Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 55 din 18 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului,  precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar  ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice  din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi al art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 719/2006 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 16 iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │Statul │ │ │
│ │ │ │român, │ │ │
│ │ │ │Ministerul │Canton │ │
│ │ │Statul │Agriculturii│Domneşti │ │
│ │ │român, │şi │P+1 │ │
│ │ │Ministerul │Dezvoltării │Suprafaţa │Imobil - │
│ │Comuna │Agriculturii│Rurale, │construită │cod │
│ │Domneşti,│şi │Agenţia de │= 186,97 mp│8.29.06 -│
│2.│judeţul │Dezvoltării │Plăţi │Suprafaţa │nr. M.F. │
│ │Argeş │Rurale, │şi │desfăşurată│151165 │
│ │ │Agenţia │Intervenţie │= 324,83 mp│(parţial)│
│ │ │Naţională de│pentru │CF nr. │ │
│ │ │Îmbunătăţiri│Agricultură │81263 │ │
│ │ │Funciare │- │Domneşti │ │
│ │ │ │Centrul │ │ │
│ │ │ │Judeţean │ │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┘

"

    2. După numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 2^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Statul │ │ │
│ │ │ │român, │ │ │
│ │ │Statul │Ministerul │Teren │ │
│ │ │român, │Agriculturii│canton │ │
│ │ │Ministerul │şi │Domneşti │ │
│ │Comuna │Agriculturii│Dezvoltării │- 2.058 m│- cod │
│2^│Domneşti,│şi │Rurale, │^2 - │8.29.08 -│
│1.│judeţul │Dezvoltării │Agenţia de │utilitate│nr. M.F. │
│ │Argeş │Rurale, │Plăţi şi │publică │79351 │
│ │ │Agenţia │Intervenţie │CF nr. │(parţial)│
│ │ │Naţională de│pentru │81263 │ │
│ │ │Îmbunătăţiri│Agricultură │Domneşti │ │
│ │ │Funciare │- Centrul │ │ │
│ │ │ │Judeţean │ │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

"    ART. II
    Numerele curente 12 şi 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2008 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 15 septembrie 2008, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ARGEŞ │
├───┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │Ministerul │Agriculturii│ │ │
│ │ │Agriculturii│şi │ │ │
│ │Municipiul │şi │Dezvoltării │Suprafaţa │Imobil │
│ │Piteşti, │Dezvoltării │Rurale - │construită │- cod │
│ │str. Armand│Rurale - │Agenţia de │= 227,84 mp│8.29.06│
│12.│Călinescu │Agenţia de │Plăţi şi │Suprafaţa │- nr. │
│ │nr. 44, │Plăţi şi │Intervenţie │desfăşurată│M.E.F. │
│ │judeţul │Intervenţie │pentru │= 227,84 mp│153.242│
│ │Argeş │pentru │Agricultură │Etaj 2 │ │
│ │ │Agricultură │- Centrul │ │ │
│ │ │ │Judeţean │ │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │Ministerul │Agriculturii│ │ │
│ │ │Agriculturii│şi │ │ │
│ │ │şi │Dezvoltării │ │Imobil │
│ │Localitatea│Dezvoltării │Rurale - │Suprafaţa │- cod │
│ │Ştefăneşti,│Rurale - │Agenţia de │desfăşurată│8.29.06│
│13.│judeţul │Agenţia de │Plăţi şi │= 1.270 mp │- nr. │
│ │Argeş │Plăţi şi │Intervenţie │Et. 1 + et.│M.E.F. │
│ │ │Intervenţie │pentru │2 │153.531│
│ │ │pentru │Agricultură │ │ │
│ │ │Agricultură │- Centrul │ │ │
│ │ │ │Judeţean │ │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────┘

"


    ART. III
    Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. IV
    Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Chitu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 ianuarie 2023.
    Nr. 55.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea
    Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se modifică datele de identificare
    şi se actualizează valorile de inventar, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării

┌────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Datele de identificare │ │
│ │ │ │ │ │ale imobilului ca │Valoarea │
│Nr. │ │Codul de │Denumirea │Administratorul│urmare a înscrisurilor │de │
│crt.│Nr. M.F.│clasificaţie│bunului │imobilului │din cartea funciară │inventar │
│ │ │ │ │ ├───────────┬───────────┤- lei - │
│ │ │ │ │ │Descrierea │Adresa │ │
│ │ │ │ │ │tehnică │ │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │C2: Atelier│ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │ │= 72 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată│ │ │
│ │ │ │ │ │= 72 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │parter; │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │CF nr. │România; │ │
│ │ │ │Canton │ │81263 │judeţul: │ │
│1 │151165 │8.28.01 │Domneşti - │ │Domneşti; │Argeş; │112.181 │
│ │ │ │utilitate │ │C1: │oraşul: │ │
│ │ │ │publică │ │suprafaţa │Domneşti; │ │
│ │ │ │ │Agenţia │construită │str. - │ │
│ │ │ │ │Naţională de │= 186,97 │nr.: - │ │
│ │ │ │ │Îmbunătăţiri │mp; P + 1; │ │ │
│ │ │ │ │Funciare CIF │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │29275212 │desfăşurată│ │ │
│ │ │ │ │ │= 49,11 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │81263 │ │ │
│ │ │ │ │ │Domneşti │ │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┤ ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa =│România; │ │
│ │ │ │Teren canton │ │21 mp; │judeţul: │ │
│2 │79351 │8.28.01 │Domneşti - │ │CF nr. │Argeş; │877 │
│ │ │ │utilitate │ │81263 │oraşul │ │
│ │ │ │publică │ │Domneşti │Domneşti; │ │
│ │ │ │ │ │ │str. - │ │
│ │ │ │ │ │ │nr.: - │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Canton │ │ │
│ │ │ │ │ │Domneşti │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │= 186,97 │România; │ │
│ │ │ │ │ │mp; │judeţul: │ │
│3 │154576 │8.29.08 │Sediu │ │P + 1; │Argeş; │124.902 │
│ │ │ │administrativ│ │suprafaţa │oraşul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată│Domneşti; │ │
│ │ │ │ │ │= 324,83 │str. - │ │
│ │ │ │ │ │mp; │nr.: - │ │
│ │ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │81263 │ │ │
│ │ │ │ │ │Domneşti │ │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┤ ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │Ţara: │ │
│ │ │ │ │Agenţia de │canton │România; │ │
│ │ │ │Teren canton │Plăţi şi │Domneşti - │judeţul: │ │
│ │Se va │ │Domneşti - │Intervenţie │2.058 mp - │Argeş; │ │
│4 │atribui.│8.29.08 │utilitate │pentru │utilitate │oraşul │35.303 │
│ │ │ │publică │Agricultură - │publică; │Domneşti; │ │
│ │ │ │ │Centrul │CF nr. │str. - │ │
│ │ │ │ │Judeţean Argeş │81263 │nr.: - │ │
│ │ │ │ │CIF 23134320 │Domneşti │ │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┤ ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │construită │România; │ │
│ │ │ │ │ │= 227,84 │judeţul: │ │
│ │ │ │Sediu │ │mp; │Argeş; │ │
│5 │153242 │8.29.08 │Centrul Local│ │suprafaţa │municipiul │441.159 │
│ │ │ │Argeş │ │desfăşurată│Piteşti; │ │
│ │ │ │ │ │= 227,84 │str. Armand│ │
│ │ │ │ │ │mp; │Călinescu │ │
│ │ │ │ │ │etaj 2 │nr. 44 │ │
├────┼────────┼────────────┼─────────────┤ ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată│România; │ │
│6 │153531 │8.29.08 │Centrul Local│ │= 1.270 mp;│judeţul: │1.008.535│
│ │ │ │Piteşti │ │et. 1 + et.│Argeş; │ │
│ │ │ │ │ │2 │localitatea│ │
│ │ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │
└────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016