice parlamentare, │secţiei de │ │
│ │23 iunie 2021 │care propun candidat la │votare │ │
│ │[Art. 36 alin. │funcţia de primar │ │ │
│ │(4) din Legea nr.│ │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │Partidele │ │
│ │desemnarea │ │politice, │ │
│ │preşedintelui │ │alianţele │ │
│ │biroului │ │politice şi │ │
│ │electoral al │ │alianţele │ │
│ │secţiei de votare│ │electorale sau │ │
│ │şi a │ │organizaţii ale│ │
│ │locţiitorului │Comunicarea │minorităţilor │ │
│ │acestuia, cel mai│reprezentanţilor în biroul│naţionale care │ │
│62. │târziu la data │electoral al secţiei de │participă la │În scris │
│ │de:*) │votare*) │alegeri care au│ │
│ │23 iunie 2021 │ │propus liste de│ │
│ │[Art. 10 alin. │ │candidaţi │ │
│ │(2) şi art. 30 │ │pentru │ │
│ │alin. (5) din │ │consiliul local│ │
│ │Legea nr. 115/ │ │în │ │
│ │2015, cu │ │circumscripţia │ │
│ │modificările şi │ │respectivă │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedinţilor │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │ │ │ │
│ │secţiilor de │ │ │ │
│ │votare şi a │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │locţiitorilor │privind desemnarea │ │ │
│ │acestora, cel mai│preşedinţilor birourilor │Persoanele │ │
│63. │târziu la data │electorale ale secţiilor │interesate │În scris │
│ │de: │de votare şi a │ │ │
│ │23 iunie 2021 │locţiitorilor acestora │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 2 │ │ │ │
│ │zile de la │ │ │ │
│ │tipărirea │Afişarea a câte unui │ │ │
│ │buletinelor de │buletin de vot din fiecare│ │ │
│ │vot, cel mai │categorie, vizat şi anulat│ │ │
│ │târziu la data │de preşedintele biroului │Preşedintele │ │
│ │de: │electoral de │biroului │ │
│64. │23 iunie 2021 │circumscripţie, la sediul │electoral de │ │
│ │[Art. 10 alin. │primăriei, al biroului │circumscripţie │ │
│ │(2) şi art. 62 │electoral de │ │ │
│ │din Legea nr. 115│circumscripţie şi al │ │ │
│ │/2015, cu │biroului electoral al │ │ │
│ │modificările şi │secţiei de votare │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │expirarea │ │ │ │
│ │termenului pentru│ │ │ │
│ │comunicarea │Completarea biroului │ │ │
│ │reprezentanţilor │electoral al secţiei de │ │ │
│ │în biroul │votare cu reprezentanţii │ │ │
│ │electoral al │partidelor politice, │ │ │
│ │secţiei de │alianţelor politice şi │Preşedintele │ │
│ │votare, cel mai │alianţelor electorale şi │biroului │ │
│65. │târziu la data │ai organizaţiilor │electoral de │Proces-verbal │
│ │de:*) │cetăţenilor aparţinând │circumscripţie │ │
│ │24 iunie 2021 │minorităţilor naţionale │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │care au propus liste de │ │ │
│ │(2) şi art. 30 │candidaţi pentru consiliul│ │ │
│ │alin. (4)-(10) │local în circumscripţia │ │ │
│ │din Legea nr. 115│respectivă*) │ │ │
│ │/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │desemnarea │ │ │ │
│ │preşedinţilor │ │ │ │
│ │birourilor │ │ │ │
│ │electorale ale │ │ │ │
│ │secţiilor de │Soluţionarea │ │ │
│ │votare şi a │contestaţiilor privind │Biroul │ │
│66. │locţiitorilor │desemnarea preşedinţilor │electoral de │Prin hotărâre │
│ │acestora, cel mai│birourilor electorale ale │circumscripţie │definitivă │
│ │târziu la data │secţiilor de votare şi a │ │ │
│ │de: │locţiitorilor acestora │ │ │
│ │24 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2) şi art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (2) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral al │ │ │ │
│ │secţiei de │ │ │ │
│ │votare, cel mai │Formularea de contestaţii │ │ │
│ │târziu la data │privind completarea │Persoanele │ │
│67. │de: │biroului electoral al │interesate │În scris │
│ │24 iunie 2021 │secţiei de votare │ │ │
│ │[Art. 10 şi art. │ │ │ │
│ │41 alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│ │ │ │
│ │de la │ │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │ │
│ │contestaţiilor, │ │ │ │
│ │cel mai târziu la│Soluţionarea │ │ │
│ │data de: │contestaţiilor privind │Biroul │Prin hotărâre │
│68. │25 iunie 2021 │completarea biroului │electoral de │definitivă │
│ │[Art. 41 alin. │electoral al secţiei de │circumscripţie │ │
│ │(2) din Legea nr.│votare │ │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de 24 │ │ │ │
│ │de ore de la │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │
│ │biroului │ │ │ │
│ │electoral al │ │ │ │
│ │secţiei de votare│ │ │ │
│ │cu reprezentanţii│ │ │ │
│ │partidelor │ │ │ │
│ │politice, │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │politice, │ │ │ │
│ │alianţelor │ │ │ │
│ │electorale şi ai │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │aparţinând │Formularea de contestaţii │ │ │
│69. │minorităţilor │privind completarea │Persoanele │În scris │
│ │naţionale care au│biroului electoral al │interesate │ │
│ │propus liste de │secţiei de votare*) │ │ │
│ │candidaţi pentru │ │ │ │
│ │consiliul local │ │ │ │
│ │în circumscripţia│ │ │ │
│ │respectivă, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data de:*) │ │ │ │
│ │25 iunie 2021 │ │ │ │
│ │[Art. 10 alin. │ │ │ │
│ │(2), art. 41 │ │ │ │
│ │alin. (1) din │ │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Până cel târziu │ │Primarii sau │ │
│ │cu două zile │ │persoanele care│ │
│ │înaintea datei │ │exercită │ │
│ │alegerilor: │ │temporar │ │
│ │25 iunie 2021 │ │atribuţiile │ │
│ │[Art. 49 alin. │ │primarului │ │
│ │(5) şi art. 120 │Tipărirea listelor │Primarii sau │ │
│ │din Legea nr. 208│electorale permanente, în │persoanele care│ │
│ │/2015, cu │două exemplare │exercită │ │
│70. │modificările şi │Realizarea copiilor de pe │temporar │ │
│ │completările │listele electorale │atribuţiile │ │
│ │ulterioare; art. │complementare, în două │primarului, │ │
│ │10 alin. (2) şi │exemplare │împreună cu │ │
│ │art. 22 alin. (5)│ │formaţiunile │ │
│ │din Legea nr. 115│ │teritoriale ale│ │
│ │/2015, cu │ │Inspectoratului│ │
│ │modificările şi │ │General pentru │ │
│ │completările │ │Imigrări │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Conducerile │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │ │judeţene ale │ │
│ │ │ │partidelor │ │
│ │Cu cel puţin o zi│ │politice, ale │ │
│ │înaintea datei │ │alianţelor │ │
│ │alegerilor, cel │ │politice, ale │ │
│ │mai târziu în │ │alianţelor │ │
│ │data de: │Depunerea la birourile │electorale şi │ │
│ │26 iunie 2021 │electorale de │ale │ │
│ │[Art. 10 alin. │circumscripţie a │organizaţiilor │ │
│71. │(2) şi art. 93 │solicitărilor de │cetăţenilor │În scris │
│ │alin. (2) din │acreditare a delegaţilor │aparţinând │ │
│ │Legea nr. 115/ │care participă la │minorităţilor │ │
│ │2015, cu │numărarea voturilor │naţionale care │ │
│ │modificările şi │ │participă la │ │
│ │completările │ │alegeri şi nu │ │
│ │ulterioare] │ │au │ │
│ │ │ │reprezentanţi │ │
│ │ │ │în biroul │ │
│ │ │ │electoral al │ │
│ │ │ │secţiei de │ │
│ │ │ │votare │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de o zi│Soluţionarea │ │ │
│ │de la │contestaţiilor privind │ │ │
│ │înregistrarea │completarea birourilor │ │ │
│ │contestaţiilor, │electorale ale secţiilor │ │ │
│ │cel mai târziu la│de votare cu │ │ │
│ │data de*): │reprezentanţii partidelor │ │ │
│ │26 iunie 2021 │politice, alianţelor │Biroul │ │
│72. │[Art. 10 alin. │politice, alianţelor │electoral de │Prin hotărâre │
│ │(2) şi art. 41 │electorale şi ai │circumscripţie │definitivă │
│ │alin. (2) din │organizaţiilor cetăţenilor│ │ │
│ │Legea nr. 115/ │aparţinând minorităţilor │ │ │
│ │2015, cu │naţionale care au propus │ │ │
│ │modificările şi │liste de candidaţi pentru │ │ │
│ │completările │consiliul local în │ │ │
│ │ulterioare] │circumscripţia │ │ │
│ │ │respectivă*) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În ziua de │ │ │ │
│ │sâmbătă care │ │ │ │
│ │precedă data │ │ │ │
│ │alegerilor: │ │ │ │
│ │26 iunie 2021, │ │ │ │
│73. │ora 7,00 │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
│ │[Art. 64 din │ELECTORALE │ │ │
│ │Legea nr. 115/ │ │ │ │
│ │2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Cel mai târziu în│Înlocuirea │ │ │
│ │preziua │reprezentanţilor în │La cererea │ │
│ │alegerilor: │birourile electorale ai │celor care i-au│ │
│ │26 iunie 2021 │partidelor politice, ai │propus, cu │ │
│74. │[Art. 43 alin. │alianţelor politice, ai │aprobarea │Proces-verbal │
│ │(2) din Legea nr.│alianţelor electorale şi │biroului │ │
│ │115/2015, cu │ai organizaţiilor │electoral │ │
│ │modificările şi │cetăţenilor aparţinând │ierarhic │ │
│ │completările │minorităţilor naţionale │superior │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În preziua │Predarea următoarelor │ │ │
│ │alegerilor: │materiale electorale │ │ │
│ │26 iunie 2021 │biroului electoral al │ │ │
│ │[Art. 31 lit. a) │secţiei de votare: │ │ │
│ │şi b), art. 61 │- un exemplar al listei │ │ │
│ │alin. (1) şi art.│electorale permanente; │Primarul sau │ │
│ │118 alin. (6) din│- două exemplare ale │persoana care │ │
│ │Legea nr. 115/ │copiei de pe lista │exercită │ │
│ │2015, cu │electorală complementară; │temporar │ │
│75. │modificările şi │- formularele listelor │atribuţiile │Proces-verbal │
│ │completările │electorale suplimentare; │primarului │ │
│ │ulterioare; art. │- buletinele de vot; │Birourile │ │
│ │18 lit. a), art. │- ştampila de control; │electorale de │ │
│ │49 alin. (5) şi │- ştampilele cu menţiunea │circumscripţie │ │
│ │art. 120 din │votat; │ │ │
│ │Legea nr. 208/ │- timbrele autocolante; │ │ │
│ │2015, cu │- orice alte tipizate şi │ │ │
│ │modificările şi │materiale necesare │ │ │
│ │completările │votării. │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În ajunul zilei │ │ │ │
│ │alegerilor, cel │ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data de: │ │Toţi membrii │ │
│ │26 iunie 2021, │ │biroului │ │
│76. │ora 18,00 │Asigurarea prezenţei la │electoral al │ │
│ │[Art. 81 alin. │sediul secţiei de votare │secţiei de │ │
│ │(3) din Legea nr.│ │votare │ │
│ │115/2015, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În ajunul zilei │Luarea măsurilor pentru │ │ │
│ │alegerilor │asigurarea ordinii şi │ │ │
│ │26 iunie 2021, │corectitudinii │ │ │
│ │ora 18,00 │operaţiunilor de votare │Preşedintele │ │
│ │[Art. 81 alin. │Solicitarea îndepărtării │biroului │ │
│77. │(3) şi (4) din │materialelor de propagandă│electoral al │ │
│ │Legea nr. 115/ │electorală de orice tip │secţiei de │ │
│ │2015, cu │din şi de pe clădirea │votare │ │
│ │modificările şi │sediului secţiei de votare│ │ │
│ │completările │Fixarea posturilor de pază│ │ │
│ │ulterioare] │în jurul localului de vot │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Verificarea existenţei │ │ │
│ │ │materialelor necesare │ │ │
│ │ │votării: urne, liste │ │ │
│ │ │electorale, formularele │ │ │
│ │În ziua │listelor electorale │ │ │
│ │alegerilor: │suplimentare, buletine de │Preşedintele, │ │
│ │27 iunie 2021, │vot, ştampile, tuşiere │în prezenţa │ │
│ │ora 6,00 │etc. Sigilarea urnelor de │celorlalţi │ │
│78. │[Art. 82 din │vot prin aplicarea │membri ai │ │
│ │Legea nr. 115/ │ştampilei de control a │biroului │ │
│ │2015, cu │secţiei de votare │electoral al │ │
│ │modificările şi │Aplicarea ştampilei de │secţiei de │ │
│ │completările │control a secţiei de │votare │ │
│ │ulterioare] │votare pe ultima pagină │ │ │
│ │ │(albă) a fiecărui buletin │ │ │
│ │ │de vot, pe măsura │ │ │
│ │ │deschiderii pachetelor │ │ │
│ │ │sigilate │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Înlocuirea, în caz de │ │ │
│ │Până în ziua │deces, îmbolnăviri sau │La cererea │ │
│ │alegerilor: │accidente a │celor care i-au│ │
│ │27 iunie 2021 │reprezentanţilor în │propus, cu │ │
│ │[Art. 43 alin. │birourile electorale ai │aprobarea │ │
│79. │(2) din Legea nr.│partidelor politice, ai │biroului │Proces-verbal │
│ │115/2015, cu │alianţelor politice, ai │electoral │ │
│ │modificările şi │alianţelor electorale şi │ierarhic │ │
│ │completările │ai organizaţiilor │superior │ │
│ │ulterioare] │cetăţenilor aparţinând │ │ │
│ │ │minorităţilor naţionale │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │27 iunie 2021, │ │ │ │
│ │ora 7,00 │ │Preşedintele │ │
│ │[Art. 84 din │ │biroului │ │
│80. │Legea nr. 115/ │ÎNCEPEREA VOTĂRII │electoral al │ │
│ │2015, cu │ │secţiei de │ │
│ │modificările şi │ │votare │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │27 iunie 2021, │ │ │ │
│ │ora 21,00 │ │Preşedintele │ │
│ │[Art. 84 din │ │biroului │ │
│81. │Legea nr. 115/ │ÎNCHIDEREA VOTĂRII │electoral al │ │
│ │2015, cu │ │secţiei de │ │
│ │modificările şi │ │votare │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Preşedintele şi│ │
│ │ │ │membrii │ │
│ │ │ │biroului │ │
│ │În cel mult 24 de│ │electoral al │ │
│ │ore de la │ │secţiei de │ │
│ │încheierea │Numărarea voturilor, │votare │ │
│ │votării, cel mai │încheierea │Preşedintele │Proces-verbal │
│ │târziu la data │proceselor-verbale şi │biroului │Transportul se │
│ │de: │întocmirea dosarelor cu │electoral al │face sub paza │
│ │28 iunie 2021, │rezultatele votării │secţiei de │personalului │
│82. │ora 21,00 │Predarea către biroul │votare, │structurilor │
│ │[Art. 93, art. 94│electoral de │împreună cu cel│Ministerului │
│ │şi art. 96 din │circumscripţie a dosarelor│puţin 2 membri │Afacerilor │
│ │Legea nr. 115/ │cuprinzând rezultatele │ai biroului │Interne. │
│ │2015, cu │votării în secţia de │electoral al │ │
│ │modificările şi │votare │secţiei de │ │
│ │completările │ │votare, │ │
│ │ulterioare] │ │stabiliţi prin │ │
│ │ │ │tragere la │ │
│ │ │ │sorţi de către │ │
│ │ │ │preşedinte │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │În termen de cel │ │Partidele │ │
│ │mult 24 de ore de│ │politice, │ │
│ │la închiderea │ │alianţele │ │
│ │votării, cel mai │ │politice, │ │
│ │târziu la data │ │alianţele │ │
│ │de: │ │electorale, │Cerere scrisă, │
│ │28 iunie 2021 │Formularea de cereri │organizaţiile │motivată şi │
│83. │[Art. 10 alin. │pentru anularea alegerilor│cetăţenilor │însoţită de │
│ │(2) şi art. 39 │într-o circumscripţie │aparţinând │dovezile pe care│
│ │alin. (3) din │electorală │minorităţilor │se întemeiază │
│ │Legea nr. 115/ │ │naţionale şi │ │
│ │2015, cu │ │candidaţii │ │
│ │modificările şi │ │independenţi │ │
│ │completările │ │care au │ │
│ │ulterioare] │ │participat la │ │
│ │ │ │alegeri │ │
└────┴─────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

    NOTĂ:
    În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 4 iulie 2021.

    *) Numai pentru circumscripţia electorală în care se organizează alegeri parţiale pentru consiliul local.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016