Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 537 din 24 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 16 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    2. La anexa nr. 2, după numărul curent 24 se introduc 258 numere curente , respectiv numerele curente 24^1-24^258, după numărul curent 99 se introduc 101 noi numere curente, respectiv numerele curente 99^1-99^101, după numărul curent 249 se introduc 216 noi numere curente, respectiv numerele curente 249^1-249^216, după numărul curent 555 se introduc 351 noi numere curente, respectiv numerele curente 555^1-555^351, după numărul curent 555^351 se introduc 877 noi numere curente, respectiv numerele curente 556-1432, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
    3. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt"

    4. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor"    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina şi Valea Mare, din judeţul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina şi Valea Mare, din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. III
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, sunt în cuantum total de 7.065,33 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării plaţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. V
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. VI
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 537.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt,
    Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────────┬──────────────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┬┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de ││
│ │ │ │prenumele │ │ │ │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │de │despăgubire ││
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela│Categoria de│/ │/ │Nr. │totală │expropriat │expropriat│conform ││
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă │Intravilan│nr. topo/│CF │(mp) │- │- teren │Legii ││
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │nr. ID │ │ │construcţii│(mp) │nr. 255/2010││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │(lei) ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^1│OLT │BÂRZA │PANDURU MARIA │35 │48 │Arabil │Extravilan│1614 │- │2.500 │- │1.148 │918,40 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^2│OLT │BÂRZA │BESLIU IONEL │35 │47 │Arabil │Extravilan│1613 │- │5.800 │- │1.503 │1.202,40 ││
│ │ │ │ROMICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^3│OLT │BÂRZA │ANDRONACHESCU │35/2 │42 │Arabil │Extravilan│1612 │- │3.103 │- │801 │640,80 ││
│ │ │ │MARITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^4│OLT │BÂRZA │MIHAILA ELENA │35/2 │41 │Arabil │Extravilan│1611 │- │1.995 │- │539 │431,20 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^5│OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │35/2 │45 │Arabil │Extravilan│1610 │- │10.925 │- │3.459 │2.767,20 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^6│OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │35 │43 │Arabil │Extravilan│1609 │- │6.200 │- │2.027 │1.621,60 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^7│OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │35 │43 │Arabil │Extravilan│1608 │- │3.245 │- │879 │703,20 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^8│OLT │BÂRZA │ILIE CONSTANTIN │35 │41 │Arabil │Extravilan│1607 │- │10.000 │- │2.870 │2.296,00 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^9│OLT │BÂRZA │BARANESCU │35/2 │40 │Arabil │Extravilan│1606 │- │5.000 │- │1.275 │1.020,00 ││
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALOI CONSTANTIN │35/2 │40 │Arabil │Extravilan│1605 │- │15.000 │- │3.353 │2.682,40 ││
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALOI CONSTANTIN │35/2 │41 │Arabil │Extravilan│1604 │- │2.165 │- │451 │360,80 ││
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VOICA ANA │35 │39 │Arabil │Extravilan│1603 │- │4.100 │- │785 │628,00 ││
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │DUICU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │DUICU GOGU, DUICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │MARIA, DUICU │35/2 │33 │Arabil │Extravilan│1602 │- │3.800 │- │664 │531,20 ││
│13 │ │ │SMARANDA, MANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │VICTORIA, NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ILIE CONSTANTIN │35 │36 │Arabil │Extravilan│1601 │- │8.500 │- │1.645 │1.316,00 ││
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MATEI MARIN │35 │35 │Arabil │Extravilan│1600 │- │8.500 │- │1.758 │1.406,40 ││
│15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BARBU SMARANDA, │35 │34 │Arabil │Extravilan│1599 │- │4.000 │- │835 │668,00 ││
│16 │ │ │VLADU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIOC CONSTANTIN │35/2 │29 │Arabil │Extravilan│1598 │- │9.420 │- │2.102 │1.681,60 ││
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIOC CONSTANTIN │35 │32 │Arabil │Extravilan│1597 │- │5.000 │- │1.245 │996,00 ││
│18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIOC IOANA │35/2 │31 │Arabil │Extravilan│1596 │- │5.212 │- │1.366 │1.092,80 ││
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GIDU ELENA │35 │28 │Arabil │Extravilan│1595 │- │5.000 │- │1.304 │1.043,20 ││
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALOI ION │35 │23 │Arabil │Extravilan│1594 │- │13.942 │- │3.546 │2.836,80 ││
│21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BARANESCU │35/2 │25 │Arabil │Extravilan│1593 │- │3.900 │- │978 │782,40 ││
│22 │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CONSTANTINESCU │35 │27 │Arabil │Extravilan│1592 │- │1.426 │- │359 │287,20 ││
│23 │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA CONSTANTIN │35 │26 │Arabil │Extravilan│1591 │- │1.300 │- │329 │263,20 ││
│24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN CONSTANTINA │35/2 │22 │Arabil │Extravilan│1590 │- │1.300 │- │331 │264,80 ││
│25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN CONSTANTINA │35 │21 │Arabil │Extravilan│1589 │- │1.562 │- │402 │321,60 ││
│26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT OLIMPIA, │35/2 │20 │Arabil │Extravilan│1588 │- │1.300 │- │338 │270,40 ││
│27 │ │ │LUPU FRUSUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIOC FRUSINA │35/2 │19 │Arabil │Extravilan│1587 │- │1.300 │- │341 │272,80 ││
│28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN CONSTANTIN, │35 │18 │Arabil │Extravilan│1586 │- │1.200 │- │319 │255,20 ││
│29 │ │ │PAUN RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ROTARU DUMITRU │35/2 │15 │Arabil │Extravilan│1585 │- │1.000 │- │269 │215,20 ││
│30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN ELENA │35/2 │15 │Arabil │Extravilan│1584 │- │1.300 │- │355 │284,00 ││
│31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ILIE MATEI, ILIE │35 │14 │Arabil │Extravilan│1583 │- │2.500 │- │740 │592,00 ││
│32 │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MATEI STEFAN │35 │13 │Arabil │Extravilan│1582 │- │1.200 │- │377 │301,60 ││
│33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PASCU VICTOR │35 │12 │Arabil │Extravilan│1581 │- │2.600 │- │842 │673,60 ││
│34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GEORGESCU ANA │35/2 │11 │Arabil │Extravilan│1580 │- │1.200 │- │399 │319,20 ││
│35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DIACONU ILIE │35 │10 │Arabil │Extravilan│1579 │- │3.700 │- │1.196 │956,80 ││
│36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN IULIAN │35 │9 │Arabil │Extravilan│1578 │- │2.000 │- │611 │488,80 ││
│37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FURTUNA NICOLAE │35 │8 │Arabil │Extravilan│1577 │- │2.020 │- │582 │465,60 ││
│38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STOIAN DUMITRU │35 │7 │Arabil │Extravilan│1576 │- │2.000 │- │538 │430,40 ││
│39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │DINCA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│40 │OLT │BÂRZA │TICLOI ILINCA, │35 │7 │Arabil │Extravilan│1575 │- │2.500 │- │617 │493,60 ││
│ │ │ │VLADUT CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │RADU TAVI │35 │5 │Arabil │Extravilan│1574 │- │1.700 │- │348 │278,40 ││
│41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT CONSTANTIN │35 │5 │Arabil │Extravilan│1573 │- │2.300 │- │493 │394,40 ││
│42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT TUDOR │35 │4 │Arabil │Extravilan│1572 │- │2.000 │- │354 │283,20 ││
│43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ILIE MATEI, ILIE │35 │3 │Arabil │Extravilan│1571 │- │5.000 │- │1.022 │817,60 ││
│44 │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │GEORGESCU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │MIRON, GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│45 │OLT │BÂRZA │COSTIN, GEORGESCU │35 │2 │Arabil │Extravilan│1569 │- │43.082 │- │3.035 │2.428,00 ││
│ │ │ │MIHAI, GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MIRON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │SMARANDACHE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │DANIELA, │35 │4 │Arabil │Extravilan│1549 │- │5.000 │- │64 │51,20 ││
│46 │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN CONSTANTIN, │35 │3 │Arabil │Extravilan│1548 │- │9.600 │- │479 │383,20 ││
│47 │ │ │PAUN RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ROTARU ION │35 │2 │Arabil │Extravilan│1547 │- │5.000 │- │200 │160,00 ││
│48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ROTARU MARIA │35 │2 │Arabil │Extravilan│1546 │- │2.600 │- │72 │57,60 ││
│49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VOICA ANA │35 │1 │Arabil │Extravilan│1545 │- │9.600 │- │112 │89,60 ││
│50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │S.C. BEAUTY CENTER│29 │89,90/ │Arabil │Extravilan│1672 │- │10.350 │- │133 │106,40 ││
│51 │ │ │MONICA - S.R.L. │ │1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ILIE MATEI, ILIE │29 │89 │Arabil │Extravilan│1312 │- │5.700 │- │813 │650,40 ││
│52 │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ROTARU GHEORGHE │29 │88 │Arabil │Extravilan│1311 │- │8.800 │- │2.370 │1.896,00 ││
│53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PALALAE CLAUDIU │29 │87 │Arabil │Extravilan│1310 │- │7.282 │- │2.692 │2.153,60 ││
│54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PASCU ILIUTA │29 │86 │Arabil │Extravilan│1309 │- │4.848 │- │1.983 │1.586,40 ││
│55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │RACOVICEANU ADRIAN│29 │85 │Arabil │Extravilan│1308 │- │12.475 │- │5.169 │4.135,20 ││
│56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │GEORGESCU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │MIRON, GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│57 │OLT │BÂRZA │COSTIN, GEORGESCU │29 │84 │Arabil │Extravilan│1307 │- │34.800 │- │12.975 │10.380,00 ││
│ │ │ │MIHAI, GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MIRON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GHEORGHE GHEORGHE │29 │83 │Arabil │Extravilan│1306 │- │4.836 │- │1.888 │1.510,40 ││
│58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN ION │29 │82 │Arabil │Extravilan│1305 │- │5.000 │- │2.049 │1.639,20 ││
│59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT CONSTANTIN │29 │81 │Arabil │Extravilan│1304 │- │2.813 │- │1.203 │962,40 ││
│60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN CONSTANTIN │29 │80 │Arabil │Extravilan│1303 │- │5.500 │- │2.481 │1.984,80 ││
│61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │JUREBIE │29 │79 │Arabil │Extravilan│1302 │- │5.000 │- │2.536 │2.028,80 ││
│62 │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TICLOI NICOLAE │29 │70 │Arabil │Extravilan│1301 │- │5.000 │- │2.904 │2.323,20 ││
│63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN ILIE │29 │77 │Arabil │Extravilan│1300 │- │4.160 │- │3.082 │2.465,60 ││
│64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ZAMFIR GHEORGHITA │29 │76 │Arabil │Extravilan│1299 │- │6.200 │- │3.576 │2.860,80 ││
│65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ZAMFIR GHEORGHITA │29 │76 │Arabil │Extravilan│1299 │- │6.200 │- │795 │636,00 ││
│66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │29 │75 │Arabil │Extravilan│1298 │- │2.200 │- │279 │223,20 ││
│67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │29 │75 │Arabil │Extravilan│1298 │- │2.200 │- │1.153 │922,40 ││
│68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT SMARANDA │29 │73 │Arabil │Extravilan│1297 │- │5.000 │- │577 │461,60 ││
│69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VLADUT SMARANDA │29 │73 │Arabil │Extravilan│1297 │- │5.000 │- │2.371 │1.896,80 ││
│70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIREA IACOB │29 │72 │Arabil │Extravilan│1296 │- │5.950 │- │270 │216,00 ││
│71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIREA IACOB │29 │72 │Arabil │Extravilan│1296 │- │5.950 │- │2.336 │1.868,80 ││
│72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │29 │71 │Arabil │Extravilan│1295 │- │7.000 │- │1 │0,80 ││
│73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU GABRIEL │29 │71 │Arabil │Extravilan│1295 │- │7.000 │- │1.449 │1.159,20 ││
│74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALOI IULIAN │29 │69 │Arabil │Extravilan│1294 │- │4.413 │- │156 │124,80 ││
│75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │OPRAN CONSTANTIN │29 │69 │Arabil │Extravilan│1292 │- │700 │- │99 │79,20 ││
│76 │ │ │SURAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │OPRAN CONSTANTIN │29 │68 │Arabil │Extravilan│1291 │- │3.200 │- │563 │450,40 ││
│77 │ │ │SURAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALEA ION │29 │67 │Arabil │Extravilan│1290 │- │4.900 │- │642 │513,60 ││
│78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BALEA ALEXANDRU │29 │66 │Arabil │Extravilan│1289 │- │4.000 │- │275 │220,00 ││
│79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TEICA STEFAN │29 │65 │Arabil │Extravilan│1288 │- │11.600 │- │146 │116,80 ││
│80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA ILIE │29 │64 │Arabil │Extravilan│1287 │- │7.300 │- │2 │1,60 ││
│81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ROTARU ION │27 │59 │Arabil │Extravilan│1212 │- │11.741 │- │20 │16,00 ││
│82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ROTARU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │SOPIRLEANU │27 │60 │Arabil │Extravilan│1213 │- │5.300 │- │2.545 │2.036,00 ││
│83 │ │ │VIENITA, VARZARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │BARBULEASCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│84 │OLT │BÂRZA │SMARANDA, POPESCU │8 │75 │Arabil │Extravilan│409 │- │8.700 │- │16 │12,80 ││
│ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │POPESCU FLORIN │8 │76 │Arabil │Extravilan│410 │- │1.300 │- │6 │4,80 ││
│85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DIACONU IOANA │8 │76 │Arabil │Extravilan│411 │- │10.000 │- │123 │98,40 ││
│86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TENCHI ION │8 │77 │Arabil │Extravilan│412 │- │5.000 │- │123 │98,40 ││
│87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRESCU │8 │78 │Arabil │Extravilan│413 │- │5.000 │- │166 │132,80 ││
│88 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA IOANA, │8 │79 │Arabil │Extravilan│414 │- │7.500 │- │330 │264,00 ││
│89 │ │ │LUNGU IULICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TUCU JOITA │8 │80 │Arabil │Extravilan│415 │- │10.000 │- │601 │480,80 ││
│90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUI MIHAELA │8 │81 │Arabil │Extravilan│416 │- │5.000 │- │377 │301,60 ││
│91 │ │ │CATALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIUCA ELISABETA │8 │82 │Arabil │Extravilan│417 │- │5.000 │- │430 │344,00 ││
│92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VARZARU PANTELIE │8 │83 │Arabil │Extravilan│418 │- │5.000 │- │483 │386,40 ││
│93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BANU ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │LANGA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│94 │OLT │BÂRZA │LANGA LUIZA │8 │84 │Arabil │Extravilan│419 │- │6.327 │- │689 │551,20 ││
│ │ │ │CRISTINA, LANGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ANDREEA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STAN DUMITRU │8 │86 │Arabil │Extravilan│420 │- │7.500 │- │912 │729,60 ││
│95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA ILIE │8 │86 │Arabil │Extravilan│421 │- │10.900 │- │1.356 │1.084,80 ││
│96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BESLIU ION │8 │87 │Arabil │Extravilan│422 │- │3.000 │- │397 │317,60 ││
│97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRASCU NICOLAE│8 │88 │Arabil │Extravilan│423 │- │2.500 │- │319 │255,20 ││
│98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAESCU │7 │1 │Arabil │Extravilan│424 │- │20.000 │- │1.345 │1.076,00 ││
│99 │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAESCU │7 │1 │Arabil │Extravilan│424 │- │20.000 │- │36 │28,80 ││
│100 │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DRAGAN PETRA │7 │2 │Arabil │Extravilan│425 │- │5.000 │- │409 │327,20 ││
│101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAVEL MARIN │7 │3 │Arabil │Extravilan│426 │- │10.000 │- │821 │656,80 ││
│102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SOPIRLEANU EVENITA│7 │4 │Arabil │Extravilan│427 │- │10.000 │- │827 │661,60 ││
│103 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN VASILICA │7 │6 │Arabil │Extravilan│428 │- │17.000 │- │1.410 │1.128,00 ││
│104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN FLOREA │7 │7 │Arabil │Extravilan│429 │- │5.000 │- │411 │328,80 ││
│105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRU MARIANA │7 │8 │Arabil │Extravilan│430 │- │5.000 │- │410 │328,00 ││
│106 │ │ │MIORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRU TOMA │7 │8 │Arabil │Extravilan│708 │- │5.000 │- │408 │326,40 ││
│107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DINCA MARIUS │7 │9 │Arabil │Extravilan│431 │- │10.000 │- │812 │649,60 ││
│108 │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COJOCARU │7 │10 │Arabil │Extravilan│432 │- │6.000 │- │485 │388,00 ││
│109 │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SIMA ILIE │7 │11 │Arabil │Extravilan│433 │- │5.000 │- │404 │323,20 ││
│110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CASTRAVETE IRINA │7 │12 │Arabil │Extravilan│434 │- │15.000 │- │1.224 │979,20 ││
│111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICA FLOAREA │7 │13 │Arabil │Extravilan│435 │- │5.000 │^- │412 │329,60 ││
│112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TOC CONSTANTIN │7 │14 │Arabil │Extravilan│436 │- │5.000 │^- │413 │330,40 ││
│113 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │LEANCA DUMITRU │7 │14 │Arabil │Extravilan│709 │^- │5.000 │^- │415 │332,00 ││
│114 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COJOCARU ANTONIE │7 │15 │Arabil │Extravilan│437 │- │2.000 │^- │166 │132,80 ││
│115 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FUMUREANU ILIE │7 │16 │Arabil │Extravilan│438 │- │5.000 │^- │416 │332,80 ││
│116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGHEA LARISA │7 │75 │Arabil │Extravilan│439 │- │6.500 │^- │542 │433,60 ││
│117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │POPA NICOLAE, POPA│7 │18 │Arabil │Extravilan│440 │- │7.004 │^- │583 │466,40 ││
│118 │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SMARANDA IOAN │7 │19 │Arabil │Extravilan│441 │- │5.000 │^- │416 │332,80 ││
│119 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BADEA DUMITRU │7 │20 │Arabil │Extravilan│442 │- │5.243 │^- │435 │348,00 ││
│120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAE VICTORIA │7 │21 │Arabil │Extravilan│443 │- │5.000 │^- │414 │331,20 ││
│121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │OPREA ANCA, OPREA │7 │22 │Arabil │Extravilan│444 │- │6.500 │^- │538 │430,40 ││
│122 │ │ │IULIAN MADALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ANUTA AURELIAN, │7 │23 │Arabil │Extravilan│445 │- │17.500 │^- │1.385 │1.108,00 ││
│123 │ │ │ANUTA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA IOANA │7 │24 │Arabil │Extravilan│446 │- │5.000 │- │374 │299,20 ││
│124 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN ANICA, COMAN│7 │25/1 │Arabil │Extravilan│447 │- │7.671 │- │606 │484,80 ││
│125 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SUBASU IULIA │7 │25/1 │Arabil │Extravilan│710 │- │5.000 │- │392 │313,60 ││
│126 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA ION │7 │25/1 │Arabil │Extravilan│711 │- │5.129 │- │401 │320,80 ││
│127 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA ION │7 │25 │Arabil │Extravilan│448 │- │2.529 │- │199 │159,20 ││
│128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CALOTA CONSTANTIN │7 │24 │Arabil │Extravilan│449 │- │5.000 │- │392 │313,60 ││
│129 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA CONSTANTINA│7 │27 │Arabil │Extravilan│450 │- │6.000 │- │469 │375,20 ││
│130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │LEOVEANU MARIA │7 │28 │Arabil │Extravilan│451 │- │7.545 │- │586 │468,80 ││
│131 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN FLOREA │7 │24 │Arabil │Extravilan│452 │- │7.465 │- │578 │462,40 ││
│132 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MARIN MARIA, MARIN│7 │31 │Arabil │Extravilan│453 │- │10.000 │- │774 │619,20 ││
│133 │ │ │MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BESLIU GHEORGHITA │7 │32 │Arabil │Extravilan│454 │- │8.400 │- │651 │520,80 ││
│134 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAVEL ION │7 │33 │Arabil │Extravilan│455 │- │5.000 │- │405 │324,00 ││
│135 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BESLIU STEFAN │7 │34 │Arabil │Extravilan│456 │- │7.381 │- │638 │510,40 ││
│136 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PANTUCU IOANA │7 │35 │Arabil │Extravilan│457 │- │11.953 │- │1.103 │882,40 ││
│137 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BODNARU SMARANDA │7 │36 │Arabil │Extravilan│458 │- │3.500 │- │337 │269,60 ││
│138 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BELSIU ANICA │7 │36 │Arabil │Extravilan│712 │- │7.843 │- │780 │624,00 ││
│139 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIRON EUGENIA │7 │38 │Arabil │Extravilan│459 │- │14.604 │- │2.164 │1.731,20 ││
│140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │POPA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│141 │OLT │BÂRZA │PETRISOR, POPA │7 │41 │Arabil │Extravilan│460 │- │10.000 │- │2.200 │1.760,00 ││
│ │ │ │IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA GHEORGHE │7 │43 │Arabil │Extravilan│461 │- │7.400 │- │1.823 │1.458,40 ││
│142 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ALEXANDRU SILVIA │7 │44 │Arabil │Extravilan│462 │- │5.000 │- │1.276 │1.020,80 ││
│143 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAE PAUL │7 │44 │Arabil │Extravilan│713 │- │8.830 │- │2.349 │1.879,20 ││
│144 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FUMUREANU DAN │7 │45 │Arabil │Extravilan│463 │- │10.000 │- │2.811 │2.248,80 ││
│145 │ │ │DUDUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIHAI DUMITRU │7 │46 │Arabil │Extravilan│464 │- │5.756 │- │1.693 │1.354,40 ││
│146 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ODINA OLIMPIA │7 │46 │Arabil │Extravilan│714 │- │5.000 │- │1.518 │1.214,40 ││
│147 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIHAI GHEORGHE │7 │46 │Arabil │Extravilan│715 │- │5.755 │- │1.804 │1.443,20 ││
│148 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MIHAI MARIN │7 │46 │Arabil │Extravilan│716 │- │5.000 │- │1.617 │1.293,60 ││
│149 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │LANGA GHEORGHE │7 │47 │Arabil │Extravilan│465 │- │6.500 │- │2.170 │1.736,00 ││
│150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUI MIHAELA │7 │43/1 │Arabil │Extravilan│466 │- │2.000 │- │684 │547,20 ││
│151 │ │ │CATALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIUCA ELISABETA │7 │48 │Arabil │Extravilan│467 │- │5.189 │- │1.807 │1.445,60 ││
│152 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VARZARU ION │7 │50 │Arabil │Extravilan│468 │- │5.000 │- │1.789 │1.431,20 ││
│153 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VARZARU PANTELIE │7 │50 │Arabil │Extravilan│717 │- │1.300 │- │473 │378,40 ││
│154 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VARZARU PANTELIE │7 │51 │Arabil │Extravilan│469 │- │4.445 │- │1.641 │1.312,80 ││
│155 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TRASCA DUMITRU │7 │52 │Arabil │Extravilan│470 │- │16.300 │- │6.336 │5.068,80 ││
│156 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BESLIU ANTONIE │7 │53/1 │Arabil │Extravilan│471 │- │4.700 │- │1.888 │1.510,40 ││
│157 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │LAZAR CEZARINA │7 │54 │Arabil │Extravilan│472 │- │7.519 │- │3.033 │2.426,40 ││
│158 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │LAZAR ILIE │7 │54/1 │Arabil │Extravilan│473 │- │1.832 │- │741 │592,80 ││
│159 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │LAZAR ANA, LAZAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│160 │OLT │BÂRZA │CEZARINA, LAZAR │7 │55 │Arabil │Extravilan│474 │- │5.000 │- │2.028 │1.622,40 ││
│ │ │ │ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GHITA GHEORGHE │7 │56 │Arabil │Extravilan│475 │- │6.000 │- │2.426 │1.940,80 ││
│161 │ │ │BOGDANEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GHITA ANGELA │7 │57 │Arabil │Extravilan│476 │- │5.000 │- │1.983 │1.586,40 ││
│162 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BARBULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │LUCRETIA, DOMUZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│163 │OLT │BÂRZA │DUMITRU, MOGOS │7 │58 │Arabil │Extravilan│477 │- │15.000 │- │5.752 │4.601,60 ││
│ │ │ │TEODORA, TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FRUNZA NICOLITA │7 │59 │Arabil │Extravilan│478 │- │5.000 │- │1.855 │1.484,00 ││
│164 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA ANASTASIE │7 │60 │Arabil │Extravilan│479 │- │6.700 │- │2.437 │1.949,60 ││
│165 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MITRAN EUGEN │7 │61 │Arabil │Extravilan│480 │- │5.000 │- │1.783 │1.426,40 ││
│166 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MLADIN FLORENTINA │7 │62 │Arabil │Extravilan│481 │- │6.500 │- │2.271 │1.816,80 ││
│167 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GHITA GHEORGHE │7 │62 │Arabil │Extravilan│482 │- │6.500 │- │2.221 │1.776,80 ││
│168 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BOSTINA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │POPESCU FLORIN, │7 │64 │Arabil │Extravilan│483 │- │4.000 │- │1.341 │1.072,80 ││
│169 │ │ │POPESCU MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │POPESCU PETRE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │POPESCU PETRIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │POPESCU STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │POPESCU MARIN │7 │65 │Arabil │Extravilan│484 │- │5.500 │- │1.812 │1.449,60 ││
│170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │SOPIRLEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│171 │OLT │BÂRZA │CORNELIA, │7 │66 │Arabil │Extravilan│485 │- │5.300 │- │1.704 │1.363,20 ││
│ │ │ │SOPIRLEANU DUMITRU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TRANDAFIR ELENA │7 │67 │Arabil │Extravilan│486 │- │6.400 │- │2.001 │1.600,80 ││
│172 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FILIP DUMITRU │7 │68 │Arabil │Extravilan│487 │- │5.000 │- │1.519 │1.215,20 ││
│173 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │TUDOR GEORGEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│174 │OLT │BÂRZA │TUDOR PETRE, TUDOR│7 │69 │Arabil │Extravilan│488 │- │5.600 │- │1.653 │1.322,40 ││
│ │ │ │TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│175 │OLT │BÂRZA │CONSTANTINA, │7 │71 │Arabil │Extravilan│489 │- │5.000 │- │1.422 │1.137,60 ││
│ │ │ │DUMITRU FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DEACONU MARIA │7 │72 │Arabil │Extravilan│490 │- │5.500 │- │1.353 │1.082,40 ││
│176 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │BRANET MINODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│177 │OLT │BÂRZA │STANCIU GHEORGHE, │7 │73 │Arabil │Extravilan│491 │- │4.000 │- │829 │663,20 ││
│ │ │ │FILISANU SAMUEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIMPOIERU FLOREA │7 │74 │Arabil │Extravilan│492 │- │10.127 │- │1.511 │1.208,80 ││
│178 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │JABLONSCHI ADRIANA│7 │75 │Arabil │Extravilan│493 │- │14.040 │- │1.547 │1.237,60 ││
│179 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │POPESCU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│180 │OLT │BÂRZA │RUSU GABRIELA, │7 │76 │Arabil │Extravilan│494 │- │3.000 │- │312 │249,60 ││
│ │ │ │RUSU PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │RUSU PETRE │7 │77 │Arabil │Extravilan│495 │- │3.168 │- │325 │260,00 ││
│181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NANU IACOB │7 │78 │Arabil │Extravilan│496 │- │6.260 │- │633 │506,40 ││
│182 │ │ │PETRISOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SARARU SMARANDA │7 │79 │Arabil │Extravilan│497 │- │4.800 │- │479 │383,20 ││
│183 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MOISE MARIA │7 │80 │Arabil │Extravilan│498 │- │10.000 │- │900 │720,00 ││
│184 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │IVAN PANTELIE │7 │80/1 │Arabil │Extravilan│499 │- │5.000 │- │483 │386,40 ││
│185 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DINU NICOLAE, │7 │82 │Arabil │Extravilan│500 │- │14.289 │- │1.435 │1.148,00 ││
│186 │ │ │FURTUNA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DINU ION │7 │83 │Arabil │Extravilan│502 │- │8.374 │- │2.634 │2.107,20 ││
│187 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BRANET VALENTIN │7 │84/2 │Arabil │Extravilan│506 │- │5.000 │- │1.995 │1.596,00 ││
│188 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NITA IOANA │7 │85 │Arabil │Extravilan│507 │- │6.500 │- │3.722 │2.977,60 ││
│189 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GIUREA GIUREA │7/1 │1 │Arabil │Extravilan│644 │- │11.300 │- │239 │191,20 ││
│190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA CONSTANTINA│5 │16 │Arabil │Extravilan│1477 │- │5.000 │- │3 │2,40 ││
│191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CISMARU IOANA │5 │15 │Arabil │Extravilan│1478 │- │9.000 │- │2 │1,60 ││
│192 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CISMARU IOANA │5 │15 │Arabil │Extravilan│1478 │- │9.000 │- │1.753 │1.402,40 ││
│193 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COJOCARU NICOLITA │5 │14 │Arabil │Extravilan│1479 │- │5.000 │- │4.455 │3.564,00 ││
│194 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MITRAN TUDOR │5 │13 │Arabil │Extravilan│1480 │- │7.500 │- │3.494 │2.795,20 ││
│195 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MITRAN TUDOR │5 │13 │Arabil │Extravilan│1480 │- │7.500 │- │25 │20,00 ││
│196 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │FRUNZA DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │FRUNZA FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│197 │OLT │BÂRZA │FRUNZA GRIGORE, │3 │31 │Păşune │Extravilan│1450 │- │22.700 │- │668 │467,60 ││
│ │ │ │FRUNZA IACOB, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FRUNZA STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRESCU │3 │26 │Arabil │Extravilan│1451 │- │16.800 │- │3.522 │2.817,60 ││
│198 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIUCA PETRE │3 │34 │Arabil │Extravilan│1455 │- │2.522 │- │490 │392,00 ││
│199 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ALBU STEFAN │3 │33 │Arabil │Extravilan│1454 │- │6.200 │- │4.687 │3.749,60 ││
│200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLORESCU │14 │82 │Arabil │Extravilan│87 │- │50.000 │- │42 │33,60 ││
│201 │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA PETRE │14 │81 │Arabil │Extravilan│88 │- │32.500 │- │1.508 │1.206,40 ││
│202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │UAT BARZA │15 │6 │Păşune │Extravilan│50367 │- │29.500 │- │1.855 │1.298,50 ││
│203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │UAT BARZA │15 │5/2 │Arabil │Extravilan│325 │- │250.000 │- │68.379 │54.703,20 ││
│204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA PETRE │14 │82 │Arabil │Extravilan│89 │- │37.700 │- │1.533 │1.226,40 ││
│205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │BUCIU DUMITRU │14 │77 │Arabil │Extravilan│90 │- │10.000 │- │484 │387,20 ││
│206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FILIP GEORGIANA │14 │88/1 │Arabil │Extravilan│91 │- │7.421 │- │383 │306,40 ││
│207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA CONSTANTIN │14 │88/2 │Arabil │Extravilan│92 │- │7.421 │- │397 │317,60 ││
│208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │VASILE GRIGORIE │14 │80 │Arabil │Extravilan│93 │- │20.000 │- │1.125 │900,00 ││
│209 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DINU OLGA │14 │81 │Arabil │Extravilan│94 │- │25.000 │- │1.472 │1.177,60 ││
│210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DINU OLGA │14 │81 │Arabil │Extravilan│94 │- │25.000 │- │155 │124,00 ││
│211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRESCU │14 │91 │Arabil │Extravilan│95 │- │30.000 │- │1.847 │1.477,60 ││
│212 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRESCU │14 │91 │Arabil │Extravilan│95 │- │30.000 │- │1.341 │1.072,80 ││
│213 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRU NICOLAE │14 │92 │Arabil │Extravilan│96 │- │18.661 │- │1.335 │1.068,00 ││
│214 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │DUMITRU NICOLAE │14 │92 │Arabil │Extravilan│96 │- │18.661 │- │1.134 │907,20 ││
│215 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SC AGRI MEAT │14 │94 │Arabil │Extravilan│97 │- │15.186 │- │1.097 │877,60 ││
│216 │ │ │SOLUTIONS - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SC AGRI MEAT │14 │94 │Arabil │Extravilan│97 │- │15.186 │- │901 │720,80 ││
│217 │ │ │SOLUTIONS - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MARIN FLORINA │14 │95 │Arabil │Extravilan│98 │- │8.700 │- │618 │494,40 ││
│218 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MARIN FLORINA │14 │95 │Arabil │Extravilan│98 │- │8.700 │- │501 │400,80 ││
│219 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │CONSTANTIN, GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│220 │OLT │BÂRZA │RUCSANDRA, BIRZANU│14 │95 │Arabil │Extravilan│99 │- │27.583 │- │2.160 │1.728,00 ││
│ │ │ │ION, BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │CONSTANTIN, GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│221 │OLT │BÂRZA │RUCSANDRA, BIRZANU│14 │95 │Arabil │Extravilan│99 │- │27.583 │- │1.524 │1.219,20 ││
│ │ │ │ION, BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA SMARANDACHE│14 │96 │Arabil │Extravilan│100 │- │10.000 │- │526 │420,80 ││
│222 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │GUGILA SMARANDACHE│14 │96 │Arabil │Extravilan│100 │- │10.000 │- │783 │626,40 ││
│223 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TRASCA CONSTANTINA│14 │2 │Arabil │Extravilan│101 │- │14.786 │- │746 │596,80 ││
│224 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │TRASCA CONSTANTINA│14 │2 │Arabil │Extravilan│101 │- │14.786 │- │1.161 │928,80 ││
│225 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │97/1 │Arabil │Extravilan│102 │- │10.913 │- │853 │682,40 ││
│226 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │97/1 │Arabil │Extravilan│102 │- │10.913 │- │488 │390,40 ││
│227 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │98 │Arabil │Extravilan│103 │- │27.139 │- │2.116 │1.692,80 ││
│228 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │98 │Arabil │Extravilan│103 │- │27.139 │- │1.102 │881,60 ││
│229 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ANDREESCU ELENA │14 │101 │Arabil │Extravilan│104 │- │15.000 │- │574 │459,20 ││
│230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │ANDREESCU ELENA │14 │101 │Arabil │Extravilan│104 │- │15.000 │- │1.182 │945,60 ││
│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAE MARIN, │14 │100 │Arabil │Extravilan│105 │- │9.500 │- │350 │280,00 ││
│232 │ │ │NICOLAE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │NICOLAE MARIN, │14 │100 │Arabil │Extravilan│105 │- │9.500 │- │751 │600,80 ││
│233 │ │ │NICOLAE ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN TEODORA │14 │101/1 │Arabil │Extravilan│106 │- │17.274 │- │1.368 │1.094,40 ││
│234 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │PAUN TEODORA │14 │101/1 │Arabil │Extravilan│106 │- │17.274 │- │614 │491,20 ││
│235 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CUSTUREA IOAN │14 │101/2 │Arabil │Extravilan│107 │- │17.273 │- │589 │471,20 ││
│236 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CUSTUREA IOAN │14 │101/2 │Arabil │Extravilan│107 │- │17.273 │- │1.367 │1.093,60 ││
│237 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │FLOAREA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │FLOAREA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│238 │OLT │BÂRZA │DINICA SMARANDA, │14 │102 │Arabil │Extravilan│108 │- │5.000 │- │396 │316,80 ││
│ │ │ │RAVASEL MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLOAREA ANDRONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │FLOAREA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │FLOAREA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│239 │OLT │BÂRZA │DINICA SMARANDA, │14 │102 │Arabil │Extravilan│108 │- │5.000 │- │166 │132,80 ││
│ │ │ │RAVASEL MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLOAREA ANDRONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA CONSTANTINA│14 │103 │Arabil │Extravilan│109 │- │20.000 │- │1.581 │1.264,80 ││
│240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │FLOREA CONSTANTINA│14 │103 │Arabil │Extravilan│109 │- │20.000 │- │651 │520,80 ││
│241 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │DINU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│242 │OLT │BÂRZA │PAULA, CHERBEL │14 │105 │Arabil │Extravilan│110 │- │22.500 │- │1.753 │1.402,40 ││
│ │ │ │ILEANA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │ │ │DINU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│243 │OLT │BÂRZA │PAULA, CHERBEL │14 │105 │Arabil │Extravilan│110 │- │22.500 │- │720 │576,00 ││
│ │ │ │ILEANA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTIN, GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │RUCSANDRA, BIRZANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │ION, BIRZEANU │14 │106 │Arabil │Extravilan│111 │- │25.000 │- │792 │633,60 ││
│244 │ │ │ELENA, BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ANASTASIE, STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ELENA, CRIVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTIN, GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │RUCSANDRA, BIRZANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │ION, BIRZEANU │14 │106 │Arabil │Extravilan│111 │- │25.000 │- │1.921 │1.536,80 ││
│245 │ │ │ELENA, BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ANASTASIE, STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ELENA, CRIVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN EMANOIL │14 │107 │Arabil │Extravilan│112 │- │8.500 │- │270 │216,00 ││
│246 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │COMAN EMANOIL │14 │107 │Arabil │Extravilan│112 │- │8.500 │- │644 │515,20 ││
│247 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │3.000 │11.000,00 ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1-Casă, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivel P+M │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construită │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din BCA, │ │ ││
│ │ │ │ │ │29; 31 │Curţi │ │ │ │ │acoperită │ │ ││
│24^ │ │ │ │ │(Str. │construcţii │ │ │ │ │cu tablă, │ │ ││
│248 │OLT │BÂRZA │PASCU VICTOR │29 │Teilor │- 1.000 mp; │Intravilan│- │- │3.000 │Sc = 128 │ │ ││
│ │ │ │ │ │nr. 29)│Arabil - │ │ │ │ │mp; │- │100.232,00 ││
│ │ │ │ │ │ │2.000 mp │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la drum de │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acces cu │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │soclu din │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aparent, L │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 36 ml │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │1.000 │3.600,00 ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 - Casă, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construită │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acoperită │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu ţiglă, │ │ ││
│ │ │ │TICLOI COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │nivel P, Sc│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │43 mp; C2 -│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construită │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │Curţi │ │ │ │ │bolţari, │ │ ││
│ │ │ │ │ │16 │construcţii │ │ │ │ │acoperită │ │ ││
│24^ │ │ │ │ │(Str. │- 300 mp, │ │ │ │ │cu tablă, │ │ ││
│249 │OLT │BÂRZA │ │35/1 │Teilor,│Vie - │Intravilan│- │- │1.000 │nivel P, Sc│ │ ││
│ │ │ ├──────────────────┤ │nr. 34)│381 mp, │ │ │ │ │= 52 mp; │- │67.817,00 ├┤
│ │ │ │ │ │ │Arabil - 319│ │ │ │ │Împrejmuire│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │mp │ │ │ │ │la drum de │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acces din │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zidărie cu │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finisaje, L│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 12 ml │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laterală │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din plasă │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sârma │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zincată, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 120 ml │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână din│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tub de │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton, H = │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 ml │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │2.000 │7.000,00 ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 - Casa, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construita │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din BCA, │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acoperita │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │Curţi │ │ │ │ │cu tablă │ │ ││
│24^ │ │ │ │ │Str. │construcţii │ │ │ │ │Lindab, │ │ ││
│250 │OLT │BÂRZA │RAGALIE STEFAN │35 │Teilor │- 500 mp, │Intravilan│- │- │2.000 │nivel P + │ │ ││
│ │ │ │ │ │nr. 38 │Arabil - │ │ │ │ │M, Sc = 109│- │149.718,00 ││
│ │ │ │ │ │ │1.500 mp │ │ │ │ │mp; │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la drum de │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acces din │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │panouri │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lemn, L = │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16 ml │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │Curţi │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │ │ │ │ │Str. │- 54 mp, │ │ │ │ │ │ │ ││
│251 │OLT │BÂRZA │CIOC IONEL │29 │Teilor │Livezi - 189│Intravilan│- │- │1.444 │- │758 │2.382,00 ││
│ │ │ │ │ │nr. 27 │mp, Arabil -│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │232 mp, Vie │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │- 283 mp │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │MANEA RADUT MIRCEA│29 │4 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │1.000 │3.000,00 ││
│252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │CIOACA CALOPI │29 /3 │2 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │1.000 │3.000,00 ││
│253 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │ILIE ELENA │35 │(Str. │Arabil │Intravilan│- │- │2.500 │- │2.500 │7.500,00 ││
│254 │ │ │ │ │Teilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │nr. 36)│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │ │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │JIDOVU MARINELA │35 /1 │(Str. │Arabil │Intravilan│- │- │3.198 │- │3.198 │9.594,00 ││
│255 │ │ │ │ │Teilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │nr. 32)│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │SMARANDA DAN, │35/1 │18 │Arabil │Intravilan│- │- │3.200 │- │2.593 │7.779,00 ││
│256 │ │ │SMARANDA CONSTANTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│24^ │OLT │BÂRZA │UTOIU GHEORGHE │35/1 │18 │Arabil │Intravilan│- │- │3.200 │- │2.392 │7.176,00 ││
│257 │ │ │MUSAT ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24^ │OLT │BÂRZA │SORIN-GABRIEL, │14 │108 │Arabil │Extravilan│113 │- │19.460 │- │3.982 │3.185,60 ││
│258 │ │ │BORDEA MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^1│OLT │PIATRA-OLT│PASCU GHEORGHE │54 │450/17 │Arabil │Extravilan│68 │54603│10.000 │- │1.185 │948,00 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^2│OLT │PIATRA-OLT│MARICESCU MIHAIU │54 │450/16 │Arabil │Extravilan│69 │54604│6.300 │- │1.172 │937,60 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^3│OLT │PIATRA-OLT│NENU SORIN, RUSU │54 │450/15 │Arabil │Extravilan│70 │54605│8.000 │- │1.876 │1.500,80 ││
│ │ │ │ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^4│OLT │PIATRA-OLT│PROCOPIE FLOAREA, │54 │450/14 │Arabil │Extravilan│71 │54606│13.800 │- │870 │696,00 ││
│ │ │ │MISA EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^5│OLT │PIATRA-OLT│PANA ILIE │55 │2 │Arabil │Extravilan│62 │54595│170.000 │- │9.263 │7.410,40 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^6│OLT │PIATRA-OLT│BONIG HORTENSIA │55 │5 │Arabil │Extravilan│63 │54596│25.000 │- │880 │704,00 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^7│OLT │PIATRA-OLT│PAROHIA IZVORU │55 │4 │Arabil │Extravilan│64 │54597│75.000 │- │303 │242,40 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^8│OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC MARIANA │100 │1 │Arabil │Extravilan│98 │53277│5.000 │- │471 │376,80 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^9│OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC GHEORGHE │100 │1 │Arabil │Extravilan│99 │53278│5.000 │- │121 │96,80 ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│STAN TEODOR │100 │4 │Arabil │Extravilan│88 │52866│8.000 │- │170 │136,00 ││
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GOGOCI VASILE │100 │5 │Arabil │Extravilan│89 │52867│7.273 │- │159 │127,20 ││
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│PETCU ILIE │100 │6 │Arabil │Extravilan│90 │52868│7.250 │- │155 │124,00 ││
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│ZABAVA ANTONIE │100 │7 │Arabil │Extravilan│91 │52869│8.138 │- │185 │148,00 ││
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│MANEA MARIN │100 │8 │Arabil │Extravilan│92 │52870│10.000 │- │189 │151,20 ││
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GUGHEA NICOLAE, │100 │9 │Arabil │Extravilan│93 │52871│5.000 │- │46 │36,80 ││
│15 │ │ │GUGHEA FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BUNGIU MIRELA, │100 │9 │Arabil │Extravilan│100 │53279│3.744 │- │37 │29,60 ││
│16 │ │ │BUNGIU VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BEZNA STEFAN │100 │10 │Arabil │Extravilan│94 │52872│1.923 │- │23 │18,40 ││
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NITA ALEXANDRU, │100 │11 │Arabil │Extravilan│95 │52873│5.000 │- │54 │43,20 ││
│18 │ │ │NITA VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NONEA CONSTANTINA │100 │12 │Arabil │Extravilan│96 │52874│5.000 │- │50 │40,00 ││
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│SANDU SORIN, SANDU│57/1 │2 │Arabil │Extravilan│58 │54466│54.300 │- │681 │544,80 ││
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│RADOI ELENA │57 │2 │Arabil │Extravilan│57 │54435│87.501 │- │5.928 │4.742,40 ││
│21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BONDOC GHEORGHE │35 │6 │Arabil │Extravilan│53 │54392│25.000 │- │1.411 │1.128,80 ││
│22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │GRIGORE VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│23 │OLT │PIATRA-OLT│COTISO, GRIGORE │35 │7 │Arabil │Extravilan│54 │54393│42.500 │- │4.374 │3.499,20 ││
│ │ │ │MEDA VIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NASTASIE ION │27 │2 │Arabil │Extravilan│45 │54189│10.000 │- │688 │550,40 ││
│24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│CRIVEANU DAN │27 │3 │Arabil │Extravilan│46 │54190│50.000 │- │4.059 │3.247,20 ││
│25 │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │RADULIAN VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│26 │OLT │PIATRA-OLT│AURELIA, RADULIAN │27 │1 │Arabil │Extravilan│48 │54203│50.000 │- │1.890 │1.512,00 ││
│ │ │ │MIHAIU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NICU GHEORGHE, │28 │2 │Arabil │Extravilan│39 │54152│20.000 │- │688 │550,40 ││
│27 │ │ │MARIN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DINCA GHEORGHE │28 │1 │Arabil │Extravilan│40 │54153│11.933 │- │1.246 │996,80 ││
│28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│COJOCARU ANISOARA │28 │336/1 │Arabil │Extravilan│42 │54155│36.300 │- │774 │619,20 ││
│29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│COJOCARU ANISOARA │28 │338 │Arabil │Extravilan│37 │54134│99.000 │- │1.078 │862,40 ││
│30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│COMBEI MARIA │I28 │2 │Arabil │Extravilan│34 │54131│16.199 │- │63 │50,40 ││
│31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│LACRARU MARIA │29 │5 │Arabil │Extravilan│110 │52373│11.643 │- │102 │81,60 ││
│32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│ONEA MARIA ELVIRA │29 │4 │Arabil │Extravilan│0 │52374│9.781 │- │768 │614,40 ││
│33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GUGHEA GHEORGHITA │29 │3 │Arabil │Extravilan│0 │52375│7.250 │- │1.072 │857,60 ││
│34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GUGHEA MARIA, │29 │3 │Arabil │Extravilan│0 │52639│10.000 │- │2.181 │1.744,80 ││
│35 │ │ │BADESCU NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │LACRARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│CONSTANTIN, BOLCU │29 │2 │Arabil │Extravilan│0 │52376│6.037 │- │831 │664,80 ││
│36 │ │ │ANA, LACRARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│LACRARU CORNELIA │29 │1 │Arabil │Extravilan│0 │52377│6.652 │- │3.492 │2.793,60 ││
│37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TITOVEANU STEFAN │31 │46 │Arabil │Extravilan│0 │52526│4.522 │- │3.949 │3.159,20 ││
│38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│COMAN DORICA │31 │45 │Arabil │Extravilan│0 │52527│1.834 │- │1.530 │1.224,00 ││
│39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │MONETE AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │ │ │MONETE IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│40 │OLT │PIATRA-OLT│MONETE MARIUS, │31 │44 │Arabil │Extravilan│0 │52528│20.000 │- │5.601 │4.480,80 ││
│ │ │ │MONETE VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │NEDEA NICULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TOADER ION │29 │6 │Arabil │Extravilan│124 │52393│11.932 │- │134 │107,20 ││
│41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│PAVEL LISAVETA │29 │5 │Arabil │Extravilan│125 │52394│10.608 │- │618 │494,40 ││
│42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TOADER GHEORGHE │29 │4 │Arabil │Extravilan│126 │52395│5.496 │- │326 │260,80 ││
│43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GIRNITA ILIE │29 │43134 │Arabil │Extravilan│127 │52396│8.898 │- │529 │423,20 ││
│44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TUTESCHI AUREL │29 │43103 │Arabil │Extravilan│128 │52397│2.120 │- │139 │111,20 ││
│45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TOMA LIVIU │29 │11 │Arabil │Extravilan│119 │52388│15.545 │- │64 │51,20 ││
│46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │RIZA IULICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │ │ │DUMITRU ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│47 │OLT │PIATRA-OLT│UNGUREANU DUMITRA,│29 │75 │Arabil │Extravilan│135 │52443│19.886 │- │3.095 │2.476,00 ││
│ │ │ │CIURDUC FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │STEFAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NEDELAOIA MARCEL │29 │76 │Arabil │Extravilan│134 │52442│15.433 │- │908 │726,40 ││
│48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│PROCORODIE MARIN │29 │72 │Arabil │Extravilan│133 │52441│21.804 │- │669 │535,20 ││
│49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │DINA ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│50 │OLT │PIATRA-OLT│DINA GHEORGHE, │30 I │8 │Arabil │Extravilan│130 │52409│13.782 │- │994 │795,20 ││
│ │ │ │MEZDREA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│FIERARU CONSTANTIN│30 I │9 │Arabil │Extravilan│131 │52410│11.377 │- │393 │314,40 ││
│51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │GHINEA CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│52 │OLT │PIATRA-OLT│CHITOIU MARIN │30 I │10 │Arabil │Extravilan│132 │52411│22.267 │- │3.030 │2.424,00 ││
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│FLOREA GHEORGHE │100 │3 │Arabil │Extravilan│87 │52865│3.986 │- │91 │72,80 ││
│53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│STANA ION │100 │13 │Arabil │Extravilan│97 │52875│10.000 │- │22 │17,60 ││
│54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TRAISTARU NICOLAE │100 │2 │Arabil │Extravilan│86 │52864│3.150 │- │618 │494,40 ││
│55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│IANOS VASILE, │30 I │11 │Arabil │Extravilan│47 │52412│11.559 │- │1.249 │999,20 ││
│56 │ │ │NICOLAE CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│MANEA NICOLAE │29 │74 │Arabil │Extravilan│79 │52444│7.477 │- │893 │714,40 ││
│57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│SIMION MAGDA │29 │73 │Arabil │Extravilan│73 │52445│3.038 │- │81 │64,80 ││
│58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GARNITA ILIE │29 │3 │Arabil │Extravilan│33 │52398│20.000 │- │884 │707,20 ││
│59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │PIRSCOVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│60 │OLT │PIATRA-OLT│DOMNICA, PAVEL │29 │2 │Arabil │Extravilan│34 │52399│12.398 │- │622 │497,60 ││
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│PATRASCU MIRCEA │31 │41 │Arabil │Extravilan│166 │52531│4.754 │- │7 │5,60 ││
│61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│CONSTANTIN DRAGU, │31 │42 │Arabil │Extravilan│165 │52530│4.989 │- │139 │111,20 ││
│62 │ │ │CONSTANTIN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│MARICA IOAN │31 │43 │Arabil │Extravilan│164 │52529│10.000 │- │286 │228,80 ││
│63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DUMITRU ELENA │29 │11 │Arabil │Extravilan│2 │52367│6.317 │- │1.151 │920,80 ││
│64 │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DUDAU SEVER │29 │12 │Arabil │Extravilan│1 │52366│5.000 │- │1.582 │1.265,60 ││
│65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│MARINESCU GHEORGHE│I 18 │ │Arabil │Extravilan│- │50342│13.596 │- │1.441 │1.152,80 ││
│66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │VILA CONSTANTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │ │ │NEDELCU ATANASIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│67 │OLT │PIATRA-OLT│PREDESCU CLAUDIA, │I 28 │9 │Arabil │Extravilan│763 │54124│14.000 │- │465 │372,00 ││
│ │ │ │PREDESCU DIDONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │TATOMIR GINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │TOPORAN IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BARCAN ILINCA, │I 28 │8 │Arabil │Extravilan│764 │54125│4.199 │- │68 │54,40 ││
│68 │ │ │BARCAN AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │BARCAN EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NITU NICOLAE │I 28 │7 │Arabil │Extravilan│765 │54126│24.059 │- │506 │404,80 ││
│69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│COANDA MIRCEA │I 28 │6/2 │Arabil │Extravilan│766 │54127│6.608 │- │195 │156,00 ││
│70 │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TILVANOIU GEORGET │55/4 │17 │Arabil │Extravilan│- │54621│4.570 │- │195 │156,00 ││
│71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│GIUREA ION │I 28 │5 │Arabil │Extravilan│767 │54128│26.055 │- │788 │630,40 ││
│72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│SELU GRIGORE │28 │4 │Arabil │Extravilan│768 │54129│18.703 │- │1.006 │804,80 ││
│73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NITA CORNEL NITA │I 28 │3 │Arabil │Extravilan│769 │54130│23.524 │- │2.615 │2.092,00 ││
│74 │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│PUNEA IOAN │28 │3 │Arabil │Extravilan│790 │54151│5.254 │- │243 │194,40 ││
│75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│RADUCU ILIE │28 │4 │Arabil │Extravilan│789 │54150│17.161 │- │863 │690,40 ││
│76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│SIRBU ION │28 │5 │Arabil │Extravilan│788 │54149│9.858 │- │290 │232,00 ││
│77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│NICOLA ION │28 │6 │Arabil │Extravilan│787 │54148│9.300 │- │101 │80,80 ││
│78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │CIOBANU NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│79 │OLT │PIATRA-OLT│GALAMBOS ELENA, │28 │7 │Arabil │Extravilan│786 │54147│18.400 │- │1 │0,80 ││
│ │ │ │BUDURU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│ILIESCU STEFAN │27 │10 │Arabil │Extravilan│845 │54206│20.000 │- │100 │80,00 ││
│80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │IVAN PANTELIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │ │ │NICOLAE, IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│81 │OLT │PIATRA-OLT│ELISABETA ILEANA, │27 │9 │Arabil │Extravilan│844 │54205│17.500 │- │144 │115,20 ││
│ │ │ │IVAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BONDOC DUMITRU │27 │8 │Arabil │Extravilan│843 │54204│17.500 │- │113 │90,40 ││
│82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │ │ │PREDESCU PAUL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│83 │OLT │PIATRA-OLT│POPOVICI MARIANA, │35 │3 │Arabil │Extravilan│1029 │54389│77.000 │- │544 │435,20 ││
│ │ │ │GABREANU RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│VILCEANU │35 │4 │Arabil │Extravilan│51 │54390│4.100 │- │226 │180,80 ││
│84 │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│AFLAGEA ILIE │35 │5 │Arabil │Extravilan│52 │54391│17.500 │- │1.714 │1.371,20 ││
│85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│MIERLESCU IRINA │35 │8 │Arabil │Extravilan│54394 │54394│79.500 │- │1.205 │964,00 ││
│86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│SC MINERALPORT - │57 │4 │Arabil │Extravilan│32 │54436│46.500 │- │2.457 │1.965,60 ││
│87 │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │UAT PIATRA OLT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│IMOBIL IDENTIFICAT│58 │75/1 │Arabil │Extravilan│1197 │54556│161.439 │- │2.853 │2.282,40 ││
│88 │ │ │CONF. LEGII NR.165│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │/2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│UAT PIATRA OLT │55 │6 │Arabil │Extravilan│73 │54640│106.286 │- │40.767 │32.613,60 ││
│89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│UAT PIATRA OLT │54 │1 │Nepro-ductiv│Extravilan│61 │54503│91.094 │- │5.857 │2.342,80 ││
│90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│TRAISTARU ION │46/3 │43 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │368 │3.312,00 ││
│91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DIMITRESCU ION │46/3 │42 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │343 │3.087,00 ││
│92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│UDRESCU TUDOR │46/3 │40; 41 │Arabil │Intravilan│- │- │2.000 │- │616 │5.544,00 ││
│93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│ZIDARU GHEORGHE, │46/3 │39 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │273 │2.457,00 ││
│94 │ │ │MARIUS NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DOBEANU ILIE │46/3 │38 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │250 │2.250,00 ││
│95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DRAGAN MARIN, │46/3 │36; 37 │Arabil │Intravilan│- │- │2.000 │- │424 │3.816,00 ││
│96 │ │ │DRAGAN GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│VOICA IONEL, VOICA│46/3 │35 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │109 │981,00 ││
│97 │ │ │ION, VOICA FLOAREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│DUDAU DUMITRU │46/3 │33; 34 │Arabil │Intravilan│- │- │2.000 │- │94 │846,00 ││
│98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│STAN MARIN, STAN │46/3 │32 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │47 │423,00 ││
│99 │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│BALOI DUMITRU, │46/3 │31 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │47 │423,00 ││
│100 │ │ │TRANDAFIR ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│99^ │OLT │PIATRA-OLT│POPESCU ELISABETA │46/3 │30 │Arabil │Intravilan│- │- │1.000 │- │43 │387,00 ││
│101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │LIŢU GHEORGHE, │58/2 │4; 5/1 │Arabil │Extravilan│- │54588│4.285 │- │1.565 │1.252,00 ││
│1 │ │ │LITU CAMELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │VISOIU FILOFTEIA │58/2 │5/2 │Arabil │Extravilan│- │54642│1.785 │- │462 │369,60 ││
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │LITU FLOAREA │58/2 │5/3 │Arabil │Extravilan│- │54589│1.785 │- │21 │16,80 ││
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RIZEA STELA │55/5 │3 │Arabil │Extravilan│- │54625│4.570 │- │805 │644,00 ││
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BORANGIC MARIANA │100 │1 │Arabil │Extravilan│- │53277│4.995 │- │883 │706,40 ││
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BORANGIC GHEORGHE │100 │1 │Arabil │Extravilan│- │53278│5.000 │- │1.011 │808,80 ││
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TRAISTARU NICOLAE │100 │2 │Arabil │Extravilan│- │52864│3.150 │- │618 │494,40 ││
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FLOREA GHEORGHE │100 │3 │Arabil │Extravilan│- │52865│3.986 │- │789 │631,20 ││
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STAN TEODOR │100 │4 │Arabil │Extravilan│- │52866│8.000 │- │1.597 │1.277,60 ││
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GOGOCI VASILE │100 │5 │Arabil │Extravilan│- │52867│7.273 │- │1.458 │1.166,40 ││
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PETCU ILIE │100 │6 │Arabil │Extravilan│- │52868│7.250 │- │1.464 │1.171,20 ││
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ZABAVA ANTONIE │100 │7 │Arabil │Extravilan│- │52869│8.138 │- │1.656 │1.324,80 ││
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │MANEA MARIN │100 │8 │Arabil │Extravilan│- │52870│10.000 │- │2.023 │1.618,40 ││
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GUGHEA NICOLA, │100 │9 │Arabil │Extravilan│- │52871│5.000 │- │843 │674,40 ││
│14 │ │ │GUGHEA FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BUNGIU MIRELA, │100 │9 │Arabil │Extravilan│- │53279│3.744 │- │494 │395,20 ││
│15 │ │ │BUNGIU VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BEZNA STEFAN │100 │10 │Arabil │Extravilan│- │52872│1.923 │- │209 │167,20 ││
│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NITA ALEXANDRU, │100 │11 │Arabil │Extravilan│- │52873│5.000 │- │402 │321,60 ││
│17 │ │ │NITA VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NONEA CONSTANTINA │100 │12 │Arabil │Extravilan│- │52874│5.000 │- │197 │157,60 ││
│18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STANA ION │100 │13 │Arabil │Extravilan│- │52875│10.000 │- │22 │17,60 ││
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STROICA FELICIA │55/5 │4 │Arabil │Extravilan│- │54626│3.500 │- │567 │453,60 ││
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GHIORGHE ECATERINA│55/5 │5 │Arabil │Extravilan│- │54627│7.055 │- │687 │549,60 ││
│21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DRAGHICI IOANA │55/3 │58 │Arabil │Extravilan│- │54450│4.244 │- │116 │92,80 ││
│22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │GIRTAN MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│23 │OLT │SLĂTIOARA │GIRTAN SILVIA, │55/3 │57 │Arabil │Extravilan│- │54449│4.244 │- │44 │35,20 ││
│ │ │ │GIRTAN MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │STIRBESCU MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│24 │OLT │SLĂTIOARA │LIVIU, STIRBESCU │55/3 │56/2 │Arabil │Extravilan│- │54448│3.600 │- │34 │27,20 ││
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │STIRBESCU LIZA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STIRBESCU SILVIU │55/3 │56/1 │Arabil │Extravilan│- │54447│4.888 │- │34 │27,20 ││
│25 │ │ │CORNEL, PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MIRELA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │BADOI PAUN, BADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│26 │OLT │SLĂTIOARA │PAUN, BADOI DRAGOS│55/3 │55 │Arabil │Extravilan│- │54446│5.464 │- │29 │23,20 ││
│ │ │ │FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STEFAN ILINCA │55/3 │54 │Arabil │Extravilan│- │54445│4.244 │- │23 │18,40 ││
│27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALUTA IOANA │55/3 │53 │Arabil │Extravilan│- │54444│8.488 │- │49 │39,20 ││
│28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │PARVU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│29 │OLT │SLĂTIOARA │CATALIN, PARVU │55/3 │52 │Arabil │Extravilan│- │54443│4.244 │- │26 │20,80 ││
│ │ │ │IONELA OCTAVIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DUMITRESCU FLOAREA│55/3 │51 │Arabil │Extravilan│- │54442│4.244 │- │26 │20,80 ││
│30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STANESCU IOANA │55/3 │50 │Arabil │Extravilan│- │54441│4.244 │- │26 │20,80 ││
│31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEGRES MARIN, │55/3 │49 │Arabil │Extravilan│- │54440│7.045 │- │48 │38,40 ││
│32 │ │ │NEGRES ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CIOCARLAN ILIE, │55/3 │48/2 │Arabil │Extravilan│- │54439│3.182 │- │21 │16,80 ││
│33 │ │ │CIOCARLAN FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │CIOCIRLAN COCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│34 │OLT │SLĂTIOARA │MARIANA, CIOCIRLAN│55/3 │48/1 │Arabil │Extravilan│- │54438│1.062 │- │7 │5,60 ││
│ │ │ │SAVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │CIOCIRLAN COCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│35 │OLT │SLĂTIOARA │MARIANA, CIOCIRLAN│55/3 │47 │Arabil │Extravilan│- │54437│4.100 │- │28 │22,40 ││
│ │ │ │SAVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │SC MINERALPORT - │57 │4 │Arabil │Extravilan│- │54436│6.366 │- │45 │36,00 ││
│36 │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RADOI ELENA │57 │3 │Arabil │Extravilan│- │54435│4.244 │- │30 │24,00 ││
│37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PATRU VICTORIA │57 │2 │Arabil │Extravilan│- │54434│2.125 │- │15 │12,00 ││
│38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TRASCOIU FILOFTEIA│55/3 │43 │Arabil │Extravilan│- │54433│2.125 │- │3 │2,40 ││
│39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GIRTAN ION │55/3 │96 │Arabil │Extravilan│- │54490│4.244 │- │81 │64,80 ││
│40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CHIREA ALEXANDRA │55/3 │97 │Arabil │Extravilan│- │54491│4.244 │- │75 │60,00 ││
│41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RIZESCU STEFAN │55/3 │98 │Arabil │Extravilan│- │54492│4.244 │- │69 │55,20 ││
│42 │ │ │LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU IOANA │55/3 │99 │Arabil │Extravilan│- │54493│4.244 │- │63 │50,40 ││
│43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEACSU MARIUS, │55/3 │100 │Arabil │Extravilan│- │54494│4.244 │- │58 │46,40 ││
│44 │ │ │NEACSU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PREDUT ELISABETA │55/3 │101 │Arabil │Extravilan│- │54495│4.244 │- │50 │40,00 ││
│45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU LUCIEA │55/3 │102 │Arabil │Extravilan│- │54496│4.244 │- │39 │31,20 ││
│46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CORCAU SOFICA │55/3 │103 │Arabil │Extravilan│- │54497│4.244 │- │38 │30,40 ││
│47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FLOAREA, │55/3 │104 │Arabil │Extravilan│- │54498│4.244 │- │38 │30,40 ││
│48 │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINESCU │55/3 │105 │Arabil │Extravilan│- │54499│3.859 │- │31 │24,80 ││
│49 │ │ │ION, POPESCU LIVIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CODIN, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MIRELA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINESCU │55/3 │106 │Arabil │Extravilan│- │54500│4.244 │- │34 │27,20 ││
│50 │ │ │ION, POPESCU LIVIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CODIN, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MIRELA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RADUINEA GEORGETA │55/3 │107 │Arabil │Extravilan│- │54501│4.244 │- │35 │28,00 ││
│51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │UNGUREANU SAVU, │55/3 │108 │Arabil │Extravilan│- │54502│4.244 │- │35 │28,00 ││
│52 │ │ │UNGUREANU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │BASTANGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│53 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTIN, │55/3 │109 │Arabil │Extravilan│- │54503│4.244 │- │35 │28,00 ││
│ │ │ │BASTANGA DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STEFAN ILINCA │55/3 │110 │Arabil │Extravilan│- │54504│4.244 │- │35 │28,00 ││
│54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │CIOBANU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│55 │OLT │SLĂTIOARA │MADALINA, CIOBANU │55/4 │3 │Arabil │Extravilan│- │54505│4.244 │- │34 │27,20 ││
│ │ │ │IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │COVACI GRIGORE │55/3 │111/2 │Arabil │Extravilan│- │54506│4.244 │- │33 │26,40 ││
│56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DRAGANESCU ZOICA │55/3 │112 │Arabil │Extravilan│- │54507│4.244 │- │32 │25,60 ││
│57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DOBRA GEORGETA │55/3 │113 │Arabil │Extravilan│- │54459│4.244 │- │32 │25,60 ││
│58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │OBROCEA ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│59 │OLT │SLĂTIOARA │OBROCEA SOFIA, │55/3 │114 │Arabil │Extravilan│- │54508│4.244 │- │5 │4,00 ││
│ │ │ │PREDA CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │OBROCEA GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │OBROCEA ELENA, │52/3 │1 │Arabil │Extravilan│- │53502│20.000 │- │2.113 │1.690,40 ││
│60 │ │ │GOGIOMAN DORU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │IVAN FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PIRVU VIOLETA, │52/3 │2 │Arabil │Extravilan│- │53503│1.276 │- │142 │113,60 ││
│61 │ │ │PIRVU ZAHARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │SMARANDACHE DAN │52/3 │3 │Arabil │Extravilan│- │53504│356 │- │40 │32,00 ││
│62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DUMITRU ELISAVETA │52/3 │4 │Arabil │Extravilan│- │53506│4.952 │- │240 │192,00 ││
│63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BRINDUSA ELENA │52/5 │6 │Arabil │Extravilan│- │53553│4.570 │- │1.282 │1.025,60 ││
│64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BUSA DUMITRU │52/5 │5/2 │Arabil │Extravilan│- │53552│4.330 │- │833 │666,40 ││
│65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BUSA DUMITRU │52/5 │5/1 │Arabil │Extravilan│- │53551│2.387 │- │362 │289,60 ││
│66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU GHEORGHE │52/5 │5 │Arabil │Extravilan│- │53550│3.177 │- │78 │62,40 ││
│67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PUIU STEFAN, PUIU │52/5 │12 │Arabil │Extravilan│- │53560│4.729 │- │12 │9,60 ││
│68 │ │ │PAULA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEGRES GHEORGHE │44 │11 │Pădure │Extravilan│- │53421│31.000 │- │6.498 │5.848,20 ││
│69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │BUCUR VALERICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│70 │OLT │SLĂTIOARA │MURGESCU ION, │52/5 │7 │Arabil │Extravilan│- │53554│7.015 │- │3.348 │2.678,40 ││
│ │ │ │FULGA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU GRIGORE │52/5 │8 │Arabil │Extravilan│- │53555│8.755 │- │1.913 │1.530,40 ││
│71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BUSA DUMITRU │52/5 │9/2 │Arabil │Extravilan│- │53557│3.085 │- │51 │40,80 ││
│72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU LUCIEA │52/5 │10 │Arabil │Extravilan│- │53558│2.678 │- │1.075 │860,00 ││
│73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │HUTANU BOGDAN │52/5 │11 │Arabil │Extravilan│- │53559│5.920 │- │1.175 │940,00 ││
│74 │ │ │MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │CROITORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│75 │OLT │SLĂTIOARA │FILOFTEIA, │52/4 │2 │Arabil │Extravilan│- │53571│5.301 │- │52 │41,60 ││
│ │ │ │CROITORU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DUMITRU RODICA │52/4 │3 │Arabil │Extravilan│- │53572│5.023 │- │53 │42,40 ││
│76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │OITA FLOREL │52/4 │4 │Arabil │Extravilan│- │53574│4.668 │- │57 │45,60 ││
│77 │ │ │OITA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │IONESCU MARCELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │DOGARU ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │RADU TEODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DIACONU FLOREA, │52/4 │5 │Arabil │Extravilan│- │53575│5.199 │- │90 │72,00 ││
│78 │ │ │DIACONU TIBERIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │DIACONU MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CIOROIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │SERBAN ELENA, ULGA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ANA, CORCAU │52/4 │6 │Arabil │Extravilan│- │53576│4.847 │- │80 │64,00 ││
│79 │ │ │OLIMPIA, GARTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │SOFICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │OBROCEA DINU │52/4 │7 │Arabil │Extravilan│- │53577│4.748 │- │80 │64,00 ││
│80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALUTA SOFICA │52/4 │8 │Arabil │Extravilan│- │53578│4.570 │- │72 │57,60 ││
│81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEGRESI MARILENA │52/4 │9 │Arabil │Extravilan│- │53579│4.570 │- │64 │51,20 ││
│82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEGRES ALEXANDRU │52/4 │10 │Arabil │Extravilan│- │53580│8.939 │- │109 │87,20 ││
│83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TUDOR PETRA │52/4 │11 │Arabil │Extravilan│- │53581│4.500 │- │54 │43,20 ││
│84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALUTA ELVIRA │52/4 │12 │Arabil │Extravilan│- │53582│4.570 │- │60 │48,00 ││
│85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │MIHALACHE ANA │52/4 │12 │Arabil │Extravilan│- │53583│4.729 │- │66 │52,80 ││
│86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PIRVU FELICIA │52/4 │13 │Arabil │Extravilan│- │53584│4.570 │- │69 │55,20 ││
│87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │PATRASCU MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │MARIA, STIRBESCU │52/4 │13/1 │Arabil │Extravilan│- │53585│561 │- │8 │6,40 ││
│88 │ │ │SILVIU CORNEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │STIRBESCU LIZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │OPROIU FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│ │ │OPROIU IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│89 │OLT │SLĂTIOARA │EMANUEL, TURCITU │52/4 │14 │Arabil │Extravilan│- │53586│4.570 │- │69 │55,20 ││
│ │ │ │DRAGOS DORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │TURCITU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │S.C. COMDIALL - │52/4 │15 │Arabil │Extravilan│- │53587│4.757 │- │66 │52,80 ││
│90 │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DIACONU ILIE │52/4 │17/1 │Arabil │Extravilan│- │53588│2.285 │- │29 │23,20 ││
│91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │MARINESCU ZOIA │52/4 │17/2 │Arabil │Extravilan│- │53589│2.285 │- │28 │22,40 ││
│92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PREDUNA LICA │52/4 │18 │Arabil │Extravilan│- │53590│4.570 │- │58 │46,40 ││
│93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NICOLA GHEORGHE │52/4 │19/1 │Arabil │Extravilan│- │53591│4.844 │- │65 │52,00 ││
│94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BICA FILOFTEIA │52/4 │19/2 │Arabil │Extravilan│- │53592│4.844 │- │63 │50,40 ││
│95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │VALCEANU ELENA │52/4 │20/1 │Arabil │Extravilan│- │53593│892 │- │11 │8,80 ││
│96 │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │TURCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│ │ │DORINA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│97 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTIN DOREL, │52/6 │1 │Arabil │Extravilan│- │53594│7.709 │- │2.353 │1.882,40 ││
│ │ │ │SERBAN GENTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │MARIA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CRISTINA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │NICOLAE GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TROCEANU FLORICA │52/6 │2 │Arabil │Extravilan│- │53595│4.906 │- │449 │359,20 ││
│98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FULGA PETRE │52/6 │3 │Arabil │Extravilan│- │53597│4.000 │- │115 │92,00 ││
│99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │POPESCU VALERIA │52/6 │4 │Arabil │Extravilan│- │53598│4.370 │- │125 │100,00 ││
│100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │DANUTA SANDE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │DUMITRA MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DANUTA IULIA, │52/6 │5 │Arabil │Extravilan│- │53599│2.117 │- │53 │42,40 ││
│101 │ │ │DANUTA NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FULGA POLINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │VIOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CLIPICI FILOFTEIA │52/6 │6 │Arabil │Extravilan│- │53600│2.117 │- │46 │36,80 ││
│102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │DRAGHICI HARY, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│103 │OLT │SLĂTIOARA │CRACANUS HARIETA │52/6 │6/1 │Arabil │Extravilan│- │53601│4.000 │- │77 │61,60 ││
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │S.C. BDM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│104 │OLT │SLĂTIOARA │IMOBILIARE 2008 - │52/6 │7 │Arabil │Extravilan│- │53602│4.041 │- │82 │65,60 ││
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │HUTANU BOGDAN │52/6 │8 │Arabil │Extravilan│- │53603│4.570 │- │98 │78,40 ││
│105 │ │ │MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │STIRBESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │NICOLINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINESCU │52/6 │10 │Arabil │Extravilan│- │53605│4.570 │- │140 │112,00 ││
│106 │ │ │VERONICA, CUCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │GHEORGHITA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ROSIORU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RADUINEA GEORGETA │52/6 │11 │Arabil │Extravilan│- │53606│4.573 │- │144 │115,20 ││
│107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │VLAD CRISTINA │52/6 │12 │Arabil │Extravilan│- │53607│4.370 │- │132 │105,60 ││
│108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │MIHAI COSTINEL, │52/6 │13 │Arabil │Extravilan│- │53608│4.570 │- │123 │98,40 ││
│109 │ │ │MIHAI LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BARBIERU GRIGORE │52/6 │14 │Arabil │Extravilan│- │53609│4.370 │- │98 │78,40 ││
│110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GIURA SORINEL │52/6 │15 │Arabil │Extravilan│- │53610│4.222 │- │90 │72,00 ││
│111 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU ALEXANDRU │52/6 │16 │Arabil │Extravilan│- │53611│4.792 │- │115 │92,00 ││
│112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │BRINDUSA VALENTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│113 │OLT │SLĂTIOARA │MIHAELA, BRINDUSA │52/6 │17 │Arabil │Extravilan│- │53612│5.228 │- │155 │124,00 ││
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │S.C. BDM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│114 │OLT │SLĂTIOARA │IMOBILIARE 2008 - │52/6 │18 │Arabil │Extravilan│- │53613│4.570 │- │156 │124,80 ││
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │VADUVA MARIA │52/6 │19 │Arabil │Extravilan│- │53614│4.414 │- │127 │101,60 ││
│115 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │PANITA FILOFTEIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│116 │OLT │SLĂTIOARA │UNGUREANU ION, │52/6 │20 │Arabil │Extravilan│- │53615│4.419 │- │98 │78,40 ││
│ │ │ │UNGUREANU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │BULITEANU DIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│117 │OLT │SLĂTIOARA │MARIN, BULITEANU │52/10 │1 │Arabil │Extravilan│- │53638│5.000 │- │75 │60,00 ││
│ │ │ │DIMA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BARBU FLORICA │52/4 │20/2 │Arabil │Extravilan│- │53656│891 │- │10 │8,00 ││
│118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CORCAU NICOLAE │55/3 │59 │Arabil │Extravilan│- │54451│8.488 │- │434 │347,20 ││
│119 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CORCAU NICOLAE │55/3 │60 │Arabil │Extravilan│- │54452│4.244 │- │212 │169,60 ││
│120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TILVANOIU GEORGETA│55/3 │61 │Arabil │Extravilan│- │54453│2.125 │- │105 │84,00 ││
│121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │FULGA VERGINIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│122 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA GHEORGHE, │55/3 │62 │Arabil │Extravilan│- │54454│4.244 │- │211 │168,80 ││
│ │ │ │DOGARU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEDELCU ELENA │55/3 │63 │Arabil │Extravilan│- │54455│4.244 │- │260 │208,00 ││
│123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STROICA FELICIA │55/3 │64 │Arabil │Extravilan│- │54456│4.244 │- │541 │432,80 ││
│124 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │NITOI LINA, CATANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│125 │OLT │SLĂTIOARA │IONELA, CATANA │55/3 │65 │Arabil │Extravilan│- │54457│8.488 │- │1.071 │856,80 ││
│ │ │ │ADRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALSANU PAUL, │55/3 │66 │Arabil │Extravilan│- │54460│4.244 │- │301 │240,80 ││
│126 │ │ │BALSANU DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DUTU VICTOR, ILIE │55/3 │67 │Arabil │Extravilan│- │54461│4.244 │- │306 │244,80 ││
│127 │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ILIUTA ION │55/3 │68 │Arabil │Extravilan│- │54462│2.125 │- │153 │122,40 ││
│128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │SANDU NICOLINA │55/3 │69 │Arabil │Extravilan│- │54463│4.244 │- │295 │236,00 ││
│129 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CORCAU BADEA │55/3 │70 │Arabil │Extravilan│- │54464│4.244 │- │263 │210,40 ││
│130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CRIVEANU ION, │55/3 │71 │Arabil │Extravilan│- │54465│3.715 │- │210 │168,00 ││
│131 │ │ │PETCU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │RADU ELENA, │55/3 │72 │Arabil │Extravilan│- │54466│4.244 │- │213 │170,40 ││
│132 │ │ │VOICULESCU IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ISPAS ADI │55/3 │73 │Arabil │Extravilan│- │54467│4.244 │- │241 │192,80 ││
│133 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │SPANACHE COSTICA │55/3 │74 │Arabil │Extravilan│- │54468│2.045 │- │131 │104,80 ││
│134 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │SUGUBETU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BONCIU NICOLAE, │55/3 │75 │Arabil │Extravilan│- │54469│4.244 │- │229 │183,20 ││
│135 │ │ │BONCIU FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │STROICA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FLORESCU AURELIA │55/3 │76 │Arabil │Extravilan│- │54470│4.244 │- │38 │30,40 ││
│136 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │CORCAU OLIMPIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GARTAN SOFICA, │55/3 │77 │Arabil │Extravilan│- │54471│4.244 │- │8 │6,40 ││
│137 │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FULGA ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GARTAN SOFICA │55/3 │78 │Arabil │Extravilan│- │54472│4.244 │- │2 │1,60 ││
│138 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CIOCARLAN ION │55/3 │79 │Arabil │Extravilan│- │54473│4.244 │- │84 │67,20 ││
│139 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PINTEA ANGELA │55/3 │80 │Arabil │Extravilan│- │54474│4.244 │- │305 │244,00 ││
│140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BALUTA LUCICA │55/3 │81 │Arabil │Extravilan│- │54475│8.488 │- │509 │407,20 ││
│141 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │BABUSCA FLORICA, │55/3 │82 │Arabil │Extravilan│- │54476│4.244 │- │143 │114,40 ││
│142 │ │ │BABUSCA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STEFAN EMIL CRISTI│55/3 │83 │Arabil │Extravilan│- │54477│4.244 │- │132 │105,60 ││
│143 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │POPA TUDOR │55/3 │84 │Arabil │Extravilan│- │54478│4.374 │- │135 │108,00 ││
│144 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PAUNA CALIOPIA, │55/3 │85 │Arabil │Extravilan│- │54479│4.940 │- │148 │118,40 ││
│145 │ │ │PAUNA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CORCAU MARIA │55/3 │86 │Arabil │Extravilan│- │54480│3.700 │- │108 │86,40 ││
│146 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │DRAGHICI ZINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NEGRES VICTOR, │55/3 │87 │Arabil │Extravilan│- │54481│4.242 │- │119 │95,20 ││
│147 │ │ │DIACONU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │GHEORGHE │55/3 │88 │Arabil │Extravilan│- │54482│2.585 │- │69 │55,20 ││
│148 │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TUGMEANU NICU │55/3 │89 │Arabil │Extravilan│- │54483│8.488 │- │208 │166,40 ││
│149 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │DINU MARIA │55/3 │90 │Arabil │Extravilan│- │54484│3.184 │- │73 │58,40 ││
│150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │FULGA LUCICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│151 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA LUCICA, │55/3 │91 │Arabil │Extravilan│- │54485│3.436 │- │77 │61,60 ││
│ │ │ │FULGA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ROTARU MARCEL │55/3 │92 │Arabil │Extravilan│- │54486│4.244 │- │93 │74,40 ││
│152 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │NICOLA NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │NICOLA CONSTANTA │55/3 │93 │Arabil │Extravilan│- │54487│4.244 │- │91 │72,80 ││
│153 │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │TROCEANU FLORICA │55/3 │94 │Arabil │Extravilan│- │54488│2.235 │- │47 │37,60 ││
│154 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │STEFAN MIHAEL │55/3 │95 │Arabil │Extravilan│- │54489│4.244 │- │87 │69,60 ││
│155 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │CATANA GIGEL │58 │58 │Arabil │Extravilan│- │54537│9.140 │- │31 │24,80 ││
│156 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PREDUNA ILIE │58 │59 │Arabil │Extravilan│- │54538│4.570 │- │26 │20,80 ││
│157 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │CANDET CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│OLT │SLĂTIOARA │ALIN, CANDET │58 │60 │Arabil │Extravilan│- │54539│4.570 │- │23 │18,40 ││
│158 │ │ │VALENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │IONESCU NICULINA │58 │61 │Arabil │Extravilan│- │54540│7.500 │- │40 │32,00 ││
│159 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│ │ │ │STANCA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│249^│ │ │DANIEL, STANCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│160 │OLT │SLĂTIOARA │ELENA VIRGINIA, │58 │62 │Arabil │Extravilan│- │54541│5.363 │- │29 │23,20 ││
│ │ │ │NEACSU MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │ │NEACSU LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│ │ │DUMITRU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│161 │OLT │SLĂTIOARA │STEFANIA, DUMITRU │58 │63 │Arabil │Extravilan│- │54542│4.690 │- │25 │20,00 ││
│ │ │ │OCTAVIAN LICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │PARVU NICOLAE, │58 │64 │Arabil │Extravilan│- │54543│4.528 │- │25 │20,00 ││
│162 │ │ │PIRVU GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FULGA MARIA, FULGA│58 │65 │Arabil │Extravilan│- │54544│6.855 │- │38 │30,40 ││
│163 │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FULGA PETRE │58 │66 │Arabil │Extravilan│- │54545│4.570 │- │27 │21,60 ││
│164 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤
│249^│OLT │SLĂTIOARA │FULGA CONSTANTIN │58 │67 │Arabil │Extravilan│- │54546│4.804 │- │29 │23,20 ││
│165 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼┤