Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 537 din 31 mai 2023  privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Alba, Mureş, Giurgiu şi Municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 31 mai 2023 privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Alba, Mureş, Giurgiu şi Municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iunie 2023
    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu dispoziţiile art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

    ART. 2
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 31 mai 2023.
    Nr. 537.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care se trec din domeniul public al statului
    în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

┌────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de descriere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tehnică ale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │şi amenajărilor │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │la terenuri │inventar a │
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de│propuse pentru │bunului imobil│
│ │ │ │Denumirea │Adresa │ │inventar a │trecere în │ce se înscrie │
│ │ │ │imobilului│poştală a │Persoana │bunului │domeniul privat │în inventarul │
│Nr. │ │Codul de │din │bunului │juridică - │imobil │al statului şi │centralizat │
│crt.│Nr. MF │clasificare│domeniul │imobil din │administrator│înscrisă în│valoarea │după trecerea │
│ │ │ │public al │inventarul │al imobilului│inventarul │contabilă totală│părţii de │
│ │ │ │statului │centralizat │/CUI │centralizat│a acestora │imobil în │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │propusă pentru │domeniul │
│ │ │ │ │ │ │ │diminuare din │privat al │
│ │ │ │ │ │ │ │inventarul │statului (lei)│
│ │ │ │ │ │ │ │centralizat al │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bunurilor din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniul public │ │
│ │ │ │ │ │ │ │al statului, Nr.│ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF/Nr. cadastral│ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Reţele: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Reţea de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │termoficare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- lungime = 365 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │m; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │1.352,07 lei; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │Reţea de │ │
│ │ │ │ │judeţul: │Ministerul │ │termoficare │ │
│ │107104 │ │Imobil │Constanţa; │Apărării │ │- lungime = 435 │ │
│1. │parţial│8.19.01 │1275 │municipiul │Naţionale - │7.851.129 │m; │7.848.165,56 │
│ │ │ │parţial │Mangalia, │11424532 │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Strada 1 │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Decembrie │ │ │1.611,37 lei; │ │
│ │ │ │ │1918 nr. 13 │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 1275 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.963,44 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 111521, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │111521 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul H - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF 73274 - C22 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 745│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp, conform CF; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │127.213,68 lei; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │Pavilionul O1 - │ │
│ │ │ │ │judeţul: │Ministerul │ │CF 72274 - C7 │ │
│ │106958 │ │Imobil │Buzău; │Apărării │ │- suprafaţă │ │
│2. │parţial│8.19.01 │1256 │municipiul │Naţionale - │28.282.153 │construită = 224│28.154.789,62 │
│ │ │ │parţial │Buzău; strada│11424532 │ │mp, conform CF; │ │
│ │ │ │ │General │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Grigore │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Baştan nr. 1 │ │ │149,70 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 1256 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │127.363,38 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 73274, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │73274 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul P1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 300│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │71.481,23 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul P2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 300│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │71.481,23 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul S │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 72 │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │Imobil │judeţul: │Ministerul │ │contabilă = │ │
│3. │104060 │8.19.01 │1025 │Alba; │Apărării │7.857.286 │3.383,56 lei; │7.700.600,08 │
│ │parţial│ │parţial │municipiul │Naţionale - │ │Pavilionul S1 │ │
│ │ │ │ │Sebeş; strada│11424532 │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │Călăraşi nr. │ │ │construită = 72 │ │
│ │ │ │ │74 │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5.921,24 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4.418,66 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 1025 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │156.685,92 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 74107, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │74107 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul B13 -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF 61696 - C8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 402│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp, conform CF; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │72.656,16 lei; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │Pavilionul J2 – │ │
│ │ │ │ │judeţul: │Ministerul │ │CF 61696 - C20 │ │
│ │107049 │ │Imobil │Buzău; │Apărării │ │- suprafaţă │ │
│4. │parţial│8.19.01 │3177 │municipiul │Naţionale - │63.685.848 │construită = 269│63.601.718,74 │
│ │ │ │parţial │Buzău; strada│11424532 │ │mp, conform CF; │ │
│ │ │ │ │General │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Grigore │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Baştan nr. 2 │ │ │11.473,10 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 3177 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │84.129,26 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 61696, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │61696 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul B1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │419,12 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │865,00 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul B2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 403│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │700,00 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul B3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │366,93 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │550,00 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul D │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │71,06 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │243,00 lei; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │Ministerul │ │Pavilionul J │ │
│ │107070 │ │Imobil 507│Constanţa; │Apărării │ │- suprafaţă │ │
│5. │parţial│8.19.01 │parţial │municipiul │Naţionale - │82.437.386 │construită = │81.926.533,04 │
│ │ │ │ │Constanţa, │11424532 │ │746,64 mp; │ │
│ │ │ │ │bulevardul │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Mamaia nr. 96│ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │501.445,97 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Reţele: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Reţea energie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │electrică │ │
│ │ │ │ │ │ │ │subterană │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- lungime = 378 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │m; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1.503,09 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Amenajări la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teren: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │prefabricate de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │beton │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- lungime = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │43,60 m; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5.545,90 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 507 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │510.852,96 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 224643, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │224643 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul D │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5.136,24 lei; │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │Pavilionul E │ │
│ │ │ │ │România; │Ministerul │ │- suprafaţă │ │
│ │104093 │ │Imobil │judeţul: │Apărării │ │construită = 43 │ │
│6. │parţial│8.19.01 │2813 │Mureş; │Naţionale - │1.285.083 │mp; │1.264.110,02 │
│ │ │ │parţial │municipiul │11424532 │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Sighişoara │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.836,74 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 2813 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │20.972,98 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 53835, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │53835 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul L1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 107│ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │Imobil │judeţul: │Ministerul │ │contabilă = 6,00│ │
│7. │103947 │8.19.01 │1087 │Alba; │Apărării │14.837.350 │lei; │14.837.344 │
│ │parţial│ │parţial │municipiul │Naţionale - │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │Aiud; Strada │11424532 │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │Transilvaniei│ │ │Imobil 1087 - │ │
│ │ │ │ │nr. 80 │ │ │parţial = 6,00 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 74274, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │74274 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul I │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 890│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │323.970,72 lei; │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │Pavilionul N │ │
│ │ │ │ │România; │Ministerul │ │- suprafaţă │ │
│ │103755 │ │Imobil │judeţul: │Apărării │ │construită = 444│ │
│8. │parţial│8.19.01 │2662 │Giurgiu; │Naţionale - │28.795.360 │mp; │28.284.403,69 │
│ │ │ │parţial │comuna Mihai │11424532 │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Bravu, │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │186.985,59 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 2662 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │510.956,31 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 30145, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │30145 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul K │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = 420│ │
│ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │140.967,20 lei; │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │Pavilionul K9 │ │
│ │ │ │ │municipiul │Ministerul │ │- suprafaţă │ │
│ │103573 │ │Imobil 929│Bucureşti; │Apărării │ │construită = 819│ │
│9. │parţial│8.19.01 │parţial │sectorul 4; │Naţionale - │29.700.092 │mp; │29.071.744,64 │
│ │ │ │ │Şoseaua │11424532 │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │Olteniţei nr.│ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │290 │ │ │487.380,16 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 929 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │628.347,36 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 212283, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │212283 │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Construcţii: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Pavilionul X - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pistă atletism │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │construită = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │15.082,77 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │6.396.935,85 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │Pavilionul E │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │- suprafaţă │ │
│ │ │ │Imobil │municipiul │Ministerul │ │construită = │ │
│10. │103598 │8.19.01 │1950 │Bucureşti; │Apărării │206.504.113│55,50 mp; │200.106.977,15│
│ │parţial│ │parţial │sectorul 6; │Naţionale - │ │- valoarea │ │
│ │ │ │ │bulevardul │11424532 │ │contabilă = │ │
│ │ │ │ │Ghencea nr. │ │ │200,00 lei; │ │
│ │ │ │ │45 │ │ │Total valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contabilă: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Imobil 1950 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parţial = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │6.397.135,85 lei│ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 228563, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │228563; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 227926, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ │227926 │ │
├────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┤
│T O T A L G E N E R A L │ │ │8.439.413,46 │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┘


    NOTĂ:
    Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016